Etusivu » Martela Oyj:n puolivuotiskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2019

Martela Oyj:n puolivuotiskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2019

Tammi-kesäkuun 2019 liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja liiketulos heikkeni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketuloksen heikkenemisen aiheutti kireä kilpailutilanne ja sen myötä alentuntuneet myyntikatteet.

Huhti-kesäkuu 2019

Liikevaihto oli 24,8 MEUR (25,6), muutos -3,0 % Liiketulos oli -1,8 MEUR (-0,9)Liikevoittoprosentti oli -7,1 % (-3,7 %)Tilikauden tulos heikkeni ja oli -1,9 MEUR (-1,0)Osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa (-0,25)

Tammi-kesäkuu 2019

Liikevaihto oli 50,4 MEUR (50,8), muutos -0,8 % Liiketulos oli -3,6 MEUR (-1,8)Liikevoittoprosentti oli -7,2 % (-3,6 %)Tilikauden tulos heikkeni ja oli -3,9 MEUR (-2,2)Osakekohtainen tulos oli -0,95 euroa (-0,52)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2019

Martela-konsernin koko vuoden 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan hieman edellisvuotisesta. Perinteisesti konsernin liiketulos on kertynyt normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla.

Avainluvut, Meur

20192018Muutos20192018Muutos2018
4-64-6%1-61-6%1-12
Liikevaihto24,825,6-3,0 %50,450,8-0,8 %103,1
Liiketulos-1,8-0,9-3,6-1,8-2,1
Liiketulos %-7,1 %-3,7 %-7,2 %-3,6 %-2,0 %
Tulos ennen veroja-1,9-1,1-4,0-2,2-2,5
Tilikauden tulos-1,9-1,0-3,9-2,2-2,4
Tulos/osake, eur-0,45-0,25-0,95-0,52-0,57
Sijoitetun pääoman tuotto %-23,0-10,6-23,7-10,2-4,9
Oman pääoman tuotto %-45,5-20,1-47,5-20,8-11,4
Omavaraisuusaste %28,439,2-27,6 %39,2
Nettovelkaantumisaste %57,716,4252,6 %0,7

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi:

”Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 50,4 milj. euroa ja laski 0,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtomme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 23,6 % Ruotsissa ja 38,2 % Norjassa. Liikevaihto laski 3,5 % Suomessa ja 39,5 % muissa maissa. Liikevaihdon laskun Suomessa aiheutti julkisen sektorin hankintasopimusneuvotteluiden siirtyminen ja siitä aiheutunut kysynnän lasku. Lukuun ottamatta merkittävää julkisen sektorin myynnin laskua, pystyimme kasvamaan Suomessa kaikissa muissa asiakassegmenteissä.

Uudet tilaukset kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilaukset kasvoivat erityisesti toisella vuosineljänneksellä kaikissa muissa segmenteissä paitsi julkisella sektorilla. Uskon että myös julkisella sektorilla kysyntä normalisoituu toisella vuosipuoliskolla, nyt kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen. Martelan asema Kuntahankintojen ensisijaisena toimittajana antaa meille erinomaiset mahdollisuudet myynnin kasvattamiseen.

Liikevoitto heikkeni edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli -3,6 milj. euroa (-1,8). Tähän syynä oli kiristynyt kilpailutilanne, joka näkyi alentuneena myyntikatteena. Kannattavuutemme parantamiseksi aloitimme kesäkuussa säästöohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa 4 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäinen osa säästöohjelmasta saatiin päätökseen kesäkuussa, kun yhteistoimintaneuvottelut Suomen yksiköissä saatiin päätökseen. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen arvioidaan tuovan noin 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat pääosin ensi vuoden alusta alkaen. Muutos markkinatilanteessa on pysyvä ja sen vuoksi meidän pitää pystyä sopeuttamaan toimintamme tähän uuteen tilanteeseen. Vaikka tällaiset toimenpiteet eivät koskaan ole helppoja, olen varma että ne ovat välttämättömiä jotta varmistamme menestyksemme myös tulevaisuudessa.

Vaikka muuttunut markkinatilanne on lyhyellä aikavälillä heikentänyt tuloksentekokykyämme, uskomme vahvasti siihen, että strategian perustana oleva työ- ja oppimisympäristöjen muutos jatkuu, vahvistuu ja laajenee. Työ- ja oppimisympäristöjen on pystyttävä mukautumaan aiempaa selvästi nopeammalla syklillä, tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Tämä edellyttää kyvykkyyttä seurata ja ymmärtää tilojen käyttöä ja käyttäjien tarpeita sekä uudistaa ja optimoida tiloja niiden mukaan. ”

Markkinatilanne

Yksityisen sektorin markkinatilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia aiempaan verrattuna. Sen sijaan Suomen julkisen sektorin kysyntää heikentää hankintasopimusneuvottelujen siirtyminen ja tämän seurauksena hankintapäätösten lykkääntyminen. Nyt kun sopimusneuvottelut ovat päättyneet, uskomme markkinatilanteen myös julkisella sektorilla normalisoituvan. Martelan kysyntään vaikuttavat olennaisesti myös yleinen taloudellinen kehitys, yritysten ja julkisen sektorin tarve tehostaa tilojensa käyttöä ja uudistaa työympäristöään aikaisempaa toimivammaksi johtamisen välineeksi.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle pidetään perjantaina 9.8.2019 kello 11:30 – 12:30 Martelatalossa osoitteessa Takkatie 1, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Matti Rantaniemi.

Martela Oyj
Hallitus

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

2019_0908_Puolivuotiskatsaus

Jätä kommentti

facebook twitter