Etusivu » KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 6.8.2019

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 6.8.2019

Keslan puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 6.8.2019 Klo 8.00

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti:

Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto koheni merkittävästi vertailukauteen nähdenKonsernin liikevaihto kasvoi 3,5 % vertailukaudesta ja oli 12,0 miljoonaa euroa (4-6/2018 11,6 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto EBIT oli 668 tuhatta euroa (119 tuhatta euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 595 tuhatta euroa positiivinen (684 tuhatta euroa negatiivinen).Osakekohtainen tulos EPS oli 0,14 euroa (-0,03 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvua ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen nähdenKonsernin liikevaihto kasvoi 9,7 % vertailukaudesta ja oli 24,8 miljoonaa euroa (1-6/2018 22,6 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto EBIT oli 1 622 tuhatta euroa (845 tuhatta euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 1 263 tuhatta euroa positiivinen (1 044 tuhatta euroa positiivinen).Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 16,5 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa).Osakekohtainen tulos EPS oli 0,30 euroa (0,11 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Keskeisiä katsauskauden tapahtumia:

Konserni järjesteli lainarahoituksensa uudelleen 10,8 miljoonan euron rahoitusjärjestelyllä.

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia, vertailukaudet IRFS 16 mukaisesti oikaistuina)

1-61-64-64-61-12
1000 euroa20192018201920182018
Kasvu
Tilauskanta kauden lopussa16 50115 35316 50115 35317 818
Saadut tilaukset25 93024 85511 55313 17052 244
Liikevaihto24 78222 59412 03111 62245 064
Liikevaihdon muutos, %9,7 %2,3 %3,5%-0,1 %5,5 %
Kannattavuus
Liikevoitto (EBIT)1 6228456681192 236
Liikevoitto, %6,5 %3,7 %5,5 %1,0%5,0 %
Kauden laaja tulos1 029370476-901 204
Tulos / osake (EPS), EUR *0,300,110,14-0,030,36
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %13,23,511,22,19,5
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta1 2631 044595-6842 845
Bruttoinvestoinnit47221432685899
Taloudellinen asema (kauden lopussa)
Korollinen nettovelka10 34011 67510 34011 67510 507
Nettovelkaantumisaste, %80 %101 %80 %101 %85 %
Omavaraisuusaste, %38 %35 %38 %35 %39 %
Taseen loppusumma34 35032 86834 35032 86831 887
Henkilöstö keskimäärin249241249241243

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kesla-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtainen tulos lähes kolminkertaistui edellisvuodesta 0,30 euroon ja myös liiketoiminnan nettorahavirta oli edellisvuotta parempi.

Viennissä liikevaihto kehittyi erityisen vahvasti Itä-Euroopassa, Kauko-Idässä ja Pohjois-Amerikassa Länsi-Euroopan pysyessä edellisvuoden tasolla. Emoyhtiön kotimaan laskutus kasvoi noin 20 %. Konsernin tilauskanta kasvoi vertailukauteen nähden noin 1,1 miljoonaa, mutta pieneni edellisen kvartaalin lopusta 1,6 miljoonaa 16,5 miljoonaan euroon, joka on edelleenkin yrityksen historiaan peilattuna poikkeuksellisen korkea taso. Saadut tilaukset kasvoivat vertailukauteen nähden selvästi kotimaassa, Skandinaviassa ja Japanissa. Venäjien ja Pohjois-Amerikan tilausvirta oli vertailukautta heikompi. Toisen kvartaalin tilauskertymä jäi edellisvuodesta, mutta kvartaalin liikevaihto kasvoi noin 3,5 % edellisvuoteen verrattuna.

Kaikki Keslan liiketoiminta-alueet kasvoivat kannattavasti sekä vertailukauteen että edellisvuoden toiseen kvartaaliin nähden. Auto- ja kierrätysnostureiden liikevaihdon kehittyminen jatkui edelleen erittäin vahvana. Varaosamyynti kasvoi noin 8 % vertailukauteen nähden. Emoyhtiön kannattavuutta rasitti vuosipuoliskon aikana 208 tuhatta euroa kasvanut luottotappiovaraus liittyen erään asiakkaan kohonneeseen luottotappioriskiin.

MFG Components Oy:n liiketoimintajärjestelyt saatettiin päätökseen yhtiölle jääneiden omaisuuserien osalta. Omaisuuden realisointien myötä yhtiön tulos jäi katsauskaudella negatiiviseksi vajaat neljäkymmentätuhatta euroa. MFG Components Oy:llä ei odoteta enää olevan olennaista vaikutusta konsernin tulokseen kuluneen vuosipuoliskon jälkeen.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan nettorahavirta 1,3 miljoonaa oli noin 20 % edellisvuotta vahvempi. Konsernin omavaraisuusaste oli vertailukautta parempi, mutta vuodenvaihteen tilannetta hieman heikompi. Nettovelkaantumisaste oli sekä vertailukautta että vuodenvaihdetta parempi. Konsernin rahoituksen maturiteettijakaumaa korjattiin pidemmäksi ja hinnoittelua edullisemmaksi päärahoittajien kanssa tehdyllä 10,8 miljoonan euron rahoitusjärjestelyllä. Rahoitus käytettiin osittain vanhojen velkojen uudelleenjärjestelyyn ja käytössä olleiden luottolimiittien vapauttamiseen ja loput tullaan käyttämään yhtiön suunnittelemien investointien toteuttamiseen ja käyttöpääomatarpeisiin.

Kesla on suunnittelemassa kokonaisuudeltaan noin 5 miljoonan euron investointihanketta, jolla tähdätään yhtiön osavalmistuksen ydinprosessien tarkkuus- ja automaatiotason kasvattamiseen sekä valmistuksellisten pullonkaulojen avaamiseen kasvun tukemiseksi. Hanke käsittää myös investointeja yhtiön digikyvykkyyksien rakentamiseksi. Yhtiö on hakenut hankkeeseen yrityksen kehittämisavustusta alueen Ely-keskukselta.

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Alkuvuoden ajan vallinnut markkinakysyntä näyttää jatkuvan edelleen hyvällä tasolla, vaikka toisen kvartaalin saadut tilaukset jäivät edellisvuotta matalammalle tasolle. Markkinasellun hinnanlasku ja Kiinan raaka-ainekysynnän raportoitu heikkeneminen näkyy Venäjän markkinoilla toimivien yhteistyökumppaneidemme edellisvuotta suurempana epävarmuutena.

Kauppasodan kiihtyminen voi vaikuttaa yhtiön laitteiden käyttäjien investointihalukkuuteen. Ostomateriaalien saatavuus on parantunut.

Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja. Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen, koska Venäjän kysyntätilanne on Keslalle merkittävä sekä suoraan että partnereidemme kautta välillisesti.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Konsernin näkymä ja ohjeistus säilyvät ennallaan eli liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan tilikaudella 2019 alkuvuoden toteuman, vallitsevan kysynnän ja vahvan tilauskannan vuoksi.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2019

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintakatsaus 30.9.2019 tilanteen mukaisesti julkaistaan 22.10.2019.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310
Puhelimitse tavoitettavissa 6.8.2019 klo 10-12

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liite

2019_08_Tulostiedote_FINAL

Jätä kommentti

facebook twitter