Etusivu » Heeros Oyj:

Heeros Oyj:

Heeros Oyj: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019 (Tilintarkastamaton)

Liikevaihto ja kannattavuus kasvussa – integraatiot ja taloushallinnon edelläkävijyys strategian kulmakivinä

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 20.8.2019, klo 8:00

Tammi-kesäkuun 2019 pääkohdat

Liikevaihto 4 238 (2018: 3 867) tuhatta euroa, kasvua 10 %Uusiutuva liikevaihto 3 960 (3 592) tuhatta euroa, kasvua 10 %, osuus liikevaihdosta 93 (93) %EBITDA (käyttökate) 361 (270) tuhatta euroa, kasvua 34 %, osuus liikevaihdosta 9 (7) %Tilikauden tulos -249 (-305) tuhatta euroa, kasvua 18 %, osuus liikevaihdosta -6 (-8) %Strateginen kumppanuus tiedolla johtamisen työkaluissaKansallisen tulorekisterin käyttöönotto alkuvuoden aikana

Avainluvut

Tuhatta euroa H1/2019 H1/2018 Muutos % Vuosi 2018
Liikevaihto 4 238 3 867 10 % 8 000
Uusiutuva liikevaihto 3 960 3 592 10 % 7 384
Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta 93 % 93 % 92 %
Käyttökate 361 270 34 % 714
Käyttökate, % liikevaihdosta 9 % 7 % 9 %
Liikevoitto -198 -245 19 % -311
Liikevoitto, % liikevaihdosta -5 % -6 % -4 %
Verot 0 0 0 % 0
Tilikauden tulos -249 -305 18 % -507
Tulos, % liikevaihdosta -6 % -8 % -6 %
Tuhatta euroa H1/2019 H1/2018 Muutos % Vuosi 2018
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,07 18 % -0,12
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 349 963 4 349 963 0 % 4 349 963
30.6.2019 30.6.2018 Muutos % 31.12.2018
Omavaraisuusaste, % 29 % 38 % -25 % 32 %
Korollinen nettovelka 1 710 699 145 % 1 375
Oma pääoma 1 741 2 179 -20 % 1 990
Nettovelkaantumisaste, % 98 % 32 % 206 % 69 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 90 83 8 % 88

Toimitusjohtaja Matti Lattu:

Taloushallinnon digitalisoituminen jatkuu ja kiihtyy entisestään. Tämä merkitsee sitä, että yritysten taloushallinnon prosessien ja rutiinitöiden automatisointi sekä transaktioiden sähköinen käsittely pilvipohjaisilla ohjelmistoilla ja niihin liittyvillä palveluilla nousee entistä tärkeämpään rooliin. Tiedon määrän voimakas kasvu puolestaan lisää tarvetta tehokkaille tiedolla johtamisen (Business Intelligence, BI) työkaluille. Olemme panostaneet merkittävästi juuri asiakkaidemme taloushallinnon prosessien automatisointia tukevien työkalujen kehittämiseen sekä liiketoimintatiedon seurantaan, analysointiin ja tulkintaan. Uskomme, että tulevaisuuden kasvupolut rakentuvat näiden digitalisaatiotrendien ympärille. Tilitoimistot ovat avainasemassa näiden muutosten viemisessä pk-yritysten arkeen kehittyen omien asiakkaidensa liiketoimintakumppaneiksi.

Liikevaihtomme tammi-kesäkuussa kasvoi 10 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu näkyy myös kannattavuuden parantumisena kotimaan yhtiön ollessa jo selvästi voitollinen ja koko konsernin EBITDA:n noustessa 361 tuhanteen euroon eli 9 % liikevaihdosta, kasvua 34 %.

Vuoden 2019 alkua leimasi Kansallisen tulorekisterin (Katre) käyttöönotto ja sen yrityksille aiheuttamat haasteet. Saimme vuoden 2018 loppupuolella paljon uusia palkanlaskenta-asiakkaita, mutta Katren käyttöönotto ja verohallinnon järjestelmien keskeneräisyys aiheuttivat myös meille huomattavasti ylimääräistä työtä. Katren käyttöönoton työläys näkyi osittain myös käyttöönottojen hidastumisena ja sitä kautta se vaikutti liikevaihdon kasvuun hidastavasti.

Olemme päivittäneet viime talven aikana Heeroksen strategiaa. Missionamme on alusta alkaen ollut tehdä asiakkaistamme taloushallinnon sankareita ja tämä perustehtävä on Heeroksen toiminnan ydin jatkossakin. Uudessa strategiassa painotamme erityisesti integraatioita, skaalautuvuutta ja parasta palvelua.

Julkistimme toukokuussa lehdistötiedotteella yhteistyösopimuksen Business Intelligence -ratkaisuja tarjoavan Fuusorin kanssa. Kumppanuus toteuttaa strategiaamme taloushallinnon edelläkävijyydestä ja integraatioista sekä laajentaa palvelutarjontaamme asiakkaidemme liiketoimintakriittisillä alueilla. Tilitoimistojen rutiinityöt automatisoituvat digitalisaation myötä ja rutiinitöiden sijaan tilitoimistojen rooli asiakkaiden neuvonantajana kasvaa. Heeros ja Fuusor tarjoavat yhdessä tilitoimistolle työkalun, joka tuottaa laajasta tietomäärästä automaattisia raportteja asiakkaan liiketoiminnan tueksi. Yhteistyösopimus tuo Fuusorin osaksi Heeroksen tuoteperhettä.

Sitä vastoin Hollannin tytäryhtiömme ei ole vielä päässyt asettamiimme tavoitteisiin. Verkkolaskutuksen läpimurto Keski-Euroopassa ei ole tapahtunut EU-tasolla asetetussa aikataulussa. Ilman aitoja verkkolaskuja emme pääse tarjoamaan asiakkaillemme Heeroksen parhaita ominaisuuksia. Tämän haasteen ohittaaksemme olemme käynnistäneet ”Project Windmillin”, jossa kehitämme ostolaskujen käsittelyyn koneoppimiseen ja tekoälyyn perustuvan lisäominaisuuden. Tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa saada automatisoitua PDF-laskujen käsittely ja antaa loppukäyttäjälle mahdollisuus tehdä halutessaan itse laskujen validointi. Uusia toimintoja on suunniteltu yhdessä hollantilaisten asiakkaiden kanssa ja tulokset ovat jo alkuvaiheessa lupaavia.

Heeroksen asiakasmäärät Hollannissa ovat kasvaneet tasaisesti koko ajan ja Heeroksella on tällä hetkellä siellä viitisenkymmentä asiakasta ja loppuasiakkaana yli 200 yritystä. Yhteensä Heeroksella on asiakkaita 12 maassa.

Jatkoimme katsauskaudella Heeros-tuoteperheen kehittämistä ja teknologista uudistumista. Toimme Heeros Venda -myyntilaskutusohjelmistosta uuden version tuotantoon keväällä. ePalkat-ohjelmistoon toteutettiin Katren vaatimien muutosten lisäksi uusia toimintoja, muun muassa kokonaispalkka-käsite ja tehokkaammat lomalaskentatoiminnot. Tavoitteemme on nostaa palkanlaskennan automaation tasoa ja tarjota Heeros ePalkkoja myös aiempaa suuremmille asiakkaille.

Jatkoimme keväällä Connecta-integraatioalustan kehittämistä ja yleisesti Heeroksen integraatiovalmiuksien parantamista. Lisäksi teimme proof-of-concept -tyyppisen projektin ostolaskun hyväksymisestä puheohjauksella. Päätös puheohjauksen viennistä tuotantoon on vielä auki ja tutkimme mahdollisuuksia siihen alkavan syksyn aikana.

Suhtaudumme luottavaisin mielin alkavaan syksyyn ja vuoteen 2019. Kannattavuuden parantumisen odotetaan jatkuvan liikevaihdon kasvun ja kulujen kasvuvauhdin hidastumisen myötä. Työskentelemme määrätietoisesti keskipitkän aikavälin tavoitteidemme eteen ja uskomme kehityspanosten tuottavan tavoitteidemme mukaisia tuloksia tulevaisuudessa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ei merkittäviä tapahtumia.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Heeros toistaa tilinpäätöstiedotteessa 13.2.2019 annetun taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2019: Keskipitkän aikavälin tavoitteena on noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 % käyttökatetaso. Konsernin tilikauden 2019 liikevaihto ylittää 9 miljoonaa euroa ja kannattavuus paranee.

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2019

Heeros-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2019 oli 4 238 (H1/2018: 3 867) tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttivat ensisijaisesti parantunut kuukausi- ja transaktiomaksuista muodostuva uusiutuva liikevaihto, joka oli 3 960 (3 592) tuhatta euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 10 %. Liikevaihtoa kasvattivat hinnan muutokset syksyllä 2018 sekä asiakkaiden käyttöasteen parantuminen ja uusmyynti erityisesti palkanlaskenta-asiakkaissa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti negatiivisesti noin kahden prosenttiyksikön verran muutos kirjeinä toimitettavien myyntilaskujen hinnoittelussa. Muutos kuitenkin paransi Heeroksen katetta ja sitä kautta kannattavuutta.

Käyttökate (EBITDA) tammi-kesäkuussa 2019 oli 361 (270) tuhatta euroa. Sekä liikevaihdon kasvu että kulujen kasvun hidastuminen paransivat käyttökatetta. Käyttökatetta painavat edelleen kasvuinvestoinnit kotimaassa ja Hollannissa.

Liikevoitto (EBIT) tammi-kesäkuussa 2019 oli -198 (-245) tuhatta euroa ja se parani 19%.

Tammi-kesäkuun tulos oli -249 (-305) tuhatta euroa. Tulos kasvoi 18 %.

Rahoitus ja investoinnit

Heeros-konsernin taseen loppusumma 30.6.2019 oli 6 098 (5 758) tuhatta euroa. Yrityksen rahoitusasema mahdollistaa nykyisen liiketoiminnan vaatimien investointien jatkamisen.

Johto ja henkilöstö

KTM Juho Pakkanen nimitettiin Heeros Oyj:n talousjohtajaksi (Chief Financial Officer) ja johtoryhmän jäseneksi 1.3.2019 alkaen. Pakkasen vastuualueena on koko Heeros-konsernin talous- ja muut tukitoiminnot.

Johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Matti Lattu (toimitusjohtaja), Juha Takala (tuotekehitysjohtaja), Sari Eronen (palvelujohtaja), Juho Pakkanen (talousjohtaja), Pia Strömdahl-Koskinen (myynti- ja markkinointijohtaja), Rainer Wallenius (tuotepäällikkö, palkat) ja Garik Bagdasarov (Country Manager, Hollanti ja Ruotsi).

Heeros-konsernissa työskenteli katsauskauden päättyessä 90 (83) henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2019 Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet: Kimmo Rasila, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Marko Kauppi sekä uutena jäsenenä Samuli Saviala. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 650 000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat) yhdessä tai useammassa erässä.

Osake ja osakkeenomistajat

Heeroksella on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2019 oli 4 349 963 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Heeroksella oli 30.6.2019 yhteensä 829 osakkeenomistajaa.

Heeroksen osake on noteerattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla Helsingissä tunnuksella HEEROS. Kurssi oli 1.1.2019-30.6.2019 korkeimmillaan 2,54 euroa, alimmillaan 2,00 euroa, keskikurssi 2,21 euroa ja päätöskurssi 2,20 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 9,6 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2019 Osakevaihto kpl Arvo yhteensä, euroa Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta, euroa Viimeisin, euroa
HEEROS 119 597 263 771,64 2,54 2,00 2,21 2,20
30.6.2019 31.12.2018
Markkina-arvo, euroa 9 569 919 8 786 925
Osakkeenomistajia 829 840

Taloudellinen tiedottaminen

Vuoden 2020 taloudellisen tiedottamisen aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa tai poliittisessa tilanteessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Isoimmat riskit Heeroksen toiminnassa liittyvät kilpailutilanteeseen. Mikäli nykyiset tai uudet kilpailijat päättäisivät ryhtyä hintakilpailuun Yhtiön toimintamarkkinoilla ja tarjota vastaavia tai parempilaatuisia palveluita ja tuotteita, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Heerokselle riski on myös toimialan konsolidoituminen. Heeros voi menettää asiakkaita, mikäli ne ostetaan sellaiseen tilitoimistoketjuun, joka ei käytä Heeroksen tuotteita.

Jos Heeros ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti sen toimintaympäristöä koskeviin lainsäädäntömuutoksiin, viranomaismääräyksiin tai varmistumaan siitä, ettei se tiedostamattaan laiminlyö voimassa olevaa tai muuttuvaa lainsäädäntöä tai muita määräyksiä, saattaa se aiheuttaa taloudellista vahinkoa yhtiölle esimerkiksi korvausvaatimusten ja lainsäädännön noudattamisen kustannusten muodossa, heikentää Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksia sekä vahingoittaa sen mainetta. Muuttuneen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voivat lisäksi aiheuttaa Yhtiölle uusia tai nykyistä korkeampia liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heeroksen IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset, palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai muut tietoturvaloukkaukset ja tietovuodot voivat vahingoittaa Heeroksen liiketoimintaa aiheuttaen merkittäviä haittoja asiakkaille, millä voi puolestaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi palveluntarjoajia, alihankkijoita, lisenssinantajia, verkkolaskuoperaattoria, maksujen- ja laskujenvälittäjiä sekä muita sopimuskumppaneita. Yhtiön kyky toimia tehokkaasti riippuu osittain näiden yhteistyökumppaneiden kyvystä hoitaa heidän velvoitteensa sekä siitä jatkuuko yhteistyö tulevaisuudessa. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdollisista virheistä tai muista toimista saattaa siten aiheutua Yhtiölle vahingonkorvausvastuu ja maineriski, mikä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heerokselle on tärkeää saada rekrytoitua ja pidettyä osaavat työntekijät. Ellei Heeros kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista.

Yhtiön aktivoimiin tuotekehitysmenoihin liittyy arvostusriski, jos niihin kohdistuvat tulonodotukset esimerkiksi uusien tuotteiden muodossa eivät toteudukaan.

Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Heeroksen osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Heeroksen todellisesta tuloksentekokyvystä.

First North -markkinapaikan luonteen johdosta First North -yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin päälistallakaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla heikot.

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Nordic -Rulebookin (1.1.2019) kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tulos, tase, vastuut

Konsernin tuloslaskelma (FAS)
Tuhatta euroa H1/2019 H1/2018 Vuosi 2018
Liikevaihto 4238 3867 8 000
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0
Materiaalit ja palvelut -458 -581 -1 102
Henkilöstökulut -2006 -1778 -3 774
Liiketoiminnan muut kulut -1414 -1238 -2 410
Poistot ja arvonalenemiset -559 -515 -1 026
Liikevoitto -198 -245 -311
Rahoitustuotot ja -kulut -51 -60 -196
Tulos ennen veroja -249 -305 -507
Tuloverot 0 0 0
Tilikauden voitto -249 -305 -507
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,07 -0,12
Konsernin tase (FAS)
Tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4541 4248 4 428
Aineelliset hyödykkeet 34 40 39
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 575 4 288 4 467
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 20 19 25
Pitkäaikaiset saamiset 20 22 20
Lyhytaikaiset saamiset 1050 967 1 055
Rahat ja pankkisaamiset 433 462 642
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 523 1 470 1 742
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 098 5 758 6 209
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4336 4336 4 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2421 -1919 -1 919
Muuntoero -5 -13 0
Tilikauden voitto (tappio) -249 -305 -507
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1741 2179 1 990
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1689 893 1 676
Lyhytaikainen vieras pääoma 2668 2687 2 543
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4357 3580 4 219
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6098 5758 6 209
Konsernin rahoituslaskelma (FAS)
Tuhatta euroa H1/2019 H1/2018 Vuosi 2018
Voitto/tappio ennen veroja -249 -305 -507
Liiketoiminnan rahavirta
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 559 515 1 026
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 309 209 519
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 5 238 150
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 32 57 -179
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 5 -8 -15
Liiketoiminnan rahavirta 352 496 476
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -666 -729 -1 420
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0
Investointien rahavirta -666 -729 -1 420
Rahoituksen rahavirta
SVOP-sijoitus
Muuntoero 0 -13 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 92 13 107
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 14 306 1 089
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (+) / vähennys (-) 0 0 2
Rahoituksen rahavirta 105 306 1 198
Rahavarojen muutos -209 73 254
Rahavarat tilikauden alussa 642 388 388
Rahavarat tilikauden lopussa 433 462 642

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)
Oman pääoman muutoslaskelma H1/2019
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2019 80 4 336 -2 426 1 990
Muuntoero 0
Kauden voitto/tappio -249 -249
30.6.2019 80 4 336 -2 675 1 741
Oman pääoman muutoslaskelma H1/2018
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2018 80 4 336 -1 919 2 497
Muuntoero -13 -13
Kauden voitto/tappio -305 -305
30.6.2018 80 4 336 -2 237 2 179
Oman pääoman muutoslaskelma 2018
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
1.1.2018 80 4 336 -1 919 2 497
Muuntoero 0 0
Kauden voitto/tappio -507 -507
31.12.2018 80 4 336 -2 426 1 990

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet
Tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Omasta velasta
Yrityskiinnitykset 1250 650 1250
Leasingvastuut
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 137 68 124
Myöhemmin maksettavat 171 77 139
Yhteensä 307 145 263
Muut vastuut
Vuokravastuut 66 105 66
Takausvastuut
Vuokravakuustilit 20 22 20
Yhteensä 86 127 86

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate = Liikevoitto + poistot

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100

taseen loppusumma

Korollinen nettovelka = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta -rahoitusarvopaperit -rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste (%) = Korollinen nettovelka x 100

Oma pääoma

Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Heeros Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!