Etusivu » Evli Pankki Oyj suunnittelee järjestelevänsä uudelleen hallintoa ja tukitoimintoja

Evli Pankki Oyj suunnittelee järjestelevänsä uudelleen hallintoa ja tukitoimintoja

EVLI PANKKI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 14.8.2019 klo 10.00

Sisäpiiritieto

Evli Pankki Oyj käynnistää liiketoimintojen tukitoiminnoissa ja konsernin hallinnossa toiminnan uudelleenjärjestelyprosessin.

Suunniteltu hallinto- ja tukitoimintojen toiminnan uudelleenjärjestely liittyy Evlin strategian mukaisiin panostuksiin asiakaskokemuksen parantamisessa sekä digitalisaatiota edistävissä järjestelmähankkeissa. Strategiatyö on nyt tullut vaiheeseen, jossa on asianmukaista neuvotella työnantajan laatimasta, nykyisiä toimenkuvia ja työtehtäviä koskevasta uudelleenorganisointisuunnitelmasta. Tämä edesauttaisi edelleen jatkuvaa määrätietoista työtä strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

”Teemme jatkuvaa työtä strategisten painopistealueiden kehittämiseksi, tavoitteena nykyistä laajempi rahastovalikoima ja kansainvälisempi asiakaskunta. Uusien vaihtoehtoisten tuotteiden ja kansainvälisen myynnin ohella työtä tehdään ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseksi ja sijoitusprosessien tehostamiseksi. Olemme jo pidemmän aikaa investoineet tietojärjestelmien kehittämiseen. Tällä työllä uskomme olevan positiivinen vaikutus sekä asiakastyytyväisyyteen että kannattavuuteen”, kertoo Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

Suunniteltuun uudelleenjärjestelyyn liittyen yhtiö käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on yhteensä noin 75 henkilöä Evli-konsernin hallinto- ja tukitoiminnoista. Alustavan arvion mukaan uudelleenjärjestelysuunnitelma voisi johtaa toteutuessaan enintään yhteensä 23 nykyisen toimenkuvan olennaiseen muuttumiseen tai lakkaamiseen. Suunnitelman toteutuessa Evli arvioi voivansa tarjota noin 13 uutta tai muuttunutta tehtävänkuvaa mahdollisen irtisanomisen vaihtoehtona. Näitä tehtäviä tarjottaisiin uudelleensijoitusvelvoitteen puitteissa tehtäviin soveltuville henkilöille.

EVLI PANKKI OYJ

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 69,6 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,7 prosenttia (30.6.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Jätä kommentti

facebook twitter