Etusivu » Alustava tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista

Alustava tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista

Alustava tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista

Yleiselektroniikka Oyj

Sisäpiiritieto 16.8.2019 klo 11:45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Alustava tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Preato Capital AB (”Tarjouksentekijä”) aloitti 24.7.2019 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 24.7.2019 klo 9.30 ja päättyi 15.8.2019 klo 16.00.

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 16,97 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet yhdessä Tarjouksentekijän julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä ostamien ja muutoin hankkimien yhteensä 2 006 839 Yleiselektroniikan osakkeen kanssa edustavat noin 78,60 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 19.8.2019 ja toteuttamiskaupat tullaan selvittämään arviolta 21.8.2019.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Lisätietoa:

CEO Janne Silvennoinen

puh. +358 10 2891 292 tai +358 400 734 422

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

HUOMAUTUS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA, EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

Liite 1: Preato Capital AB:n tiedote kokonaisuudessaan

Liite

Preato Capital AB – Tiedote ostotarjouksen alustavasta tuloksesta 16.8.2019

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!