Etusivu » Arkistot 29.8.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 29.08.2019

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 29.8.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 29.08.2019

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 29.08.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji TNOM
Osakemäärä, kpl 1 300
Keskihinta/osake, euroa 32,8409
Kokonaiskustannus, euroa 42 693,17

Yhtiön hallussa on 29.08.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 13 909 omaa osaketta (TNOM).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Talenom Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Liite

Talenom 29.8

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote29.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä29.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 217osaketta
Keskihinta/ osake4,0000EUR
Kokonaishinta4 868,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 200 669 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_29.8_trades

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS29.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä29.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä4 000osaketta
Keskihinta/ osake4,1300EUR
Kokonaishinta16 520,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 28 440 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_29.8_trades

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote 29.8.2019 klo 16:20

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj (“Hoivatilat”) on 29.8.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman OP-Suomi -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 prosentin rajan 28.8.2019 tehdyn osakkeiden luovutuksen seurauksena.

OP-Suomi -sijoitusrahaston hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei
den kautta (B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen4,99 %4,99 %25 439 229
Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus6,16 %6,16 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus

Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI40001486481 270 2734,99 %
A YHTEENSÄ1 270 2734,99 %
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonneErä-päiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkei-den ja äänten %-osuus
Ei ole
B YHTEENSÄ
Tietoja liputusvelvollisesta
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
OP-Rahastoyhtiö Oy0 %0 %
OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto0,06 %0,06 %
OP-Suomi -sijoitusrahasto4,99 %4,99 %
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto1,90 %1,90 %

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot:

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on 6,96 % 28.08.2019.

OP Rahastoyhtiö Oy:n emoyhtiö OP Osuuskunta on soveltanut 13.6.2011 lukien valtiovarainministeriön asetuksen (152/2007) 2 §:n 4 momentin mukaista poikkeusta OP-Rahastoyhtiö Oy:n osalta. OP Osuuskunta ei laske omia, tytäryritystensä ja vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen omistusosuuksia yhteen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamien osakkeiden kanssa 13.6.2011 lukien. OP-Rahastoyhtiö Oy käyttää hallinnoimansa sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa emoyrityksestä riippumattomalla tavalla.

Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tommi Aarnio, puhelin: +358 40 756 3773

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsiin. www.hoivatilat.fi

Neo Industrial Oyj: Neo Industrial konserni jatkaa Reka Kaapelin käyttämien tilojen omistusjärjestelyjä

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.8.2019 klo 15.30

Neo Industrial Oyj: Neo Industrial konserni jatkaa Reka Kaapelin käyttämien tilojen omistusjärjestelyjä

Neo Industrial Oyj on myynyt sijoitusomaisuutena olleet Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeensa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle. Kauppahinta on 2,0 miljoonaa euroa.

Myynti oli osa kokonaisjärjestelyä, jossa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy osti yhteensä 68,05 % ja Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy 20,2 % Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeista. Kolmas omistaja on Reka eläkekassa, jonka omistusosuus aleni järjestelyssä hieman alle 12 %iin.

1.1.2019 voimaan tullut IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset houkuttelee hankkimaan omaisuuserät itselle vuokrasopimusten sijaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala osti yhden käytössään olevan Keuruun tuotantolaitokseen liittyvän kiinteistön kesäkuun 2019 lopussa. Nyt elokuun lopussa toteutettu järjestely on kaapelitoimialan avaus Riihimäen tuotantolaitoksen suuntaan. Reka Kaapeli Oy hankki järjestelyssä 20,2 % omistusosuuden Riihimäen Kaapelitehdas Oy:stä. Yhtiön suunnitelmana on kasvattaa omistusosuutta tulevina vuosina.

Hyvinkäällä 29.8.2019

Neo Industrial Oyj

Jukka Poutanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jukka Poutanen, toimitusjohtaja, puh. 040 833 9007
Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1858

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Tikkurilan ydinkeskustaan rakentuvan asuinkorttelin peruskivi muurattiin

SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.08.2019 KLO 14.15

Tikkurilan ydinkeskustaan rakentuvan asuinkorttelin peruskivi muurattiin

Tikkurilassa vietettiin tänään 29. elokuuta keskustan ytimeen rakentuvan uuden asuinkorttelin peruskiven muurausjuhlaa. Keskeiselle paikalle vastapäätä Vantaan kaupungintaloa uuden kirkon kupeeseen rakentuva Tikkurilan uusi keskustakortteli on SRV:n ja NREP:n yhteishanke.

Tontille rakennetaan seitsemän kerrostaloa, joihin tulee yhteensä noin 450 asuntoa, pysäköintihalli sekä liiketilaa noin 800 neliömetriä. Korttelikokonaisuudelle omaleimaista ilmettä antaa rohkea arkkitehtuuri sekä voimakkaasti muotoiltu viherkatto. Ensimmäisten NREP:lle rakennettavien kahden asuinkerrostalon rakentaminen käynnistyi keväällä ja talojen arvioitu valmistumisajankohta on keväällä 2021. Ensimmäisen gryndikohteen ennakkomarkkinointi käynnistyy syksyn aikana, ja rakentaminen käynnistyy arviolta alkuvuodesta 2020.

”Asuntotyömailla ei peruskiven muurausjuhlaa ole aiemmin järjestetty, mutta nyt olemme uuden äärellä luomassa tulevaisuuden Tikkurilaa, joten ensimmäisten asuintalojen rakentaminen saa arvoisensa käynnistyksen. On hienoa päästä toteuttamaan Tikkurilalle uutta keskustaa yhdessä NREP:n kanssa. Meillä SRV:ssä on vahva kokemus kaupunkien kehittämisestä. Parhaillaan rakennamme vastaavanlaisia uudistuvia asuinalueita niin Espoon Tapiolassa, Helsingin Kalasatamassa, Keravan keskustassa kuin Tampereen Kannellakin”, kertoo SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Antero Nuutinen.

Tikkurila elää nyt muutoksen aikaa ja suosittu asuinalue saa uuden ilmeen, kun koko kortteli uudistuu eläväksi kaupunkibulevardiksi. Tikkurilan uudistus on otettu erittäin positiivisesti vastaan, ja alueella ollaan yhteisöllisesti innostuneita keskustan uudistumisesta.

”Tavoitteenamme NREP:llä on kehittää viihtyisiä kaupunkiympäristöjä, joissa ihmisten ja yritysten on hyvä toimia. Uusi moderni asuntokortteli tuo uutta elinvoimaa Tikkurilaan, jossa asunnoille on myös suuri kysyntä. Olemme erittäin ylpeitä tästä hankkeesta ja tyytyväisiä, että se etenee suunnitelmien mukaan”, kertoo NREP:n osakas Mikko Räsänen.

Ensimmäisenä NREP:lle rakennettavat kaksi asuinkerrostaloa ovat yhdeksänkerroksisia rakennuksia, joissa on yhteensä 194 modernia asuntoa; näppäriä yksiöitä, kahteen suuntaan aukeavia kaksioita sekä läpitalon kolmioita.

Peruskiveen muurattu tikkurilalaisten lasten taideteos

Tervehdyksensä peruskiven muuraustilaisuuteen toivat Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, NREP:n osakas Mikko Räisänen sekä SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Antero Nuutinen. Peruskiven muurauksen yhteydessä rakennusten perustuksiin muurataan aikakapseli, joka aikanaan kertoo tuleville sukupolville kapselin hautaushetkestä. Tikkurilan peruskiveen muurattiin peruskirja, Suomen kolikot, tuorein Vantaan Sanomat sekä Tikkurilan seurakunnan kerhon lasten tekemä taideteos.

Teoksen sisältöä suunnittelemassa ja toteuttamassa ovat olleet mukana Tikkurilan seurakunnan järjestämä päiväkerho sekä koululaisten iltapäiväkerho. Teoksen tekemiseen on osallistunut yhteensä 38 lasta, joista päiväkerhossa on seitsemän 3-5 vuotiasta lasta ja iltapäiväkerhossa 31 koululaista 1.- ja 2. luokalta. Teoksen pohjana on käytetty Vantaan opaskarttaa, johon on liitetty piirustuksia teemalla ”Koti Tikkurilassa”. Lapset ovat itse piirtäneet ja sijoittaneen talonsa karttaan. Teoksessa esiintyvät talot ovat taloja, joissa lapset itse asuvat, tai sellaisia joissa he haluaisivat asua. Joukossa on myös muita Tikkurilan kaupunkikuvasta tuttuja rakennuksia, kuten koulu, kirkko ja kauppa. Lopputuloksena on iloinen teos, jossa näkyy miltä tikkurilalainen koti näyttää lapsen silmin vuonna 2019.

Tikkurilan uusi asuntokortteli

Kortteliin rakennetaan yhteensä 7 kerrostaloa, joiden korkeudet vaihtelevat 5-8 kerrokseen.Asemakaavan mukainen kerrosala on 20 500 kerrosalaneliömetriä, asuntoja yhteensä noin 450 kpl. Lisäksi kortteliin tulee liiketilaa noin 800 neliömetriä.Rakennuksiin tulee näyttävä maksaruohoviherkatto. Rakennusten muodostamalle sisäpihalle tulee vihreä pihakansi.Sisäpihakannen alle tulee korttelin yhteinen pysäköintihalli, jonne pääsee suoralla hissiyhteydellä sisäkautta.Lisäksi tontin asuntoyhtiöiden käyttöön varataan yhteiskäyttöauto.KRV-urakoitsijana toimii SRV.

Lisätiedot:
Antero Nuutinen, Johtaja, asunnot ja alueyksiköt, SRV, puh. 040 531 4918, antero.nuutinen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Mikko Räsänen, osakas, NREP, 050 353 8438, mikko.rasanen@nrep.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

NREP lyhyesti
NREP on vuonna 2005 perustettu Pohjoismaiden johtava kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä. Yhtiö hallinnoi 4 miljardin euron kiinteistövarallisuutta ja työllistää yli 150 asiantuntijaa Pohjoismaissa, joista yli 40 on Suomessa. NREP toimii kaikissa tärkeimmissä kiinteistöalan segmenteissä: asunnot, toimistot, liiketilat, ja logistiikka. Kiinteistöjen omistamisen lisäksi NREP kehittää aktiivisesti kohteitaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Liitteet

Tikkurilan uusi asuinkortteliTikkurilan asuinkorttelin viherkatto

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 15 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 30.08.2019, sarjat 2019: L45N FI, 2019: S45N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Energy – Oil – Brent

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusEnergy – Oil – Brent
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä1 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTOLJYNONF94FI4000396171Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF95FI4000396189Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF96FI4000396197Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF97FI4000396205Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF98FI4000396213Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF99FI4000396221Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF100FI4000396239Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF101FI4000396247Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF91FI4000396254Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF92FI4000396262Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF93FI4000396270Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF94FI4000396288Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF95FI4000396296Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF96FI4000396304Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF97FI4000396312Energy – Oil – BrentXXBRNT

Tukholmassa 29.08.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-08-30

Koulukeskus Monikon peruskivi muurataan Espoossa

LEHDISTÖTIEDOTE 29.8.2019 KLO 13.00

Koulukeskus Monikon peruskivi muurataan Espoossa

Espoon Leppävaarassa muurataan tänään 29.8. koulukeskus Monikon peruskivi. Monikko on ainutlaatuinen kouluhanke, sillä se tarjoaa valmistuttuaan ensimmäisenä espoolaiskouluna koulu- ja varhaiskasvatuspaikan sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille.

Kolmikerroksiseen koulukeskukseen toteutetaan tilat ruotsinkieliselle päiväkodille ja alakoululle sekä suomenkieliselle päiväkodille, alakoululle ja yläkoululle. Tiloihin on arvioitu tulevan kaikkiaan yli 1 300 lasta, ja koulukeskuksen laajuus on noin 15 000 bruttoneliömetriä.

Hanke toteutetaan yhteistoimintaan perustuvalla hankintamallilla, jossa Tilapalvelut-liikelaitos ja SRV ovat kehittäneet tiiviissä yhteistyössä koulusuunnitelmat, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita ja hankkeen tavoitteita kustannustehokkaasti.

”Tämä hanke on kiitettävä esimerkki siitä, miten eri osapuolien saumattomalla yhteistyöllä saadaan aikaan tilojen käyttäjille toiminnallinen ja muuntojoustava rakennus. Kohteeseen suunnitelluilla uusiutuvilla energiaratkaisuilla edistetään Espoon hiilineutraaliustavoitetta”, Tilapalvelujen toimitusjohtaja Maija Lehtinen sanoo.

”Hienoa olla mukana rakentamassa Monikkoa, joka on mainio esimerkki siitä, miten yhdistämällä uudisrakennus ja historiallinen peruskorjattu tila saadaan moderni, toimiva oppimisympäristö monille espoolaisille lapsille ja nuorille. Monikossa pystymme hyödyntämään useissa merkittävissä kouluhankkeissa hankittua osaamistamme. Pääkaupunkiseudulla rakennamme parhaillaan Monikon lisäksi kouluja Helsingin Lauttasaaressa ja Maununnevalla sekä Kirkkonummella”, toteaa SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Antti Raunemaa.

Uuden koulukeskuksen tieltä on purettu Veräjäpellon, Veräjäkulman ja Leppävaaran laajennus- ja siirtokoulu, lukuun ottamatta vuonna 1939 valmistunutta suojeltua koulun vanhinta osaa. Suojeltu osa peruskorjataan ja modernisoidaan nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti osaksi uutta rakennusta.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella maaliskuussa 2018, ja koulukeskuksen rakentaminen käynnistyi maanrakennus- ja paalutustöillä maaliskuussa 2019. Uuden koulurakennuksen seinät alkavat nousta syyskuun alussa ja sisävalmistustyöt päästään aloittamaan alkuvuodesta 2020. Kokonaisuudessaan Leppävaaran uusi koulukeskus valmistuu arviolta toukokuussa 2021, ja oppilaat aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa elokuussa 2021 uuden lukuvuoden käynnistyessä.

Terveiset tulevaisuuden oppilaille

Monikon peruskiveen muurataan lieriössä perinteiden mukaisesti peruskirja, päivän sanomalehdet ja Suomen kolikot. Lisäksi tilaisuudessa talletetaan erillinen lasten aikakapseli, joka on tarkoitettu avattavaksi 50 vuoden kuluttua. Lasten kapseliin säilötään peruskirjan, sanomalehtien ja Suomen kolikoiden lisäksi koululaisten tekemiä kirjoituksia tervehdyksenä Monikon tulevaisuuden oppilaille.

Lisätiedot:
Antti Raunemaa, yksikönjohtaja, SRV, puh. 040 564 4105, antti.raunemaa@srv.fi
Outi Lehtinen, viestinnän suunnittelija, SRV, puh. 040 623 2644, outi.lehtinen@srv.fi
Maija Lehtinen, toimitusjohtaja, Tilapalvelut-liikelaitos, puh. 046 877 3683, maija.lehtinen@espoo.fi
Kimmo Martinsen, suunnittelupäällikkö, Tilapalvelut-liikelaitos, 040 520 0345, kimmo.martinsen@espoo.fi

www.srv.fi

www.espoo.fi

Verkkokauppa.com Oyj – Johdon liiketoimet – Porkka

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 29.8.2019 klo 13.00

Verkkokauppa.com Oyj – Johdon liiketoimet – Porkka

Johdon liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Porkka, Panu
Asema: Toimitusjohtaja
____________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700QZE6B52SHHTV75_20190829124701_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-28
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 15 000 Yksikköhinta: 2,940 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 15 000 Keskihinta: 2,940 EUR

Lisätietoja:

Panu Porkka, Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Robert Tallberg, Lakimies
robert.tallberg@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Työllisyysrahaston talousarvio ja maksuesitys vuodelle 2020

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 29.8.2019 klo 12.00

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt 29.8.2019 talousarvion vuodelle 2020 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määriin muutoksia seuraavasti:

Työllisyysrahasto esittää, että kokonaismaksua alennetaan 0,49 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu laskisi 0,24 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu laskisi 0,25 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,26 prosenttia ja työntekijän maksu 1,25 prosenttia palkkasummasta vuonna 2020.

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,45 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,70 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta).

Rahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) on ennusteen mukaan vuoden 2019 lopussa lähes 1,5 miljardia euroa. Suhdannepuskurin enimmäismäärä olisi työmarkkinajärjestöjen esittämän lainmuutoksen mukaan ensi vuoden alusta noin 1,75 miljardia euroa. Rahaston rahoittamat menot ja etuudet vuonna 2020 ovat hiukan suuremmat kuin kuluvana vuonna. Työllisyysrahaston vuosituloksen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2020.

Suomen talouskasvun hidastuminen saattaa merkitä työttömyyden lievää kasvua. Työllisyysrahaston talousarvion mukaan työttömyysaste on vuonna 2019 noin 6,7 prosenttia ja vuonna 2020 6,9 prosenttia. Työllisyysrahasto arvioi, että työttömyyden tuntuva lasku vuosina 2017 – 2019 sekä rahaston nettovarallisuuden karttuminen ja hyvä vuositulos antavat mahdollisuuden työttömyysvakuutusmaksujen pienentämiseen.

Eduskunta säätää työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuosittain lailla.

Työllisyysrahaston talousarvio 2020
Määrät % 2 018 2019e Talousarvio 2020
Työttömyysaste % 7,4 6,7 6,9
Palkkasumman muutos % 4,7 4,0 3,2
Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajat k.a.1,911,501,26
Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijät1,901,501,25
Talouden avainluvut, miljoonaa euroa *
Työttömyysvakuutusmaksut 3 020 2 481 2 122
Muut tuotot ** 774 717 746
Rahoitettavat menot ja etuudet – 2 922 – 2 719– 2 761
Nettovarallisuuden muutos 872 480 107
Nettovarallisuus 969 1 449 1 556
Suhdannepuskurin enimmäismäärä 2 032 2 091 1 757

* luvut vuodelta 2019 ovat tilintarkastamattomia
** sosiaali- ja terveysministeriön tilitys
lähde: Työllisyysrahasto, Tilastokeskus

Helsingissä 29. päivänä elokuuta 2019

Työllisyysrahasto
Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus

Lisätietoja:
Työllisyysrahaston hallituksen puheenjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710 (maksujen taso)
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh. 040 522 3614

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

facebook twitter