Etusivu » Arkistot 23.8.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 23.08.2019

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 23.8.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 23.08.2019

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 23.08.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji TNOM
Osakemäärä, kpl 1 500
Keskihinta/osake, euroa 33,6715
Kokonaiskustannus, euroa 50 507,25

Yhtiön hallussa on 23.08.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 7 909 omaa osaketta (TNOM).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Talenom Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Liite

Talenom 23.8

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS23.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä23.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä2 000osaketta
Keskihinta/ osake4,1200EUR
Kokonaishinta8 240,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 15 633 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_23.8_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote23.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä23.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 540osaketta
Keskihinta/ osake3,9857EUR
Kokonaishinta6 137,98EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 194 432 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_23.8_trades

AFARAK GROUP: OSAVUOSIKATSAUS Q2/2019

16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 23. elokuuta 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP: OSAVUOSIKATSAUS Q2/2019

VAIKEAT TALOUDELLISET OLOSUHTEET VAIKUTTAVAT RAUTAMETALLISEGMENTTIIN JA YLEISEEN TALOUDELLISEEN TULOKSEEN

Q2/19Q2/18H1/19H1/182018
LiikevaihtoMEUR41.554.382.8104.5194.0
KäyttökateMEUR-8.11.2-12.90.5-1.0
LiikevoittoMEUR-31.1-0.4-37.7-2.8-14.1
Tulos ennen verojaMEUR-24.6-3.3-31.8-5.8-18.5
TulosMEUR-21.6-2.7-29.2-4.6-18.6
Osakekohtainen tulosEUR-0.08-0.01-0.11-0.02-0.07
Käyttökate-%%-19.62.2-15.60.5-0.5
Liikevoitto-%%-74.9-0.8-45.6-2.7-7.3
Tulos-%%-59.3-6.2-38.5-5.6-9.6
Henkilöstö (kauden lopussa)1,0359291,035929942

VUODEN 2019 TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN YHTEENVETO

Vuoden 2019 toisen neljänneksen liikevaihto laski 23,6 prosentilla 41,5 (Q2/2018: 54,3) miljoonaan euroon;Jalostettujen tuotteiden myynti laski 18,7 prosentilla 21.082 (Q1/2018: 25.929) tonniin;Kaivostoiminnan tuotanto laski 44,9 prosentilla 83.161 (Q2/2018: 150.852) tonniin Stelliten kaivoksen pienemmän kaivostoiminnan sekä Mecklenburgin keskeytetyn kaivostoiminnan myötä;Konsernin käyttökate oli huomattavasti matalampi -8,1 (Q2/2018: 1,2) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli ‑19,6 prosenttia (Q2/2018: 2,2%);Liikevoitto oli -31,1 (Q2/2018: -0,4) miljoonaa euroa, ja liikevoittoprosentti oli -74,9 prosenttia (Q2/2018: -0,8%);Katsauskauden tulos oli -21,6 miljoonaa euroa (Q2/2018:-2,7), johon vaikutti negatiivisesti Mogalen liiketoiminnasta tehty 20,8 miljoonan euron alaskirjaus, jota tasoitti osittain Synergy Africa Ltd:n hallinnan muutoksesta johtuva 7,1 miljoonan euron arvoinen arvostusvoitto;Liiketoiminnan rahavirta oli ‑1,1 (Q2/2018: -4,8) miljoonaa euroa;Korollinen nettovelka likvideillä varoilla vähennettynä oli 30,2 (10,5) (31.3.2019: 11,9) miljoonaa euroa;Rahavarat olivat 30. kesäkuuta 6,1 (30.6.2018: 5,5) (31.3.2019: 10,5) miljoonaa euroa.

VUODEN 2019 ENSIMMÄISEN PUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto laski 20,8 prosentilla 82,8 (H1/2018: 104,5) miljoonaan euroon verrattuna aiempaan vuoteen matalampien myyntihintojen ja myyntimäärien takia;Kannattavuuteen vaikutti pääasiassa rautametalliseosliiketoiminnan negatiivinen tulos, joka juontui matalammista markkinahinnoista ja Etelä-Afrikan laitoksia koettelevista epäsuotuisista olosuhteista;Vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon käyttökate supistui vuoden 2018 vastaavasta ajanjaksosta ‑12,9 (H1/2018: 0,5) miljoonaan euroon erityisesti rautametalliseosliiketoiminnan negatiivisen tuloksen takia;Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli -29,2 (H1/2018: -4,6) miljoonaa euroa.

MARKKINANÄKYMÄT VUODEN 2019 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Maailmantalous kohtaa turbulenssia johtuen USA:n ja Kiinan välisten suhteiden epävarmuudesta ja Euroopan yllä leijuvasta Brexitistä. Hintoja ja määriä on mahdotonta ennustaa mitenkään tarkasti.

Kolmatta neljännestä värittää tyypillisesti Euroopassa tapahtuva kausiluonteinen hidastuminen, kun kysyntä laskee kesällä. Toisen neljänneksen päättymisen jälkeen hyödynsimme Saksassa kesän seisokkia kuuden viikon mittaisen huollon suorittamiseen. Lisäksi Etelä-Afrikassa tulivat kesäkuussa käyttöön talven kalliit sähkönhinnat, joita seurasivat kausiluonteiset huoltoseisokit. Olemme sulkeneet tilapäisesti P2- ja P3-uunit ja uusineet P1-uunin katon.Markkinakysynnän odotetaan olevan heikompaa kolmannella neljänneksellä, ja hinnat ovat jo laskeneet sekä rautametalliseos- että erikoismetallisegmentissä. Rautametalliseossegmentissä ferrokromin sopimushinnan lasku 1,04 Yhdysvaltain dollariin paunalta toisen neljänneksen 1,20 dollarista paunalta sai johdon ryhtymään yllä kuvattuihin toimiin. Varastosta tehtiin toisella neljänneksellä alaskirjauksia kolmannen neljänneksen alempien hintojen perusteella.

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck:

”Afarakin vuonna 2018 kohtaamat haasteet jatkuivat vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Etelä-Afrikassa rautametalliseosliiketoiminnan taloudellinen tulos pysyi kehnona, mikä vaikutti raskaasti konsernin tuloksiin. Maailmantalouden hidastumisen johdosta myyntimäärät olivat matalampia kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Erittäin matala Etelä-Afrikan ferrokromin sopimushinta johti vielä suurempaan liikevaihdon laskuun. Mogalen sulaton on ollut vaikea saavuttaa hyvää, vakaata suoritusta sähkön jakelun epäsäännöllisyyden ja korkeiden hintojen takia. Olemme tästä johtuen supistaneet tuotantoa puolella ja keskitymme tasavirtasulaton tuotantoon sekä jalostuslaitokseen. Vaihdoimme myös johdon avainhenkilöitä ja aloitimme menojen vähentämisprosessin kiinteiden kustannusten alentamiseksi. Etelä-Afrikan teollisuus kokonaisuudessaan kärsii pahasti korkeista sähkön hinnoista.

Myös erikoismetallisegmenttiä kiusasivat matalahiilisen ferrokromin matalammat myyntihinnat. Neljänneksen aikana johto päätti pidentää kesän huoltoseisokkia kahdella viikolla EWW-tuotantolaitoksella Saksassa varastotasojen hallitsemiseksi. Turkin kaivosten suoritus pysyi hyvänä.

Etelä-Afrikan ferrokromin sopimushinta laski kolmannella neljänneksellä edeltävän neljänneksen 1,2 Yhdysvaltain dollarista paunalta vieläkin alhaisemmalle tasolle 1,04 Yhdysvaltain dollariin paunalta, mikä oli alhaisin hinta kolmeen vuoteen. Alhaiset myyntihinnat yhdistettynä kausivaihteluihin tekevät todennäköisesti kolmannestakin neljänneksestä haastavan.

Meihin, kuten muihinkin alallamme, vaikuttavat voimakkaasti ulkoiset globaalit taloudelliset seikat ja tietyt kaikkia Etelä-Afrikassa toimivia kiusaavat paikalliset seikat.

Tästä neljänneksestä lukien hallitsemme kaikkia Etelä-Afrikan rautametalliliiketoimintaamme liittyviä kaivoksia; Mogalen sulatto on osoittautunut joustavaksi useiden tuotantoryhmien käsittelemisessä ja asiakastyytyväisyys on ollut hyvää. Meihin, kuten muihinkin alallamme, vaikuttavat voimakkaasti ulkoiset globaalit taloudelliset seikat ja tietyt kaikkia Etelä-Afrikassa toimivia kiusaavat paikalliset seikat.

Vertikaalisesti integroituneella erikoismetalliliiketoiminnallamme Saksassa ja Turkissa on runsaat reservit, maailmanluokan laboratoriot ja suorituskykyiseksi osoittautunut jalostuskapasiteetti.

Olemme niin hyvässä asemassa kuin ylipäätään on mahdollista voidaksemme välittömästi hyötyä kaikista parannuksista makrotaloudellisessa ympäristössä.”

Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

_Afarak_Quarterly_2019_Q2_FI

PunaMusta Media Oyj -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 23.8.2019 KLO 13.00

HUHTI-KESÄKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 25,3 % ja oli 26,1 miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 0,4 (0,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,2 (0,1) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,7 (0,2) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,00) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 27,4 % ja oli 51,8 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 0,9 (0,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 1,7 (0,8) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,4 (2,4) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 51,7 % (63,0 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 2,7 % (1,5 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 2,9 % (1,3 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,05) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 29,8 (17,4) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Konsernin liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi erityisesti painotoimialalla, jossa kasvua vauhditti viimeisen vuoden aikana tehdyt yritysostot. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähinnä eduskuntavaalien tuoman mediamyynnin kasvun seurauksena. Toisen vuosineljänneksen liiketulos parani hieman lehtitoimialan kannattavuuden vahvistumisen ansiosta. Tulos ennen veroja heikkeni arvopaperisalkun käyvän arvon negatiivisen muutoksen vaikutuksesta. Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä selkeästi edellistä vuotta vahvempi.

Jatkoimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla strategiamme mukaista painotoimialan kasvua hankkien oululaisen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan saaden samalla palveluvalikoimaan uutta tarjontaa digitaalisten ratkaisujen myötä. Lisäksi julkistimme 1.7. Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan hankinnan. Odotamme näiden hankintojen vahvistavan merkittävästi asemaamme painotoimialalla ja tuovan uusia merkittäviä avauksia digiviestinnän palveluiden saralla. Uskomme digitaalisiin ratkaisuihin panostamisen vahvistavan kilpailukykyämme. Samalla jatkamme vastuullista toimintaa painotoiminnan turvaamiseksi kotimaassa Hämeen Kirjapainon ollessa edelläkävijä hiilineutraaleissa painotuotteissa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 27,4 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 11,1 miljoonaa euroa ja oli 51,8 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla tehdyt painotoimialan yritysostot, joiden vaikutus liikevaihtoon oli noin 13,2 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli katsauskaudella 11,1 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa). Painotoimialan ulkoinen liikevaihto oli katsauskaudella 40,6 miljoonaa euroa (29,7 miljoonaa euroa).

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 25,3 % 26,1 miljoonaan euroon (20,9 miljoonaa euroa) edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden. Liikevaihto kasvoi painotoimialalla, jossa ulkoinen liikevaihto kasvoi 33,2 % (5,1 miljoonaa euroa) ollen 20,3 miljoonaa euroa (15,2 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvuun oli noin 6,6 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,0 % ollen 5,8 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos parani edellisvuoteen nähden lehtitoimialan liiketuloksen kasvun myötä. Katsauskauden liiketulos oli 0,9 (0,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 1,7 (0,8) miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liiketulos kasvoi 1,4 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,7 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -0,2 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liiketulosta paransivat tehdyt sopeutustoimenpiteet ja eduskuntavaalien myötä kasvanut mediamyynti. Painotoimialalla liiketulosta heikensi yritysostoilla oikaistun liikevaihdon lasku.

Konsernin toisen neljänneksen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Lehtitoimialan liiketulos kasvoi 0,8 miljoonaan euroon (0,5 miljoonaa euroa). Painotoimialan liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen tulokseen vaikutti negatiivisesti arvopaperisalkun käyvän arvon muutos -1,1 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja –kulut esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 0,4 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,1 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli 1,4 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,05 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 1,4 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 3,0 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskaudella ei tehty merkittäviä yksittäisiä investointeja.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -1,3 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -8,6 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,9 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 3,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -0,8 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -4,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa vuoden toisella vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 15,1 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 13,4 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,27 %), eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. PunaMusta Media Oyj:n osuus äänivallasta on 2,4 %. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 9,4 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 29,8 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 17,4 miljoonaa euroa. IFRS 16-standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 4,3 miljoonaa euroa. Vertailuluku ei sisällä IFRS 16-standardin vaikutusta koska konserni ei sovella standardia takautuvasti. Osinkoja maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3,1 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 51,7 prosenttia (edellisenä vuonna 63,0 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 583 henkilöä (408 henkilöä). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 579 henkilöä (409 henkilöä vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 15,8 miljoonaa euroa eli 30,6 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 12,0 miljoonaa euroa eli 29,6 prosenttia liikevaihdosta).

PunaMusta Media Oyj tiedotti 3.5.2019 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut maakuntalehti Sanomalehti Karjalaisessa kannattavuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä. Neuvottelut päättyivät 27.5.2019 ja niiden tuloksena henkilöstövähennysten vaikutus on neljä henkilötyövuotta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Alalla on edelleen yhtiöitä, joiden heikko taloustilanne estää markkinoiden tervehtymisen ja pitkittää kysynnän ja tarjonnan tasapainon löytymistä. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Lähiajan riskejä ovat hitaan ja edelleen hidastuvan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Vuoden 2018 huomattavakaan talouskasvu ei näkynyt mediamarkkinoiden elpymisenä, eli tämä aiempi selvä yhteys on katkennut ja mainonnan siirtyminen painetuista sanomalehdistä muihin julkaisuihin ja etenkin kilpaileville digitaalisille alustoille on kiihtynyt, mikä on merkittävä riski. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja hintojen nousu.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Konsernin yhtiöiden toiminnalla on useita erilaisia ympäristösertifiointeja, joiden kriteerien täyttyminen tarkastetaan vuosittain ulkopuolisten sertifiointiyritysten toimesta.

Konsernin painotoimialan yhtiöiden laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten ympäristö- ja laatuasioiden kehitys on jatkuvaa. Yhtiöissä arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia, sekä riskejä. Merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain tavoitteita ja kehitysohjelmia. Energiatehokkuutta parannetaan vuosittain erilaisilla investoinneilla ja toiminnan valinnoilla.

PunaMusta Oy:n tuotannon hiilidioksidipäästöt on mitattu ja päästöille on asetettu vähennystavoitteet. Myöskin tämä laskenta on tehty luotettavasti, sertifioidulla ClimateCalc-menettelyllä.

Konsernin yleisen liiketoiminta-, ympäristö- ja vahinkoriskienhallinta menettelyn lisäksi PunaMusta Oy:n digipainolla on erityinen sertifioitu Katakri-turvallisuusluokitus, joka on edellytyksenä kansallista turvallisuutta koskevan materiaalin painamiseen.

Konsernin kaikille painotoimintaa harjoittaville yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa koko tuotannon.
Yhtiöillä on myös paperin valmistuksessa käytetyn puun alkuperästä kertova PEFC-sertifikaatti, sekä lisäksi osassa painotoimialan toimintaa on myös FSC ja EU-kukka sertifioinnit. Näillä sertifioinneilla konsernimme on osa vastuullista puunjalostusketjua.

Painotoimialan kaikki yhtiöt ovat Suomalaisen Työn liiton jäseniä ja Avainlippu-merkin haltijoita. Avainlippu kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

PunaMusta Media Oyj tiedotti 1.7.2019 ostaneensa painoalan ja markkinointiviestinnän osaajan Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutetun yritysoston nettovelaton kauppahinta oli 10,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä.

PunaMusta Media Oyj:n ja Hämeen Kirjapaino Oy:n muodostaman kokonaisuuden pro forma liikevaihto vuodelta 2018 on noin 124,0 miljoonaa euroa ja pro forma liiketulos on noin 1,8 miljoonaa euroa sisältäen PunaMusta Media Oyj:n tekemät yrityskaupat vuosina 2018 ja 2019. PunaMusta Media Oyj:n raportoitu liikevaihto vuonna 2018 oli 87,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,7 miljoonaa euroa.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Lehti- ja painotoimialojen epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Media-alan näkymät ovat hivenen paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten, mutta mainonnan kasvu kanavoituu pääosin muihin mainoskanaviin kuin sanomalehtimainontaan. Samoin vuosia laskenut painoalan kokonaisvolyymi vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista.

Vuosina 2018 ja 2019 tehtyjen yrityshankintojen ansiosta konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan. Konsernin liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Painotoimialaan kuuluivat katsauskauden lopussa kirjapaino PunaMusta Oy, Erweko Oy, Forssan Kirjapaino Oy sekä Faktor Oy. Painotoimialaan aiemmin kuulunut Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy sulautui katsauskaudella Faktor Oy:öön. Toimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Katsauskaudella PunaMusta Media Oyj kasvatti osuutensa Arena Partners Oy:stä 8,82 %:iin (aiemmin 8,11 %).

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen, Yrjö Laakkonen ja Juha Mäkihonko. PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 6,05 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 75,7 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 37 347 kappaletta eli noin 0,30 % osakemäärästä.

Kannustusjärjestelmät

Hallitus päätti 1.3.2019 perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmä perustuu avainhenkilöille jaettaviin osakeyksikköihin, joiden perusteella ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan rahana. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun.

Järjestelmään kohderyhmään ansaintajaksolla 2019–2021 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2019—2021 jaetaan yhteensä 132 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 6,19 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.8.2018—31.1.2019.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2019

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä, ja lisäksi vuonna 2019 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2018 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 -standardin Vuokrasopimukset. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset. Käyttöoikeusomaisuuseristä tehdyt poistot ja vuokrasopimusvelan korot kirjataan tuloslaskelmaan. Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia.

Konserni soveltaa standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa soveltamisen kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa. Käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei oikaista.

IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseeseen:

Miljoonaa euroa1.1.2019
Käyttöoikeusomaisuus
Aineelliset hyödykkeet4,5
YHTEENSÄ4,5
Vuokrasopimusvelat
pitkäaikaiset2,9
lyhytaikaiset1,6
YHTEENSÄ4,5

Konsernin käyttöoikeusomaisuus koostuu lähinnä leasingkoneiden, toimitilojen ja autojen vuokrasopimuksista.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA4-6/4-6/Muutos1-6/1-6/Muutos1-12/
(miljoonaa euroa)20192018MEUR20192018MEUR2018
Liikevaihto26,120,95,351,840,611,187,6
Liiketoiminnan muut tuotot0,50,40,11,10,80,31,7
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,1

-0,3

0,0

0,3

0,0

0,2

0,1

-0,1

0,1

0,3

0,0

-0,1

0,2

Materiaalit ja palvelut12,410,22,224,919,95,043,1
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut8,06,11,915,812,03,826,4
Poistot2,01,20,93,92,41,55,1
Liiketoiminnan muut kulut3,93,40,57,76,61,114,0
Liiketulos0,40,20,30,90,50,40,7
Arvopaperikaupan nettotulos-0,50,0-0,50,90,50,51,1
Muut rahoitustuotot ja –kulut-0,10,00,0-0,1-0,10,00,6
Tulos ennen veroja-0,20,1-0,31,70,80,82,4
Tuloverot0,1-0,10,1-0,3-0,2-0,1-0,5
Tilikauden tulos yhteensä-0,10,0-0,11,40,60,71,9
Muut laajan tuloksen erät0,00,00,00,00,00,00,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä-0,10,0-0,11,40,60,71,9
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille-0,10,0-0,11,40,60,71,9
Määräysvallattomille0,00,00,00,00,00,00,0
omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (EUR):

Laimentamaton osakekohtainen tulos

-0,010,00-0,010,110,050,060,15
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.

KONSERNIN TASE
(miljoonaa euroa)
6/196/18Muutos12/2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet55,147,67,552,9
Aineettomat hyödykkeet2,20,81,41,9
Sijoituskiinteistöt0,10,10,00,1
Osakkeet ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset0,60,40,20,6
Muut pitkäaikaiset saamiset1,50,31,21,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus4,62,81,94,1
Saamiset11,19,41,712,6
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 15,1 13,41,815,1
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 1,2 0,60,60,7
Rahavarat 3,9 4,5-0,66,5
VARAT YHTEENSÄ 95,4 79,815,696,0
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma47,648,1-0,549,3
Määräysvallattomat omistajat0,00,00,00,0
Oma pääoma yhteensä47,648,1-0,549,3
Velat
Laskennalliset verovelat3,73,40,33,8
Pitkäaikainen vieras pääoma13,54,39,211,0
Lyhytaikainen vieras pääoma30,724,06,731,9
Velat yhteensä47,931,716,146,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.95,479,815,696,0
RAHAVIRTALASKELMA6/196/1812/18
(miljoonaa euroa)6 kk6 kk12 kk
Liiketoiminnan rahavirta7,42,41,4

Investointien rahavirta

-1,3

-2,9

-7,3

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot25,321,358,0
Lainojen takaisinmaksut-30,8-16,4-45,7
Maksetut osingot-3,1-5,0-5,0
Rahoituksen rahavirta yht.-8,60,07,3
Likvidien varojen muutos-2,6-0,51,5
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS (miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutosOsake-Yli-KäyvänVoitto-Määräys-Yht.
1-6/2019pääomakurssi-arvonvaratvallattomat
rahastorahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA1,17,70,040,60,049,3
Kauden laaja tulos1,41,4
Voitonjako / Osingonjako-3,1-3,1
Muut muutokset-0,0-0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/20191,17,70,038,80,047,6
Oman pääoman muutosOsake-Yli-KäyvänVoitto-Määräys-Yht.
1-6/2018pääomakurssi-arvonvaratvallattomat
rahastorahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA1,17,70,043,80,352,8
Kauden laaja tulos0,60,6
Voitonjako / Osingonjako-5,0-5,0
Muut muutokset-0,3-0,3
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/20181,17,70,039,40,048,1
RAPORTOINTISEGMENTIT
L=Lehtitoimiala
P=Painotoimiala
M=Muut
1-6/2019 (miljoonaa euroa)LPMelim.yht.
Ulkoiset tuotot11,140,60,00,051,8
Sisäiset tuotot0,13,11,0-4,20,0
LIIKEVAIHTO11,243,71,0-4,251,8
LIIKETULOS1,4-0,3-0,20,00,9
Rahoitustuotot ja –kulut0,0-0,10,90,00,8
Tulos ennen tuloveroja1,4-0,50,70,01,7
1-6/2018 (miljoonaa euroa)LPMelim.yht.
Ulkoiset tuotot10,929,70,00,040,6
Sisäiset tuotot0,02,60,9-3,50,0
LIIKEVAIHTO10,932,30,9-3,540,6
LIIKETULOS0,7-0,2-0,10,00,5
Rahoitustuotot ja –kulut0,0-0,10,50,00,4
Tulos ennen tuloveroja0,7-0,30,40,00,8
1-12/2018 (miljoonaa euroa)LPMelim.yht.
Ulkoiset tuotot21,665,90,10,087,6
Sisäiset tuotot0,15,11,8-7,00,0
LIIKEVAIHTO21,771,01,9-7,087,6
LIIKETULOS1,6-0,7-0,10,00,7
Rahoitustuotot ja –kulut0,00,61,00,01,7
Tulos ennen tuloveroja1,6-0,10,90,02,4
TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mainosmyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
Lehtitoimiala (miljoonaa euroa)6/20196/2018muutos12/2018
Sisältötuotot5,55,60,011,2
Mainosmyynnin tuotot5,65,30,310,5
Muu myynti0,00,00,00,0
Lehtitoimiala yhteensä11,110,90,221,6
Painotoimiala
Painamisen tuotot34,527,17,558,9
Palvelutuotot6,02,63,47,0
Painotoimiala yhteensä40,629,710,965,9
Muu toiminta0,00,00,00,1
Konserni yhteensä51,840,611,187,6
TUNNUSLUKUJA
6/20196/201812/2018
Liiketulos (%)1,71,10,8
Tulos/osake EUR0,110,050,15
Oma pääoma/osake EUR3,803,843,94

Bruttoinvestoinnit (milj. EUR)1,43,08,0
Osuus liikevaihdosta (%)2,77,59,2
Oman pääoman tuotto (%)*)2,91,33,7
Sij. pääoman tuotto (%)*)2,71,54,0
Omavaraisuusaste (%)51,763,052,3
Henkilöstö keskimäärin,583408456
josta osa-aikaisia1256
*)tuotto-% laskettu vuosituottona

HANKITUT LIIKETOIMINNOT
PunaMusta Media -konserniin kuuluva PunaMusta Oy osti 27.3.2019 graafisen tuotannon ja yritysnäkyvyyden lisäämisen palveluihin erikoistuneen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan. Hankittu liiketoiminta on yhdistelty konserniin täysimääräisesti 1.4.2019 alkaen. Liiketoimintakaupan kauppahinta oli 0,4 miljoonaa euroa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Satavision Oy:n print-liiketoiminnasta maksetusta vastikkeesta, hankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Vastike MEUR
Hankintameno 0,4
Kokonaishankintameno 0,4

Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankinta 0,4
Hankitut rahavarat 0,0
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 0,4

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä
MEUR
Aineettomat hyödykkeet 0,2
Aineelliset hyödykkeet 0,1
Vaihto-omaisuus 0,1
Varat yhteensä 0,4

Ostovelat ja muut velat 0,0
Varaukset ja velat yhteensä 0,0

Nettovarallisuus yhteensä 0,4

Liikearvo 0,0

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä on yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä on 0,1 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden 0,1 miljoonaa euroa. Hankinnasta ei syntynyt olennaista liikearvoa.

Liiketoimintakaupan vaikutus konsernin liikevaihtoon tammi-kesäkuulta oli 0,1 miljoonaa euroa ja vaikutus liikevoittoon -0,1 miljoonaa euroa, jotka sisältyvät laajaan tuloslaskelmaan.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

EHDOLLISET VELAT JA VARAT 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

Pantatut osakkeet0,90,90,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin14,114,114,1
Muut vastuut ja sitoumukset3,55,34,4
Yrityskiinnitykset0,60,30,3
YHTEENSÄ19,120,619,7
Muiden puolesta annetut vakuudet0,80,80,8

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.
Vuokrasopimusvastuut on raportoitu taseessa IFRS 16 -standardin vaatimusten mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT6/196/18
(miljoonaa euroa)kirjanpito-arvokäypä arvokirjanpito-arvokäypä arvo
Rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 10,10,10,10,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 315,115,113,413,4
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat0,60,3
Rahoitusvelat
Euromääräiset pankkilainat25,525,517,417,4

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/2019 1-6/2018
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,2 0,2
Palvelujen myynnit 0,4 0,4

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Joensuussa 23. elokuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).

Liite

PunaMusta Media Oyj puolivuotiskatsaus 23.8.2019

SRV Yhtiöt Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2020

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.8.2019 KLO 12.30

SRV Yhtiöt Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2020

SRV Yhtiöt Oyj julkaisee vuonna 2020 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan torstaina 6.2.2020 klo 8.30. Vuoden 2019 vuosiraportti (sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen) julkaistaan maanantaina 2.3.2020.Vuoden 2020 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 29.4.2020 klo 8.30.Vuoden 2020 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 21.7.2020 klo 8.30. Vuoden 2020 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 29.10.2020 klo 8.30.

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi torstaina 26.3.2020 klo 16.00. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

SRV Yhtiöt Oyj soveltaa hiljaisen jakson periaatetta ennen tulosjulkistuksiaan. SRV ei anna lausuntoja yhtiön taloudellisesta kehityksestä, markkinatilanteesta tai näkymistä eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia ennen osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen tai vuosituloksen julkistamista.

SRV:n hiljainen jakso alkaa aina 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljainen jakso päättyy osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemiseen.

Lisätietoja:
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, p. 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

GINA TRICOT’N RFID-PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PARANTAA INVENTAARIOTARKKUUTTA JA TUKEE VASTUULLISUUSTYÖTÄ – Nordic ID:n ratkaisu vaateketjun 180 liikkeeseen

Nordic ID.jpg

Nordic ID Oyj, suomalainen reaaliaikaiseen tuotehallintaan ja -seurantaan erikoistunut teknologiayhtiö, toimittaa pilviperusteisen digitaalisen inventaariohallinnan palvelun ruotsalaiselle vaateketjulle Gina Tricot’lle. Palvelu otetaan käyttöön ketjun kaikissa yli 180 liikkeessä.

Nordic ID:n toimittama pilvipohjainen palvelu auttaa Gina Tricot’a seuraamaan tarkasti kaikkia tuotteita, sekä luomaan reaaliaikaista näkyvyyttä eri liikkeiden varastotilanteesta. Tämä mahdollistaa erinomaisen inventaariotarkkuuden ja nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeamiin. RFID-pohjaisen inventoinnin käyttöönoton jälkeen liikkeet inventoivat keskimäärin 1-2 kertaa viikossa, jolloin varastosaldon taso on jatkuvasti tiedossa sekä ajan tasalla. Myös hävikkiä ja liikkeiden välisiä toimituksia seurataan jatkuvasti. RFID-käyttöönotolla Gina Tricot’n tavoite on nostaa inventaariotarkkuutta 99,5 %:iin. Viivakoodipohjaisilla ratkaisuilla päästään tyypillisesti noin 65-70 % tarkkuuteen. Parempi inventaariotarkkuus mahdollistaa myös tavaratoimitusten optimoinnin, hävikin pienentämisen sekä asiakkaiden paremman ja monipuolisemman palvelemisen sekä kivijalkaliikkeissä että digitaalisesti.

“Olemme todella innostuneita yhteistyöstä Gina Tricot’n kanssa. Olen vakuuttunut, että ratkaisullamme Gina Tricot saavuttaa tavoitteitaan mahdollistaen paremman inventaariohallinnan ja toiminnan optimoinnin,” sanoo Juha Reima, Nordic ID:n toimitusjohtaja. ”Puhumme asiakkaidemme The Right Amountista, oikeasta määrästä. Haluamme kehittää helposti käyttöönotettavia ja skaalautuvia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme myymään enemmän sekä toimimaan tehokkaammin, tuottavammin ja kestävämmin. Näin mahdollistamme ylituotannon ja turhien kuljetuksien sekä liikavarastoinnin karsimisen,” Reima jatkaa.

Gina Tricot’n vt. toimitusjohtaja Joachim Modigh kommentoi: ”Tämä on tärkeä osa meidän digitalisaatiostrategian jalkauttamisessa – uuden teknologian käyttöönotolla tulemme nostamaan palvelutasoamme huomattavasti kaikissa vaiheissa. Pystymme seuraamaan tavaroita ja varastosaldoja hyvin tarkasti sekä tarjoamaan asiakkaillemme koko valikoiman kaikissa kanavissamme. Tämä teknologia mahdollistaa myös asiakkaitamme enenevässä määrin kiinnostavien myymälätilan digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. Valitsimme Nordic ID:n, koska he pystyvät tarjoamaan meille hyvän kokonaisratkaisun sekä toimimaan meidän pitkäaikaisena ja joustavana toimittajanamme.

”Odotan innolla yhteistyömme seuraavaa vaihetta Gina Tricot’n kanssa. Kevään pilottijakson aikana kommunikointi oli avointa ja yhteisymmärrys oli helppo saavuttaa. Kuukausimaksullinen palvelumme on myös asiakkaalle vaivaton vaihtoehto, koska käyttöönoton jälkeenkin jatkamme heidän rinnallaan palvelua kehittäen ja käyttäjiä tukien, eikä suurta alkuinvestointia vaadita,” kertoo Juuso Lehmuskoski, palveluratkaisuliiketoiminnan johtaja, Nordic ID.

Gina Tricot’lla on yli 180 liikettä Pohjoismaissa ja Saksassa. Suomessa liikkeitä on 22. Varastonhallintapalvelun käyttö alkaa tammikuussa 2020 ja palvelu otetaan käyttöön kaikissa ketjun liikkeissä kevään aikana.

Nordic ID:n RFID-laitteet ja -ratkaisut ovat palvelleet eri alojen asiakkaita jo yli 15 vuoden ajan. Vähittäiskaupan alalla yhtiö on toiminut jo yli 30 vuotta, ja yhtiöllä on vankka kokemus asiakkaidensa varastonhallinnan haasteiden ratkaisemisesta. Vähittäiskaupan yleisimpiä haasteita ovat alhainen inventaariotarkkuus, heikko varastonhallinta ja huono näkyvyys tilaus-toimitusketjuun. RFID (radio-frequency identification) -teknologia mahdollistaa suurten tuotemäärien skannaamisen samanaikaisesti jopa 100 %:n tarkkuudella ja esimerkiksi yksittäisen tuotteen seurannan läpi tilaus-toimitusketjun, jonka ansiosta teknologia sopii erinomaisesti varastonhallintaan ja -seurantaan. Viivakoodiluenta yltää noin 65-70 % tarkkuuteen ja on myös alttiimpi inhimillisiin virheisiin, koska jokainen viivakoodi täytyy skannata erikseen.

Lisätietoja antavat:

Juha Reima

Toimitusjohtaja, Nordic ID Oyj

juha.reima@nordicid.com
+358 50 555 3224

Juuso Lehmuskoski

Palveluratkaisuliiketoiminnan johtaja, Nordic ID Oyj

juuso.lehmuskoski@nordicid.com

+358 40 510 3790

Sanna Franklin
Head of PR and Social Media, Gina Tricot
sanna.franklin@ginatricot.com
+46 708 63 8555

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4. – 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. www.nordicid.fi

Gina Tricot on ruotsalainen muotiketju, joka myy naisten nykymuotia yli 30 maassa. Vahvuutemme on aina ollut yksinkertaisuus, sekä vaatesuunnittelussamme että työskentelytavassamme. Suhtaudumme intohimoisesti muotiin ja tavoitteenamme on tarjota asiakkaille uusi, mielenkiintoinen shoppailuelämys. www.ginatricot.com/fi

Liite

Lehdistötiedote_Nordic ID ja GinaTricot yhteistyöhön

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Tuomas Syrjänen

logo.jpg

TAALERI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 23.8.2019 KLO 12:00

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Tuomas Syrjänen

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Syrjänen, Tuomas
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Taaleri Oyj
LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LSJBDD7TMLAD92_20190822130845_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-21
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062195
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 7,06 EUR
(2): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 7,12 EUR
(3): Volyymi: 335 Yksikköhinta: 7,12 EUR
(4): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 7,1 EUR
(5): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 7,1 EUR
(6): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 7,06 EUR
(7): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 7,06 EUR
(8): Volyymi: 533 Yksikköhinta: 7,06 EUR
(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7,06 EUR
(10): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7,1 EUR
(11): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 7,1 EUR
(12): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 7,1 EUR
(13): Volyymi: 374 Yksikköhinta: 7,04 EUR
(14): Volyymi: 354 Yksikköhinta: 7,1 EUR
(15): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7,1 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(15): Volyymi: 3 282 Keskihinta: 7,08247 EUR

Taaleri Oyj
Viestintä

sophie jolly, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.8.2019 KLO 10:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2019 päättämä yhtiöjärjestyksen kohdan 4 muutos, joka mahdollistaa kuusijäsenisen hallituksen, rekisteröitiin kaupparekisteriin 22.8.2019. Täten uuden hallituksen toimikausi alkoi 22.8.2019.

Hallituksen uusina jäseninä aloittivat Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad, hallituksen jäseninä jatkavat Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 22.8.2019.

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että Mikko Moilanen jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Hallitus päätti myös tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaksi valittiin Sari Nordblad ja jäseniksi Mikko Moilanen sekä Martti Yrjö-Koskinen.

Espoossa, 23. päivänä elokuuta 2019

Yleiselektroniikka Oyj

Janne Silvennoinen

Toimitusjohtaja

Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yeint.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen

puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Konecranes sai kontti- ja satamanosturitilauksen Filippiineiltä

Kudos Trucking Company on tilannut kaksi Konecranesin Noell-kumipyöräkonttinosturia (RTG) ja kaksi Konecranesin siirrettävää Gottwald Model 5 -satamanosturia (MHC) Davao Cityn terminaaliin Filippiineillä. Konecranes sai tilauksen kesäkuussa 2019.

Kudos Trucking Company (KTC) teki tilauksen vastatakseen konttiliikenteen kasvavaan volyymiin, joka liittyy Filippiinien talouden nopeaan kasvuun. Sopimus edustaa seuraavaa kasvuaskelta yritykselle, jonka toiminta alkoi laivarahdin ja konttien kuljettamisesta ja jatkoi konttipihojen operointiin. Nykyään yrityksellä on oma satamaterminaali Davaossa, Filippiinien eteläosassa sijaitsevalla Mindanaon saarella. Davao on kaupan ja teollisuuden keskus. Sopimus on myös osoitus Konecranesin laitureille, horisontaaliseen kuljetukseen ja konttipihoille suunnattujen miehitettyjen, etäohjattujen ja täysin automaattisten kontinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden valikoiman vahvuudesta.

”Olemme saaneet kerta toisensa jälkeen hyviä kokemuksia Konecranesin perinteisten merkkien trukeista”, sanoo KTC:n johtaja Jefferson Tao. ”Kun tuli aika kasvattaa terminaalin kapasiteettia, ajattelimme, että i sijoitus uusiin Konecranesin koneisiin kannattaa. Pidimme myös siitä, että saamme kaikki tarvitsemamme nosturit yhdeltä toimittajalta.”

Tämä yhdistelmätilaus sisältää sekä MHC-nostureita, joilla voidaan kuormata ja purkaa jopa Post-Panamax-luokan aluksia, että RTG-nostureita konttien käsittelyyn pihalla. KTC saa vuoden 2019 lopussa kaksi Konecranesin sähköistä siirrettävää Gottwald Model 5 -satamanosturia, joiden nostokapasiteetti on 125 tonnia. Kesäkuussa 2020 yritys lisää konekantaansa kaksi Konecranesin Noell RTG -nosturia, joissa molemmissa on kaksinopeusmoottori ja jopa 41 tonnin nostokapasiteetti. Kaikki neljä konetta käyttävät ekotehokasta ohjaustekniikkaa, joka vähentää käyttökustannuksia, kuten polttoaineen kulutusta ja hiilipäästöjä.

”Luomme mielellämme uusia menestystarinoita Filippiineillä”, sanoo Konecranesin Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen satamanostureiden myyntijohtaja Jerry Fann. ”Tämä yhdistelmätilaus korostaa erityisesti tarjontamme vahvuutta – kontinkäsittelytuotteiden valikoimamme on alansa laajin ja kattavin.”

Lisätietoja:
Jerry Fann, myyntijohtaja, Satamanosturit, Konecranesin Satamaratkaisut
sähköposti: jerry.fann@konecranes.com tai puhelin: +86 1855 9060108

Lisätiedot sijoittajille ja analyytikoille:
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: eero.tuulos@konecranes.com tai puhelin: +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

facebook twitter