Etusivu » Arkistot 20.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote20.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä20.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 580osaketta
Keskihinta/ osake3.9927EUR
Kokonaishinta6 308.47EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 189 712 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_20.8_trades

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS20.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä20.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä2 210osaketta
Keskihinta/ osake4.1090EUR
Kokonaishinta9 080.89EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 827 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_20.8_trades

OP Osuuskunta neuvottelee Vallilan kiinteistön myynnistä

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Sisäpiiritieto
20.8.2019 klo 16.40

OP Osuuskunta neuvottelee Vallilan kiinteistön myynnistä

Viitaten eteläkorealaisessa mediassa julkaistuihin tietoihin, OP Ryhmä vahvistaa, että sen keskusyhteisö OP Osuuskunta käy neuvotteluja Vallilan kiinteistön myynnistä eteläkorealaisvetoisen konsortion kanssa.

OP korostaa, että päätöstä Vallilan kiinteistön myymisestä ei ole tehty, eikä neuvottelujen lopputuloksesta tai mahdollisen kaupan yksityiskohdista ole vielä varmuutta.

OP Ryhmä tiedotti 25.4.2019, että OP Osuuskunta on päättänyt kartoittaa mahdollisuuksia Vallilan kiinteistön myyntiin. Selvitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti.

OP Ryhmä julkistaa lisätietoja asiasta, kun päätöksiä on tehty.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätiedot:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän muodostavat 153 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,95 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Oy Hermitage Ab

logo.jpg

TAALERI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 20.8.2019 KLO 15:30

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Oy Hermitage Ab
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Oy Hermitage Ab
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Fagernäs, Peter
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Taaleri Oyj
LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LSJBDD7TMLAD92_20190820150827_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062195
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 115 104 Yksikköhinta: 6,77 EUR
(2): Volyymi: 92 960 Yksikköhinta: 6,747 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 208 064 Keskihinta: 6,75972 EUR

Taaleri Oyj
Viestintä

sophie jolly, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Kutsu Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.9.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Yhtiökokouskutsu
Pörssitiedote 20.8.2019 klo 15.00

KUTSU OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11. syyskuuta 2019 kello 14.00 alkaen Fazer Food Agora Ursa Major Auditoriossa, osoitteessa Mannerheimintie 103 b, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Osakepääoman alentaminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 72.130.830 eurosta 48.130.830 eurolla 24.000.000 euroon ja alennetun määrän 48.130.830 euroa siirtämistä sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ovaro.fi viimeistään 21.8.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.8.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.9.2019 klo 17.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

osoitteessa: https://ovaro.fi/fi/tiedotteet/ilmoittaudu-yhtiokokoukseen/kirjeitse osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Yhtiökokous, Mannerheimintie 103 b, 00280 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.9.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, Osakerekisteri, Mannerheimintie 103 b, 00280 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.8.2019 yhteensä 9 598 910 osaketta, jotka edustavat 9 598 910 ääntä.

Helsingissä 20.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669

Lakiasiainjohtaja Jouko Kiesi, puh. 040 532 1919

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.ovaro.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Hanna Sievinen

logo.jpg

TAALERI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 20.8.2019 KLO 13:00

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Hanna Sievinen
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Sievinen, Hanna
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Taaleri Oyj
LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LSJBDD7TMLAD92_20190819142339_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062195
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 6,84 EUR
(2): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 6,8 EUR
(3): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6,78 EUR
(4): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 6,78 EUR
(5): Volyymi: 375 Yksikköhinta: 6,76 EUR
(6): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 6,76 EUR
(7): Volyymi: 472 Yksikköhinta: 6,76 EUR
(8): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 6,7 EUR
(9): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 6,76 EUR
(10): Volyymi: 308 Yksikköhinta: 6,76 EUR
(11): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 6,72 EUR
(12): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 6,7 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(12): Volyymi: 2 900 Keskihinta: 6,76766 EUR

Taaleri Oyj
Viestintä

sophie jolly, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Robin Lindahl

logo.jpg

TAALERI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 20.8.2019 KLO 13:00

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Robin Lindahl
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lindahl, Robin
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Taaleri Oyj
LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LSJBDD7TMLAD92_20190819141644_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062195
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 30 000 Yksikköhinta: 6,77 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 30 000 Keskihinta: 6,77 EUR

Taaleri Oyj
Viestintä

sophie jolly, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Kalmar modernisoi satamanostureita EUROGATE Tangierin konttiterminaalissa

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 20. ELOKUUTA 2019 KLO 11

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut pitkäaikaisen asiakkaansa EUROGATE Tangierin kanssa neljän ZPMC:n satamanosturin suorituskyvyn parantamisesta Marokossa. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Projekti alkaa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

EUROGATE Tangier -konttiterminaali sijaitsee kätevästi Gibraltarin salmella Marokossa, mikä tekee siitä ihanteellisen jälleenlaivauskeskuksen Välimeren länsipuolelle, Afrikkaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Terminaalin 812 metriä pitkä laituri, 400 000 m²:n pinta-ala ja jopa 18 metrin syvyys mahdollistavat uuden sukupolven konttialusten käsittelyn terminaalissa. Teminaalin laitekantaan kuuluu jo useita Kalmar-koneita, kuten mobiilipukkinosturieita (RTG).

Kalmar vastaa koko modernisointiprojektin suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta, mikä kattaa neljän satamanosturin korottamisen 11 metrillä sekä puomien pidentämisen kuudella metrillä. Modernisoinnin myötä terminaali kykenee palvelemaan suurimpia konttialuksia.

Andrea Cervia, CEO, Eurogate Tanger S.A.: “Tämä on vuoden 2008 ja toimintamme aloittamisen jälkeen suurin investointimme. Sen myötä olemme ensi vuoden toisella vuosipuoliskolla valmis huolehtimaan uusimman sukupolven Ultra-luokan konttilaivoista, joiden kapasiteetti on jopa 23 000 TEU:ta 25 rivissä. Katsomme tulevaisuuteen ja pyrimme vahvistamaan ja laajentamaan asemaamme Välimeren parhaana jälleenlaivaussatamana, joka tarjoaa huippuluokan palvelua asiakkailleen. Valitsimme Kalmarin kumppaniksemme jälleen kerran, koska heillä on todistetusti sekä osaamista nosturien modernisoinnista että siihen erikoistunut tekninen asiantuntijatiimi.”

Eduardo Prat, myyntijohtaja, Kalmar Automation Solutions: “EUROGATE Tangier on jo vuosia ollut tärkeä kumppanimme, joten olemme iloisia voidessamme auttaa heitä valmistautumaan tulevaisuuden tarpeisiin modernisoimalla nostureita. Sen myötä he kykenevät jatkossa palvelemaan uusia megaluokan aluksia. Osaamisemme on ensiluokkaista, ja olemme ainoa palveluntarjoaja, joka pystyy toteuttamaan työn näin pikaisella aikataululla.

Lisätietoja medialle:

Eduardo Prat, myyntijohtaja, Kalmar Automation Solutions, eduardo.prat@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liite

Kuva

Verkkokauppa.com Oyj:n talousjohtaja jättää tehtävänsä

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 20.8.2019 klo 11.00

Verkkokauppa.com Oyj:n talousjohtaja jättää tehtävänsä

Verkkokauppa.com Oyj:n talousjohtaja Jussi Tallgren jättää tehtävänsä. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet uuden talousjohtajan nimittämiseksi.

”Jussi Tallgren on toiminut Verkkokauppa.comin talousjohtajana vuodesta 2012. Kiitän koko Verkkokauppa.comin puolesta Jussia hänen merkittävästä työskentelystään yhtiön eteen. Jussi on ollut mukana rakentamassa Verkkokauppa.comista First North -yhtiötä ja jatkanut yhtiön kehittymisen tukemista voimakkaan kasvumme aikana”, toteaa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Viking Linen puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.2019 – 30.6.2019

Viking Line Abp PUOLIVUOTISKATSAUS AJALTA 20.8.2019, klo. 09.00

VIKING LINEN PUOLIVUOTISKATSAUS AJALTA 1.1.2019 – 30.6.2019

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019 227,0 miljoonaa euroa (225,7 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2018). Liiketulos oli -8,8 miljoonaa euroa (-13,5 Meur).

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Kolmannen kvartaalin tuloksella on ratkaiseva merkitys koko vuoden tulokseen. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos on vuoden 2018 liiketuloksen tasolla tai sitä parempi. Edellä mainitut epävarmuustekijät voivat vaikuttaa ennusteeseen.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019 227,0 miljoonaa euroa (225,7 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2018). Liiketulos oli -8,8 miljoonaa euroa (-13,5 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 201,7 miljoonaa euroa (201,7 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 24,0 miljoonaa euroa (22,9 Meur). Myyntikate oli 165,8 miljoonaa euroa (163,3 Meur).

Käyttökulut vähenivät 1,5 prosentilla 162,3 miljoonaan euroon (164,7 Meur). Polttoainekulut vähenivät 2,5 prosentilla 23,5 miljoonaan euroon (24,1 Meur). Heikko ruotsin kruunu vaikuttaa konsernin tulokseen negatiivisesti.

Toisella kvartaalilla 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta konsernin liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli 5,4 miljoonaa euroa (0,0 Meur). Liiketuloksen parannus johtuu sekä paremmasta matkustajatoiminnasta että rahtitoiminnasta. Pääsiäinen oli vuonna 2019 huhtikuussa kun taas 2018 huhtikuussa kapasiteetti oli alempi Gabriellan telakoinnin johdosta.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2018.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 2 772 427 matkustajaa (2 844 433). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 31,4 % (31,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 69 030 yksikkökuormaa (65 544). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 19,0 % (17,9 %). Kuljetettujen henkilöautojen määrä oli 300 543 yksikköä (295 246).

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 27,0 miljoonaa euroa (9,5 Meur), mistä 22,2 miljoonaa euroa (1,7 Meur) koskee pääasiassa ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 11,9 prosenttia liikevaihdosta (4,2 %).

30. kesäkuuta 2019 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 111,8 miljoonaa euroa (115,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,3 %, kun se oli 43,8 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 51,3 miljoonaa euroa (56,7 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta 2019 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 Meur). Investointien nettorahavirta oli -25,0 miljoonaa euroa (-7,1 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli 5,1 miljoonaa euroa (-13,9 Meur).

Raportointi ja muuttuneet laadintaperiaatteet

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia sovelletaan tilikaudesta 2019 alkaen. Konsernin kaikki vuokrasopimukset on aiemmin luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. 1. tammikuuta 2019 alkaen konserni esittää vuokrasopimusvelan, joka on arvostettu jäljellä olevien vuokrasopimuksen sisäisellä korolla tai muuten konsernin lisäluoton korolla diskontattujen vuokrien nykyarvoon standardin ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien. Samalla esitetään käyttöoikeusomaisuuserä vuokrasopimuksista, jonka suuruus vastaa vuokrasopimusvelkaa. Vertailulukuja ei ole oikaistu. Alla oleva taulukko havainnollistaa IFRS 16 standardin soveltamisen vaikutuksen konsernitaseeseen 1.1.2019.

IFRS 16
KONSERNITASE (MEUR)31/12/2018vaikutus01/01/2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat358.07.2365.2
Lyhytaikaiset varat109.2109.2
VARAT YHTEENSÄ467.27.2474.4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma230.7230.7
Pitkäaikaiset velat141.05.3146.3
Lyhytaikaiset velat95.51.997.4
Velat yhteensä236.57.2243.7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ467.27.2474.4

IFRS 16:n soveltaminen merkitsee suurempaa konsernitaseen loppusummaa ja konsernin tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman erien uudelleenjakoa. Vaikutus näkyy myös tunnusluvuissa. Vaikutuksen konsernin tulokseen ei arvioida olevan merkittävä. IFRS 16:n vaikutus vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon tulokseen oli -0,04 Meur.

Konsernin 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa on yksityiskohtaisempi selostus IFRS 16 standardin soveltamisesta.

Puolivuotiskatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Puolivuotiskatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 572 henkilöä (2 603), joista emoyhtiössä 1 943 (1 951). Maissa työskenteli 592 henkilöä (630) ja merellä 1 980 henkilöä (1 973).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 238 (238) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Riskitekijöitä

Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä.

Näkymät koko toimintavuodelle 2019

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Kolmannen kvartaalin tuloksella on ratkaiseva merkitys koko vuoden tulokseen. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos on vuoden 2018 liiketuloksen tasolla tai sitä parempi. Edellä mainitut epävarmuustekijät voivat vaikuttaa ennusteeseen.

Konsernin tuloslaskelma
20192018201920182018
MEUR1.4.–30.6.1.4.–30.6.1.1.–30.6.1.1.–30.6.1.1.–31.12.
LIIKEVAIHTO131,1125,5227,0225,7497,8
Liiketoiminnan muut tuotot0,10,10,20,20,3
Kulut
Tavarat ja palvelut35,534,561,262,5135,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut30,730,258,958,7117,3
Poistot ja arvonalentumiset6,16,312,412,323,8
Liiketoiminnan muut kulut53,554,5103,4106,0211,8
125,7125,6235,9239,5488,8
LIIKETULOS5,40,0-8,8-13,59,3
Rahoitustuotot0,42,30,42,32,4
Rahoituskulut-1,4-1,4-2,7-4,0-5,2
TULOS ENNEN VEROJA4,40,9-11,0-15,26,5
Tuloverot-0,80,22,33,4-1,0
TILIKAUDEN TULOS3,61,1-8,7-11,85,5
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille3,61,1-8,7-11,85,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa0,330,11-0,81-1,090,51
Konsernin laaja tuloslaskelma
20192018201920182018
MEUR1.4.–30.6.1.4.–30.6.1.1.–30.6.1.1.–30.6.1.1.–31.12.
TILIKAUDEN TULOS3,61,1-8,7-11,85,5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot-0,3-0,3-0,6-1,1-0,8
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos0,00,04,1
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-0,3-0,3-0,6-1,13,3
TILIKAUDEN LAAJA TULOS3,30,8-9,3-12,98,8
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille3,30,8-9,3-12,98,8
Konsernitase
MEUR30.06.201930.06.201831.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet3,33,03,2
Maa-alueet0,60,60,6
Rakennukset ja rakennelmat7,58,07,7
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot2,32,72,5
Alukset274,2287,9281,2
Koneet ja kalusto4,45,14,9
Käyttöoikeusomaisuus6,2
Ennakkomaksut46,623,325,9
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat32,027,932,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä377,1358,3358,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus18,017,916,3
Tuloverosaamiset2,63,60,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset43,840,330,7
Rahavarat51,356,761,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä115,7118,5109,2
VARAT YHTEENSÄ492,8476,8467,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma1,81,81,8
Rahastot5,81,75,8
Muuntoerot-2,6-2,5-2,3
Kertyneet voittovarat214,3208,0225,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma219,2209,0230,7
Oma pääoma yhteensä219,2209,0230,7
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat37,437,037,5
Korolliset velat111,8115,3103,5
Vuokrasopimusvelat4,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä153,6152,3141,0
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat23,523,523,5
Vuokrasopimusvelat1,8
Tuloverovelat0,00,00,3
Ostovelat ja muut velat94,692,171,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä120,0115,695,5
Velat yhteensä273,5267,8236,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ492,8476,8467,2
Konsernin rahavirtalaskelma
201920182018
MEUR1.1–30.61.1–30.61.1–31.12
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos-8,7-11,85,5
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset12,412,323,8
Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot0,0-0,1-0,1
Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa0,51,20,9
Korkokulut ja muut rahoituskulut1,92,14,0
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot0,00,0-0,1
Osinkotuotot-0,4-2,3-2,3
Tuloverot-2,3-3,41,0
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos-13,1-6,03,6
Vaihto-omaisuuden muutos-1,7-0,61,0
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos23,019,2-1,1
Maksetut korot-1,7-1,9-3,6
Maksetut muut rahoituskulut-0,3-0,3-0,6
Saadut korot0,0
Saadut muut rahoitustuotot0,00,00,1
Maksetut verot-0,21,41,0
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA9,49,733,0
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit-4,2-6,4-9,2
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-0,6-1,4-2,3
Ennakkomaksut-20,7-1,7-4,3
Investoinnit käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattaviin rahoitusvaroihin0,0
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti0,00,10,1
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen myynti0,00,0
Saadut osingot0,42,32,3
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-25,0-7,1-13,5
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen nostot20,0
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset-11,7-11,7-23,5
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset-1,0
Maksetut osingot-2,2-2,2-2,2
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA5,1-13,9-25,7
RAHAVAROJEN MUUTOS-10,5-11,3-6,2
Rahavarat tilikauden alussa61,868,068,0
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA51,356,761,8
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksia
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-Muunto-KertyneetOma pääoma
MEURpääomaRahastoterotvoittovaratyhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.20191,85,8-2,3225,3230,7
Tilikauden tulos-8,7-8,7
Muuntoerot0,0-0,4-0,2-0,6
Tilikauden laaja tulos0,0-0,4-8,9-9,3
Osingonjako-2,2-2,2
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa-2,2-2,2
OMA PÄÄOMA 30.6.20191,85,8-2,6214,3219,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-Muunto-KertyneetOma pääoma
MEURpääomaRahastoterotvoittovaratyhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.20181,81,7-1,7222,2224,1
Tilikauden tulos-11,8-11,8
Muuntoerot0,0-0,9-0,2-1,1
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen myynti0,00,0
Tilikauden laaja tulos0,0-0,9-12,0-12,9
Osingonjako-2,2-2,2
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa-2,2-2,2
OMA PÄÄOMA 30.6.20181,81,7-2,5208,0209,0
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2019201920182018
MEURQ2Q1Q4Q3
LIIKEVAIHTO131,195,8119,8152,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,10,10,10,1
Kulut
Tavarat ja palvelut35,525,733,240,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut30,728,228,530,1
Poistot ja arvonalentumiset6,16,35,95,7
Liiketoiminnan muut kulut53,549,950,655,2
125,7110,1118,2131,1
LIIKETULOS5,4-14,21,621,3
Rahoitustuotot0,40,00,10,0
Rahoituskulut-1,4-1,2-0,8-0,4
TULOS ENNEN VEROJA4,4-15,40,920,9
Tuloverot-0,83,1-0,2-4,2
TILIKAUDEN TULOS3,6-12,30,716,6
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille3,6-12,30,716,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa0,33-1,140,061,54
Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2019201920182018
MEURQ2Q1Q4Q3
TILIKAUDEN TULOS3,6-12,30,716,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot-0,3-0,30,20,2
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavat rahoitusvarat4,1
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-0,3-0,34,20,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS3,3-12,64,916,8
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille3,3-12,64,916,8
Segmenttitiedot konserni
201920182018
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR1.1–30.61.1–30.61.1–31.12
Liikevaihto
Alukset222,9221,9489,5
Jakamaton4,13,98,5
Toimintasegmentit yhteensä227,0225,8498,0
Eliminoinnit0,0-0,1-0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä227,0225,7497,8
Liiketulos
Alukset14,210,255,2
Jakamaton-22,9-23,8-45,9
Konsernin liiketulos yhteensä-8,8-13,59,3
LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot201,7201,7450,3
Rahtitoiminnan tuotot24,022,945,3
Muut tuotot1,31,22,3
Yhteensä227,0225,7497,8
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
MEUR30.06.201930.06.201831.12.2018
Vastuusitoumukset135,3138,8142,2
Omasta puolesta annetut vakuudet225,5301,0301,0
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon155,3174,3175,3
– kokonaisarvo195,4194,6195,8
Tunnusluvut ja tilastot
201920182018
1.1–30.61.1–30.61.1–31.12
Oma pääoma per osake, euroa20,3019,3521,36
Omavaraisuusaste46,3 %43,8 %49,4 %
Investoinnit, Meur25,49,515,9
– % liikevaihdosta11,2 %4,2 %3,2 %
Matkustajat2 772 4272 844 4336 411 537
Yksikkökuormat69 03064 544128 549
Henkilöstö, keskimäärin2 5722 6032 671
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Toimintakatsaus ajalta tammikuu – syyskuu 2019 julkaistaan 25. lokakuuta 2019.

Maarianhamina 19. elokuuta 2019

VIKING LINE ABP
Hallitus

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com / 018 270 00

Liite

Lehdistotiedote 190820 puolivuotiskatsaus

facebook twitter