Etusivu » Arkistot 16.8.2019

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS16.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä16.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä2 125osaketta
Keskihinta/ osake4.1000EUR
Kokonaishinta8 712.50EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 8 972 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_16.8_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote16.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä16.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 450osaketta
Keskihinta/ osake3.9669EUR
Kokonaishinta5 752.01EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 186 582 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_16.8_trades

Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus on ylittänyt 30 prosentin rajan

Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus on ylittänyt 30 prosentin rajan

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
16.8.2019 klo 17.00

Silmäasema Oyj on 16.8.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus- ja ääniosuus Silmäasema Oyj:ssä on 16.8.2019 ylittänyt 30 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Cor Group Oy:n välillinen omistusosuus Silmäasema Oyj:n osakkeista ja äänistä on 32,62 prosenttia.

Silmäasema Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Silmäaseman osakkeiden kokonaismäärä on 14 248 805.

1. Kohdeyhtiö: Silmäasema Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Cor Group Oy, Oulu, Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Coronaria Oy

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 16.8.2019

6. Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen32,62N/A32,6214 248 805
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)22,09N/A22,09

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodiOsakkeiden ja äänten lukumäärä, kplOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000243399N/A4 648 474N/A32,62 %
A yhteensä4 648 47432,62 %

Muut liputusilmoituksessa annetut tiedot:

8. Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Cor Group Oy0N/A0
Coronaria Oy32,62 %N/A32,62 %

SILMÄASEMA OYJ
Viestintä

ir@silmaasema.fi

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Fellow Finance Oyj alentaa ohjeistustaan vuodelle 2019

Fellow Finance Oyj alentaa ohjeistustaan vuodelle 2019

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIEDOTE 16.8.2019 KLO 16:00

Fellow Finance Oyj on alustavan tilintarkastamattoman puolivuosituloksensa sekä heinäkuun tuloksensa perusteella päättänyt alentaa koko vuodelle 2019 annettua ohjeistustaan. Merkittävimmät syyt ohjeistuksen muuttamiselle ovat kesän odotettua alhaisempi välitettyjen lainojen määrä ja päätökset panostaa vahvemmin strategian mukaiseen kansainvälistymiseen.

Uusi ohjeistus vuodelle 2019
Fellow Finance -konsernin vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20% ja oikaistun liikevoiton olevan alhaisempi kuin vuonna 2018.

Vanha ohjeistus vuodelle 2019
Fellow Finance -konsernin vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 30% ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018.

Fellow Finance julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2019 perjantaina 23.8.2019.

FELLOW FINANCE OYJ

Lisätietoja antaa

Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
jouni.hintikka@fellowfinance.fi
p. +358 40 585 5009

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance Oyj
Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 670 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2900 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 16.8.2019).

Consti Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö Consti Korjausurakointi Oy on vastaanottanut Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:n vastauksen ja vastakanteen välimiesmenettelyssä

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.8.2019, KLO 15.15

Consti Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö Consti Korjausurakointi Oy on vastaanottanut Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:n vastauksen ja vastakanteen välimiesmenettelyssä

Consti Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö Consti Korjausurakointi Oy on 16.8.2019 vastaanottanut Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:n vastauksen ja vastakanteen Consti Korjausurakointi Oy:n 28.2.2019 välimiesoikeudelle lähettämään kannekirjelmään. Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13 on vastauksessaan ja vastakanteessaan kiistänyt kaikki Constin kannekirjelmässä esittämät kannevaatimukset ja esittänyt Consti Korjausurakointi Oy:tä kohtaan pääomamäärältään noin 11 miljoonan euron vaatimukset. Summa ei sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13 vaatii Consti Korjausurakointi Oy:ltä korkoja sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista. Consti Korjausurakointi Oy pitää Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:n vaatimuksia perusteettomina. Consti Yhtiöt Oyj tiedotti 19.9.2018, että Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13 oli ilmoittanut alustavasti esittävänsä Consti Korjausurakointi Oy:tä kohtaan pääomamäärältään enintään noin 20 miljoonan euron vaatimukset.

Consti Yhtiöt Oyj tiedotti 17.8.2018 Consti Korjausurakointi Oy:n käynnistäneen välimiesmenettelyn Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:a vastaan. Välimiesmenettelyssä Consti Korjausurakointi Oy vaatii osapuolten väliseen 21.12.2015 allekirjoitettuun, Hotelli St. George -rakennushanketta koskevaan projektinjohtourakkasopimukseen ja 1.12.2017 allekirjoitettuun, samaa hanketta koskevaan niin sanottuun ryntäyssopimukseen perustuvia maksusuorituksia. Consti Korjausurakointi Oy:n vaatimukset Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:a kohtaan ovat menettelyn aikana tarkentuneet noin 13 miljoonaan euroon, minkä lisäksi Consti Korjausurakointi Oy vaatii korkoja ja korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Consti Yhtiöt Oyj:n tämänhetkisen arvion mukaan asialla ei ole vaikutusta vuoden 2019 tulosohjeistukseen. Consti Yhtiöt Oyj tulee tarpeen mukaan jatkossa tiedottamaan välimiesmenettelystä, siinä esitettävien vaatimusten tarkentumisesta ja ratkaisemisesta sekä asian mahdollisesta merkityksestä yhtiön taloudellisen aseman kannalta lähtökohtaisesti osavuosikatsauksissa ja tarvittaessa erillisillä tiedotteilla.

Consti Yhtiöt Oyj:n tiedotuspolitiikan mukaan yhtiön nostamat tai sitä vastaan nostetut merkittävät kanteet ja muut oikeudenkäynnit tiedotetaan pörssitiedotteella.

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:
Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 50 443 3045

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä liiketoiminta-aluetta: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2018 Consti-konsernin liikevaihto oli 316 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

Puolivuosikatsaus 1-6/2019: Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, uusien tuotteiden myynti kasvaa

Tulikivi Oyj

Puolivuosikatsaus 1-6-/2019/Liikevaihto edellisen vuoden tasolla, uusien tuotteiden myynti kasvaa

16.8.2019 klo 13.00

– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 7,5 Me (7,4 Me 4-6/2018). Liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,4) Me ja tulos ennen veroja 0,1 (0,2) Me.
– Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 13,3 Me (13,5 Me 1-6/2018), liiketulos
oli -0,4 (-0,2) Me ja tulos ennen veroja -0,8 (-0,6) Me.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 0,3 (0,6) Me ja katsauskaudella 0,2 (0,7) Me.
– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,6 (3,4) Me.
– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa
– Suomussalmen talkkivarantojen myyntihanke etenee suunnitellusti JORC-selvitystyön viivästymisestä huolimatta
– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Avainluvut
1-6/19 1-6/18Muutos, % 1-12/184-6/194-6/18Muutos, %
Liikevaihto, Me13,313,5-1,228,67,57,41,2
Liiketulos, Me-0,4-0,2-83,5-1,00,30,4-21,3
Liiketulos ilman arvonalennus, Me-0,4-0,2-83,5-0,50,30,4-21,3
Tulos ennen veroja, Me-0,8-0,6-37,8-1,80,10,2-73,6
Katsauskauden laaja tulos, Me-0,8-0,6-41,3-1,80,10,2-74,1
Osakekohtainen tulos, e-0,01-0,01-0,030,000,00
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me0,20,71,60,30,6
Omavaraisuusaste, %24,428,827,4
Nettovelkaantumisaste, %173,3141,4156,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %-3,1-1,4-3,81,31,6

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Uusien Karelia- ja Pielinen-mallistojen myynnin kasvu jatkui hyvänä toisella vuosineljänneksellä. Viennissä uusien mallistojen ansiosta Tulikivi-tuotteiden myynti kasvoi Keski-Euroopan ja Skandinavian markkinoilla. Saksan myönteisesti kehittynyt markkinatilanne on heijastunut Tulikivi-tuotteiden lisäksi kamiinanverhouskivien kysyntään alkuvuonna. Myönteisen kehityksen ansiosta Saksa nousi suurimmaksi vientimaaksi. Venäjän euromääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta näkymät loppuvuodelle ovat hyvät.

Myös Suomen tulisijamyynti oli edellisen vuoden tasolla. Tulisijojen myynti uudismarkkinaan oli hieman edellisvuotta alhaisempaa, mutta saneerausmyynti kasvoi vastaavasti. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi. Saunojen myynti kehittyi myönteisesti. Sisustuskivien toimitukset laskivat, johtuen vähäisemmästä määrästä projektitoimituksia.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,6 (3,4) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli toisella vuosineljänneksellä 7,0 (7,1) miljoonaa euroa.

Myyntikate jäi katsauskaudella edellisvuotta heikommaksi, koska tuottavuuden parannustoimenpiteet eivät toteutuneet suunnitellusti. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti alkuvuonna. Lisäksi yhtiö pyrkii toteuttamaan 0,6 Me lisäsäästöt kannattavuuden parantamiseksi loppuvuoden aikana.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja. Mallistojen myötä Tulikiven markkinaosuus on kasvanut Keski-Euroopassa.

Karelia-mallisto täydentyi uudella vaakaluukkuisella Saramo-mallilla sekä digitaalisella Senso-takkaohjaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää jo entisestään matalia päästöjä. Pielinen-mallistoon lanseerattujen kolmen uuden luukkutyypin toimitukset käynnistyivät toisella vuosineljänneksellä ja uudet mallit on otettu hyvin vastaan markkinoilla

Suomussalmen talkkihankkeen yhteydessä toteutettava JORC-selvitystyö on edennyt alkuvuoden aikana ja sen arvioidaan valmistuvan elokuun 2019 aikana. Esiintymän myyntiprosessi etenee JORC-selvitystyön viivästymisestä huolimatta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Liite

Puolivuosikatsaus 1-6 2019

Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Mandatum Henkivakuutusyhtiön omistus Silmäasemassa on alittanut 5 prosenttia

Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Mandatum Henkivakuutusyhtiön omistus Silmäasemassa on alittanut 5 prosenttia

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
16.8.2019 klo 11.40

Silmäasema Oyj on 16.8.2019 vastaanottanut Mandatum Henkivakuutusyhtiöltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen omistus- ja ääniosuus Silmäasema Oyj:ssä on alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Mandatum Henkivakuutusyhtiön omistusosuus Silmäasema Oyj:n osakkeista ja äänistä oli 0,33 prosenttia 16.8.2019

Silmäasema Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Silmäaseman osakkeiden kokonaismäärä on 14 248 805.

Mandatum Henkivakuutusyhtiön omistus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,33

0,33

14 248 805
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos liputettu)

6,60

6,60

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodiOsakkeiden ja äänten lukumäärä, kplOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI400024339946 9620,33
A yhteensä46 6920,33

Muut liputusilmoituksessa annetut tiedot:

8. Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

0,00

0,00

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö / unit-link0,330,33

SILMÄASEMA OYJ

Viestintä
IR@silmaasema.fi

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 123 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Alustava tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista

Alustava tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista

Yleiselektroniikka Oyj

Sisäpiiritieto 16.8.2019 klo 11:45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Alustava tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Preato Capital AB (”Tarjouksentekijä”) aloitti 24.7.2019 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 24.7.2019 klo 9.30 ja päättyi 15.8.2019 klo 16.00.

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 16,97 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet yhdessä Tarjouksentekijän julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä ostamien ja muutoin hankkimien yhteensä 2 006 839 Yleiselektroniikan osakkeen kanssa edustavat noin 78,60 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 19.8.2019 ja toteuttamiskaupat tullaan selvittämään arviolta 21.8.2019.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Lisätietoa:

CEO Janne Silvennoinen

puh. +358 10 2891 292 tai +358 400 734 422

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

HUOMAUTUS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA, EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

Liite 1: Preato Capital AB:n tiedote kokonaisuudessaan

Liite

Preato Capital AB – Tiedote ostotarjouksen alustavasta tuloksesta 16.8.2019

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy on julkistanut velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista

Coronaria Oy on julkistanut velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista

Silmäasema Oyj
Sisäpiiritieto

Silmäasema on saanut seuraavat tiedot yhtiön osakkeella tehdyistä kaupoista ja velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous:

Coronaria Oy (”Coronaria”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta. Osakkeista maksettu korkein hinta on ollut 6,00 euroa osakkeelta, mikä on myös korkein Coronarian Silmäaseman osakkeista maksama hinta.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousee yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Ennen tehtyjä osakekauppoja Coronaria omisti 3 195 412 Silmäaseman osaketta eli 22,43 prosenttia Silmäaseman kaikista osakkeista. Coronaria on Silmäaseman suurin osakkeenomistaja.

Coronaria tulee tarjoamaan Ostotarjouksessa käteisvastikkeen, joka on 6,00 euroa jokaiselta Silmäaseman osakkeelta. Tarjousvastike on noin 7,5 prosenttia korkeampi suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 15.8.2019 eli tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä sekä noin 9,4 prosenttia korkeampi kuin Silmäaseman osakkeen ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä.

Coronarian tavoitteena on aloittaa Ostotarjouksen tarjousaika viimeistään 16.9.2019. Ostotarjous aloitetaan, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan, joka sisältää Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot. Tarjousajan kesto tulee olemaan kolme viikkoa. Coronarian käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Coronaria pidättää oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Piippo Oyj:n alkuvuoden liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos laskivat. Elpyvä markkinakysyntä parantaa näkymiä.

PIIPPO OYJ
PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019
(tilintarkastamaton)

PIIPPO OYJ:N ALKUVUODEN LIIKEVAIHTO JA VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS LASKIVAT.
ELPYVÄ MARKKINAKYSYNTÄ PARANTAA NÄKYMIÄ.

Tammi-kesäkuun 2019 pääkohdat

Yhtiön agrituotteiden toimitukset ovat painottuneet perinteisesti ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Tuotannon toimiessa tasaisesti läpi vuoden yhtiö valmistaa toisen vuosipuoliskon tuotteita myös varastoon uudelle alkavalle sesongille.

Toimialalla uusi agrisesonki alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavana vuonna syyskuun loppuun. Yhtiön tilikausi noudattaa kuitenkin kalenterivuotta.

Vuoden 2019 alkupuoliskolla liikevaihto oli 10 161 t€ (vuonna 2018: 12 062 t€). Vertailukelpoinen liiketulos laski 416 t€:on (679 t€) ja kirjanpidollinen liiketulos laski 409 t€:on (439 t€).

Vertailukelpoiset ja puolivuosikatsauksen luvutVertailukelpoinenKirjanpidollinen
30.6.201930.6.201830.6.201930.6.2018
Liikevaihto, t€10 161 12 06210 161 12 062
Liiketulos, t€416 679409 439

Yhtiön vertailukelpoisessa tuloksessa on oikaistu alkuvuoden 2019 aikana kertyneet kertaluonteiset erät, joiden nettovaikutus kirjanpidolliseen tulokseen oli 7 t€. Kertaluonteisia kustannuksia olivat liiketoiminnan uudelleenjärjestelyiden ja sisäisen tarkastuksen kulut. Merkittävin tuloerä oli edelliseltä toimitusjohtajalta sisäisen tarkastuksen perusteella saatu korvaus 132 t€.

Paalausverkkojen markkinakysyntä on kehittynyt myönteisesti edelliseen sesonkiin verrattuna ja markkinatilanne on positiivinen. Yhtiö uskoo pitkällä aikavälillä markkinakysynnän jatkuvan suotuisana ja kilpailukyvyn pysyvän hyvänä.

Toimitukset tehtaalta toteutuivat yhtiön omien ennusteiden mukaisesti. Kesäkuussa sattuneet laivausten viivästymiset siirsivät merkittäviä paalausverkkotoimituksien laskutuksia toiselle vuosipuoliskolle.

Paalauslangoissa ja kaapeliteollisuuden tuotteissa yhtiö jäi jälkeen myyntitavoitteistaan. Paalauslangoissa kannattavuus on heikentynyt ja markkina on toistaiseksi haastava vallitsevan ylitarjonnan vuoksi. Kuluttajatuotteissa yhtiön alkuvuoden toimitusmäärät ovat olleet edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Katsaus alkuvuoteen 2019

Strategisten uudelleenjärjestelyjen seurauksena Piippo Oyj aloitti vuoden keskittyen omissa tuotantotiloissaan paalausverkkojen ja -lankojen sekä kaapeliteollisuuden tuotteiden valmistukseen. Yhtiö oli hankkinut edellisen vuoden lopussa vuokrakäytössä olleet kiinteistöt omistukseensa, mihin se toteutti paalausverkkotuotannon laajennuksen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminnot oli siirretty aiemmin tytäryhtiö Manilla Oy:n alaisuuteen vuokratiloihin ennen laajennuksen toteuttamista.

Paalausverkkojen markkinakysyntä kehittyi myönteisesti edelliseen sesonkiin verrattuna. Paalausverkkojen osalta markkina elpyy ja tilanne nähdään positiivisena. Yhtiö on päässyt paremmin vastaamaan kysyntään uuden lisätuotantokapasiteetin käyttöönoton jälkeen. Yhtiössä nähdään paalausverkkojen markkinakysynnän jatkuvan suotuisana myös pitkällä aikavälillä ja kilpailukyvyn pysyvän hyvänä.

Alkuvuoden aikana yhtiö otti käyttöönsä paalausverkkotuotannon laajennuksen. Samaan aikaan yhtiö koulutti henkilöstöä tuotantotehtäviin. Alkuvuonna tuotannossa oli merkittävien muutosten vuoksi jättämää ja yhtiö oli lähtenyt sesonkiin myös normaalia matalammilla valmistuotevarastoilla. Näin ollen yhtiö oli hyvin riippuvainen valmistuvasta tuotannosta ja uusista lanseeratuista tuotteista. Yhtiön onnistui kuroa jättämää kiinni ja keskellä sesonkia vastata paremmin markkinoiden elpymiseen sekä kasvaneeseen kysyntään.

Paalausverkkojen toimitukset kasvoivat yhtiön päämarkkinoista merkittävimmin Pohjois-Amerikassa, Englannissa ja kotimaassa. Tämä johtui osaksi uuden paremmin leviävän paalausverkkotyypin lanseerauksesta valituille markkinoille. Venäjällä yhtiön tuotteiden toimitusmäärät olivat lähes viime sesongin tasolla, välitystuotteissa yhtiö jäi myyntitavoitteistaan. Agrisesonki on vasta puolivälissä kyseisellä markkinalla.

Paalausverkossa sesongin alussa erittäin korkealla olleita raaka-ainehintoja ei onnistuttu täysimääräisesti siirtämään lopputuotteiden hintoihin, joka osaltaan heikensi kannattavuutta. Sesongin edetessä raaka-ainehinnat ovat palautuneet normaalille tasolle.

Kesäkuussa laivausten viivästyttyä toimituksia siirtyi toisen vuosipuoliskon alkuun. Kokonaisuudessaan toimitukset onnistuivat yhtiön omien ennusteiden mukaisesti.

Paalauslangoissa ja kaapeliteollisuuden tuotteissa yhtiö jäi myyntitavoitteistaan. Paalauslangoissa kannattavuus on heikentynyt ja markkina on toistaiseksi haastava ylitarjonnan vuoksi. Osa paalauslankavalmistajista hakee nykyisessä markkinatilanteessa yhä suurempaa markkinaosuutta kaapeliteollisuuden tuotteissa, jolloin kaapelilankojen markkinahinnat ovat pysyneet heikolla tasolla. Yhtiö ei lähtenyt hakemaan tässä tuoteryhmässä liikevaihdon kasvua kannattavuuden ehdoilla.

Kuluttajatuotteissa yhtiön alkuvuoden toimitusmäärät ovat olleet edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt sekä tiedot osakkeista

Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 1 292 747. Piippo Oyj:n markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 4,40 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 28.6.2019 oli 3,40 euroa (4,92). Katsauskauden ylin kurssi oli 4,68 euroa (6,65), alin kurssi 3,24 euroa (4,78) ja keskikurssi 3,83 euroa (5,43).

Piippo Oyj osakekurssin kehitys (€)30.6.201930.6.2018Muutos %
Aloituskurssi 1.1.3,506,58-47 %
Lopetuskurssi 30.6.3,404,92-31 %
Ylin kurssi4,686,65-30 %
Alin kurssi3,244,78-32 %
Keskikurssi3,835,43-29 %

Piippo Oyj:llä oli 28.6.2019 päivätyn osakasrekisterin mukaan 424 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Piippo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 433 500 osaketta eli 33,5% yhtiön osakekannasta.

Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiön täysin omistettuja tytäryhtiötä ovat Manilla Oy ja venäläinen PiippoRus OOO.

Näkymät loppuvuodelle 2019

Yhtiö arvioi koko vuoden 2019 liikevaihdon jäävän hieman edellisen vuoden tasosta. Paalausverkkojen markkinakysynnän nähdään jatkuvan hyvänä ja yhtiön toimitukset sesongilla tulevat ylittämään edellisen vertailukauden. Paalauslankojen, välitystuotteiden ja kaapeliteollisuuden tuotteiden toimitusten uskotaan jäävän edellisen sesongin tasosta. Lankaliiketoiminnassa markkinan uskotaan pysyvän edelleen haastavana.

Yhtiö arvioi, että koko vuoden 2019 kirjanpidollinen liiketulos tulee paranemaan vuoden 2018 liiketuloksesta, mutta ei vielä saavuta 2015 – 2017 tasoa.

Tulevasta tuotantotarpeesta ja kasvaneesta laajennetusta kapasiteetista johtuen yhtiö siirtyy paalausverkkotuotannossa 24/7 järjestelmästä 24/5 järjestelmään. Tämä muutos jatkossa vähentää työtunteja viikonloppuisin ja laskee tuotantokustannuksia. Samalla yhtiö pystyy uudella tuotantojärjestelyllä sekä laajennetulla paalausverkko-osastolla valmistamaan verkkoja suunnitellusti turvatakseen kasvun.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Yhtiön agrituotteiden kilpailukyvyn parantaminen sekä tuotantomenetelmien kehittäminen ovat yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lopputuotteiden ominaisuuksien parantaminen, kuten lujuuksien nostaminen, käyttövarmuuden ja UV-suojauksien parantaminen sekä raaka-ainetehokkuus ovat kehitettäviä kilpailutekijöitä. Yhtiö on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja raaka-ainevalmistajien kanssa menetelmän, jolla parannetaan paalausverkkojen lujuusominaisuuksia merkittävästi.

Tuotekehityskulujen tarkka arviointi on vaikeaa, koska tuotteita ja niiden valmistuksessa käytettäviä menetelmiä kehitetään yhtiössä useissa eri työtehtävissä omien varsinaisten työtehtävien ohella. Yhtiöllä on omalta toimialaltaan vahvaa ydinosaamista, joka on avainasemassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yhtiö kehittää ja testaa jatkuvasti agriliiketoiminta-alalla uusia tuotteita ja palveluita, jotka parantavat yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön kohtaamat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät mahdollisiin kysynnän vaihteluihin, raaka-aineiden hintamuutoksiin, valuuttakursseihin ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Lisäksi yhtiöllä on vain yksi tuotantolaitos ja koko tuotanto on keskittynyt Outokummun tehtaalle Suomeen.

Agrimarkkinoilla kysyntä on osaksi riippuvainen alueellisesti satokausien sääolosuhteista. Yhtiö on systemaattisesti hajauttanut sääriskiä laajentamalla tuotteiden maantieteellistä jakelua. Kaapelifillereiden ja -lankojen toimituksen ovat riippuvaisia eurooppalaisista merikaapelihankkeista. Lankaliiketoiminnassa kilpailu on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja alalla on ylitarjontaa. Tämä voi vaikuttaa tiettyjen markkinoiden ja tuotteiden kysyntään sekä kannattavuuteen. Kuluttajatuotteiden liiketoiminta kehittyy vakaasti ja kohdentuu pääasiassa Suomeen ja lähimarkkinoille.

Yhtiön toiminnan kansainvälisyys altistaa yhtiön valuuttojen välisille valuuttariskeille. Lähes 50% yhtiön liikevaihdosta syntyy muissa valuutoissa kuin euroissa. Yhtiö suojautuu tarvittaessa mahdollisuuksiensa mukaan valuuttariskeiltä. Nämä tulee ottaa huomioon etenkin Pohjois-Amerikan ja Venäjän viennissä. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat yhtiölle taloudellisia epävarmuustekijöitä. Yhtiö altistuu myös translaatioriskille Venäjän tytäryhtiön kautta.

Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö epävakaampi kuin monessa muussa markkinassa. Yhtiö seuraa edelleen tarkkaan toimintaympäristön mahdollisia muutoksia alueella.

Johdon näkemyksen mukaan konsernilla on yhtiön koko ja liiketoiminta huomioiden riittävä vakuutusturva sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti kunkin maan vakuutuskäytäntöjen mukaan. Tärkeässä roolissa vahinko- ja keskeytysriskien ehkäisyssä ovat säännölliset vakuutusyhtiön suorittamat riskienhallintakartoitukset sekä tarkastus- ja koulutuskäynnit. Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin erin tavoin, kuten henkilöstön koulutuksella, tuotantolaitteiden säännöllisillä huolto-ohjelmilla sekä varmistamalla tärkeimpien varaosien saatavuus. Myös tietoturvaa päivitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Raaka-aineiden hankinta on yksi merkittävimmistä yhtiön riskeistä, niin laadun kuin hinnoittelun suhteen. Raaka-ainehinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Raaka-aineiden hankinnassa yhtiön tavoitteena on löytää useampia luotettavia ja sitoutuneita raaka-ainetoimittajia. Mahdollinen raaka-ainehintojen nousu tuo aina painetta kannattavuuteen ja välttämättä nousseita hintoja ei aina saada välittömästi läpi lopputuotteisiin.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 18 707 t€ (16 069 t€). Vaihtuvat vastaavat olivat 11 969 t€ (11 661 t€), josta vaihto-omaisuus muodosti 5 381 t€ (4 498 t€). Yhtiön vieras pääoma oli 11 712 t€ (8 958 t€), josta korollista vierasta pääomaa 8 172 t€ (4 904 t€). Käyttöpääoman suuruus johtuu sesongin siirtymästä.

Käyttämättömät limiitit 1 258 t€ (2 733 t€) vahvistavat rahoitusasemaa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 päätti valita yhtiön hallitukseen jäseniksi uudelleen Jouni Hartikaisen, Antti Piipon ja Mikael Slotten, sekä uutena jäsenenä Arvi Komulaisen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jouni Hartikaisen.

Piippo Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland- markkinapaikalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen. Piippo Oyj:n hyväksyttynä neuvonantaja on toiminut 1.5.2019 saakka Translink Corporate Finance Oy ja 2.5.2019 eteenpäin Sisu Partners Oy.

Piippo Oyj:n yhtiökokous on 4.4.2018 päättänyt, että Piippo Oyj:n entiselle toimitusjohtajalle Kari Hirvoselle ei myönnetä vastuuvapautta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Asian selvittämiseksi yhtiössä on tehty sisäinen tarkastus, jonka jälkeen yhtiö on esittänyt Hirvoselle 7.1.2019 yli 700 t€ suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen.

Yhtiö on käynyt asiamiehensä välityksellä sovintoneuvotteluita Kari Hirvosen asiamiehen kanssa. Sovintoneuvottelut ovat koskeneet yhtiön Hirvoselle esittämiä vaatimuksia sekä Hirvosen yhtiölle esittämiä vaatimuksia. Asiassa on päästy 26.6.2019 kokonaissovintoon oikeudenkäynnin välttämiseksi. Hirvonen suorittaa yhtiölle kertakaikkisena korvauksena 132 t€ ja Hirvonen on luopunut kokonaisuudessaan kaikista yhtiötä vastaan esittämistään vaatimuksista. Korvauksen suorittamisen jälkeen yhtiöllä ei ole vaatimuksia Kari Hirvosta kohtaan.

Yhtiökokous valitsi edelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiön muussa hallinnossa ja johdossa ei ole tapahtunut muutoksia yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiön hallinto on nähtävissä yhtiön kotisivuilla www.piippo.fi.

KonserniKonserniKonserni
Henkilöstö30.6.201930.6.2018 31.12.2018
Henkilöstö keskimäärin939496
Henkilöstökustannukset, t€2 1042 2363 739

Ympäristötekijät

Yhtiön toiminta ei ole ympäristöluvan varaista, eikä toimintaan kohdistu erityisiä ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Ympäristöön, terveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö tulee kuitenkin huomioida soveltuvilta osin. Soveltuva ympäristölainsäädäntö liittyy esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn.

Katsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North- markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Yhtiökokous

Piippo Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019. Yhtiökokousmateriaali on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset.

Yleistä

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalauslangat ja -verkot. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Piippo Oyj on perustettu Suomessa vuonna 1942 ja sen toimitilat ja tuotantolaitos sijaitsevat Itä-Suomessa, Outokummussa.

Yhtiön missio on tarjota asiakkailleen toimialansa parhaat tuotteet ja palvelut, joiden loppukäyttäjiä ovat perinteisesti kaikki maanviljelijät ja maatalouden koneurakoitsijat. Yhtiön visio on olla halutuin kumppani kansainvälisillä agrimarkkinoilla ja olla loppuasiakkaiden ensisijainen valinta.

Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin tiukalla fokusoinnilla. Tuotteemme ovat pieni mutta usein ratkaiseva osa korjuuketjun onnistumista. Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia, karkearehujen säilönnällistä arvoa parantavia paalausverkkoja ja paalauslankoja, jotta ne auttaisivat maataloustuottajia samaan parhaan mahdollisen tuloksen.

Kaiken lähtökohtana on korkea laatu ja toimintavarmuus. Testaamme, kehitämme ja teemme yhteistyötä tuotteidemme käyttäjien kanssa. Uudet ratkaisut tarkoittavat uusia menetelmiä, teknologioita ja tuotteita. Onnistumiset näkyvät maataloustuottajan toimintavarmuudessa, pienemmissä kokonaiskustannuksissa sekä ympäristön vähemmässä kuormittamisessa.

Yhtiön arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, innovatiivisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Me kuuntelemme, mitä asiakkaamme tulevaisuudessa haluavat ja millaisia tarpeita heillä on. Kannustamme avoimeen sisäiseen kulttuuriin, jossa tietoa tulee jakaa, jotta toimintaa voidaan kehittää edelleen. Avoimuus näkyy päivittäisessä työssämme sekä johdon suhteessa työntekijöihin: arvostamme innovatiivista työotetta ja kuuntelemme mielellämme uusia ideoita. Tavoittelemme tehokkuutta toiminnoissamme, koska tehokkuus ja kannattavuus ovat meille elinehtoja. Kannattavuuden edellytyksenä on jatkuva toimintojen asiakaslähtöinen kehittäminen. Me sitoudumme eettisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin, joka tarkoittaa, että toimimme aina lakien ja eettisten periaatteidemme mukaisesti, ja että kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä kaikessa, mitä teemme.

Lisää tietoa yrityksestä ja sen tuotteista sekä tarkempi kuvaus yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestämästä: www.piippo.fi

Taloudellinen tiedottaminen

Tämä tiedote julkaistaan suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.piippo.fi.

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2020. Muilta osin taloustiedotteiden aikataulu noudattaa arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Nasdaqin First North Nordic Rulebook- sääntöjä.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jukka Keisanen
+358 43 218 1245
jukka.keisanen@piippo.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Sisu Partners Oy
+358 40 555 4727
Juha Karttunen

JAKELU: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.piippo.fi

Piippo Oyj
Hallitus

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Konsernilaskelmat H1 2019

Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet418 319367 591419 326
Aineelliset hyödykkeet6 312 0134 032 1156 110 539
Sijoitukset7 6217 6217 621
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ6 737 9534 407 3276 537 486
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus5 380 7284 498 1754 364 205
Lyhytaikaiset saamiset5 953 7016 545 9463 888 077
Rahavarat634 127617 052127 412
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ11 968 55611 661 1738 379 694
V A S T A A V A A18 706 50916 068 50014 917 180
Konserni Konserni Konserni
Tase 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma600 000600 000600 000
Muut rahastot2 045 6032 045 6032 045 603
Muuntoero-1 253-65 548-9 701
Edellisten tilikausien voitto4 137 0064 234 1284 236 437
Tilikauden voitto213 312296 666-157 440
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ6 994 6677 110 8496 714 899
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset lainat1 782 121559 7002 038 122
Lyhytaikaiset lainat9 929 7218 397 9516 164 160
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ11 711 8428 957 6518 202 281
V A S T A T T A V A A18 706 50916 068 50014 917 180
Konserni Konserni Konserni
Tuloslaskelma 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
Liikevaihto10 160 79912 061 50317 278 729
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (–)-83 362-2 149 573-2 165 688
Liiketoiminnan muut tuotot141 29370 719199 996
Liiketoiminnan kulut-9 520 850-9 313 646-14 830 433
Poistot ja arvonalentumiset-288 626-230 002-460 478
LIIKETULOS409 254439 00122 126
Rahoitustuotot ja -kulut-114 841-86 889-202 914
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA294 413352 112-180 788
Tuloverot-81 102-55 44623 348
TILIKAUDEN VOITTO213 311296 666-157 440
Konserni Konserni Konserni
Rahoituslaskelma 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta:
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta501 937613 557482 605
Käyttöpääoman muutos-906 447-1 322 126-1 109 437
Liiketoiminnan rahavirta (A)-404 510-708 569-626 832
Investointien rahavirta (B)-487 910-359 953-2 830 070
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot-256 001130 2001 608 622
Lyhytaikaisten lainojen nostot1 624 6891 623 2782 043 935
Maksetut osingot ja muu voitonjako30 446-293 356-293 356
Rahoituksen rahavirta (C)1 399 1351 460 1223 359 200
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)506 715391 600-97 701
Rahavarat kauden alussa127 412225 113225 113
Rahavarat kauden lopussa634 127616 713127 412

Konserni Konserni Konserni
Keskeiset tunnusluvut 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
Liikevaihto, t€10 16112 06217 279
Liikevaihdon muutos %-16 %-0,7 %-0,4 %
Kannattavuus
Käyttökate (EBITDA), t€698669483
EBITDA, % liikevaihdosta7 %6 %3 %
Liiketulos (EBIT), t€40943922
EBIT, % liikevaihdosta4 %4 %0,1 %
Tilikauden tulos, t€213297-157
Tulos, % liikevaihdosta2 %2 %-1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %2 %4 %1 %
Oman pääoman tuotto ROE), %3 %4 %3 %
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste %37 %44 %45 %
Osakemarkkinoiden tunnusluvut
Osakkeiden lukumäärä1 292 7471 292 7471 292 747
Osakekohtainen tulos (EPS) €0,170,23-0,12
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate EBITDA, % liikevaihdostaLiiketulos ennen poistoja / liikevaihto*100
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdostaLiiketulos / liikevaihto * 100
SijoItetun pääoma tuotto (ROI), %( Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + rahoituskulut ) / ( Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin ) * 100
Oman pääoman tuotto (ROE), %( Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja – verot ) / ( Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus ) * 100
Omavaraisuusaste, %( Oma pääoma + poistoero * (1-veroaste)) / ( Taseen loppusumma – saadut ennakot) * 100
Osakekohtainen tulos (EPS), €Tilkauden tulos / Osakkeiden lkm kauden päättyessä

Liite

Piippo Oyj puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019

facebook twitter