Etusivu » Arkistot 15.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote15.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä15.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 000osaketta
Keskihinta/ osake3,9350EUR
Kokonaishinta3 935,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 185 132 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_15.8_trades

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS15.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä15.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä2 000osaketta
Keskihinta/ osake4,0827EUR
Kokonaishinta8 165,40EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 847 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFL_15.8_trades

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: Liiketoiminta jatkui vahvana

Kuntarahoitus Oyj
Puolivuosikatsaus
15.8.2019 klo 16.00

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: Liiketoiminta jatkui vahvana

Tämä on tiivistelmä Kuntarahoituksen 15.8.2019 julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.kuntarahoitus.fi.

Yhteenveto Kuntarahoitus-konsernin alkuvuodesta 2019

Katsauskauden liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia pieneni 2,9 % ollen 90,0 miljoonaa euroa (92,7 miljoonaa euroa). Arvostukset huomioiden liikevoitto oli 33,7 miljoonaa euroa (124,4 miljoonaa euroa).Konsernin korkokate oli edellisen vuoden tasolla ollen 117,2 miljoonaa euroa (118,0 miljoonaa euroa). Kulut kasvoivat ennakoidusti viime vuodesta. Ne olivat katsauskaudella 30,6 miljoonaa euroa (26,0 miljoonaa euroa), eli 17,5 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Realisoitumattomat arvonmuutokset heikensivät katsauskauden liikevoittoa 56,3 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin paransivat tulosta 31,7 miljoonaa euroa.Konsernin vakavaraisuus vahvistui edelleen ja CET1-vakavaraisuus oli 69,1 % (66,3 %). Tier 1 – ja kokonaisvakavaraisuus olivat katsauskauden lopussa 91,4 % (88,0 %).Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 3,99 % (4,06 %).Pitkäaikainen asiakasrahoitus kasvoi 3,3 % (1,7 %) ja oli katsauskauden lopussa 23 719 miljoonaa euroa (22 968 miljoonaa euroa). Luku sisältää pitkäaikaisen laina- ja leasingrahoituksen. Uusia lainoja nostettiin tammi–kesäkuussa 1 386 miljoonaa euroa (1 239 miljoonaa euroa). Koko rahoitusportfoliossa ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen tarkoitettua vihreää rahoitusta on 1 194 miljoonaa euroa (1 081 miljoonaa euroa).Pitkäaikainen varainhankinta oli tammi–kesäkuussa 3 432 miljoonaa euroa (3 985 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa 31 822 miljoonaa euroa (30 856 miljoonaa euroa).Likvidit varat pysyivät lähestulkoon entisellä tasolla ja olivat kesäkuun lopussa 8 554 miljoonaa euroa (8 722 miljoonaa euroa).Oman pääoman tuotto-% (ROE) laski realisoitumattomien käyvän arvon muutosten seurauksena ja oli 3,60 % (10,76 %).Näkymät loppuvuodelle 2019: Kuntarahoitus arvioi liikevoiton ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia olevan samantasoinen tai heikompi kuin vuonna 2018, vaikka Kuntarahoituksen alkuvuoden 2019 liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia oli ennakoitua parempi. Vuonna 2018 käyttöönotettu IFRS 9 -tilinpäätösstandardi on lisännyt merkittävästi tulokseen ja suoraan omiin pääomiin kirjattavia realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia, mikä lisää vastaavasti liikevoiton volatiliteettia. Näkymistä on kerrottu tarkemmin luvussa ”Näkymät loppuvuodelle 2019”.

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2018 vastaavan jakson lukua. Taseen ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2018 lopun tilannetta ellei toisin mainita.

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio:

”Kuntarahoituksen toiminnassa vuoden 2019 ensimmäiset kuusi kuukautta sujuivat liiketoiminnan osalta odotusten mukaisesti. Kuntarahoitus on viime vuosina panostanut paljon asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin vastaamiseen. Tänä vuonna palkkasimme yhtiömme historian ensimmäisen pääekonomistin, jonka keskeinen tehtävä on tarjota asiakkaillemme näkemystä markkinoiden kehityksestä ja sen vaikutuksista talouteen ja rahoitusmarkkinoihin. Olemme myös aktiivisesti kasvattaneet palveluvalikoimaamme. Leasingrahoitus on ollut tervetullut rahoitusvaihtoehto, ja vihreä rahoitus kiinnostaa yhä laajenevaa asiakaskuntaa: molemmat ovat selvästi vakiinnuttaneet asemansa ja syventäneet Kuntarahoituksen asiakassuhteita. Rahoituksen kysyntä säilyikin hyvällä tasolla sekä kuntien että sosiaalisen asuntotuotannon segmenteissä.

Perusliiketoiminta jatkui siis vahvana, mutta tulosta heikensi vuoden 2018 alussa käyttöönotettujen tilinpäätösperiaatteiden tuoma volatiliteetti rahoitusinstrumenttien realisoitumattomien käyvän arvon muutoksissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen rakenneuudistus kaatui edellisen hallituksen kaudella, mutta maakuntamalliin perustuva sote-uudistus on myös uuden hallituksen agendalla. Tällä kertaa sote-uudistuksen rahoituskeskusteluissa tulee huomioida käyttömenojen lisäksi myös se, miten sote-palveluissa tarvittujen tila-, infra- ja laiteinvestointien rahoitus järjestetään. Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen muodostama varainhankintamalli on osoittanut toimivuutensa kunta- ja asuntosektorin rahoituksessa, ja sitä kannattaa hyödyntää sote-investoinneissa jatkossakin. Sama pätee myös suunnitteilla oleviin merkittäviin infrahankkeisiin.

Katsauskauden aikana on julkistettu uutta pankkisääntelyä. Laajan sääntelyuudistuksen yhtenä tavoitteena on tulevaisuudessa lieventää Kuntarahoituksen tapaisten julkisten kehitysluottolaitosten vähimmäisomavaraisuusaste- eli leverage ratio -vaatimusta. Muutosten lopullinen vaikutus tarkentuu kuitenkin vasta valvontaviranomaisen eli EKP:n kanssa käytävien mahdollisten keskustelujen jälkeen.”

Konsernin avainluvut

30.6.201931.12.201830.6.2018
Liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia (milj. euroa)9019093
Liikevoitto (milj. euroa)34190124
Korkokate (milj. euroa)117236118
Uusi luotonanto (milj. euroa)1 3862 9531 239
Uusi nostettu varainhankinta (milj. euroa)3 4327 4363 985
Taseen loppusumma (milj. euroa)36 95635 67735 521
Ydinpääoma (CET1) (milj. euroa)1 0761 0651 016
Ensisijainen pääoma Tier 1 (milj. euroa)1 4231 4131 363
Omat varat yhteensä (milj. euroa)1 4231 4131 363
CET1-vakavaraisuus, %69,166,361,0
Tier 1 -vakavaraisuus %91,488,081,9
Kokonaisvakavaraisuus, %91,488,081,9
Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio), %3,994,063,97
Oman pääoman tuotto (ROE), %3,6010,7614,56
Kulu-tuottosuhde0,460,190,16
Henkilöstö163151147

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on lähes 37 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Liite

Kuntarahoitus puolivuosikatsaus 2019_secure

Ramirent Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2019 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Ramirent Oyj Pörssitiedote 15.8.2019 klo 16.00

Ramirent Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2019 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 15.8.2019 päätti seuraavista asioista:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3) ja valitsi hallitukseen Gérard Déprez’n, Stéphane Hénonin ja Patrick Bourmaudin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan yhtiökokouksen vuonna 2020 päättyessä. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti myös nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden päättyvän edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti edelleen, että kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan.

Ramirent Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Ramirent Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.8.2019. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan Gérard Déprez’n hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus päätti, että työvaliokunta lakkautetaan ja ettei erillisiä toimikuntia valita, ja että hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät. Johtuen siitä, että Loxam S.A.S. omistaa yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista, lunastusmenettely koskien yhtiön jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että yhtiön osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, yhtiö ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 29.8.2019.

Lisätietoja antaa:
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 3 000 työntekijää ja 300 konevuokraamoa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Loxam S.A.S. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Ramirent – Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIL NDA DB MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

DANSKE BANK A/S YHTIÖTIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMAN MINIL NDA DB MINIFUTUURIN SELVITYSSUMMA

Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskeman MINIL NDA DB minifutuurin markkinatakaus on päättynyt kohde-etuuden hinnan saavutettua minifutuurin rajatason (Barrier Level). Kyseisen minifutuurin juoksuaika ja kaupankäynti päättyivät 15.8.2019 kello 12:11.

Markkinatakauksen päättyminen koskee seuraavaa minifutuuria:

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S

Kaupankäyntitunnus: MINIL NDA DB

ISIN-koodi: DK0060758357

Kohde-etuus: Nordea Bank Abp

Rajatason saavuttamispäivä: 15.8.2019

Rajataso: 5.357729 euroa

Rahoitustaso: 5.256030 euroa

Kerroin: 1

Viimeinen kaupankäyntipäivä: 18.12.2020

Kohde-etuuden vertailuhintana käytetään rajatason saavuttamishetken ja sen jälkeisten kolmen tunnin kaupankäynnin alinta hintaa, joka on 5.331 euroa.

Selvityssummaksi muodostuu 0.07497 euroa / minifutuuri.

Minifutuuri on laskettu liikkeeseen Danske Bank A/S:n Irlannin keskuspankin 18.6.2019 hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen 26.7.2019 julkistetun täydennyksen mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja minifutuurin lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

Valoe Oyj:n osakeannin valmistelut etenevät: Hallitus hakee ylimääräiseltä yhtiökokoukselta valtuutusta muun muassa yleisölle suunnattavan osakeannin järjestämiseksi

Valoe Oyj Pörssitiedote 15.8.219 klo 15.22

Valoe Oyj:n (”Valoe”) hallitus hakee ylimääräiseltä yhtiökokoukselta osakeantivaltuutusta muun muassa yleisölle suunnattavan osakeannin järjestämiseksi, jonka valmisteluiden aloittamisesta se tiedotti 19.7.2019. Yleisölle suunnattavan osakeannin tavoitteena on kerätä Valoelle uutta pääomaa yhteensä noin seitsemän miljoonaa euroa yhtiön strategian mukaisesti laajentuvan toiminnan rahoittamiseksi. Lisäksi Yhtiö suunnittelee tarjoavansa olemassa oleville velkojilleen mahdollisuutta vaihtaa saamisiaan osakkeiksi noin kolmen miljoonan euron arvosta.

Annin järjestämisen edellytyksenä on, että Valoen 5.9.2019 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhtiökokouskutsun ehdotuksen mukaisesti ja että Valoe laatii ja Finanssivalvonta hyväksyy osakeantia koskevan arvopaperiliitteen. Anti on tarkoitus toteuttaa syyskuussa 2019.

Osakeannilla on tarkoitus muun muassa rahoittaa Valoen 19.2.2019 tiedottaman Liettuan aurinkokennotehtaan kaupan maksamatta oleva kauppahinta ja kennotehtaan modernisoinnin kustannukset. Näin IBC-kennojen tuotanto käynnistyisi Liettuan tehtaalla vuoden 2020 alussa. Lisäksi osakeannilla kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää Mikkelin tehtaan modernisointiin ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen sekä Valoen käyttöpääomavajauksen korjaamiseen ja yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen.

Valoe on aiemmin tänään, 15.8.2019, tiedottanut solmineensa IBC-kennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Valoen hallitus korostaa, että osakeannin onnistuminen on välttämätön edellytys edellä mainitun sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamiselle ja samalla Valoen strategian toteutumiselle.

Mikkelissä 15. päivänä elokuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Iikka Savisalo, Valoe Oyj, p. 040 521 6082, email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Valoelle 12 miljoonan dollarin IBC-kennotoimitussopimus

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 15.8.219 klo 15.20

Valoe Oyj (“Yhtiö”) on allekirjoittanut toimitussopimuksen IBC (Interdigitated Back Contact) -kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista.

Valoen tarkoituksena on valmistaa kaksipuoleiset ja suuritehoiset IBC-kennot Liettuassa olevalla aurinkokennotehtaalla, jonka muunnostyö IBC-kennojen valmistamiseen sopivaksi on käynnissä. Valoe tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan, jonka kauppahinnasta 3,2 miljoonaa euroa on maksamatta. Valoen tarkoituksena on rahoittaa loppukauppahinnan maksu ja tehtaan modernisoinnin vaatimat kustannukset syyskuussa 2019 toteutettavaksi suunnitellulla yleisölle suunnattavalla osakeannilla, jonka valmisteluiden aloittamisesta se tiedotti 19.7.2019.

Edellyttäen, että Valoen tiedottama osakeanti onnistuu, nyt tehdyn toimitussopimuksen arvioidaan kääntävän Liettuan tehtaan kassavirran positiiviseksi jo tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana.

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen tällaisissa sopimuksissa esiintyvien tavanomaisten syiden lisäksi, jollei kaksissa perättäisissä, neljännesvuosittain käytävissä hintaneuvotteluissa päästä sopimukseen, tai jollei Valoe pysty täyttämään yhteisesti sovittuja laatu- tai toimitustavoitteita.

Nyt tehdyn sopimuksen mukaisesti Valoen on tarkoitus toimittaa asiakkaalleen IBC-kennoja Liettuan tehtaaltaan alkuvuodesta 2020 alkaen. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen osapuolet sopivat mahdollisesta jatkosta. Toimitussopimuksessa kennojen hinta perustuu markkinahintoihin, ja osapuolet ovat sopineet aloitushintatasosta. Hintaa tarkastetaan ylös- tai alaspäin kolmen kuukauden välein riippuen IBC-kennojen maailman markkinahinnan kehityksestä.

Valoe arvioi sopimuksen voivan johtaa pitkäaikaiseen ja laajenevaan yhteistyöhön asiakassuhteen syventyessä.

Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: ”Tämä ensimmäinen IBC-kennojen toimitussopimus on Valoelle tärkeä. Merkittävä ja hyvin alaa tunteva asiakas valitsi Valoen yhteistyökumppanikseen jo ennen kuin Valoen Liettuan kennotehdas on valmistunut tai edes siirtynyt Valoen omistukseen. Tämä osoittaa asiakkaan luottavan Valoen kykyihin ja sen, että IBC-kennoilla on maailman kennomarkkinoilla kysyntää. Nyt on erityisen tärkeää saada Liettuan tehtaan muutostyöt suunnitellusti päätökseen ja päästä vakuuttamaan uudet kumppanimme Valoen osaamisesta ja yhteistyökyvyistä”.

Mikkelissä 15. päivänä elokuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Iikka Savisalo, Valoe Oyj, p. 040 521 6082, email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Konecranes vahvistaa kunnossapitotoimintojaan Italiassa hankkimalla Trevolution Servicen

Konecranes on ostanut italialaisen Trevolution Service SRL -yrityksen, joka on yksi Italian suurimmista itsenäisistä nosturien huoltoyrityksistä. Yritys on erikoistunut nostureiden kunnossapitoon, korjaukseen, modernisointiin, sekä nostolaitteiden ja varaosien toimittamiseen. Kaupan sopimusehtoja ei ole julkistettu.

Hankinta kasvattaa Konecranesin huoltopalveluja Italiassa ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden myydä laitteita uusille asiakkaille. Trevolution Service sijaitsee Milanon lähellä Barzagossa. Yrityksellä on tuhansia asiakkaita useilla eri teollisuudenaloilla enimmäkseen Italian pohjoisosissa. Yrityksellä on 25 työntekijää.

”Trevolution sopii mainiosti Kunnossapito-liiketoimintaamme. Se tuo meille mahdollisuuksia, joiden avulla pystymme toteuttamaan entistä suurempia projekteja ja sopimuksia Euroopan suurimpiin kuuluvalla talousalueella”, sanoo Konecranesin EMEA-alueen Industrial Service -liiketoiminta-alueen johtaja Tomas Myntti.

”Hankinta vahvistaa myös johtavaa asemaamme alkuperäislaitteiden (OEM) huoltopalvelujen tarjoajana keskeisillä nostinmarkkinoillamme”, Myntti lisää.

Lisätietoja:
Tomas Myntti, johtaja, Industrial Service, EMEA, Konecranes
Sähköposti: tomas.myntti@konecranes.com

Lisätiedot sijoittajille ja analyytikoille:
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: eero.tuulos@konecranes.com tai puhelin: +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Verkkokauppa.com Oyj – Johdon liiketoimet – Koutajoki

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 15.8.2019 klo 13.00

Verkkokauppa.com Oyj – Johdon liiketoimet – Koutajoki

Johdon liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Koutajoki, Kalle
Asema: Muu ylin johto
____________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700QZE6B52SHHTV75_20190815110112_5
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-14
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 3,000 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Keskihinta: 3,000 EUR

Lisätietoja:

Panu Porkka, Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Epiroc Rock Drills AB valitsi Innofactorin hakemistopalveluiden toimittajaksi

logo.png

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto, julkaistu 15.8.2019 klo 12.30

Epiroc Rock Drills AB on valinnut Innofactorin hakemistopalveluiden toimittajaksi. Hankinnan kohteena ovat yrityksen hakemistopalvelut ja alikomponentit, päivittäiset toiminnot, ylläpito ja tuki sekä pienkehityksen ja käyttöönottojen erikoispalvelut. Tavoitteena on tehdä hakemistopalveluista ketterämpiä ja automatisoituneempia käyttäjille.

Palvelut toteutetaan yhteistyössä Innofactorin Suomen, Ruotsin ja Norjan yksiköiden välillä. Palveluun liittyvät integraatiot on suunniteltu toteutettaviksi vuosien 2019–2021 aikana. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 650 000 euroa.

Epiroc Rock Drills AB on globaalin kaivos- ja infrastruktuuriteollisuuden toimittaja Epiroc AB:n tytäryhtiö. Epiroc kehittää ja tuottaa innovatiivisia, turvallisia ja kestäviä porauslaitteita, kallion louhinta- ja rakennuslaitteita sekä työkaluja. Yhtiö tarjoaa myös automaatio- ja yhteentoimivuuspalveluita ja -ratkaisuja. Epiroc on perustettu Tukholmassa ja sillä on asiakkaita yli 150 maassa.

Espoossa 15.8.2019

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

facebook twitter