Etusivu » Arkistot 9.8.2019

Kahden kliinisen tutkimuksen tulokset Acetium®-kapselin tehosta migreenityyppisten päänsärkykohtausten estäjänä ovat valmistuneet

Biohit Oyj pörssitiedote 09.08.2019 klo 15:30 paikallista aikaa (EET)

Vuonna 2014 Biohit Oyj aloitti kaksi kliinistä tutkimusta migreenityyppisten päänsärkykohtausten ehkäisemiseksi Acetium®-kapselin avulla. Rekrytoinnin hitaan edistymisen takia tutkimusta laajennettiin myöhemmin ottamalla mukaan kaksi ulkomaista tutkimuskeskusta. Tästä huolimatta alun perin kaavailtua potilasmäärää ei täysin saavutettu. Kaikki potilaat huomioiden Acetium®-kapseli ei ollut tilastollisesti lumevalmistetta merkitsevästi tehokkaampi. Vaikka tutkimustulos koko tutkimusryhmän osalta ei ollut positiivinen, alaryhmäanalyyseissä löytyi potilaita, jotka hyötyivät Acetium®-kapseleista.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Acetium®-kapselin vaikutusta päänsärkykohtausten ehkäisyyn potilailla, jotka kärsivät migreenistä tai klusteripäänsärystä (Horton syndrooma) -päänsärystä. Tutkimushypoteesi perustui siihen, että Acetium®-kapseli estää asetaldehydin aiheuttamaa histamiinin vapautumista syöttösoluista, joita on kaikkialla ihmisen elimistössä. Histamiinin tiedetään olevan tärkeä migreenikohtausten laukaisija aiheuttaessaan pienten aivoverisuonten laajenemisen.

Molemmat tutkimukset toteutettiin lumekontrolloituina kaksoissokkotutkimuksina, joissa puolet potilaista saivat Acetiumia ja toinen puoli lumevalmistetta.

Dosentti Mikko Kallela, LKT (Helsingin Päänsärkykeskus):

Vaikka tutkimustulos ei ollut positiivinen, alaryhmäanalyysissä löytyi potilaita, jotka hyötyivät Acetium®-kapseleista. Näillä potilailla kuukauden migreenipäivien määrä väheni yli 50 %. Vieläkin useammalla kohtausten määrä väheni vähintään 25 %. Migreeni on monitahoinen neurologinen häiriö, jonka oireet ovat monimuotoiset ja hoitovaste perinteisille lääkkeille on tämän takia vaihteleva. Siksi on tärkeää tunnistaa ja määritellä se alaryhmä, johon käytännössä haittavaikutukseton Acetium®-kapseli tehoaa.

Professori Kari Syrjänen, LKT (Biohit Oyj:n tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja):

Kaikki potilaat huomioiden Acetium® ei ollut tilastollisesti lumevalmistetta merkitsevästi tehokkaampi. Lisäksi saatiin viitteitä siitä, että tutkimuksessa käytetty Acetium®-kapselin annostelu ei ehkä ollut paras mahdollinen. Tutkimuksessa käytetyn annostelun (1 kapseli 2 kertaa päivässä) sijaan tulevissa tutkimuksissa on syytä harkita annostelua 2 kapselia 3 kertaa päivässä (aamiaisen, lounaan ja illallisen jälkeen). Annostelun nostaminen on turvallista, sillä myös nämä tutkimustulokset vahvistivat Acetium®-kapselin erinomaisen siedettävyyden kaikissa alaryhmissä.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 1-6/2019 JULKISTAMISTILAISUUTEEN 19.8.2019 KLO 13.00

Investors House Oyj
Sijoittajauutinen

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 1-6/2019 JULKISTAMISTILAISUUTEEN 19.8.2019 KLO 13.00

Investors House Oyj julkaisee tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksen 19.8.2019 noin klo 8.00.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee puolivuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiedotustilaisuudessa Helsingissä maanantaina 19.8.2019 klo 13.00.

Tilaisuus pidetään Pörssitalolla osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Esitysaineistot ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.investorshouse.fi.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen to 15.8.2019 klo 15.00 mennessä
Eija Tammiarolle, puh 050 518 9999 tai eija.tammiaro@investorshouse.fi.

Helsinki 9.8.2019

Investors House Oyj

Petri Roininen, toimitusjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.investorshouse.fi

Jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos Loxam S.A.S.:n vapaaehtoisesta hallituksen suosittelemasta julkisesta käteisostotarjouksesta Ramirent Oyj:stä

Ramirent Oyj
Pörssitiedote
9.8.2019 klo 9:50 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos Loxam S.A.S.:n vapaaehtoisesta hallituksen suosittelemasta julkisesta käteisostotarjouksesta Ramirent Oyj:stä

Loxam S.A.S. (”Loxam” tai ”Tarjouksentekijä”) aloitti 19.6.2019 vapaaehtoisen Ramirent Oyj:n (”Ramirent”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirentin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika (”Jälkikäteinen Tarjousaika”) alkoi 24.7.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyi 8.8.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Jälkikäteisen Tarjousajan alustavan tuloksen mukaan Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjotut osakkeet edustavat noin 1,08 % kaikista Ramirentin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana Ostotarjoukseen tarjottujen ja Tarjouksentekijän markkinoilta muutoin hankkimien Ramirentin osakkeiden kanssa, osakkeet edustavat noin 98,17 % kaikista Ramirentin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Jälkikäteisen Tarjousajan lopullisen tuloksen arviolta 13.8.2019. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 14.8.2019. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallinen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten maksunvälityksen käsittelyn kestosta.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Ramirentin osakkeet. Tarjouksentekijä on 29.7.2019 toimittanut hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistääkseen jäljellä olevia Ramirentin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä voi jatkaa Ramirentin osakkeiden hankkimista julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä aikoo hakea Ramirentin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1.

Lisätietoja:

Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +358 50 355 3757
jukka.havia@ramirent.com

TIETOA RAMIRENTISTÄ

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 2 900 työntekijää yhteensä 290 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (RAMI).

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINKI OY:N SÄÄNTÖJEN JA HELSINGIN OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Ramirentin osakkeet eivät ole rekisteröitynä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti ja että Ramirentiä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous on avoinna Yhdysvalloissa asuville Ramirentin osakkeenomistajille ja tehdään samoin ehdoin kuin kaikille muille Ramirentin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Ramirentin muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous odotetaan tehtävän Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruuttamisoikeuksia, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Loxam ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Loxamin tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5, sallimissa rajoissa, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Ostotarjouksen ulkopuolella Ramirentin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Ramirentin osakkeiksi, edellyttäen että kyseisiä ostoja tai järjestelyjä ostaa Ostotarjouksen ulkopuolella ei tehdä Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta tai puolesta taikka Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Ramirentin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Loxamin taloudelliset neuvonantajat tai taloudellisten neuvonantajien lähipiiriyhtiöt voivat lisäksi harjoittaa Ramirentin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Liite 1

Liite

Liite 1 – Loxam S.A.S. pörssitiedote 9.8.2019

Kemira Operon, Aquazone ja Suomen Ekolannoite yhdistyvät Operon Groupiksi

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
9.8.2019 klo 9.30

Kemira Operon, Aquazone ja Suomen Ekolannoite yhdistyvät Operon Groupiksi

Kemira myy vedenkäsittelylaitosten operointipalveluita tarjoavan Kemira Operonin (”Operon”) koko osakekannan perustettavalle Operon Group -nimiselle yhtiölle. Tämän kaupan yhteydessä Operon Group ostaa myös Aquazonen ja Suomen Ekolannoitteen, jotka muodostavat yhdessä uuden yhtiön. Pikespo Invest on uuden yhtiön lead-sijoittaja, ja Kemira omistaa perustettavasta yhtiöstä 10 %.

Operon Group aloittaa toimintansa 9.8.2019 ja työllistää alkuvaiheessa noin 35 henkilöä. Yhtiön liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Operon Group tarjoaa yhdyskunnille ja teollisuudelle operointi- ja kunnossapitopalveluita. Palvelutarjoomaan kuuluvat muun muassa lietteen käsittely ja kierrätys sekä vesilaitosten teknologian ja prosessien suunnittelu ja toteutus.

”Kemira keskittyy vesikemian tuotteisiin ja sovelluksiin, jotka parantavat asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta. Operon on vahva osaaja vedenkäsittelylaitosten operoinnissa ja on hienoa, että se voi jatkaa toimintansa kehittämistä yhdessä Aquazonen ja Suomen Ekolannoitteen kanssa muodostettavan Operon Groupin alla”, sanoo Antti Salminen, Kemiran Industry & Water -segmentin johtaja.

”Operon Groupissa yhdistyvät kolmen yhtiön eri osaamisalueet ja toisiaan täydentävät veden- ja lietteenkäsittelyn palvelut ja teknologiat. Palvelut kattavat laajasti teollisuuden ja kuntien veden- ja lietteenkäsittelyyn liittyvät tarpeet: projektitoimitukset, vedenkäsittelyn ulkoistuksen ja lietteen kiertotalousratkaisut”, sanoo Operon Groupin toimitusjohtaja Mikko Laitinen.

”Jatkossa voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammin veden- ja lietteenkäsittelyn palveluita ja pystymme kehittämään uusia digitaalisia vedenkäsittelyn optimointiratkaisuja sekä kotimaan markkinoille että vientiin”, sanoo Operon Groupin myyntijohtaja Jyri Koivisto.

Kauppa on osa Kemiran keskittymistä ydinliiketoimintoihin ja sillä ei ole merkittävää vaikutusta Kemiran taloudelliseen tulokseen. Osapuolet ovat sopineet, ettei muita taloudellisia tietoja julkisteta.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja, Kemira Oyj
Puh. 040 552 8907

Mikko Laitinen, toimitusjohtaja, Operon Group Oy
Puh. 040 761 3727

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Operon Group on jätevedenkäsittelyn edelläkävijä, joka tarjoaa kunnille ja teollisuudelle operointi- ja kunnossapitopalveluita, lietteen käsittelyä ja kierrätystä sekä vesilaitosten teknologian ja prosessien toimittamisen. Aquazone Oy:sta, Kemira Operon Oy:sta ja Suomen Ekolannoite Oy:sta muodostettu Operon Group yhdistää 30 vuoden vesialan osaamisen koko prosessin kattavaksi palvelutarjonnaksi. Operon Groupin liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 35.
www.operongroup.fi

SCANFIL OYJ KÄYNNISTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO-OHJELMAN 

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2019 KLO 8.05

SCANFIL OYJ KÄYNNISTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO-OHJELMAN

Scanfil Oyj:n hallitus on kokouksessaan 9.8.2019 päättänyt aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta 24.4.2019 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankittavia osakkeita käytetään yhtiön avainhenkilöiden optio-ohjelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,46 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 1 350 000 euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 12. elokuuta 2019 ja päättyy viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin viimeistään 30. kesäkuuta 2020.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 24.4.2019, valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön oman osakkeen, 7,7 % yhtiön kaikista osakkeista, hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Scanfil Oyj: n osakkeiden kokonaismäärä on 64 669 993 eikä yhtiö tällä hetkellä omista omia osakkeitaan.

SCANFIL OYJ
Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111

JAKELU Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 700 henkilöä.

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2019

Digia Oyj
Puolivuosikatsaus
9.8.2019 klo 8.00

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2019
Kannattava kasvu jatkui – liikevaihto kasvoi 16 % ja liikevoitto parani 37,5 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Huhti-kesäkuu 2019

Liikevaihto 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, kasvua 13,5 %Liikevoitto 2,9 (1,9) miljoonaa euroa; kasvua 47,6 %; 8,8 (6,7) % liikevaihdosta Osakekohtainen tulos 0,08 (0,06) euroa

Tammi-kesäkuu 2019

Liikevaihto 64,6 (55,7) miljoonaa euroa, kasvua 16,0 %Liikevoitto 4,9 (3,5) miljoonaa euroa; kasvua 37,5 %; 7,5 (6,3) % liikevaihdosta Osakekohtainen tulos 0,14 (0,10) euroaSijoitetun pääoman tuotto 14,8 (11,8) %Omavaraisuusaste 49,8 (52,5) %Mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n hankintaTulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.

Katsauskauden jälkeen Digia osti 1.8.2019 toteutuneella kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin. AES:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa 101.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1 000 euroa4-6/
2019
4-6/
2018
Muutos
%
1-6/
2019
1-6/
2018
Muutos
%
2018
Liikevaihto 32 750 28 860 13,5 % 64 648 55 741 16,0 % 112 122
Liikevoitto 2 867 1 943 47,6 % 4 856 3 531 37,5 % 6 494
– suhteessa liikevaihtoon 8,8 % 6,7 % 7,5 % 6,3 % 5,8 %
Katsauskauden tulos 2 244 1 490 50,5 % 3 733 2 593 44,0 % 4 704
– suhteessa liikevaihtoon 6,9 % 5,2 % 5,8 % 4,7 % 4,2 %
Oman pääoman tuotto % 15,3 % 11,6 % 10,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 14,8 % 11,8 % 10,6 %
Liiketoiminnan rahavirta 8 374 -1 186 3 602
Korolliset nettovelat 16 762 14 337 16,9 % 12 707
Nettovelkaantumisaste % 33,8 % 31,4 % 26,6 %
Omavaraisuusaste % 49,8 % 52,5 % 54,9 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 144 1 074 6,5 % 1 091
Henkilöstö keskimäärin 1 135 1 072 5,8 % 1 124 1 054 6,7 % 1 069
Oma pääoma 49 651 45 627 8,8 % 47 782
Taseen loppusumma 100 394 87 315 15,0 % 88 104
Tulos/osake 0,08 0,06 51,1 % 0,14 0,10 44,5 % 0,18

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen takautuvasti siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden liikevoittoon tai tulokseen.

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Digian liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,0 prosenttia 64,6 (55,7) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli toisella vuosineljänneksellä 8,0 prosenttia ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,9 prosenttia. Katsauskauden jälkeen ostimme 1.8.2019 toteutuneella kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin. AES:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa 101.

Kannattavuutemme paraneminen jatkui. Liikevoittomme oli toisella vuosineljänneksellä 2,9 (1,9) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa 4,9 (3,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 8,8 (6,7) ja tammi-kesäkuussa 7,5 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuttamme on parantanut määrätietoinen työmme palveluvalikoimamme, organisaatiomme ja toimintatapojemme kehittämisessä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että asiakasprojektiemme siirtyessä ylläpitovaiheeseen meillä on tarjota asiakkaillemme entistä monipuolisempia palveluja toimittamiemme ratkaisujen jatkuvaan kehittämiseen ja asiakasyhteistyön laajentamiseen. Kykymme toimia asiakkaillemme kokonaisratkaisutoimittajana on vahvistunut merkittävästi viime vuosien aikana. Olen alkuvuoden osalta tyytyväinen myös siihen, että liiketoiminnan rahavirtamme parantui 8,4 (-1,2) miljoonaan euroon.

Katsauskauden liikevaihtoa kasvattivat erityisesti verkkoliiketoiminnan, integraatioiden ja ohjelmistorajapinta- eli API-palveluiden, Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoiminta-analytiikan hyvä kysyntä. Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa on korostunut ja se vauhdittaa analytiikan, integraatioiden ja liiketoiminnan ydinjärjestelmien kysyntää. Verkottuvassa liiketoiminnassa oleellista on järjestelmien ja palvelukokonaisuuksien saumaton yhteensopivuus. Katsauskauden alkupuolella toteuttamamme organisaatiomuutos ja toimintamallien kehitys vahvisti kykyämme toteuttaa näitä kokonaisratkaisuja. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hankitun mobiilisovelluskehitykseen ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n osaaminen on saatu suunnitellusti käyttöön, ja kysyntä palveluita kohtaan on ollut ennakoidun vahvaa.

Finanssialan kysyntä on jatkunut hyvänä. Finanssialan toimintaympäristön muutos luo kysyntää teknologiaratkaisuille, joilla mahdollistetaan uusia palveluita ja toimintamalleja sekä tehostetaan toimintojen automatisointia. Myös muuttuviin sääntelyvaatimuksiin vastaaminen edellyttää uusia teknisiä ratkaisuja.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi tammi-kesäkuun aikana 13 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 49,2 (50,4) prosenttia. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnassa panostimme sekä osaamiseen että monitorointiteknologioihin. Kehityksen painopisteenä oli kattavamman tilannekuvan luominen asiakasympäristöistä ja niistä saatavan datan hyödyntäminen. Dataa analysoimalla pystymme ennakoimaan esimerkiksi alustojen ja järjestelmien ylläpitotarpeita entistä paremmin. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,8 (49,6) prosenttia.

Tuotekehityskulumme olivat katsauskauden aikana 2,8 miljoonaa euroa. Tärkeimmät kehityskohteet olivat toiminnanohjausjärjestelmä-, mobiiliviestintä- ja valvontatuotteemme.

Ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on koko toimintamme perusta. Haluamme olla jatkuvasti oppiva huippuammattilaisten joukko, jossa vankka ammattitaito ja toiminnan joustavuus kohtaavat. Katsauskauden aikana henkilöstömme määrä kasvoi 53 henkilöllä ja oli keskimäärin 1 124. Kehitämme aktiivisesti kulttuuriamme ja työntekijäkokemustamme tarjotaksemme asiantuntijoillemme parhaat mahdolliset puitteet onnistua työssään. Katsauskauden aikana määrittelimme yhdessä kulttuurimme neljä perusperiaatetta: oppiminen, jakaminen, rohkeus ja ammattiylpeys. Ammattitaito ja intohimo jatkuvaan oppimiseen on se pohja, jolle rakennamme tulevaisuutemme. Samalla koemme työmme merkitykselliseksi koko yhteiskunnan kannalta. Uskomme Digiassa maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.”

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019

Tulosohjeistus vuodelle 2019 on ennallaan: ”Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.”

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 9.8.2019 klo 11.00 Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, Mannerheimintie 20 B). Tervetuloa.

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot 9.8.2019 klo 11.00 alkaen.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan digitaalisesti. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Liite

Digia_Puolivuosikatsaus_2019

SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 9.8.2019 KLO 8.00

SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

Q2/2019: Kasvua ensimmäisestä neljänneksestä, kasvava kysyntä ja HASEC-Elektronik GmbH:n hankinta vahvistavat loppuvuotta

Huhti – kesäkuu

– Liikevaihto 142,6 (Q2 2018: 151,7) milj. euroa, laskua 6,0 %
– Oikaistu liikevoitto 10,3 milj. euroa, 7,2 % liikevaihdosta
– Liikevoitto 6,4 (11,2) milj. euroa, 4,5 % ( 7,4 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 4,6 (8,0) milj. euroa
– Tulos / osake 0,07 (0,12) euroa, oikaistu tulos / osake 0,13 euroa

Tammi – kesäkuu

– Liikevaihto 272,5 (H1 2018: 291,3) milj. euroa, laskua 6,5 %
– Oikaistu liikevoitto 17,3 milj. euroa, 6,3 % liikevaihdosta
– Liikevoitto 13,3 (21,5) , milj. euroa 4,9 % (7,4 %) liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 9,4 (15,5) milj. euroa
– Tulos / osake 0,15 (0,24) euroa, oikaistu tulos / osake 0,21 euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil muuttaa ohjaustaan vuodelle 2019 ja arvio nyt vuoden 2019 liikevaihdon olevan 580 – 610 milj. euroa ja oikaistun* (ei raportoidun) liikevoiton 39 – 42 milj. euroa.

* Tammi-kesäkuun oikaisuerät sisältävät HASEC – Elektronik GmbH:n hankintakulut (0,4 milj. euroa) sekä Scanfil GmbH:n liikearvon alaskirjauksen(3,6 milj. euroa).

Aikaisemmin Scanfil arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 560 – 610 milj. euroa ja (raportoidun) liikevoiton 36 – 41 milj. euroa.

AVAINLUVUT
Q2/2019Q2/2018Muutos %H1/2019H1/2018Muutos %2018
Liikevaihto, milj.euroa142,6151,7-6 %272,5291,3-6 %563,0
Liikevoitto, milj.euroa6,411,2-43 %13,321,5-38 %37,8
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa10,311,2-9 %17,321,5-20 %37,8
Liikevoitto, %4,57,44,97,46,7
Liikevoitto, oikaistu, %7,27,46,37,46,7
Tulos, milj.euroa4,68,0-43 %9,415,5-39 %28,9
Tulos, oikaistu, milj.euroa8,48,06 %13,415,5-14 %28,9
Tulos/osake, euroa0,070,12-43 %0,150,24-39 %0,45
Tulos/osake, oikaistu, euroa0,130,128 %0,210,24-13 %0,45
Oman pääoman tuotto, %12,824,321,5
Oman pääoman tuotto, oikaistu, %18,124,321,5
Omavaraisuusaste, %41,740,647,7
Nettovelkaantumisaste, %45,634,119,5
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa7,48,5-13 %29,0
Henkilöstö keskimäärin3 4763 4461 %3 414

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

Asiakaskysyntä piristyi toisen neljänneksen aikana. Liikevaihto oli 142,6 milj. euroa, jossa kasvua vuoden ensimmäiseen neljännekseen lähes 10% laajan asiakaskunnan tukemana. Kaikkien asiakassegmenttien, lukuun ottamatta ”Medtec & Life Science” –segmenttiä, myynti kehittyi positiivisesti. Toukokuussa ostetun HASEC-Elektronik GmbH:n vaikutus neljänneksen liikevaihtoon oli noin 1,5 milj euroa.

Toisen neljänneksen oikaistu liikevoittotaso vahvistui kasvaneen liikevaihdon tukemana ja oli 10,3 milj. euroa eli 7,2 % liikevaihdosta. Raportoitu liikevoitto (6,4 milj. euroa) sisältää oikaisueriä yhteensä 3,8 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,2 milj. euroa sekä Scanfil (Hamburg) GmbH:n konserniliikearvoon liittyvästä, ei kassavaikutteisesta alaskirjauksesta 3,6 milj. euroa. Scanfil Hampurin liiketoiminta ei ole kehittynyt odotetusti ja taseen liikearvolle ei ollut enää perusteita. Nyt tehdyn alaskirjauksen jälkeen Hampurin tehtaan liikearvo on alaskirjattu kokonaisuudessaan. Toimenpiteet Hampurin liiketoiminnan kehittämiseksi jatkuvat vahvasti; erityisenä painopisteenä asiakaskunnan laajentaminen ja liikevaihdon kasvattaminen.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljänneksellä 7,8 milj. euroa ja Scanfilin omavaraisuusaste neljänneksen lopussa 41,7 % ja nettovelkaantumisaste 45,6 %. Scanfilin rahoitusasema on vakaa.

Saksalaisen sopimusvalmistaja HASEC-Elektronik GmbH:n kauppa astui lopullisesti voimaan 17.6.2019, jonka jälkeen sen liiketoiminta sisältyy Scanfilin konsernitilinpäätökseen.

Hasecin hankinnalla saimme vahvan elektroniikkatehtaan, paikallisjohdon ja myyntiorganisaation keskellä Saksan markkinaa sekä laajasti uusia asiakkuuksia, jolle voimme jatkossa tarjota myös Scanfilin globaalia tehdas- ja toimittajaverkostoa. Olen vakuuttunut että HASEC:in hankinta tulee merkittävästi vauhdittamaan Scanfilin kasvustrategiaa Keski-Euroopassa.

Uskon asiakaskysynnän vahvistuvan loppuvuonna edelleen, vaikkakin yleinen epävarmuus maailman taloudessa ja myös asiakkaidemme näkymissä on lisääntynyt. On selvää, että lisääntyneen epävarmuuden tilanteessa kulukuri ja kulujen pitäminen mahdollisimman joustavana on ensiarvoisen tärkeää Päivitämme vuoden 2019 näkymäämme ja arvioimme 2019 liikevaihdon olevan 580 – 610 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 39 – 42 milj. euroa. HASEC:n odotettu vaikutus myyntiin on noin 20 milj. euroa ja liikevoittoon noin 1 milj. euroa.

Olen tyytyväinen toisen neljänneksen oikaistuun operatiiviseen liikevoittotasoon kuin myös neljänneksen aikana ”maaliin viedyn” HASEC –yrityskaupan toteutumiseen. Kiitos asiakkaille ja toimittajille tuesta ja luottamuksesta sekä henkilöstölle menestyksekkäästä työstä.

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 272,5 (291,3) milj. euroa, laskua 6,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Laskua tapahtui erityisesti ”Consumer Applications” -asiakassegmentissä, jonka liikevaihto laski 11,1 milj. euroa, 28,7 %. Lasku johtui yksittäisen asiakkaan tuotteiden kysynnän muutoksesta. Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 13,3 (21,5) milj. euroa, joka on 4,9 (7,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä 4,0 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,4 milj. euroa sekä Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvän konserniliikearvon alaskirjauksen 3,6 milj. euroa. Vuonna 2014 hankitun saksalaisen tytäryhtiön Scanfil GmbH:n, liiketoiminta ei ole kehittynyt ennakoidusti ja tämän seurauksena yhtiö on arvonalentumistestaukseen perustuen kirjannut arvonalentumisen. Oikaistu liikevoitto oli 17,3 milj. euroa ja 6,3 % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 19,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta. Katsauskauden tulos oli 9,4 (15,5) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,24) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,7 (22,7) %. Tunnuslukujen heikentyminen johtuu pääosin edellä kerrotuista oikaisueristä sekä edellisvuotta alhaisemmasta liiketuloksesta.

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 142,6 (151,7) milj. euroa ja liikevoitto 6,4 (11,2) milj. euroa, 4,5 % (7,4 %) liikevaihdosta. Kvartaalin liikevoitto sisältää 0,2 milj. euroa HASEC-Elektronik GmbH:n hankintakuluja sekä 3,6 milj. euron liikearvon arvonalentumisen. Oikaistu liikevoitto oli 10,3 milj. euroa, 7,2 % liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun tulos oli 4,6 (8,0) milj. euroa.

HASEC-Elektronik GmbH:n liiketoiminta on yhdistelty Scanfil -konserniin 17.6.2019 alkaen. Vaikutus konsernin liikevaihtoon raportointikaudella oli 1,5 milj. euroa ja nettotulokseen +0,0 milj. euroa. Kauppahinta oli 10,3 milj. euroa ja alustavasti siitä kohdistettiin pitkäaikaisille asiakassuhteille 3,8 milj. euroa, jossa laskennallinen verovelka on 1,1 milj. euroa ja kohdistamatonta liikearvoa kirjattiin 1,6 milj. euroa. Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta esitetään osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6.2019 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 700 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ‘saattaa’, ‘tulee’, ‘odotetaan’, ‘ennakoidaan’, ‘suunnitellaan’, ‘uskotaan’, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liite

Scanfil Oyj puolivuosikatsaus 2019

Verkkokauppa.com jatkoi kilpailijoita kovempaa kasvua –kasvoi toisella neljänneksellä 5% laskevassa markkinassa

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019: Verkkokauppa.com jatkoi kilpailijoita kovempaa kasvua –kasvoi toisella neljänneksellä 5% laskevassa markkinassa

Verkkokauppa.com Oyj – puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton) 9.8.2019 klo 8.00

1.4.–30.6.2019 lyhyesti

Liikevaihto 108 miljoonaa euroa (4–6/2018:102), kasvua 5 %Myyntikate 15,3 miljoonaa euroa (15,0), kasvua 2 %Myyntikate 14,2 % liikevaihdosta (14,7 %)Liiketulos 0,2 miljoonaa euroa (1,0)Liiketulosprosentti 0,2 % liikevaihdosta (1,0 %)Katsauskauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (0,5)Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,01)Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,05 euroa osaketta kohti

KESKEISET TUNNUSLUVUT (IFRS)4-6/20194-6/2018Muutos%1-6/20191-6/2018Muutos%1-12/2018
Liikevaihto, tuhatta euroa107 848102 4145 %223 645205 1079 %477 833
Myyntikate, tuhatta euroa15 32715 0242 %32 72731 7303 %72 020
Myyntikate-%14,2 %14,7 %-3 %14,6 %15,5 %-5 %15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa1 4482 291-37 %5 0296 246-19 %18 414
Käyttökate-%1,3 %2,2 %-40 %2,2 %3,0 %-26 %3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa1901 012-81 %2 4903 676-32 %13 324
Liiketulos-%0,2 %1,0 %-82 %1,1 %1,8 %-38 %2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa-154462-133 %1 3712 276-40 %9 334

1.1.–30.6.2019 lyhyesti

Liikevaihto 224 miljoonaa euroa (1–6/2018: 205), kasvua 9 %Myyntikate 32,7 miljoonaa euroa (31,7), kasvua 3 %Myyntikate 14,6 % liikevaihdosta (15,5 %)Liiketulos 2,5 miljoonaa euroa (3,7)Liiketulosprosentti 1,1 % liikevaihdosta (1,8 %)Katsauskauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (2,3)Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,05)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 17.6.2019, että Suomen BKT kasvaa 1,6 % vuonna 2019 ja 1,2 % vuonna 2020.

TULOSOHJEISTUS

Vuonna 2019 liikevaihdon odotetaan olevan 500–550 miljoonan euron välillä (478 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja liiketuloksen odotetaan olevan 11–17 miljoonan euron välillä (13,3 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 5 % ja oli 108 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on jatkunut, ja yhtiö on pystynyt kasvustrategiansa mukaisesti kasvamaan markkinaa nopeammin ja samalla kasvattamaan markkinaosuuksiaan. Toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin onnistuneella sesonkimyynnillä, lisääntyneillä markkinointipanostuksilla sekä tehokkaalla kampanjoinnilla.

Kodinelektroniikan markkinan pitkäkestoinen keskittyminen kolmelle isolle toimijalle jatkui, mikä piti markkinan erittäin kilpailtuna sekä hintavetoisena. Kodinelektroniikan markkina laski GfK:n mukaan huhti-kesäkuussa
-0,5 %, mihin yhtiö vastasi lisäämällä markkinointipanostuksia sekä jatkamalla kilpailukykyistä hinnoittelua. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö kasvoi markkinoita nopeammin lähes kaikissa tuotealueissa, ja parhaissa tuotealueissa myynti kasvoi yli 40 %.

Toisen vuosineljänneksen myyntikate oli 14,2 % ja oli edellisvuotta alhaisempi (Q2/2018 14,7 %). Matalammasta myyntikatteesta sekä kasvaneista markkinointipanostuksista johtuen liiketulos jäi viime vuoden liiketuloksesta ja oli 0,2 miljoonaa euroa (Q2/2018: 1,0) erittäin kilpaillussa markkinassa.

Verkkokauppa.comin suunnitelmia ja panostuksia ohjaavat vahva liikevaihdon kasvun tavoitteleminen sekä markkinaosuuksien jatkuva kasvattaminen. Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia löytääkseen uusia tuotealueita sekä mahdollisuuksia valikoiman laajentamiselle kasvun varmistamiseksi. Kehitysprojekteista pääpaino on tällä hetkellä uudistuneessa markkinoinnissa sekä asiointikokemuksen parantamisessa. Uudistetun markkinoinnin ja jatkuvasti uudistuvan valikoiman avulla yhtiö tavoittelee entistä laajempaa asiakaskuntaa. Kuluvan kesäsesongin aikana yhtiö on lisännyt merkittävästi panostuksia muun muassa pyöräilyyn, grillaukseen ja sisäilmalaitteisiin. Uusi palloilutuotteiden kategoria on suoriutunut odotusten mukaisesti ja tuonut uusia asiakkaita yhtiön verkkokauppaan ja myymälöihin. Tulevan sisäpalloilukauden odotetaan jatkavan tätä trendiä myös loppuvuoden osalta. Brändimainonnan seuraavat toimenpiteet näkyvät tulevan syksyn aikana televisiossa valtakunnallisten mainoskampanjoiden muodossa. Asiointikokemuksen parantaminen jatkuu muun muassa nettikaupan käytettävyyttä ja hakutoimintoja kehittämällä, minkä lisäksi Jätkäsaaren myymälän tiettyjä osa-alueita uudistetaan.

Loppuvuoden osalta yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja kilpailullisen hinnoittelun jatkuvan. Kilpailutilanteesta riippuen Verkkokauppa.com on valmis hyödyntämään ensiluokkaisen matalia operatiivisia kulujaan ja tekemään kaiken tarvittavan kasvattaakseen markkinaosuuttaan sekä saavuttaakseen Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa johtavan aseman. Tuotteiden erinomainen saatavuus, tunnettu brändi sekä kilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Edellisvuosien mukaisesti yhtiö odottaa jälkimmäisen vuosipuoliskon olevan kannattavuudeltaan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset tukevat tulevaisuuden kasvua kaupan siirtyessä verkkoon ja mobiiliin. Myös tänä vuonna arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy verkkoon. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12 %.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Huhti-kesäkuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 5,4 miljoonaa euroa ja oli 107,8 miljoonaa euroa (102,4). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, urheilu- ja grillaustarvikkeiden, lelujen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä laski Suomessa huhti-kesäkuussa -0,5 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus oli vertailuvuoden tasolla. Sen tuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,0). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com myy kaikki ikääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat huhti-kesäkuussa 7,5 % ja olivat 8,1 miljoonaa euroa (7,5). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 11,9 % ja olivat 5,9 miljoonaa euroa (5,3). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Standardia on sovellettu vertailuvuodelle 2018. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Yhtiön liiketulos huhti-kesäkuussa 2019 oli 0,2 miljoonaa euroa (1,0) ja kauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (0,5).

Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,01).

Tammi-kesäkuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 9,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 18,5 miljoonaa euroa ja oli 223,6 miljoonaa euroa (205,1). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, oheislaitteiden, suurten kodinkoneiden, kellojen sekä urheilutarvikkeiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa tammi-kesäkuussa 2,1 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,4) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com myi katsauskaudella erääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskienhallintaa. Luottotappiovaraus pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,0). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com myy kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-kesäkuussa 6,5 % ja olivat 15,9 miljoonaa euroa (14,9). Kasvu johtui pääasiallisesti myymälöiden, osto-osaston ja tietohallinnon kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,5 % ja olivat 12,1 miljoonaa euroa (10,7). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Standardia on sovellettu vertailuvuodelle 2018. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Yhtiön liiketulos tammi-kesäkuussa 2019 oli 2,5 miljoonaa euroa (3,7) ja kauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (2,3).

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,05).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -13,4 miljoonaa euroa (-23,4). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin vaihto-omaisuuden pienemisestä, ostovelkojen lisääntymisestä ja myyntisaamisten vähenemisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.comin käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,2). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-kesäkuussa 2019 olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,7).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kasvavaa liiketulosta ja 2,5–4,5 liiketulosprosenttia. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ First North Finland -markkinapaikalla 3 768 582 kappaletta, mikä oli 8,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,455 euroa ja alin 3,45 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 3,97 euroa. Kauden osakevaihto oli 15 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,58 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 161 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 30.6.2019 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2019 aikana yhteensä 15 632 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 30.6.2019 oli 101 001 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,22 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2019). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) henkilö saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kolme sitouttamisjaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi 6 % ja oli kesäkuun 2019 lopussa 731 (687). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Taina Suorsa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi alkaen 1.1.2019. Vesa Järveläinen nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi 1.1.2019 alkaen. Järveläinen jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Kalle Koutajoki nimitettiin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.12.2018. Koutajoki aloitti Verkkokauppa.comissa 25.2.2019.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

Panu Porkka, toimitusjohtajaJussi Tallgren, talousjohtajaHenrik Weckström, IT-kehitysjohtajaMiika Heinonen, logistiikkajohtajaVesa Järveläinen, kaupallinen johtaja 1.1.2019 alkaen ja jatkaa johtoryhmän jäsenenäSeppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtajaTaina Suorsa, henkilöstöjohtaja, 1.1.2019 alkaenKalle Koutajoki, myyntijohtaja, 25.2.2019 alkaen

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 2 160 382,33 euroa eli 0,048 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 6 759 769,50 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti maksaa osinkoa 0,048 euroa (yhteensä 2 160 382,33 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.4.2019 ja maksupäivä 8.4.2019.

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 208 191,37 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 14.5.2019 ja maksupäivä 21.5.2019.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,150 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2019 aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018. Verkkokauppa.com antoi 13.2.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com julkaisi 12.2.2019 IFRS vertailutiedot tilikaudelta 2017.

Verkkokauppa.com julkaisi 15.2.2019 IFRS-standardien mukaan päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 208 191,37 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 14.5.2019 ja maksupäivä 21.5.2019.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Hallitus päätti 9.8.2019 maksaa osinkoa 0,050 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 253 256,50 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.8.2019 ja maksupäivä 20.8.2019.

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2019 sopineensa yhteensä 20 miljoonan euron valmiusluottolimiiteistä (RCF). Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 9.8.2019 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 9.8.2019 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 25.10.2019

Helsingissä 9. elokuuta 2019

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

VERKKOKAUPPA.COM OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1.–30.6.2019

1 Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet 10

2 Päälaskelmat 11

2.1 Tuloslaskelma (IFRS) 11

2.2 Laaja tuloslaskelma (IFRS) 11

2.3 Tase (IFRS) 12

2.4 Rahavirtalaskelma (IFRS) 13

2.5 Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS) 14

3 Liitetiedot 15

3.1 Segmenttiraportointi 15

3.2 Liikevaihto asiakassopimuksista 15

3.3 Toiminnan kausiluontoisuus 16

3.4 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 16

3.5 Käyttöoikeusomaisuuserät 17

3.6 Myyntisaamiset 17

3.7 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin 17

3.8 Osingot 19

3.9 Lähipiiritapahtumat 20

3.10 Vakuudet ja vastuusitoumukset 20

4 Lisäinformaatio 21

4.1 Myöhemmin voimaan tulevat IFRS standardit 21

4.2 Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut 21

4.3 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 23

1Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 7. maaliskuuta 2019 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 erillisellä yhtiötiedotteella IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna. Yhtiötiedotteessa on kuvattu myös keskeisimmät muutokset laatimisperiaatteisiin.

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty miljoonina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden käyttö

Tätä tilinpäätöstä laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

2Päälaskelmat

2.1Tuloslaskelma (IFRS)

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Liikevaihto107 848102 414223 645205 107477 833
Liiketoiminnan muut tuotot1197328393389
Materiaalit ja palvelut-92 521-87 390-190 919-173 377-405 813
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-8 114-7 545-15 866-14 904-30 300
Poistot-1 258-1 279-2 539-2 571-5 090
Liiketoiminnan muut kulut-5 884-5 260-12 115-10 671-23 696
Liiketulos1901 0122 4903 67613 324
Rahoitustuotot12459
Rahoituskulut-382-426-779-862-1 670
Tulos ennen veroja-1915881 7152 81911 662
Tuloverot37-125-344-543-2 328
Kauden tulos-1544621 3712 2769 334
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille-1544621 3712 2769 334
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,000,010,030,050,21

2.2Laaja tuloslaskelma (IFRS)

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Kauden tulos-1544621 3712 2769 334
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista-15
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen
Kauden laaja tulos-1544621 3712 2769 319
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille-1544621 3712 2769 319

2.3Tase (IFRS)

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet8128841 067
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2 4082 1461 970
Käyttöoikeusomaisuuserät20 59123 53721 764
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset275294275
Laskennalliset verosaamiset1 1591 1061 112
Myyntisaamiset1 3701 5281 544
Muut pitkäaikaiset saamiset438437438
Pitkäaikaiset varat yhteensä27 05329 93228 171
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus52 90353 27865 784
Myyntisaamiset12 41211 48115 266
Muut saamiset1 5607241 752
Tuloverosaamiset776755199
Siirtosaamiset6 3315 5289 823
Rahavarat26 12221 30246 746
Lyhytaikaiset varat yhteensä100 10493 068139 570
Varat yhteensä127 157122 999167 741
Oma pääoma
Osakepääoma100100100
Omat osakkeet-701-502-502
Käyvän arvon rahasto-33-18-33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto25 64625 49325 585
Kertyneet voittovarat8 1297 2123 082
Kauden tulos1 3712 2769 334
Oma pääoma yhteensä34 51334 56037 565
Pitkäaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat21 54424 44422 753
Laskennalliset verovelat18918
Varaukset734588560
Pitkäaikaiset velat yhteensä22 29725 04123 331
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat3 6823 7723 592
Saadut ennakkomaksut2 6472 3654 301
Ostovelat46 27441 86880 695
Muut lyhytaikaiset velat5 7484 3184 077
Siirtovelat11 99511 07514 181
Lyhytaikaiset velat yhteensä70 34763 398106 845
Velat yhteensä92 64488 440130 176
Oma pääoma ja velat yhteensä127 157122 999167 741

2.4Rahavirtalaskelma (IFRS)

1-61-6/1-12/
Tuhatta euroa201920182018
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja1 7152 81911 662
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset2 5392 5715 090
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset
Rahoitustuotot ja -kulut 7758561 630
Muut oikaisut236 -4969
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta5 2656 19718 451
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)175 -489 -506
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+)6 5381 724 -7 384
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)12 881 -6 266 -18 772
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -36 510 -22 56421 276
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -11 652 -21 39813 065
Maksetut korot -19 -26 -38
Saadut korot459
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus-760 -836 -1 632
Maksetut välittömät verot -967 -1 108 -2 543
Liiketoiminnan rahavirta -13 394 -23 3638 861
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -716 -461 -582
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -87 -279 -774
Investoinnit oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Investointien rahavirta -802 -740 -1 356
Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 864 -1 961 -3 939
Maksetut osingot -4 366 -4 011 -8 195
Omien osakkeiden hankinta -198 -502 -502
Rahoituksen rahavirta -6 428 -6 474 -12 636
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -20 625 -30 576 -5 131
Rahavarat tilikauden alussa46 74651 87851 878
Rahavarat tilikauden lopussa26 12221 30246 746

2.5Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS)

A OsakepääomaE Kertyneet voittovarat
B Omat osakkeetF Oma pääoma yhteensä
C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D Käyvän arvon rahasto
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2018 (IFRS)10025 493 -1811 22236 797
Kauden tulos2 2762 276
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista0
Kauden laaja tulos yhteensä2 2762 276
Osingonjako -4 011 -4 011
Omien osakkeiden hankinta -502 -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot
Osakeperusteiset maksut
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -502 -4 011 -4 513
Oma pääoma 30.6.2018 (IFRS)100 -50225 493 -189 48734 560
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019 (IFRS)100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos1 3711 371
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista00
Kauden laaja tulos yhteensä01 3711 371
Osingonjako -4 366 -4 366
Omien osakkeiden hankinta -1980 -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot6161
Osakeperusteiset maksut8080
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -19861 -4 286 -4 423
Oma pääoma 30.6.2019 (IFRS)100 -70125 646 -339 50134 513
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2018 (IFRS)10025 493 -1811 22236 797
Kauden tulos9 3349 334
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista -15 -15
Kauden laaja tulos yhteensä -159 3349 319
Osingonjako -8 195 -8 195
Omien osakkeiden hankinta -502 -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot9292
Osakeperusteiset maksut5454
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -50292 -8 141 -8 551
Oma pääoma 31.12.2018 (IFRS)100 -50225 585 -1812 41637 565

3Liitetiedot

3.1Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

3.2Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:ta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista
4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Yhtenä ajankohtana106 373100 448220 913201 558470 971
Ajan kuluessa1 4751 9662 7323 5496 862
Liikevaihto yhteensä107 848102 414223 645205 107477 833

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot3142726354981 123
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot4614959729372 019
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä7757671 6071 4353 142

3.3Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

3.4Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

4-6/1-3/10-12/7-9/4-6/
Tuhatta euroa20192019201820182018
Liikevaihto107 848115 797155 852116 874102 414
Liiketoiminnan muut tuotot11916417512173
Materiaalit ja palvelut -92 521 -98 398 -132 919 -99 517 -87 390
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 114 -7 751 -8 352 -7 043 -7 545
Poistot -1 258 -1 281 -1 259 -1 261 -1 279
Liiketoiminnan muut kulut -5 884 -6 231 -7 551 -5 474 -5 260
Liiketulos1902 3015 9463 7021 012
Rahoitustuotot13212
Rahoituskulut -382 -397 -399 -410 -426
Tulos ennen veroja -1911 9065 5503 293588
Tuloverot37 -381 -1 106 -678 -125
Kauden tulos -1541 5254 4432 615462
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille -1541 5254 4432 615462
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,000,030,100,060,01

3.5Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1.21 76424 58924 589
Lisäykset78169284
Uudelleenarvostukset701693716
Vähennykset-33
Poistot ja arvonalentumiset-1 919-1 914-3 825
Kirjanpitoarvo kauden lopussa20 59123 53721 764

Tilikaudella 2018 ja 2019 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin sekä vuonna 2018 Jätkäsaaren alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaiseen muutokseen.

3.6Myyntisaamiset

30.6.201930.6.201831.12.2018
Tuhatta euroaMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset10 6781119 5637812 553212
1-60 päivää erääntyneet3 4372363 2261064 305173
61-120 päivää erääntyneet115101606202455136
Yli 121 päivää erääntyneet15156626623314
Yhteensä14 24546314 0581 04817 345535

3.7Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

30.6.2019, tuhatta euroa
Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-
sopimus-velat
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)99
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266266
Myyntisaamiset ja muut saamiset*1 8071 807
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2751 8072 083
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset12 41212 412
Rahavarat26 12226 122
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä38 53338 533
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä27540 34140 616
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat21 54421 544
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä21 54421 544
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat3 6823 682
Ostovelat46 27446 274
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä46 2743 68249 956
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä46 27425 22671 500
30.6.2018, tuhatta euroa
Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-
sopimus-velat
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)99
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)285285
Myyntisaamiset ja muut saamiset*1 9651 965
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2941 9652 259
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset11 48111 481
Rahavarat21 30221 302
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä32 78332 783
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä29434 74935 042
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat24 44424 444
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä24 44424 444
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat3 7723 772
Ostovelat41 86841 868
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä41 8683 77245 640
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä41 86828 21670 084
31.12.2018, tuhatta euroa
Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-
sopimus-velat
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)99
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266266
Myyntisaamiset ja muut saamiset*1 9821 982
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2751 9822 257
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset15 26615 266
Rahavarat46 74646 746
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä62 01262 012
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä27563 99464 269
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat22 75322 753
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä22 75322 753
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat3 5923 592
Ostovelat80 69580 695
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä80 6953 59284 287
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä80 69526 344107 039

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

3.8Osingot

Katsauskauden ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2019
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
8.4.20190,048
21.5.20190,049
Osingot yhteensä, tuhatta euroa4 366
2018
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
3.4.20180,044
16.5.20180,045
21.8.20180,046
6.11.20180,047
Osingot yhteensä, tuhatta euroa8 195

3.9Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

3.10Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset27 001
Takaukset2 8503 6622 850
Muut vastuut ja vastuusitoumukset141414

4Lisäinformaatio

4.1Myöhemmin voimaan tulevat IFRS standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

4.2Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS tunnuslukuja.

4-6/4-6/1-3/1-3/1-6/1-6/1-12/
2019201820192018201920182018
Liikevaihto, tuhatta euroa107 848102 414115 797102 693223 645205 107477 833
Myyntikate, tuhatta euroa15 32715 02417 39916 70632 72731 73072 020
Myyntikate-%14,2 %14,7 %15,0 %16,3 %14,6 %15,5 %15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa1 4482 2913 5813 9555 0296 24618 414
Käyttökate-%1,3 %2,2 %3,1 %3,9 %2,2 %3,0 %3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa1901 0122 3012 6632 4903 67613 324
Liiketulos-%0,2 %1,0 %2,0 %2,6 %1,1 %1,8 %2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa-1544621 5251 8131 3712 2769 334
Omavaraisuusaste, %27,728,626,529,927,728,623,0
Nettovelkaantumisaste, %-2,620,0-24,03,0-2,620,0-54,3
Henkilöstö kauden lopussa*731687657681731687683
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,000,010,030,040,030,050,21
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,000,010,030,040,030,050,21
Osakkeiden lukumäärä yhteensä45 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä43 83782 50057 1640101 00182 50064 633
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo44 965 12945 058 17945 003 68645 065 13044 965 12945 058 17945 042 616
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo45 057 71245 058 17945 096 26945 065 13045 057 71245 058 17945 092 616

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

4.3 Tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄPERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE

Liikevaihto – materiaalit ja palvelut

Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.

MYYNTIKATE, %

(Liikevaihto – materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE (EBITDA)Liiketulos + poistot + arvonalentumisetKäyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.

LIIKETULOS

Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen.

LIIKETULOS, %

Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.

OMAVARAISUUSASTE, %

Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

Korolliset velat + vuokrasopimusvelat –
rahat ja pankkisaamiset –
korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo

LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet

Liite

Verkkokauppa.com Oyj IFRS puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Martela Oyj:n puolivuotiskatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2019

Tammi-kesäkuun 2019 liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja liiketulos heikkeni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketuloksen heikkenemisen aiheutti kireä kilpailutilanne ja sen myötä alentuntuneet myyntikatteet.

Huhti-kesäkuu 2019

Liikevaihto oli 24,8 MEUR (25,6), muutos -3,0 % Liiketulos oli -1,8 MEUR (-0,9)Liikevoittoprosentti oli -7,1 % (-3,7 %)Tilikauden tulos heikkeni ja oli -1,9 MEUR (-1,0)Osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa (-0,25)

Tammi-kesäkuu 2019

Liikevaihto oli 50,4 MEUR (50,8), muutos -0,8 % Liiketulos oli -3,6 MEUR (-1,8)Liikevoittoprosentti oli -7,2 % (-3,6 %)Tilikauden tulos heikkeni ja oli -3,9 MEUR (-2,2)Osakekohtainen tulos oli -0,95 euroa (-0,52)

Näkymät

Näkymät vuodelle 2019

Martela-konsernin koko vuoden 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan hieman edellisvuotisesta. Perinteisesti konsernin liiketulos on kertynyt normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla.

Avainluvut, Meur

20192018Muutos20192018Muutos2018
4-64-6%1-61-6%1-12
Liikevaihto24,825,6-3,0 %50,450,8-0,8 %103,1
Liiketulos-1,8-0,9-3,6-1,8-2,1
Liiketulos %-7,1 %-3,7 %-7,2 %-3,6 %-2,0 %
Tulos ennen veroja-1,9-1,1-4,0-2,2-2,5
Tilikauden tulos-1,9-1,0-3,9-2,2-2,4
Tulos/osake, eur-0,45-0,25-0,95-0,52-0,57
Sijoitetun pääoman tuotto %-23,0-10,6-23,7-10,2-4,9
Oman pääoman tuotto %-45,5-20,1-47,5-20,8-11,4
Omavaraisuusaste %28,439,2-27,6 %39,2
Nettovelkaantumisaste %57,716,4252,6 %0,7

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi:

”Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 50,4 milj. euroa ja laski 0,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtomme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 23,6 % Ruotsissa ja 38,2 % Norjassa. Liikevaihto laski 3,5 % Suomessa ja 39,5 % muissa maissa. Liikevaihdon laskun Suomessa aiheutti julkisen sektorin hankintasopimusneuvotteluiden siirtyminen ja siitä aiheutunut kysynnän lasku. Lukuun ottamatta merkittävää julkisen sektorin myynnin laskua, pystyimme kasvamaan Suomessa kaikissa muissa asiakassegmenteissä.

Uudet tilaukset kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilaukset kasvoivat erityisesti toisella vuosineljänneksellä kaikissa muissa segmenteissä paitsi julkisella sektorilla. Uskon että myös julkisella sektorilla kysyntä normalisoituu toisella vuosipuoliskolla, nyt kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen. Martelan asema Kuntahankintojen ensisijaisena toimittajana antaa meille erinomaiset mahdollisuudet myynnin kasvattamiseen.

Liikevoitto heikkeni edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli -3,6 milj. euroa (-1,8). Tähän syynä oli kiristynyt kilpailutilanne, joka näkyi alentuneena myyntikatteena. Kannattavuutemme parantamiseksi aloitimme kesäkuussa säästöohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa 4 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäinen osa säästöohjelmasta saatiin päätökseen kesäkuussa, kun yhteistoimintaneuvottelut Suomen yksiköissä saatiin päätökseen. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen arvioidaan tuovan noin 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat pääosin ensi vuoden alusta alkaen. Muutos markkinatilanteessa on pysyvä ja sen vuoksi meidän pitää pystyä sopeuttamaan toimintamme tähän uuteen tilanteeseen. Vaikka tällaiset toimenpiteet eivät koskaan ole helppoja, olen varma että ne ovat välttämättömiä jotta varmistamme menestyksemme myös tulevaisuudessa.

Vaikka muuttunut markkinatilanne on lyhyellä aikavälillä heikentänyt tuloksentekokykyämme, uskomme vahvasti siihen, että strategian perustana oleva työ- ja oppimisympäristöjen muutos jatkuu, vahvistuu ja laajenee. Työ- ja oppimisympäristöjen on pystyttävä mukautumaan aiempaa selvästi nopeammalla syklillä, tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Tämä edellyttää kyvykkyyttä seurata ja ymmärtää tilojen käyttöä ja käyttäjien tarpeita sekä uudistaa ja optimoida tiloja niiden mukaan. ”

Markkinatilanne

Yksityisen sektorin markkinatilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia aiempaan verrattuna. Sen sijaan Suomen julkisen sektorin kysyntää heikentää hankintasopimusneuvottelujen siirtyminen ja tämän seurauksena hankintapäätösten lykkääntyminen. Nyt kun sopimusneuvottelut ovat päättyneet, uskomme markkinatilanteen myös julkisella sektorilla normalisoituvan. Martelan kysyntään vaikuttavat olennaisesti myös yleinen taloudellinen kehitys, yritysten ja julkisen sektorin tarve tehostaa tilojensa käyttöä ja uudistaa työympäristöään aikaisempaa toimivammaksi johtamisen välineeksi.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle pidetään perjantaina 9.8.2019 kello 11:30 – 12:30 Martelatalossa osoitteessa Takkatie 1, Helsinki. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Matti Rantaniemi.

Martela Oyj
Hallitus

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 0400 539 968

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

2019_0908_Puolivuotiskatsaus

facebook twitter