Etusivu » Arkistot 7.8.2019

Q2 EBITDA ENNUSTETTUA HEIKOMPI

Released 7.8.2019
14:45 Lontoo, 16:45 Helsinki, 7.8.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Q2 EBITDA ENNUSTETTUA HEIKOMPI

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) julkaisi 12. kesäkuuta 2019 tiedotteen koskien rautametallisegmentin operatiivista tilannetta. Sähkön jakelun epäsäännöllisyys ja siihen liittyvät korkeat kustannukset ovat pysyneet vakavana haasteena Mogalen sulaton hyvään ja luotettavaan tulokseen pääsemisen kannalta. Näitä paikka- ja maakohtaisia tekijöitä ovat pahentaneet epäsuotuisat makrotason tekijät, kuten ferrokromin heikko hinta, johon vaikuttaa Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kaupassa vallitsevat epävarmuudet.

Yhtiö on jo ryhtynyt toimenpiteisiin puuttuakseen Mogalen sulaton operatiiviseen alisuoriutumiseen ja jatkaa edelleen tulevien tehostamistoimien implementointia.

Yhdenmukaisesti viimeaikaisen suoriutumisen kanssa, yhtiön Mogalessa kohtaamat haasteet tulevat vaikuttamaan kielteisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen. Sen vuoksi Yhtiö odottaa toisen neljänneksen EBITDA:n olevan noin -8 miljoonaa euroa.

Mogalen sulaton arvonalentumista tarkastellaan ja negatiivisen tuloksen edellyttämällä arvonalennuksella voi olla merkittävä vaikutus toisen neljänneksen tulokseen.

Yhteisyrityksen kumppanin osuuden hankinnalla Synergy Africasta tulee olemaan positiivinen vaikutus toisen neljänneksen tulokseen johtuen omistuksen vaihdoksesta.

Yhtiön johto jatkaa määrätietoista työtä kääntääkseen Mogalen sulaton operatiivisen suoriutumisen ja jatkaa sen tulevan kannattavuuden arvioimista.

Afarak julkaisee vuoden 2019 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen 23. elokuuta 2019.

Helsingissä, 7.8.2019

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Valoe Oyj:n ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn mukaisten vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku; vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi

Valoe Oyj Pörssitiedote 7.8.2019 klo 16.00

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on päättänyt 20.12.2018 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti maksaa 24.000 euron suuruiset korot ja maksut vaihtovelkakirjalla.

Valoen hallitus on päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 54.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,12 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 450.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 378.815 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 7. päivänä elokuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

PREATO CAPITAL AB TÄYDENTÄÄ 22.7.2019 PÄIVÄTTYÄ TARJOUSASIAKIRJAA KOSKIEN OSTOTARJOUSTA KAIKISTA YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N OSAKKEISTA

PREATO CAPITAL AB TÄYDENTÄÄ 22.7.2019 PÄIVÄTTYÄ TARJOUSASIAKIRJAA KOSKIEN OSTOTARJOUSTA KAIKISTA YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N OSAKKEISTA

Yleiselektroniikka Oyj

Pörssitiedote 7.8.2019 klo 15:40

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Preato Capital AB täydentää 22.7.2019 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien ostotarjousta kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Preato Capital AB (”Tarjouksentekijä”) aloitti 24.7.2019 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) osakkeista (”Ostotarjous”).

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Finanssivalvonta on 7.8.2019 hyväksynyt tarjousasiakirjan täydennyksen (”Täydennysasiakirja”). Täydennysasiakirja liittyy Yleiselektroniikan 6.8.2019 julkistamaan Yhtiön hallituksen lausuntoon Ostotarjouksesta ja Yhtiön 6.8.2019 julkaisemaan puolivuosikatsaukseen ajalta 1.1.–30.6.2019.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan tarjousasiakirja ja Täydennysasiakirja ovat saatavilla suomenkielisinä arviolta 7.8.2019 alkaen internetissä osoitteessa https://www.taalerikapitaali.com/yleiselektroniikka-oyj-ostotarjous sekä arviolta 8.8.2019 alkaen Nasdaq Helsinki Oy:n toimipaikasta osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Liite 1: Preato Capital AB:n tiedote kokonaisuudessaan

Lisätietoa:

CEO Janne Silvennoinen

puh. +358 10 2891 292 tai +358 400 734 422

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

HUOMAUTUS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA, EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

Liite

Preato Capital AB – Tiedote tarjousasiakirjan täydentämisestä liitteineen – 7.8.2019

Hämeenlinnaan rakennettavan ainutlaatuisen naisvankilan peruskivi muurattiin 7.8.2019

SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 07.08.2019 KLO 15.25

Hämeenlinnaan rakennettavan ainutlaatuisen naisvankilan peruskivi muurattiin 7.8.2019

Hämeenlinnassa muurattiin uuden satapaikkaisen naisille tarkoitetun vankilan peruskivi 7.8.2019. Vuoden 2020 syksyllä valmistuva vankilaympäristö on ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde ja kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke. Tavoitteena on, että vapautuessaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.

Hämeenlinnan uusi vankilaympäristö toteutetaan uudella vankilakonseptilla, joka on Rikosseuraamuslaitoksen strategisiin tavoitteisiin perustuva uusi toiminta- ja toimitilamalli vankiloille. Sen ovat kehittäneet yhteistyössä Rikosseuraamuslaitos ja Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijaverkosto. Työhön ovat osallistuneet muun muassa vankilan henkilöstö, vangit ja eri alojen asiantuntijat. Suunnittelun pohjana on myös hyödynnetty laajasti tutkimustietoa ja sekä kokemuksia Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan parhaista käytännöistä. Konseptin pohjalta tavoitteena on toteuttaa SRV:n rakentamana maailman edistyksellisin vankila.

Uuden vankilaympäristön tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta. Toiminnalla ja tilaratkaisuilla tähdätään vankien rikoksettomaan elämään: vangit vapautuvat mahdollisimman hyväkuntoisina ja heillä on taitoja ja kykyä sopeutua ja löytää paikkansa yhteiskunnasta. Vankeusaika mahdollistaa myös digitaalisen yhteiskunnan kehityksessä mukana pysymisen. Sellit ovat digisellejä eli niissä on sellipäätteet, joita kehitetään parhaillaan Älykäs vankila -hankkeessa.

– Odotamme innolla uuden vankilan toiminnan alkamista syksyllä 2020. Tavoitteena on toimia rikoksettoman elämän oppimisympäristönä, jossa valmennetaan vankien valmiuksia toimia vastuullisina ja yhteiskuntaan osallisina kansalaisina. Samalla voimme suunnata henkilökunnan toiminnan painopistettä enemmän kuntouttavaan vuorovaikutukseen. Digisellit tukevat myös vankien digitaalisia taitoja rangaistusaikana. Kaikessa suunnittelussa on otettu huomioon naisten erityistarpeet. Vankilan suunnitteluun on osallistunut aktiivisesti niin henkilökuntaamme kuin vankeja, toteaa Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki.

Kärkihankeallianssimalli yhteistyön ytimessä

Noin 32 miljoonan euron uudisrakennushankkeen toteuttaa Senaatti-kiinteistöt yhteistyössä SRV:n kanssa kärkihankeallianssimallilla, jonka perusajatuksena on yhdistää eri tahot toimimaan kaikissa tilanteissa hankkeen parhaaksi.

– On hienoa toteuttaa näin ainutlaatuista hanketta, jossa uudenlaisella suunnittelulla ja tilaratkaisuilla pystytään parantamaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja edistämään rikoksettoman elämän opettelua, sanoo projektijohtaja, Senaatin rakennuttajapäällikkö Tarja Hietamäki.

Hämeenlinnan naisvankila on SRV:n neljäs valtionhallinnon toimitila-asiantuntijalle Senaatti-kiinteistölle kärkihankeallianssimallilla toteutettava kohde. Aiemmin SRV on toteuttanut vastaavanlaisia tiloja Joensuun Oikeus- ja poliisitalon hankkeessa sekä Lappeenrannan Poliisilaitoksen peruskorjauksessa. Kyseistä urakkamallia, jota kehitysvaiheessa myös SRV on kommentoinut, käytetään kaikissa Senaatti-kiinteistöjen suurimmissa ja tärkeimmissä hankkeissa. Ensimmäinen kärkihankemallilla toteutettu hanke, jonka rakentajana SRV toimi, oli Espooseen vuonna 2016 valmistunut Ydinturvatalo.

– Hienoa olla mukana rakentamassa Hämeenlinnaan maailman edistyksellisintä vankilaa. Pystymme hyödyntämään aiemmin toteutetuissa turvaluokitelluissa kohteissa hankittua osaamistamme tässäkin hankkeessa. Suunnitelmia on hiottu hyvässä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän kanssa vastaamaan Rikosseuraamuslaitoksen uudistuvan vankilakonseptin tarpeita. Hämeenlinnan uutta terveellistä ja turvallista vankilaa rakennetaan tällä hetkellä noin 50 hengen voimin, ja urakoitsijoiden joukossa on myös paikallisia toimijoita, SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa kertoo.

Vankila rakennetaan vanhan, nykyisin tyhjillään olevan vankilarakennuksen läheisyyteen samalle tontille. Vankilaympäristöön toteutetaan uuden vankilarakennuksen lisäksi kattavat ulkoilualueet, joissa on muun muassa luontopolku ja hyvät mahdollisuudet ulkoiluun, liikuntaan ja esimerkiksi kaupunkiviljelyyn.

Peruskiveen muurattiin asiakirjasylinteri terveisinä tulevaisuuteen

Peruskiven muuraustilaisuudessa tänään puhujina olivat muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka ja Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kriminaalipolitiikan ja rikosoikeuden osaston ylijohtaja Arto Kujala oikeusministeriöstä. Peruskiveen upotettiin perinteisesti peruskirjan lisäksi päivän lehti, Suomen kolikot, Rikosseuraamuslaitokset esitteet ja sekä vankilan työtoiminnan ompelema tekstiilituote.

Lisätiedot

Antti Raunemaa, yksikönjohtaja, puh. 040 564 4105, antti.raunemaa@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Neo Industrial Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 liikevaihto jäi edellisvuodesta, liiketulos positiivinen

NEO INDUSTRIAL OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 7.8.2019 klo 15.00

Neo Industrial Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 liikevaihto jäi edellisvuodesta, liiketulos positiivinen

Tammi–kesäkuussa 2019
-Konsernin liikevaihto oli 49,4 miljoonaa euroa (54,6 miljoonaa)
-Liiketulos oli 0,2 (1,0) miljoonaa euroa.
-Kaapelitoimialan liiketulos oli 0,8 (1,4) miljoonaa euroa
-Katsauskauden tulos oli -0,6 (0,1) miljoonaa euroa

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TOIMITUSJOHTAJA RALF SOHLSTRÖM:

Kausivaihtelusta johtuen tammi- ja helmikuun liikevaihto jäi tänä vuonna vertailukautta alhaisemmaksi. Myös kesäkuun liikevaihto jäi odotetusta. Kotimaan myynnin uudelleen organisoiminen toteutettiin onnistuneesti alkuvuoden aikana, ja uskomme uuden aluemyyntiorganisaation vaikuttavan myyntiin positiivisesti. Lisäksi julkistimme alkuvuonna uusia tuotteita ja palveluja, joista älykkään kelanhallintajärjestelmän pilotointi on parhaillaan meneillään. Vienti on kehittynyt suotuisasti ja yhtiö toimittaa kaapeleita muun muassa useaan tuulivoimaprojektiin Ruotsissa ja Norjassa.

1.1.2019 voimaan tullut IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset houkuttelee hankkimaan omaisuuserät itselle vuokrasopimusten sijaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala osti yhden käytössään olevan Keuruun tuotantolaitokseen liittyvän kiinteistön kesäkuun 2019 lopussa.Koska aineellisia hyödykkeitä käsitellään osin IFRS 16 -standardin kautta ja osin ostettuna omaisuutena, vain IAS 19 -standardin vaikutukset eliminoidaan vaihtoehtoisista tunnusluvuista.

Neo Industrial Oyj:n (”Neo Industrial”) liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat suuret vaihtelut kvartaalien välillä, ja ne voivat poiketa myös eri vuosina toisistaan.

AVAINLUVUT

1-6/20191-6/20181-12/2018
Liikevaihto, milj. euroa49,454,6103,8
Liiketulos, milj. euroa0,21,01,0
Liiketulos ennen avoimien asiakasjohdannaisten arvonmuutosta, milj.euroa0,21,11,1
Katsauskauden tulos, milj. euroa-0,60,1-0,5
Tulos/osake, euroa-0,100,02-0,09
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)2,122,28,4
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %19,126,025,5

Vuoden 2019 IAS 19 -oikaistuun omavaisuusasteeseen sekä sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttavat IFRS 16 -standardin soveltamisen myötä 7,0 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. IAS 19 -oikaistu omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta olisi ollut 21,8 %. Sijoitetun pääoman tuotto ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta olisi ollut 1,2 %.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.

Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR-valuuttakurssisuhteen kehitys. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista fuusioilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiöfuusion veroneutraaliuden. Neo Industrial on hakenut muutosta veropäätökseen. Neo Industrialin näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen konserni on järjestellyt rahoitustaan ja maksanut kesäkuussa 2019 ostamansa kiinteistön kauppahinnan.
Neo Industrialin tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy on toinen kahdesta yrityksestä, jotka voittivat julkisen hankinnan merkittävästä maakaapelisopimuksesta. Reka Kaapeli Oy:n osuus sopimuksesta tulee olemaan arviolta 20 miljoonaa euroa ja toimitukset jakaantuvat vuosille 2020 – 2021. Päätöksestä on meneillään valitusaika ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa valitusajan umpeuduttua elokuun loppuun mennessä.

Maakaapeleita käytetään rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vuonna 2019 Neo Industrialin liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan kasvavan vuodesta 2018.

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMISMENETTELY

Tämä tiedote on tiivistelmä Neo Industrialin vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon puolivuotiskatsauksesta. Koko katsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi.

Hyvinkäällä 7.8.2019

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1858

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Liite

NEO1V_Puolivuosikatsaus_H12019

Tulikivi Oyj on päättänyt solmia lainasopimukset 0,5 Me Suomussalmen talkki-projektin viivästyttyä

Tulikivi Oyj on päättänyt solmia lainasopimukset 0,5 Me Suomussalmen talkki-projektin viivästyttyä
Julkaisu 7.8.2019 klo 15.00

Tulikivi Oyj on päättänyt solmia 0,5 Me arvoiset vieraan pääomanehtoiset lainasopimukset Suomussalmen talkki-projektin viivästyttyä.
Laina-aika on kolme vuotta ja lainojen vuosikorko on 8 prosenttia. Tulikivi Oyj ei anna lainoille vakuutta. Lainat ovat maksunsaantijärjestyksessä huonommalla etusijalla yhtiön senior- ehtoiseen päärahoitukseen nähden. Yhtiö voi kuitenkin maksaa lainat takaisin talkkihankkeen toteutuessa ennen päärahoittajien lainojen takaisinmaksua.

Lainasopimuksista 0,2 Me on solmittu Tulikivi Oyj:n lähipiiriin kuuluvien hallituksen jäsenien Jaakko Asparan, Markku Rönkön, Reijo Svanborgin ja Jyrki Tähtisen kanssa.

Vuonna 2017 käynnistyneen Suomussalmen talkki-projektin tutkimustöiden ja JORC-raportin arvioidaan valmistuvan elokuussa 2019.

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen
toimitusjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.tulikivi.com

Rautelle suunnittelusopimus venäläisen asiakkaan koivuvaneritehtaasta

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 7.8.2019 klo 14.30

RAUTELLE SUUNNITTELUSOPIMUS VENÄLÄISEN ASIAKKAAN KOIVUVANERITEHTAASTA

 

Raute on saanut sitovan tilauksen venäläisen asiakkaan suunnitteleman koivuvaneritehtaan tuotantoprosessin koneiden suunnittelusta. Raute arvioi, että nyt tilattu suunnittelutyö johtaa itse tuotantokoneiden tilaukseen tulevan parin kuukauden aikana. Raute tiedottaa hankkeesta, kun konetilaus astuu sitovasti voimaan. 

Nyt saadulla tilauksella ei ole vaikutusta Rauten liikevaihto- ja tulosnäkymiin vuoden 2019 osalta. Raute arvioi liikevaihdon laskevan ja liiketuloksen heikkenevän edellisestä vuodesta.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, matkapuhelin 0400 814 148

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

 

 

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka liikevaihto laski hieman

Suominen Oyj:n Puolivuosikatsaus 7.8.2019 klo 13.00

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019:
Liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka liikevaihto laski hieman

AVAINLUKUJA

4-6/ 4-6/1-6/ 1-6/ 1-12/
2019 20182019 2018 2018
Liikevaihto, milj. euroa103,8 110,0213,6 216,6 431,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa2,7 2,95,6 4,5 4,6
Liikevoitto, milj. euroa2,7 2,95,6 4,5 4,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa0,4 1,81,5 1,4 -1,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,01 0,030,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,01 0,030,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,16 0,190,12 0,28 0,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %2,7 4,1 2,3
Velkaantumisaste (gearing), % *65,0 59,6 65,9*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2019 lyhyesti:

– Liikevaihto laski 6 % ja oli 103,8 milj. euroa (110,0). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 3,4 milj. eurolla.
– Liikevoitto laski 9 % ja oli 2,7 milj. euroa (2,9).
– Liiketoiminnan rahavirta oli 9,1 milj. euroa (10,8). Vertailukauden rahavirtaan vaikutti Yhdysvalloissa saatu 7,0 milj. euron veronpalautus.

Tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti:

– Liikevaihto laski 1 % ja oli 213,6 milj. euroa (216,6). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 8,1 milj. eurolla.
– Liikevoitto kasvoi 26 % ja oli 5,6 milj. euroa (4,5).
– Liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 milj. euroa (16,0). Liiketoiminnan rahavirta heikkeni lähinnä vertailukauden veronpalautusten sekä raportointikauden nettokäyttöpääoman sitoutumisen vuoksi.

Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomat

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 (431,1 milj. euroa) tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paraneva vuodesta 2018 (4,6 milj. euroa) ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suomisen liikevaihto oli toisella neljänneksellä 103,8 milj. euroa. Myyntimäärät laskivat vertailukaudesta, mutta myyntihinnat paranivat johtuen siitä, että prioriteettimme on ollut kauppojen kannattavuus myyntivolyymin sijaan. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransi liikevaihtoamme 3,4 milj. eurolla toisella neljänneksellä. Liikevoittomme laski ja oli 2,7 (2,9) milj. euroa.

Toinen vuosineljännes jatkui samalla tasolla ensimmäisen neljänneksen kanssa. Katsottaessa vuoden ensimmäistä puoliskoa, liikevaihtomme laski hieman, mutta liikevoittomme parani.

Jatkoimme systemaattista kehitystyötä uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa toisella neljänneksellä. Suoritimme useita koeajoja ja asiakashyväksyntäajoja, jotka aiheuttivat joitakin lisäkustannuksia. Jatkamme Bethunen uuden tuotantolinjan kehittämistä osana normaalia liiketoimintaa.

Heinäkuun alusta alkaen uudet liiketoiminta-alueemme ovat Amerikat ja Eurooppa. Olen varma, että tämän uuden organisaation myötä pystymme olemaan tehokkaampia, fokusoidumpia ja ketterämpiä, mikä tukee työtämme Suomisen kannattavuuden parantamiseksi jatkossa. Liiketoiminta-alueiden uudelleenjärjestelyistä johtuen toisella neljänneksellä oli 0,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus saatiin päätökseen, kun uudet järjestelmät otettiin onnistuneesti käyttöön Paulínian tehtaalla Brasiliassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa toisella neljänneksellä. Nyt kaikki kahdeksan tehdastamme käyttävät uusia järjestelmiä, jonka johdosta meillä on mahdollisuus edelleen lisätä toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja läpinäkyvyyttä.”

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2019

Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 103,8 milj. euroa (110,0). Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen vaikutus liikevaihtoon oli 3,4 milj. euroa.

30.6.2019 saakka Suomisen liiketoiminta-alueet olivat Convenience ja Care. Convenience toimitti kuitukankaita rullatavarana erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care toimitti hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 96,1 milj. euroa (99,9) ja Care-liiketoiminta-alueen 7,7 milj. euroa (10,0).

1.7.2019 alkaen Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 65,0 milj. euroa (66,9) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 38,8 milj. euroa (43,1).

Tammi–kesäkuu 2019

Suomisen liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 1 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 213,6 milj. euroa (216,6). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 8,1 milj. euroa vertailukaudesta.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 197,3 milj. euroa (197,4) ja Care-liiketoiminta-alueen 16,2 milj. euroa (19,1).

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 133,3 milj. euroa (130,1) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 80,3 milj. euroa (86,5).

Tammi-kesäkuussa 2019 lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus liikevaihdosta nousi 41 %:iin (38 %) ja kodinhoidon pyyhkeiden osuus kasvoi 23 %:iin (20 %). Henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus laski 18 %:iin (23 %). Muiden sovellusten osuudet pysyivät suunnilleet vertailukauden tasolla, eli ammattikäytön pyyhkeiden osuus oli 9 % ja hygienia- ja terveydenhuollon sovelluksien osuus 9 %.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2019

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta 9 % ja oli 2,7 milj. euroa (2,9). Liikevoittoa rasittivat poikkeuksellisen suuret luottotappiovaraukset. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli vähäinen. Liiketoiminta-alueiden uudelleenjärjestelyistä johtuen toisella neljänneksellä oli 0,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.

Voitto ennen tuloveroja oli 1,0 milj. euroa (2,4) ja raportointikauden voitto 0,4 milj. euroa (1,8).

Tammi–kesäkuu 2019

Liikevoitto kasvoi 26 % ja oli 5,6 milj. euroa (4,5). Yhdysvaltain dollarin kurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli vähäinen.

Voitto ennen tuloveroja oli 2,6 milj. euroa (2,1) ja raportointikauden voitto 1,5 milj. euroa (1,4).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 86,5 milj. euroa (79,1). Velkaantumisaste oli 65,0 % (59,6 %) ja omavaraisuusaste 40,3 % (41,7 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -3,0 milj. euroa (-2,4) eli -1,4 % (-1,1%) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla (0,2). Vuokrasopimusvelkojen korkokulut kasvattivat nettorahoituskuluja 0,5 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 9,1 milj. euroa (10,8) ja tammi-kesäkuussa 6,7 milj. euroa (16,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,12 euroa (0,28) ja vuosineljänneksellä 0,16 euroa (0,19). Käyttöpääomaa vapautui toisella vuosineljänneksellä 0,7 milj. euroa (-4,0 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä käyttöpääoman muutoksesta johtuen (-9,8 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -4,7 milj. euroa). Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja tuloveroja parani 3,8 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2018 liiketoiminnan rahavirtaa paransivat Yhdysvalloissa saadut veronpalautukset.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 6,3 milj. euroa (6,7) ja ne liittyivät pääasiassa Green Bayn -tehtaalla Wisconsinissa, Yhdysvalloissa meneillään olevaan kasvuinvestointiin sekä konserninlaajuiseen tietojärjestelmäuudistukseen.

Kaikki Suomisen kahdeksan tehdasta ovat siirtyneet uusien tietojärjestelmien piiriin, kun uudet tietojärjestelmät otettiin toisella vuosineljänneksellä onnistuneesti käyttöön Paulínian tehtaalla Brasiliassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa.

Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 12,8 milj. euroa (10,1).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2019 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2019 oli 2 775 156 osaketta eli 4,8 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,70 euroa, alin 2,04 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,41 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,36 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2019 oli 135,8 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 729 351 omaa osaketta 30.6.2019.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2019.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2018, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019-2021

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Jan Johansson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sari Pajari.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen 19.3.2019 koskien yhtiökokouksen päätöksiä ja hallituksen järjestäytymiskokousta. Pörssitiedote ja hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Suominen tiedotti 29.5.2019 hallituksen jäsenten osakkeina suoritettavasta vuosipalkkiosta. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta. Tämä jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 966 381 osaketta.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen tiedotti 24.4.2019 uudesta organisaatiosta ja muutoksista johtoryhmässä. Toni Tamminen (TkT, KTM) nimitetiin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 30.7.2019 alkaen. Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti Suomisen aikaisemman talousjohtajan Tapio Engströmin viimeinen päivä Suomisella oli 3.5. ja Sirpa Koskinen, VP, Group Controller toimi väliaikaisena talousjohtajana Toni Tammisen aloittamiseen saakka.

Samalla tiedotettiin useista muutoksista Suomisen johtoryhmän jäsenten vastuualueisiin: Ernesto Levy nimitettiin Amerikat-liiketoiminta-alueen johtajaksi, aikaisemmin hän oli Convenience-liiketoiminta-alueen johtaja. Markku Koivisto nimitettiin Eurooppa-liiketoiminta-alueen väliaikaiseksi johtajaksi, hän jatkaa myös roolissaan teknologiajohtajana. Lynda Kelly nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi, aikaisemmin hän oli Care-liiketoiminta-alueen johtaja. Operational Excellence -organisaation johtaja Larry Kinn jäi eläkkeelle heinäkuussa. Samanaikaisesti yhtiö tiedotti lopettavansa laajennetun johtoryhmän.

Suominen tiedotti 20.5.2019, että henkilöstöjohtaja Hannu Sivula jättää yhtiön.

Suominen tiedotti 22.5.2019, että Klaus Korhonen (OTK) nimitettiin henkilöstö- ja lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa yhtiössä 19.8.2019.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Poliittisen tilanteen kehittyminen globaalisti ja muutokset kuluttajien mieltymyksissä voivat vaikuttaa kielteisesti Suomiseen. Esimerkiksi poliittinen, vapaata kaupankäyntiä globaalisti rajoittava päätös voi vaikuttaa merkittävästi joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaisi Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen liiketoiminta on maantieteellisesti hajautunutta ja sen asiakkaat edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mikä osittain suojaa yhtiötä näiltä riskeiltä.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin, tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää niiden mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65 % (63 %) vuonna 2018. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suominen ostaa pääosan raaka-aineistaan useammilta suurilta kansainvälisiltä raaka-ainetoimittajilta, ja siksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä suurimmassa osassa Suomisen tuotteita.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen on tunnistanut myös muita liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi tuotantoteknologioihin, tuotevastuuseen, investointeihin sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Näitä riskejä on kuvattu tarkemmin tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä 2018.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Euroalueella kuluttajien luottamusindeksi laski hieman toisella vuosineljänneksellä. Yhdysvalloissa sen sijaan kuluttajien luottamusindeksi nousi hieman. Kuluttajien luottamusindeksit ovat silti edelleen vahvat molemmilla maantieteellisillä alueilla.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuitakangasmarkkinoilla on tällä hetkellä ylikapasiteettia, lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa sekä wc:stä huuhdeltavissa tuotteissa.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2019 keskimäärin vuoden 2018 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa. Vuonna 2018 Suomisella ei ole ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät Suomisen puolivuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 7.8.2019 klo 15.00. Tilaisuus pidetään Suomisen pääkonttorilla, Ultimes Business Garden, Karvaamokuja 2 B, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksensa tiistaina 22.10.2019 noin klo 15.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2019

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2019 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2018

Ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen, on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2019, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Myös laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.

TASE

Oikaistu
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet21 572 20 111 21 231
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet124 956 132 590 129 391
Käyttöoikeusomaisuuserät15 891 16 797
Lainasaamiset3 348 3 072 3 348
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset43 1 317 1 393
Laskennalliset verosaamiset2 374 4 681 2 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä184 456 178 043 190 972
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus47 294 47 290 51 583
Myyntisaamiset61 282 59 575 58 097
Lainasaamiset4 017 4 337 4 017
Muut lyhytaikaiset saamiset5 864 3 630 4 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset965 672 974
Rahavarat26 530 24 480 27 757
Lyhytaikaiset varat yhteensä145 952 139 984 146 545
Varat yhteensä330 408 318 027 337 517
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 269 81 185 81 185
Omat osakkeet-44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot264 264 264
Kurssierot284 -2 555 -669
Kertyneet voittovarat14 865 17 241 13 237
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma133 178 132 631 130 513
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat12 411 14 841 12 373
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä815 908 847
Varaukset1 557 1 511
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat11 827 116 12 706
Muut pitkäaikaiset velat17 17 17
Joukkovelkakirjalainat81 154 95 736 80 615
Pitkäaikaiset velat yhteensä107 780 111 617 108 067
Lyhytaikaiset velat
Joukkovelkakirjalainat15 716 15 687
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 877 106 2 742
Muut lyhytaikaiset korolliset velat5 000 10 000 5 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat317 321 121
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat65 540 63 352 75 386
Lyhytaikaiset velat yhteensä89 450 73 780 98 936
Velat yhteensä197 230 185 397 207 003
Oma pääoma ja velat yhteensä330 408 318 027 337 517

TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/2019 4-6/20181-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto103 824 109 961213 590 216 577 431 109
Hankinnan ja valmistuksen kulut-94 099 -99 905-194 920 -198 674 -399 826
Bruttokate9 725 10 05618 670 17 903 31 283
Liiketoiminnan muut tuotot684 5711 603 1 195 2 528
Myynnin ja markkinoinnin kulut-2 011 -1 830-3 788 -3 610 -7 048
Tutkimus ja kehitys-914 -1 001-1 722 -1 809 -3 515
Hallinnon kulut-4 437 -4 684-8 643 -9 021 -17 599
Liiketoiminnan muut kulut-392 -193-504 -191 -1 055
Liikevoitto2 655 2 9195 616 4 466 4 594
Nettorahoituskulut-1 695 -507-2 992 -2 383 -5 557
Voitto ennen tuloveroja960 2 4112 625 2 083 -963
Tuloverot-585 -598-1 124 -642 -757
Raportointikauden voitto / tappio375 1 8131 500 1 441 -1 720
Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton0,01 0,030,03 0,03 -0,03
Laimennettu0,01 0,030,03 0,03 -0,03

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/2019 4-6/20181-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Raportointikauden voitto375 1 8131 500 1 441 -1 720
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Kurssierot-1 223 4 2101 015 871 2 936
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot130 -530-62 -275 -454
Yhteensä-1 093 3 680953 595 2 482
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -41
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 11
Yhteensä -29
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-1 093 3 680953 595 2 452
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-718 5 4932 453 2 036 732

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Kurssi-erot
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44-669
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 953
Laaja tulos yhteensä953
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.201911 86024 68181 269-44284
1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201926413 237130 513
Raportointikauden tulos 1 500 1 500
Muut laajan tuloksen erät 953
Laaja tulos yhteensä1 5002 453
Osakeperusteiset maksut 128 128
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.201926414 865133 178
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Kurssi-erot
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44-3 151
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 595
Laaja tulos yhteensä595
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus -6 322
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.201811 86024 68181 185-44-2 555
1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201826415 761136 794
Raportointikauden tulos 1 441 1 441
Muut laajan tuloksen erät 595
Laaja tulos yhteensä1 4412 036
Osakeperusteiset maksut 39 39
Pääoman palautus -6 322
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.201826417 241132 631
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.201811 86024 68181 185-44
1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 761136 794
Raportointikauden tulos -1 720 -1 720
Muut laajan tuloksen erät 2 482 -29 2 452
Laaja tulos yhteensä2 482-1 749732
Osakeperusteiset maksut -775 -775
Pääoman palautus -6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2018-66926413 237130 513

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Raportointikauden voitto1 500 1 441 -1 720
Oikaisut yhteensä17 468 13 767 27 210
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta18 969 15 208 25 490
Nettokäyttöpääoman muutos-9 780 -4 707 5 621
Rahoituserät-1 620 -1 429 -4 677
Tuloverot-829 6 881 5 715
Liiketoiminnan rahavirta6 739 15 952 32 148
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-6 581 -7 146 -15 039
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 198 198
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit0 4
Investointien rahavirta-6 581 -6 948 -14 837
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot5 000 5 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-6 394 -5 058 -15 118
Lainasaamisten takaisinmaksu
Pääoman palautus -6 322 -6 322
Rahoituksen rahavirta-1 394 -11 380 -16 440
Rahavarojen muutos-1 235 -2 376 871
Rahavarat raportointikauden alussa27 757 27 240 27 240
Valuuttakurssimuutosten vaikutus9 -384 -355
Rahavarojen muutos-1 224 -2 376 871
Rahavarat raportointikauden lopussa26 530 24 480 27 757

TUNNUSLUVUT

Oikaistu
4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
Liikevaihdon muutos, % *-5,6 -1,8-1,4 -3,7 1,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %9,4 9,18,7 8,3 7,3
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, %9,4 9,18,7 8,3 7,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %2,6 2,72,6 2,1 1,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %2,6 2,72,6 2,1 1,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,6 -0,5-1,4 -1,1 -1,3
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %0,9 2,21,2 1,0 -0,2
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %0,4 1,60,7 0,7 -0,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 495 4 4416 289 6 677 13 580
Poistot, 1 000 euroa6 434 5 12412 781 10 123 21 018
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-1,3 7,2 -1,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %2,7 4,1 2,3
Omavaraisuusaste, %40,3 41,7 38,7
Velkaantumisaste (gearing), %65,0 59,6 65,9
Henkilöstö keskimäärin691 670 676
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,01 0,030,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,01 0,030,03 0,03 -0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,16 0,190,12 0,28 0,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,31 2,31 2,27
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,36 3,40 2,05
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,04 3,22 1,80
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,70 4,60 4,60
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,41 3,82 3,10
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa135,8 195,5 117,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä2 775 156 1 688 315 3 643 880
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä4,8 2,9 6,3
* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo96 827 100 846 97 706
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo23 607 10 106 23 472
Korolliset saamiset ja rahavarat-33 895 -31 889 -35 122
Korolliset nettovelat86 539 79 062 86 055

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Raportointikauden voitto 1 500 1 441 -1 720
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 501 821 57 441 177 57 468 939
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 540 782 57 523 022 57 508 720

Osakekohtainen tulos

euroa
Laimentamaton 0,03 0,03 -0,03
Laimennettu 0,03 0,03 -0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 6 739 15 952 32 148
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,12 0,28 0,56

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 133 178 132 631 130 513
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 529 868 57 496 249 57 496 249
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,31 2,31 2,27

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 529 868 57 496 249 57 496 249
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,36 3,40 2,05
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 135,8 195,5 117,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 775 156 1 688 315 3 643 880
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 501 821 57 441 177 57 468 939
Osakkeiden vaihto, % 4,8 2,9 6,3

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA)
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Liikevoitto 5 616 4 466 4 594
+ Poistot 12 781 10 123 21 018
Käyttökate 18 397 14 589 25 613

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 1 883 3 664 6 157
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 4 406 3 013 7 423
Bruttoinvestoinnit 6 289 6 677 13 580

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat
Oikaistu
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Korolliset velat 116 573 105 958 116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 3 860 4 994 4 429
Korolliset saamiset -7 365 -7 409 -7 365
Rahavarat -26 530 -24 480 -27 757
Korolliset nettovelat 86 539 79 062 86 056
Korolliset velat 116 573 105 958 116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 3 860 4 994 4 429
Korollisten velkojen nimellisarvo 120 434 110 952 121 178

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -1 660 9 562 -1 720
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017 132 631 134 074 136 794
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2018 / 30.9.2017 / 31.3.2018 130 981 132 564 126 866
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.6.2018 130 513 136 794 132 631
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.9.2018 133 776 126 866 130 981
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018 133 178 132 631 130 513
Keskiarvo 132 216 132 586 131 557
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,3 7,2 -1,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat
Oikaistu
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 178 132 631 130 513
Korolliset velat 116 573 105 958 116 749
Sijoitettu pääoma 249 752 238 589 247 263

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo
Oikaistu
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 5 744 8 817 4 594
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 829 780 801
Yhteensä 6 573 9 597 5 395
Sijoitettu pääoma 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017 238 589 234 892 247 266
Sijoitettu pääoma 30.9.2018 / 30.9.2017 / 31.3.2018 227 186 229 735 232 580
Sijoitettu pääoma 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.6.2018 247 263 247 266 238 589
Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.9.2018 250 259 232 580 227 186
Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018 249 752 238 589 247 263
Keskiarvo 242 610 236 613 238 577
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,7 4,1 2,3

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Oikaistu
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 178 132 631 130 513
Taseen loppusumma 330 408 318 027 337 517
Saadut ennakot -179 -51 -27
330 229 317 977 337 490
Omavaraisuusaste, % 40,3 41,7 38,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oikaistu
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Korolliset nettovelat 86 539 79 062 86 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 178 132 631 130 513
Velkaantumisaste, % 65,0 59,6 65,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Suomi1 338 1 349 2 415
Muu Eurooppa76 251 80 177 153 133
Pohjois- ja Etelä-Amerikka133 833 130 531 268 188
Muut maat2 168 4 521 7 372
Yhteensä213 590 216 577 431 109

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

Convenience ja Care

20192018
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Convenience 96 086 101 229 102 915 95 634 99 947 97 481
Care 7 704 8 545 6 848 9 145 9 962 9 152
Kohdistamattomat kurssierot 33 -7 2 -12 52 -17
Yhteensä 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616

Amerikat ja Eurooppa

20192018
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Amerikat 65 011 68 326 65 916 63 896 66 855 63 210
Eurooppa 38 798 41 466 43 857 40 908 43 086 43 441
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit 14 -25 -9 -36 21 -35
Yhteensä 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

20192018
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto 103 824 109 766 109 764 104 768 109 961 106 616
Vertailukelpoinen liikevoitto 2 655 2 961 -361 488 2 919 1 548
% liikevaihdosta 2,6 2,7 -0,3 0,5 2,7 1,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 2 655 2 961 -361 488 2 919 1 548
% liikevaihdosta 2,6 2,7 -0,3 0,5 2,7 1,5
Nettorahoituskulut -1 695 -1 297 -1 547 -1 626 -507 -1 876
Voitto ennen tuloveroja 960 1 665 -1 908 -1 138 2 411 -328
% liikevaihdosta 0,9 1,5 -1,7 -1,1 2,2 -0,3

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 19.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2019 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 33 619 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2019 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 796 euroa eli noin 2,49 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille ilman osakeperusteisia maksuja olivat katsauskaudella 1 167 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 142 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 20 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 85 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa129 39121 231 136 649 17 470 136 649 17 470
Investoinnit4 4061 883 3 013 3 664 7 423 6 157
Myynnit ja vähennykset-1 0
Poistot-9 523-1 546 -9 135 -988 -18 648 -2 371
Kurssierot ja muut muutokset6834 2 063 -35 3 967 -25
Kirjanpitoarvo kauden lopussa124 95621 572 132 591 20 111 129 391 21 231
30.6.2019 31.12.2018
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa16 797
Investoinnit ja lisäykset717
IFRS 16 käyttöönotto 16 797
Myynnit ja vähennykset-103
Poistot-1 712
Kurssierot ja muut muutokset193
Kirjanpitoarvo kauden lopussa15 891 16 797

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

Oikaistu
1 000 euroa1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Korolliset velat yhteensä kauden alussa116 749 110 472 110 472
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa23 429 15 118 15 118
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-6 394 -5 058 -15 118
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset5 000 5 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*148 2 664
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-20
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 393 46 15 749
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan29 16
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan8
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa23 592 10 106 23 429
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa12 706 162 162
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*570 12 622
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-84
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 393 -46 -78
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan28
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa11 827 116 12 706
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa80 615 95 192 95 192
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan539 544 1 093
Siirto lyhytaikaisiin velkoihin -15 671
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa81 154 95 736 80 615
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa116 573 105 958 116 749

(* 2018 vuokrasopimusvelkojen kirjaaminen taseeseen IFRS 16:n soveltamisen yhteydessä.

VASTUUSITOUMUKSET

Oikaistu
1 000 euroa30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Muut vastuut
Vuokravastuut298 15 876 525
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset892 2 255 1 128
Takausvastuut ja muut vastuut
Takaukset omista sitoumuksista10 472 10 880 10 516
Muut omat vastuut2 538 3 178 2 863
Yhteensä13 010 14 058 13 378

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit
suojauslaskentaa ei sovelleta 2 891 -6 12 524 -37 1 397 9

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 4 017 3 348 7 365 7 365
Myyntisaamiset 61 282 61 282 61 282
Johdannaiset 7 7 7
Korko- ja muut rahoitussaamiset 723 723 723
Rahavarat 26 530 26 530 26 530
Yhteensä 30.6.20194 37191 88342996 68396 683
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 4 017 3 348 7 365 7 365
Myyntisaamiset 58 097 58 097 58 097
Johdannaiset 9 9 9
Korko- ja muut rahoitussaamiset 491 491 491
Rahavarat 27 757 27 757 27 757
Yhteensä 31.12.20184 37389 69342994 49694 496

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

RAHOITUSVELAT

30.6.2019 31.12.2018
Oikaistu
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Joukkovelkakirjalainat 81 154 83 513 85 000 80 615 80 750 85 000
Vuokrasopimusvelat 11 827 11 827 11 827 12 706 12 706 12 706
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 92 980 95 339 96 827 93 320 93 456 97 706
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Joukkovelkakirjalainat 15 716 15 905 15 730 15 687 16 156 15 730
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Vuokrasopimusvelat 2 877 2 877 2 877 2 742 2 742 2 742
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 12 12 12
Korkovelat 1 810 1 810 1 810 725 725 725
Muut lyhytaikaiset velat 333 333 333 308 308 308
Ostovelat 54 212 54 212 54 212 66 677 66 677 66 677
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 79 960 80 149 79 974 91 139 91 609 91 182
Yhteensä172 941175 488176 801 184 459 185 064 188 888

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat
Lainasaamiset 4 017
Valuuttatermiinit, saamiset 7
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777
Yhteensä74 794
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset
Valuuttatermiinit, velat -12
Yhteensä-12

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Aikaisemmin julkistettujen lukujen oikaisut on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite

Suominen Oyj Puolivuosikatsaus 2019

Darolutamidin myynti alkanut Yhdysvalloissa – Orionille 45 miljoonan euron etappimaksu

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.8.2019 KLO 10.30

Darolutamidin myynti alkanut Yhdysvalloissa – Orionille 45 miljoonan euron etappimaksu

Orion Oyj:n ja Bayerin yhdessä kehittämän, etäpesäkkeettömän hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen (kastraatioresistentin) eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen (darolutamidi) myynti on alkanut Yhdysvalloissa. Darolutamidin Yhdysvaltojen onnistuneeseen kaupallistamiseen liittyen Orion saa Bayerilta 45 miljoonan euron etappimaksun, jonka Orion kirjaa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulokseensa. Kirjauksella ei ole vaikutusta Orionin vuoden 2019 näkymäarvioon, koska kyseinen 45 miljoonan euron etappimaksu on ollut sisällytettynä yhtiön antamaan taloudelliseen ohjeistukseen.

Darolutamidilla ei tällä hetkellä ole hyväksyntää Euroopan lääkevirastolta tai muilta terveysviranomaisilta Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, Orion Oyj
puhelin 010 426 2721

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Sampo jakaa ylimääräisen osingon Nordea-osakkeina

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2019 klo 10.20

Sampo jakaa ylimääräisen osingon Nordea-osakkeina

Sampo Oyj:n hallitus on tänään suunnitellusti ja 13.6.2019 tiedotetun mukaisesti päättänyt ylimääräisen osingon jakamisesta Nordea Bank Abp:n osakkeiden muodossa.

Jokainen osakkeenomistaja saa 1 Nordea-osakkeen kutakin omistamaansa 10 Sampo-osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Nordea-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisenä.

Osingon irtoamispäivä on 8.8.2019 ja täsmäytyspäivä 9.8.2019. Osakeosingon maksupäivä on 12.8.2019 ja käteishyvityksen maksupäivä 16.8.2019.

Osakeosinkoa verotetaan Suomessa kuten käteisosinkoakin. Sampo maksaa osakeosingosta aiheutuvan 1,6 prosentin varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta. Verohallinto on julkaissut yleisen ohjeen muuna kuin käteisenä jaettavien osinkojen verotuksesta osoitteessa https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/muuna-kuin-rahana-maksetun-osingon-verotus/.

Ylimääräisen osingonjaon seurauksena Sammon omistusosuus Nordeassa laskee alle 20 prosenttiin. Tästä johtuen konsernin vakavaraisuus lasketaan tulevaisuudessa vain Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti ja Nordea-omistusta käsitellään tavallisena osakesijoituksena.

Sampo-konsernin Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2019 lopussa 137 prosenttia. Ylimääräinen osinko huomioiden vakavaraisuussuhde olisi ollut noin 170 prosenttia kesäkuun 2019 lopussa.

Konglomeraattisäännöstön (FICO) mukaisesta vakavaraisuuslaskennasta luopuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Sampo odottaa saavansa hyväksynnän ennen tammi-syyskuun 2019 osavuosiraportin julkaisua. Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuu ennallaan.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
Puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, mediayhteydet
Puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

facebook twitter