Etusivu » Arkistot 6.8.2019

Harvia julkaisee tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksen 16.8.2019 noin klo 9.00

Harvia Oyj:n lehdistötiedote 6.8.2019 klo 13:00

Harvian puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 julkistetaan perjantaina 16.8.2019 noin klo 9.00. Pörssitiedote ja esitysmateriaali sekä suomeksi että englanniksi ovat tällöin saatavilla Harvian kotisivuilla osoitteessa www.harvia.fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle perjantaina 16.8.2019 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Allas Sea Poolin Smart & Clean Showroomissa (osoite: Katajanokanlaituri 2a, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2019-q2-results.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.

HARVIA OYJ

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja Ari Vesterinen, ari.vesterinen@harvia.fi, p. 040 505 0440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää www.harvia.fi

Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen lausunto Preato Capital AB:n pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta

Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen lausunto Preato Capital AB:n pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta

Yleiselektroniikka Oyj

Pörssitiedote 6.8.2019 klo 13.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Taustaa

Viitaten Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) 15.6.2019 julkistamaan pörssitiedotteeseen koskien Preato Capital AB:n (”Preato Capital” tai ”Tarjouksentekijä”) velvollisuutta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”), Yleiselektroniikan hallitus antaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 13 §:ssä tarkoitetun lausuntonsa Ostotarjouksesta.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaan kohdeyhtiön hallituksen on julkistettava lausuntonsa yhtiötä koskevasta ostotarjouksesta. Lausunnon tulee sisältää perusteltu arvio tarjouksesta kohdeyhtiön ja tarjouksen kohteena olevien arvopapereiden haltijoiden kannalta sekä tarjouksentekijän tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista kohdeyhtiön toimintaan ja työllisyyteen kohdeyhtiössä.

Preato Capital tiedotti 14.6.2019 hankkineensa omistukseensa 1 327 224 Yleiselektroniikan osaketta hintaan 8,70 euroa osakkeelta. Tämän seurauksena Preato Capitalin omistusosuus Yleiselektroniikassa vastasi 51,79 prosenttia kaikista osakkeista ja äänimäärästä ja Preato Capitalille syntyi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikan osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Lisäksi Preato Capital on 17.6.2019 ja 2.7.2019 hankkinut Yleiselektroniikan tuolloin toiseksi suurimmalta osakkeenomistajalta Wonderword Oy:ltä yhteensä 240 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa yhteensä 9,37 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä, hintaan 8,70 euroa osakkeelta.

Preato Capitalin 12.7.2019 julkistaman tiedotteen mukaan Preato Capital omistaa yhteensä 1 567 224 Yleiselektroniikan osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja 61,38 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden äänimäärästä. Preato Capital on pidättänyt itsellään oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ennen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) tai muutoin. Tämän lausunnon päivämääränä Yhtiöllä on 2 562 500 osaketta. Yhtiöllä on hallussa 9 289 kappaletta sen omia osakkeita, mikä vastaa noin 0,36 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yleiselektroniikalla ei ole tämän lausunnon päivämääränä osakkeisiin oikeuttavia muita arvopapereita.

Ostotarjous lyhyesti

Seuraava tiivistelmä Ostotarjouksen ehdoista perustuu Tarjouksentekijän tiedotteissa annettuihin tietoihin sekä Tarjouksentekijän 22.7.2019 julkistamaan tarjousasiakirjaan (”Tarjousasiakirja”), johon Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymisestä sisältyvät.

Preato Capital on Ruotsin lain mukaisesti perustettu yksityinen osakeyhtiö ja se on tällä hetkellä 90,48-prosenttisesti Tarjouksentekijän hallituksen puheenjohtajan Simon Hallqvistin määräysvaltayhtiön Hallqvist Oy:n omistama.

Ostotarjouksessa tarjottava vastike on 8,70 euroa jokaisesta Yleiselektroniikan osakkeesta (”Tarjoushinta”).

Tarjoushinta on noin 14,47 prosenttia korkeampi kuin Yleiselektroniikan osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä 13.6.2019, eli viimeisenä päivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. Ostotarjous vastaa Yleiselektroniikan osakkeesta Nasdaq Helsingissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kolmen (3) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä korotettuna noin 11,6 prosentin suuruisella preemiolla sekä Yleiselektroniikan osakkeista Nasdaq Helsingissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kahdentoista (12) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä korotettuna noin 9,7 prosentin suuruisella preemiolla.[1]

Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 24.7.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy arviolta 15.8.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa. Tarjouksentekijä sitoutuu hankkimaan omistukseensa koko Yhtiön osakekannan. Ostotarjouksen toteutuminen ei kuitenkaan ole sidottu tietyn omistusosuuden saavuttamiseen. Tarjouksen tekijä pidättää oikeuden jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Hallituksen lausunnon taustat

Kuten Yleiselektroniikka on todennut 8.7.2019 julkistetussa pörssitiedotteessaan, Yleiselektroniikan hallitus on Preato Capitalin pakollisen ostotarjouksen arviointia ja muita ostotarjoukseen liittyviä toimenpiteitä varten perustanut komitean, jonka jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen ja hallituksen jäsenet Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt. Yhtiön hallitus on edellä mainittujen riippumattomien jäsenten toimesta päätösvaltainen. Hallituksen jäsen Tina Aspiala on myynyt osakkeensa Tarjouksentekijälle eikä näin ollen ole riippumaton Tarjouksentekijästä. Aspiala ei ole osallistunut tämän lausunnon käsittelyyn. Muut Yleiselektroniikan hallituksen jäsenet eivät omista Yleiselektroniikan osakkeita.

Yleiselektroniikka ei ole saanut henkilöstönsä edustajilta erillistä lausuntoa Ostotarjouksen vaikutuksista työllisyyteen.

Preato Capitalin suuren omistusosuuden vuoksi Yleiselektroniikan hallitus ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi lähteä aktiivisesti etsimään kilpailevia tarjouksia.

Tämän lausunnon antamista varten Yleiselektroniikan hallitus on tutustunut Tarjousasiakirjaan.

Valmistellessaan lausuntoaan Yleiselektroniikan hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä on esittänyt Tarjousasiakirjassa, sekä tiettyjä muita Tarjouksentekijän toimittamia tietoja, eikä Yleiselektroniikan hallitus ole itsenäisesti tarkistanut näitä tietoja. Tästä syystä Yleiselektroniikan hallituksen arvioon Ostotarjouksen vaikutuksesta Yleiselektroniikan liiketoimintaan ja työntekijöihin on suhtauduttava varoen.

Yleiselektroniikka on Ostotarjoukseen liittyen sitoutunut noudattamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua suositusta (Ostotarjouskoodi).

Strategiaa, toimintaa ja työntekijöitä koskeva arvio

Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijän tavoitteena on säilyttää Yleiselektroniikka pörssinoteerattuna yhtiönä, sillä Tarjouksentekijän näkemyksen mukaan pörssiyhtiönä toimiminen luo jatkossakin Yhtiölle hyvät edellytykset ja vakaan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle sekä mahdollistaa joustavat edellytykset Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseksi. Tarjousasiakirjan mukaan mahdolliset toimenpiteet Yhtiön listautumisedellytysten täyttämiseksi riippuvat Ostotarjouksen lopputuloksesta. Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijällä ei ole Tarjousasiakirjan päivämääränä suunnitelmia tällaisiksi toimenpiteiksi.

Tarjouksentekijän tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikkaa ja hakea Yhtiölle kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että mahdollisin yritysostoin. Osakkeiden hankinta on Tarjouksentekijän sijoitusstrategian mukainen, ja Tarjouksentekijän tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää Yhtiötä osallistumalla aktiivisesti hallitustyöskentelyyn. Tarjouksentekijä on esittänyt Yhtiön hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle Ostotarjouksen tarjousajan jälkeen 21.8.2019 päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yhtiön hallituksen kokoonpanossa. Tarjouksentekijä on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva kohta muutetaan siten, että Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Lisäksi Tarjouksentekijä on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä ja hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan kolme (3) uutta jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva muutos on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Tina Aspiala on ilmoittanut eroavansa Yhtiön hallituksesta edellä sanotusta toimikauden alkamisajankohdasta lukien. Tarjouksentekijä on ehdottanut uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että Yhtiö tulee jatkossakin noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa hallinnointikoodia. Lisäksi Tarjouksentekijä aikoo esittää Yhtiön hallitukselle Yhtiön hallituksen jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan perustamista.

Tarjouksentekijä ei odota Ostotarjouksen toteuttamisella olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Yleiselektroniikan operatiiviseen toimintaan, varoihin, toimipaikkojen sijaintiin tai työntekijöiden asemaan. Tarjouksentekijä ei ole tehnyt Yhtiötä koskevaa due diligence -tarkastusta ennen Ostotarjousta, vaan Tarjouksentekijän arvio Ostotarjouksen vaikutuksista on tehty julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella.

Yleiselektroniikan hallitus katsoo, että Yleiselektroniikan strategian toteuttaminen edellyttää omistajien vahvaa tukea ja pitkäjänteisyyttä. Erityisen tärkeää Yhtiön kannalta on kannattavan kasvun varmistaminen ja tätä kautta koko Yhtiön tuloksentekokyvyn parantaminen. Preato Capital on Ostotarjousta tehdessään tuonut esiin halunsa kehittää Yhtiön liiketoimintaa ja säilyttää Yleiselektroniikka pörssiyhtiönä. Yleiselektroniikan hallitus katsoo, että Preato Capitalin nykyinen omistusosuus Yleiselektroniikasta on riittävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yleiselektroniikan hallitus on lausuntoa valmistellessaan luottanut Tarjousasiakirjan tietoihin, eikä Yleiselektroniikan hallitus ole itsenäisesti varmentanut näitä tietoja. Yleiselektroniikan hallitus katsoo, että Tarjousasiakirjassa esitetyt tiedot Tarjouksentekijän Yleiselektroniikkaa koskevista strategisista suunnitelmista ovat yleisluonteisia. Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämien tietojen perusteella Yleiselektroniikan hallitus arvioi kuitenkin, ettei Ostotarjouksen tuloksella ole välittömiä olennaisia vaikutuksia Yleiselektroniikan nykyiseen liiketoimintaan tai työllisyyteen Yhtiössä.

Hallituksen arvio Ostotarjouksesta Yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta

Ostotarjouksessa Tarjouksentekijä tarjoaa Tarjoushintana 8,70 euroa jokaiselta Yleiselektroniikan osakkeelta. Tarjoushinta on korkeampi kuin osakkeen markkinahinta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä siten kuin yllä kohdan ”Ostotarjous lyhyesti” neljännessä kappaleessa on kuvattu.

Arvioidessaan Ostotarjousta, analysoidessaan Yleiselektroniikan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja päättäessään tästä lausunnosta hallitus on ottanut huomioon useita tekijöitä, kuten Yleiselektroniikan viimeaikaisen taloudellisen suorituskyvyn, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät sekä Yleiselektroniikan osakkeen kaupankäyntihinnan ja -määrän historiallisen kehityksen.

Yleiselektroniikan hallitus on pyytänyt Ostotarjouksen arvioimisen tueksi taloudelliselta neuvonantajalta Sisu Partners Oy:ltä Fairness Opinion -lausunnon Ostotarjouksesta (”Fairness Opinion -lausunto”). Fairness Opinion -lausunto on kokonaisuudessaan tämän lausunnon liitteenä. Hallitus toteaa, että Sisu Partners Oy:n antaman Fairness Opinion -lausunnon mukaan tarjoushinta on taloudellisessa mielessä alhainen Yleiselektroniikan osakkeenomistajien kannalta.

Yleiselektroniikan hallitus katsoo Ostotarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämiensä seikkojen ja osatekijöiden perusteella, että Preato Capitalin tarjoamaa vastiketta osakkeista on pidettävä Yleiselektroniikan osakkeenomistajien kannalta alhaisena.

Näihin seikkoihin ja osatekijöihin kuuluvat muun muassa:

tiedot ja oletukset Yleiselektroniikan liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta tämän lausunnon päivämääränä ja niiden arvioitu kehitys tulevaisuudessa;osakkeista tarjottu preemio;Yleiselektroniikan osakkeen historiallinen kaupankäyntihinta;Yleiselektroniikan osakkeen arvostuskertoimet verrattuna toimialalla vallitseviin kertoimiin ennen Ostotarjouksen julkistamista;hallituksen tekemät ja tilaamat valuaatiot ja analyysit sekä taloudellisen neuvonantajan Sisu Partners Oy:n kanssa käydyt keskustelut; ja Sisu Partners Oy:n antama Fairness Opinion -lausunto. Yleiselektroniikan osakkeenomistajien tulee itsenäisesti päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä ottaen huomioon kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät tiedot ja muut Yleiselektroniikan osakkeen arvoon vaikuttavat seikat. Yleiselektroniikan hallitus haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin Ostotarjouksen arvioinnissa mahdollisesti merkityksellisiin seikkoihin: Tarjousvastike sisältää preemion verrattuna Yleiselektroniikan osakkeen viimeaikaiseen kurssiin, mutta yrityskauppakertoimien ja vertailuryhmän kertoimien mukaan hinnoiteltuna Yleiselektroniikan arvo olisi tarjottua vastiketta korkeampi, vaikkakin huomioon tulee ottaa myös arvostusta alentavat tekijät. Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen arvostusero suhteessa vertailuryhmään on Yleiselektroniikan hallituksen arvion mukaan kuitenkin liian suuri. Yleiselektroniikan hallitus arvioi, että Yhtiön strategian mukainen toiminta tai pitkällä aikavälillä mahdollinen Preato Capitalin omistuksen realisointi voi tulevaisuudessa tuottaa tarjousvastiketta korkeamman arvon osakkeenomistajille. Hallitus ei kuitenkaan voi taata, että Ostotarjouksen hyväksymättä jättäminen tai joku muu vaihtoehto toteutuessaan tuottaa korkeamman arvon kuin Ostotarjouksen hyväksyminen. Yleiselektroniikan osakkeen vaihto on ollut vähäistä, minkä johdosta osakkeen markkina-arvo ei välttämättä anna oikeaa kuvaa Yleiselektroniikan osakkeen käyvästä arvostuksesta. Yleiselektroniikan osakkeenomistajilla on vaihtoehtona jäädä osakkeenomistajaksi yhtiöön, jossa Tarjouksentekijä käyttää merkittävää määräysvaltaa Ostotarjouksen toteutumisesta riippumatta, tai hyväksyä Ostotarjous. Osakkeenomistajien tulisi myös ottaa huomioon Ostotarjouksen hyväksymättä jättämiseen liittyvät mahdolliset riskit. Preato Capitalin nykyinen omistusosuus, joka on 61,16 prosenttia kaikista Yleiselektroniikan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, todennäköisesti johtaa siihen, että Yleiselektroniikan yhtiökokouksissa Preato Capitalilla tulee olemaan yli kaksi kolmasosaa kokouksissa edustetuista äänistä. Tämän lisäksi Ostotarjouksen johdosta Tarjouksentekijä voi saada omistukseensa yli kaksi kolmasosaa Yleiselektroniikan osakkeista. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on riittävä ääniosuus päättämään tietyistä yritysjärjestelyistä, mukaan lukien muun muassa yhtiön sulautumisesta toiseen yhtiöön, yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja yhtiön osakkeiden liikkeeseenlaskusta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Ostotarjous voisi vähentää entisestään Yleiselektroniikan osakkeenomistajien sekä niiden osakkeiden, jotka muutoin olisivat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä, lukumäärää. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen osakkeiden lukumäärästä riippuen tällä voisi olla haitallinen vaikutus Yleiselektroniikan osakkeiden likviditeettiin ja arvoon. Osakeyhtiölain 18 luvun mukaan osakkeenomistaja, joka omistaa yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä on oikeutettu lunastamaan, ja muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta on myös velvoitettu lunastamaan, muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Mikäli Preato Capital saa omistukseensa mainitun määrän Yhtiön osakkeita, niiltä Yleiselektroniikan osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksy Ostotarjousta, voidaan lunastaa osakkeet osakeyhtiölain mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin.

Hallituksen suositus

Yleiselektroniikan hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja kokonaisuutena Tarjousasiakirjan, Fairness Opinion -lausunnon, Yleiselektroniikan julkistaman tiedon, Yleiselektroniikan arvioidun tuloskehityksen, ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Edellä esitetyn perusteella Yleiselektroniikan hallitus katsoo, että tarjottavaa vastiketta on pidettävä alhaisena. Yleiselektroniikan hallitus haluaa kuitenkin kiinnittää osakkeenomistajan huomion myös siihen, että mitä lyhyempi osakkeenomistajan sijoitushorisontti Yleiselektroniikan osakkeisiin on tai mitä suurempi likviditeetin tarve osakkeenomistajalla on, sitä tärkeämpää osakkeenomistajan on ymmärtää mitä Yleiselektroniikan osakkeen likviditeetistä on lausuttu ylempänä kohdassa ”Hallituksen arvio Ostotarjouksesta Yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta”.

Yllämainittujen seikkojen perusteella Yleiselektroniikan hallituksen päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet yksimielisesti eivät suosittele, että Yleiselektroniikan osakkeenomistajat hyväksyvät Preato Capitalin Ostotarjouksen.

Tähän lausuntoon liittyvät tiedot

Tämä hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan osakkeenomistajien eikä minkään muun tahon sijoitus- eikä veroneuvontaa, eikä hallituksen voida edellyttää erityisesti arvioivan yleistä osakekurssin kehitystä tai sijoittamiseen yleensä liittyviä riskejä. Osakkeenomistajien tulee itsenäisesti harkita ja päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ottaen huomioon kaikki saatavilla oleva informaatio, mukaan lukien Tarjousasiakirjaan ja tähän hallituksen lausuntoon sisältyvät lausumat ja tiedot.

Yleiselektroniikan taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen liittyen toimii Sisu Partners Oy ja oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy.

Espoossa 6.8.2019

Yleiselektroniikka Oyj

Hallitus

Liite 1: Fairness opinion –lausunto

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen, puh. +358 400 742 559

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

HUOMAUTUS

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA, EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

[1] Pois lukien Tarjouksentekijän 14.6.2019 jälkipörssissä tekemä 1 327 224 Osakkeen kauppa hintaan 8,70 euroa Osakkeelta

Liite

2019-08-06 Fairness Opinion Sisu Partners Oy

Yrityskauppa kiihdyttää digitaalista kasvuvauhtia – I-Mediat Oy osti enemmistön Myynninmaailma Oy:stä

Ilkka-Yhtymä Oyj Lehdistötiedote 6.8.2019, klo 11.00

YRITYSKAUPPA KIIHDYTTÄÄ DIGITAALISTA KASVUVAUHTIA – I-MEDIAT OY OSTI ENEMMISTÖN MYYNNINMAAILMA OY:STÄ

Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy on hankkinut 6. elokuuta 2019 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistön markkinointitoimisto Myynninmaailma Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa Ilkka-Yhtymä-konsernin strategiaa ja laajentaa I-Mediat Oy:n yritysasiakkaille tarjottavien markkinointipalveluiden valikoimaa.

Myynninmaailma Oy tarjoaa yrityksille käytännön ratkaisuja tehokkaaseen myyntiin ja markkinointiin. Yritys on perustettu tammikuussa 2011, ja se on jo saavuttanut paikkansa alan todellisena tekijänä niin pienten kuin suurten yritysten myynnin kasvattajana. Yhtiön liikevaihto oli 2018 noin 1,5 milj. euroa ja sillä on toimipisteet Seinäjoella, Tampereella ja Oulussa. Yhtiö työllistää vakituisesti 22 myynnin ja markkinoinnin sekä viestinnän asiantuntijaa. Myynninmaailman palveluja ovat mm. myynnin ja markkinoinnin suunnittelu, digitaalinen markkinointi, markkinointiautomaatio ja myynnin koulutukset.

Yrityskaupan myötä I-Mediat vahvistaa asemaansa alueen suurimpana ja monipuolisimpana yritysten markkinointikumppanina.

Vahva panostus digitaalisuuteen jatkuu

Jo keväällä toteutunut yrityskauppa vaikuttajamediatoimisto somessa.comin kanssa ja nyt markkinointitoimisto Myynninmaailman vahva osaaminen digitaalisessa markkinoinnissa vahvistavat uudistuvan mediatalon kasvustrategiaa. Myynninmaailma palvelee niin B2C- kuin B2B-asiakkaita. I-Mediat lisää Myynninmaailman vahvuuksia myös perinteisessä markkinoinnissa.

-Myynninmaailman tavoitteet osuivat hienosti yksiin omiemme kanssa, molempien tahtotilana on auttaa yrityksiä menestymään omassa liiketoiminnassaan. I-plus viestintä- ja markkinointipalvelumme ja Myynninmaailman palvelut täydentävät hyvin toisiaan. Myynninmaailman myötä saamme merkittävästi lisää voimaa digitaalisten markkinointipalveluiden toteuttamiseen, kertoo I-Medioiden liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.

-Intohimonamme on auttaa yrityksiä tekemään tuloksellista ja mitattavaa markkinointia etenkin digitaalisissa kanavissa. Toteutamme asiakkaillemme avaimet käteen -projekteja, mutta sen lisäksi valmennamme ja koulutamme tiimejä niin myynnissä kuin markkinoinnissa. Kun yritykset omalla toiminta-alueellaan menestyvät, edistää se myös välillisesti hyvinvointia alueella muutoinkin. Se on myös meille, kuten I-Medioillekin, tärkeää, sanoo Myynninmaailman toimitusjohtaja Ville Orrenmaa.

Valtakunnallinen toiminta vahvistuu

I-Mediat panostaa vahvasti alueelliseen kasvuun Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla ja vahvisti vaikuttajamarkkinoinnin myötä valtakunnallista toimintaansa. Myynninmaailman kanssa valtakunnallinen tekeminen vahvistuu entisestään. Sekä I-Mediat että Myynninmaailma toteuttavat parhaillaan kasvustrategiaa ja yrityskauppa vahvistaa molempien asemaa alueellisesti ja mahdollistaa valtakunnallisesti nopeampaa etenemistahtia.

-Toimipisteemme sijaitsevat tällä hetkellä Seinäjoen lisäksi Oulussa ja Tampereella ja olemme hyvässä valtakunnallisessa kasvuvauhdissa. Tavoitteenamme on kuitenkin vahvistaa asemiamme myös Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. I-Medioiden kanssa kasvatamme markkinointipalveluidemme kattavuutta ja saamme leveämmät hartiat kasvun toteuttamiseen, kertoo Orrenmaa.

-Myynninmaailman toiminta perinteisen markkina-alueemme ulkopuolella antaa mielenkiintoisen näkymän uusille alueille, Puutio jatkaa.

Yhteistyö käynnistyy

-Yhteistyö I-Medioiden kanssa tuo asiakkaillemme käyttöön uusia markkinointikanavia ja sisällöntuotannon osaamista. Meillä on paljon B2C-asiakkaita, mutta fokuksemme on B2B-asiakkuuksissa, kertoo Myynninmaailman hallituksen puheenjohtaja ja osakas Mikko Isoniemi.

– Nyt lähdetään liikkeelle siitä, että tekijätiimimme pääsevät tutustumaan paremmin toisiinsa, uutta kohti ollaan koko yhteisellä porukalla menossa, summaavat Puutio ja Orrenmaa.

Yrityskaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2019 liikevaihtoon ja tulokseen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418
Liiketoimintajohtaja Jarno Puutio, I-Mediat Oy, puh 040 557 7336

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ: Vuoden 2019 puolivuosikatsauksen julkistus ja webcast-tiedotustilaisuus 13.8.2019

logo.png

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 6.8.2019 klo 10.30

Vuoden 2019 puolivuosikatsauksen julkistus ja webcast-tiedotustilaisuus 13.8.2019

Remedyn puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019 julkaistaan tiistaina 13.8.2019 kello 9.00 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.remedygames.com/fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

Yhtiö järjestää katsausta käsittelevän webcast-tiedotustilaisuuden samana päivänä klo 10.00. Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala ja talousjohtaja Terhi Kauppi käyvät tilaisuudessa läpi puolivuotiskauden tuloksen ja keskeiset tapahtumat, sekä kuvaavat toiminnan nykytilannetta.

Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://www.remedygames.com/fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/esitykset/ Tilaisuuden videotallenne ja esitysmateriaali ovat saatavilla jälkikäteen samassa osoitteessa.

LISÄTIETOJA
Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, sijoittajasuhdevastaava
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: 050 520 4098

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com

LYHYESTI YHTIÖSTÄ
Remedy Entertainment Oyj on yksi Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä videopeliyhtiöitä, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä kuten Alan Wake ja Max Payne. Perustamisvuodestaan 1995 Espoossa sijainnut yhtiö työllistää yli 200 pelialan ammattilaista 25:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaqin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Remedyn uusimpia pelejä ovat yhtiön omistama ja kehittämä yliluonnollinen toimintapeli Control, jonka julkaistaan PlayStation 4, Xbox One ja PC-alustoille 27. elokuuta 2019, sekä yhteistyössä Smilegaten kanssa kehitetty Crossfire-yksinpelikampanja. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja -pelinkehitystyökaluja www.remedygames.com

Cramon puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 julkaistaan 15.8.2019 klo 9.00

logo.gif

Cramo Oyj Lehdistötiedote 6.8.2019, klo 9.00

Cramon puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 julkaistaan 15.8.2019 klo 9.00

Cramo Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019 torstaina 15.8.2019 klo 9.00. Tulostiedote on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cramogroup.com.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 15.8.2019 klo 11.00 Hotelli Kämpissä, osoitteessa Kluuvikatu 2 (2. krs), Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa: www.cramogroup.com.
Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Cramon internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Yleiselektroniikka Oyj:n PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

Yleiselektroniikka Oyj:n PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

Puolivuosikatsaus 6.8.2019 kello 9:00

Liikevaihtotaso säilytettiin myyntikate laski hieman

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto oli 13,7 (13,9) miljoonaa euroaLiikevoitto oli 573 (669) tuhatta euroaOsakekohtainen tulos 0,16 (0,19) euroaUusi enemmistöomistaja on tiedottanut Yleiselektroniikan Oyj:n jatkavan pörssissä itsenäisenä yhtiönä.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto oli 28,8 (28,0) miljoonaa euroaLiikevoitto kasvoi 19,2 prosenttia ja oli 1 697 (1 424) tuhatta euroa Osakekohtainen tulos 0,43 (0,41) euroa

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2019 tuloksen arviointia vaikeuttaa Venäjän poliittisen ja taloudellisen ympäristön epävarmuus. Ns. kovan Brexitin oletetaan vaikuttavan haitallisesti liiketoimintaan. Kokonaisvaikutuksia ei voida vielä arvioida. Enemmistöomistajan vaihtumisen ja julkisen ostotarjouksen ei nähdä vaikuttavan liiketoimintaan vuonna 2019. Vuoden 2019 voiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin 2018.

AVAINLUKUTAULUKKO
AVAINLUVUT4-6.194-6.181-6.191-6.181-12.18
Liikevaihto, Me13,713,928,828,057,2
Liikevoitto, Me0,60,71,71,43,5
Liikevoitto-%4,24,85,95,26,2
Tulos ennen veroja, Me0,60,71,51,53,6
Katsauskauden tulos, Me0,50,61,31,22,9
Liiketoiminnan rahavirta, Me-0,21,00,41,03,0
Tulos/osake, eur0,160,190,430,411,00
Oma pääoma/osake eur5,414,705,15
Oman pääoman tuotto (ROE), %18,619,021,6
Omavaraisuusaste, %61,359,263,4

TOIMITUSJOHTAJA JANNE SILVENNOINEN:

”Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Yleiselektroniikka aloitti vuoden vahvasti. Toisella vuosineljänneksellä saavutimme liikevaihdossa lähes saman tason kuin viime vuonna, joka oli erittäin vahva. Myyntikatteen lievä lasku kaikilla markkina-alueilla painoi tulosta vertailukauteen nähden.

Yleiselektroniikan pääomistaja vaihtui kesäkuussa, kun yrityksen 50 vuotta sitten perustanut Jussi Aspiala perheineen myi enemmistöosuutensa 51,79% Preato Capital AB:lle. Muutos nähdään positiivisena yhtiölle, koska Preato Capital on nimenomaan edustus- ja agentuuriliiketoimintaan keskittynyt pitkällä sijoitushorisontilla toimiva yhtiö. Preato Capital on tiedottanut julkisesti ja tiedottanut myös henkilöstöä siitä, että se aikoo kehittää Yleiselektroniikkaa edelleen itsenäisenä pörssiyhtiönä.

21.8 koolle kutsutulle ylimääräiselle yhtiökokoukselle on ehdotettu yhtiön hallituksen uudistusta ja se tuo jälleen lisää näkemystä ja osaamista yhtiön kehittämiseen.

RS liiketoiminta

Tausta: Olemme englantilaisen RS Components PLC:n jakelu- ja markkinointipartneri. Yhteistyö on jatkunut jo 20 vuotta. RS Components laajentaa tarjontamme yli 1.000.000 yön yli pikatoimituksessa olevaan elektroniikka-, sähkötekniikka- ja automaatiotuotteeseen.
Brexitin lykkääntymisen vuoksi sen mahdolliset vaikutukset näkyvät vain viimeisen vuosineljänneksen tuloksessa. Saadulla lisäajalla päämies on pystynyt myös varautumaan huomattavasti paremmin toimitusvarmuuden ja hinnoittelun säilyttämiseen kilpailukykyisenä.

Komponenttien avainasiakasmyynti elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistajille sekä alihankkijoille.

Tausta: Tämä on Yleiselektroniikka -konsernin suurin liiketoiminta-alue. Se on sopimusmyyntiä asiakkaidemme tuotannon tarpeisiin. Toimitamme näihin tarpeisiin valmistajien komponentteja, joiden myynti- ja markkinointiedustajana toimimme.

Katsauskaudella edustusvalikoimassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nyt kehityskohteenamme on markkinoinnin ja myynnin tehostaminen tällä alueella.

Tuotanto- ja mittaustekniikka

Tausta: Tuotanto- ja mittaustekniikka on synerginen ryhmä komponenttimyyntimme kanssa. Asiakkaidemme tuotekehityksen ja tuotannon testauslaitteiden hankinnat ovat entistä merkittävämmässä osassa meille varsinkin Suomessa. Edustamme useita maailman huippumerkkejä, joista tunnetuimpia ovat Fluke, Chroma, Weller, Flir sekä Rohde & Schwartz.

Uuden edustuksemme Rohde & Schwartz markkinointi- ja tuotejulkaisutoimet ovat edenneet erittäin hyvin.

Markkinointi

Uusi verkkokauppa avattiin Yleiselektroniikka Oyj:öön 4.4.2019. Yhteistyön taso ja työn laatu verkkokaupan rakentamiseen valitun kehittäjän kanssa oli pettymys. Nyt uuden yhteistyökumppanin kanssa olemme saaneet valmiiksi paljon parannuksia, joiden olisi pitänyt olla valmiina jo julkaisuhetkellä.

Konsernissa AV- tuotteisiin omalla brändillään keskittyvä Noretron Komponentit Oy julkaisi oman verkkokauppansa. Projektin tekninen osa onnistui hyvin ja nyt Noretron Komponentit siirtyy verkkokaupan markkinoinnin kehittämiseen. Konsernissa on panostettu digitalisoinnissa markkinoinnin kehittämiseen.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2019

KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS JA INVESTOINNIT

Yleiselektroniikka –konsernin katsauskauden liikevaihto oli 28,8 (28,0) miljoonaa, kasvua 0,8 miljoonaa euroa eli 2,9 %. Liikevaihto kasvoi eniten Venäjällä.

Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 1 697 (1 424) tuhatta euroa, kasvua 273 tuhatta euroa eli 19,2 %.

Tulos ennen veroja oli 1 519 (1 446) tuhatta euroa. Katsauskauden tulos oli 1 254 (1 199) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,41) euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 25,0 (22,4) miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimus-standardin muutokset kasvattivat taseen käyttöomaisuutta ja velkaa 1,9 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 18,6 (19,0) %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,2 (20,3) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 61,3 (59,2) %. Oma pääoma/osake oli 5,41 (4,70) euroa.

Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 158 (370) tuhatta euroa. Investoinnit olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

SEGMENTTITIEDOT

Suomi

Suomen liiketoiminnan liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna 12,8 (12,8) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja parani 36,2 prosenttia ja oli 417 (306) tuhatta euroa.

Suomen liiketoiminnan muodostavat Yleiselektroniikka Oyj ja Noretron Komponentit Oy.Kannattavuuden paranemisen taustalla ovat muutokset tuotevalikoimassa sekä tehostunut logistiikka.

Venäjä

Venäjän liiketoiminnan euromääräinen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 7,4 prosenttia 9,8 (9,1) miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja oli 807 (811) tuhatta euroa. Liikevoitto parani 973 (813) tuhanteen euroon, ruplan vahvistuminen vaikutti negatiivisesti tuloslaskelman kurssieroihin.

Baltia

Baltian liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,6 (5,5) miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja oli edellisen vuoden tasoa 296 (330) tuhatta euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 237 (232). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 48 (51) henkilöä. Katsauskauden henkilöstökulut olivat 4 309 (4 388) tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2019.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tina Aspiala, Mikko Moilanen, Anssi Ruohtula ja Michaela von Wendt. Tilintarkastajaksi valittiin Moore Stephens Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,33 euroa osakkeelta ulkonaoleville osakkeille eli yhteensä 842.560 euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 24.4.2019.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 100.000 osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai –järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hankkeisiin.

Hallituksen valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ (ennallaan, julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2019)

Konserni arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuuden. Varaston kuranttiutta valvotaan jatkuvasti. Asiakas- ja toimittajariskit minimoidaan säännöllisellä yhteistyöllä. Myyntisopimukset ovat valuuttasidonnaisia kurssiriskien välttämiseksi.

Muut liiketoiminnan riskit arvioidaan strategiatyön yhteydessä vuosittain. Hallituksen tietoon tulleita riskejä ovat mm. elektroniikan komponenttien pidentyneet toimitusajat, mikä yhdistettynä toimitusvarmuuden säilyttämiseen kasvattaa varastoon kohdistuvaa riskiä. Sitovat toimitussopimukset asiakkaiden kanssa korostuvat.

Baltian komponenttikaupan alihankintapainotteisuus on riski, koska se reagoi suhdanteisiin herkästi. Osa liikevaihdosta 2018 tuli kertaluonteisista suurien komponenttierien myynneistä, joiden toistuminen vuonna 2019 on epävarmaa.

Venäjän maahantuonnissa työläs sertifiointiprosessi vaikeuttaa teknisten tuotteiden maahantuontia. Venäjän ruplan nopeat kurssimuutokset vaikuttavat tuontitavaran kilpailukykyyn ja aiheuttavat valuuttariskin. Venäjään kohdistuvat talouspakotteet vaikuttavat haitallisesti liiketoimintaan.

Varastojen seuranta on olennaisen tärkeä, jotta epäkuranttia tavaraa ei kerry varastoihin. Myyntisaamisiin liittyy luottotappioriski.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

JULKINEN OSTOTARJOUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N OSAKKEISTA

Preato Capital AB hankki 14.6.2019 omistukseensa 1.327.224 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa 51,79 prosenttia kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Osakehankinnan seurauksena Preato Capital AB:lle syntyi AML 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.

Pakollisessa ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike on 8,70 euroa jokaisesta Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeesta. Hinta vastaa 14,47 prosentin preemiota suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 13.6.2019.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi on julkaistu 22.7.2019. Tarjousaika alkoi 24.7.2019 klo 9:30 ja päättyy 15.8.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa).

Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus arvioi Ostotarjousta ja kartoittaa vaihtoehtoja osakkeenomistajien kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Yleiselektroniikan hallitus antaa lausuntonsa arviolta samana päivänä kuin Yhtiön puolivuosikatsaus julkistetaan, 6.8.2019. Hallituksen taloudellisena neuvonantajana ja fairness opinionin –laatijana toimii Sisu Partners Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Yleiselektroniikka Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Preato Capital AB:n esittämästä pyynnöstä hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2019 klo 16. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 15.7.2019

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto ROEtulos rahoituserien jälkeen ./. verot* 100
oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
Omavaraisuusasteoma pääoma + vähemmistöosuus* 100
taseen loppusumma ./. saadut ennakot
Henkilöstö keskimäärinKeskiarvo kuukauden lopun henkilömääristä
Tulos/osake (EPS)tulos rahoituserien jälkeen ./. verot
tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osakeoma pääoma
osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

TAULUKKO-OSA 1.1.-30.6.2019

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönottoa. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-STANDARDIT

Yleiselektroniikka-konsernissa otettiin käyttöön uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardi 1.1.2019. Tämän seurauksena konsernissa kirjattiin taseeseen ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin mukaista helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät saadaan jättää kirjaamatta taseeseen. Konserni noudatti siirtymisessä yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu eikä omaan pääomaan ole tehty oikaisuja standardin käyttöönotosta johtuen.

Standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseen käyttöomaisuuseriin on 1 972 tuhatta euroa. Vastaavasti pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin on kirjattu 1 972 tuhannen euron suuruinen vuokrasopimusvelka. Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)1-6/191-6/181-12/184-6/194-6/18
Liikevaihto28 80428 00557 21713 69313 911
Liiketoiminnan muut tuotot7162630
Materiaalit ja palvelut-20 771-20 158-41 279-9 941-9 921
Työsuhdekulut-4 309-4 388-8 314-2 121-2 261
Poistot ja arvonalentumiset-514-295-565-274-147
Liiketoiminnan muut kulut-1 521-1 756-3 565-787-913
Liikevoitto1 6971 4243 520573669
Rahoitustuotot204362722119226
Rahoituskulut-382-340-690-140-203
Voitto ennen veroja1 5191 4463 551551693
Tuloverot-265-247-687-92-118
Katsauskauden tulos1 2541 1992 864459574
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille1 0931 0582 557392490
Vähemmistölle1601423076784
Tulos/osake (laimentamaton) EUR0,430,411,000,160,19
Tulos/osake (laimennettu) EUR0,430,411,000,160,19
Laajan tuloslaskelman erät (TEUR)
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot485-229-63266-87
Katsauskauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen00000
Katsauskauden laaja tulos yhteensä1 7399702 232525487
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille1 5298521 986449410
Vähemmistölle2101192467677
Ulkonaolevien osakkeiden lkm ka (tkpl)2 5532 5522 5522 5532 552
Ulkonaolevat osakkeet kauden lopussa2 5532 5532 5532 5532 553
Osakkeiden lkm (tkpl)2 5632 5632 5632 5632 563
KONSERNIN TASE (TEUR)30.6.201930.6.201831.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Muut aineettomat oikeudet527262
Liikearvo643643643
Aineettomat käyttöom. hyödykkeet806677700
Aineelliset käyttöom. hyödykkeet3 1611 6911 545
Muut rahoitusvarat237237237
Laskennallinen verosaaminen112107115
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus7 4227 5967 093
Myynti- ja muut saamiset8 4317 5917 935
Rahavarat4 1373 7404 722
VARAT YHTEENSÄ25 00122 35423 050
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma2 4842 4842 484
Muu sidottu pääoma626162
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto181818
Edellisten tilikausien voitto10 1658 3808 147
Tilikauden voitto1 0931 0582 425
Yhteensä13 82312 00113 136
Vähemmistöosuus808614699
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat1 8001 274756
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat7 4798 1908 023
Rahoitusvelat1 091274436
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ25 00122 35423 050
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)1-6/191-6/18
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja1 5191 446
Poistot ja arvonalentumiset514295
Muut oikaisut0-74
Korkotuotot-26-34
Korkokulut2910
Vaihto-omaisuuden
lisäys(-) /vähennys(+)-329-763
Lyhytaikaisten varojen
lisäys(-) /vähennys(+)-496-864
Lyhytaikaisten velkojen
lisäys(+) /vähennys(-)-5451 268
Maksetut verot-275-270
Saadut korot2632
Maksetut korot-28-10
Liiketoiminnan rahavirta3881 036
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin-158-370
IFRS 16 muutos-1 9720
Luovutushinnat026
Investointien rahavirta-2 130-345
Rahoituksen rahavirta
Lainojen lyhennykset-286-766
Lainojen nostot13623
IFRS 16 muutos1 9720
Maksetut osingot-942-876
Rahoituksen rahavirta757-1 019
Rahavarojen muutos-986-328
Rahavarat 1.1.4 7224 296
Valuuttakurssien ja konsolidoinnin vaikutus401-229
Rahavarat 30.6.4 1373 740
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
2018OsakeVaraSVPOMuuntoKert.Vähem-Yht.
pääomarahastorahastoerovoittomistö
varatosuus
Oma pääoma
31.12.172 484610-129 41567812 626
Tilikauden tulos1 0521421 194
Muuntoerot10-235-23-249
Muu muutos18018
Osingonjako-816-182-998
Oma pääoma
30.6.182 4846118-39 41661412 590
2019OsakeVaraSVPOMuuntoKert.Vähem-Yht.
pääomarahastorahastoerovoittomistö
varatosuus
Oma pääoma
31.12.182 4846218-7210 64469913 835
Tilikauden tulos1 0931601 254
Muuntoerot06437150485
Muu muutos00
Osingonjako-843-100-942
Oma pääoma
30.6.192 4846218-811 26680814 631
Segmenttitiedot (TEUR)
1-6/2019
SuomiVenäjäBaltiaSegm.Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto12 8319 8216 557-40528 804
Poistot-206-206-102-514
Liikevoitto4259733001 697
Rahoitustuotot42000204
Rahoituskulut-12-366-4-382
Tulos ennen veroja4178072961 519
Varat12 4737 9874 563-37024 652
Velat5 7483 0431949-37010 370
Investoinnit1182615158
Henkilöstö5412657237
Segmenttitiedot (TEUR)
1-6/2018
SuomiVenäjäBaltiaSegm.Yhteensä
väliset
Tulos
Liikevaihto12 8309 1416 522-48728 005
Poistot-133-107-55-295
Liikevoitto2938133171 424
Rahoitustuotot435800362
Rahoituskulut-8-329-20-340
Tulos ennen veroja3068113301 446
Varat11 0826 7884480-34322 008
Velat5 2752 7422 064-3439 738
Investoinnit2907110370
Henkilöstö5712055232
Segmenttitiedot (TEUR)
1-12/2018
SuomiVenäjäBaltiaSegm.Yhteensä
väliset
Liikevaihto25 27220 15512 622-83257 217
Poistot-250-205-110-565
Liikevoitto8742 1484993 520
Rahoitustuotot971120722
Rahoituskulut-14-671-50-690
Tulos ennen veroja8682 1884963 552
Varat11 7176 4394 701-15822 699
Velat5 2802 2451 847-1589 215
Investoinnit39711228537
Henkilöstö5611655227
VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)30.6.1930.6.18
Vastuut
Rahalaitoslainat2 8911 548
Shekkitililimiitti268268
Vastuut yhteensä3 1591 816
Annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset715715
Yrityskiinnitykset673673
Pantatut arvopaperit100100
Takaukset035
Annetut vakuudet yhteensä1 4881 523
Rahalaitoslainat sisältää 1 852 tuhatta
IFRS 16 mukaisia lainoja.

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta
yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.

Espoossa 6.8.2019

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Janne Silvennoinen
Toimitusjohtaja
puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Marika Rusko
Talousjohtaja
puh +358(0)10 2891 282 tai +358(0)400 542 022

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 237 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 6.8.2019

Keslan puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 6.8.2019 Klo 8.00

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti:

Konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto koheni merkittävästi vertailukauteen nähdenKonsernin liikevaihto kasvoi 3,5 % vertailukaudesta ja oli 12,0 miljoonaa euroa (4-6/2018 11,6 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto EBIT oli 668 tuhatta euroa (119 tuhatta euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 595 tuhatta euroa positiivinen (684 tuhatta euroa negatiivinen).Osakekohtainen tulos EPS oli 0,14 euroa (-0,03 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvua ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen nähdenKonsernin liikevaihto kasvoi 9,7 % vertailukaudesta ja oli 24,8 miljoonaa euroa (1-6/2018 22,6 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto EBIT oli 1 622 tuhatta euroa (845 tuhatta euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 1 263 tuhatta euroa positiivinen (1 044 tuhatta euroa positiivinen).Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 16,5 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa).Osakekohtainen tulos EPS oli 0,30 euroa (0,11 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Keskeisiä katsauskauden tapahtumia:

Konserni järjesteli lainarahoituksensa uudelleen 10,8 miljoonan euron rahoitusjärjestelyllä.

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia, vertailukaudet IRFS 16 mukaisesti oikaistuina)

1-61-64-64-61-12
1000 euroa20192018201920182018
Kasvu
Tilauskanta kauden lopussa16 50115 35316 50115 35317 818
Saadut tilaukset25 93024 85511 55313 17052 244
Liikevaihto24 78222 59412 03111 62245 064
Liikevaihdon muutos, %9,7 %2,3 %3,5%-0,1 %5,5 %
Kannattavuus
Liikevoitto (EBIT)1 6228456681192 236
Liikevoitto, %6,5 %3,7 %5,5 %1,0%5,0 %
Kauden laaja tulos1 029370476-901 204
Tulos / osake (EPS), EUR *0,300,110,14-0,030,36
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %13,23,511,22,19,5
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta1 2631 044595-6842 845
Bruttoinvestoinnit47221432685899
Taloudellinen asema (kauden lopussa)
Korollinen nettovelka10 34011 67510 34011 67510 507
Nettovelkaantumisaste, %80 %101 %80 %101 %85 %
Omavaraisuusaste, %38 %35 %38 %35 %39 %
Taseen loppusumma34 35032 86834 35032 86831 887
Henkilöstö keskimäärin249241249241243

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kesla-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtainen tulos lähes kolminkertaistui edellisvuodesta 0,30 euroon ja myös liiketoiminnan nettorahavirta oli edellisvuotta parempi.

Viennissä liikevaihto kehittyi erityisen vahvasti Itä-Euroopassa, Kauko-Idässä ja Pohjois-Amerikassa Länsi-Euroopan pysyessä edellisvuoden tasolla. Emoyhtiön kotimaan laskutus kasvoi noin 20 %. Konsernin tilauskanta kasvoi vertailukauteen nähden noin 1,1 miljoonaa, mutta pieneni edellisen kvartaalin lopusta 1,6 miljoonaa 16,5 miljoonaan euroon, joka on edelleenkin yrityksen historiaan peilattuna poikkeuksellisen korkea taso. Saadut tilaukset kasvoivat vertailukauteen nähden selvästi kotimaassa, Skandinaviassa ja Japanissa. Venäjien ja Pohjois-Amerikan tilausvirta oli vertailukautta heikompi. Toisen kvartaalin tilauskertymä jäi edellisvuodesta, mutta kvartaalin liikevaihto kasvoi noin 3,5 % edellisvuoteen verrattuna.

Kaikki Keslan liiketoiminta-alueet kasvoivat kannattavasti sekä vertailukauteen että edellisvuoden toiseen kvartaaliin nähden. Auto- ja kierrätysnostureiden liikevaihdon kehittyminen jatkui edelleen erittäin vahvana. Varaosamyynti kasvoi noin 8 % vertailukauteen nähden. Emoyhtiön kannattavuutta rasitti vuosipuoliskon aikana 208 tuhatta euroa kasvanut luottotappiovaraus liittyen erään asiakkaan kohonneeseen luottotappioriskiin.

MFG Components Oy:n liiketoimintajärjestelyt saatettiin päätökseen yhtiölle jääneiden omaisuuserien osalta. Omaisuuden realisointien myötä yhtiön tulos jäi katsauskaudella negatiiviseksi vajaat neljäkymmentätuhatta euroa. MFG Components Oy:llä ei odoteta enää olevan olennaista vaikutusta konsernin tulokseen kuluneen vuosipuoliskon jälkeen.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan nettorahavirta 1,3 miljoonaa oli noin 20 % edellisvuotta vahvempi. Konsernin omavaraisuusaste oli vertailukautta parempi, mutta vuodenvaihteen tilannetta hieman heikompi. Nettovelkaantumisaste oli sekä vertailukautta että vuodenvaihdetta parempi. Konsernin rahoituksen maturiteettijakaumaa korjattiin pidemmäksi ja hinnoittelua edullisemmaksi päärahoittajien kanssa tehdyllä 10,8 miljoonan euron rahoitusjärjestelyllä. Rahoitus käytettiin osittain vanhojen velkojen uudelleenjärjestelyyn ja käytössä olleiden luottolimiittien vapauttamiseen ja loput tullaan käyttämään yhtiön suunnittelemien investointien toteuttamiseen ja käyttöpääomatarpeisiin.

Kesla on suunnittelemassa kokonaisuudeltaan noin 5 miljoonan euron investointihanketta, jolla tähdätään yhtiön osavalmistuksen ydinprosessien tarkkuus- ja automaatiotason kasvattamiseen sekä valmistuksellisten pullonkaulojen avaamiseen kasvun tukemiseksi. Hanke käsittää myös investointeja yhtiön digikyvykkyyksien rakentamiseksi. Yhtiö on hakenut hankkeeseen yrityksen kehittämisavustusta alueen Ely-keskukselta.

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Alkuvuoden ajan vallinnut markkinakysyntä näyttää jatkuvan edelleen hyvällä tasolla, vaikka toisen kvartaalin saadut tilaukset jäivät edellisvuotta matalammalle tasolle. Markkinasellun hinnanlasku ja Kiinan raaka-ainekysynnän raportoitu heikkeneminen näkyy Venäjän markkinoilla toimivien yhteistyökumppaneidemme edellisvuotta suurempana epävarmuutena.

Kauppasodan kiihtyminen voi vaikuttaa yhtiön laitteiden käyttäjien investointihalukkuuteen. Ostomateriaalien saatavuus on parantunut.

Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja. Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen, koska Venäjän kysyntätilanne on Keslalle merkittävä sekä suoraan että partnereidemme kautta välillisesti.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Konsernin näkymä ja ohjeistus säilyvät ennallaan eli liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan tilikaudella 2019 alkuvuoden toteuman, vallitsevan kysynnän ja vahvan tilauskannan vuoksi.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2019

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintakatsaus 30.9.2019 tilanteen mukaisesti julkaistaan 22.10.2019.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310
Puhelimitse tavoitettavissa 6.8.2019 klo 10-12

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liite

2019_08_Tulostiedote_FINAL

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019: Liikevoitto parani 110,3 % ja liikevaihto kasvoi 47,6 % – yhtiön kannattavuudessa selkeä käänne

NoHo Partners Oyj

PUOLIVUOSIKATSAUS 6.8.2019 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019:
Liikevoitto parani 110,3 % ja liikevaihto kasvoi 47,6 % – yhtiön kannattavuudessa selkeä käänne

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin tammi–kesäkuun 2019 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 180,6 miljoonaa euroa (122,4 miljoonaa euroa), kasvua 47,6 prosenttia. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa), kasvua 110,3 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,14 euroa), kasvua 59,7 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 121,0 miljoonaa euroa (75,9 miljoonaa euroa), kasvua 59,5 prosenttia. Liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa), kasvua 155,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 67,5 miljoonaa euroa (53,0 miljoonaa euroa), kasvua 27,4 prosenttia. Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa), kasvua 55,2 prosenttia.

Konsernin huhti–kesäkuun 2019 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 100,4 miljoonaa euroa (73,2 miljoonaa euroa), kasvua 37,2 prosenttia. Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa), kasvua 84,7 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,11 euroa), laskua 28,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 67,7 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa), kasvua 50,6 prosenttia. Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), kasvua 88,3 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa (31,6 miljoonaa euroa), kasvua 17,9 prosenttia. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa), kasvua 79,8 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

YHTEENVETO

Konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2019 oli 180,6 miljoonaa euroa 47,6 prosentin kasvulla, liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa 110,3 prosentin kasvulla ja osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa 59,7 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan jaksoon. Konsernin liikevaihto huhti–kesäkuussa 2019 oli 100,4 miljoonaa euroa 37,2 prosentin kasvulla, liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa 84,7 prosentin kasvulla ja osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa 28,4 prosentin laskulla viime vuoden vastaavaan jaksoon.

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2019 oli 121,0 miljoonaa euroa 59,5 prosentin kasvulla ja liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa 155,1 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto huhti–kesäkuussa 2019 oli 67,7 miljoonaa euroa 50,6 prosentin kasvulla ja liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa 88,3 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Ruokaravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 46,8 miljoonaa euroa (28,0 miljoonaa euroa), kasvua 67,1 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 25,1 miljoonaa euroa (16,1 miljoonaa euroa), kasvua 56,0 prosenttia.

Yökerho- ja viihderavintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 42,1 miljoonaa euroa (35,8 miljoonaa euroa), kasvua 17,6 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 23,4 miljoonaa euroa (20,3 miljoonaa euroa), kasvua 15,1 prosenttia.

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 16,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa), kasvua 82,8 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 8,0 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa), kasvua 51,4 prosenttia.

Kansainvälisen ravintolatoiminnan liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 16,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvua 390,8 prosenttia ja huhti–kesäkuussa 11,2 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvua 243,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminnassa katsauskauden tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan, laajentaminen Norjan ravintolamarkkinaan, ravintolaportfolion tervehdyttämisohjelman toteuttaminen ja sen myötä taseen tehostuminen yksikkösaneerausten ja liiketoimintojen myyntien kautta sekä lukuisat ravintoloiden konseptimuutokset ylösajo- ja avauskustannuksineen. Vuoden 2018 toisen kvartaalin vertailulukuihin vaikuttivat oleellisesti SuperParkin 3,6 miljoonan euron myyntivoitto sekä muut kertaluonteiset erät, joiden nettovaikutus vertailukauden tulokseen oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otetun IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin aiheuttamalla laskennallisella rahoituskuluerällä on -0,9 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus, joka vaikuttaa negatiivisesti myös osakekohtaiseen tulokseen.

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2019 oli 67,5 miljoonaa euroa 27,4 prosentin kasvulla ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa 55,2 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Huhti–kesäkuussa 2019 liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa 17,9 prosentin kasvulla ja liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa 79,8 prosentin kasvulla edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa katsauskauden tulokseen vaikuttivat orgaaninen ja alueellinen kasvu erityisesti HoReCa-sektorilla.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

TULOSOHJEISTUS (14.2.2019 ALKAEN):

NoHo Partners arvioi konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvavan kuluvana vuonna. Koko konsernin tavoitteena on saavuttaa eliminointien jälkeen yhteensä noin 390 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5,8 prosentin liikevoittomarginaali (noin 22,5 miljoonaa euroa) vuoden 2019 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 250 miljoonan euron liikevaihto ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaali (yli 15 miljoonaa euroa). Henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 150 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaali (noin 7,5 miljoonaa euroa).

Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

AVAINLUKUJA
NoHo Partners -konserni yhteensä
(1000 euroa)1.4.-30.6.20191.4.-30.6.20181.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni
Liikevaihto100 40973 174180 628122 392323 158
Käyttökate17 5427 76432 70611 89328 410
Käyttökate, %17,5 %10,6 %18,1 %9,7 %8,8 %
Liikevoitto5 7883 1348 5044 0457 190
Liikevoitto, %5,8 %4,3 %4,7 %3,3 %2,2 %
Katsauskauden tulos2 5392 1995 3622 6004 231
Emoyhtiön osakkeenomistajille1 5552 0364 2212 4763 494
Määräysvallattomille omistajille9841631 141124737
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (euroa)0,080,110,220,140,19
Korolliset nettovelat323 404142 642138 500
Nettovelkaantumisaste, %312,6 %197,3 %184,3 %
Omavaraisuusaste, %19,7 %23,8 %24,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)6,5 %5,2 %5,2 %
Nettorahoituskulut2 207639,34 2377872 478
Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa)1.4.-30.6.20191.4.-30.6.20181.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
Liikevaihto67 72644 970121 00075 871209 725
Käyttökate14 4805 74127 4618 45419 643
Käyttökate, %21,4 %12,8 %22,7 %11,1 %9,4 %
Liikevoitto3 9792 1135 7432 2522 206
Liikevoitto, %5,9 %4,7 %4,7 %3,0 %1,1 %
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT
Materiaalikate, %73,6 %72,5 %73,8 %72,7 %73,9 %
Henkilöstökulut, %34,2 %32,2 %34,0 %31,2 %32,1 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa)1.4.-30.6.20191.4.-30.6.20181.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
Liikevaihto37 22331 58167 54753 036127 090
Käyttökate3 0622 0085 2453 4248 753
Käyttökate, %8,2 %6,4 %7,8 %6,5 %6,9 %
Liikevoitto1 8091 0062 7601 7794 970
Liikevoitto, %4,9 %3,2 %4,1 %3,4 %3,9 %
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT
Henkilöstökulut, %84,4 %82,3 %84,7 %83,2 %82,4 %

TOIMITUSJOHTAJA AKU VIKSTRÖM

Liiketulos 8,5 MEUR – parannusta vuodentakaiseen yli 110 prosenttia

Konsernimme tammi–kesäkuun 2019 tulos oli vahva. Konsernin liikevaihto oli 180,6 miljoonaa euroa kasvaen 47,6 prosenttia, liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa kasvaen 110,3 prosenttia ja osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,14 euroa) kasvaen 59,7 prosenttia vuodentakaisesta ajanjaksosta.

Katsauskaudella olemme menneet merkittävästi eteenpäin integraation ja kannattavuusohjelmien kanssa. Ravintolaportfoliomme tuottavuus on parantunut saneerausvaiheen päätyttyä ja perusteellisen konseptien uudistustyön alettua. Samanaikaisesti osana kansainvälistymisstrategiaamme huhtikuussa toteutettu Norjan markkinoille meno ja tehty yrityskauppa on ylittänyt odotuksemme.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevoitto kehittyi positiivisesti kasvun ja kannattavuusohjelmien tukemina, mikä näkyy myös osakekohtaisessa tuloksessa. Toisen kvartaalin vertailulukuihin vaikuttaa oleellisesti vuoden 2018 toisella kvartaalilla toteutetun SuperPark-myynnin myyntivoitto 3,6 miljoonaa euroa ja muut kertaluonteiset erät. Näiden nettovaikutus oli 1,4 miljoonaa euroa vertailukauden tulokseen.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi aiheuttaa laskennallisen rahoituskuluerän, jolla on -0,9 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus, joka vaikuttaa luonnollisesti myös osakekohtaiseen tulokseen negatiivisesti.

Kannattavuusohjelmat etenevät aikataulussa

Kannattavuuden kehitysohjelmat etenevät aikataulussa ja ne saatetaan loppuun kuluvan tilikauden aikana. Royal Ravintolat -integraation osalta johdon ja hallinnon yhdistäminen sekä ostojen ja hankintojen keskittäminen on saatettu täysimääräisesti päätökseen. Uusi kysynnän mukaan joustava toimintamalli näkyy jo selkeästi suurimmassa osaa yksiköiden henkilöstötehokkuudessa. Ohjelma on vielä käynnissä noin kymmenessä ravintolayksikössä ja se tullaan viemään maaliin vuoden kolmannella kvartaalilla. Henkilöstötehokkuutta tukemaan lanseerasimme toimialalle poikkeuksellisen henkilöstön palkitsemismallin, jossa asiakaspalautteiden perusteella palkitsemme yhden osaajamme joka päivä 500 euron bonuspalkkiolla. Integraation alussa arvioidut vähintään kuuden miljoonan euron kokonaissynergiat tulevat ylittymään.

Ravintolaportfolion saneeraustyö vietiin päätökseen toisella kvartaalilla, kun viimeisetkin lopetettaviksi päätetyt yksiköt poistuivat portfoliosta. Saneerausohjelman myötä yhteensä 25 ravintolaa suljettiin tai myytiin.

Vuoden toisella kvartaalilla aloitimme poikkeuksellisen monta konseptiuudistusta hyödyntämällä yhdistyneen yhtiön laajempaa brandiportfoliota ja organisaation osaamista. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme uudistaneet tai avanneet yhteensä kahdeksan uutta ravintolakonseptia, joiden tuotto-odotusten odotetaan realisoituvan vuoden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Portfolion ja investointien hallinta on jatkossakin yhtiön keskeinen menestystekijä operatiivisen kannattavuuden ja taseen tehostamiseksi.

Ruokaravintoloiden ensimmäinen vuosipuolisko vahva

Ruokaravintoloiden liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 46,8 miljoonaa euroa (28,0 miljoonaa euroa) kasvaen 67,1 prosenttia. Markkinan positiivinen kehitys sekä tehostuneet myyntitoimintomme näkyivät positiivisesti toisen kvartaalin tuloksessa. Vahvat ravintolabrändimme, kuten Elite, The Cock ja Stefan’s Steakhouse sekä uudet konseptit, kuten Yes Yes Yes ja Pyynikin Brewhouse performoivat erityisen hyvin ja niiden kasvu on markkinaa selkeästi kiivaampaa.

Viihderavintoloiden kysyntä kasvaa – yökerhojen kilpailu kiristyy

Yökerho- ja viihderavintoloiden liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 42,1 miljoonaa euroa (35,8 miljoonaa euroa) kasvaen 17,6 prosenttia. Viihde- ja peliravintolatoiminta jatkoi menestyskulkuaan markkinan kehittyessä. Viihde- ja vapaa-ajan markkina kasvaa ja monimuotoistuu kuluttajien etsiessä uusia elämyksiä. Yökerhomarkkinassa vastauksena kiristyneeseen kilpailuun strategiamme on keskittyä kasvukeskuksiin ja aiempaa tarkemmin määriteltyihin asiakassegmentteihin.

Fast casual -liiketoiminta jatkoi kasvuaan

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 16,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa) kasvaen 82,8 prosenttia. Kasvua tuottivat erityisesti Hanko Sushi- ja Hook-konseptit sekä digitaalinen myynti. Fast casual -liiketoiminnan kasvussa on isoja eroja kauppakeskusten välillä ja jakelutiestrategia on skaalautuvan liiketoimintamme entistä tärkeämpi menestystekijä tulevaisuudessa. Nopean ja helpon kotona tapahtuvan syömisen myynnin kasvu jatkuu. Kehitämme jatkossa lisää digitaalisia palveluita helpottamaan kuluttajan ostamista ja tilaamista myös kotiin ja työpaikoille.

Kansainvälinen liiketoiminta laajeni Norjaan

Kansainvälisen liiketoimintamme liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 16,0 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) kasvaen 390,8 prosenttia edellisvuodesta. Tanskan ravintoloiden lukumäärä on tuplaantunut yhdestätoista 23:een vuoden aikana. Voimakkaan kasvuvaiheen jälkeen painopiste siirretään operatiivisen toimintamallin yhdenmukaistamiseen ja tehostamiseen sekä organisaation virtaviivaistamiseen.

Huhtikuun alussa laajensimme toimintaamme Norjan noin 9 miljardin euron ostovoimaiseen markkinaan. Strategisesti houkuttelevan ja kannattavan transaktion EV/EBITDA-kerroin oli alle 5 vuoden 2018 luvuilla. Norjan liiketoiminta on käynnistynyt erittäin lupaavasti, ja sen kasvunäkymät ovat hyvät orgaanisesti ja markkinakonsolidaation myötä. Kansainvälisten toimintojen osalta keskitymme loppuvuoden aikana Tanskan ja Norjan integrointiin osaksi konsernia eikä suunnitelmissa ole uusien markkinoiden avauksia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminnassa vahva vire jatkui

Katsauskaudella Smilen vahva orgaaninen kasvu jatkui erityisesti HoReCa-sektorilla. Tammi–kesäkuussa 2019 henkilöstövuokraustoiminnan liikevaihto oli 67,5 miljoonaa euroa kasvaen 27,4 prosenttia ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa kasvaen 55,2 prosenttia vuodentakaisesta vertailujaksosta. Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus on parantunut merkittävästi. Kaikki 2018 vuoden aikana ostetut yritykset on saatu onnistuneesti integroitua osaksi Smilen toimintaa ja synergiahyödyt näkyvät etenkin liikevoiton parannuksena. Toisen kvartaalin aikana palveluja kehitettiin edelleen muun muassa laajentamalla vuokraustoimintaa palvelukeskuksille.

Huolimatta yleisen talouskasvun pienestä hidastumisesta, on henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät muita palvelualoja paremmat. Vaikka työvoiman saatavuus on vaikeutunut ja se hidastaa koko toimialan kasvua, nähdään henkilöstöpalvelut tulevaisuuden kasvualana, jossa Smilen kasvu jatkuu.

Tulevaisuuden kasvua uusilta markkina-alueilta

Heti katsauskauden jälkeen tiedotimme tytäryhtiömme Smile Henkilöstöpalvelujen mahdollisesta yhdistymisestä yhden alan suurimman toimijan, VMP Oyj:n kanssa. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen VMP:n yhtiökokouksen päätökselle ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille. Tulemme tarkentamaan transaktion vaikutuksia tulokseemme ja taseeseemme järjestelyn toteutuessa. Suunnitellun järjestelyn toteutuessa yhdistyneestä VMP:stä ja Smilesta tulee osakkuusyhtiömme, josta NoHo Partners Oyj omistaa 30,27 prosenttia ja on yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja.

Odotamme yhdistymisen kasvattavan merkittävästi konsernimme omistaja-arvoa sekä tuovan meille lisäarvoa osakkeenomistajana uuden yhtiön vahvistuneen markkinaposition ja kilpailukyvyn kautta. Suunnitellun järjestelyn myötä konsernimme rahoitusasema vahvistuu merkittävästi. Smilen mahdollisen irtaantumisen myötä voimme keskittää resurssimme täysimääräisesti ydinliiketoiminnan kannattavaan kasvuun ja kehittämiseen.

Elokuun alussa kerroimme laajentuvamme uudelle toiminta-alueelle lounas- ja henkilöstöravintolamarkkinaan. Markkinan koko on merkittävä ja näemme sen premiumisaatiossa arvonluontipotentiaalia tulevaisuudessa. Strategisena avauksena tähän markkinaan olemme tehneet vastuullisuudesta tunnettujen Pihka-ravintoloiden yritysoston. Pitkällä aikavälillä keskitymme kasvavaan ja kehittyvään elämysmarkkinaan ja arvonluontiin erityisesti niissä segmenteissä, joissa näemme mittakaavamme ja toimintamallimme luovan kilpailuetua Suomessa ja kansainvälisesti.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 6.8.2019 klo 10.00 alkaen Ravintola Savoyssa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström ja konsernin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen käyvät läpi alkuvuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat, esittelevät vuoden 2019 toisen kvartaalin tuloksen sekä kertovat tulevaisuuden näkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q2-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden 2019 tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2019

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Liite

NoHo Partners Oyj Puolivuosikatsaus Q2/2019

facebook twitter