Etusivu » Arkistot 5.8.2019

Fellow Finance Oyj toteuttaa suunnatun osakeannin johdon kannustinpalkkioon liittyen

Fellow Finance Oyj toteuttaa suunnatun osakeannin johdon kannustinpalkkioon liittyen

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.8.2019 KLO 15:30

Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance” tai ”Yhtiö”) toteuttaa suunnatun osakeannin johdon kannustinpalkkioon liittyen.

Fellow Finance Oyj:n hallitus on kokouksessaan 5.8.2019 päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 3.4.2019 annetun valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun osakeannin Yhtiön johtoryhmän jäsenen Antoni Airikkalan kannustinpalkkioon liittyen. Airikkalalle on maksettu ennen Yhtiön listautumista sovittuun synteettiseen optiosopimukseen perustuvan palkkion enimmäistoteuma 0,7 miljoonaa euroa eräiden liiketoiminnallisten tavoitteiden täytyttyä 30.6.2019 mennessä. Airikkala käyttää pääosan maksetun palkkion nettorahamäärästä 45 000 osakkeen merkintään 7,14 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Uudet osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin mahdollisimman pian ja ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin First North Finland markkinapaikalle.

Lisätietoja antaa

Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
jouni.hintikka@fellowfinance.fi
p. +358 40 585 5009

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance Oyj
Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 660 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2900 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 5.8.2019).

Kutsu: Terveystalo H1 Tulostilaisuus ja webcast 8.8.2019

Terveystalo Oyj julkaisee vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon tuloksensa torstaina 8.8.2019 noin kello 9.00 suomen aikaa. Materiaalit ovat julkaisun jälkeen saatavilla osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/

Järjestämme englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 8.8.2019 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2019-q2-results

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 63 1913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 29217680#.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Yrjö Närhinen ja talousjohtaja Ilkka Laurila.

Tervetuloa!

Lisätietoja antaa:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2018 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Ilkka-Yhtymä Oyj Puolivuosikatsaus 5.8.2019, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

TAMMI-KESÄKUU 2019
– Liikevaihto 18 007 tuhatta euroa (18 369 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 700 tuhatta euroa (2 247 tuhatta euroa)
– Vertailukauden 1-6/2018 liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 460 tuhatta euroa (590 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 3,9 prosenttia (12,2 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,6 (3,2)
– Nettorahoituserät olivat 2 576 tuhatta euroa (-438 teur). Katsauskaudella 1-6/2019 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 3 275 tuhatta euroa (1 809 tuhatta euroa) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 304 tuhatta euroa (1 544 teur).
– Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (5 816 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta.
– Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 304 tuhatta euroa (7 360 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,13 euroa (0,06 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,13 euroa (0,29 euroa)
– Omavaraisuusaste 88,1 % (62,5 %)
– Nettovelkaantumisaste -53,9 % (47,0 %)

HUHTI-KESÄKUU 2019
– Liikevaihto 9 139 tuhatta euroa (9 138 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 217 tuhatta euroa (274 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 123 tuhatta euroa (198 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 2,4 prosenttia (3,0 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 1,3 (2,2)
– Nettorahoituserät -356 tuhatta euroa (-272 teur)
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja -139 tuhatta euroa (2 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake -0,00 euroa (0,00 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot -0,00 euroa (0,13 euroa)

AVAINLUVUT, jatkuvat toiminnot

(1000 eur)4-6/ 20194-6/ 20181-6/ 20191-6/ 20181-12/ 2018
Liikevaihto9 1399 13818 00718 36936 476
Liikevoitto2172747002 2473 534
Voitto/ tappio ennen veroja-13923 2751 8092 302
Osakekohtainen tulos, (EUR)-0,000,000,130,060,08
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista9576239308555
Kiinteistön myyntivoitto1 6021 602
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut-253-253
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto1231984605901 631

Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Myyty Alma Media -osakkuusyhtiöomistus esitetään puolivuosikatsauksen vertailuvuoden 2018 tiedoissa lopetettuna toimintona.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 139 tuhatta euroa (9 138 teur) pysyi edellisen vuoden tasolla. Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu oli 2,3 % ja siihen vaikutti erityisesti ilmoitustuottojen kasvu vaalimainonnan seurauksena. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto puolestaan laski 11,4 %. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 217 tuhatta euroa (274 teur). Liikevoittoon sisältyvä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 95 tuhatta euroa (76 teur). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 123 tuhatta euroa (198 teur).

Alkuvuonna mediamainonta yhteensä kasvoi valtakunnallisesti 1,7 % ja painettujen sanomalehtien osalta mediamainonnan lasku oli 5,2 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme toiminnan kehittämista strategisten painopistealueidemme mukaisesti: Investoimme tuottavaan kasvuun. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluja. Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen.

Osana konsernin strategista linjausta kasvattaa markkinointipalvelujen valikoimaa konserniin kuuluva I-Mediat Oy hankki osake-enemmistön kasvuvaiheessa olevasta vaikuttajamediatoimisto somessa.com Oy Ab:sta helmikuussa 2019. Etsimme ja rakennamme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, palveluja ja mediaratkaisuja, jotka luovat menestystä asiakkaillemme. Tätä toimintaa tukemaan olemme myös uudistaneet markkinointiamme ja luoneet uuden I-Mediat ilmeen. Jatkossa myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n ilme noudattaa samaa uudistunutta linjaa.

Myös muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon ja myynnin toimintamallien uudistamiseen sekä lukija- ja asiakaskokemuksen analysointiin. Näillä kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus. Taseasemamme on vahva ja se mahdollistaa toimintamme kehittämisen ja investoinnit kasvuun.

Kesäkuussa sovimme Postin kanssa pitkäaikaisen maakunta- ja paikallislehtien jakeluyhteistyön jatkosta. Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan Ilkka-Yhtymän kustantamien sanomalehtien tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-asutusalueilla myös vuonna 2020.

Heinäkuun alussa digitaalisten julkaisujen alv-verokanta putosi 24 prosentista 10 prosenttiin. Digitaalisten tilaustuotteiden myynnin ja tilauskannan kasvattaminen on yksi päätavoitteistamme, joten veimme veronalennuksen digijulkaisujemme kuluttajahintoihin heinäkuun alusta lukien.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 2,0 prosenttia ja oli 18 007 tuhatta euroa (18 369 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 0,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 1,3 % ja sisältötuotot 1,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 8,9 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 34 % ja painotuottojen 15 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Liikevaihto oli 9 139 tuhatta euroa (9 138 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,3 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 4,8 % ja sisältötuotot laskivat 0,7 %. Ilmoitustuottojen kasvuun vaikutti vaalimainonta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 11,4 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 36 % ja painotuottojen 15 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 44 tuhatta euroa (1 644 teur). Vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Huhti-kesäkuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 22 tuhatta euroa (17 teur).

Kulut olivat tammi-kesäkuussa 17 558 tuhatta euroa (18 088 teur). Kulut laskivat 2,9 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat tammi-kesäkuussa 2,7 %. Henkilöstökulut laskivat 5,9 %. Vertailukauden henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5,7 % ja poistot laskivat 3,6 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 9 028 tuhatta euroa (8 959 teur).

Tammi-kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 239 tuhatta euroa (308 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 700 tuhatta euroa (2 247 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 3,9 (12,2). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 460 tuhatta euroa (590 teur) eli 2,6 % (3,2 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 235 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto pysyi vertailuvuoden tasolla. Kustannustoiminnan vertailukauden liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 95 tuhatta euroa (76 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 217 tuhatta euroa (274 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 2,4 (3,0). Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 123 tuhatta euroa (198 teur) eli 1,3 % (2,2 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 72 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 65 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 2 576 tuhatta euroa (-438 teur). Katsauskaudella 2019 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 213 tuhatta euroa (558 teur). Koronvaihtosopimukset on otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2019 oli -670 tuhatta euroa (-27 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 124 tuhatta euroa (-36 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoituserät olivat -356 tuhatta euroa (-272 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 107 tuhatta euroa (268 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2019 oli -339 tuhatta euroa (-145 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -43 tuhatta euroa (-24 teur).

Tammi-kesäkuussa konsernin jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 3 275 tuhatta euroa (1 809 teur) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 304 tuhatta euroa (1 544 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (5 816 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 304 tuhatta euroa (7 360 teur). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,13 euroa (0,29 euroa).

Toisella vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli -95 tuhatta euroa (49 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (3 366 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Toisella vuosineljänneksellä katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -95 tuhatta euroa (3 415 teur).

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

6/20196/201812/2018
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot (eur)0,130,060,08
Tulos/osake, lopetetut toiminnot (eur)0,232,09
Tulos/osake yhteensä (eur)0,130,292,17
Oma pääoma/osake (eur)4,613,144,77
Henkilöstö keskimäärin251269262
Investoinnit (1 000 eur)4224261 765
Korolliset velat (1 000 eur)2 93041 7533 229
Omavaraisuusaste, %88,162,593,0
Nettovelkaantumisaste, %-53,947,0-50,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä25 450 41125 450 41125 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä25 450 41125 450 41125 450 411

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2019 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Liite

Puolivuosikatsaus_2019

eQ OYJ:N 2019 PUOLIVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMINEN JA KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

eQ OYJ SIJOITTAJAUUTINEN
5.8.2019, klo 11:30

eQ Oyj julkistaa 1.1.-30.6.2019 puolivuosikatsauksen tiistaina 13.8.2019 noin klo 8:00. eQ esittelee puolivuosituloksen 13.8.2019 klo 11:00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 5 krs, 00100 Helsinki.

Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen anniina.kouki@eq.fi.

eQ Oyj
Janne Larma, toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 10,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Granon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Juha Sarsama

Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 5.8.2019 Klo 10.00

Granon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Juha Sarsama

Panostajan sijoituskohteen Grano Group Oy:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Grano Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama. Sarsama toimii tehtävässä, kunnes uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Pekka Mettälä aloittaa tehtävässään 18.9.2019.

Aikaisemmin 15.4.2019 tiedotetun mukaisesti toimitusjohtaja Mikko Moilanen siirtyy uusiin tehtäviin – ”Haluamme kiittää Mikkoa erinomaisesta työstä Grano Group Oy:n strategian terävöittämisessä ja toimeenpanossa ja samalla haluamme toivottaa hänelle menestystä uusiin tehtäviin”.

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

Sijoitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 199.7 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Petteri Poutiainen Digitalist Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 5.8.2019 klo. 09:00

Petteri Poutiainen on nimitetty Digitalist Group Oyj:n (Digitalist Group tai Yhtiö) uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa Yhtiön palveluksessa 5.8.2019 ja virallisesti toimitusjohtajan tehtävässään 2.9.2019. Ennen toimitusjohtajaksi nimitystään Petteri Poutiainen on toiminut vuodesta 2016 lähtien Salesforcen Suomen maajohtajana. Poutiaisella on yli 20 vuoden kokemus menestyvien kansainvälisten organisaatioiden johtamisesta. Poutiainen tulee osaksi yhtiön voimassa olevaa ylimmän johdon insentiiviohjelmaa.

”Petteri Poutiaisella on vankka näyttö kannattavan ja kestävän kasvun luomisesta myynnin, asiakassuhteiden ja organisaatioiden johdonmukaisella sekä innostavalla johtamisella. Lisäksi hänellä on pitkä kansainvälinen kokemus asiakaskokemuksen ja teknologian yhteensaattamisesta menestyviksi ja arvoaluoviksi ratkaisuiksi. Uskomme, että tämä yhdistelmä on ihanteellinen Digitalist Groupin edelleenkehittämisessä ’The CX Innovation Company’ -strategian mukaisesti” sanoo Digitalist Groupin hallituksen puheenjohtaja Andreas Rosenlew.

Petteri Poutiainen kommentoi ”Yritykset etsivät tapoja rakentaa innovatiivisia palveluita ja positiivisesti erottautuvaa asiakaskokemusta. Digitalist Group edustaa huippunykyaikaista luovaa teknologiayritystä, johon yhdistyy maailmanluokan brändi- ja design osaaminen. Omassa taustassani vaikuttavat vahvasti asiakaskeskeisyys, luovuus ja laaja teknologiaosaaminen ja uskon, että Digitalist Group tulee olemaan kasvavassa määrin yksi halutuimmista innovaatiokumppaneista jatkossa”.

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Hans Parvikoski jatkaa Digitalist Groupin palveluksessa talousjohtajan tehtävässä ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Yhtiön hallituksen jäsen ja väliaikainen operatiivinen johtaja Peter Eriksson lopettaa operatiivisen johtajan tehtävässään 31.8.2019 jatkaen Yhtiön hallituksen jäsenenä.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Hallituksen puheenjohtaja Andreas Rosenlew, puh. +46 70 8238521,

andreas.rosenlew@digitalistgroup.com

Petteri Poutiainen, puh. +358 40 865 4252

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Home

Liite

2019-08-05_Digitalist Group Plc__Pörssitiedote_FI

Vincit Oyj: Muutoksia Vincit Oyj:n johtoryhmässä

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 5.8.2019 kello 9.00

Muutoksia Vincit Oyj:n johtoryhmässä

Marko Tarkiainen on nimitetty yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja Lasse Lundén yhtiön strategiajohtajaksi 5.8.2019 alkaen.

Marko Tarkiaisella on yli 20 vuoden kansainvälinen IT-sektorin kokemus ja hän siirtyy Vincitille 3 Step It:ltä, missä hän toimi maajohtajan tehtävissä vastaten Suomen ja Baltian liiketoiminnasta.

Operatiivinen johtaja Marko Tarkiainen: “On todella hienoa päästä mukaan näin ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen tiimiin. Vincit on ainutlaatuinen yhtiö ja odotan innolla, että pääsen mukaan kehittämään sen seuraavaa vaihetta yhdessä koko henkilökunnan, asiakkaiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.”

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen vallan innostunut saadessamme Markon mukaan Vincitin remmiin. Hän tuo taloon uudenlaista osaamista niin operatiivisen toiminnan johtamisesta kuin kansainvälisen liiketoiminnan nopeasta skaalaamisesta.”

Strategiajohtajaksi nimitetty Lasse Lundén on toiminut Vincitillä palvelutuotannon johtajana. Ennen siirtymistään Vincitille vuonna 2017 Lasse toimi laaja-alaisesti erilaisissa ATK-alan tehtävistä mm. Vaisalalla, Stockmannilla ja Holvi Payment Servicesillä.

Erityisen tärkeiden ja paranormaalien tilanteiden erikoisjohtaja Lasse Lundén: “Vincit on yrityksenä hyvin mielenkiintoisessa kasvuvaiheessa. Asiakaskokomme ja toimituksiemme merkityksellisyys kasvaa jatkuvasti, ja myös vaatimustaso Vincitin palvelutarjontaa kohtaan kovenee. On erittäin hienoa päästä kehittämään Vincitiä entistä monipuolisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi kumppaniksi asiakkaillemme.”

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Samassa rytäkässä nostamme johtoryhmään Lundénin Lassen, joka on auttanut Vincitiä uudelle strategiselle polulle kuluneen vuoden aikana. Lasse vetää myös Vincitin skaalautuvia liiketoimintoja.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

facebook twitter