Etusivu » Arkistot 12.7.2019

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.07.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

12.07.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.07.2019

Päivämäärä 12.07.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 134 kpl
Keskihinta/osake 8,0500 EUR
Ylin hinta/osake 8,0500 EUR
Alin hinta/osake 8,0500 EUR
Kokonaishinta 1 078,70 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.07.2019:

UNIAV 24 014 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 12072019

Evli Pankki Oyj: 21.728 A-osakkeen muunto B-osakkeiksi

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.7.2019 KLO 16.00

Evli Pankki Oyj:n hallitus on kokouksessaan 14.6.2019 hyväksynyt osakkeenomistajien pyynnöt 21.728 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla.

Muuntojen jälkeen yhtiön A-osakkeiden määrä on 15.236.543 kpl ja B-osakkeiden määrä on 8.664.877 kpl. Evli Pankki Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä pysyy ennallaan 23.901.420 kappaleessa. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä on muunnon jälkeen yhteensä 313.395.737.

Osakemuunnot on merkitty kaupparekisteriin 12.7.2019. Muunnetut osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 15.07.2019 alkaen.

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Daniela Wahlberg, viestintäasiantuntija, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 401 7714, daniela.wahlberg@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 69,6 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,7 prosenttia (30.6.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja Oyj alentaa arviotaan vuoden 2019 näkymistä

Lassila & Tikanoja Oyj
Sisäpiiritieto
12.7.2019 klo 16.00

Tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja Oyj alentaa arviotaan vuoden 2019 näkymistä

Lassila & Tikanoja Oyj alentaa arviotaan vuoden 2019 näkymistä. Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Yhtiö alentaa kuluvan vuoden näkymiään, koska Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Uusi näkymä:

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoiton arvioidaan alenevan vuoden 2018 tasosta. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Aikaisempi, 26.4.2019 julkaistu näkymä oli:

Lassila & Tikanojan toimialojen näkymät Kiinteistöpalvelut Suomea lukuunottamatta vuodelle 2019 ovat hyvät. Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta.

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Lassila & Tikanoja julkaisee puolivuosikatsauksensa perjantaina 26.7.2019 klo 8.00.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
vt. talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

Preato Capital AB:n pakollinen julkinen ostotarjous Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista

Preato Capital AB:n pakollinen julkinen ostotarjous Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista

Pörssitiedote 12.7.2019 klo 12:30

Yleiselektroniikka Oyj (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) on 15.6.2019 julkistanut tiedon, jonka mukaan Preato Capital AB:lle (”Preato Capital” tai ”Tarjouksentekijä”) on syntynyt arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Yleiselektroniikan osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”). Lisäksi Tarjouksentekijä on 17.6.2019 ja 2.7.2019 hankkinut Yleiselektroniikan tuolloin toiseksi suurimmalta osakkeenomistajalta Wonderword Oy:ltä yhteensä 240 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa yhteensä 9,37 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä, hintaan 8,70 euroa osakkeelta. Preato Capital omistaa tämän tiedotteen päivämääränä yhteensä 1 567 224 Yleiselektroniikan osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja 61,38 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden äänimäärästä.

Yhtiö on tänään saanut Preato Capitalilta Ostotarjousta koskevan tiedotteen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Preato Capital tarjoutuu hankkimaan omistukseensa kaikki Yleiselektroniikan liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike on 8,70 euroa kustakin Yleiselektroniikan osakkeesta (”Tarjousvastike”), mikä vastaa korkeinta Preato Capitalin Yleiselektroniikan osakkeesta maksamaa hintaa tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kuuden kuukauden ajanjaksona. Tarjousvastike on noin 14,47 prosenttia korkeampi kuin osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä 13.6.2019 eli tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi sisältyvät arviolta 22.7.2019 julkaistavaan tarjousasiakirjaan. Tarjousaika alkaa arviolta 24.7.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy arviolta 15.8.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousaika on kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa. Preato Capital pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Preato Capitalin tiedotteen mukaan Tarjouksentekijän tavoitteena on säilyttää Yleiselektroniikka pörssinoteerattuna yhtiönä, sillä Tarjouksentekijän näkemyksen mukaan pörssiyhtiönä toimiminen luo jatkossakin Yhtiölle hyvät edellytykset ja vakaan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle sekä mahdollistaa joustavat edellytykset Yhtiön liiketoiminnan rahoittamiseksi.

Tarjouksentekijän tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikkaa ja hakea Yhtiölle kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että mahdollisin yritysostoin. Osakkeiden hankinta on Tarjouksentekijän sijoitusstrategian mukainen, ja Tarjouksentekijän tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää Yhtiötä osallistumalla aktiivisesti hallitustyöskentelyyn. Tarjouksentekijä on esittänyt Yhtiön hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle Ostotarjouksen tarjousajan (”Tarjousaika”) jälkeen 21.8.2019 päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yhtiön hallituksen kokoonpanossa. Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että Yhtiö tulee jatkossakin noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa hallinnointikoodia. Lisäksi Tarjouksentekijä aikoo esittää Yhtiön hallitukselle Yhtiön hallituksen jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan perustamista.

Tarjouksentekijä ei odota sen Yhtiötä koskevilla suunnitelmilla olevan todennäköisiä välittömiä vaikutuksia Yhtiön tai Tarjouksentekijän työntekijöihin tai toimipaikkojen sijaintiin.

Yhtiön hallitus tulee arvopaperimarkkinalain mukaisesti julkistamaan lausunnon Ostotarjouksesta sen jälkeen, kun tarjousasiakirja on julkistettu ja kun hallitus on saanut taloudellisen neuvonantajan fairness opinion -lausunnon. Yhtiön hallitus on nimittänyt taloudelliseksi neuvonantajakseen ja fairness opinion -lausunnon laatijaksi Sisu Partners Oy:n. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoa:
CEO Janne Silvennoinen
tel. +358 10 2891 292 tai +358 400 734 422

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:
Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä̈. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 229 henkeä̈. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä̈ maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liite

Liite – PREATO CAPITAL AB JULKISTAA PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Juuso Pajunen, 37, nimitetty ÅF Pöyryn talousjohtajaksi

Pöyry Finland Oy Lehdistötiedote 12.7.2019 klo 12:00

Ruotsalainen suunnittelu- ja konsultointiyritys ÅF Pöyry työllistää yli 16 000 asiantuntijaa ympäri maailman. Pajunen on toiminut Pöyryn talousjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

ÅF Pöyryn vt. talousjohtajana toukokuusta lähtien työskennellyt Juuso Pajunen on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi tästä päivästä alkaen.

Juuso Pajunen on toiminut useissa johtotehtävissä 12-vuotisen uransa aikana Pöyryllä. Pöyry Oyj:n talousjohtajana hän toimi vuodesta 2016 lähtien. 37-vuotias Pajunen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

“On hienoa saada Juuso Pajunen ÅF Pöyryn johtoryhmään. Hänen vuosien mittaan Pöyryllä hankkimansa kokemuksen ja syvän osaamisen ansiosta Juuso tulee olemaan erittäin tärkeä tekijä strategisen suunnan ja talouden kehittämisessä edelleen, jotta pääsemme tavoitteisiimme”, sanoo Jonas Gustavsson, ÅF Pöyryn toimitusjohtaja.

“Meillä on jännittävä matka edessämme merkittävänä kansainvälisenä suunnittelu- ja konsultointiyhtiönä. Jatkan innolla työtä kannattavan kasvun ja yhä kehittyvän yhtiömme eteen”, sanoo Juuso Pajunen, ÅF Pöyryn talousjohtaja.

Lisätietoa:

Juuso Pajunen
Talousjohtaja, ÅF Pöyry AB
Puh. +358 10 33 26632

Tietoa ÅF Pöyrystä

ÅF Pöyry on merkittävä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Kehitämme maailmanlaajuisesti asiakkaillemme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat hyödyntämään kaupungistumisen ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Olemme yli 16 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä, uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreille ympäri maailman.

Making Future.

Vieraile verkkosivuillamme www.poyry.fi ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube

F-Securen puolivuosikatsaus 2019 julkaistaan 19.7.2019

F-Secure Oyj, Lehdistötiedote, 12.7.2019 klo 12.00

F-Securen puolivuosikatsaus 2019 julkaistaan 19.7.2019

F-Secure Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019 perjantaina 19.7.2019 kello 09.00 Suomen aikaa.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen analyytikoille ja lehdistölle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 10.30-11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki (Ruoholahti).

Englanninkielinen webcast sijoittajille ja analyytikoille järjestetään kello 13.30.

Linkki webcastiin: https://meet.f-secure.com/henri.kiili/6HJB9F91Webcastiin voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358975110100. Puhelinkonferenssin tunnus on 298627

Esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla: http://www.f-secure.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Henri Kiili, sijoittajasuhdepäällikkö
+358 40 840 5450
investor-relations@f-secure.com

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.7.2019 KLO 11.00

HALLINNOITAVAT VARAT YLITTIVÄT 13 MILJARDIA

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 6,9 miljoonaa euroa (1-6/2018: 9,1 milj. euroa)Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos 1,0 miljoonaa euroa oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla (0,8 milj. euroa)Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 2,5 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos paraniStrategiamme mukaisesti Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella ja olivat lähes 800 miljoonaa euroa (noin 180 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu2019

Liiketoiminnan tuotot olivat 35,1 miljoonaa euroa (34,9 milj. euroa)Liikevoitto oli 9,5 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa)Tarkastelujakson voitto oli 7,3 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa). Vertailukauden voitto sisältää 2,1 miljoonaa euroa osakkuusyhtiön tulososuutta.Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,41 euroa) ja oman pääoman tuotto 19,8 prosenttia (28,8 %)Hallinnoidut varat nousivat ja olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 13,3 miljardia euroa (11,9 mrd. euroa)Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 113 prosenttia (113 %).

Huhti-kesäkuu2019

Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,3 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa)Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa)Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,17 euroa).

Näkymät vuodelle 2019 ennallaan

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien laskun jatkuminen tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuus paranee.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2019 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta supistui vuoden 2018 aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on jatkunut hyvänä, minkä johdosta myös antolainausta on kasvatettu suunnitelmallisesti.

Kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1-6/20191-6/20181-12/2018
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liiketoiminnan tuotot, M€35,134,968,5
Liikevoitto/-tappio, M€9,510,418,9
Liikevoittomarginaali, %27,229,827,6
Tilikauden voitto/tappio, M€7,310,317,3
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), %19,828,823,0
Koko pääoman tuotto (ROA), %1,62,11,9
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %6,77,29,5
Konsernin vakavaraisuussuhde, %14,716,416,2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,290,410,68
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,290,400,67
Osinko/osake, €*0,61
Oma pääoma/osake, €2,962,973,27
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €7,789,847,28
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto -suhde0,730,700,72
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %113113113
Henkilöstömäärä tilikauden lopussa263268254
Markkina-arvo, M€186,0233,1172,5

*Vuodelta 2018 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 21.3.2019

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Vahvistuneen markkinaympäristön myötä asiakasaktiivisuus on toisen vuosineljänneksen aikana selvästi lisääntynyt, heijastuen kasvavana rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myyntinä. Rahastopalkkiomme olivatkin kymmenen prosenttia suuremmat kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Sen sijaan välityspalkkiot laskivat, minkä seurauksena nettopalkkiotuottomme jäivät edellisvuoden vastaavasta tasosta. Liikevaihto kuitenkin nousi hieman oman taseemme tuottaessa erinomaisesti.

Evlin strategian mukaisesti olemme jatkaneet panostuksiamme vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittämiseen, kansainväliseen rahastomyyntiin ja asiakaskokemusta sekä digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osalta lanseerasimme toisella kvartaalilla toisen pääomarahastoihin sijoittavan rahastomme, Evli Private Equity I Ky -rahaston, yli 260 miljoonan euron pääomalla sisältäen sijoitussitoumukset. Tämän lisäksi keräsimme uutta pääomaa yli 30 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä lanseerattuun Evli Private Equity II Ky -rahastoon. Kahteen kiinteistöpääomarahastoomme, Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuottoon ja Evli Residential I Ky -rahastoon, keräsimme sijoituksina ja sitoumuksina noin 40 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Yhteensä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden pääoma, sisältäen sijoitussitoumukset, oli tarkastelujakson päättyessä noin 800 miljoonaa euroa, sen ollessa vuotta aiemmin noin 180 miljoonaa euroa.

Kansainvälinen rahastomyynti kasvoi tarkastelujaksolla noin 300 miljoonalla eurolla, josta suurin osa kohdistui aiempaan tapaan yrityslainarahastoihimme. Etenkin Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava Evli Pohjoismaat Yrityslaina -sijoitusrahasto on ollut ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen kohteena ja rahasto saavutti lähes 800 miljoonan euron pääoman kesäkuun lopussa. Kokonaisuutena kansainvälinen rahastopääomamme nousi 2,4 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,9 miljardia euroa. Evlille merkittäviä markkinoita Suomen ulkopuolella ovat Ruotsi ja muut pohjoismaat sekä Keski-Euroopan isot maat, erityisesti Saksa, Ranska ja Espanja. Uusina markkina-avauksina saimme rahastosijoituksia myös Italiasta ja Portugalista.

Kotimaassa rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myynti kehittyi hyvin ollen suunnitelmien mukaista niin yksityis- kuin yhteisöasiakkaidenkin osalta. Nettomerkinnät perinteisiin sijoitusrahastoihin olivat noin 658 miljoonaa euroa ja rahastopääomamme kyseisissä rahastoissa nousi 8,9 miljardiin euroon. Evli on Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö ja markkinaosuutemme oli kesäkuun lopussa 7,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan hallinnoitavat asiakasvaramme kasvoivat 13,3 miljardiin euroon.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentissä Corporate Finance -liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti ja laskutus oli edellisvuoden tasolla. Yhtiön toimeksiantokanta on vakaa, jonka myötä näkymät tuleville vuosineljänneksille ovat myös suotuisat. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta kasvoi aiempien vuosien tapaan uusien asiakkuuksien, sekä olemassa olevien asiakkaiden laajempien kannustinohjelmien seurauksena.

Jatkamme määrätietoista työtä strategisten painopistealueidemme kehittämiseksi, tavoitteenamme nykyistä laajempi rahastovalikoima ja kansainvälisempi asiakaskunta. Kehittämällä uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tahdomme entistä paremmin vastata asiakaskysyntään ja vahvistaa rahastotuotteidemme keskimääräistä katetta. Myös työmme ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseksi ja sijoitusprosessien tehostamiseksi jatkuu. Olemme jo pidemmän aikaa investoineet tietojärjestelmiemme kehittämiseen. Vielä tämän vuoden aikana tavoitteenamme on lanseerata niin uusia digitaalisia palveluita kuin uudistaa taustajärjestelmiämme. Tällä työllä uskomme olevan positiivinen vaikutus sekä asiakastyytyväisyyteen että kannattavuuteemme.

Lopuksi, olen erittäin iloinen siitä, että yhteisösijoittajat arvioivat Evlin viidentenä vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi KANTAR SIFO Prosperan ”External Asset Management 2019 Finland” -tutkimuksessa. Tämä on arvokas tunnustus siitä pitkäjänteisestä työstä, jota teemme aina asiakas etusijalle asettaen.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 69,6 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,7 prosenttia (30.6.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Preato Capital AB:n pyyntö Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta

Preato Capital AB:n pyyntö Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta

Pörssitiedote 12.7.2019 klo 10:30

Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus on tänään saanut Preato Capital AB:lta (”Preato Capital”) pyynnön kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettäisiin 21.8.2019.

Preato Capital AB on ilmoittanut 14.6.2019 hankkineensa omistukseensa 1 327 224 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta eli 51,79 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Tehtyjen kauppojen seurauksena Preato Capitalille syntyi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista. Lisäksi Preato Capital on ilmoittanut hankkineensa 17.6.2019 ja 2.7.2019 omistukseensa yhteensä 240 000 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 9,37 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Preato Capital omistaa näin ollen yhteensä 1 567 224 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Preato Capitalin julkista ostotarjousta koskevassa tiedotteessa 14.6.2019 on todettu, että Preato Capitalin tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikka Oyj:tä ja säilyttää se edelleen pörssinoteerattuna yhtiönä ja että Preato Capital tulee esittämään Yleiselektroniikka Oyj:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen kokoonpanossa.

Edellä sanottuun perustuen Preato Capital on pyytänyt, että Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus kutsuisi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2019 seuraavien ehdotusten käsittelemiseksi:

1. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Preato Capital ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Preato Capital ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

3. Hallituksen kokoonpano

Preato Capital ehdottaa, että hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kolme uutta jäsentä. Nykyinen hallituksen jäsen Tina Aspiala on ilmoittanut eroavansa Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksesta edellä sanotusta toimikauden alkamisajankohdasta lukien.

Preato Capital ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Simon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad. Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat liitteinä.

Mikko Moilanen (hallituksen puheenjohtaja), Michaela Von Wendt ja Anssi Ruohtula jatkavat tehtävässään.

Yhtiön hallitus käsittelee Preato Capitalin pyynnön mahdollisimman pian ja julkistaa kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen erikseen.

Lisätietoa:
CEO Janne Silvennoinen
tel. +358 10 2891 292 tai +358 400 734 422

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:
Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä̈. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 229 henkeä̈. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä̈ maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liite

Liite – Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot

facebook twitter