Etusivu » Arkistot 9.7.2019

Amer Sports on päättänyt Mavicin divestoinnin

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
9.7.2019 klo 21.45

Amer Sports on päättänyt Mavicin divestoinnin

Amer Sports Oyj on tänään päättänyt 15.3.2019 tiedottamansa Mavic S.A.S. -yhtiön osakkeiden ja pyöräilyliiketoiminnan myynnin Regent-pääomasijoitusyhtiölle. Myyntiä edelsi informaatio- ja konsultaatioprosessin loppuunsaattaminen yhdessä Mavicin työntekijöitä edustavien tahojen kanssa.

Regent on globaalisti toimiva yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka on keskittynyt liiketoiminnan innovoimiseen ja muuttamiseen eri toimialoilla kuten teknologia, kulutustavarat, vähittäiskauppa, teollisuus, media ja viihdeteollisuus. Yhtiöllä on vahvat näytöt kuluttajabrändien elvyttämisestä ja uudelleensuuntaamisesta.

Divestoinnilla ei ole vaikutusta Amer Sportsin jatkuvien liiketoimintojen tulokseen. Amer Sports raportoi pyöräilyliiketoiminnan lopetettuna toimintona vuodelta 2018.

LISÄTIETOJA
Jussi Siitonen, CFO, puh. 020 712 2511
Samppa Seppälä, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 568 0533

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

Korjaus: BBS:n osakeanti päättynyt, 215 uutta osakasta Ruotsissa

Korjaus BBS:n osakeanti päättynyt, 215 uutta osakasta Ruotsissa Equity Market Information julkaisu, julkaistiin 2. heinäkuuta 2019 klo 9.00 (CEST).
Julkaisu julkaistiin Equity Market Information julkaisuna, mutta se olisi pitänyt julkaista yhtiötiedotteena. Tiedotteen sisältö on sama kuin aikaisemminkin.

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS” tai “Yhtiö”), ortibiologian innovaattori, julkistaa lopputuloksen osakeannista, jonka tavoitteena oli kasvattaa osakkaiden määrää Ruotsissa ja jonka merkintäaika päättyi 30.6.2019 (”Osakeanti”). Osakeannin merkintähinta oli 28,10 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakeannissa merkittiin 114 300 kpl uusia osakkeita ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt hyväksyä osakemerkinnät. Osakeannin myötä Yhtiön osakasmäärä Ruotsissa kasvoi 215 uudella osakkeenomistajalla ja BBS sai pääomaa noin 3,2 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen Osakeannista johtuvia kustannuksia.

Osakeanti lyhyesti
Kuten 17.6.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa ilmoitettiin, Yhtiön hallitus, perustuen yhtiökokouksen 5.4.2019 tekemään valtuutuspäätökseen, päätti osakeannista, joka koostui korkeintaan 509.000 uudesta osakkeesta ja joka oli suunnattu osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yleisölle Ruotsissa. Osakeannin tarkoituksena ja syynä osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen oli tavoite laajentaa Yhtiön osakaspohjaa Ruotsissa ja kasvattaa kaupankäynnin määrää.

Lopputulos:
Yhteensä 215 uutta osakkeenomistajaa merkitsi Osakeannissa yhteensä 114 300 uutta osaketta, vastaten noin 22 prosenttia Osakeannista. Yhtiön hallitus on tänään tehnyt päätöksen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Merkintähinta oli 28,10 Ruotsin kruunua osakkeelta, mikä määräytyi Yhtiön osakkeella Nasdaq First North Sweden kauppapaikalla 17.6.2019 ja 28.6.2019 välisenä aikana tehtyjen kauppojen kaupankäyntimäärällä painotetun keskihinnan perusteella alennettuna 10 %:lla. BBS sai siten kerättyä Osakeannilla noin 3,2 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen Osakeannin kustannuksia, joiden määrän arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Osakeannin tarjoama vahvistunut tilanne mahdollistaa edelleen jatkuvan kehittymisen rakentamalla organisaatiota, tarkoituksena aloittaa tulevaisuudessa kaupallistaminen ja valmistella myynnin aloittamista Yhtiön ARTEBONE® tuotteella.

Osakeanti aiheuttaa arviolta noin 2 prosentin diluution Yhtiön osakemäärässä ja äänivallassa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 5 204 820 osaketta, jossa on lisäystä 114 300 osaketta.

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja:
Regin Corporate Finance AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana.

Osakeannissa merkittyjen osakkeiden toimittaminen

Osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden arvioidaan näkyvän merkitsijöiden arvo-osuustileillä arviolta 10.7.2019.

Lisätietoja:
Pekka Jalovaara, Toimitusjohtaja
Puh: +358 505 52 92 75
Sähköposti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 2.7.2018 klo 9:00 (CEST).

Tärkeää tietoa
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (“Yhtiö”) liikkeelle laskemia arvopapereita alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jotka ovat implementoineet direktiivin 2003/71/EC, muutoksineen (sisältäen kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kaikissa jäsenvaltiossa, “Esitedirektiivi”), tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota vain (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (“Arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudesta tai järjestelyn jäämistä Arvopaperilain mukaisen rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa tai tehdä arvopapereiden yleisöantia Yhdysvalloissa.

Isossa-Britanniassa tämä asiakirja ja mikä tahansa muu tässä tarkoitettuja arvopapereita koskeva materiaali jaetaan ja on suunnattu ainoastaan ja kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämä asiakirja liittyy, on saatavilla ainoastaan “hyväksytyille sijoittajille” ja sitä harjoitetaan ainoastaan “hyväksyttyjen sijoittajien” (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain kohdassa 86(7)) kanssa, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen ei julkaista esitettä eikä esitettä edellytetä julkaistavaksi (Esitedirektiivin mukaisesti).

Riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä sijoittamiseen uusiin osakkeisiin ei tunnisteta eikä niihin viitata eikä ole tarkoitus tunnistaa tai niihin viitata tässä tiedotteessa. Mikä tahansa sijoituspäätös ostaa tai merkitä uusia osakkeita osakeannissa on tehtävä ainoastaan julkisesti saatavilla olevan tiedon varassa.

Tässä tiedotteessa olevaa informaatiota ei saa välittä tai jakaa kenellekään muulle henkilölle eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Mikä tahansa tämän tiedon välittäminen, jakaminen, jäljentäminen tai ilmaiseminen kokonaisuudessaan tai osaksi on kiellettyä. Tämän säännön rikkominen voi johtaa Arvopaperilain tai muiden maiden soveltuvien lakien rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole kehotus sitoutua ostamaan, merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tämä tiedote ei ole suositus liittyen sijoittajan valinnanvapauteen osakeannissa. Kunkin sijoittajan tai mahdollisen sijoittajan tulee tehdä oma selvitys, analyysi ja arvio tässä tiedotteessa kuvatusta liiketoiminnasta ja tiedoista sekä julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Arvopapereiden arvo saattaa sekä nousta että laskea. Historiallinen kehitys ei ole osoitus tulevasta kehityksestä. Yhtiön internetsivut tai internetsivut, joille on linkki Yhtiön internetsivuilla, eivät ole osa tätä tiedotetta.

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi.

RAPALA VMC OYJ (“RAPALA”) HANKKII 49% DQC INTERNATIONAL-YHTIÖSTÄ, JOKA OMISTAA 13 FISHING -VAPA- JA KELABRÄNDIN, SIJOITTAA YHTIÖÖN JA SOLMII PÄÄTTYMÄTTÖMÄN MAAILMANLAAJUISEN LISENSOINTI- JA EKSKLUSIIVISEN JAKELUSOPIMUKSEN USA:N ULKOPUOLELLA

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
9.7.2019 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ (“RAPALA”) HANKKII 49 % DQC INTERNATIONAL -YHTIÖSTÄ, JOKA OMISTAA 13 FISHING -VAPA- JA KELABRÄNDIN, SIJOITTAA YHTIÖÖN JA SOLMII PÄÄTTYMÄTTÖMÄN MAAILMANLAAJUISEN LISENSOINTI- JA EKSKLUSIIVISEN JAKELUSOPIMUKSEN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA

Rapala on solminut sitovat sopimukset hankkiakseen Yhdysvaltojen Floridasta lähtöisin olevan DQC International Corp:n osakepääomasta 49 prosentin omistusosuuden enemmistöomistaja James Coblelta sekä kahdelta vähemmistöomistajalta (Phil Feigh Chu ja Yu-Wei Chang). Rapala ja enemmistöomistaja James Coble ovat myös yhdessä sopineet 13 Fishing:n osakepääoman korottamisesta, ja lisäksi Rapala on sopinut lainaavansa yhtiölle varoja taseen vahvistamiseksi. Rapalan 10 miljoonan dollarin käteispanostus yhtiöön tukee 13 Fishing:n kasvustrategiaa Yhdysvalloissa ja kansainvälisillä markkinoilla. Osana kokonaistransaktiota James Coblen on sovittu vastaanottavan 225 000 Rapala VMC Oyj:n osaketta, jotka yhtiöllä on hallussaan.

DQC International Corp, joka on tunnettu 13 Fishing -vavoista ja -keloista, on Clearwaterissa, Floridassa, vuonna 2012 perustettu yhtiö. Yhtiön ovat perustaneet James Coble ja kaksi vähemmistöosakasta. 13 Fishing on kasvanut nopeasti ja sen bruttomyynti, joka koostuu pääosin myynnistä Yhdysvaltoihin, on noin 25 miljoonaa dollaria. Yhtiöllä on noin 25 työntekijää, sisältäen suunnittelu- ja tuotekehitystiimit Floridassa sekä Taiwanilla. 13 Fishing on voittanut ”luokkansa parhaat” -tuotepalkinnot Yhdysvaltain Icast-kalastusmessuilla vuosina 2017 ja 2018. Lisäksi yhtiö on tunnistettu yhdeksi eräistä nopeiten kasvavista vapa- ja kelabrändeistä yhdysvaltalaisissa kuluttajapaneelitutkimuksissa.

Rapala on myös solminut 13 Fishing:n kanssa päättymättömän lisenssisopimuksen, jonka puitteissa Rapala turvaa tulevaisuudessa eksklusiivisen jakeluoikeuden 13 Fishing -tuotteisiin ja jakelee kaikkia olemassa olevia ja tulevia 13 Fishing -tuotteita Yhdysvaltojen ulkopuolella. Sopimuksen mukaan Rapalalla on päättymätön oikeus käyttää kaikkia aineettomia oikeuksia 13 Fishing:iin liittyen Yhdysvaltojen ulkopuolella, vaikka DQC International Corp säilyy viimekätisenä brändinomistajana.

13 Fishing:n tuotteet tullaan sisällyttämään Rapalan globaaliin jakeluverkostoon Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yhdysvalloissa Rapalan ja 13 Fishing:n toiminnot pysyvät erillisinä sekä itsenäisinä, mutta mahdollisuuksia molempia hyödyttäviin operatiivisiin synergioihin tullaan arvioimaan tulevaisuudessa.

13 Fishing:in tuoteportfolio ja konseptit sekä T&K-kyvykkyydet muodostavat tulevaisuuden alustan Rapalan globaalille lähestymiselle vapa ja kela -kategoriaan. 13 Fishing:n tuotekehitystiimi on jo aloittanut työskentelyn Rapalan globaalin verkoston kanssa tuodakseen maailmanlaajuisille markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita. Rapala tulee myös itse investoimaan markkinointiin sekä tuotekehitykseen varmistaakseen 13 Fishing:n tuotteiden onnistuneen lanseerauksen kalastajille ja vähittäiskauppaan Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Yllä lueteltujen transaktioiden odotetaan toteutuvan vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä edellyttäen, että tavanomaiset kaupan toteutumisehdot täyttyvät.

“Rapala on teollisuudenalalla tunnettu laajasta jakeluverkostostaan. Siinä missä 13 Fishing on kunnostautunut brändäyksessä, tuotekehityksessä ja innovaatioissa, Rapala hallitsee operatiivisen toiminnan ja kasvun. Voimavarojen yhdistäminen Rapalan todella globaalin jakeluverkoston ja laaja-alaisen osaamisen kanssa mahdollistaa 13 Fishing:n kasvun nopeuttamisen. Ketteryys ja innovatiivisuus tulevat olemaan toimintamme ytimessä myös tulevaisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja James Coble.

“Olemme jo jonkin aikaa tutkineet eri vaihtoehtoja pidempiaikaiselle ratkaisulle siirtyä maailmanlaajuiseen vapa ja kela -liiketoimintaan taloudellisesti järkevällä tavalla ja hyödyntäen globaalia läsnäoloamme. Pitkään jatkuneiden keskustelujen aikana ymmärryksemme 13 Fishing:stä on syventynyt ja olemme vakuuttuneet heidän kyvystään rakentaa maailmanlaajuinen vapa ja kela -brändi yhdessä kanssamme. 13 Fishing on jo osoittanut pystyvänsä rakentamaan dynaamisen brändin ja innovatiivisia tuotteita, mikä on näkynyt nopeana kasvuna Yhdysvalloissa. 13 Fishing on myös kiilautunut onnistuneesti maailman kilpailluimmalle kalastusvälinemarkkinalle verrattain lyhyessä ajassa. Olemme varmoja, että yhdistämällä toimialaosaamisemme, toimialan laajimman jakeluverkoston sekä kalastusvälinemarkkinoiden ymmärryksemme James Coblen ja hänen tiiminsä ketteryyteen, innovatiivisuuteen ja muihin kyvykkyyksiin, pystymme rakentamaan 13 Fishing:stä maailmanlaajuisen vapa ja kela -toimijan. Uuden pääoman tuominen 13 Fishing:iin tulee kiihdyttämään tätä kehitystä sekä Yhdysvalloissa että sen ulkopuolella. Tulemme hyötymään tästä Yhdysvaltojen ulkopuolisten jakeluyhtiöidemme kautta sekä 13 Fishing:n vaikutusvaltaisena vähemmistöomistajana. Yhdysvalloissa 13 Fishing:llä tulee yhä olemaan oma organisaatio ja se tulee toimimaan itsenäisesti yhteistyössä Rapala USA:n kanssa. Minulla on täysi luotto kumppanuuteen James Coblen ja hänen tiiminsä kanssa ja toivotan heidät kaikki tervetulleiksi maailmalaajuiseen Rapala-perheeseen”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Ristimäki.

RAPALA VMC OYJ

Jussi Ristimäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Jussi Ristimäki, Toimitusjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (”konserni”) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite

Rapala VMC Oyj, Pörssitiedote, 9.7.2019

Ovaron alkuvuoden huoneistomyynti viisinkertaistunut viime vuoteen verrattuna

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 9.7.2019 klo 14.30

Ovaron alkuvuoden huoneistomyynti viisinkertaistunut viime vuoteen verrattuna

Ovaron strategiana on omistaa ja kehittää vuokraukseen hyvin sopivia kiinteistöjä (Ydintoiminta) sekä 2019 – 2021 aikana luopua omistusasumiseen soveltuvista asunnoista (Muu toiminta). Ovaro julkaisee kuukausittain Muun toiminnan myyntitiedot ja Ydintoiminnan vuokrausasteen.

Kesäkuussa 2019 yhtiö myi yhdeksän asuntoa velattomilta hinnoiltaan 2,4 M€. Yhtiö on 1-6/2019 myynyt asuntoja velattomin hinnoin yhteensä 16,7 M€:lla, kun viime vuonna 1-6/2018 asuntoja myytiin yhteensä 3,3 M€:lla. Tämän vuoden huoneistomyyntien tahti on alkuvuonna ollut noin viisinkertainen viime vuoteen verrattuna. 1-6/2019 myydyt huoneistot vastaavat noin neljäsosaa koko Muun toiminnan arvosta. Vahvistuneen huoneistomyynnin johdosta Ovaro on aikaisemmin 20.6.2019 tiedottanut, että konsernin rahoitusasema ja likviditeetti ovat parantuneet likviditeetin ollessa kesäkuussa noin 5,5 M€.

Ydintoiminnan vuokrausaste on parantunut kaksi prosenttiyksikköä vuodenvaihteesta: neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste 30.6.2019 oli 85,9 %, kun 31.12.2018 se oli 83,8 %.

Helsinki 9.7.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 96 69

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Savosolar voitti aurinkolämpöjärjestelmän tarjouskilpailun Saksassa Fernwärme Ettenheim GmbH:lle

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 9.7.2019 klo 13.30 (CEST)

Savosolar voitti aurinkolämpöjärjestelmän tarjouskilpailun Saksassa Fernwärme Ettenheim GmbH:lle

Savosolar voitti Saksassa Fernwärme Ettenheim GmbH:n järjestämän tarjouskilpailun noin 1700 m² aurinko­lämpöjärjestelmän ja 200 m³ lämpövaraston toimituksesta. Ettenheimin kaupunki sijaitsee Stuttgartista lounaaseen. Järjestelmän arvo on yli 800 000 € ja sen toimitus on suunniteltu tapahtuvaksi pääosin vuonna 2019, lopputestit ja järjestelmän luovutus Q1/2020.

Maa-asennettava aurinkolämpöjärjestelmä, jossa on Savosolarin huippuluokan keräimet, lisää poltto­aineetonta lämmöntuotantoa ja myös lämmön varastointia jo olemassa olevaan puuhakepolttolaitokseen. Kaukolämpöoperaattori Fernwärme Ettenheim GmbH odottaa saavansa lopullisen rakennusluvan sekä rahoitus- ja tukipäätökset muutamassa viikossa. Tämän jälkeen viimeistellään sopimus järjestelmän kokonaistoimituksesta.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Tämä projekti on meille merkittävä; olemme investoineet paljon Saksan markkinoihin, ja nyt se tuottaa tulosta. Tulevaisuutemme näyttää lupaavalta Saksassa, koska suurten tasokeräinjärjestelmien markkina pääsee vauhtiin, kuten uusimmat ennusteet kertovat, ja ensimmäinen projektimme Saksassa tulee olemaan vahva referenssi meille. On hienoa nähdä Fernwärme Ettenheim GmbH:n siirtyvän tuotannossaan kohti 100%:sta uusiutuvaa energiaa, ja me olemme tyytyväisiä, että meidät on valittu mukaan toteuttamaan tätä positiivista kehitystä.”

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 9.7.2019 klo 13.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö­järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kauko­lämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.6.–30.6.2019: Kysyntä kehittyi suotuisasti, ensimmäisen vuosipuolikkaan kasvu vahva

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 9.7.2019 KLO 10.45

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.6.–30.6.2019: Kysyntä kehittyi suotuisasti, ensimmäisen vuosipuolikkaan kasvu vahva

Goforen liikevaihto oli katsauskauden 1.6.–30.6.2019 aikana 5,1 milj. euroa (2018: 4,1 milj. euroa). Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 559 henkilöä. Vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 33,5 milj. euroa (2018: 24,7 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Timur Kärki kommentoi kehitystä:

“Liikevaihto oli odotetusti edellistä kuukautta alhaisempi johtuen Suomessa alkaneesta kesälomakaudesta ja vähäisestä työpäivien määrästä (19 päivää). Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 16,8 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana liikevaihtoa kertyi 12,5 miljoonaa euroa. Goforen toinen vuosineljännes käynnistyi hieman odotettua rauhallisempana asiakasyhteistyön supistuttua muutaman merkittävän asiakkaan osalta. Yleisesti kysyntä säilyi kuitenkin hyvänä ja kesäkuussa saimme useita miljoonaluokan kilpailutusvoittoja ja muita toimeksiantoja, näistä merkittävimpänä erikseen tiedotettu Traffic Management Finlandin puitesopimuksen jatko. Koko puolivuosikauden liikevaihtomme kasvoi 35 prosenttia 33,5 miljoonaan euroon.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen osalta konsernin EBITA-liikevoiton ja EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden tunnuslukujen vertailuarvot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi
(2019)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2018) [1]
Henkilöstö-
määrä [2]
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE [3]
Alihankinta, FTE [4]
Kesäkuu 5,1 (4,1) 559 19 525 59
Toukokuu 6,2 (4,4) 558 21 (+ helatorstai) 515 60
Huhtikuu 5,5 (4,0) 552 20 504 57
Maaliskuu 6,1 (4,2) 544 21 500 66
Helmikuu 5,3 (3,8) 538 20 487 61
Tammikuu 5,2 (4,1) 504 22 469 52

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2018) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. Saksassa kesäkuussa 2019 konserniin hankitun Mangodesign -yhtiön henkilöstö lasketaan mukaan 1.7.2019 alkaen, eivätkä he sisälly vielä kesäkuun raportoituun henkilöstömäärään.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Silver Planet Oy:n henkilöstön kapasiteetti on huomioitu 15.2.2019 alkaen.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Silver Planet Oy:n käyttämä alihankinta on laskettu mukaan 15.2.2019 alkaen.

Lisätietoja:
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 560 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Kutsu: Kemiran puolivuosikatsaus 2019 julkaistaan 19.7.2019

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
9.7.2019 klo 9.30

Kutsu: Kemiran puolivuosikatsaus 2019 julkaistaan 19.7.2019

Kemira Oyj julkistaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019 perjantaina 19.7.2019 noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään klo 13.00 Hotel Kämpissä, Kluuvikatu 2, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon: 09 8171 0310. Konferenssitunnus: 86550162#.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Rovio Entertainment Oyj: 2019 puolivuotiskatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj: 2019 puolivuotiskatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 9.7.2019 klo 09:00

Rovio Entertainment Oyj julkaisee vuoden 2019 puolivuotiskatsauksensa 8.8.2019 klo 08:30.

Rovio järjestää vuoden 2019 puolivuotiskatsausta koskevan englanninkielisen webcast-tiedotustilaisuuden sijoittajille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 8.8.2019 klo 14.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana https://www.rovio.com/fi/sijoittajat-sijoittajakalenteri , ja myöhemmin tallenteena yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.rovio.com/fi/sijoittajat-sijoittajakalenteri.

Rovio Entertainment Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuotiskatsausten julkistamista. Hiljainen jakso alkaa 9.7.2019.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:
Mikko Setälä
Johtaja, sijoittajasuhteet
mikko.setala@rovio.com
+358 40 021 4526

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Ltd
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa on tulossa jakeluun 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

facebook twitter