Etusivu » Arkistot 5.7.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.7.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote5.7.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.7.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä5.7.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä4 340osaketta
Keskihinta/ osake4.0205EUR
Kokonaishinta17 448.97EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.7.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 175 120 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_5.7_trades

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj: Finanssivalvonnan päätös koskien Säästöpankkien yhteenliittymälle asetettua harkinnanvaraista lisäpääomavaatimusta

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Pörssitiedote
5.7.2019 klo 15.00

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 4.7.2019 päättänyt luottolaitoslain 11 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta harkinnanvaraisesta lisäpääomavaatimuksesta. Finanssivalvonta on määrittänyt harkinnanvaraiseksi lisäpääomavaatimukseksi LLL 11 luvun 6§:n 2 momentin 1 kohdan a) alakohdan nojalla 1,25 % kokonaisriskin määrästä. Vaatimuksen määrä perustuu EKP:n LSI-pankkeja koskevaan SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)-metologiaan, jossa lisäpääomavaadeprosentti perustuu valvojan arvion kokonaisarvosanaan. Lisäpääomavaatimus tulee täyttää EU:n vakavaraisuusasetuksessa (EU 575/2013) tarkoitetulla ydinpääomalla (CET1). Pääomavaade koskee Säästöpankkien yhteenliittymää, on voimassa toistaiseksi 31.3.2020 alkaen, kuitenkin enintään 31.3.2023 asti.

Vuoden 2018 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Omat varat yhteensä olivat 978,0 miljoonaa euroa (984,6), josta ydinpääoman osuus oli 948,2 miljoonaa euroa (939,1). Ydinpääoman kasvu johtui tilikauden voitosta. Säästöpankkien yhteenliittymällä ei ole ensisijaista lisäpääomaa. Toissijaisia pääomia (T2) oli 29,7 miljoonaa euroa (45,5), joka koostui katsauskaudella debentuurilainoista. Riskipainotetut erät olivat 5 385,6 miljoonaa euroa (5 165,7), eli 4,3 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Merkittävin muutos riskipainotettujen erien nousussa oli asuntoluottokannan kasvu. Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 18,2 prosenttia (19,1) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 17,6 prosenttia (18,2).

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

Lisätietoja:
Tomi Närhinen, toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.

Lue lisää: www.saastopankki.fi

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj: Finanssivalvonnan päätös koskien Säästöpankkien yhteenliittymälle asetettua harkinnanvaraista lisäpääomavaatimusta

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
Pörssitiedote
5.7.2019 klo 15.00

Finanssivalvonnan johtokunta on kokouksessaan 4.7.2019 päättänyt luottolaitoslain 11 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta harkinnanvaraisesta lisäpääomavaatimuksesta. Finanssivalvonta on määrittänyt harkinnanvaraiseksi lisäpääomavaatimukseksi LLL 11 luvun 6§:n 2 momentin 1 kohdan a) alakohdan nojalla 1,25 % kokonaisriskin määrästä. Vaatimuksen määrä perustuu EKP:n LSI-pankkeja koskevaan SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)-metologiaan, jossa lisäpääomavaadeprosentti perustuu valvojan arvion kokonaisarvosanaan. Lisäpääomavaatimus tulee täyttää EU:n vakavaraisuusasetuksessa (EU 575/2013) tarkoitetulla ydinpääomalla (CET1). Pääomavaade koskee Säästöpankkien yhteenliittymää, on voimassa toistaiseksi 31.3.2020 alkaen, kuitenkin enintään 31.3.2023 asti.

Vuoden 2018 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Omat varat yhteensä olivat 978,0 miljoonaa euroa (984,6), josta ydinpääoman osuus oli 948,2 miljoonaa euroa (939,1). Ydinpääoman kasvu johtui tilikauden voitosta. Säästöpankkien yhteenliittymällä ei ole ensisijaista lisäpääomaa. Toissijaisia pääomia (T2) oli 29,7 miljoonaa euroa (45,5), joka koostui katsauskaudella debentuurilainoista. Riskipainotetut erät olivat 5 385,6 miljoonaa euroa (5 165,7), eli 4,3 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Merkittävin muutos riskipainotettujen erien nousussa oli asuntoluottokannan kasvu. Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 18,2 prosenttia (19,1) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 17,6 prosenttia (18,2).

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ

Lisätietoja:
Tomi Närhinen, toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Lue lisää: www.saastopankki.fi

KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N Q2/2019-OSAVUOSIKATSAUSTA KOSKEVAAN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N Q2/2019-OSAVUOSIKATSAUSTA KOSKEVAAN TIEDOTUSTILAISUUTEEN

SSH Communications Securityn Q2/2019-osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 17.7.2019 noin klo 09:00.

Toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen esittelee osavuosikatsauksen analyytikko-, sijoittaja- ja lehdistötilaisuudessa.
Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla SSH:n verkkosivuilta (www.ssh.com) esityksen jälkeen.

Aika: Keskiviikko 17.7.2019 klo 10:00.
Paikka: SSH Communications Security Oyj, Kornetintie 3, 00380 Helsinki

Tiedotustilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 15.7.2019 klo 12:00 mennessä sähköpostitse Jenni Koppiselle osoitteeseen jenni.koppinen@ssh.com.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Niklas Nordström
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myynti-partneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Admicom Oyj: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019: Admicomin kasvu jatkui vakaana (Liikevaihto +40 %, EBITDA 46 %)

Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 (Tilintarkastamaton)

ADMICOMIN KASVU JATKUI VAKAANA: LIIKEVAIHTO +40 %, EBITDA 46 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 5.7.2019 KLO 10:00

Tammi-kesäkuun 2019 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2018 – 30.6.2018)

Katsauskauden liikevaihto oli 7,664 miljoonaa euroa (5,473), kasvua +40 % edellisvuodesta. Kasvusta pääosa tuli uusasiakkaista, minkä lisäksi nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos auttoi kasvua +5 % yksikköä. Tämä vaikutus arvioitiin vielä huhtikuun neljännesvuositulostiedotteessa lähelle nollaa prosenttia mutta asiakkaidemme kasvu on ollut ennakoitua vahvempaa.Käyttökate eli EBITDA kasvoi 56 % ja oli 3,512 miljoonaa euroa (2,246) eli 46 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITDA% ilman tasauslaskutuksen muutosvaikutusta oli 44 % liikevaihdosta.Liikevoitto kasvoi 61 % ja oli 3,228 miljoonaa euroa (1,989), eli 42 % liikevaihdosta. Nettotulos kasvoi 85 % ja oli 2,581 miljoonaa euroa (vertailuvuosi 1,399 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia listautumiskuluja 0,261 miljoonaa euroa).Vuoden 2019 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan, mikä tarkoittaa yli 30 % liikevaihdon kasvua sekä 35-45 % EBITDA:a. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella tehtiin Adminettiin kaikkiaan neljä isompaa päivitystä, joissa lisättiin uusia toimialakohtaisia erityispiirteitä, paranneltiin vanhoja ominaisuuksia ja uudistettiin ulkoasua.

Avainluvut

ADMICOM KONSERNI1-6/20191-6/2018Muutos-%2018
Liikevaihto, 1 000 euroa 7 664 5 473 40 % 11 456
EBITDA, 1 000 euroa 3 512 2 246 56 % 4 796
% liikevaihdosta 46 % 41 % 42 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 228 1 989 62 % 4 291
% liikevaihdosta 42 % 36 % 37 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 2 581 1 399 85 % 3 252
% liikevaihdosta 34 % 26 % 28 %
Oman pääoman tuotto, % * 45 % 44 % 45 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 56 % 63 % 59 %
Omavaraisuusaste, % 77 % 88 % 82 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,53 0,31 0,71
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu**) 0,53 0,36 0,76
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 15 122 10 780 13 776
Henkilöstömäärä jakson lopussa 129 102 113
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 838 4 838
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1000 kpl 4 838 4 579 4 579
* Tunnusluvuissa tulos on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin.

Toimitusjohtaja Antti Seppä:

“Alkuvuonna 2019 olemme onnistuneet ylittämään tavoitellun operatiivisen yli 30 % kasvutahdin, sillä liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman tasauslaskutusten vaikutusta oli jaksolla +35 %. Vahvinta uusmyynti oli rakentamisen toimialalla ja myös teollisuustoimialan uusmyynnit kasvoivat jaksolla noin 17 %. Adminet Lite -palvelukonsepti on päässyt toiminnassaan kypsään vaiheeseen ja täyttää alle 10 henkilön yritysten tarpeet tehokkaasti rakentamisen ja talotekniikan toimialoilla.

Nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus oli kaudella lähes 0,8 miljoonaa euroa, mikä kertoo paitsi asiakastoimialojen hyvästä suhdanteesta niin myös Adminet-asiakkaiden kovasta kasvuhakuisuudesta. Tätä vaikutusta emme budjetoineet 2019 tavoitteisiimme ja ennustimme ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella sen päätyvän lähelle viime vuotta eli 0,5 miljoonaan euroon. Kun noin 2/3 asiakkaiden tilikausista päättyi vuoden vaihteessa, uskomme vaikutuksen olevan merkittävimmältä osin nyt nähty.

Kansallisen tulorekisterin voimaantulo vuoden vaihteessa sai monet pk-yritykset miettimään talousprosessejaan, mikä näkyi lisääntyneenä kiinnostuksena etenkin Adminetin automatiikkaa kohtaan. Tämä huomattiin etenkin tilitoimistoiden kasvaneessa kiinnostuksessa Adminettiä kohtaan. Myös Adminetin ulkoasu-uudistus otettiin jaksolla positiivisesti vastaan. Admicom jatkaa aktiivista tuotekehitystä kasvattaakseen etumatkaa kilpailijoihin ja vähentääkseen taloushallinnon rutiinitöihin menevää aikaa. Yhtiö ei aio leikata kehityspanostuksia jatkossakaan sillä yhtiön markkinaosuus on vasta noin 10-15 % luokkaa, kun tavoitteena on selkeä ja kiistaton markkinajohtajuus. Rakennusalan mahdollinen hiljeneminen vaikuttaa kehityksen painopisteisiin siten, että Adminetistä saadaan kannattavuuden hallintaan entistä parempia työkaluja.”

Taloudellinen ohjeistus

Aiempi vuoden 2019 ohjeistuksemme säilyy ennallaan. Tavoitteenamme on yli 30 % liikevaihdon kasvu ja 35-45 % käyttökate eli EBITDA.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1.2019 – 30.6.2019 oli 7,664 miljoonaa euroa (5,473). Liikevaihto kasvoi 40 % vuoden 2018 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti uusasiakashankinta, mutta noin 5 %-yksikköä liikevaihdon kasvusta tuli nykyasiakkaiden vuositasauslaskutuksen nettomuutoksena. Vuositasauslaskutuksen osuus liikevaihdosta oli 0,8 miljoonaa euroa (0,5).

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,512 miljoonaa euroa, ollen 46 % liikevaihdosta (2,246, 41 %). Käyttökate kasvoi 56 % verrattuna vuoden 2018 vastaavaan jaksoon.

Liikevoitto ajalta 1.1. – 30.6.2019 oli 3,228 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (1,989, 36 %) ja tilikauden tulos katsauskaudelta oli 2,581 miljoonaa euroa (1,399). Vertailukauden tulosta rasittivat First North -listautumisen yhteydessä syntyneet kertaluontoiset kulut yhteensä 0,261 miljoonaa euroa.

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2019 oli 15,122 miljoonaa euroa (10,780). Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli 11,600 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 77 % (88 %). Omavaraisuusasteen laskua viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna selittää myyntisaamisten esittämistapa; viime vuonna kesäkuussa ennakkoon laskutetut heinäkuun sopimusveloitukset oli eliminoitu taseesta pois netottamalla myyntisaamiset ja siirtovelat keskenään. 30.6.2019 tilanteessa vastaavaa eliminointia ei ole tehty, joka näkyy myyntisaamisten sekä siirtovelkojen ja näin ollen myös taseen loppusumman kasvuna.

Konsernin rahoitusasema pysyi vahvana. Likvidit rahavarat kasvoivat tarkastelukaudella 1,205 miljoonaa euroa, ollen 11,980 miljoonaa euroa kauden lopussa. Konsernilla ei ole lainkaan lyhyt- tai pitkäaikaisia korollisia velkoja. Liiketoiminnan rahavirta oli 3,589 miljoonaa euroa (1,761). Emoyhtiö jakoi osinkoa osakkeenomistajilleen 2,322 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli 14.2.2019.

Investoinnit ja poistot

Tarkastelukauden investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 0,062 miljoonaa euroa (0,079). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä ohjelmistolisensseistä. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 0,284 miljoonaa euroa (0,256). Poistoista yli 3/4 osaa koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten tuotekehitysmenojen, ohjelmistolisenssien sekä konserniliikearvon poistoista. Näiden erien osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022 loppuun mennessä. Koneiden ja kaluston poistot olivat hieman alle neljännes.

Yhtiön vuokravastuiden määrä on noussut 2,634 miljoonaan euroon (2,154). Yhtiö on tarkastelukaudella laajentanut toimitilojaan sekä Jyväskylässä että Vantaalla.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstömäärä 30.6.2019 oli 129 henkilöä (31.12.2018 henkilöstömäärä 102) ja avoimia paikkoja oli täyttämättä yhteensä seitsemän. Admicom hakee parhaillaan mm. ruotsinkielisiä osaajia tarjotakseen yhä kohdennetumpia ja laadukkaampia palveluita myös kaksikielisille asiakkailleen. Lisäksi osaavien taloushallinnon sekä tuotekehityksen tekijöiden rekrytointi on lähes jatkuvaa.

Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, Palvelujohtaja Ari Aarniovuori sekä toimialajohtajat Antti Noronen, Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo Räihä.

Yhtiön hallituksessa toimivat Matti Häll (puheenjohtaja), Timo Häll, Pasi Aaltola, Simo Huvila, Pekka Neittaanmäki, Antti Noronen, Simo Ratilainen sekä Jarmo Suonpää.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 30.6.2019 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2018 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa oli 2 520 omaa osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj osakkeen päätöskurssi 28.6.2019 oli 42,40 euroa ja yhtiön markkina-arvo siten 205,221 miljoonaa euroa. Osakevaihtoa kiihdytti jaksolla isohkot blokkikaupat, kun omistuksiaan hallitusti kevensivät yrityksen sisäpiiristä Matti Häll, Simo Huvila, Antti Noronen, Simo Ratilainen ja Ilkka Uusi-Maahi. Merkittävimmin omistuksiaan kasvattivat hallintarekisterien takana olevat omistajatahot. Osakevaihdon volyymi oli hyvällä tasolla koko puolivuotiskauden ja Admicomin osake nostettiin mukaan Nasdaqin First North 25 (FN25) indeksiin alkaen 1.7.2019.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous myönsi 1.2.2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2020) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta). Yhtiö jatkaa strategiatyötä uusien kasvulähteiden kartoittamiseksi Suomesta ja ulkomailta.

Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 849 078 kappaleeseen työntekijöiden omistamia Admicom Oyj:n osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 30.6.2019 yhteensä 1 743 omistajaa ja osakkeista vapaasti vaihdettavissa oleva (free float) osuus oli 30 %. Suurin omistusosuus oli Matti Hällillä (38,1 %), toisena Nordeaan hallintarekisteröity omistus (12,4 %) ja kolmantena SEB:iin hallintarekisteröity omistus (3,85 %).

Varsinainen yhtiökokous 1.2.2019

Varsinainen yhtiökokous päätti 1.2.2019 Jyväskylässä hallituksen esityksen mukaisesti maksaa 2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa helmikuussa yhteensä 0,48 eur per osake. Yhtiökokous myönsi hallitukselle myös osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2020) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta).

Lisäksi yhtiökokous nimesi tilintarkastajayhteisöksi KPMG:n, ja päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Riikka Maunulan, hallitukseen valittiin uusina jäseninä Pekka Neittaanmäki ja Simo Ratilainen sekä Antti Kuukkanen vapautettiin hallituksesta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Makrotalouden riskit ovat kohonneet ja Suomen talouskasvun taittumisen ennakoidaan alkavan kuluvana vuotena. Tämä onkin jo näkynyt mm. uusien rakennusten aloitusten vähenemisenä, minkä vuoksi rakennustoimialalle povataan laskua 2019. Korjausrakentaminen on osittain paikannut kysyntää toistaiseksi eivätkä rakennusalan konkurssit ole toistaiseksi voimakkaasti kasvaneet. Yhtiö seuraa luottotappioita aktiivisesti ja on toistaiseksi onnistunut pitämään ne maltillisina.

Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut:

Keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä suhdanneherkkyyttä. Riskiä pyritään pienentämään kehittämällä asiakkaiden kannattavuuden hallintaan parempia työkaluja Adminetissä. Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia ja tietoturvariskit. Yhtiö on tiedostanut tietoturvariskien kohonneen listautumisen myötä, kun yhtiön huomioarvo nousi myös hyökkääjien silmissä. Yhtiö kehittää prosessejaan jatkuvasti ja tiedostaa kriittisimmät teknologia- ja tietoturvauhkat. Riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen. Yhtiö tekee aktiivisesti toimenpiteitä etenkin jälkimmäisen riskin hallitsemiseksi keinoinaan mm. henkilöstöomistajuus sekä panostukset johtamisjärjestelmiin. Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit, mitä selvittämään yhtiö on nimittänyt kilpailijatyöryhmän. Vuoden 2019 aikana nähtyjen kilpailijoiden omistajavaihdosten mahdollisista vaikutuksista ei ole toistaiseksi vielä selvää kuvaa. Mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Kaikki katsauksessa esitetyt luvut ovat Admicom-konsernin lukuja.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 4.10.2019 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019 arviolta 17.01.2020.

Admicom Oyj
HALLITUS

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 130 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Konsernin tuloslaskelma

1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
LIIKEVAIHTO 7 664 5 473 11 456
Liiketoiminnan muut tuotot 2 9 13
Materiaalit ja palvelut -270 -211 -437
Henkilöstökulut -2 977 -2 312 -4 734
Poistot ja arvonalentumiset -284 -256 -505
Liiketoiminnan muut kulut -907 -713 -1 502
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 228 1 989 4 291
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot 8 0 15
Korkokulut ja muut rahoituskulut 0 -230 -230
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 236 1 759 4 076
Tuloverot -655 -360 -823
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)2 5811 3993 252

Konsernin tase

1 000 EUR6/20196/201812/2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 665 856 760
Aineettomat oikeudet 311 467 372
Muut aineettomat hyödykkeet 1
Konserniliikearvo 242 318 280
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 112 130 140
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
1 3301 7721 552
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 22 14 15
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 648 323 1 285
Muut saamiset 40 20 46
Siirtosaamiset 103 97 103
Rahat ja pankkisaamiset 11 980 8 555 10 775
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
13 7929 00912 224
VASTAAVAA YHTEENSÄ15 12210 78013 776
1 000 EUR6/20196/201812/2018
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 106
Muut rahastot 7 471 7 665 7 665
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 441 317 317
Tilikauden voitto/tappio 2 581 1 399 3 252
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ11 6009 48711 341
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 141 32 132
Muut velat 778 544 528
Siirtovelat 2 603 717 1 775
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ3 5221 2932 435
VASTATTAVAA YHTEENSÄ15 12210 78013 776

Oman pääoman muutokset

1 000 EUR1-6/20191-6/20181-12/2018
SIDOTTU OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 106 106 106
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT.106106106
VAPAA OMA PÄÄOMA
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
7 665 2 676 2 676
Listautumisanti 4 989 4 989
Varojen jako SVOP -rahastosta -194
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden lopussa
7 471 7 665 7 665
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden alussa
3 570 321 321
Omien osakkeiden hankinta -4 -4
Osingonjako -2 129
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden lopussa
1 441 317 317
Tilikauden voitto / tappio 2 581 1 399 3 252
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT.11 4949 38111 235
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ11 6009 48711 341

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 EUR6/20196/201812/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
3 236 1 759 4 076
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 284 256 505
Rahoitustuotot ja -kulut -8 230 215
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta
3 5122 2464 796
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liike-
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-349 -54 -1 039
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
/ vähennys (+)
-6 -4 -6
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
715 164 1 243
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
3 8722 3524 994
Maksetut korot ja rahoituskulut -230 -230
Saadut osingot liiketoiminnasta 15
Saadut korot liiketoiminnasta 0
Maksetut välittömät verot -283 -360 -769
Liiketoiminnan rahavirta (A)3 5891 7614 010
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-62 -79 -108
Investointien rahavirta (B)-62-79-108
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 4 989 4 989
Omien osakkeiden hankinta -4 -4
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 322
Rahoituksen rahavirta (C )-2 3224 9854 985
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
1 2056 6678 887
Rahavarat tilikauden alussa 10 775 1 888 1 888
Rahavarat tilikauden lopussa 11 980 8 555 10 775
Rahavarojen muutos1 2056 6678 887

Konsernin vastuut

1 000 EUR6/20196/201812/2018
Toimitilojen vuokravastuut
Vuokravastuut 2 634 2 154 2 328
Vuokravakuustilit 40 20 41
Yhteensä2 6752 1752 369

Laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + / – vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma keskimäärin + / – vähemmistöosuus

Oman pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien
lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.

Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100
Taseen loppusumma keskimäärin – korottomat velat keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + / – vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
Oik. osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + / – vähemmistöosuus + / – kertaluontoiset erät
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä

Liite

Admicom Oyj – Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 (Tilintarkastamaton).pdf

Smile Henkilöstöpalvelut ja VMP yhdistyvät henkilöstöpalvelualan suunnannäyttäjäksi

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 5.7.2019 KLO 8.30

Smile Henkilöstöpalvelut ja VMP yhdistyvät henkilöstöpalvelualan suunnannäyttäjäksi

NoHo Partners Oyj (“NoHo Partners”) on allekirjoittanut 5.7.2019 kauppakirjan VMP Oyj:n (”VMP”) kanssa tytäryhtiönsä Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n (”Smile”) osakekannan myymisestä VMP:lle (”Järjestely” tai ”Yhdistyminen”) osakevastiketta vastaan. Myös Smilen vähemmistöomistajat ovat sitoutuneet Järjestelyyn. Järjestelyn toteutuessa yhdistyneestä VMP:stä ja Smilesta (”Yhdistynyt yhtiö”) tulee NoHo Partnersin osakkuusyhtiö, ja NoHo Partnersista tulee Yhdistyneen yhtiön suurin osakkeenomistaja 30,27 prosentin omistusosuudella. Smilesta tulee vastaavasti VMP:n tytäryhtiö. Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, mikä vastaa 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (4.7.2019 VMP:n 4,92 euron päätöskurssin perusteella).

Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen VMP:n yhtiökokouksen päätökselle sekä rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille ja sitoumuksille. VMP:n suurimmat osakkeenomistajat, Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot sekä Meissa-Capital Oy, jotka edustavat noin 58,1 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa Järjestelyä ja ovat sitoutuneet ennakolta äänestämään Järjestelyn puolesta VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Järjestely yhdistää kaksi Suomen henkilöstöpalveluiden johtavaa yhtiötä muodostaen merkittävän toimijan, jolla on vahvempi markkina-asema. Yhdistymisen odotetaan kasvattavan merkittävästi NoHo Partnersin omistaja-arvoa sekä tuovan merkittäviä etuja ja lisäarvoa uuden yhtiön osakkeenomistajille, NoHo Partners mukaan lukien, asiakkaille sekä Yhdistyneen yhtiön työntekijöille yhtiön vahvemman aseman sekä tavoiteltujen synergiaetujen kautta.

Yhdistymisen mahdollisesta vaikutuksesta NoHo Partnersin ohjeistukseen ja näkymiin tiedotetaan myöhemmin Järjestelyn toteutumisen jälkeen.

– Järjestely toteutuessaan on meille strategiamme mukainen kehitysaskel. Järjestelyn myötä vahvistamme tasettamme ja voimme keskittyä entistä vahvemmin ydintoimintaamme – eli ravintolaliiketoimintaan ja sen kasvattamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Ydinliiketoimintaamme fokusoimalla uskomme kasvattavamme merkittävästi konsernimme omistaja-arvoa, kommentoi NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

– Sentica lähti mukaan VMP:n kasvutarinaan syksyllä 2017. Silloin uutisoitiin, että VMP rynnistää kasvuun ja uusiin avauksiin. Tämä on todella pitänyt paikkansa ja olemme tyytyväisiä, että nyt saamme ottaa näin merkittävän askeleen henkilöstöpalvelualan konsolidaatiossa. Uskomme yhteiseen tulevaisuuteen ja pysymme yhtenä suurimpana osakkeenomistajana, toteaa Sentican sijoitusjohtaja ja VMP:n hallituksen puheenjohtaja Liisa Harjula.

– Olemme olleet rakentamassa toimialalle poikkeuksellista Smilen kasvutarinaa vuodesta 2014 saakka, jolloin yhtiö tuli osaksi konserniamme. Tuolloin Smilen liikevaihto oli vajaat 7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 se ylitti 127 miljoonaa euroa. Toisen alan kärkiyrityksiin kuuluvan VMP:n kanssa muodostuva uusi yhtiö tulee olemaan yleisesti työmarkkinaa ja henkilöstöpalvelualaa uudistava toimija. Meillä on etuoikeus olla paalupaikalla yhtiön suurimpana omistajana rakentamassa koko alan tulevaisuutta, Laine sanoo.

– On ollut upea olla mukana Smilen kasvussa viimeisen viiden vuoden ajan. Takana on huikea kasvutarina ja nyt strategiamme mukaisesti otamme seuraavan askeleen, kun yhdistämme kahden menestyjän ja muodostamme suomalaiseen työelämään uuden toimijan. Uskomattoman hienoa päästä vetämään kahden voittavan yrityksen muodostamaa kokonaisuutta, sanoo Smilen toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Vuoden 2018 alustaviin havainnollistaviin yhdistettyihin taloudellisiin tietoihin perustuva VMP:n ja Smilen yhteenlaskettu liikevaihto oli 253,5 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 21,8 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 20,6 miljoonaa euroa (FAS-tilinpäätösstandardin mukaan). (Ks. kohta Yhdistyneen yhtiön taloudellisia tietoja.) VMP työllisti vuonna 2018 noin 19 400 vuokratyöntekijää suoraan tai ketjuyritysten kautta ja Smile puolestaan noin 10 000 vuokratyöntekijää, joten Yhdistyneellä yhtiöllä on merkittävä työntekijöiden joukko käytettävissään.

Järjestelyn avaintiedot

Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, mikä vastaa noin 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (VMP:n 4.7.2019 4,92 euron päätöskurssin perusteella)Osana Järjestelyn ehtoja VMP:n hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhteismäärältään 3,5 miljoonan euron lisäosinkoa ja varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille ennen Järjestelyn toteutumistaVMP:n suurimmat osakkeenomistajat Sentica Buyout V Ky ja Sentica Buyout V Co-investment Ky (yhdessä ”Sentica”) sekä Meissa-Capital Oy (”Meissa-Capital”), jotka yhdessä omistavat 58,1 % VMP:n osakkeista, tukevat Yhdistymistä ja ovat sitoutuneet ennakolta äänestämään Järjestelyn puolesta VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessaVMP:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 59,6 % ja Smilen nykyiset osakkeenomistajat noin 40,4 % VMP:n osakkeista Järjestelyn jälkeenJärjestelyn täytäntöönpano on ehdollinen VMP:n osakkeenomistajien Järjestelyn hyväksymiselle VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa annettujen äänten ja yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöllä ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille ja sitoumuksilleSami Asikainen tulee toimimaan yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana ja Hannu Nyman talousjohtajanaYhdistyneen yhtiön hallitus tulee koostumaan kummankin yhtiön hallituksen jäsenistä. Tapio Pajuharjua ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.VMP:n ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus järjestää elokuussa 2019 ja Järjestelyn täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 2019 kolmannen vuosineljänneksen aikanaYhdistyneen yhtiön on tarkoitus kertoa tarkemmin strategiasta ja integraatiosuunnitelmasta syksyllä Järjestelyn toteutumisen jälkeen

Smile lyhyesti

Smile on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluiden tarjoajista ja yksi Suomen nopeimmin kasvavista henkilöstövuokrauspalveluita tarjoavista yrityksistä. Smile tarjoaa henkilöstöpalveluita maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle (HoReCa), tapahtumiin ja promootioihin, terveydenhuoltoalalle sekä teollisuuteen, rakentamiseen ja logistiikkaan (TRL). Smile on tunnettu positiivisesta ja ihmisläheisestä yrityskulttuuristaan. NoHo Partners on Smilen emoyhtiö.

Smilen liikevaihto oli 128,6 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 11,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen aineettomia poistoja (EBITA) 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2018 (oikaistu IFRS-tilinpäätösstandardista FAS-tilinpäätösstandardin kaltaisiksi havainnollistamistarkoituksessa) (Ks. kohta Yhtdistyneen yhtiön taloudellisia tietoja). Smile välitti työntekijöitä yli 1000 asiakkaalleen vuonna 2018 ja noin 10 000 henkilöä on saanut yhtiöltä palkkaa vuonna 2018.

VMP lyhyesti

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, Enjoy-, Extraajat-, Personnel-, Corporate Spirit- ja Eezy-brändit.

VMP on kasvanut vahvasti orgaanisesti ja yritysostojen kautta. VMP:n liikevaihto oli 124,9 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 38,2 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Järjestelyn keskeisimmät hyödyt

Järjestely tuo yhteen kaksi henkilöstöpalveluiden johtavaa yritystä muodostaen merkittävän toimijan, jolla on vahvempi markkina-asema ja kilpailukykyYhdistyneellä yhtiöllä on koko Suomen kattava verkosto omien ja franchise-toimipisteiden kautta ja suurempi vuokratyöntekijöiden joukko, joka palvelee asiakkaiden muuttuvia tarpeitaYhtiön laajaa palveluvalikoimaa henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin, organisaation kehittämiseen ja itsensätyöllistämiseen voidaan tarjota suuremmalle asiakaskunnalleTyöntekijöille Yhdistynyt yhtiö pystyy tarjoamaan laajemmat työmahdollisuudet ja enemmän vaihtoehtoja, ollen näin houkuttelevampi työnantajaYhdistyneellä yhtiöllä on entistä vahvemmat resurssit ja osaaminen panostaa digitaalisuuteen ja uusien palveluiden kehittämiseen, joilla vastataan yhä paremmin työmarkkinan muuttuviin tarpeisiinUusi syntyvä yhtiö on alansa edelläkävijä, jonka missiona on aktiivisesti uudistaa suomalaista työelämää

VMP:n ja Smilen yhdistymisen odotetaan vahvistavan Yhdistetyn yhtiön markkina-asemaa huomattavasti ja luovan omistaja-arvoa sekä NoHo Partnersin että Yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille yhtiöiden toimintojen yhtenäistämisen ansiosta saavutettavien synergioiden ja kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Operatiivisia strategisia synergioita odotetaan saavutettavan esimerkiksi tarjoamalla kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa suuremmalle asiakaskunnalle, hyödyntämällä yhdistettyä vuokratyöntekijöiden joukkoa työpaikkojen täyttämisessä ja hyödyntämällä molempien yhtiöiden osaamista, resursseja ja dataa uusien palveluiden kehittämisessä. Järjestelyn odotetaan tuottavan kustannussäästöjä erityisesti organisaatioiden yhdistämisen, toiminnan tehostamisen ja parhaiden toimintamallien jakamisen kautta.

Yhdistyneen yhtiön taloudellisia tietoja

Laatimisperuste

Alla esitetyt havainnollistavat yhdistellyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot perustuvat VMP:n ja Smilen tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta.

Yhdistellyt taloudelliset tiedot on esitetty vain havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt taloudelliset tiedot kuvaavat yhdistettyä liikevaihtoa ja tulosta olettaen, että toiminnot olisivat olleen samassa konsernissa kunkin ajanjakson alusta alkaen ja olettaen, että taloudelliset tiedot olisi raportoitu FAS-tilinpäätösstandardin mukaan. Yhdistellyt taloudelliset tiedot perustuvat kuvitteelliseen tilanteeseen, eikä niitä tulisi tarkastella pro forma -tietoina, sillä niissä ei ole huomioitu kauppahinnan kohdentamista, transaktiokustannuksia tai eroja laatimismenetelmissä. Alla esitetyt alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot eivät välttämättä kerro yhdistettyjen toimintojen tulevasta tuloksesta tai VMP:n ja Smilen taloudellisesta tilanteesta, ja yhdistyneen konsernin tulevaisuudessa julkistettavat taloudelliset tiedot sekä VMP:n ja Smilen taloudellinen tilanne voivat poiketa merkittävästi alla esitetyistä havainnollistavista yhdistetyistä taloudellisista tiedoista.

Smile raportoi taloudelliset tiedot IFRS-standardin mukaan, joten Smilen IFRS-luvut on oikaistu vastaamaan FAS-tilinpäätösstandardia. Oikaisut ovat alustavia ja niitä ei tule tarkastella lopullisina. Liitteessä 1 on esitetty oikaisut.

Havainnollistavat yhdistellyt tuloslaskelmatiedot

1-3/2019 (milj. euroa)Yhdistetty
havainnollistamis-tarkoituksessa
VMP
FAS
(tilintarkastamaton)
Smile
IFRS oikaistu FASiin
(tilintarkastamaton)
Liikevaihto68,938,230,7
Oikaistu käyttökate1)5,02,62,5
Oikaistu käyttökate-%7,3 %6,7 %8,0 %
Oikaistu EBITA1)4,72,32,4
Oikaistu EBITA -%6,8 %6,0 %7,8 %
Käyttökate6,13,72,5
Käyttökate-%8,9 %9,6 %8,0 %
EBITA5,83,42,4
EBITA-%8,4 %8,8 %7,8 %
1-12/2018 (milj. euroa)Yhdistetty
havainnollistamis-tarkoituksessa
VMP
FAS
(tilintarkastettu)
Smile
IFRS oikaistu FASiin
(tilintarkastamaton)
Liikevaihto253,5124,9128,6
Oikaistu käyttökate1)21,810,211,5
Oikaistu käyttökate-%8,6 %8,2 %9,0 %
Oikaistu EBITA1)20,69,211,3
Oikaistu EBITA -%8,1 %7,4 %8,8 %
Käyttökate20,59,810,7
Käyttökate-%8,1 %7,8 %8,3 %
EBITA19,38,810,5
EBITA-%7,6 %7,0 %8,2 %

1) VMP:n oikaistuun käyttökatteeseen ja oikaistuun EBITA:an sisältyvät oikaisuerät perustuvat VMP:n julkaistuihin tilinpäätös- ja osavuosikatsaustietoihin. Smilen oikaistuun käyttökatteeseen ja oikaistuun EBITA:an 2018 sisältyy listautumiskustannusten oikaisuerä (818 tuhatta euroa).

Järjestelyn ehdot lyhyesti

VMP ostaa Smilen koko osakekannan osakkeiden ostosopimuksen ehtojen mukaisesti. Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, mikä vastaa noin 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (VMP:n 4.7.2019 4,92 euron päätöskurssin perusteella). Liikkeeseen laskettavien Smilen uusien osakkeiden yhteenlasketun lukumäärän odotetaan olevan 10.050.177 osaketta.

Kauppahintana maksettavaan osakevastikkeeseen ei ole sovittu oikaisuja. Kauppahintana maksettavan osakkeiden määrän on sovittu olevan kiinteä, eikä osakemäärää oikaista kurssivaihtelun perusteella.

Järjestelyn täytäntöönpano on ehdollinen muun muassa Järjestelyn hyväksyiselle VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa annettujen äänten ja yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöllä ja ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille ja sitoumuksille.

Osana Järjestelyn ehtoja VMP:n hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhteismäärältään 3,5 miljoonan euron lisäosinkoa ja varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille ennen Järjestelyn toteutumista.

Smile ja NoHo Partners järjestelevät uudestaan sisäisiä saataviaan siten, että Smilen ja NoHo Partnersin keskinäiseen henkilöstövuokraussopimukseen perustuvien saatavien nettomäärä jää korottomaksi ja vakuudettomaksi noin 1,7 miljoonan euron lainaksi, joka on tarkoitus maksaa takaisin NoHo Partnersille 31.12.2020 mennessä.

Osakkeiden ostosopimus sisältää tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia sekä Smilelta että VMP:ltä liittyen kummankin yhtiön organisaatioon ja liiketoimintoihin. Mikäli kauppakirjan allekirjoittamisen ja Järjestelyn täytäntöönpanon välillä tapahtuu tai käy ilmi seikka, joka johtaa Smilen myyjien tai VMP:n vakuutusten rikkomiseen, tai tiettyjen vakuutusten osalta olennaiseen rikkomiseen, eikä rikkomusta ole osakkeiden ostosopimuksen ehtojen mukaisesti korjattu (siltä osin kuin rikkomus on korjattavissa), on rikkomisesta kärsineellä osapuolella oikeus purkaa osakkeiden ostosopimus sen ehtojen mukaisesti. Osakkeiden ostosopimus sisältää myös Smilen ja VMP:n sitoumuksia, jotka ovat tyypillisiä vastaavanlaisissa järjestelyissä, kuten sekä Smilen että VMP:n sitoumus harjoittaa liiketoimintaansa normaalisti ennen Järjestelyn toteuttamista. Smile on sitoutunut korvausvastuuseen VMP:lle ja VMP on sitoutunut korvausvastuuseen Smilelle tiettyjen, yllä kuvattuihin vakuutuksiin ja sitoumuksiin liittyvien määrättyjen rikkomusten osalta.

Osakkeiden ostosopimus raukeaa automaattisesti, mikäli VMP:n yhtiökokous ei hyväksy Järjestelyä. Lisäksi osakkeiden ostosopimus voidaan purkaa tietyin ehdoin. Purkamiseen oikeuttaa esimerkiksi se, ettei rahoittajapankkien suostumuksia ja sitoumuksia tai VMP:n osakkeenomistajien hyväksyntää saada osakkeiden ostosopimuksessa määritellyssä ajassa.

Järjestelyn yhteydessä NoHo Partners ja tietyt Smilen vähemmistöomistajat ovat antaneet niin sanotun lock-up sitoumuksen, jonka mukaisesti ne ovat tietyin tavanomaisin poikkeuksin sitoutuneet olemaan myymättä Järjestelyssä saamiaan VMP:n osakkeita 180 päivän ajan Järjestelyn toteuttamisen jälkeen tietyin tavanomaisin ehdoin. Lock-up sitoumukset koskevat noin 89,1 % Järjestelyn yhteydessä annettavista uusista osakkeista VMP:ssä.

VMP:n ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus järjestää elokuussa 2019 ja Järjestelyn täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 2019 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhdistyneen yhtiön on tarkoitus kertoa tarkemmin strategiasta ja integraatiosuunnitelmasta syksyllä Järjestelyn toteutumisen jälkeen.

Hallinnointi

Järjestelyn toteutumisen jälkeen Sami Asikainen tulee toimimaan Yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana ja Hannu Nyman talousjohtajana.

Järjestelyn myötä VMP:n osakkeenomistajat omistavat noin 59,6 % ja Smilen osakkeenomistajat noin 40,4 % Yhdistyneen yhtiön osakkeista. Järjestelyn toteutumisen seurauksena Smilen suurimmasta osakkeenomistajasta, NoHo Partnersista tulee Yhdistyneen yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 30,3 % omistusosuudella. VMP:n suurimmat osakkeenomistajat, Sentica ja Meissa-Capital, omistavat noin 23,1 % ja 11,5 % kumpikin.

Sentica ja Meissa-Capital ehdottavat VMP:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että VMP:n hallituksen jäsenet Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Paul-Petteri Savolainen ja Mika Uotila jatkavat hallituksen jäseninä, kun taas Joni Aaltonen, Heimo Hakkarainen ja Timur Kärki ehdotetaan jättäytyvän pois yhdistyneen yhtiön hallituksesta Järjestelyn toteutumisesta alkaen. Ehdotetaan myös, että Smilen hallituksen jäsenet Timo Laine, Jarno Suominen ja Timo Mänty tulevat Yhdistyneen yhtiön hallituksen jäseniksi Järjestelyn toteutumisen yhteydessä. Tapio Pajuharjua ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhdistyneen yhtiön suurimmat osakkeenomistajat

Perustuen viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon, olettaen, että VMP:n ja Smilen kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia myös Järjestelyn täytäntöönpanon ajankohtana, Yhdistyneen yhtiön 15 suurinta osakkeenomistajaa olisivat seuraavat (VMP 30.6.2019 tilanteen mukaan). Laskelmat perustuvat VMP:n ja Smilen tosiasialliseen tietoon ja ovat ainoastaan havainnollistavia. Laskelmat eivät välttämättä kuvaa todellista tilannetta Järjestelyn täytäntöönpanon ajankohtana tai sen jälkeen.

OsakkeenomistajaOsakkeet% kaikista osakkeista
1. NoHo Partners Oyj7 520 91030,27
2. Sentica Buyout V Ky5 523 07222,23
3. Meissa-Capital Oy2 852 30711,48
4. Eteläaho Pasi Antero627 9462,53
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen450 0001,81
6. Asikainen Sami Matias404 3501,63
7. Odin Finland397 0001,60
8. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt385 0001,55
9. Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka380 0001,53
10. Eteläaho Anu-Maria279 3441,12
11. Oy Jobinvest Ltd259 8351,05
12. Sentica Buyout V Co-investment Ky228 9280,92
13. Pajuharju Tapio Olavi182 0770,73
14. Viitala Teemu Ilmari158 3880,64
15. Pesola Juha Olavi140 0300,56
15 suurinta yhteensä
Muut
Yhteensä
19 789 187
5 060 188
24 849 375
79,64
20,36
100,00

Osakkeenomistajien tuki

Sentica ja Meissa-Capital, jotka omistavat yhteensä noin 58,1 % VMP:n osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin osallistumaan VMP:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Järjestelyn puolesta.

Neuvonantajat

NoHo Partnersin ja Smilen taloudellisena neuvonantajana toimii Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. VMP:n taloudellisena neuvonantajana toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Yhteinen lehdistötilaisuus pidetään tänään 5.7.2019 klo 11.30 Suomen aikaa Kasarmin Saleissa (Kasarmikatu 21) Helsingissä suomeksi.

Tilaisuuden esitysmateriaali tulee saataville NoHo Partnersin, Smilen ja VMP:n verkkosivuille tämän päivän aikana.

Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://noho.videosync.fi/tiedotustilaisuus-040719. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin tänään.

Lisätietoja:

Timo Laine, hallituksen puheenjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 400 626 064
Jarno Suominen, talousjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655
Sami Asikainen, toimitusjohtaja, Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, puh. +358 40 700 9915

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat NoHo Partnersia, Smilea ja VMP:tä, tässä pörssitiedotteessa kuvailtua Järjestelyä ja tällaisesta järjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Smilen ja VMP:n yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Asiakirjassa käytettyjen sanojen “saattaa”, “odottaa”, “aikoo”, “ennakoi”, “suunnittelee”, “haluaa”, “tulee”, “ennustaa”, “arvioi”, sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat NoHo Partnersin, Smilen ja VMP:n tämän hetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat NoHo Partnersin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: VMP:n kyky saada Järjestelylle osakkeenomistajien hyväksyntä; Järjestelyn yhteydessä VMP:ltä Smilen omistajille maksettavaksi tuleva kokonaisvastike; mahdollisuus siihen, että Järjestelyn toteuttamiseen tarvittava aika on oletettua pidempi; Järjestelyn odotettujen synergioiden ja hyötyjen saavuttaminen; riskit, jotka liittyvät Smilen liiketoiminnan VMP:hen integroimiseen; Smilen ja VMP:n kyky irtisanoa Osakkeiden ja liiketoiminnan ostosopimus tietyissä tilanteissa; NoHo Partnersin liiketoimintojen mahdollinen kärsiminen Järjestelyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta; NoHo Partnersin taloudellinen tilanne Järjestelyn jälkeen; sekä muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin NoHo Partnersin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen konsernin todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. NoHo Partners tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää Smilen ja VMP:n lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita kustannussynergiaeduista, joita yhdistyneellä konsernilla odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia Yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin kustannussynergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset kustannussynergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.

Liite 1: Smilen tuloslaskelmatietojen täsmäytys

Smile raportoi taloudelliset tiedot IFRS-standardin mukaan, joten Smilen IFRS-luvut on oikaistu seuraavan taulukon mukaan vastaamaan FAS-tilinpäätösstandardia. Lisäksi taulukossa on esitetty kertaluontoisten erien oikaisu. Smilelle esitetyt FAS-tilinpäätösstandardiin perustuvat luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Liikevaihdon täsmäytys

Milj. euroa1-3/20191-12/2018
IFRS raportoitu liikevaihto30,3127,1
Kasvurahoitukseen liittyvät myynnin alennukset0,41,6
Liikevaihto (FAS)30,7128,6
Käyttökatteen ja EBITAn täsmäytys
IFRS raportoitu käyttökate2,28,8
Kasvurahoitukseen liittyvät myynnin alennukset0,41,6
IFRS 16 leasing-0,1
Yritysostoihin liittyvä varainsiirtovero0,3
Muut yritysostoihin liittyvät transaktiokulut0,1
Laskennallisen luottotappiovarauksen muutos-0,10,0
Käyttökate (FAS)2,510,7
Aineelliset poistot (poislukien IFRS 16 poistot)-0,1-0,2
IFRS 16 leasing0,1
EBITA (FAS)2,410,5
Kertaluontoiset erät (listautumiskulut)0,8
Oikaistu EBITA (FAS)2,411,3
Aineelliset poistot (poislukien IFRS 16 poistot)0,10,2
Oikaistu käyttökate (FAS)2,511,5

VMP ja Smile yhdistyvät henkilöstöpalvelualan suunnannäyttäjäksi

VMP OYJ — SISÄPIIRITIETO — 5.7.2019 KLO 8.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

VMP ja Smile yhdistyvät henkilöstöpalvelualan suunnannäyttäjäksi

VMP Oyj (”VMP”) on allekirjoittanut 5.7.2019 kauppakirjan NoHo Partners Oyj:n (”NoHo Partners”) ja Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n (”Smile”) vähemmistöomistajien kanssa Smilen osakekannan ostamisesta (”Järjestely” tai ”Yhdistyminen”) osakevastiketta vastaan. Järjestely tuo yhteen kaksi henkilöstöpalveluiden kärkiyritystä, joilla on yhdessä vahvempi markkina-asema ja entistä parempi kyky uudistaa työelämää. Yhdistyminen on strategisesti tärkeä askel molemmille yhtiöille, joka mahdollistaa panostukset digitalisaatioon ja uusien palveluiden kehittämiseen. Yhdistymisen odotetaan luovan lisäarvoa yhtiön asiakkaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille.

Vuoden 2018 alustaviin havainnollistaviin yhdistettyihin taloudellisiin tietoihin perustuva VMP:n ja Smilen yhteenlaskettu liikevaihto oli 253,5 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 21,8 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 20,6 miljoonaa euroa (FAS-tilinpäätösstandardin mukaan). (Ks. kohta Yhdistyneen yhtiön taloudellisia tietoja.) VMP työllisti vuonna 2018 noin 19 400 vuokratyöntekijää suoraan tai ketjuyritysten kautta ja Smile puolestaan noin 10 000 vuokratyöntekijää, joten yhdistyneellä yhtiöllä on merkittävä työntekijöiden joukko käytettävissään.

Järjestelyn avaintiedot

Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, mikä vastaa noin 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (VMP:n 4.7.2019 4,92 euron päätöskurssin perusteella)Osana Järjestelyn ehtoja VMP:n hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhteismäärältään 3,5 miljoonan euron lisäosinkoa ja varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille ennen Järjestelyn toteutumistaVMP:n suurimmat osakkeenomistajat Sentica Buyout V Ky ja Sentica Buyout V Co-investment Ky (yhdessä ”Sentica”) sekä Meissa-Capital Oy (”Meissa-Capital”), jotka yhdessä omistavat noin 58,1 % VMP:n osakkeista, tukevat Yhdistymistä ja ovat sitoutuneet ennakolta äänestämään Järjestelyn puolesta VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessaVMP:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 59,6 % ja Smilen nykyiset osakkeenomistajat noin 40,4 % VMP:n osakkeista Järjestelyn jälkeenJärjestelyn täytäntöönpano on ehdollinen VMP:n osakkeenomistajien Järjestelyn hyväksymiselle VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa annettujen äänten ja yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöllä ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille ja sitoumuksilleSami Asikainen tulee toimimaan yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana ja Hannu Nyman talousjohtajanaYhdistyneen yhtiön hallitus tulee koostumaan kummankin yhtiön hallituksen jäsenistä. Tapio Pajuharjua ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksiVMP:n ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus järjestää elokuussa 2019 ja Järjestelyn täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 2019 kolmannen vuosineljänneksen aikanaYhdistyneen yhtiön on tarkoitus kertoa tarkemmin strategiasta ja integraatiosuunnitelmasta syksyllä Järjestelyn toteutumisen jälkeen

Smile lyhyesti

Smile on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluyrityksistä ja yksi Suomen nopeimmin kasvavista henkilöstövuokrauspalveluita tarjoavista yrityksistä. Smile tarjoaa henkilöstöpalveluita maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle (HoReCa), tapahtumiin ja promootioihin, terveydenhuoltoalalle sekä teollisuuteen, rakentamiseen ja logistiikkaan (TRL). Yhtiö on tunnettu positiivisesta ja ihmisläheisestä yrityskulttuuristaan. NoHo Partners on Smilen suurin omistaja.

Yhtiön liikevaihto oli 128,6 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 11,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto ennen aineettomia poistoja (EBITA) 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2018 (oikaistu IFRS-tilinpäätösstandardista FAS-tilinpäätösstandardin kaltaisiksi havainnollistamistarkoituksessa) (Ks. kohta Yhdistyneen yhtiön taloudellisia tietoja). Smile välitti työntekijöitä yli 1 000 asiakkaalleen vuonna 2018 ja noin 10 000 henkilöä on saanut yhtiöltä palkkaa vuonna 2018.

Järjestelyn keskeisimmät hyödyt

Järjestely tuo yhteen kaksi henkilöstöpalveluiden johtavaa yritystä muodostaen merkittävän toimijan, jolla on vahvempi markkina-asema ja kilpailukykyYhdistyneellä yhtiöllä on koko Suomen kattava verkosto omien ja franchise-toimipisteiden kautta ja suurempi vuokratyöntekijöiden joukko, joka palvelee asiakkaiden muuttuvia tarpeitaYhtiön laajaa palveluvalikoimaa henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin, organisaation kehittämiseen ja itsensätyöllistämiseen voidaan tarjota suuremmalle asiakaskunnalleTyöntekijöille yhdistynyt yhtiö pystyy tarjoamaan laajemmat työmahdollisuudet ja enemmän vaihtoehtoja, ollen näin houkuttelevampi työnantajaYhdistyneellä yhtiöllä on entistä vahvemmat resurssit ja osaaminen panostaa digitaalisuuteen ja uusien palveluiden kehittämiseen, joilla vastataan yhä paremmin työmarkkinan muuttuviin tarpeisiinUusi syntyvä yhtiö on alansa edelläkävijä, jonka missiona on aktiivisesti uudistaa suomalaista työelämää

VMP:n ja Smilen yhdistymisen odotetaan vahvistavan yhtiön markkina-asemaa huomattavasti ja luovan lisäarvoa yhtiön osakkeenomistajille toimintojen yhtenäistämisen ansiosta saavutettavien synergioiden ja kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Operatiivisia strategisia synergioita odotetaan saavutettavan esimerkiksi tarjoamalla kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa suuremmalle asiakaskunnalle, hyödyntämällä yhdistettyä vuokratyöntekijöiden joukkoa työpaikkojen täyttämisessä ja hyödyntämällä molempien yhtiöiden osaamista, resursseja ja dataa uusien palveluiden kehittämisessä. Järjestelyn odotetaan tuottavan kustannussäästöjä erityisesti organisaatioiden yhdistämisen, toiminnan tehostamisen ja parhaiden toimintamallien jakamisen kautta.

”Järjestely on strategiamme mukainen askel, jolla saavutamme merkittävän kasvun ja vahvistamme asemaamme henkilöstöpalvelualan edelläkävijänä. Yhdistetyllä osaamisella pystymme vastaamaan yhä paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin ja tarjoamaan työllistymistä parantavia palveluita”, sanoo VMP:n hallituksen puheenjohtaja Liisa Harjula.

”Uskon, että yhdessä voimme tarjota yhä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme sekä houkuttelevia mahdollisuuksia työntekijöille. Viime vuosien aikana VMP on kasvanut vahvasti ja kehittynyt henkilöstövuokrauksesta kokonaisvaltaiseksi henkilöstöpalveluita tarjoavaksi yhtiöksi, kun taas Smile on kasvanut voimakkaasti nousten henkilöstövuokrauksen suurimpien toimijoiden joukkoon. Yhdessä olemme merkittävä toimija työvoimamarkkinoilla ja pystymme kiihdyttämään toimialan digitalisaatiota, työllistämistä edistäviä ratkaisuja sekä tarjoamaan asiakkaillemme aiempaa monipuolisempia palveluita”, sanoo VMP:n toimitusjohtaja Juha Pesola.

”On ollut upea olla mukana Smilen kasvussa viimeisen viiden vuoden ajan. Takana on huikea kasvutarina ja nyt strategiamme mukaisesti otamme seuraavan askeleen, kun yhdistämme kahden menestyjän ja muodostamme suomalaiseen työelämään uuden toimijan. Uskomattoman hienoa päästä vetämään kahden voittavan yrityksen muodostamaa kokonaisuutta”, sanoo Smilen toimitusjohtaja Sami Asikainen.

”Olemme olleet rakentamassa toimialalle poikkeuksellista Smilen kasvutarinaa vuodesta 2014 saakka, jolloin yhtiö tuli osaksi konserniamme. Tuolloin Smilen liikevaihto oli vajaat 7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 se ylitti 127 miljoonaa euroa. Toisen alan kärkiyrityksiin kuuluvan VMP:n kanssa muodostuva uusi yhtiö tulee olemaan yleisesti työmarkkinaa ja henkilöstöpalvelualaa uudistava toimija. Meillä on etuoikeus olla paalupaikalla yhtiön suurimpana omistajana rakentamassa koko alan tulevaisuutta”, sanoo NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

Yhdistyneen konsernin tuloslaskelmatiedot

Laatimisperuste

Alla esitetyt havainnollistavat yhdistellyt tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot perustuvat VMP:n ja Smilen tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta.

Yhdistellyt taloudelliset tiedot on esitetty vain havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistellyt taloudelliset tiedot kuvaavat yhdistettyä liikevaihtoa ja tulosta olettaen, että toiminnot olisivat olleet samassa konsernissa kunkin ajanjakson alusta alkaen ja olettaen, että taloudelliset tiedot olisi raportoitu FAS-tilinpäätösstandardin mukaan. Yhdistellyt taloudelliset tiedot perustuvat kuvitteelliseen tilanteeseen, eikä niitä tulisi tarkastella pro forma -tietoina, sillä niissä ei ole huomioitu kauppahinnan kohdentamista, transaktiokustannuksia tai eroja laatimismenetelmissä. Alla esitetyt alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot eivät välttämättä kerro yhdistettyjen toimintojen tulevasta tuloksesta tai VMP:n taloudellisesta tilanteesta ja yhdistyneen konsernin tulevaisuudessa julkistettavat taloudelliset tiedot sekä VMP:n taloudellinen tilanne voivat poiketa merkittävästi alla esitetyistä havainnollistavista yhdistetyistä taloudellisista tiedoista.

Smile raportoi taloudelliset tiedot IFRS-standardin mukaan, joten Smilen IFRS-luvut on oikaistu vastaamaan FAS-tilinpäätösstandardia. Oikaisut ovat alustavia ja niitä ei tule tarkastella lopullisina. Liitteessä 1 on esitetty oikaisut.

Havainnollistavat yhdistellyt tuloslaskelmatiedot

1-3/2019 (milj. euroa)Yhdistetty
havainnollistamis-tarkoituksessa
VMP
FAS (tilintarkastamaton)
Smile
IFRS oikaistu FASiin
(tilintarkastamaton)
Liikevaihto68,938,230,7
Oikaistu käyttökate1)5,02,62,5
Oikaistu käyttökate-%7,3 %6,7 %8,0 %
Oikaistu EBITA1)4,72,32,4
Oikaistu EBITA -%6,8 %6,0 %7,8 %
Käyttökate6,13,72,5
Käyttökate-%8,9 %9,6 %8,0 %
EBITA5,83,42,4
EBITA-%8,4 %8,8 %7,8 %
1-12/2018 (milj. euroa)Yhdistetty havainnollistamis-tarkoituksessaVMP
FAS
(tilintarkastettu)
Smile
IFRS oikaistu FASiin
(tilintarkastamaton)
Liikevaihto253,5124,9128,6
Oikaistu käyttökate1)21,810,211,5
Oikaistu käyttökate-%8,6 %8,2 %9,0 %
Oikaistu EBITA1)20,69,211,3
Oikaistu EBITA -%8,1 %7,4 %8,8 %
Käyttökate20,59,810,7
Käyttökate-%8,1 %7,8 %8,3 %
EBITA19,38,810,5
EBITA-%7,6 %7,0 %8,2 %

1) VMP:n oikaistuun käyttökatteeseen ja oikaistuun EBITA:an sisältyvät oikaisuerät perustuvat VMP:n julkaistuihin tilinpäätös- ja osavuosikatsaustietoihin. Smilen oikaistuun käyttökatteeseen ja oikaistuun EBITA:an 2018 sisältyy listautumiskustannusten oikaisuerä (818 tuhatta euroa).

VMP tulee julkaisemaan Yhdistymisen mahdolliset vaikutukset taloudelliseen ohjeistukseen myöhemmin Yhdistymisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Smilen tasetietoja

Alla esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat Smilen tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja tiedot esitetään IFRS-tilinpäätösstandardin mukaan.

31.12.2018 (milj. euroa)Smile
IFRS
(tilintarkastettu)
Pitkäaikaiset varat48,2
Lyhytaikaiset varat22,8
Rahavarat0,0
Varat yhteensä71,0
Oma pääoma11,6
Pitkäaikaiset velat22,3
Lyhytaikaiset velat37,1
Oma pääoma ja velat yhteensä71,0

Yhdistymisen lopullinen vaikutus VMP:n taseeseen tullaan julkaisemaan kun vaikutuksesta voidaan tehdä riittävän tarkka arvio.

Järjestelyn ehdot lyhyesti

VMP ostaa Smilen koko osakekannan osakkeiden ostosopimuksen ehtojen mukaisesti. Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, mikä vastaa noin 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (VMP:n 4.7.2019 4,92 euron päätöskurssin perusteella). Liikkeeseen laskettavien VMP:n uusien osakkeiden yhteenlasketun lukumäärän odotetaan olevan 10 050 177 osaketta.

Kauppahintana maksettavaan osakevastikkeeseen ei ole sovittu oikaisuja. Kauppahintana maksettava osakkeiden määrä on sovittu olevan kiinteä, eikä osakemäärää oikaista kurssivaihtelun perusteella.

Järjestelyn täytäntöönpano on ehdollinen muun muassa Järjestelyn hyväksymiselle VMP:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa annettujen äänten ja yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöllä, ja rahoittajapankeilta tarvittaville suostumuksille ja sitoumuksille.

Osana Järjestelyn ehtoja VMP:n hallitus tulee ehdottamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhteismäärältään 3,5 miljoonan euron lisäosinkoa ja varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille ennen Järjestelyn toteutumista.

Smile ja NoHo Partners järjestelevät uudestaan sisäisiä saataviaan siten, että Smilen ja NoHo Partnersin keskinäiseen henkilöstövuokraussopimukseen perustuvien saatavien nettomäärä jää korottomaksi ja vakuudettomaksi noin 1,7 miljoonan euron lainaksi, joka on tarkoitus maksaa takaisin NoHo Partnersille 31.12.2020 mennessä.

Osakkeiden ostosopimus sisältää tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia sekä Smilelta että VMP:ltä liittyen kummankin yhtiön organisaatioon ja liiketoimintoihin. Mikäli kauppakirjan allekirjoittamisen ja Järjestelyn täytäntöönpanon välillä tapahtuu tai käy ilmi seikka, joka johtaa Smilen tai VMP:n vakuutusten rikkomiseen, tai tiettyjen vakuutusten osalta olennaiseen rikkomiseen, eikä rikkomusta ole osakkeiden ostosopimuksen ehtojen mukaisesti korjattu (siltä osin kuin rikkomus on korjattavissa), on rikkomisesta kärsineellä osapuolella oikeus purkaa osakkeiden ostosopimus sen ehtojen mukaisesti. Osakkeiden ostosopimus sisältää myös Smilen ja VMP:n sitoumuksia, jotka ovat tyypillisiä vastaavanlaisissa järjestelyissä, kuten sekä Smilen että VMP:n sitoumus harjoittaa liiketoimintaansa normaalisti ennen Järjestelyn toteuttamista. Smile on sitoutunut korvausvastuuseen VMP:lle ja VMP on sitoutunut korvausvastuuseen Smilelle tiettyjen, yllä kuvattuihin vakuutuksiin ja sitoumuksiin liittyvien määrättyjen rikkomusten osalta.

Osakkeiden ostosopimus raukeaa automaattisesti, mikäli VMP:n yhtiökokous ei hyväksy Järjestelyä yhtiökokouksessa annettujen äänten ja yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöllä. Lisäksi osakkeiden ostosopimus voidaan purkaa tietyin ehdoin. Purkamiseen oikeuttaa esimerkiksi se, ettei rahoittajapankkien suostumuksia ja sitoumuksia tai VMP:n osakkeenomistajien hyväksyntää saada osakkeiden ostosopimuksessa määritellyssä ajassa.

Järjestelyn yhteydessä NoHo Partners ja tietyt Smilen vähemmistöomistajat ovat antaneet niin sanotun lock-up sitoumuksen, jonka mukaisesti he ovat sitoutuneet olemaan myymättä Järjestelyssä saamiaan VMP:n osakkeita 180 päivän ajan Järjestelyn toteuttamisen jälkeen tietyin tavanomaisin ehdoin. Lock-up sitoumukset koskevat noin 89,1 % annettavista uusista osakkeista VMP:ssä.

VMP:n ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus järjestää elokuussa 2019 ja Järjestelyn täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 2019 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhdistyneen yhtiön on tarkoitus kertoa tarkemmin strategiasta ja integraatiosuunnitelmasta syksyllä Järjestelyn toteutumisen jälkeen.

Hallinnointi

Yhdistymisen toteutumisen jälkeen Sami Asikainen tulee toimimaan yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana ja Hannu Nyman talousjohtajana.

Sentica ja Meissa-Capital ehdottavat VMP:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että VMP:n hallituksen jäsenet Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Paul-Petteri Savolainen ja Mika Uotila jatkavat hallituksen jäseninä, kun taas Joni Aaltonen, Heimo Hakkarainen ja Timur Kärki ehdotetaan jättäytyvän pois yhdistyneen yhtiön hallituksesta Järjestelyn toteutumisesta alkaen. Ehdotetaan myös, että Smilen hallituksen jäsenet Timo Laine, Jarno Suominen ja Timo Mänty tulevat yhdistyneen yhtiön hallituksen jäseniksi Järjestelyn toteutumisen yhteydessä. Tapio Pajuharjua ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Järjestelyn myötä VMP:n osakkeenomistajat omistavat noin 59,6 % ja Smilen osakkeenomistajat noin 40,4 % yhdistyneen yhtiön osakkeista. Järjestelyn toteutumisen seurauksena Smilen suurimmasta osakkeenomistajasta, NoHo Partnersista, tulee yhdistyneen yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 30,3 % omistusosuudella. VMP:n suurimmat osakkeenomistajat, Sentica ja Meissa-Capital, omistavat noin 23,1 % ja 11,5 % kumpikin.

Yhdistyneen yhtiön suurimmat osakkeenomistajat

Perustuen viimeisimpään saatavilla olevaan tietoon, olettaen, että VMP:n ja Smilen kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia myös Järjestelyn täytäntöönpanon ajankohtana, yhdistyneen yhtiön 15 suurinta osakkeenomistajaa olisivat seuraavat (VMP 30.6.2019 tilanteen mukaan). Laskelmat perustuvat VMP:n ja Smilen tosiasialliseen tietoon ja ovat ainoastaan havainnollistavia. Laskelmat eivät välttämättä kuvaa todellista tilannetta Järjestelyn täytäntöönpanon ajankohtana tai sen jälkeen.

OsakkeenomistajaOsakkeet% kaikista osakkeista
1. NoHo Partners Oyj7 520 91030,27
2. Sentica Buyout V Ky5 523 07222,23
3. Meissa-Capital Oy2 852 30711,48
4. Eteläaho Pasi Antero627 9462,53
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen450 0001,81
6. Asikainen Sami Matias404 3501,63
7. Odin Finland397 0001,60
8. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt385 0001,55
9. Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka380 0001,53
10. Eteläaho Anu-Maria279 3441,12
11. Oy Jobinvest Ltd259 8351,05
12. Sentica Buyout V Co-investment Ky228 9280,92
13. Pajuharju Tapio Olavi182 0770,73
14. Viitala Teemu Ilmari158 3880,64
15. Pesola Juha Olavi140 0300,56
15 suurinta yhteensä19 789 18779,64
Muut5 060 18820,36
Yhteensä24 849 375100,00

Osakkeenomistajien tuki

Sentica ja Meissa-Capital, jotka omistavat yhteensä noin 58,1 % VMP:n osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin osallistumaan VMP:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Järjestelyn puolesta.

Neuvonantajat

VMP:n taloudellisena neuvonantajana toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy. NoHo Partnersin ja Smilen taloudellisena neuvonantajana toimii Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Yhteinen lehdistötilaisuus pidetään tänään 5.7.2019 klo 11.30 Suomen aikaa Kasarmin Saleissa (Kasarmikatu 21) Helsingissä suomeksi.

Tilaisuuden esitysmateriaali tulee saataville VMP:n ja Smilen verkkosivuille tämän päivän aikana.

Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://vmp.videosync.fi/webcast-2-040719. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin tänään.

Lisätietoja:

VMP Oyj

Juha Pesola, toimitusjohtaja
juha.pesola@vmp.fi
puh. +358 (0)40 307 5105

Hannu Nyman, talousjohtaja
hannu.nyman@vmp.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj

Sami Asikainen, toimitusjohtaja
sami.asikainen@smilepalvelut.fi
puh. +358 (0)40 700 9915

Jarno Vilponen, talousjohtaja
jarno.vilponen@smilepalvelut.fi
puh. +358 (0)40 721 9376

VMP lyhyesti

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, Enjoy-, Extraajat-, Personnel-, Corporate Spirit- ja Eezy-brändit.

VMP on kasvanut vahvasti orgaanisesti ja yritysostojen kautta. VMP:n liikevaihto oli 124,9 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 38,2 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Smile lyhyesti

Smile on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalveluyrityksistä ja yksi Suomen nopeimmin kasvavista henkilöstövuokrauspalveluita tarjoavista yrityksistä. Smile tarjoaa henkilöstöpalveluita maanlaajuisesti eri toimialoille, kuten hotelli-, ravintola- ja catering-alalle (HoReCa), tapahtumiin ja promootioihin, terveydenhuoltoalalle sekä teollisuuteen, rakentamiseen ja logistiikkaan (TRL). Yhtiö on tunnettu positiivisesta ja ihmisläheisestä yrityskulttuuristaan. NoHo Partners on Smilen suurin omistaja.

Yhtiön liikevaihto oli 128,6 miljoonaa euroa, oikaistu käyttökate 11,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto ennen aineettomia poistoja (EBITA) 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2018 (FAS-tilinpäätösstandardin mukaan). Smile välitti työntekijöitä yli 1 000 asiakkaalleen vuonna 2018 ja noin 10 000 henkilöä on saanut yhtiöltä palkkaa vuonna 2018.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä yhtiötiedote liittyy VMP:n tekemään tarjoukseen Smilen osakkeenomistajille, jossa kaikki Smilen osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdetaan VMP:n uusiksi osakkeiksi. Tämä yhtiötiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa VMP:n tai Smilen osakkeita.

Tässä yhtiötiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. VMP ei hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat VMP:tä ja Smilea, tässä yhtiötiedotteessa kuvailtua Järjestelyä ja tällaisesta Järjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä VMP:n ja Smilen yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Asiakirjassa käytettyjen sanojen “saattaa”, “odottaa”, “aikoo”, “ennakoi”, “suunnittelee”, “haluaa”, “tulee”, “ennustaa”, “arvioi”, sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat VMP:n ja Smilen tämän hetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat VMP:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: VMP:n kyky saada Järjestelylle osakkeenomistajien hyväksyntä; Järjestelyn yhteydessä VMP:ltä Smilen omistajille maksettavaksi tuleva kokonaisvastike; mahdollisuus siihen, että Järjestelyn toteuttamiseen tarvittava aika on oletettua pidempi; Järjestelyn odotettujen synergioiden ja hyötyjen saavuttaminen; riskit, jotka liittyvät Smilen liiketoiminnan VMP:hen integroimiseen; VMP:n ja Smilen kyky irtisanoa Osakkeiden ja liiketoiminnan ostosopimus tietyissä tilanteissa; VMP:n liiketoimintojen mahdollinen kärsiminen Järjestelyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta; VMP:n taloudellinen tilanne Järjestelyn jälkeen; sekä muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin VMP:n vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen konsernin todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. VMP tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää VMP:n ja Smilen lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita kustannussynergiaeduista, joita yhdistyneellä konsernilla odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin kustannussynergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset kustannussynergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.

Liite 1: Smilen tuloslaskelmatietojen täsmäytys

Smile raportoi taloudelliset tiedot IFRS-standardin mukaan, joten Smilen IFRS-luvut on oikaistu seuraavien taulukoiden mukaan vastaamaan FAS-tilinpäätösstandardia. Lisäksi taulukoissa on esitetty kertaluontoisten erien oikaisu. Smilelle esitetyt FAS-tilinpäätösstandardiin perustuvat luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Liikevaihdon täsmäytys

Milj. euroa1-3/20191-12/2018
IFRS raportoitu liikevaihto30,3127,1
Kasvurahoitukseen liittyvät myynnin alennukset0,41,6
Liikevaihto (FAS)30,7128,6

Käyttökatteen ja EBITAn täsmäytys

Milj. euroa1-3/20191-12/2018
IFRS raportoitu käyttökate2,28,8
Kasvurahoitukseen liittyvät myynnin alennukset0,41,6
IFRS 16 leasing-0,1
Yritysostoihin liittyvä varainsiirtovero0,3
Muut yritysostoihin liittyvät transaktiokulut0,1
Laskennallisen luottotappiovarauksen muutos0,10,0
Käyttökate (FAS)2,510,7
Aineelliset poistot (pois lukien IFRS 16 -poistot)-0,1-0,2
EBITA (FAS)2,410,5
Kertaluontoiset erät (listautumiskulut)0,8
Oikaistu EBITA (FAS)2,411,3
Aineelliset poistot (pois lukien IFRS 16 -poistot)0,10,2
Oikaistu käyttökate (FAS)2,511,5

facebook twitter