Etusivu » Arkistot 2.7.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.7.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote2.7.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.7.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä2.7.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä3 535osaketta
Keskihinta/ osake4.4370EUR
Kokonaishinta15 684.80EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.7.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 163 570 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_2.7_trades

Loxam S.A.S. täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee vapaaehtoista Ramirent Oyj:n hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta kaikista Ramirent Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Ramirent Oyj
Pörssitiedote
2.7.2019 klo 15:50 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Loxam S.A.S. täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee vapaaehtoista Ramirent Oyj:n hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta kaikista Ramirent Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Loxam S.A.S. (”Loxam” tai ”Tarjouksentekijä”) on 19.6.2019 aloittanut vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirent Oyj:n (”Ramirent”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 19.6.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja, kuten aiemmin tiedotettu, se päättyy 18.7.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Finanssivalvonta on 2.7.2019 hyväksynyt Ostotarjousta koskevan 18.6.2019 päivätyn tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) täydennysasiakirjan (”Täydennysasiakirja”). Täydennysasiakirja liittyy Ramirentin Stavdal AB:tä koskevan yritysoston toteuttamiseen, minkä Ramirent julkisti 1.7.2019.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa seuraavasti:

Ramirent julkisti 1.7.2019 pörssitiedotteen koskien sen Stavdal AB:n yritysoston toteuttamista (”Pörssitiedote”). Stavdal AB:n yritysoston toteuttamisen yhteydessä Ramirent on laskenut liikkeeseen 5 848 341 uutta osaketta Stavdal AB:n osakkeenomistajille (”Stavdal Osakkeet”) (katso ”Liite F: Ramirentin pörssitiedote 1.7.2019: Ramirentin Stavdal-kauppa päätökseen – Kaupan toteuttamiseksi liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity”).

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Stavdal Osakkeiden liikkeeseen lasku ei vaikuta tarjottuun 9,00 euron tarjousvastikkeeseen käteisenä jokaisesta Ramirentin osakkeesta, jotka on pätevästi tarjottu ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Täydennysasiakirjan päivämääränä Ramirentin osakkeiden lukumäärä on 114 545 669, joista ulkona olevia on 113 612 217.

Lisäksi Tarjouksentekijä vahvistaa Tarjousasiakirjassa aiemmin todetun seuraavasti:

Toteuttamisedellytys (Tarjousasiakirjan kohta 4.4.2) koskien ulkona olevien Ramirentin osakkeiden yli yhdeksänkymmenen prosentin (90 %) pätevää tarjoamista lasketaan Ramirentin yhteensä 113 612 217 ulkona olevan osakkeen perusteella (olettaen, että muuta laimennusvaikutusta ei synny).Tarjouksentekijä on vastaanottanut peruuttamattomat sitoumukset hyväksyä ostotarjous eräin tavanomaisin ehdoin kaikilta Stavdal AB:n osakkeenomistajilta, jotka saivat Stavdal Osakkeita Stavdal AB:n yritysoston toteuttamisen yhteydessä. Nämä peruuttamattomat sitoumukset yhdessä muiden Tarjousasiakirjan mukaisten peruuttamattomien sitoumuksien kanssa edustavat yhteensä noin 35,4 prosenttia Ramirentin ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan tämä tarkoittaa, että Ostotarjouksen eteneminen edellyttää hyväksyntöjen vastaanottamista vähintään 102 250 996 Ramirentin osakkeelta ennen tarjousajan päättymistä 18.7.2019, ellei Tarjouksentekijä luovu vaatimasta kyseisen ehdon täyttymistä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ramirentin hallitus on yksimielisesti suositellut, että Ramirentin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan tarjousasiakirja on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa 2.7.2019 alkaen Loxamin pääkonttorissa osoitteessa 89, avenue de la Grande Armée, 75219 Paris Cedex 16, Ranska, Handelsbanken Capital Markets konttorissa, Itämerenkatu 11–13, 00180, Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa 2.7.2019 alkaen internetissä osoitteissa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent, ja www.handelsbanken.fi/ostotarjous sekä englanninkielisenä käännöksenä 2.7.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent, ja www.handelsbanken.fi/tenderoffer.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän tiedotteen liitteeksi 1.

Lisätietoja:

Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +358 50 355 3757
jukka.havia@ramirent.com

TIETOA RAMIRENTISTÄ

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentillä on 2 900 työntekijää 294 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (RAMI).

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINKI OY:N SÄÄNTÖJEN JA HELSINGIN OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Ramirentin osakkeet eivät ole rekisteröitynä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti ja että Ramirentiä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous on avoinna Yhdysvalloissa asuville Ramirentin osakkeenomistajille ja tehdään samoin ehdoin kuin kaikille muille Ramirentin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Ramirentin muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous odotetaan tehtävän Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruuttamisoikeuksia, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Loxam ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Loxamin tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5, sallimissa rajoissa, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Ostotarjouksen ulkopuolella Ramirentin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Ramirentin osakkeiksi, edellyttäen että kyseisiä ostoja tai järjestelyjä ostaa Ostotarjouksen ulkopuolella ei tehdä Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta tai puolesta taikka Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Ramirentin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Loxamin taloudelliset neuvonantajat tai taloudellisten neuvonantajien lähipiiriyhtiöt voivat lisäksi harjoittaa Ramirentin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Liite 1

Liite

Liite 1 – Loxam SAS pörssitiedote_020719

Pekka Rouhiainen nimitetty Valmetin sijoittajasuhdejohtajaksi

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 2.7.2019 klo 14.00

Kauppatieteiden maisteri Pekka Rouhiainen on nimitetty Valmetin sijoittajasuhdejohtajaksi 1. syyskuuta 2019 alkaen. Hänen toimipisteensä sijaitsee Espoossa, ja hän raportoi yhtiön talousjohtaja Kari Saariselle.

Rouhiainen on viime vuodet toiminut sijoittajasuhdejohtajana Cargotec Oyj:ssä. Hänellä on aikaisempaa sijoittajasuhdekokemusta Sanoma Oyj:stä. Ennen Sanomalle siirtymistään hän työskenteli osakeanalyytikkona.

”Odotamme Pekan liittymistä meille, sillä hän on hieno lisäys kansainvälistä tunnustusta saaneeseen sijoittajasuhdetiimiimme. Hänellä on monipuolinen tausta tähän tehtävään ja modernin, kansainvälisen sijoittajasuhdetoiminnan ymmärrys. Olen varma, että Pekan panoksella ja kokemuksella sijoittajasuhdetyömme jatkaa kehittymistä eteenpäin”, Saarinen sanoo.  

Lisätietoja:
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 044 213 8263

VALMET
Konserniviestintä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite

Pekka Rouhiainen

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 4 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 03.07.2019, sarjat 2019: L36N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany).

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusDAX Index (Germany)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä2 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TLONGDAXNONF162FI4000380167DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF163FI4000380175DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF164FI4000380183DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF165FI4000380191DAX Index (Germany)DE0008469008

Tukholmassa 02.07.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-07-03

Suur-Savon Sähkölle Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 2.7.2019 klo 10.00 (CEST)

Suur-Savon Sähkölle Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä

Savosolar on saanut Suur-Savon Sähkö Oy:ltä tilauksen aurinkolämpöjärjestelmästä. Suur-Savon Sähkö rakentaa Puumalan kaukolämpöverkkoon ympäristöystävällisen aluelämpökeskuksen, jossa energiaa tuottaa aurinkokeräin-lämpöpumppu -hybridijärjestelmä, jonka osaksi Savosolarin keräinjärjestelmä tulee. Lämpöpumppuosuuden kokonaistoimittajana toimii hollolalainen Calefa Oy. Tämä on jo kolmas vuosi peräkkäin, kun Savosolar toimittaa Suomen suurimman aurinkolämpöjärjestelmän. Puumalaan toimitettavan järjestelmän keräinala tulee ensimmäisenä järjestelmänä Suomessa rikkomaan 400 m2 rajapyykin. Kaupan arvo on yli 170 tuhatta euroa ja toimituksen on määrä tapahtua syksyn 2019 aikana.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 2.7.2019 klo 10.00 (CEST).

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

Suur-Savon Sähkö lyhyesti

Suur-Savon Sähkö – konserni on monialainen energiakonserni, joka toiminta-alueellaan vastaa sähkön siirtoliiketoiminnasta sekä kaukolämpötoiminnasta, sekä omistaa sähkön tuotantoa oman toimialueen lisäksi muualla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konsernin liikevaihto on 148 miljoonaa euroa, ja henkilöstömäärä noin 80 henkilöä. www.sssoy.fi

BBS:n osakeanti päättynyt, 215 uutta osakasta Ruotsissa

BBS:n osakeanti päättynyt, 215 uutta osakasta Ruotsissa

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS” tai “Yhtiö”), ortibiologian innovaattori, julkistaa lopputuloksen osakeannista, jonka tavoitteena oli kasvattaa osakkaiden määrää Ruotsissa ja jonka merkintäaika päättyi 30.6.2019 (”Osakeanti”). Osakeannin merkintähinta oli 28,10 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakeannissa merkittiin 114 300 kpl uusia osakkeita ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt hyväksyä osakemerkinnät. Osakeannin myötä Yhtiön osakasmäärä Ruotsissa kasvoi 215 uudella osakkeenomistajalla ja BBS sai pääomaa noin 3,2 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen Osakeannista johtuvia kustannuksia.

Osakeanti lyhyesti
Kuten 17.6.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa ilmoitettiin, Yhtiön hallitus, perustuen yhtiökokouksen 5.4.2019 tekemään valtuutuspäätökseen, päätti osakeannista, joka koostui korkeintaan 509.000 uudesta osakkeesta ja joka oli suunnattu osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yleisölle Ruotsissa. Osakeannin tarkoituksena ja syynä osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen oli tavoite laajentaa Yhtiön osakaspohjaa Ruotsissa ja kasvattaa kaupankäynnin määrää.

Lopputulos:
Yhteensä 215 uutta osakkeenomistajaa merkitsi Osakeannissa yhteensä 114 300 uutta osaketta, vastaten noin 22 prosenttia Osakeannista. Yhtiön hallitus on tänään tehnyt päätöksen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Merkintähinta oli 28,10 Ruotsin kruunua osakkeelta, mikä määräytyi Yhtiön osakkeella Nasdaq First North Sweden kauppapaikalla 17.6.2019 ja 28.6.2019 välisenä aikana tehtyjen kauppojen kaupankäyntimäärällä painotetun keskihinnan perusteella alennettuna 10 %:lla. BBS sai siten kerättyä Osakeannilla noin 3,2 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen Osakeannin kustannuksia, joiden määrän arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Osakeannin tarjoama vahvistunut tilanne mahdollistaa edelleen jatkuvan kehittymisen rakentamalla organisaatiota, tarkoituksena aloittaa tulevaisuudessa kaupallistaminen ja valmistella myynnin aloittamista Yhtiön ARTEBONE® tuotteella.

Osakeanti aiheuttaa arviolta noin 2 prosentin diluution Yhtiön osakemäärässä ja äänivallassa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 5 204 820 osaketta, jossa on lisäystä 114 300 osaketta.

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja:
Regin Corporate Finance AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana.

Osakeannissa merkittyjen osakkeiden toimittaminen

Osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden arvioidaan näkyvän merkitsijöiden arvo-osuustileillä arviolta 10.7.2019.

Lisätietoja:
Pekka Jalovaara, Toimitusjohtaja
Puh: +358 505 52 92 75
Sähköposti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 2.7.2018 klo 9:00 (CEST).

Tärkeää tietoa
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (“Yhtiö”) liikkeelle laskemia arvopapereita alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jotka ovat implementoineet direktiivin 2003/71/EC, muutoksineen (sisältäen kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kaikissa jäsenvaltiossa, “Esitedirektiivi”), tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota vain (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (“Arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudesta tai järjestelyn jäämistä Arvopaperilain mukaisen rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa tai tehdä arvopapereiden yleisöantia Yhdysvalloissa.

Isossa-Britanniassa tämä asiakirja ja mikä tahansa muu tässä tarkoitettuja arvopapereita koskeva materiaali jaetaan ja on suunnattu ainoastaan ja kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämä asiakirja liittyy, on saatavilla ainoastaan “hyväksytyille sijoittajille” ja sitä harjoitetaan ainoastaan “hyväksyttyjen sijoittajien” (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain kohdassa 86(7)) kanssa, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen ei julkaista esitettä eikä esitettä edellytetä julkaistavaksi (Esitedirektiivin mukaisesti).

Riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä sijoittamiseen uusiin osakkeisiin ei tunnisteta eikä niihin viitata eikä ole tarkoitus tunnistaa tai niihin viitata tässä tiedotteessa. Mikä tahansa sijoituspäätös ostaa tai merkitä uusia osakkeita osakeannissa on tehtävä ainoastaan julkisesti saatavilla olevan tiedon varassa.

Tässä tiedotteessa olevaa informaatiota ei saa välittä tai jakaa kenellekään muulle henkilölle eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Mikä tahansa tämän tiedon välittäminen, jakaminen, jäljentäminen tai ilmaiseminen kokonaisuudessaan tai osaksi on kiellettyä. Tämän säännön rikkominen voi johtaa Arvopaperilain tai muiden maiden soveltuvien lakien rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole kehotus sitoutua ostamaan, merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tämä tiedote ei ole suositus liittyen sijoittajan valinnanvapauteen osakeannissa. Kunkin sijoittajan tai mahdollisen sijoittajan tulee tehdä oma selvitys, analyysi ja arvio tässä tiedotteessa kuvatusta liiketoiminnasta ja tiedoista sekä julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Arvopapereiden arvo saattaa sekä nousta että laskea. Historiallinen kehitys ei ole osoitus tulevasta kehityksestä. Yhtiön internetsivut tai internetsivut, joille on linkki Yhtiön internetsivuilla, eivät ole osa tätä tiedotetta.

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi.

TRAINERS’ HOUSE OYJ:N OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ ON MUUTTUNUT

TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 2.7.2019 KLO 8:30

Trainers’ House Oyj:n osakkeiden lukumäärä on muuttunut osakkeiden yhdistämisen eli niin sanotun käänteisen splitin seurauksena. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Trainers’ House Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 21 471 412 kpl. Uusi osakkeiden lukumäärä on tänään merkitty kaupparekisteriin ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa tänään 2.7.2019 uudella ISIN-tunnuksella FI4000390885.

Trainers’ House Oyj:n 27.6.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset viisi (5) yhtiön osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on yhtiön osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä.

TRAINERS’ HOUSE OYJ

Lisätietoja
Saku Keskitalo, talousjohtaja, puh. 0404 111 111

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

facebook twitter