Etusivu » Arkistot heinäkuu 2019

Cargotecin MacGregor saattaa päätökseen TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoimintojen oston

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 31. HEINÄKUUTA 2019 KLO 20.30
Cargotecin MacGregor saattaa päätökseen TTS Groupin marine- ja offshoreliiketoimintojen oston

Cargotecin MacGregor on saattanut päätökseen TTS Group ASA:n marine- ja offshore-liiketoimintojen oston. Cargotec ilmoitti helmikuussa 2018 aikomuksestaan ostaa kyseiset liiketoiminnat yritysarvoon 87 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa toteutui, koska yhtiö on saanut vaaditut viranomaishyväksynnät. Ostetut liiketoiminnot integroidaan MacGregorin toimintamalliin ja konsolidoidaan MacGregoriin tulokseen 1.8.2019 alkaen.

Alustavien arvioiden mukaan noin 30 prosenttia TTS:n liikevaihdosta liittyy TTS-yhtiöihin, joissa konsernin omistus on 50 prosenttia. Cargotec suunnittelee konsolidoivansa kyseiset yhtiöt pääomaosuusmenetelmää käyttäen, jossa 50 prosenttia yhtiöiden tuloksesta esitetään Cargotecin tilinpäätöksessä omalla rivillään ennen liikevoittoa, eikä esimerkiksi yhtiöiden liikevaihtoa konsolidoida Cargotecin liikevaihtoon.

Lisätietoja:

Pasi Lehtonen, Senior Vice President, Finance, MacGregor
Puh. +65 91737550, pasi.lehtonen@macgregor.com

Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor
Puh. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Olli Isotalo

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Olli Isotalo

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.7.2019 klo 16:30

Metso Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Isotalo, Olli
Asema:Muu ylin johto
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:2138007FRMWVPUDCMA45_20190731144600_2
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Metso Oyj
LEI:2138007FRMWVPUDCMA45
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-07-31
Kauppapaikka:NASDAQ HELSINKI
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
Volyymi:865
Yksikköhinta:0,00 euroa
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:865
Keskihinta:0,00 euroa

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Loxam S.A.S. täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista käteisostotarjousta kaikista Ramirent Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Loxam S.A.S. täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista käteisostotarjousta kaikista Ramirent Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Ramirent Oyj
Pörssitiedote
31.7.2019 klo 15:10 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Loxam S.A.S. täydentää tarjousasiakirjaa, joka koskee julkista käteisostotarjousta kaikista Ramirent Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Loxam S.A.S. (”Loxam” tai ”Tarjouksentekijä”) on 19.6.2019 aloittanut vapaaehtoisen Ramirent Oyj:n (”Ramirent”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ramirentin liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Ramirentin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 19.6.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja se päättyi 18.7.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”). Loxam aloitti jälkikäteisen tarjousajan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (“Jälkikäteinen Tarjousaika”). Jälkikäteinen Tarjousaika alkoi 24.7.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 8.8.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että Finanssivalvonta on 31.7.2019 hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan täydennyksen (”Täydennysasiakirja”). Täydennysasiakirja liittyy Ramirentin 31.7.2019 julkistaman tilintarkastamattomaan puolivuosikatsauksen 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta (”Puolivuosikatsaus”), jolla Tarjouksentekijä täydentää tarjousasiakirjaa.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan tarjousasiakirja on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa 31.7.2019 alkaen Loxamin pääkonttorissa osoitteessa 89, avenue de la Grande Armée, 75219 Paris Cedex 16, Ranska, Handelsbanken Capital Markets konttorissa, Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa suomeksi 31.7.2019 alkaen internetissä osoitteissa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent, ja www.handelsbanken.fi/ostotarjous sekä englanninkielisenä käännöksenä 31.7.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.loxamgroup.com/loxam-offer-for-ramirent, ja www.handelsbanken.fi/ostotarjous.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1.

Lisätietoja:

Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +46 70 820 4648
ulflundahl03@gmail.com

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
Puh. +358 50 355 3757
jukka.havia@ramirent.com

TIETOA RAMIRENTISTÄ

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 2 900 työntekijää yhteensä 294 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (RAMI).

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINKI OY:N SÄÄNTÖJEN JA HELSINGIN OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Ramirentin osakkeet eivät ole rekisteröitynä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti ja että Ramirentiä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous on avoinna Yhdysvalloissa asuville Ramirentin osakkeenomistajille ja tehdään samoin ehdoin kuin kaikille muille Ramirentin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Ramirentin muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous odotetaan tehtävän Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruuttamisoikeuksia, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Loxam ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Loxamin tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5, sallimissa rajoissa, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Ostotarjouksen ulkopuolella Ramirentin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Ramirentin osakkeiksi, edellyttäen että kyseisiä ostoja tai järjestelyjä ostaa Ostotarjouksen ulkopuolella ei tehdä Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta tai puolesta taikka Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Ramirentin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Loxamin taloudelliset neuvonantajat tai taloudellisten neuvonantajien lähipiiriyhtiöt voivat lisäksi harjoittaa Ramirentin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Liite 1

Liite

Liite 1 – Loxam S.A.S. pörssitiedote 31.7.2019

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 9 uutta warranttisarjaa 01.08.2019 (sarjat 2019: C10 FI ja 2019: P10 FI)

Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 9 uutta warranttisarjaa 01.08.2019. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany). Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank ABP warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank ABP
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusDAX Index (Germany)
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin
Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq Helsinki Oy

ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä3 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq First North Finland
MarkkinatakaajaMarkkinatakaajana toimii Nordea Bank Abp

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:
http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX9W11900NDSFI4000378906DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9K12600NDSFI4000378914DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9K12400NDSFI4000378922DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9V11900NDSFI4000378930DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9V12000NDSFI4000378948DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9J12600NDSFI4000378955DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9J12500NDSFI4000378963DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9J12400NDSFI4000378971DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9I12300NDSFI4000378989DAX Index (Germany)DE0008469008

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnusLunastushintaC/P *KerroinWarranttien kokonaismääräLiikkeeseenlaskupäiväErääntymispäivä
DAX9W11900NDS11 900.00P1/1502019-08-012019-11-15
DAX9K12600NDS12 600.00C1/1502019-08-012019-11-15
DAX9K12400NDS12 400.00C1/1502019-08-012019-11-15
DAX9V11900NDS11 900.00P1/1502019-08-012019-10-18
DAX9V12000NDS12 000.00P1/1502019-08-012019-10-18
DAX9J12600NDS12 600.00C1/1502019-08-012019-10-18
DAX9J12500NDS12 500.00C1/1502019-08-012019-10-18
DAX9J12400NDS12 400.00C1/1502019-08-012019-10-18
DAX9I12300NDS12 300.00C1/1502019-08-012019-09-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 01.08.2019

NORDEA BANK ABP

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

Warranttilehdistötiedote 2019-08-01

Konecranesin uusi jälkiasennus auttaa asiakkaita yhdistämään yhä useampia nostureita

Konecranes esitteli tänään TRUCONNECT®-jälkiasennuksen, joka tarjoaa alansa johtavaa, reaaliaikaista ja tietolähtöistä etävalvontaa Demag-nosturien omistajille.

Jälkiasennus varustaa Demagin DMR SafeControl -nostimet ja -nosturit Konecranesin TRUCONNECT-etävalvonnan edellyttämällä laitteistolla. Valvontatiedot ovat saatavilla analyysia varten Konecranesin asiakasportaalissa osoitteessa yourKONECRANES.com.

”Asiakkaat pääsevät tarkastelemaan koko nosturikantansa – sekä Konecranesin että Demagin laitteiden – kunto-, toiminta- ja käyttötietoja, minkä lisäksi Konecranesin teknikot voivat suorittaa jälkiasennuksen juurikaan keskeyttämättä asiakkaan toimintoja”, sanoo tuotepäällikkö Esa Kukkola, Remote Service.

TRUCONNECT kerää reaaliaikaisia tietoja nosturien ohjausjärjestelmästä ja antureista. Tietoja voidaan käyttää kunnossapidon suunnittelussa ja mahdollisten osa- tai laitevikojen ennakoinnissa, mikä vähentää suunnittelemattomia seisokkeja sekä parantaa tuottavuutta ja laitteiden turvallisuutta.

Jälkiasennettavien laitteistojen lisälaitteet ja antennit on erityisesti suunniteltu sopimaan Demagin DR- ja DMR-nostimiin ja -nostureihin. Tiedonvälitys tapahtuu 3G- tai 4G-verkon kautta, joten paikallista WiFi-verkkoyhteyttä ei tarvita.

”Konecranesin ja Demagin nosturilaitteiston kattava valvonta auttaa asiakkaita suunnittelemaan nostolaitteiston kunnossapidon tarpeen ja budjetin entistä paremmin”, Kukkola sanoo.

Lisätietoja:
Esa Kukkola, tuotepäällikkö, Remote Service
Sähköposti: Esa.Kukkola@konecranes.com

Lisätiedot sijoittajille ja analyytikoille:
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: eero.tuulos@konecranes.com tai puhelin: +358 20 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää ja 600 toimipistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

AFARAK GROUP OYJ:N OMISTA OSAKKEISTA TEKEMÄN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Released 31.7.2019

10:40 Lontoo, 12:00 Helsinki, 31.7.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

EI JULKISTETTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI (KOKONAAN TAI OSITTAIN) YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Pörssitiedote

AFARAK GROUP OYJ:N OMISTA OSAKKEISTA TEKEMÄN VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Afarak Group Oyj:n (“Afarak” tai “Yhtiö”) omista osakkeista (“Osake”) tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (“Ostotarjous”) mukainen tarjousaika päättyi 29.7.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjottiin 56.204.012 Osaketta, jotka edustavat noin 21,37 prosenttia kaikista Yhtiön ulkona olevista Osakkeista ja ulkona olevien Osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen ehtojen mukainen Osakkeiden enimmäismäärä (26.000.000 kpl) on siten ylittynyt 30.204.012 Osakkeella ja vastaavasti 116,17 prosentilla pätevästi tehtyjen Ostotarjouksen hyväksyntöjen myötä. Täten Ostotarjouksen hyväksyntöjä tullaan leikkaamaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kunkin Ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan osalta arvo-osuustilikohtaisesti niiden Osakkeiden pro rata suhteessa, joiden osalta osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Ostotarjouksen siten, ettei Ostotarjouksessa hankittavien Osakkeiden kokonaismäärä ylitä Osakkeiden enimmäismäärää. Leikkaus tulee olemaan 53,74 prosenttia. Hyväksytty Osakkeiden määrä pyöristetään arvo-osuustilikohtaisesti alaspäin edelliseen täyteen Osakkeeseen.

Koska Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet ja täyttyvät edelleen, Yhtiö tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.
Ostotarjouksessa tarjottujen Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, myynti toteutetaan arviolta 2.8.2019. Kaupat selvitetään arviolta 6.8.2019 (“Selvityspäivä”). Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, Ostotarjouksen ehdoissa määritellyllä tavalla. Kaikki Ostotarjouksessa luovutettavat Osakkeet mitätöityvät osana Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä, alustavasti Selvityspäivänä siten, että Osakkeet eivät tule Yhtiön haltuun.

Koska Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki Ostotarjouksessa luovutettavat Osakkeet mitätöityvät osana Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä, Yhtiön haltuun ei tule Ostotarjouksen myötä Yhtiön omia Osakkeita.

Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Yhtiön kassavarat ja oma pääoma alenevat 26.388.864,22 eurolla. Ostotarjouksen toteuttamisella ei ole vaikutusta Yhtiön aikaisemmin julkistamiin vuoden 2019 tulosarvioihin.

Helsingissä, 31.7.2019
Afarak Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Tärkeä huomautus
Tämä tiedote ei muodosta tarjouspyyntöä ostaa tai tarjousta myydä Afarak Group Oyj:n osakkeita (“Osakkeet”) missään päin maailmaa. Julkisen ostotarjouksen (“Ostotarjous”) lopulliset ehdot ja tarkemmat tiedot julkistetaan Finanssivalvonnan hyväksymässä tarjousasiakirjassa. Osakkeiden omistajia kehotetaan tutustumaan tarjousasiakirjaan ja kaikkiin Ostotarjoukseen liittyviin tiedotteisiin, sillä nämä sisältävät tai tulevat sisältämään tärkeää tietoa.
Tarjousta ei tehdä suoraan eikä epäsuorasti Yhdysvaltoihin tai millekään muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa Tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tarjousta ei tehdä Yhdysvaltoihin postipalvelujen kautta tai sen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (kuten esimerkiksi faksia, puhelinta tai internettiä käyttäen) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Näin ollen tämän tiedotteen tai siihen liitettyjen asiakirjojen lähettäminen tai muu levittäminen Yhdysvaltoihin tai muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa lähettäminen tai muu levittäminen olisi lainvastaista, on kiellettyä.

Neo Industrial Oyj: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 – kutsu tiedotustilaisuuteen 7.8.2019

NEO INDUSTRIAL OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 31.7.2019 klo 12.00

Neo Industrial Oyj: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 – kutsu tiedotustilaisuuteen 7.8.2019

Neo Industrial julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019 pörssitiedotteena keskiviikkona 7.8.2019 klo 15.00. Yhtiö pitää samaan aikaan Hyvinkäällä tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille.

TIEDOTUSTILAISUUS
Aika: Keskiviikko 7.8.2019 klo 15-16
Paikka: Villatehdas / Kokoustila Nosturi, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 5.8. klo 12 mennessä.

Tervetuloa!

Ralf Sohlström
Toimitusjohtaja

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Viestintäpäällikkö Sanna Jaakkola
sanna.jaakkola@neoindustrial.fi
Puh. 0207 200 395

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Efore on sopinut lyhytaikaisesta siltarahoituksesta Telekommunikaatioliiketoiminnan kaupan varmistamiseksi

EFORE OYJ Pörssitiedote 31.7.2019 klo 10:00

Efore on sopinut lyhytaikaisesta siltarahoituksesta Telekommunikaatioliiketoiminnan kaupan varmistamiseksi

Efore Oyj on sopinut 1.0 milj. euron lyhytaikaisesta siltarahoituksesta Yhtiön lähipiiriin kuuluvan Jussi Capital Oy:n kanssa. Lyhytaikaisen rahoituksen tarkoituksena on turvata telekommunikaatioliiketoiminnan myynnin aikainen mahdollinen lisäkäyttöpääomatarve ja tämän myötä varmistaa kyseisen kaupan toteutuminen. Lainajärjestely on markkinaehtoinen.

Lisätietoja:
Vesa Leino
toimitusjohtaja, Efore
puhelin: 040 759 8956
sähköposti: vesa.leino@efore.com

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.com

Efore myy telekommunikaatioliiketoimintansa kiinalaiselle Kexinille – Ostotarjouksen hyväksyminen päättää käynnissä olleet yhteistyöyritysneuvottelut

EFORE OYJ Pörssitiedote 31.7.2019 klo 10:00

Efore myy telekommunikaatioliiketoimintansa kiinalaiselle Kexinille – Ostotarjouksen hyväksyminen päättää käynnissä olleet yhteistyöyritysneuvottelut

Eforen hallitus on 31.7.2019 hyväksynyt Shenzhen Kexin Communication Technologies Co. Ltd:n tekemän ostotarjouksen Eforen telekommunikaatioliiketoiminnasta. Tarjouksen hyväksyminen päättää Eforen käynnissä olleet neuvottelut yhteistyöyrityksen perustamiseksi toisen kiinalaisen teholähdekumppanin kanssa.

Kaupan kohteena on Eforen koko telekommunikaatioliiketoiminta mukaan lukien asiakkaille toimitettavat tuotteet sekä Efore brändi ja nimi. Kaupan myötä 73 Eforen työntekijää Suomessa, Kiinassa ja Ruotsissa siirtyy uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Myytävän liiketoiminnan velaton kauppahinta (yritysarvo) on 6,0 miljoonaa euroa ja osakkeista maksettava arvioitu kauppahinta 3,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisellä.

Kaupan toteutumisajankohta on toisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan toteutuminen on ehdollinen muun muassa liiketoiminnan yhtiöittämisen loppuun saattamiselle, ostajan yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä vaadituille viranomaishyväksynnille. Kaupasta on toteutuessaan odotettavissa konsernille 0-1 miljoonan euron kertaluonteinen myyntitappio ja kaupalla on emoyhtiön omaa pääomaa vähentävä vaikutus.

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2018 oli 18,7 miljoonaa euroa ja tulos tappiollinen. Eforen koko liikevaihto vuonna 2018 oli 52,4 miljoonaa euroa.

Kauppa luo Eforelle mahdollisuuden uudistaa liiketoimintaansa merkittävästi. ”Efore on syntynyt telekommunikaatioliiketoiminnasta, joka on ollut osa Eforea koko sen historian ajan. Tämä kauppa tulee olennaisesti muuttamaan yhtiön rakennetta ja tulevaisuutta. Kehitteillä on uusi strategia, uudet taloudelliset tavoitteet sekä myös uusi nimi. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää. Yritystä kehitetään nyt työnimellä ”Efore 2.0”, joka tulee keskittymään kahteen asiakaslähtöiseen tuotelinjaan: teollisuuden ja mm. junaliikenteen teholähdejärjestelmiä tarjoavaan Digital Power Systems -tuotelinjaan sekä mm. testaus- ja mittalaitteiden, terveydenhuollon sekä valaistusratkaisujen teholähteitä tarjoavaan Digital Power & Light -tuotelinjaan. Vuoden 2018 lopulla tehty teholähdejärjestelmiä kehittävän Powernet International Oy:n osakekannan osto oli jo osa tätä uutta kehitteillä olevaa strategiaa. Näiden molempien tuotelinjojen tulevaisuus näyttää positiiviselta ja telekommunikaatioliiketoiminnan myynti tuo tarvittavia lisäresursseja molempien aktiiviseen kehittämiseen.”, Eforen toimitusjohtaja Vesa Leino sanoo.

”Viimeisten vuosien aikana telekommunikaatioliiketoiminta on ollut haasteellista huolimatta henkilöstön vahvasta osaamisesta, vankasta kokemuksesta ja pitkäaikaisista asiakassuhteista. Nyt toteutuva kauppa on erittäin hyvä ratkaisu niin henkilöstön, asiakkaiden ja alihankkijoiden kuin sekä ostajan että myyjän kannalta”, Leino jatkaa.

Efore on 21.11.2018 kertonut vuoden 2019 taloudellisiksi tavoitteiksi saavuttaa yli 70 miljoonan euron liikevaihto, selkeästi positiivinen käyttökate (oikaistuna kertaluonteisilla erillä) ja positiivinen liiketoiminnan rahavirta. Jatkuvien liiketoimintojen (Efore ilman telekommunikaatioliiketoimintaa) päivitetyt taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019 ovat selkeästi positiivinen käyttökate (oikaistuna kertaluonteisilla erillä) ja 43-47 miljoonan euron liikevaihto.

Shenzhen Kexin Communication Technologies on vuonna 2001 perustettu teknologiayritys, joka keskittyy 5G-mobiiliverkkoja, esineiden internetiä ja datakeskuksia palveleviin teknologioihin.

”Yhdistyminen Eforen kanssa auttaa Kexiniä kehittämään telekommunikaatiovirtalähteiden liiketoimintaa, laajentamaan liiketoimintaamme sekä tarttumaan 5G sukupolven tuomiin mahdollisuuksiin. Saavutamme myös kansainvälistä laajentumista brandin, kapasiteetin ja markkinoiden osalta sekä parannamme olemassa olevien tuotteidemme kilpailukykyä ja voimme erottautua hinnalla tällä hetkellä markkinoilla olevista vastaavista tuotteista”, Kexinin Head of Research Institute, Mr Yuyi Zhao toteaa.

Telekommunikaatioliiketoiminnan pro forma taloudellisia tietoja

Telekommunikaatioliiketoiminta ei ole ollut erikseen raportoitava segmentti Efore konsernin taloudellisessa raportoinnissa mutta ostava yritys Kexin julkaisee omassa tiedotteessaan seuraavia taloudellisia tietoja. Nämä luvut perustuvat carve out -laskentaan eivätkä sisällä IFRS 16 mukaisia oikaisuja ja ovat tilintarkastamattomia.

Telekommunikaatioliiketoiminnan
pro forma tietoja milj.euroa
1-5/20191-12 / 2018
Liikevaihto10,518,7
EBITDA (Käyttökate)-0,2-1,6
EBIT (Liikevoitto)-0,8-3,3
Varat9,610,2
Velat7,76,1
Saatavat2,12,9
Nettovarat1,94,0

Lisätietoja:
Vesa Leino
toimitusjohtaja, Efore
puhelin: 040 759 8956
sähköposti: vesa.leino@efore.com

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.com

Plc Uutechnic Group Oyj: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITETO 31.7.2019 klo 9:30

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2019

Uutechnic Group erikoistuu yritysmyyntien jälkeen kokonaan sekoitusteknologiaan

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.6.2019 oli 7,8 milj. euroa (7,4 milj. euroa) ja liikevoitto 0,04 milj. euroa (0,70 milj. euroa). Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen tilauskanta 30.6.2019 oli 8,5 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,00 euroa/osake (0,01 euroa/osake).

3.6.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se on myynyt Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle. Kaupan vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tulokseen on -0,3 milj. euroa. Toteutetun kaupan myötä Uutechnic Group -konserni keskittyy strategiansa mukaisesti sekoitusteknologiaan. AP-Tela Oy on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja se raportoidaan lopetetuissa liiketoiminnoissa

Avainlukuja, T EUR4-6/20194-6/20181-6/20191-6/20181-12/2018
      
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot4 0353 6087 8067 36816 540
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot230334417002 045
Liikevoitto/-tappio %, jatkuvat toiminnot5,7 %9,3 %0,5 %9,5 %12,4 %
Tilikauden voitto/tappio jatkuvat toiminnot  -1205261 971
Tilikauden voitto/tappio lopetetut toiminnot  -324-1 959-1 218
Tilikauden voitto/tappio  -444-1 433573
      
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot   8 5297 6406 671
Tilauskertymä, jatkuvat toiminnot  9 6159 77417 846

Tuloslaskelmassa AP-Tela Oy:n tulos näytetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös 28.9.2018 myyty Japrotek Oy Ab.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konserni tavoittelee kasvua orgaanisesti sekä mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa kehittämällä ja yhtenäistämällä myynti- ja toimitusprosessia sekä laajentumalla uusille markkinoille.

Plc Uutechnic Group Oyj toistaa aikaisemmin tiedotetun näkymän, jossa konsernin koko vuoden tulos jää viime vuodesta.

LIIKETOIMINTA

Uutechnic Group on kuluneen puolentoista vuoden aikana virtaviivaistanut rakennettaan yritysmyynneillä ja erikoistunut näin täysin sekoitusteknologiaan. Rakennemuutos on vahvistanut merkittävästi konsernin tasetta sekä vähentänyt riskejä ja investointitarpeita sekoitusteknologian ulkopuolelle. Samalla konserni on panostanut sekoitinliiketoimintaan, liiketoiminnan prosesseihin, järjestelmiin ja osaamiseen. Pitävämpi pohja sekoitinliiketoiminnan kasvulle alkaa olla valmiina.

Kuluneen vuoden alku oli Uutechnic Groupin jatkuville liiketoiminnoille eli sekoitinliiketoiminnalle varsin haasteellinen. Tilauskertymä ja työkuorma jakautuivat tuotantolaitoksille alkuvuonna epätasaisesti. Lisäksi konsernin kiinteät kustannukset olivat pienemmälle liiketoiminnalle suhteessa suuremmat ja järjestelmähankkeen sinänsä kurissa pysyneet projektikustannukset kasvattivat osaltaan kustannustaakkaa. Näin alkuvuoden tulos jäi heikoksi heikentäen myös koko ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta.  

Keväällä jatkuvat liiketoiminnot onnistuivat tasapainottamaan työkuormaansa ja tilauskertymä kasvoi. Huhtikuun myynti oli jatkuvien liiketoimintojen osalta ennätyksellinen ja huhti-kesäkuun myynti ja tulos kehittyivät alkuvuotta parempaan suuntaan. Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta on kesäkuun lopussa vertailujaksoa vahvempi. AP-Telan poistuminen konsernista lisää edelleen konsernin kasvun tarvetta sekä mahdollisuuksia.

Kansainvälinen talous on keskellä useita, erilaisia ja nopeasti muuttuvia poliittisia tahtotiloja muodostaen uhkia ja mahdollisuuksia Uutechnicin asiakasyritysten investoinneille. Kilpailu tilauksista todennäköisesti kiristyy edelleen jatkossa. Uutechnic toimii jo useilla markkinoilla ja asiakassegmenteissä, joskin edelleen varsin pienellä kokonaismarkkinaosuudella. Tätä markkinaosuutta on mahdollista kasvattaa.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen uudet tilaukset olivat katsauskaudella 9,6 milj. euroa (9,8 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta oli 8,5 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2020 saakka.

LIIKEVAIHTO

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 7,8 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Liikevaihdosta Suomen osuus oli 15 %.  Muun Euroopan osuus oli 72 %, Aasian 12 %, ja muiden 1%.

TULOS JA KANNATTAVUUS

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli katsauskaudella 0,04 milj. euroa (0,70 milj. euroa) ja koko konsernin tilikauden tulos -0,4 milj. euroa (-1,4 milj. euroa). Kesäkuun alussa toteutuneen AP-Tela Oy:n myynnin vaikutus konsernin tulokseen oli -0,3 milj. euroa. AP-Tela on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka ja AP-Tela Oy:n luvut esitetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös 28.9.2018 myyty Japrotek Oy Ab.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Uutechnic Groupin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 18,6 milj. euroa (21,3 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen korollisten velkojen kokonaismäärä oli 3,7 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä oli 61,2 prosenttia (45,4 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 13,5 prosenttia (52,8 prosenttia). Nettovelkaantumisasteessa ei ole huomioitu pääomalainasaamista. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,3 milj. euroa.

Uutechnic Groupin taseen jatkuvien toimintojen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,4 milj. euroa (7,4 milj. euroa).

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma katsauskauden päättyessä oli 10,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa).

20.5.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se maksoi ennenaikaisesti pois 31.12.2019 erääntyvän 1 milj. euron pääomalainan, joka liittyi vuonna 2015 tehtyyn rahoitusjärjestelyyn. Maksun jälkeen yhtiöllä ei ole pääomalainavelkaa. 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Investoinnit olivat pääosin pienehköjä laitehankintoja sekä konsernin digitalisointijärjestelmähankkeeseen liittyviä hankintoja.

Viime tilikaudella konsernissa aloitettu laaja tuotteistamisprojekti ja sisäisen toiminnan tehostamisprojekti jatkuvat. Tämän vuoden alussa on jo otettu käyttöön CRM järjestelmä ja uusia järjestelmiä, tarjouskonfigurointi (CPQ), toiminnanohjaus (ERP), henkilöstöhallinto (HCM), tuotetietojen hallinta (PDM), tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) ja asiakirjojen hallintajärjestelmä (DMS) tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain tulevien kuukausien aikana.

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Groupin jatkuvien toimintojen henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 89 (94). Toimihenkilöitä oli 50 (53) ja tuotannon työntekijöitä 39 (41). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 28 henkilöä ja Saksassa 61.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä. 30.6.2019 yhtiöllä oli 1553 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 460 371 osaketta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 11 059 476 osaketta, joka on 19,57 % koko osakemäärästä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

Katsauskaudella Plc Uutechnic Group Oyj ei ole maksanut osinkoja.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 10.4.2019 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen tai osakkeeseen oikeuttavan erityisen oikeuden annista. Valtuutus oikeutti hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2019 hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, ja Jouko Peräaho. Hannu Kottonen on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.     Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.     Vuonna 2015 tehdyn yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää riskejä. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin. Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä. Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen Uutechnic konsernin sisäisistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita.

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Lehdistötiedotteet

12.2.2019       Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle merkittävä tilaus

9.5.2019         Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle ennätyksellinen kuukausimyynti

Pörssitiedotteet

13.2.2019       Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

28.2.2019       Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

4.3.2019         Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5,6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

6.3.2019         Plc Uutechnic Group Oyj:n markkinatakaussopimus

15.3.2019       Uutechnic Groupin konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys 2018 julkaistu

15.3.2109       Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

10.4.2019       Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

29.4.2019       Uutechnic Group alentaa vuoden 2019 tulosnäkymiään

30.4.2019       Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019

20.5.2019       Uutechnic Group on maksanut pääomalainansa

3.6.2019         Uutechnic Group luopuu AP-Tela Oy:stä ja keskittyy sekoitusteknologiaan

LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018 on esitetty. Lisäksi puolivuosikatsauksessa on noudatettu 1.1.2019 IFRS 16 standardia Vuokrasopimukset.

AP-Tela Oy on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka. Tuloslaskelmassa AP-Tela Oy:n tulos näytetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin sisältyy myös 28.9.2018 myyty Japrotek Oy Ab.

Konsernin raporteilla esitetään jatkuvien liiketoimintojen luvut pois lukien rahavirtalaskelma, jossa esitetään koko konsernin luvut.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS16 Vuokrasopimukset

Uutechnic Group otti standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja oikaistu. Standardimuutoksen käyttöönoton seurauksena vuokrattujen toimi- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset tullaan kirjaamaan taseeseen. Vuokrasopimukset, jotka sisältävät oikeuden käyttää vuokrattua hyödykettä, esitetään vuokralle ottajan taseen käyttöomaisuudessa. Omaisuuserä kirjataan taseeseen perustuen omaisuuserän käyttöoikeuteen ja vuokrasopimusvelka perustuen vuokramaksujen suoritusvelvollisuuteen. Vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvataan käyttöomaisuuserästä laskettavalla poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla. Kirjaustavan muutos vaikuttaa myös tilinpäätöksen liitetietoihin ja tunnuslukuihin.

Vuokrasopimuksia kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava käyttöomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden aikana. Konsernitaseen korollisen velan määrä kasvaa vuokravastuun diskontatulla määrällä. Lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron muutos. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat.

Alle 12 kuukauden vuokrasopimukset sekä arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset, on käsitelty taseen ulkopuolisina vuokravastuina ja vuokrat on kirjattu kuluiksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan mukaisesti.

Uutechnic Group -konserniin kuuluvan uusikaupunkilaisen Uutechnic Oy:n toimitilat on vuokrattu UuCap Oy:ltä, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja Timo Lindströmin käyttävät määräysvaltaa.

Konsernin korollisten velkojen määrä kasvoi IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksesta 1443,6 tuhatta euroa. Poistot kasvoivat 75,4 tuhatta euroa ja vastaavasti vuokrakulut pienenivät 108,1 tuhatta euroa. Korkokulut kasvoivat 17,8 tuhatta euroa. Standardin käyttöönoton vaikutus katsauskauden tulokseen oli -15,5 tuhatta euroa. Vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS   
1 000 EUR1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
    
JATKUVAT TOIMINNOT6 kk6 kk12 kk
    
LIIKEVAIHTO7 8067 36816 540
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos-282165634
Liiketoiminnan muut tuotot2259
Materiaalit ja palvelut-3 087-2 530-6 569
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-2 918-3 061-5 951
Poistot-222-99-213
Liiketoiminnan muut kulut-1 258-1 144-2 456
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO417002 045
    
Rahoitustuotot0146
Rahoituskulut-83-59-119
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA-426421 971
    
Tuloverot-78-116-180
    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA-1205261 791
    
LOPETETUT TOIMINNOT   
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista-324-1 959-1 218
    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO-444-1 433573
    
    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ-444-1 433573
    
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:   
Emoyhtiön omistajille-1205261 791
    
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:   
Emoyhtiön omistajille-444-1 433573
    
    
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot0,000,010,03
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot0,000,010,03
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot-0,01-0,03-0,02
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot-0,01-0,03-0,02
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos-0,01-0,030,01
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos-0,01-0,030,01
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä   
-laimentamaton56 501 73056 504 05056 148 248
-laimennettu56 501 73056 504 05056 148 248
KONSERNIN TASE, IFRS   
    
1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018
    
VARAT   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet780953928
Liikearvo2 2913 0703 070
Aineelliset hyödykkeet3 2763 0113 020
Pääomalainasaamiset2 87002 870
Myytävissä olevat sijoitukset505
Laskennallinen verosaaminen180363180
PITKÄAIKAISET VARAT9 4027 39710 072
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus3 1232 5653 248
Myyntisaamiset ja muut saamiset3 1551 9932 640
Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset415238868
Tuloverosaaminen12964129
Rahat ja pankkisaamiset2 342237314
LYHYTAIKAISET VARAT9 1645 0977 199
    
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT08 7633 086
    
VARAT18 56621 25720 358
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma2 8722 8722 872
Ylikurssirahasto066
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot6 3766 3766 376
Kertyneet voittovarat887-6801 326
OMA PÄÄOMA10 1368 57410 580
    
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka367499357
Pääomalainat01 0000
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma2 9138742 617
Pitkäaikaiset varaukset269250269
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA3 5502 6223 242
    
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma7942 8911 144
Pääomalainat001 000
Ostovelat ja muut velat4 0862 8763 529
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA4 8805 7675 673
    
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT04 294862
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT18 56621 25720 358
RAHAVIRTALASKELMA   
    
1 000 EUR1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista-1205261 791
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista-324-1 959-1 218
Oikaisut:   
Suunnitelman mukaiset poistot317265497
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset384692
Arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista01 5771 531
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot5890-1 511
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua-131150589
Rahoitustuotot ja -kulut8780124
Verot791130
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta5377991 896
Käyttöpääoman muutos:   
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos438-541-1 492
Vaihto-omaisuuden muutos-652-2 215-2 349
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos1 2521 1151 436
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 574-843-509
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-86-102-92
Saadut osingot liiketoiminnasta000
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta0313
Maksetut välittömät verot-68-132-251
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA1 421-1 073-839
  0 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-461-242-510
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot3 500020
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA3 039-242-490
    
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Lyhytaikaisten lainojen nostot01 360495
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-1 5340-490
Pitkäaikaisten lainojen nostot3701 096
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut0-2460
Pääomalainojen takaisinmaksut-1 00000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-2 4971 1141 100
    
Laskelman mukainen rahavarojen muutos1 963-201-228
Rahavarat tilikauden alussa379608608
Rahavarat tilikauden lopussa2 342407379
Taseen mukainen rahavarojen muutos1 963-201-228
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS    
      
1 000 EUR     
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2019Osake-pääomaYli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVoitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa2 87266 3761 32610 580
Oikaistu oma pääoma2 87266 3761 32610 580
Laaja tulos     
Tilikauden tulos   -444-444
Tilikauden laaja tulos yhteensä000-444-444
Liiketoimet omistajien kanssa     
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00000
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset -6 6 
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87206 37688710 136
      
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2018Osake-pääomaYli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVoitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa2 87266 3766559 909
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus   9898
Oikaistu oma pääoma2 87266 37675310 007
Laaja tulos     
Tilikauden tulos   -1 433-1 433
Tilikauden laaja tulos yhteensä000-1 433-1 433
Liiketoimet omistajien kanssa     
Osingonjako    0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00000
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87266 376-6808 574
      
      
Oman pääoman muutos  1.1.-31.12.2018Osake-pääomaYli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVoitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa2 87266 3766559 909
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus   9898
Oikaistu oma pääoma2 87266 37675310 007
Laaja tulos     
Tilikauden tulos   573573
Tilikauden laaja tulos yhteensä000573573
Liiketoimet omistajien kanssa     
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00000
      
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87266 3761 32610 580
LOPETETUT TOIMINNOT   
    
1 000 EUR1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
    
Lopetettujen toimintojen tulos   
    
Liikevaihto2 9379 23313 610
Muut tuotot7400
Operatiiviset kulut-2 862-9 383-14 136
Rahoitustuotot/-kulut-5-22-51
Arvonalentumiset, myyntivoitot – tappiot-333-1 387-20
Poistot -133-212-377
Voitto/tappio ennen veroja-323-1 772-973
Verot-1-187-245
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista-324-1 959-1 218
 000
Lopetettujen toimintojen rahavirrat000
Liiketoiminnan rahavirrat190137273
Investointien rahavirrat3 306-71-111
Rahoituksen rahavirrat-590500
Rahavirrat yhteensä3 43867662
    
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen varat30.6.201930.6.201831.12.2018
    
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet02 1421 605
Saamiset06 4521 416
Rahavarat017065
Varat yhteensä08 7633 086
    
    
Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen velat30.6.201930.6.201831.12.2018
    
Myytävät lyhytaikaiset velat, korolliset06959
Myytävät lyhytaikaiset velat, korottomat04 225803
Velat yhteensä04 294862
KONSERNIN TUNNUSLUVUT   
    
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut   
    
 1.1.-30.6.191.1.-30.6.181.1.-31.12.2018
1 000 EUR6 kk6 kk6 kk
    
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot7 8067 36816 540
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot417002 045
% liikevaihdosta0,59,512,4
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot-426421 971
% liikevaihdosta-0,58,711,9
Tilikauden voitto/tappio jatkuvat toiminnot-1205261 791
% liikevaihdosta, -1,57,110,8
Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot-324-1 959-1 218
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta-444-1 433573
% liikevaihdosta-2,6-6,81,9
    
Oman pääoman tuotto (ROE), %neg.neg.6,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %neg.neg.3,2
Omavaraisuusaste, % 61,245,462,1
Current ratio1,90,91,3
Nettovelkaantumisaste (net gearing) 13,552,842,0
Bruttoinvestoinnit461242510
% liikevaihdosta5,93,3-241,5
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot8 5297 6406 671
Taseen loppusumma18 56621 25720 358
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot899486
    
Tunnuslukujen laskentakaavat  
   
Oman pääomanVoitto tai tappio ennen veroja – verot x 100
tuotto-% (ROE) =Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) 
   
Sijoitetun pääomanVoitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulutx 100
tuotto-% (ROI) =Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo) 
   
Omavaraisuusaste-% =Oma pääoma + vähemmistöosuusx 100
 Taseen loppusumma – saadut ennakot 
   
Current ratio =Lyhytaikaiset varat 
 Lyhytaikainen vieras pääoma 
   
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) =Korolliset velat – rahavaratx 100
 Oma pääoma + vähemmistöosuus 
VAKUUDET JA VASTUUT  
   
Vakuudet ja vastuut  
   
EUR  
 30.6.201931.12.2018
Annetut vakuudet  
   
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita  
Rahalaitoslainat2 1242 205
Tililuotot1401 556
Yhteensä2 2643 761
   
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
   
Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset   
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset1 7384 743
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset18 00019 211
Yhteensä19 73823 954
   
Muut omasta puolesta annetut vakuudet  
Talletukset99
Yhteensä90
   
Muut annetut vakuudet  
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
   
Vastuusitoumukset ja muut vastuut  
   
Pankkitakaukset  
Pankkitakauslimiitit yhteensä8 1008 100
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä1 3161 467
Muiden puolesta annetut takaukset *) **)2 7411831
   
*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 30.6.2019 oli käytössä 831 T EUR. Lisäksi ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli 30.6.2019 voimassa 1 334 T EUR
**)Yhtiö on taannut AP-Tela Oy:lle ennen yrityskauppaa syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia, joita oli 30.6.2019 voimassa 576 T EUR
   
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut  
Alle vuoden sisällä erääntyvät 031
1-5 vuoden sisällä erääntyvät057
Yhteensä088
   
   
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset  
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset10052
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset8 1008 100
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset2 2642 264
Yhteensä10 46415 039

Uudessakaupungissa 31.7.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti sekoitusteknologian alalla.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liite

UutechnicGroup_Puolivuosikatsaus_2019

facebook twitter