Etusivu » UPM luo kulottamalla elinympäristöjä uhanalaisille lajeille

UPM luo kulottamalla elinympäristöjä uhanalaisille lajeille

(UPM, Helsinki, 11.6.2019 klo 10.00 EET) – UPM kulottaa tänään tiistaina yhtiön omistamalla Kalamajan tilalla Lopella noin neljäntoista hehtaarin alueen. Kulotuskohde sijaitsee Maakylä-Räyskälän Natura 2000 -alueella. Kulotukset sekä paahderinteiden poltot ovat osa laajaa käynnissä olevaa Paahde-LIFE-hanketta, jossa UPM on mukana yhtenä kumppanina. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut, ja UPM kulottaa sekä polttaa paahderinteitä omissa metsissään.

Kulotus on perinteinen metsänhoitomuoto, jolla lisätään luonnon monimuotoisuutta. Luonnonhoidon näkökulmasta kulotus korvaa entisaikojen metsäpaloja. Niillä metsään saadaan lahopuuta ja palanutta puuta, joista moni uhanalainen laji on riippuvainen. Myös metsän pohjakasvillisuus muuttuu, kun maan pintaa peittävä kasvillisuus palaa vaihtelevasti ja etenkin harjujen paahteisissa elinympäristöissä kulotuksella parannetaan vaateliaiden kasvilajien ja hyönteisten elinympäristöjä.

Paahde-LIFE-hankkeen ennallistamispoltoilla ja kulotuksilla vuosina 2015-2020 pyritään jäljittelemään luontaisia metsäpaloja. UPM toteuttaa erilaisia polttoja ja paahderinteiden avaamisia yhteensä neljällä Natura 2000 -alueella eteläisessä Suomessa. Polttamalla ja kulottamalla luodaan elinympäristöjä mm. hyönteis- ja sienilajistolle, josta osa on uhanalaistunut metsäpalojen vähenemisen myötä.

UPM Metsän metsäasiantuntija Kari Airaksisella, joka toimii kulotuksen johtajana, on vuosien kokemus monista kulotuksista. Yhtä lailla kokemusta löytyy kulotukseen osallistuvalta kulotusryhmältä. Onnistuakseen turvallisesti kulotus vaatii tarkat ennakkosuunnitelmat sekä saumattoman yhteistyön pelastusviranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, UPM Metsä, puh. 0400 152 416, juha-matti.valonen@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä eli puunhankinta ja metsätalous hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Jätä kommentti

facebook twitter