Etusivu » TÄSMENNYKSIÄ AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAAN KOKOUSKUTSUUN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄÄ, HALLITUKSEEN EHDOLLA OLEVIA HENKILÖITÄ JA HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOTA KOSKIEN

TÄSMENNYKSIÄ AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAAN KOKOUSKUTSUUN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄÄ, HALLITUKSEEN EHDOLLA OLEVIA HENKILÖITÄ JA HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOTA KOSKIEN

Kutsussa varsinaiseen yhtiökokoukseen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Jelena Manojlovic, Barry Rourke, Thorstein Abrahamsen ja Guy Konsbruck valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vuoden 2020 yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajat Atkey Ltd ja LNS Resources Ltd ovat ilmaisseet tukensa ehdotukselle ja aikovat äänestää sen puolesta tulevassa yhtiökokouksessa. Nämä osakkeenomistajat edustavat 53,60 %:ia yhtiön osakekannasta.

Yhtiökokouskutsussa ehdotetun lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Uusi ehdotettu hallituksen jäsen on Yolanda Yvette Bolleurs-van Wier. Hän on syntynyt vuonna 1972. Yolanda Yvette Bolleurs-van Wier on Alankomaiden kansalainen ja hän on sertifioitu tilintarkastaja, jolla on pitkä kokemus tilintarkastuksesta, rahoituspalveluista ja rahoitusneuvonnasta. Hän työskenteli KPMG:ssä tilintarkastajana ja talousjohtajana useissa yrityksissä ennen kuin hän perusti oman konsultointiyrityksen, joka tarjoaa tilintarkastusta ja rahoituspalveluja. Hänellä on kansainvälistä kokemusta useiden kaivosalalla toimivien pörssiyhtiöiden (hiili, kulta) kanssa työskentelystä. Hän on osallistunut yritysten uudelleenjärjestelyihin ja ollut kokoamassa ja johtamassa monikansallisia ammattilaisten tiimejä monenlaisissa hallintorakenteissa. Kutsussa varsinaiseen yhtiökokoukseen ehdotetaan, että nykyistä palkitsemiskäytäntöä jatketaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.550 euroa kuukaudessa ja kaikille yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkitsemiskäytäntöön hieman muutosta seuraavan mukaisesti: Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2.000 euroa kuukaudessa. Osakkeenomistajat Atkey Ltd ja LNS Resources Ltd ovat ilmaisseet tukensa ehdotukselle ja aikovat äänestää sen puolesta tulevassa yhtiökokouksessa. Nämä osakkeenomistajat edustavat 53,60 %:ia yhtiön osakekannasta.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.