Etusivu » Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.6.2019 klo 12.50

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta 1.6.2019 aloittaneelle yhtiön toimitusjohtajalle Robin Lindahlille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa toimitusjohtaja toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankintaan, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Toimitusjohtaja hankkii järjestelmässä yhtiön osakkeita vähintään 200 000 eurolla.

Osakepalkkiojärjestelmä on kertaluonteinen viiden vuoden järjestelmä. Järjestelmän ansaintajakso on 1.6.2019—15.6.2024. Ansaintajakso sisältää kolme mittausjaksoa, jotka alkavat ansaintajakson alkaessa ja päättyvät 15.9. vuosina 2022, 2023 ja 2024.

Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Järjestelmän palkkio vastaa yhteensä enintään 249 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Palkkiota maksetaan TSR-tavoitteiden saavuttamisen perusteella kunkin mittausjakson päättymisen jälkeen noin kolmen vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Toimitusjohtajan on omistettava järjestelmän perusteella hänelle maksetut nettomääräiset osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin toimitusjohtajan toimisuhde yhtiössä jatkuu.

Järjestelmässä otetaan huomioon kulloinkin voimassa oleva finanssialan palkitsemista koskeva sääntely ja ohjeistus sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevat yleiset periaatteet.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs, puh. 050 523 5831

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!