Etusivu » RAUTAMETALLISEGMENTIN TUOTANTOA JA OPERATIIVISTA TILANNETTA KOSKEVAA TIETOA

RAUTAMETALLISEGMENTIN TUOTANTOA JA OPERATIIVISTA TILANNETTA KOSKEVAA TIETOA

10.00 Lontoo, 12.00 Helsinki, 12. kesäkuu 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”)

RAUTAMETALLISEGMENTIN TUOTANTOA JA OPERATIIVISTA TILANNETTA KOSKEVAA TIETOA

Ferrokromin ja erikoismetallien louhija, jalostaja ja tuottaja Afarak Group Oyj (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) antaa tiedotteen operatiivisesta tilanteesta ja rautametallien tuotannon odotetusta tilanteesta.

17. toukokuuta 2019 julkaistuissa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksissa Yhtiö viittasi rautametalliseosliiketoiminnan haastaviin olosuhteisiin ja sen negatiiviseen vaikutukseen Konsernin tulokseen. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä konsernin käyttökate laski ‑4,8 miljoonaan euroon pääasiassa rautametalliseosliiketoiminnan tappion takia. Johdon toimista huolimatta Etelä-Afrikassa sijaitsevan rautametalliliiketoiminnan operatiiviset haasteet ovat jatkuneet.

Etelä-Afrikan liiketoimintaympäristö on sähkön jakelun epäsäännöllisyyden ja korkeiden hintojen takia ollut erittäin hankala Mogalen sulaton toiminnan hyvään, luetettavaan tulokseen pääsemisen kannalta. Makrotason liiketaloudelliset tekijät, etenkin ferrokromin laskevat hinnat, joihin vaikuttavat Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kaupassa vallitsevat epävarmuudet, ovat pahentaneet paikka- ja maakohtaisia haasteita.

Tämän takia hallituksen jäsenet ovat päättäneet poistaa tilapäisesti käytöstä Mogalen kaksi upotettua kaarisulattoa. Ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa Mogalen sulatolla käytetään ainoastaan 40 MVA:n plasmasulattoa Etelä-Afrikan plasmaferrokromin (plasma charge chrome) tuotantoon (tuotanto noin 4000 tonnia/kk) sekä konvertteria keskihiiliseen ferrokromiin (MC FeCr) (tuotanto noin 1400 tonnia/kk).

Afarakin toimitusjohtaja Guy Konsbruck kommentoi:

”Kuten olemme aiemmin kertoneet, Mogalen toimintojemme jo jonkin aikaa jatkuneen vastatuulen lieventäminen on osoittautunut haastavaksi. Pääasiassa Yhdysvaltain ja Kiinan väliseen kauppasotaan liittyvien epävarmuuksien ja Etelä-Afrikan energiakustannusten jyrkästä kohoamisesta johtuva tuotteidemme maailmanmarkkinahintojen lasku on pakottanut meidät harkitsemaan strategiaamme uudelleen ja vähentämään tuotantomääriämme.

Olemme yrittäneet välttää tätä askelta viimeiseen asti, mutta meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa ottaen huomioon Mogalen viimeaikaiset tappiot sekä se, että valtio ei ole millään tavalla osoittanut tukevansa alaa. Olemme aloittaneet neuvottelut ammattiliiton kanssa optimaalisen tuloksen löytämiseksi kohteen turvaamiseksi ja mahdollisimman monien työpaikkojen pelastamiseksi. Korostamme myös, että kaikkia olemassa olevia myyntisopimuksia kunnioitetaan.”
LOPPU

Yhteystiedot

Afarak
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja+356 2122 1566
guy.konsbruck@afarak.com

Afarakista

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Sillä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa.

Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Lisätietoja saa Yhtiön verkkosivustolta www.afarak.com.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus

Yhtiö katsoo tässä ilmoituksessa annettujen tietojen olevan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (”MAR”) mukaista sisäpiiritietoa. Kun tämä tiedote on julkaistu sääntömääräisen tiedotuspalvelun (Regulatory Information Service, ”RIS”) kautta, sisäpiiritiedon katsotaan olevan julkista.

Vastuuvapautuslauseke

Tässä ilmoituksessa esitetään ”tulevaisuutta koskevia lausumia” eli lausumia, jotka koskevat tulevaisuutta, eivät menneitä, tapahtumia. Tässä yhteydessä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat usein oletettua tulevaa liiketoimintaamme ja taloudellista tulostamme ja sisältävät usein sellaisia sanoja kuten ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa”, ”suunnitella”, “uskoa”, ”pyrkiä”, ”tulisi” tai ”tulla”. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskevien lausumien aiheisiin sisältyy eriasteista epävarmuutta. Meidän kohdallamme epävarmuutta syntyy finanssi- ja metallimarkkinoiden käytöksestä, koron ja/tai vaihtokurssien ja metallien hintojen muutoksista sekä lukuisista muista kansallisen, alueellisen ja globaalin mittakaavan seikoista, mukaan lukien poliittiset, taloudelliset, liiketoiminnalliset, kilpailulliset ja sääntelyyn liittyvät seikat. Nämä epävarmuudet voivat johtaa siihen, että toteutuneet tulevaisuuden tulokset ovat olennaisesti erilaiset kuin tulevaisuutta koskevissa lau

Jätä kommentti

facebook twitter