Etusivu » Privanet Group Oyj suunnittelee osakeannin suuntaamista Mininvest Oy:lle

Privanet Group Oyj suunnittelee osakeannin suuntaamista Mininvest Oy:lle

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
12.06.2019 kello 20.30

Privanet Group Oyj suunnittelee osakeannin suuntaamista Mininvest Oy:lle

Privanet Group Oyj:n hallitus on ehdottanut 14.6.2019 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Strategiansa mukaisesti Privanet pyrkii määrätietoisesti ja nopein askelin vahvistamaan vakavaraisuuttaan ja likviditeettiään. Seuraavassa vaiheessa Privanet pyrkii kasvattamaan listaamattomien yhtiöiden arvopapereiden tarjontaa ja kehittämään niiden jälkimarkkinaa.

Osakeantivaltuutukseen liittyen Privanet Group Oyj on tehnyt yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan Mininvest Oy:n, joka on Kim Wiion määräysvaltayhteisö, kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti Mininvest sitoutuu merkitsemään 4 600 000 Privanet Groupin osaketta 0,88 euron osakekohtaisella hinnalla. Sopimus on ehdollinen yhtiökokouksen antamalle osakeantivaltuutukselle ja hallituksen päätökselle osakeannin suuntaamisesta Mininvestille. Sopimuksen mukaisesti Mininvest suorittaisi merkintähinnan apporttiomaisuutena omistuksessaan olevilla St1 Nordic Oy:n osakkeilla.

Mikäli osakemerkintä toteutuu, Mininvest Oy nousee Privanet Group Oyj:n suurimmaksi osakkeenomistajaksi omistaen 6 000 000 yhtiön osaketta, mikä vastaa 29,9 % yhtiön kaikista osakkeista suunnitellun osakemerkinnän jälkeen. Yli 20 prosentin ylittävä omistusosuus on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi
Mininvest Oy
Kim Wiio, hallituksen jäsen
+358 (0)44 567 8964
kim.wiio@mininvest.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdeksällä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Priva Announcement120619_final

Jätä kommentti

facebook twitter