Etusivu » Kemira mukana kehittämässä täysin biopohjaisia paperin ja kartongin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja osana EU-rahoitteista projektia

Kemira mukana kehittämässä täysin biopohjaisia paperin ja kartongin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja osana EU-rahoitteista projektia

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
24.6.2019 klo 9.30

Kemira mukana kehittämässä täysin biopohjaisia paperin ja kartongin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja osana EU-rahoitteista projektia

Kemira osallistuu nelivuotiseen EU-rahoitteiseen projektiin, jonka tavoitteena on kehittää kokonaan biopohjaisia, uusiutuvista raaka-aineista tehtyjä kemikaaleja. Lisäksi projektin tavoitteena on löytää uusia keinoja parantaa selluntuotannon prosessitehokkuutta ja puumassan hyödyntämistä.

Bio Based Industries -konsortio (Bio Based Industries Joint Undertaking) on myöntänyt projektille 5,9 miljoonaa euroa EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman alaista tukea. Toukokuussa 2019 käynnistyneen hankkeen kokonaissuuruus on 9,6 miljoonaa euroa ja siihen osallistuu toimijoita eri puolilta Eurooppaa: Ecohelix (SE), Avantium Chemicals BV (NL), Kemira Oyj (FI), Metgen Oy (FI), Novamont Spa (IT), Fundacio Universitaria Balmes (ES), Graanul Biotech Ou (EE) ja Spinverse (FI). Se on yksi useista projekteista, joiden tavoitteena on kehittää kestävää biopohjaista teollisuutta Euroopassa.

Nelivuotisen projektin aikana Kemira toteuttaa yhdessä muiden projektin jäsenten kanssa demonstraatiomittakaavan kokeen sellutehtaalla Euroopassa. Bioteknologiayhtiö Ecohelix vastaa testiyksikön teknologiasta ja sen operoinnista, ja Kemiran tehtävänä on arvioida biopohjaisten tuotteiden tekninen ja kaupallinen toteutettavuus. Tavoitteena on kehittää uusiutuvia, biopohjaisia polymeerituotteita, jotka voisivat täydentää tai kokonaan korvata paperin- ja kartonginvalmistuksessa käytettäviä öljypohjaisia polymeereja.

“Sellun tuotantoprosessissa syntyy sivuvirtoja, joiden on aikaisemmin katsottu olevan vähemmän arvokkaita. Haluamme projektissa ottaa nämä sivuvirrat hyötykäyttöön ja tutkia puumassan hyödyntämistä laajemmin ja kestävämmin. Selluntuotannossa on erinomaisia mahdollisuuksia parantaa resurssitehokkuutta ja materiaalien kiertoa, ja toisaalta korvata fossiilipohjaisia raaka-aineita uusiutuvilla”, sanoo Veli-Matti Vuorenpalo, joka vastaa Kemiran tutkimuksen ja kehityksen globaaleista projekteista.

Lisätietoja:
Kemira Oyj
Veli-Matti Vuorenpalo, päällikkö, globaalit prosessit & projektit, T&K
Puh. +358 50 322 3811

Tero Huovinen, viestintäjohtaja
Puh. +358 10 862 1980

Bio Based Industries -konsortio (Bio Based Industries Joint Undertaking) on myöntänyt projektille EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman (tukisopimus 837866) alaista tukea.

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.kemira.fi

Jätä kommentti

facebook twitter