Etusivu » Arkistot 25.6.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.6.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote25.6.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.6.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä25.6.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä2 661osaketta
Keskihinta/ osake4.4200EUR
Kokonaishinta11 761.62EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.6.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 145 000 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_25.6_trades

Robit Oyj: ROBIT TARKENTAA DOWN THE HOLE -STRATEGIAANSA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.06.2019 KLO 16.00

ROBIT TARKENTAA DOWN THE HOLE -STRATEGIAANSA

Robit suunnittelee Down the hole -tuotantostrategiansa tarkentamista sekä tuotannon uudelleenjärjestelyä DTH-liiketoiminnan kehittämiseksi. Maaliskuussa 2019 yhtiö päätti siirtää DTH-kruunujen valmistuksen Robitin Shermanin (USA) toimipisteestä yhtiön Perthin (AU) tuotantoyksikköön.

Nyt yhtiö harkitsee toimenpiteitä, jotka koskisivat ensisijaisesti Halcon tuotteiden valmistuksen ja valmistuspaikkojen vaihtoehtojen arviointia. Mahdollisen uudelleenorganisoinnin tavoitteena on terävöittää edelleen yrityksen Halco-strategiaa rinnakkaisen tuotemerkin alla.

Toimenpiteillä ei ole vaikutusta Robit-brändillä myytävien tuotteiden liiketoimintaan.

Mahdollisista henkilöstö- ja kustannusvaikutuksista tullaan tiedottamaan myöhemmin.
Järjestelyllä ei ole vaikutusta Robitin vuodelle 2019 annettuun tulosohjeistukseen.
Vuonna 2019 yhtiön tavoitteena on saavuttaa positiivinen EBITA-kannattavuus sekä vapauttaa merkittävästi liiketoimintaan sitoutuneita pääomia.

ROBIT OYJ
Tommi Lehtonen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
Puh. +358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 5 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 26.06.2019, sarjat 2019: L34N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany).

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Instrumentti Unlimited turbowarrantti
Kohde-etuus DAX Index (Germany)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä 2 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä 1 unlimited turbowarrantti
Markkinatakaaja Nordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TLONGDAXNONF157 FI4000380027 DAX Index (Germany) DE0008469008
TLONGDAXNONF158 FI4000380035 DAX Index (Germany) DE0008469008
TLONGDAXNONF159 FI4000380043 DAX Index (Germany) DE0008469008
TLONGDAXNONF160 FI4000380050 DAX Index (Germany) DE0008469008
TLONGDAXNONF161 FI4000380068 DAX Index (Germany) DE0008469008

Tukholmassa 25.06.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-06-26

Dovre Group sai Tech4Hire-yritysoston päätökseen ja laskee liikkeelle uusia osakkeita –  näkymät vuodelle 2019 parantuvat

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 25.6.2019 klo 15.00

Dovre Group sai Tech4Hire-yritysoston päätökseen ja laskee liikkeelle uusia osakkeita – näkymät vuodelle 2019 parantuvat

Dovre Group on tänään saanut päätökseen yritysjärjestelyn, jolla se osti norjalaisen henkilöstönvuokraus- ja konsultointiyhtiö Tech4Hire AS:n. Kaikki tavanomaiset yrityskaupan ehdot on täytetty. Tech4Hire yhdistetään Dovre Groupin Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän lukuihin 30.4.2019 alkaen.

Näkymät muuttuvat – liikevoiton odotetaan olevan yli 1,6 miljoonaa euroa

Yrityskaupan seurauksena Dovre Groupin näkymät vuodelle 2019 parantuvat, ja sekä liikevaihdon että liikevoiton odotetaan parantuvan Tech4Hiren toimintojen johdosta. Yritysostoon liittyvien transaktiokulujen arvioidaan olevan 0,1 miljoonaa euroa.

Uudet näkymät: Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2019 ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja liikevoiton ennustetaan olevan yli 1,6 miljoonaa euroa.

Aiemmat näkymät: Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2019 ennustetaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja liikevoiton ennustetaan olevan yli 1,3 miljoonaa euroa.

Kauppahinta ja suunnattu osakeanti

Tech4Hire AS:n osakkeiden lopullinen kauppahinta on 23,6 miljoonaa Norjan kruunua (noin 2,4 miljoonaa euroa), ja se sisältää 3,6 miljoonaa Norjan kruunua korvausta yhtiön kassassa olevista varoista. Osana yritysjärjestelyä myyjät merkitsivät 4,0 miljoonalla Norjan kruunulla (noin 0,4 miljoonaa euroa) Dovre Groupin osakkeita. Lisäksi myyjillä on mahdollisuus saada arviolta 0–10 miljoonaa Norjan kruunua (0–1 miljoonaa euroa) lisäkauppahintaa, mikäli sovitut taloudelliset tavoitteet toteutuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Osa tästä mahdollisesta lisäkauppahinnasta tulee käyttää Dovre Groupin osakkeiden merkintään. Tech4Hiresta tulee tämän yritysjärjestelyn seurauksena Dovre Group Projects AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Osana yritysjärjestelyä Dovre Group laski liikkeelle 1 777 978 uutta osaketta Tech4Hiren myyjille suunnatussa osakeannissa. Liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden lukumäärä määriteltiin jakamalla 4,0 miljoonaa Norjan kruunua Dovre Groupin osakkeen kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla 12.6.2019–18.6.2019 välisenä aikana Nasdaq Helsingissä eli 0,23 eurolla. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Uudet osakkeet tuottavat rekisteröintipäivästä alkaen yhtäläiset osakasoikeudet kuin yhtiön muut osakkeet. Dovre Groupin osakkeiden lukumäärä nousee 101 946 747 osakkeeseen.

Dovre Groupin hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen nojalla. Koska osakeanti liittyy Dovre Groupin kasvuun ja tehty yritysosto vahvistaa selvästi yhtiön markkina-asemaa Norjassa, hallitus katsoi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli painava taloudellinen syy.

Dovre Group hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä arviolta 1.7.2019.

Dovre Group tiedotti 27.3.2019 aikeestaan ostaa Tech4Hire AS. Vuonna 2018 Tech4Hiren liikevaihto oli 73,5 miljoonaa Norjan kruunua (noin 7,6 miljoonaa euroa) ja sen käyttökate (EBITDA) oli 3,7 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,4 miljoonaa euroa). Yhtiön palveluksessa on noin 90 tekniikan alan, IT-alan ja projektihallinnan konsulttia pääasiassa öljy- ja kaasuteollisuuden projekteissa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto (pro forma) vuonna 2018 olisi ollut noin 73 miljoonaa euroa ja yhteenlaskettu käyttökate olisi ollut noin 1,4 miljoonaa euroa.

DOVRE GROUP OYJ

Lisätietoja:

Arve Jensen, toimitusjohtaja
Dovre Group Oyj
puh. +47 90 60 78 11
arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Pöyry Oyj: ÅF on saanut omistusoikeuden Pöyryn vähemmistöosakkeisiin ja Pöyryn osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Pöyry Oyj Pörssitiedote 25.6.2019 klo 13:45

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

ÅF on saanut omistusoikeuden Pöyryn vähemmistöosakkeisiin ja Pöyryn osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on tänään antamassaan käsittelyratkaisussa vahvistanut, että ÅF Pöyry AB (publ):lla (“ÅF”) on oikeus lunastaa Pöyry Oyj:n (“Pöyry”) vähemmistöosakkeet ja että ÅF:llä on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta.

ÅF on tänään asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden Pöyryn vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn yhteydessä ja näin ollen saanut omistusoikeuden kaikkiin Pöyryn osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Pöyryn vähemmistöosakkeenomistajat lakkaavat olemasta Pöyryn osakkeenomistajia ja ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy (“Nasdaq Helsinki”) on 26.4.2019 Pöyryn hakemuksesta päättänyt poistaa Pöyryn osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Pöyryn osakkeisiin on siirtynyt ÅF:lle lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisesti. Pöyryn osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingissä päättyy arviolta 25.6.2019 Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Lisätietoa kilpailuviranomaiskäsittelystä: MacGregorin TTS-kaupan toteutuminen siirtyy vuoden 2019 kolmannelle neljännekselle

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 25. KESÄKUUTA 2019 KLO 13.30
Lisätietoa kilpailuviranomaiskäsittelystä: MacGregorin TTS-kaupan toteutuminen siirtyy vuoden 2019 kolmannelle neljännekselle

Cargoteciin kuuluva MacGregor tiedotti 8.2.2018 sopineensa ostavansa TTS Groupin marine- ja offshore-liiketoiminnat. Yritysosto edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Saksassa, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. MacGregor tiedotti 6.11.2018 Saksan kilpailuviranomaisen hyväksynnästä ja 27.12.2018 Etelä-Korean kilpailuviranomaisten hyväksynnästä.

MacGregor kertoi maaliskuussa, että se arvioi saavansa Kiinan viranomaishyväksynnän ja saattavansa kaupan päätöksen vuoden 2019 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Koska viranomaiskäsittely Kiinassa on kestänyt odotettua kauemmin, yhtiö arvioi tällä hetkellä, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Lisätietoja:
Pasi Lehtonen, Senior Vice President, Marketing, Business Development and Strategy, MacGregor
Puh. +65 91737550, pasi.lehtonen@macgregor.com
Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor
Puh. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com

MacGregor on älykkään merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahvat MacGregor-, Hatlapa-, Porsgrunn-, Pusnes-, Rapp- ja Triplex-tuotteet, -palvelut ja -ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävän kehityksen koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Rauten tulosnäkymät vuodelle 2019 heikentyneet

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 25.6.2019 klo 13.00

RAUTEN TULOSNÄKYMÄT VUODELLE 2019 HEIKENTYNEET

Rauten tulosnäkymät vuodelle 2019 ovat heikentyneet. Liikevaihdon arvioidaan laskevan ennätyksellisestä vuodesta 2018. Liiketuloksen arvioidaan heikkenevän edellisestä, myös liiketuloksen osalta ennätyksellisestä, vuodesta. Yhtiö on aikaisemmin arvioinut liikevaihdon ja liiketuloksen säilyvän edellisen vuoden 2018 tasolla. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 181,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 14,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto- ja tulosnäkymien heikkeneminen aiheutuu muutamien toteutusvaiheessa olevien haasteellisten projektitoimitusten aikataulujen siirtymisestä ja tästä aiheutuvista kustannuksista sekä muutamien neuvotteluvaiheessa olevien isojen uusien tilausten varmistumisen siirtymisestä aikaisemmin arvioidusta.

Mahdollista tarvetta sopeutustoimenpiteille arvioidaan myöhemmin kesällä edellä viitattujen uusien tilausten toteutumisen mukaan.

Useita suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa olevia yksittäisiä tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaita koskevia hankkeita on edelleen vireillä. Päätösten siirtymisen isoissa hankkeissa arvioidaan johtuvan projektitoiminnalle tyypillisistä aikataulujen muutoksista, talouden epävarmuuden lisääntymisestä sekä rahoitusmarkkinoiden tilanteesta.

Raute Oyj:n tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 31.7.2019.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, Raute Oyj, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

 

Konecranes auttaa Belgian suurimman energiantuottajan modernisoinnissa

Konecranes aloittaa yhteistyön belgialaisen sähkön ja kaasun jakelijan kanssa kahden nosturin kunnostamiseksi. Nosturien 1960-luvulta peräisin oleva rakenne päivitetään 2000-luvulle.

Maailman johtava nostolaitteiden valmistaja Konecranes sai tilauksen modernisoida kaksi kääntöpuominosturia, jotka sijaitsevat Luminus-yrityksen Monsinin vesilaitoksessa Belgian Liègessä. Luminus tuottaa lähes 10 prosenttia maan energiantuotantokapasiteetista.

Modernisointiprojekti kattaa kahden nosturin kunnostamisen ja modernisoinnin uusilla CXT-nostimilla ja sähköosilla sekä Demagin käyttökoneistoilla, jotka mahdollistavat pukeilla liikkumisen.

Modernisointiin kuuluu lisäksi rakennetutkimus NDT-menetelmällä (ainetta rikkomaton testaus), korjaustyöt sekä hiekkapuhallus ja maalaus, jotka suojaavat rakenteita ulkoilmalta. Projektin on tarkoitus valmistua tämän vuoden elokuussa.

”Parannamme molempien pukkinosturien toiminnallista turvallisuutta ja luotettavuutta seuraavan 35 vuoden ajaksi”, sanoo Daniel Harvey, Konecranesin IS EMEA Europe West -alueen Sales & Operations -toimintojen johtaja. ”Konecranes tekee yhteistyötä EDF-ryhmän sekä Ranskan ja Iso-Britannian avainasiakkaiden kanssa. Laajennamme mielellämme yhteistyösuhdettamme ja tarjoamme laitteidemme teknisiä etuja Belgiaan.”

Sopimuksen saaminen vahvistaa Konecranesin johtavaa asemaa siltanosturien huollossa sekä yrityksen sitoutumista asiakkaiden laitteiden elinkaariarvon maksimointiin. Sopimus tukee myös Konecranesin uskoa kiertotalouden tuomiin mahdollisuuksiin. Yritys on sitoutunut tuottamaan asiakkaille säästöjä korjaamalla, modernisoimalla, uudelleen käyttämällä ja kierrättämällä tuotteita.

Lisätietoja:
Daniel Harvey, johtaja, Sales & Operations, IS EMEA Europe West
Sähköposti: daniel.harvey@konecranes.com tai puhelin: +44 (0) 121 569 1022

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Saku Sipola nimitetty SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajaksi

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.6.2019 9.30

Saku Sipola nimitetty SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajaksi

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on nimittänyt SRV Yhtiöiden toimitusjohtajaksi DI Saku Sipolan. Hän aloittaa tehtävässä myöhemmin tarkentuvana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 1.1.2020.

Sipola siirtyy tehtävään SATO Oyj:stä, jonka toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2015. Tätä ennen Sipola, 50, on työskennellyt Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtajana, johtajana Rautaruukki Oyj:ssä ja erilaisissa johtotehtävissä YIT Oyj:ssä.

”SRV tunnetaan vaativien projektien osaavana tekijänä ja yhtiöllä on käynnissä kasvukeskuksissa noin 50 työmaata, mm. Helsingin Lentoaseman terminaalin laajennus, Meilahden Siltasairaala, Tampereen ja Jyväskylän Keskussairaalat, useita kouluja, asuntokohteita ja tietysti Tampereen Areena. Sipolan kokemuspohja ja osaaminen antavat hänelle erinomaiset edellytykset jatkaa SRV:n kehittämistä – yhtiö haluaa olla paras rakennusalan toimija, kaupunkikeskustojen kehittäjä, asuntotuottaja ja innovatiivinen edelläkävijä. Yhtiön hallitus on tyytyväinen, että Sipola otti haasteen vastaan ja me toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi SRV:n joukkueeseen”, SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila sanoo.

”SRV:n haasteet tunnetaan laajasti ja yhtiö tarvitsee selkeän käänteen ja uuttaa ajattelua. Toisaalta yhtiössä on myös paljon osaamista ja vahvuuksia, joiden varaan tulevaisuutta voi rakentaa. Lähden innostuneena uudistamaan SRV:tä yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppanien kanssa”, tuleva toimitusjohtaja Saku Sipola linjaa.

Lisätiedot:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, puh 0400 485 555, ilpo.kokkila@pontos.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

SATO Oyj:n toimitusjohtaja Saku Sipola siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle

SATO Oyj, Pörssitiedote, 25.6.2019 klo 09.30

SATO Oyj:n toimitusjohtaja Saku Sipola siirtyy SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä myöhemmin tarkentuvana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 1.1.2020.

Saku Sipola on toiminut SATO Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2015. SATOn hallitus aloittaa uuden toimitusjohtajan haun viipymättä.

– Kiitän koko hallituksen puolesta Saku Sipolaa hänen määrätietoisesta ja tuloksellisesta työstään yhtiön hyväksi, sanoo SATOn hallituksen puheenjohtaja Erik Selin.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Erik Selin, puh. +46 31 10 95 92
www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 25 900 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo oli noin 3,9 miljardia euroa.

facebook twitter