Etusivu » Arkistot 19.6.2019

Fellow Finance Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta

Fellow Finance Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE 19.6.2019 KLO 20:15

Fellow Finance Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman 2019. Optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 200 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä 19.6.2019 tilanteen perusteella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2022 – 28.2.2023. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin aikavälillä 1.3. – 1.4.2019. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2019 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu yhteensä alle 10 avainhenkilöä ja optioita ei anneta yhtiön perustajaosakkaille eikä hallituksen jäsenille.

Optio-oikeuksien 2019 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla https://www.fellowfinance.fi/yritys/lue-meista.

Fellow Finance Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Jouni Hintikka
toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
puh. +358 40 585 5009
jouni.hintikka@fellowfinance.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance Oyj
Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava1 lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 630 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2900 osakkeenomistajaa.

1Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 19.6.2019)

Liite

FELLOW FINANCE OYJ OPTIO-OIKEUDET 2019

Privanet Groupin suurimmaksi osakkeenomistajaksi Mininvest Oy

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
19.06.2019 kello 19.15

Privanet Groupin suurimmaksi osakkeenomistajaksi Mininvest Oy

Privanet Group Oyj:n perjantaina 14.6.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla, yhtiön hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt suunnata Mininvest Oy:lle 4,6 miljoonan osakkeen annin.

Privanet Groupin hallitus on arvioinut, että uusien osakkeiden antamiseen suunnatusti on ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman ja pääomarakenteen edelleen vahvistaminen, jotta yhtiö kykenee toteuttamaan strategiansa mukaista kasvua vakaalta pohjalta. Anti toteutetaan suunnattuna, koska hallituksen mukaan tavoiteltavan sijoitusmäärän saavuttaminen strategisesti tärkeässä aikataulussa on mahdollista suunnatun annin kautta. Omistusosuuden noustessa yli 20 prosenttiin vaaditaan uusia osakkeita koskevien oikeuksien käyttämiseen Finanssivalvonnan hyväksyntä.

St1 Nordic Oy:n pitkäaikaisen toimitusjohtajan, nykyisin St1:n hallituksen jäsenenä toimivan Kim Wiion määräysvaltayhtiö Mininvest Oy on merkinnyt suunnatussa annissa 4,6 miljoonaa Privanet Group Oyj:n uutta osaketta 0,88 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakemerkinnän myötä Mininvest nousee Privanet Groupin suurimmaksi osakkeenomistajaksi 29,9 % omistusosuudella. Aiemmin Mininvest omisti 9,1 % Privanet Groupin osakkeista. Osakemerkintä on maksettu kokonaisuudessaan apporttina St1 Nordic Oy:n osakkeina.

Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Privanet Groupin osakemäärä nousee 20 054 317 osakkeeseen. 14.6.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamasta osakeantivaltuutuksesta on merkinnän myötä käyttämättä 1 400 000 osaketta.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Mininvest Oy
Kim Wiio, hallituksen jäsen
+358 (0)44 567 8964
kim.wiio@mininvest.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdeksällä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement170619_19062019_final

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.6.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Pörssitiedote 19.6.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.6.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 19.6.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji OVARO
Osakemäärä 2 000 osaketta
Keskihinta/ osake 4.4600 EUR
Kokonaishinta 8 920.00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.6.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 133 889 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_19.6_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.06.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

19.06.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.06.2019

Päivämäärä 19.06.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 284 kpl
Keskihinta/osake 7,7000 EUR
Ylin hinta/osake 7,7000 EUR
Alin hinta/osake 7,7000 EUR
Kokonaishinta 2 186,80 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.06.2019:

UNIAV 23 251 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 19062019

F-Secure Oyj – osakepohjainen kannustinohjelma ansaintakaudelle 2019 – 2021

F-Secure Oyj, pörssitiedote, 19.6.2019 klo 17.00

F-Secure Oyj – osakepohjainen kannustinohjelma ansaintakaudelle 2019 – 2021

F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman ansaintakauden 2019 – 2021 aiemmin perustetun osakepohjaisen kannustinohjelman 2017 – 2019 mukaisesti. Ohjelma on kohdistettu F-Securen johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja ohjelman osanottajien intressit yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat F-Secureen ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma.

Uusi ansaintakausi 2019 – 2021 on kolmas ansaintakausi 2017 julkaistun suoriteperusteisen pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma tarjoaa valituille osallistujille mahdollisuuden ansaita F-Securen osakkeita palkkiona asetettujen suoriutumistavoitteiden saavuttamisesta ansaintakaudella. Viimeiseen ansaintakauteen (2019 – 2021) sovellettavat ansaintakriteerit ovat yhtiön liikevaihdon ja yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR) kehitys ennalta määritettyjen teknologia-alan osakeindeksien TSR:n kehitykseen verrattuna.

Kannustinohjelman tavoitepalkkioista ja osallistujista on päätetty tapauskohtaisesti.

Osakepalkkio-ohjelman ansaintakauden 2019 – 2021 perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on enintään 3 350 000 F-Securen osaketta. Palkkioista 50% maksetaan yhtiön osakkeina ja 50% käteisenä.

Jos osallistujan työ- tai toimisuhde F-Secure-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää mahdollisuuden saada osakepalkkioita.

Lisätietoja:

Henri Kiili, sijoittajasuhdepäällikkö
+358 40 840 5450
investor-relations@f-secure.com

SRV Yhtiöt Oyj pidentää 100 miljoonan euron syndikoitua luottolimiittiä

SRV YHTIÖT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 19.6.2019 KLO 15.30

SRV Yhtiöt Oyj pidentää 100 miljoonan euron syndikoitua luottolimiittiä

SRV Yhtiöt Oyj on pidentänyt vuodella nykyistä pitkäaikaista 100 miljoonan euron suuruista sitovaa luottolimiittiään pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa (OP Yrityspankki, Danske Bank, Nordea ja Swedbank). OP Yrityspankki Oyj toimi lainajärjestelyn koordinaattorina ja toimii myös lainasopimuksen agenttina.

Voimassa olevan 100 miljoonan euron luottolimiitti allekirjoitettiin 16.6.2017, ja sen eräpäivä oli 16.6.2020. Tänään allekirjoitetun jatkosopimuksen mukainen uusi eräpäivä on 16.6.2021. Lainan ehdot vastaavat SRV:n muiden lainojen ehtoja ja taloudellisina lainakovenantteina ovat omavaraisuus- ja velkaisuusaste.

”Luottolimiitin jatkaminen yhdessä toukokuussa toteutetun hybridilainaemission ja ennenaikaisten lainojen takaisinmaksun kanssa parantaa yhtiön rahoitusasemaa ja edesauttaa yhtiön operatiivisen toiminnan kehittämistä, tuloksentekokykyä sekä yhtiön muun rahoituksen hoitamista”, sanoo SRV:n talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

Gofore Oyj: Muutoksia Goforen johtoryhmässä

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 19.6.2019 KLO 14.30

Muutoksia Goforen johtoryhmässä

Terhi Vesanen (58) on nimitetty yhtiön kasvujohtajaksi 1.8.2019 alkaen. Aiemmin Terhi on toiminut Goforella vanhempana palveluarkkitehtina vastaten projektipäällikköpalveluista. Ennen siirtymistään Goforelle vuonna 2015 Terhi toimi konsulttina Hss Consulting Oy:ssa, projektitoiminnosta vastaavana johtajana Symbio Oy:ssa, useissa tuotekehityksen johtotehtävissä Nokia Oyj:ssa sekä vanhempana tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssa.

”Gofore on rohkeasti kehittänyt omaa toimintaansa vaikuttaen näin koko toimialansa kehitykseen. Olemme pystyneet tuottamaan korkeatasoista työntekijä- ja asiakaskokemusta hyvin matalalla organisaatiorakenteella ja itseohjautuvalla toimintatavalla jatkuvasti uudistuen. Kasvun myötä on tärkeää jatkuvasti kehittää sekä toimintatapoja että niitä tukevia tietojärjestelmiä. Otan innostuneena kasvujohtajan tehtävän tarjoamat haasteet vastaan”, Terhi Vesanen kommentoi nimitystään.

Erkki Salminen, Goforen nykyinen kehitysjohtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen, on päättänyt jättää tehtävänsä omasta pyynnöstään. Hän kuitenkin jatkaa yhtiön palveluksessa, mutta jättää johtoryhmän välittömästi.

Petra Sievinen (49) on nimitetty markkinointi- ja viestintäjohtajaksi 1.8.2019 alkaen. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu yhtiön tunnettuuden vahvistaminen sekä kasvustrategian tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Petra toimi aiemmin Goforella viestinnän strategina. Hän siirtyi Goforelle IBM Suomesta, jossa hän vastasi ulkoisesta viestinnästä. Sitä ennen Petra toimi markkinointijohtajana Descomilla.

“Goforella on todella hieno tarina. Yritys perustettiin vuonna 2001 hyväksi työpaikaksi ja muuttamaan maailmaa entistä paremmaksi. Meidät onkin valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi ja työllämme on laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Olen erityisen ylpeä siitä, että nopeasta kasvusta, kansainvälistymisestä ja pörssiin listautumisesta huolimatta olemme onnistuneet pitämään kiinni ainutlaatuisesta ja ihmisistä aidosti välittävästä yrityskulttuuristamme. Se on erinomainen perusta hyvälle työntekijä- ja asiakaskokemukselle. Olen otettu ja erittäin iloinen, että saan olla mukana rakentamassa ja viestimässä tätä tarinaa”, Petra Sievinen kommentoi nimitystään.

Nykyinen, vuoden 2019 alusta opintovapaalla ollut markkinointi- ja viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen Riikka Nurminen on siirtymässä uusien työhaasteiden pariin 1.9.2019. Riikka jättää johtoryhmän välittömästi.

“Kiitän Erkki Salmista ja Riikka Nurmista pitkäaikaisesta ja vaikuttavasta työstä yhtiön johdossa. Erkki ja Riikka ovat jättäneet yhtiöön jäljen ja perinnön, joiden varaan on jatkossa hyvä rakentaa”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Timur Kärki.

Johtoryhmään on nimitetty 1.8.2019 alkaen myös Aki Koikkalainen (37), joka toimii toimipistevastaavana (Site Lead) Helsingissä. Aki toimi aiemmin Solinor Oy:n toimitusjohtajana ennen kuin yhtiö sulautui yrityskaupalla osaksi Gofore-konsernia tammikuussa 2019. Nykyään Aki vastaa yhtiön Helsingin toimipisteen toiminnoista ja työntekijäkokemuksen kehittymisestä.

“Helsingissä meillä työskentelee jo yli 200 asiantuntijaa. Paikallinen yhteisömme on ainutlaatuinen törmäyttäen monialaisesti ja -kulttuurisesti ihmisiä ja osaamista. Uskon, että pystymme luomaan poikkeuksellisen työyhteisön lisäksi myös erityistä arvoa asiakkaillemme monipuolisen huippuosaamisemme avulla”, Aki Koikkalainen kommentoi nimitystään.

Vastuullisuus ja vaikuttavuus kiinteäksi osaksi liiketoimintaa

Kristiina Härkönen (44) on nimitetty kestävän kehityksen johtajaksi 1.8.2019 alkaen. Kristiina vastaa jatkossa yhtiön liiketoiminnan vastuullisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden johtamisesta.

Kristiina on toiminut yhtiössä vuodesta 2003 ja ollut yhtiön johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 lähtien. Ennen nimitystä hän vastasi yhtiön pilvipalveluliiketoiminnan johtamisesta. Pilviliiketoiminta sulautettiin aiemmin tänä vuonna osaksi uutta palvelutarjoamaa, joka muotoutuu asiakkuusstrategian mukaisten asiakassegmenttien ja kyvykkyyksien kautta.

”Kestävä kehitys, vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat olleet pitkään osana Goforen missiota. Uusi roolini antaa mahdollisuuden kehittää näitä yhä tärkeämpään rooliin toiminnassamme ja samalla lisätä näkyvyyttämme ulospäin. Tavoitteena on, että Gofore tunnetaan kestävän kehityksen merkittävimpänä toimijana ja esimerkkinä alamme yritysten joukossa. Haluamme näyttää, että yhtiö kykenee olemaan samanaikaisesti liiketaloudellisesti erittäin menestynyt sekä edelläkävijä ja suunnannäyttäjä vastuullisuudessa. Odotan tulevaa työtä todella innostuneena. On upeaa päästä tekemään asioita, joiden tuntee aidosti olevan merkittäviä ja hyödyttävän yhteiskuntaa ja ympäristöä”, Kristiina Härkönen kommentoi nimitystään.

Yllä mainittujen muutosten seurauksena Goforen johtoryhmän jäsenet ovat 1.8.2019 alkaen:

Timur Kärki, toimitusjohtaja
Petteri Venola, talousjohtaja
Juha Virtanen, myyntijohtaja
Mikael Nylund, johtaja, yritysjärjestelyt, toimitusjohtajan sijainen
Topi Koskinen, operatiivinen johtaja
Ville Tuominen, johtaja, kansainvälinen liiketoiminta
Terhi Vesanen, kasvujohtaja
Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja
Petra Sievinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
Aki Koikkalainen, toimipistevastaava, Helsinki

Lisätietoja:

Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 560 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Taaleri Oyj:n hallituksen valiokuntien jäsenyyksissä muutoksia

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.6.2019 klo 14.15

Taaleri Oyj:n hallituksen valiokuntien jäsenyyksissä muutoksia

Hallituksen jäsen Tuomas Syrjänen on valittu palkitsemisvaliokuntaan uudeksi jäseneksi ja hän jättää samalla tarkastusvaliokunnan jäsenyyden. Tarkastusvaliokunnan uudeksi jäseneksi on valittu hallituksen varapuheenjohtaja Juhani Elomaa.

Muutoksen jälkeen hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Vesa Puttonen, Hanna Sievinen ja Juhani Elomaa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Vesa Puttonen. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat muutoksen jälkeen Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Elina Björklund ja Tuomas Syrjänen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Peter Fagernäs.

Muutokset astuvat voimaan 19.6.2019 alkaen.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs, puh. 050 523 5831

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Stavelin Holding AS

Dovre Group Oyj Johdon liiketoimet 19.6.2019 klo 14.00

Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Stavelin Holding AS

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Stavelin Holding AS
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Stavelin, Svein
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Dovre Group Oyj
LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437000NA1I6Y1OQWL24_20190619131646_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-06-18
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008098
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot:

(1): Volyymi: 87 000 Yksikköhinta: 0,23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot:

(1): Volyymi: 87 000 Keskihinta: 0,23 EUR

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj
Mari Paski, talousjohtaja
mari.paski@dovregroup.com
puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.6.2019 klo 12.50

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtajalle

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta 1.6.2019 aloittaneelle yhtiön toimitusjohtajalle Robin Lindahlille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa toimitusjohtaja toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankintaan, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Toimitusjohtaja hankkii järjestelmässä yhtiön osakkeita vähintään 200 000 eurolla.

Osakepalkkiojärjestelmä on kertaluonteinen viiden vuoden järjestelmä. Järjestelmän ansaintajakso on 1.6.2019—15.6.2024. Ansaintajakso sisältää kolme mittausjaksoa, jotka alkavat ansaintajakson alkaessa ja päättyvät 15.9. vuosina 2022, 2023 ja 2024.

Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Järjestelmän palkkio vastaa yhteensä enintään 249 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Palkkiota maksetaan TSR-tavoitteiden saavuttamisen perusteella kunkin mittausjakson päättymisen jälkeen noin kolmen vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos toimitusjohtajan toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Toimitusjohtajan on omistettava järjestelmän perusteella hänelle maksetut nettomääräiset osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin toimitusjohtajan toimisuhde yhtiössä jatkuu.

Järjestelmässä otetaan huomioon kulloinkin voimassa oleva finanssialan palkitsemista koskeva sääntely ja ohjeistus sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevat yleiset periaatteet.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs, puh. 050 523 5831

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!