Etusivu » Arkistot kesäkuu 2019

BBS ilmoittaa meneillään olevan osakeannin merkintähinnan: 28,10 Ruotsin kruunua

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS” tai “Yhtiö”), ortobiologian innovaattori, ilmoittaa, että sen meneillään olevassa osakeannissa (”Osakeanti”) osakkeen merkintähinta on 28,10 Ruotsin kruunua. Merkintähinta vastaa noin 12% alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First North Swedenissä perjantaina 28. kesäkuuta 2019. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi sijoittajille Ruotsissa enintään 509.000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”), joka on noin 10% Yhtiön olemassa olevista osakkeista. Antiosakkeiden viimeinen merkintäpäivä on sunnuntaina 30. kesäkuuta 2019.

Antiosakkeiden merkintähinta (”Merkintähinta”) on määritetty Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetun keskiarvon First North Swedenissä perusteella ajanjaksona 17.6.2019-28.6.2019 alennettuna 10 %:lla. Antiehdoissa oli myös ehto, että Merkintähinta ei voi olla alempi kuin 25,00 Ruotsin kruunua eikä korkeampi kuin 33,00 Ruotsin kruunua.

Antiosakkeiden merkintäaika päättyy sunnuntaina 30.6.2019 kello 23.59 Ruotsin aikaa (”Merkintäaika”). Osakeannin merkitsijäkohtainen vähimmäismerkintä on 200 Antiosaketta.

Tarkempia tietoja Osakeannista löytyy aikaisemmasta yhtiötiedotteesta, jonka otsikko oli ”BBS julkistaa noin 12,7-16,8 MSEK osakeannin laajentaakseen omistuspohjaansa Ruotsissa” ja joka on julkaistu 17.6.2019. Kaikki tiedot Osakeannista on saatavilla Yhtiön ja Nordnetin web-sivuilla Merkintäaikana.

Lisätietoja:
Pekka Jalovaara, Toimitusjohtaja
Puh: +358 505 52 92 75
Sähköposti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 28.6.2018 klo [ ] (CEST).

Tärkeää tietoa
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (“Yhtiö”) liikkeelle laskemia arvopapereita alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jotka ovat implementoineet direktiivin 2003/71/EC, muutoksineen (sisältäen kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kaikissa jäsenvaltiossa, “Esitedirektiivi”), tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota vain (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (“Arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudesta tai järjestelyn jäämistä Arvopaperilain mukaisen rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa tai tehdä arvopapereiden yleisöantia Yhdysvalloissa.

Isossa-Britanniassa tämä asiakirja ja mikä tahansa muu tässä tarkoitettuja arvopapereita koskeva materiaali jaetaan ja on suunnattu ainoastaan ja kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämä asiakirja liittyy, on saatavilla ainoastaan “hyväksytyille sijoittajille” ja sitä harjoitetaan ainoastaan “hyväksyttyjen sijoittajien” (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain kohdassa 86(7)) kanssa, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen ei julkaista esitettä eikä esitettä edellytetä julkaistavaksi (Esitedirektiivin mukaisesti).

Riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä sijoittamiseen uusiin osakkeisiin ei tunnisteta eikä niihin viitata eikä ole tarkoitus tunnistaa tai niihin viitata tässä tiedotteessa. Mikä tahansa sijoituspäätös ostaa tai merkitä uusia osakkeita osakeannissa on tehtävä ainoastaan julkisesti saatavilla olevan tiedon varassa.

Tässä tiedotteessa olevaa informaatiota ei saa välittä tai jakaa kenellekään muulle henkilölle eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Mikä tahansa tämän tiedon välittäminen, jakaminen, jäljentäminen tai ilmaiseminen kokonaisuudessaan tai osaksi on kiellettyä. Tämän säännön rikkominen voi johtaa Arvopaperilain tai muiden maiden soveltuvien lakien rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole kehotus sitoutua ostamaan, merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tämä tiedote ei ole suositus liittyen sijoittajan valinnanvapauteen osakeannissa. Kunkin sijoittajan tai mahdollisen sijoittajan tulee tehdä oma selvitys, analyysi ja arvio tässä tiedotteessa kuvatusta liiketoiminnasta ja tiedoista sekä julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Arvopapereiden arvo saattaa sekä nousta että laskea. Historiallinen kehitys ei ole osoitus tulevasta kehityksestä. Yhtiön internetsivut tai internetsivut, joille on linkki Yhtiön internetsivuilla, eivät ole osa tätä tiedotetta.

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.6.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote28.6.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.6.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä28.6.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä3 795osaketta
Keskihinta/ osake4.4805EUR
Kokonaishinta17 003.50EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.6.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 156 395 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_28.6_trades

Outotecin puolivuosikatsauksen 2019 julkaiseminen

OUTOTEC OYJ   LEHDISTÖTIEDOTE   28.6.2019 KLO 16.00

Outotecin puolivuosikatsauksen 2019 julkaiseminen

Outotec julkaisee puolivuosikatsauksen 2019 perjantaina 26.7. noin klo 9.00.

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasaran isännöimä puhelinkonferenssi ja tiedotustilaisuus pidetään samana päivänä klo 14.00 Outotec-talossa Espoossa. Myös talousjohtaja Jari Ålgars on läsnä tilaisuudessa. Tiedotustilaisuus on englanninkielinen.

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (0)9 81 710 310. Rekisteröintitunnus: 89767943. Tiedotustilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003

sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Muutoksia Keskisuomalainen Oyj:n johtoryhmässä

Keskisuomalainen Oyj pörssitiedote 28.6.2019 klo 14.30

Muutoksia Keskisuomalainen Oyj:n johtoryhmässä

Keskisuomalainen Oyj:n henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimetty Jarmo Koskinen. Hän toimii konsernissa myös uuden Kaakon liiketoiminta-alueen paikallisjohtajana. Koskinen on toiminut aiemmin mm. Kaakon Viestintä Oy:n johtotehtävissä sekä Sanoma-konsernissa Sanoma Lehtimedia Oy:n toimitusjohtajana.
Keskisuomalainen Oyj:n kuluttaja-asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimetty Juhana Tikka. Hän toimii samalla konsernin radioliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Tikka on toiminut aiemmin mm. Kaakon Viestintä Oy:n toimitusjohtajana sekä kuluttaja-asiakkuuksista ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt myös mm. asiantuntijayritys Solitassa.
Nimitykset astuvat voimaan 1.8.2019 alkaen.
Samalla Keskisuomalainen Oyj:n tietohallinto sekä aikakauslehtiliiketoiminta siirtyvät digitaalisen liiketoiminnan johtajan Kirsi Hakaniemen vastuulle.
Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: ”Keskisuomalainen Oyj on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Henkilöstömäärämme on noussut merkittävästi ja toimimme hyvin laajasti eri puolella Suomea. Tämän seurauksena on luonnollista, että vahvistamme myös johtamiseen liittyvää resurssia. Johtoryhmämme kokoonpano ja rakenne pohjautuvat yhtiön strategiaan.”

Muutosten jälkeen Keskisuomalainen Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: konsernin toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Liiketoimintajohtaja Erkki Summanen

Talousjohtaja Heikki Linnavirta

Henkilöstöjohtaja Jarmo Koskinen

Kuluttaja-asiakkuuksista vastaava johtaja Juhana Tikka

Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi

Journalistinen johtaja, päätoimittaja Pekka Mervola

Kaupallinen johtaja Mikko Pakarinen

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh: 050 68833

Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja
www.keskisuomalainen.com

Gofore Oyj: Goforen ja Traffic Management Finland Oy:n yhteistyö jatkuu tulevaisuuden liikenteen kehittämisessä – Gofore valittiin liikenteenhallinnan ICT-konsultoinnin puitetoimittajaksi

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.6.2019 KLO 14.15

Goforen ja Traffic Management Finland Oy:n yhteistyö jatkuu tulevaisuuden liikenteen kehittämisessä – Gofore valittiin liikenteenhallinnan ICT-konsultoinnin puitetoimittajaksi

Traffic Management Finland Oy on valinnut Goforen yhdeksi liikenteenhallinnan teknisen ICT-konsultoinnin puitetoimittajakseen viideksi vuodeksi optiokaudet mukaan lukien. Puitejärjestelyn arvioitu kokonaisarvo koko keston ajalta (2019-2024) ilman alv:tä on 17 500 000 euroa ja mukana järjestelyssä on kaikkiaan neljä toimittajaa.

Puitejärjestelyn kohteena ovat liikenteenhallinnan ja ohjauksen (tie, rata, meri- ja ilmailu) toimialaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Järjestely kattaa konsultointipalveluita erilaisten tietojärjestelmien määrittelyyn, kehittämiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen liittyen.

“Tällä asiakkuudella on ollut suuri merkitys neuvonantopalveluillemme. Olemme saaneet tehdä vaikuttavaa ja merkityksellistä yhteistyötä asiakkaan kanssa useiden vuosien ajan. Olemme erittäin iloisia, että tämä yhteistyö saa jatkoa uuden puitesopimuskauden myötä”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Timur Kärki.

“Gofore on aiemmin toiminut puitesopimustoimittajana Liikenneviraston liikenteenohjauksen hankkeissa. Vuodenvaihteen yhtiöittämisten jälkeen Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnot sijoitettiin Traffic Management Finlandin tytäryhtiöihin liikennemuodoittain. Tämä sopimus on siis jatkumoa jo tehtyyn työhön liikenteenohjauksen digitalisoinnin hankkeissa. Goforella on ollut liikenteenohjauksen osalta vahva rooli sekä tie- ja rautatieliikenteen että talvimerenkulun digihankkeissa. Tämän puitesopimuksen myötä Goforen rooli julkishallinnon digitalisaatiokumppanina vahvistuu entisestään”, sanoo Liikenne -toimialasta Goforella vastaava Mikko Lehto.

Sopimukset allekirjoitetaan toimittajien ja tilaajan välillä aikaisintaan kahden viikon kuluttua hankintapäätöksen synnystä.

Lisätietoja:
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Mikko Lehto, toimialavastaava, Liikenne, Gofore Oyj
p. 050 4288 301
mikko.lehto@gofore.com

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 560 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Kuntarahoitukselle asetettu järjestelmäriskipuskuri säilyy ennallaan (1,5 %)

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.6.2019 klo 13.30

Kuntarahoitukselle asetettu järjestelmäriskipuskuri säilyy ennallaan (1,5 %)

Finanssivalvonta on 28.6.2019 tekemällään päätöksellään pitänyt ennallaan Kuntarahoitusta koskevan rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävän lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri). Ydinpääomalla (CET1) katettava järjestelmäriskipuskurivaatimus on 1,5 %. Päätös tulee voimaan 1.7.2020.

Kuntarahoitus täyttää selvästi kaikki sille asetetut pääomavaatimukset.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Harri Luhtala
johtaja, talous
puh. 050 592 9454

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on yli 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Outokumpu on allekirjoittanut vakuudellisen 400 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun lainan keskeisten rahoittajien kanssa

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote
28.6.2019 klo 13.00

Outokumpu on allekirjoittanut vakuudellisen 400 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun lainan keskeisten rahoittajien kanssa

Outokumpu on tänään allekirjoittanut vakuudellisen 400 miljoonan euron lainan, jonka marginaaliin vaikuttavat tapaturmataajuus (total recordable incident frequency rate) ja hiilidioksipäästöt tuotettua terästonnia kohden, molemmat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nostettavat varat käytetään lyhytaikaisen velan jälleenrahoittamiseen sekä muihin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina erääntyy kesäkuussa 2023, ja se jakaa yhteisen vakuusjärjestelyn mm. syndikoidun valmiusluoton ja vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan kanssa.

Outokummun talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell: ”Uusi 400 miljoonan euron laina tukee erinomaisesti tavoitettamme kehittää Outokummun velkarakennetta ja maksuvalmiusasemaa. Lainaan liittyvät tavoitteet edistävät yhtiömme sitoutumista kestävään kehitykseen liiketoiminnassamme. Olemme erittäin tyytyväisiä rahoittajien osoittamasta kiinnostuksesta kestävyystavoitteisiin sidottua lainaamme kohtaan.”

Danske Bank A/S ja Swedbank AB (publ) toimivat lainan järjestäjinä ja koordinaattoreina. Muut järjestäjät ovat OP Corporate Bank plc, Skandinavista Enskilda Banken AB (publ) ja Nordea Bank Abp. Muut lainanantajat ovat BNP Paribas SA Bankfilial Sverige, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki Branch ja Työeläkeyhtiö Ilmarinen. Danske Bank toimi lainajärjestelyn dokumentaatioagenttina ja on myös lainan agentti.

 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja puh. 040 576 0288, (09) 421 3466

Media: Reeta Kaukiainen,viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

 

AFARAK GROUP OYJ ON PÄÄTTÄNYT JATKAA OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAIKAA

Released 28.6.2019

10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 28.06.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ ON PÄÄTTÄNYT JATKAA OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAIKAA

EI JULKISTETTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI (KOKONAAN TAI OSITTAIN) YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Pörssitiedote
Afarakin hallitus on päättänyt jatkaa kahdella viikolla tarjousaikaa (”Tarjousaika”) koskien Afarakin omien osakkeiden (”Osakkeet”) hankkimista vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella, joka on suunnattu kaikille osakkeenomistajille (“Ostotarjous”).

Ostotarjouksen, jonka Tarjousajan oli alun perin tarkoitus päättyä 1.7.2019 kello 16.00 (Suomen aikaa), Tarjousaikaa jatketaan Ostotarjouksen ehtojen nojalla 15.7.2019 kello 16.00 (Suomen aikaa) saakka.
Tarjousajan jatkamista lukuun ottamatta Ostotarjouksen ehdot säilyvät muuttumattomina. Tarjousajan jatkamisesta johtuen päivämäärät muun muassa Ostotarjouksen alustavan sekä lopullisen tuloksen ilmoittamiselle, osakekauppojen selvitykselle ja tarjousvastikkeen maksamiselle muuttuvat vastaavalla tavalla, ja arviot näistä päivämääristä ilmoitetaan erikseen muun muassa Tarjousajan pidentämistä koskevan Ostotarjouksen tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirjan”) täydentämisen yhteydessä.

Helsingissä, 28.6.2019
Afarak Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com

Tärkeä huomautus
Tämä tiedote ei muodosta tarjouspyyntöä ostaa tai tarjousta myydä Afarak Group Oyj:n osakkeita (“Osakkeet”) missään päin maailmaa. Julkisen ostotarjouksen (“Ostotarjous”) lopulliset ehdot ja tarkemmat tiedot julkistetaan Finanssivalvonnan hyväksymässä tarjousasiakirjassa. Osakkeiden omistajia kehotetaan tutustumaan tarjousasiakirjaan ja kaikkiin Ostotarjoukseen liittyviin tiedotteisiin, sillä nämä sisältävät tai tulevat sisältämään tärkeää tietoa.
Tarjousta ei tehdä suoraan eikä epäsuorasti Yhdysvaltoihin tai millekään muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa Tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Tarjousta ei tehdä Yhdysvaltoihin postipalvelujen kautta tai sen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla (kuten esimerkiksi faksia, puhelinta tai internettiä käyttäen) tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Näin ollen tämän tiedotteen tai siihen liitettyjen asiakirjojen lähettäminen tai muu levittäminen Yhdysvaltoihin tai muulle sellaiselle lainkäyttöalueelle, jossa lähettäminen tai muu levittäminen olisi lainvastaista, on kiellettyä.

Sanoma ostaa loput markkinapaikka Oikotien osakkeet

Sanoma Oyj, Lehdistötiedote, 28.6.2019 klo 10.30

Sanoma ostaa loput markkinapaikka Oikotien osakkeet

Sanoma on ostanut TS-Yhtymän omistamat luokiteltuja ilmoituksia julkaisevan Oikotie Oy:n osakkeet ja kasvattanut omistusosuutensa Oikotiessä 100 %:iin aiemmasta 90 %:sta. Järjestely selkiyttää Oikotien omistusrakennetta ja liiketoiminnan jatkokehitystä.

Oikotie on Suomen suurin työpaikkojen ja asuntojen markkinapaikka. Oikotien liikevaihto oli n. 20 milj. euroa vuonna 2018 ja se on jatkossakin osa Sanoma Media Finland -liiketoimintasegmenttiä.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Kemira Oyj: Taloustiedottamisen aikataulu 2020

Kemira Oyj
Pörssitiedote
28.6.2019 klo 10.30

Kemira Oyj: Taloustiedottamisen aikataulu 2020

Kemira Oyj julkaisee vuonna 2020 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019, 11.2.2020 noin klo 8.30.Vuosikertomus 2019 julkaistaan 17.2.2020 alkavalla viikolla.Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2020, 28.4.2020 noin klo 8.30.Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020, 17.7.2020 noin klo 8.30.Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020, 27.10.2020 noin klo 8.30.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.3.2020 klo 13.00. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

facebook twitter