Etusivu » Silmäasema Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019: Silmäaseman liikevaihto ja oikaistu käyttökate paranivat alkuvuonna

Silmäasema Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019: Silmäaseman liikevaihto ja oikaistu käyttökate paranivat alkuvuonna

Silmäasema Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2019

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
17.5.2019 klo 8.00

Silmäaseman liikevaihto ja oikaistu käyttökate paranivat alkuvuonna

Silmäasema järjestää tulosjulkistuspäivänä englanninkielisen tiedotustilaisuuden ja puhelinkonferenssin analyytikoille ja medialle klo 10.30.Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä on tiivistelmä tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä verkkosivuillamme osoitteessa https://company.silmaasema.fi

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia vuoden 2018 tammi–maaliskuusta ja oli 32,2 (30,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia.Oikaistu käyttökate* kasvoi 87,6 prosenttia 5,2 (2,8) miljoonaan euroon ja oli 16,3 (9,1) prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu käyttökateprosentti ilman IFRS 16 -vaikutusta olisi ollut 10,5 prosenttia liikevaihdosta.Oikaistu liiketulos* kasvoi 37,9 prosenttia ja oli 1,9 (1,4) miljoonaa euroa.Liiketoiminnan rahavirta* kehittyi vahvasti ja oli 7,0 (4,4) miljoonaa euroa.Nettovelka* kauden lopussa oli 50,1 (32,7) miljoonaa euroa.Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen* 31.3.2019 oli 3,5 (2,8).

Vuoden 2018 luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Vuoden 2019 näkymät ennallaan

Silmäasema arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman (2018: 9,6%) ilman vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutusta.

* IFRS 16 vaikuttaa raportoitujen lukujen vertailukelpoisuuteen

Silmäasema otti tilikauden alussa käyttöön 1.1.2019 voimaantulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Tammi-maaliskuun 2019 raportoidut luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden lukujen kanssa, koska niihin sisältyy IFRS 16 -standardin käyttöönottoon perustuvia eriä. IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus tunnuslukuihin on esitetty keskeisten tunnuslukujen yhteydessä taulukossa ”IFRS 16:n vaikutus tunnuslukuihin”. Suluissa oleviin vertailukauden tietoihin ei ole tehty IFRS 16 -standardin mukaista oikaisua. Katso lisätiedot standardin käyttöönotosta osavuosikatsauksen liitetiedosta 5.3 sivuilla 29-30.

Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu1–3/20191–3/2018Muutos %1–12/2018
Liikevaihto32 19130 8704,3 %122 873
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, %1,8 %-2,4 %-1,6 %
Käyttökate*5 1872 520105,8 %11 443
Oikaistu käyttökate*,**5 2482 79787,6 %11 765
– oikaistu käyttökate-%*16,3 %9,1 %9,6 %
Liiketulos1 8741 11867,7 %5 492
Oikaistu liiketulos*,**1 9391 40637,9 %5 844
– oikaistu liiketulos-%*6,0 %4,6 %4,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur*0,070,040,23
Nettovelat / oikaistu käyttökate*3,52,82,4
Investoinnit – operatiiviset1553 107-95,0 %6 716
Investoinnit – yrityskaupat496694-28,5 %1 775
Investoinnit – yhteensä6513 801-82,9 %8 491
Toimipaikat, koko Silmäasema-ketju (kpl)179177181

*) Tunnusluku ei ole vertailukelpoinen vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin johdosta.
**) Silmäasema esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liiketuloksen, joista on oikaistu olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erityiserät. Yhtiön näkemyksen mukaan oikaistu käyttökate kuvaa parhaiten liiketoiminnan kannattavuuden kehitystä.

IFRS 16:n vaikutus tunnuslukuihin

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettuRaportoitu
1-3/2019
Ilman IFRS 16
1-3/2019
IFRS 16
aiheuttama muutos
Raportoitu
1-3/2018
Käyttökate5 1873 3251 8622 520
Oikaistu käyttökate5 2483 3861 8622 797
Oikaistu käyttökate, prosentti liikevaihdosta16,3 %10,5 %+5,8 %-yksikköä9,1 %
Liiketulos1 8741 802731 118
Oikaistu liiketulos1 9391 867731 406
Tulos ennen veroja1 3811 483-102775
Tilikauden tulos1 0091 091-82516
Osakekohtainen tulos (EPS) laimentamaton, eur0,070,08-0,010,04
Liiketoiminnan rahavirta6 9705 2831 6874 386
Nettovelat50 10022 88527 21532 703
Nettovelat / Oikaistu käyttökate (leverage)3,51,92,8
Nettovelkaantumisaste, % (gearing)116,4 %53,1 %+63,4 %-yksikköä83,1 %
Omavaraisuusaste, %34,6 %44,3 %-9,7 %-yksikköä40,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROCE)1,7 %2,3 %-0,5 %-yksikköä1,4 %
Oman pääoman tuotto-% (ROE)2,4 %2,6 %-0,2 %-yksikköä1,3 %

Toimitusjohtaja Jussi Salminen:

”Silmäaseman liikevaihto ja oikaistu käyttökate paranivat tammi-maaliskuussa edellisvuodesta. Onnistuimme optisessa kaupassa läpi verkoston hyvin ja konsernin liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia 32,2 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisesti 1,8 prosenttia. Silmäklinikkaliiketoimintamme kärsi vertailukautta matalammista volyymeistä.

Olemme osana kehitysohjelmaamme tunnistaneet henkilöstökulujen ulkopuolisia mahdollisuuksia virtaviivaistaa toimintaamme ja optimoida kulurakennettamme. Arvioimme näiden tunnistettujen mahdollisuuksien potentiaaliseksi tulosvaikutukseksi noin kaksi miljoonaa euroa, mikä toteutuisi asteittain vuoden 2020 loppuun mennessä. Osittain vaikutusta näkyy jo ensimmäisen kvartaalin tuloksessa.

Taloudellinen raportointimme uudistettiin vuoden alusta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiseksi ja tällä on vaikutusta muun muassa raportoituun ja oikaistuun käyttökatteeseemme vuoden alusta lukien. Uuden standardin mukaisesti raportoitu ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökatteemme oli 5,2 miljoonaa euroa sisältäen 1,9 miljoonaa euroa IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta. Oikaistu käyttökate parani ilman IFRS 16 -vaikutusta vertailukaudesta 21 prosenttia.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kehittyi erittäin vahvasti ja kasvoi lähes 60 prosenttia 7,0 miljoonaan euroon. IFRS 16 -standardin käyttöönoton osuus liiketoiminnan rahavirran kasvusta oli 1,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja verkoston kasvusta huolimatta kiinteät kulumme ilman IFRS 16 -vaikutusta pysyivät vertailukauden tasolla.

Optisessa kaupassa liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia 23,2 miljoonaan euroon. Onnistuimme kasvattamaan myyntiämme hyvän myyntikateprosentin säilyttäen. Segmentin oikaistu käyttökate parani 58 prosenttia ilman IFRS 16 -vaikutusta. Aiemmin kertomamme mukaisesti kehitämme verkostoamme aktiivisesti ja teemme vuoden edetessä suunnitelmallisesti muutoksia myymälöiden sijoittumiseen, aukioloaikoihin ja niissä tarjottuihin palveluihin. Toimipaikkaverkoston kehittäminen sisältää kotimaan lisäksi myös Viron toimintojen arvioinnin kokonaisuutena. Aktiiviseen toimipaikkaverkoston kehittämiseen kuuluu myös myymälöiden sulkemisia ja avaamisia.

Silmäsairaalatoiminnan liikevaihto laski 7,2 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon ja tämä heijastui suoraan segmentin kannattavuuteen. Segmentin oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -vaikutusta laski 20 prosenttia. Näkemyksemme mukaan taittovirhe- ja kaihileikkausten kokonaismarkkinan koossa Suomessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Olemme analysoineet toimenpidemäärien laskuun vaikuttaneita syitä, ja käynnistäneet ensimmäisiä toimenpiteitä volyymien parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa asiakashankinnan tehostaminen, ristiinmyynnin vahvistaminen ja lääkäriyhteistyön kehittäminen.

Vuonna 2019 keskitymme entistä enemmän tuottavuuden parantamiseen. Kuluvan vuoden painopisteitämme ovat toimintaedellytysten kuntoon laittaminen, toimipaikkaverkoston kehittäminen sekä kannattava kasvu. Tämän lisäksi olemme käynnistäneet katsauskaudella strategiatyön, jonka tuloksista kerromme lisää toisella vuosipuoliskolla.

Silmäasemalaiset läpi organisaation ovat tehneet paljon töitä ja saavuttaneet hyviä tuloksia yhdessä alkuvuoden aikana. Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä sekä alkuvuoden tulokseen että tämän vuoden painopisteiden etenemiseen.”

Audiocast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään perjantaina 17.5.2019 klo 10.30 suorana audiocast-lähetyksenä yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Tilaisuudessa Silmäaseman tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Salminen ja talousjohtaja Anu Kankkunen.

Audiocast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://silmaasema.videosync.fi/2019-q1-results

Konferenssipuhelun numerot ovat:

Suomi 09 817 103 10
Iso-Britannia +44 333 300 0804
Yhdysvallat +1 631 9131 422
Ruotsi +46 856 642 651

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 38780004#.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin nauhoitus sekä suomenkielinen audiocast-esitys tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille.

Silmäaseman seuraavat tulosjulkistusajankohdat vuonna 2019

Puolivuosikatsaus 16.8.2019
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 8.11.2019

SILMÄASEMA OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, puhelin 040 834 5818, jussi.m.salminen(a)silmaasema.fi
Talousjohtaja Anu Kankkunen, puhelin 050 669 69, anu.kankkunen(a)silmaasema.fi

Väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari, p. 050 521 4055, mikko.merisaari(a)silmaasema.fi

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Liite

FI – Silmäasema Oyj Osavuosikatsaus Q1 2019

Jätä kommentti

facebook twitter