Etusivu » Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2019

Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2019

Yhtiötiedote
Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2019

Rush Factory Oyj:n 6.5.2019 Raumalla pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 20.6.-31.12.2018. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan 10.5.2019 lähtien yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 20.6.2018 – 31.12.2018 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vastuuvapaudesta päättäminen
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2018 aikana toimineet Juhani Salo, Heidi Mannila, Riku Räsänen ja Juho Ylimäki 20.6.2018 lukien ja Mika Ali-Rantala 11.10.2018 lukien sekä toimitusjohtajana Markus Niemelä 20.6.2018 lukien.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

Osingonmaksu
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja
Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Juhani Salo, Heidi Mannila, Juho Ylimäki, Riku Räsänen ja Mika Ali-Rantala.

Lisäksi päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa per kokous.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen. Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja
Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Salo.

Lisätietoja:
Markus Niemelä
Toimitusjohtaja
Rush Factory Oyj
markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki
Kaupallinen johtaja
Rush Factory Oyj
mika@rushfactory.fi
+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet
www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Jätä kommentti