Etusivu » EPÄSUOTUISAT LIIKETOIMINNALLISET OLOSUHTEET VAIKUTTIVAT TULOKSEEN

EPÄSUOTUISAT LIIKETOIMINNALLISET OLOSUHTEET VAIKUTTIVAT TULOKSEEN

10.00 Lontoo, 12.00 Helsinki, 17. saattaa 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”)

EPÄSUOTUISAT LIIKETOIMINNALLISET OLOSUHTEET VAIKUTTIVAT TULOKSEEN

Q1/19Q1/182018
LiikevaihtoMEUR41.350.2194.0
KäyttökateMEUR-4.8-0.7-1.0
LiikevoittoMEUR-6.6-2.4-14.1
Tulos ennen verojaMEUR-7.2-2.5-18.5
Voitto jatkuvista toiminnoistaMEUR-7.5-1.9-18.6
Voitto lopetetuista toiminnoistaMEUR0.00.00.0
TulosMEUR-7.5-1.9-18.6
Osakekohtainen tulosEUR-0.030.01-0.07
Käyttökate-%%-11.6-1.4-0.5
Liikevoitto-%%-16.1-4.7-7.3
Tulos-%%-17.5-5.0-9.6
Henkilöstö kauden lopussa105210151061

VUODEN 2019 ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN YHTEENVETO

Heikommat ferrokromin hinnat ja alhaisemmat myyntimäärät yhdessä neljännekselle ominaisten piirteiden kanssa johtivat edeltävää vuotta heikompaan tulokseen;Neljänneksen liikevaihto supistui 17,7 prosentilla 41,3 (Q1/2018: 50,2) miljoonaan euroon edeltävään vuoteen verrattuna matalampien hintojen ja myyntimäärien takia; Jalostettujen tuotteiden myynti laski 4,4 prosentilla 22.252 (Q1/2018: 23.284) tonniin;Kaivostoiminnan tuotanto laski 21,9 prosentilla 108.905 (Q1/2018: 139.478) tonniin; Käyttökate oli -4,8 (Q1/2018: -0,7) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli -11,6 prosenttia (Q1/2018: -1,4);Liikevoitto oli -6,6 (Q1/2018: -2,4) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -16,1 prosenttia (Q1/2018: -4,7 %);Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -7,5 (Q1/2018: -1,9) miljoonaa euroa; Liiketoiminnan rahavirta oli -4,1 (Q1/2018: 1,2) miljoonaa euroa;Korollinen nettovelka likvidien varojen vähentämisen jälkeen kasvoi 11,9 (31.3.2018: 3,3) (31.12.2018: 12,3) miljoonaan euroon;Konsernin rahavarat olivat 31. maaliskuuta 10,5 (31.3.2018: 10,5) (31.12.2018: 12,1) miljoonaa euroa.

MARKKINANÄKYMÄT VUODEN 2019 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Etelä-Afrikan ferrokromin sopimushinta kasvoi toiselle neljännekselle 7,1 prosentilla 1,20 Yhdysvaltain dollariin paunalta. Tämän kasvun odotetaan parantavan toisen neljänneksen tuloksia edeltävästä neljänneksestä. Paitsi että hinnat paranevat, myös Yhtiön myyntimäärien odotetaan olevan suurempia toisella neljänneksellä. Yhteisyrityspartnerin osuuden hankinta Synergy Africasta tulee vaikuttamaan positiivisesti toisen neljänneksen tulokseen hallinnan vaihtumisen myötä. Rautametalliseosliiketoiminnan olosuhteet pysyvät kuitenkin haastavina.

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck

”Vuonna 2018 alkaneet Etelä-Afrikan toimintojemme operatiiviset haasteet jatkuivat uutenakin vuonna. Neljännekselle osui toiseksi alhaisin sopimushinta viimeisten yhdeksän neljänneksen aikana, mikä vaikutti myyntimääriin ja liikevaihtoon vuoden kolmen ensimmäisenä kuukautena.

Erikoismetallisegmentti suoriutui hyvin, vaikka matalahiilisen ferrokromin markkinahinnat ovat laskeneet ja myyntimäärät supistuneet. Yhtiö on mukauttanut tuotantomääriään markkinakysynnän mukaan tehokkaan varastonhallinnan vuoksi.

Johtoryhmä keskittyy yhdessä operatiivisten yksiköiden kanssa Etelä-Afrikan tuloksen parantamiseen. Turnaround-strategian käyttöönoton jälkeen Etelä-Afrikan kaivokset alkoivat tuottaa positiivisia tuloksia ensimmäisen neljänneksen loppua kohden. Lisäksi kassanhallinta oli Yhtiön keskeisiä prioriteetteja neljänneksen aikana. Tuloksista huolimatta harkittu käyttöpääoman hallinta on mahdollistanut Yhtiön kassavirran pitämisen tasaisena.

Etelä-Afrikan ferrokromin sopimushinta kasvoi toiselle neljännekselle 7,1 prosentilla 1,20 Yhdysvaltain dollariin paunalta. Tämän kasvun odotetaan parantavan toisen neljänneksen tuloksia ensimmäisestä neljänneksestä. Hintojen kohentumisen lisäksi myös Yhtiön myyntimäärien odotetaan olevan suurempia toisella neljänneksellä. Yhteisyritys Synergy Africaloppuosuuden hankinnalla tulee olemaan kertaluontoinen positiivinen vaikutus toisen neljänneksen tulokseen. On kuitenkin korostettava, että Etelä-Afrikan liiketoimintaympäristöllä, jossa energian saatavuus on niukkaa ja energia on kallista, on merkittävä rajoittava vaikutus Mogalen sulaton tulokseen.

Tästä vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta Yhtiö keskittyy parantamaan operatiivista ja taloudellista tulostaan.”

Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

Afarak_Q1 2019_FI

Jätä kommentti

facebook twitter