Etusivu » Arkistot 20.5.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.5.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote20.5.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.5.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä20.5.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä5 000osaketta
Keskihinta/ osake3,9980EUR
Kokonaishinta19 990,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 67 619 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_20.5_trades

Verkkokauppa.com Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.5.2019

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 20.5.2019
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.5.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 20.5.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VERK
Osakemäärä 5 000 osaketta
Keskihinta/osake 3,7310 EUR
Kokonaishinta 18 655,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 71 738 KPL.
Verkkokauppa.com Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
Jussi Tallgren
Talousjohtaja
Verkkokauppa.com
+358 – 40 351 4088

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.05.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

20.05.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.05.2019

Päivämäärä 20.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 341 kpl
Keskihinta/osake 7,80 EUR
Ylin hinta/osake 7,8000 EUR
Alin hinta/osake 7,8000 EUR
Kokonaishinta 2 659,80 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.05.2019:

UNIAV 20 094 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

AFARAKIN MUUNTAMINEN EUROOPPAYHTIÖKSI

15.30 Lontoo, 17.30 Helsinki, 20. saattaa 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”)

AFARAKIN MUUNTAMINEN EUROOPPAYHTIÖKSI

Afarak Group Oyj:n (”Afarak”) hallitus esittää yhtiökokoukselle Afarakin muuntamista eurooppayhtiöksi

Afarakin hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle Afarakin muuntamista eurooppayhtiöksi (Societas Europaea, SE).

Syyt muuntamiselle eurooppayhtiöksi ovat strategiset. Koska Afarak on monikansallinen yritys, jolla on operatiivisia toimintoja useissa eri maissa, muuntaminen eurooppayhtiöksi tuo Afarakille sen tarvitsemaa joustavuutta. Lisäksi Yhtiön tavoitteena on saavuttaa Eurooppayhtiöitä koskevan erityislainsäädännön tuomat edut.

Afarakin kohdalla eurooppayhtiön perustaminen merkitsee yhtiön muuntamista eurooppayhtiöksi, jolloin yhtiön toiminimi muuttuu Afarak Group SE:ksi. Yhtiön hallitus on laatinut asiasta 17.5.2019 päivätyn muuntamissuunnitelman ja selonteon, jotka rekisteröidään ja julkistetaan Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Lopullisen päätöksen eurooppayhtiöksi muuntamisesta tekee yhtiökokous, joka voidaan kutsua koolle aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun muuntamissuunnitelma on julkistettu kaupparekisterissä.

Afarak ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin aloittaakseen neuvottelut eurooppayhtiön henkilöstöedustuksen järjestämisestä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tätä varten perustetaan erityinen neuvotteluryhmä, jonka ensisijaisena tavoitteena on neuvotella sopimus eurooppayhtiön henkilöstöedustuksesta ennen kuin muuntaminen voidaan rekisteröidä. Mikäli erityisen neuvotteluryhmän kokoaminen ei viivästy ja neuvottelut aloitetaan suunnitellussa aikataulussa, todennäköisin ajankohta muuntamiselle on tämän hetkisen arvion mukaan loppuvuosi 2019 riippuen neuvotteluiden etenemisestä.

Eurooppayhtiöksi muuntaminen ei vaikuta yhtiön kotipaikkaan, pääkonttoriin sijaintiin eikä henkilöstön työsopimuksiin. Myös osakkeenomistajien asema säilyy ennallaan.

Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 25 uutta warranttisarjaa 21.05.2019 (sarjat 2019: C5 FI ja 2019: P5 FI)

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 25 uutta warranttisarjaa 21.05.2019 (sarjat 2019: C5 FI ja 2019: P5 FI)

Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 25 uutta warranttisarjaa 22.03.2019. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany). Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank ABP warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank ABP
SijoitusinstrumenttiWarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuusDAX Index (Germany)
Käteissuorituksen määräOstowarrantti:
(Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin
Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

LoppukurssiJos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

ErääntymispäiväErääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
VertailulähdeJos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq Helsinki Oy

ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEUR
Kauppakäyntierä1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä3 000 000
MarkkinapaikkaNasdaq First North Finland
MarkkinatakaajaMarkkinatakaajana toimii Nordea Bank Abp

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteestaLisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:
http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
DAX0X11700NDSFI4000374715DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX0X11900NDSFI4000374723DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX0L12900NDSFI4000374731DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX0L12700NDSFI4000374749DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX0O11700NDSFI4000374756DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX0C13000NDSFI4000374764DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX0C12800NDSFI4000374772DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9X11800NDSFI4000374780DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9L12900NDSFI4000374798DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9L12700NDSFI4000374806DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9U12000NDSFI4000374814DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9I12700NDSFI4000374822DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9I12600NDSFI4000374830DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9T12000NDSFI4000374848DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9H12700NDSFI4000374855DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9H12500NDSFI4000374863DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9S12000NDSFI4000374871DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9S12100NDSFI4000374889DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9G12700NDSFI4000374897DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9G12600NDSFI4000374905DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9G12500NDSFI4000374913DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9R12100NDSFI4000374921DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9F12600NDSFI4000374939DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9F12500NDSFI4000374947DAX Index (Germany)DE0008469008
DAX9F12400NDSFI4000374954DAX Index (Germany)DE0008469008

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnusLunastushintaC/P *KerroinWarranttien kokonaismääräLiikkeeseenlaskupäiväErääntymispäivä
DAX0X11700NDS11 700.00P1/1502019-05-212020-12-18
DAX0X11900NDS11 900.00P1/1502019-05-212020-12-18
DAX0L12900NDS12 900.00C1/1502019-05-212020-12-18
DAX0L12700NDS12 700.00C1/1502019-05-212020-12-18
DAX0O11700NDS11 700.00P1/1502019-05-212020-03-20
DAX0C13000NDS13 000.00C1/1502019-05-212020-03-20
DAX0C12800NDS12 800.00C1/1502019-05-212020-03-20
DAX9X11800NDS11 800.00P1/1502019-05-212019-12-20
DAX9L12900NDS12 900.00C1/1502019-05-212019-12-20
DAX9L12700NDS12 700.00C1/1502019-05-212019-12-20
DAX9U12000NDS12 000.00P1/1502019-05-212019-09-20
DAX9I12700NDS12 700.00C1/1502019-05-212019-09-20
DAX9I12600NDS12 600.00C1/1502019-05-212019-09-20
DAX9T12000NDS12 000.00P1/1502019-05-212019-08-16
DAX9H12700NDS12 700.00C1/1502019-05-212019-08-16
DAX9H12500NDS12 500.00C1/1502019-05-212019-08-16
DAX9S12000NDS12 000.00P1/1502019-05-212019-07-19
DAX9S12100NDS12 100.00P1/1502019-05-212019-07-19
DAX9G12700NDS12 700.00C1/1502019-05-212019-07-19
DAX9G12600NDS12 600.00C1/1502019-05-212019-07-19
DAX9G12500NDS12 500.00C1/1502019-05-212019-07-19
DAX9R12100NDS12 100.00P1/1502019-05-212019-06-20
DAX9F12600NDS12 600.00C1/1502019-05-212019-06-20
DAX9F12500NDS12 500.00C1/1502019-05-212019-06-20
DAX9F12400NDS12 400.00C1/1502019-05-212019-06-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 20.05.2019

NORDEA BANK ABP

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

Warranttilehdistötiedote 2019-05-21

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Finanssivalvonnan päätös lisäpääomavaatimuksesta

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Finanssivalvonnan päätös lisäpääomavaatimuksesta

Suomen Hypoteekkyhdistys

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Helsinki 20.5.2019 klo 15:30

Finanssivalvonta on 17.5.2019 asettanut ja 20.5.2019 antanut tiedoksi Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernille 1,25 prosentin suuruisen harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen (Pilari 2 -vaatimus), joka on täytettävä ydinpääomalla (CET 1). Vaatimus tulee voimaan 31.12.2019 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka.

Päätös on tehty normaalina osana konsernin jatkuvaa valvontaa, luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 11 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohdan a alakohdan nojalla. Vaatimus oli ennakoitu ja se täytetään.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Pauna, p. 050 353 4690
Riskienhallintajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Mikko Huopio, p. 050 400 2990

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hypo.fi

Telkon toimitusjohtaja Kalle Kettunen jättää yhtiön

Aspo Oyj
Pörssitiedote
20.5.2019 klo 13.00

Telkon toimitusjohtaja Kalle Kettunen jättää yhtiön

Aspo-konserniin kuuluvan Telko Oy:n toimitusjohtaja Kalle Kettunen on irtisanoutunut ja jättää yhtiön. Telkon hallitus on tänään nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi yhtiön talousjohtaja Tomi Tannisen. Hallitus käynnistää hakuprosessin uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi.

Kettunen nimitettiin toimitusjohtajaksi vuonna 2009, ja hänen johdollaan Telko on kasvanut johtavaksi muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntijaksi sekä jakelijaksi erityisesti Itä-Euroopan markkinoilla.

”Kalle Kettusen toimitusjohtajakaudella Telko on ottanut merkittäviä kehitysaskeleita ja laajentanut liiketoimintaansa uusille markkinoille. Kallen johdolla Telko on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistanut liikevaihtonsa ja nelinkertaistanut liikevoittonsa, ja tässä kehityksessä Kallen liiketoimintaosaamisella ja kansainvälisellä kokemuksella on ollut merkittävä rooli”, sanoi Telkon hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.

”Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Kallea lämpimästi hänen panoksestaan yhtiön hyväksi ja toivotan hänelle onnea tuleviin haasteisiin. Telkon hallitus keskittyy nyt löytämään yhtiölle toimitusjohtajan, jonka johdolla Telkon menestystarinan seuraava luku kirjoitetaan.”

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja Telko Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
puh. +358 9 521 4010, +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon.

Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)

SAMPO OYJ JOHDON LIIKETOIMET 20.5.2019 klo 11.30

Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Murto Risto
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UF3RL386WIDA22_20190517105932_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI
ISIN: XS1995716211
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 10 000 000 Yksikköhinta: 99,109 PCT

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 10 000 000 Keskihinta: 99,109 PCT

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Tetrao SPF SA)

SAMPO OYJ JOHDON LIIKETOIMET 20.5.2019 klo 11.30

Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Tetrao SPF SA)

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tetrao SPF SA
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Björn Wahlroos
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UF3RL386WIDA22_20190517113129_13
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI
ISIN: XS1995716211
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 10 000 000 Yksikköhinta: 99,109 PCT

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 10 000 000 Keskihinta: 99,109 PCT

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Toukokuu on ruokatorven, mahan ja suoliston terveyden kuukausi – Miten diagnosoida ja ennaltaehkäistä sairaudet ajoissa?

Lehdistötiedote

20.5.2019 klo 10.30 paikallista aikaa (EET)

Toukokuu on omistettu erityisesti ruoansulatuskanavan sairauksien ja niiden ennaltaehkäisyn tietoisuuden lisäämiselle. Suolistosyövät ovat suomalaisten yleisimpiä syöpiä. Biohit Oyj ja Euroopan gastroenterologian järjestö UEG kannustavat ennaltaehkäisemään syövän syntymistä testaamalla maha- ja suolistoalueen terveyttä ja kiinnittämällä huomiota elintapoihin.

Maha-, ruokatorvi- ja suolistosyövän riskien varhaisella toteamisella ja riskiryhmien väestöpohjaisella seulonnalla on mahdollista vähentää vuosittaisten syöpätapausten ja syöpäkuolemien määrää merkittävästi. Vuona 2014 mahasyöpään sairastui Suomessa 650 (kuoli 430), ruokatorvisyöpään 307 (kuoli 257) ja suolistosyöpään 3500 (kuoli 1220).

Suomalaisten GastroPanel- ja ColonView-FIT-innovaatioiden avulla toteutettu ylävatsavaivojen diagnostiikka ja seulonta maha-, ruokatorvi- ja paksusuolisyövän riskien löytämiseksi edistää myös kasvainten varhaista toteamista sekä mahdollistaa parantavan hoidon. Suomessa ei tällä hetkellä ole kansallista seulontaohjelmaa millekään näistä syövistä. Esimerkiksi mahasyöpä on pitkään oireeton, jonka vuoksi se havaitaan usein sattumalöydöksenä muun syyn takia tehdyssä mahalaukun tähystyksessä tai vasta hälyttävien oireiden ilmaannuttua, jolloin hoitoennuste on huono.

Euroopan gastroenterologian järjestön (UEG) vetoomus päättäjille

Ruoansulatuskanavan sairaudet aiheuttavat vuosittain miljoonan ihmisen kuoleman Euroopassa ja ovat siten suurin syöpäkuolemien syy Euroopassa.

Huonot ruokailutottumukset, suuri alkoholinkulutus ja ylipainon lisääntyminen liittyvät kaikki kroonisten ruoansulatuselinten sairauksien lisääntymiseen. Kaikkien näiden altistavien tekijöiden vaikutuksia voidaan kuitenkin vähentää oikeilla elintavoilla.

UEG (United European Gastroenterology) eli Euroopan gastroenterologian järjestö (7) pyytää päättäjiä tiedostamaan, huomioimaan ja toimimaan ruoansulatuskanavan sairauksien aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi EU-tasolla.

UEG:n manifesti korostaa seuraavia ydinasioita: ravinto, alkoholinkulutus, krooniset ruoansulatuskanavan sairaudet ja syövät.

Ravitsemuksen osalta vaaditaan elintarvikkeiden kehittämistä tieteellisen näytön pohjalta terveellisemmiksi. Koska alkoholiin liittyvät haitat ovat Euroopassa huolestuttavalla tasolla, vaaditaan EU:n taholta alkoholin kulutuksen vähentämiseksi lisää toimenpiteitä, jotka tähän mennessä ovat olleet suhteettoman vähäisiä. Manifestissa korostetaan suolistosyöpien seulonnan tärkeyttä ja lisärahoituksen tarvetta myös haimasyövän tutkimukseen.

UEG kehottaa kaikkia jakamaan UEG:n Digestive health -viestiä eri kanavien kautta. Näin lisäämme tietoisuutta ruoansulatuskanavan terveysvaikutuksista elämäämme, yhteisöömme ja talouteemme.

#DigestiveHealthMonth #Biohit #Gastropanel

Oikeilla testeillä huomattavia kustannussäästöjä

Toisin kuin perinteiset helikobakteeritestit, GastroPanel-testi löytää helikobakteerin tai autoimmuunitaudin aiheuttaman atrofisen gastriitin (mahalaukun limakalvon surkastuman) (1-7, 9,10), joka lisää merkittävästi paitsi maha- ja ruokatorvisyövän riskiä, aiheuttaa myös B12-vitamiin, raudan, sinkin, magnesiumin ja kalsiumin sekä eräiden lääkeaineiden imeytymishäiriön.

GastroPanelilla löytyvä atrofinen gastriitti on useimmiten oireeton, eikä sitä löydetä pelkillä helikobakteeri-testeillä. Näiden käytöstä luopuminen lisäisi merkittävästi potilasturvallisuutta sekä säästäisi terveydenhuollon kustannuksia (www.biohit.fi/lisatietoja, 9-10).

Näiden kustannussäästöjen laskemiseksi on kehitetty laskentamalli GastroPanel-testillä toteutettavassa mahasyöpäriskin seulonnassa. Tämän mallin mukaan elinikäiset säästöt esimerkiksi kymmenen ikäluokan (65–74-vuotiaat) mahasyöpäriskin seulonnalla voisivat olla yli € 800 miljoonaa. (laskentamalli: https://www.gastropanel.com/decision-makers/screening-model ). Kustannussäästöt syntyvät pääosin sitä kautta, että arviolta 80 % kalliista mahalaukun tähystystutkimuksista voidaan GastoPanel-testin tulosten perusteella jättää tekemättä.

Koska etenkin vanhemmilla potilailla ylävatsavaivojen syy voi usein olla paksusuoliperäinen, myös Biohitin Colon-View-FIT -testin käyttö ylävatsavaivojen diagnostiikassa on perusteltua poissulkemaan suolistosyövän ja sen esiasteet suolistoverenvuodon syynä.

Lisätietoa suoliston ja mahan terveyttä seuraavista testeistä:

GastroPanel – ainutlaatuinen helikobakteeritesti GastroPanel on nopea ja turvallinen verinäytteestä tehtävä testi helikobakteeri-infektion ja siitä tai autoimmuunitaudista johtuvan atrofisen gastriitin diagnostiikkaan (www.biohit.fi/ Luettavaa: Helicobacter pylori-infektion turvallinen diagnostiikka). Atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvovaurio) lisää maha- ja ruokatorvisyövän riskiä ja johtaa eräiden hiven- ja lääkeaineiden imeytymishäiriöön. Se on myös B12-vitamiinipuutoksen tärkein aiheuttaja. Normaali GastroPanel-tulos on merkki siitä, että mahalaukun limakalvo toimii normaalisti ja vatsavaivat johtuvat muusta syystä. GastroPanel sopii ensilinjan testiksi kaikille, joilla on epämääräisiä ylävatsaoireita kuten närästystä, vatsan turpoamista, vatsakipua tai pahoinvointia. www.gastropanel.com/fi, www.biohit.fi/lisatietoja

ColonView-FIT – ulosteen veritesti. Immunologisen ColonView- FIT-pikatestin avulla pystytään havaitsemaan sekä suoliston alaosan että yläosan verenvuodot. Ihmisen verelle spesifinen ColonView-FIT on luotettava apu kasvainten sekä niiden esiasteiden löytämiseksi. ColonView-FIT on käyttäjäystävällinen, mukaan ostettava kotitestipaketti. www.colonview.fi

Kalprotektiini – suoliston tulehdustesti. Kalprotektiinin määrityksellä ulostenäytteestä voidaan erottaa toisistaan ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) ja tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD, haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti), koska kalprotektiinin pitoisuus kohoaa vain IBD:ssä. Määrityksestä on apua myös IBD:n aktiivisuuden sekä hoidon tehon seurannassa. Kätevä, mukaan ostettava kotitestipaketti. www.biohithealthcare.com/fi/tuotteet/diagnostiset-testit/kalprotektiini-elisa/

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Semi Korpela

Biohit Oyj
Puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

Kirjallisuusviitteitä:

www.gastropanel.fi, www.biohit.fi/lisatietojaAgreus L et al., Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomachspecific plasma biomarkers. Scand J Gastroenerol 47,136-147,2012.Syrjänen K, A Panel of serum biomarkers (GastroPanel®) in noninvasive diagnosis of atrophic gastritis. Systematic review and meta-analysis. Anticancer Res. 36, 5133-5144, 2016.Zagari RM et al., Systematic review with meta-analysis: diagnostic performance of the combination of pepsinogen, gastrin-17 and anti-Helicobacter pylori antibodies serum assays for the diagnosis of atrophic gastritis. Aliment Pharmacol Ther 2017;1-11.Syrjänen K, Eronen K. Serological testing in management of dyspeptic patients and in screening of gastric cancer risks. J. Gastrointest. Disord. Liver Funct. 2(3), 1-5, 2016Syrjänen K, Role of serological biomarker testing (GastroPanel®) in diagnosis of symptomatic dyspepsia and in screening of the risks of stomach cancer. EC Gastroenterol Digest Syst 1(6), 209-222, 2017.https://www.ueg.eu/public-affairs/Vasilyev, S et al., A new-generation fecal immunochemical test (FIT) is superior to guaiacbased test in detecting colorectal neoplasia among colonoscopy referral patients. Anticancer Res. 35, 2873-2880, 2015.Syrjänen, K., Eskelinen, M., Peetsalu, A., Sillakivi, T., Sipponen, P., Härkönen, M., Paloheimo, L., Mäki, M., Tiusanen, T., Suovaniemi, O., DiMario, F. and Fan, ZP. GastroPanel® Biomarker Panel: The most comprehensive test for Helicobacter pylori infection and its clinical sequels. Anticancer Res. Hyväksytty julkaistavaksi, 2019. Syrjänen, K. False negative and false positive results in diagnosis of Helicobacter pylori infections can be avoided by a panel of serum biomarkers (GastroPanel). M. J. Gast. 1 (1), 007-014, 2017.

facebook twitter