Etusivu » Arkistot 15.5.2019

Verkkokauppa.com Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.5.2019

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 15.5.2019

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.5.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 15.5.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji VERK
Osakemäärä 4 137 osaketta
Keskihinta/osake 3,7802 EUR
Kokonaishinta 15 638,69 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 57 538 KPL.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolesta

Nordea Pankki Oyj

Janne Sarvikivi Ilari Isomäki

Lisätietoja:
Jussi Tallgren
Talousjohtaja
Verkkokauppa.com
+358 – 40 351 4088

www.verkkokauppa.com

Liite

Verkkokauppa_15.5_trades.xlsx

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.5.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote15.5.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 15.5.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä15.5.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä4 000osaketta
Keskihinta/ osake4.0596EUR
Kokonaishinta16 238.40EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 53 519 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_15.5_trades

Taaleri Oyj: Veikko Laine Oy:n osakeomistus Taalerista on ylittänyt 10 prosentin rajan

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2019 KLO 18:00

Taaleri Oyj: Veikko Laine Oy:n osakeomistus Taalerista on ylittänyt 10 prosentin rajan

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Taaleri Oyj on 15.5.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen.

Veikko Laine Oy:n omistus ylitti 10 prosentin rajan Taaleri Oyj:n osake- ja äänimäärästä 15.5.2019 ja on 2 841 430 osaketta, mikä vastaa 10,0225 % yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Pertti Laineella on 20 prosentin osuus Veikko Laine Oy:n osakkeista ja 83,3 % Veikko Laine Oy:n äänimäärästä.

Taalerin osakepääoma koostuu yhteensä 28 350 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 552 8907, sophie.jolly@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Outotec Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Anu Hämäläinen

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2019 KLO 16.15

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Hämäläinen, Anu
Asema:Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:549300R0VN9C371W0E07_20190515115901_124
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Outotec Oyj
LEI:549300R0VN9C371W0E07
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-05-14+03:00
Kauppapaikka:NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009014575
Volyymi:5294
Yksikköhinta:0.00 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:5294
Keskihinta:0.00 Euro

Outotec Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Teija Sarajärvi

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2019 KLO 16.15

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Sarajärvi, Teija
Asema:Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:549300R0VN9C371W0E07_20190515115901_129
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Outotec Oyj
LEI:549300R0VN9C371W0E07
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-05-14+03:00
Kauppapaikka:NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009014575
Volyymi:3970
Yksikköhinta:0.00 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:3970
Keskihinta:0.00 Euro

Valoe Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2019 – 31.3.2019

Valoe Oyj Osavuosikatsaus 15.5.2019

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019 – 31.3.2019

YHTEENVETO

Katsauskaudella Valoe jatkoi panostamistaan tuotekehitykseensä, erityisesti kennoteknologiaan. Vuonna 2018 Valoe osti Italiasta kennojen valmistuslinjaston ja katsauskaudella Valoe sopi toisen linjaston sekä tehdasinfrastruktuurin hankinnasta SoliTek R&D JSC:lta (”Solitek”) Liettuasta. Edellyttäen, että tarvittava rahoitus järjestyy Valoen ja Solitekin välinen kauppa mahdollistaa IBC-kennon ja sen valmistusteknologian kehittämisen niin, että IBC-kenno olisi Valoen käytössä tilikauden 2019 toisella puoliskolla.Maaliskuussa 2019 Valoe julkisti saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja ympäristöystävällisten mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa. Projektin neuvotteluvaiheen arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, jolloin allekirjoitetaan projektin lopulliset tutkimussopimukset.Valoe tiedotti 20.12.2018 allekirjoittaneensa Winancen kanssa enintään 2 000 000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä Valoe on nostanut vaihtovelkakirjalainaa yhden lainaerän eli 500.000 euroa. Rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi Valoe päätti katsauskauden jälkeen 9.5.2019 yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja yhtiö merkitsi kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 1.718.000 osaketta.Tammikuussa 2019 yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Valoe laski liikkeelle pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan, josta merkittiin merkintäaikana yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana 0,7 miljoonaa euroa. Merkinnöistä noin 2,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan. Vaihtovelkakirjalainan mukainen yksi 50.000 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään 333.333 Yhtiön uutta osaketta. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 18.894.615 yhtiön uutta osaketta. Laina-aika ja vaihto-oikeus päättyvät 31.5.2022.Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen tiukkoja.Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto väheni katsauskaudella 50,6 %. Liikevaihto oli 0,04 miljoonaa euroa (0,09 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa), kauden tulos -1,3 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,08 euroa (-0,09 euroa) ja käyttökate oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).Valoen aasialainen asiakas käy neuvotteluja noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä. Valoe sisällyttää tilauksen tilauskantaansa vasta asiakkaan tehdasprojektin rahoituksen varmistuttua.Valoe ei anna markkinaohjeistusta tulevaisuudennäkymistään tilikaudelle 2019.Katsauskauden ja sen päättymisen jälkeisistä tapahtumista on kerrottu enemmän pörssitiedotteissa, jotka on julkaistu Valoen internet-sivuilla www.valoe.com. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Valoe on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Joulukuussa 2018 Valoe allekirjotti Winancen kanssa enintään 2 000 000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Järjestelyssä Valoe laskee liikkeeseen Winancelle vaihtovelkakirjalainoja, jotka ovat nostettavissa enintään neljässä 500 000 euron määräisessä perättäisessä erässä 24 kuukauden aikana ensimmäisen erän nostopäivästä lukien, mikäli kunkin lainaerän ennakkoehdot täyttyvät. Winancella on oikeus vaihtaa jokainen lainaerä yhtiön uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Lisäksi Winance saa kunkin lainaerän noston yhteydessä vaihtovelkakirjalainasta irrallisia warrantteja. Warrantit oikeuttavat Winancen merkitsemään lisää yhtiön osakkeita. Valoella on velvollisuus nostaa vaihtovelkakirjalainaa yhteensä vähintään kaksi lainaerää eli yhteensä 1 000 000 euroa. Vaihtovelkakirjalainojen loppuosan, yhteensä 1 000 000 euroa, yhtiö voi nostaa harkintansa mukaan. Tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä Valoe on nostanut vaihtovelkakirjalainaa yhden lainaerän eli 500.000 euroa.

Edellä mainitun Winancen rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi Valoe päätti katsauskauden jälkeen 9.5.2019 yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja yhtiö merkitsi kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 1.718.000 osaketta.

Tammikuussa 2019 yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Valoe laski liikkeelle pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan, josta merkittiin merkintäaikana yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana 0,7 miljoonaa euroa. Merkinnöistä noin 2,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan. Vaihtovelkakirjalainan mukainen yksi 50.000 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään 333.333 Yhtiön uutta osaketta. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 18.894.615 yhtiön uutta osaketta. Laina-aika ja vaihto-oikeus päättyvät 31.5.2022.

Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta katsauskauden lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Tämän osavuosikatsauksen päivämääränä lainasta on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa 2019 Valoe julkisti saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja ympäristöystävällisten mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa. Projektin neuvotteluvaiheen arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, jolloin allekirjoitetaan projektin lopulliset tutkimussopimukset.

Vaikka Etiopian tehdastoimitusprojektin taloudellinen vaikutus poistettiin Valoen kirjanpidosta tilikaudella 2016, operatiivisesti Etiopian projektia jatketaan ja osatuloutukseen palataan, kun IAS-standardin mukainen riittävä näyttö tuottojen kotiutumisesta on saatu. Tärkeimpänä tällaisena edellytyksenä Valoe pitää asiakkaan tilauksen mukaisen noin 9,5 miljoonan euron peruuttamattoman remburssin avaamista yhtiön hyväksymässä pankissa tai merkittävän käteismaksun saamista asiakkaalta. Yhtiö saattaa tarvita maksun saamiseksi vientikaupassa tavanomaiset vastavakuudet.

Valoen aasialainen asiakas käy neuvotteluja noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä. Valoe sisällyttää tilauksen tilauskantaansa vasta asiakkaan tehdasprojektin rahoituksen varmistuttua. Kaupan rahoitukseen liittyvät neuvottelut ovat kuitenkin edelleen kesken, eikä niiden toteutumisesta ole vielä varmuutta. Valoe neuvottelee aktiivisesti myös useasta muusta tehdaskaupasta.

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2018, jollei toisin mainita. Tilikausilla 2017 ja 2018 lopetettuja toimintoja ei ole enää ollut tuloslaskelmassa, mutta tase-erät sisältävät edelleen lopetettuihin toimintoihin kohdistuvia velkoja.

Tammikuu – maaliskuus 2019:

– Valoe-konsernin liikevaihto väheni 50,6 prosenttia 0,04 miljoonaan euroon (vuonna 2018: 0,09 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,08 euroa (-0,09 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Lumisen talven takia Valoe ei toimittanut vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä yhtään aurinkovoimalaa. Yhtiön tuotekehitys toimi kuitenkin täydellä teholla. IBC-kennon kehitys ISC Konstanzin kanssa on alkanut ja Liettuan Vilnaan valmistuvan kennotehtaan laitteistojen yhteensovittaminen IBC-kennotuotantoa varten etenee suunnitelmien mukaisesti, mutta hieman aikataulusta jäljessä. Valoen tavoitteena on saada ensimmäinen IBC-kenno valmistettua uudessa tehtaassa vuoden 2019 aikana. Myös uusi Chrystal-paneeliperhe on tarkoitus tuoda markkinoille samanaikaisesti IBC–kennon kanssa.

Chrystal-paneelin ennakkomyynti on alkanut hyvin. Valoe neuvottelee useista uuteen paneelimalliin perustuvien voimalaitosten toimituksista pääosin vuodelle 2020.

Valoen kaksipuoleiseen IBC-kennoon perustuva teknologia on avaamassa ovia sekä kotimaiselle että kansainvälisille markkinoille. Yhtiö käy neuvotteluja sekä Vilnan kennotehtaan kapasiteetin varaamisesta että IBC-kennohin perustuvien uusien sovellutusten kehittämisestä ja toimituksista.

Käynnissä oleviin neuvotteluihin perustuen olen vakuuttunut, että strategiset valintamme ovat osoittautumassa oikeiksi ja teknologia-alustamme on uusien tuotteiden valmistuttua valmis. Tämä luo hyvät edellytykset yhtiön kasvulle.

Valoe tarvitsee merkittävää lisärahoitusta. Rahoitusta tarvitaan aiemmin tiedotetun mukaisesti ensin Liettuan tehtaan loppukauppahinnan maksamiseen ja rakentamiskuluihin sekä myöhemmin vuonna 2019 muiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Rahoitusneuvottelut ovat käynnissä, mutta ne ovat edelleen kesken. Käyttöpääoman riittävyys säilyy haasteena rahoituksen järjestymiseen asti.

VALOEN STRATEGIA

Yhtiö toimii puhtaan energian toimialalla ja tarjoaa tuotteitaan, ratkaisujaan ja palveluitaan maailmanlaajuisesti. Valoella on strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia:

1. AURINKOSÄHKÖPANEELIEN JA -JÄRJESTELMIEN MYYNTI JA TOIMITUKSET

Aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti on Valoen näkyvin tuoteryhmä. Kaikki Valoen aurinkosähköpaneelit valmistetaan toistaiseksi Yhtiön tehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan pääasiallisesti Yhtiön jakelijoille tai tuleville valmistuspartnereille. Lisäksi Yhtiö myy ja toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä suoraan koti- ja ulkomaisille asiakkaille. Valoe on tehostanut paneeleittensa ja aurinkosähköjärjestelmiensä myyntiä Suomessa rakentamalla järjestelmällisesti jälleenmyyntikanavia tuotteilleen. Vuonna 2018 uusiutuvilla enrgialähteillä tuotetun sähkön myyntiin erikoistunut ForUs Capital Oy on ollut Valoen tärkein asiakas ja Valoe on käyttänyt suuren osan myyntiresursseistaan ForUs Capitalin myynnin tukemiseen suomalaisille kiinteistöjen omistajille, tuotantoyrityksille ja yhteisöille.

Yhtiön Mikkelin tehtaan nykyinen kapasiteetti on suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 6–8 miljoonan euron arvosta aurinkosähköpaneeleita tämän hetkisin maailmanmarkkinahinnoin. Hyvien myyntinäkymien rohkaisemana Valoe on ryhtynyt toimenpiteisiin tuotantokapasiteettinsa lisäämiseksi Mikkelissä.

Vuoden 2018 aikana Valoe on alkanut kehittää joustavia ja erittäin kevyitä epätavanomaisia, ns. Odd Form -paneeleita. Valoe näkee tällaisissa paneeleissa merkittävää markkinapotentiaalia. Tällaisten paneelien käyttötarkoitus voi liittyä esimerkiksi kulkuneuvoihin, logistiikkaketjujen paikasta riippumattomiin energiatarpeisiin tai ilmailu- ja avaruussovelluksiin. Näissä ympäristöissä energian saatavuusongelmat on yleensä jouduttu ratkaisemaan erittäin kalliilla ja vähemmän ympäristöystävällisillä tavoilla, eikä markkinoilla ole tavanomaista kilpailutilannetta. Edellytyksenä onnistumiselle on aurinkosähköjärjestelmän erittäin korkea hyötysuhde yhdistettynä tehokkaaseen tilankäyttöön. Valoe uskoo, että sen kehittämä taustavirtajohdeteknologia ja IBC-kennot tarjoavat Valoelle hyvät edellytykset kehittää aurinkosähkösovellutuksia näille markinoille.

2. TUOTANTOLINJOJEN JA NIIDEN OSIEN KEHITTÄMINEN JA MYYNTI

Tyypillisesti uusiin aurinkopaneelien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla toimivat valmistajat. Nämä Valoen potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin pintajohdotettuja aurinkosähköpaneeleja. Valoella olevan tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä valmistamaan seuraavan sukupolven taustajohdinpaneeleita. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma paneelireseptiikkansa ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta taustajohdinpaneelien tuotantokoneille tai valmistuslinjalle on Valoen arvion mukaan noin 4–8 miljoonaa euroa. Yksittäisten tuotantokoneiden tai tuotantolinjojen osien hinnat vaihtelevat 0,3–1,0 miljoonan euron välillä.

3. VALMISTUSPARTNERIVERKOSTON RAKENTAMINEN

Valoen strategian kulmakivi on solmia valmistuspartnerisopimuksia tai teknologian lisenssisopimuksia, joissa alalle pyrkivät, uudet aurinkopaneelien valmistajat sitoutuvat sekä Valoen tuotantoteknologiaan että käyttämään Valoen taustavirtajohdintekniikkaan kuuluvia komponentteja. Valoe toimittaa partnerille paneelitehtaan avaimet käteen –periaatteella, takaa partnerinsa komponenttien saatavuuden valmistamalla ne itse tai hankkimalla tekniikkaan sopivat osat muualta ja sitoutuu asiakkaansa teknologiapartneriksi jäämällä valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Tavoitellut valmistuspartneriyritykset toimivat pääasiassa kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähköpaneeleja paikallisille sekä lähialueittensa markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen -toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Valoe solmi ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksensa etiopialaisen LS Corpin kanssa vuonna 2016. Partnerisopimuksen mukaista teknologiatoimitusta ei kuitenkaan ole tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä vielä toteutettu.

Valoelle on Etiopian projektin alkuvaiheen perusteella jo muodostunut käsitys tulevien tehdastoimitustensa kustannuksista ja projektien kannattavuudesta. Valoen tehdaskonsepti, koneet, tekniikka ja toimitustapa ovat aina samanlaisia ja siten ensimmäisen toimituksen kokemusten jälkeen seuraavien projektien kannattavuuden voidaan olettaa olevan hyvä. Lisäksi jokainen toimitettu tehdas tai tuotantolinja tuottaa Valoelle jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa komponenttimyynnin muodossa. Tavoitteena on, että Valoen toimittamissa tehtaissa tai tuotantolinjoissa käytetään vain Yhtiön komponentteja. Valoen asiakkaan puolesta anomat tuotesertifikaatit ovat voimassa ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Valoen hyväksymiä komponentteja. Yhtiön kokemusten mukaan komponenttien saatavuus muualta on tällä hetkellä rajallinen. Valoen kasvustrategia edellyttää uusien valmistuspartnerisopimusten solmimista. Valoen tavoitteena on solmia 10 tällaista sopimusta. Tämän tason saavutettuaan Valoen partneriverkosto on kooltaan sen suuruinen, etteivät suurimmatkaan aurinkosähköpaneelien valmistajat saa enää merkittävää mittakaavahyötyä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissaan Valoen verkostoon verrattuna.

4. PANEELIEN KOMPONENTTIEN MYYNTI LÄHINNÄ VALMISTUSPARTNEREILLE

Valoen strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset lähinnä valmistuspartnereille. Ensimmäinen Valoen tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty, jokaiseen paneeliin yhtenä sen tärkeimmistä komponenteista kuuluva taustavirtajohde. Yksi normaalikokoinen taustavirtajohdetekniikkaa soveltava paneelitehdas tarvitsee täydellä teholla toimiessaan noin 300.000 – 500.000 taustavirtajohdetta vuodessa. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohteita noin 5–11 miljoonan euron arvosta vuosittain. Tyypillisesti komponenttitoimitukset valmistuspartnerille voivat alkaa aikaisintaan noin 12 kuukautta valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Valoe tarjoaa partnereilleen myös valmistamansa IBC-tekniikkaan perustuvat aurinkokennot sekä muita erikoiskomponentteja. Täysimittainen paneelitehdas saattaisi yhtiön arvion mukaan ostaa Valoelta kennoja n. 18-25 miljoonalla eurolla vuosittain. Muita komponentteja voivat olla esimerkiksi muiden valmistajien erilaiset älykomponentit ja energian varastointiin liittyvät komponentit sekä virran hallintaan ja sähkön laskutukseen liittyvät ohjelmistot.

Pitkällä aikavälillä Valoe tulee lisäämään tarjontaansa myös energiavarastoihin ja polttokennoihin liittyviä sekä yleisemminkin aurinkosähkön käyttöä edistäviä teknologioita. Näiden teknologioiden ydinosaamisessa Valoe tukeutuu teknologiapartnereihinsa.

MARKKINATILANNE

Aurinkosähköpaneelien hinnat romahtivat vuosina 2010–2012 noin 70 %. Halvimpien ja keskihintaisten paneelien hinnat putosivat uudelleen noin 30 % vuosina 2016 ja 2017. Kova hintakilpailu ja siitä seurannut aurinkosähkön tuotantokustannusten lasku sekä vuonna 2018 tapahtunut Kiinan kotimaankaupan volyymien putoaminen halvensivat hintoja Kiinan ulkopuolella edelleen jyrkästi, mikä on johtanut nopeaan auringosta tuotetun sähkön määrän lisääntymiseen maailmalla ja siten vauhdittanut alan voimakasta kasvua entisestään.

Aurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleenkin ja kiihtyvällä vauhdilla parantumaan. Taustavirtajohteeseen perustuvan paneeliteknologian tällä hetkellä pienen markkinaosuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Jo vuonna 2018 auringolla tuotetun sähkön tuotantokustannus alitti joillakin maantieteellisilla alueilla perinteisillä tavoilla tuotetun sähkön hinnan. Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen kilpailijat tuovat markkinoille omia taustajohdinpaneeleitaan sekä muita innovaatioita. Hintakilpailussa menestyvät yritykset tulevat jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen ja jatkavat pudotuspeliä maailmanlaajuisesti. Valoe uskoo tulevaisuuden toimintaympäristön olevan suotuisa sellaisille innovaatiokykyisille toimijoille, jotka jatkavat tuotekehitystään tähtäimessään verraten lähellä olevat uuden sukupolven teknologiat. Valoe pitää itseään tällaisena yhtiönä.

Valoe pitää alimman hintaluokan paneelien hintojen uutta nousua epätodennäköisenä. Valoe tähtää kuitenkin uuden sukupolven kennojen ja paneelien valmistusteknologian kehittämiseen. Korkeimmissa hintaluokissa ei hinnanlasku ole ainakaan tähän mennessä ollut merkittävä. Valoe arvioi itselleen edullisimpien markkinoiden olevan sellaisia, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Tällaisia alueita on ennen kaikkea Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Valoe uskoo, että sen menestysmahdollisuudet paranevat edelleen, kun se on osaltaan mukana koko aurinkosähkön arvoketjussa mukaan lukien aurinkosähkön varastointi ja jakeluun liittyvät kevyet älyverkot.

Tällä hetkellä yhtiöllä käytettävissä olevan tiedon mukaan markkinoilla on ainoastaan yksi toinen vakavasti otettava automaatiolaitevalmistaja, joka tarjoaa asiakkaille avaimet käteen -periaatteella taustavirranjohtimeen perustuvien aurinkosähkömoduulien valmistuskapasiteettia. Yhtiöllä on tiedossa, että tämän automaatiolaitevalmistajan lisäksi on olemassa toimijoita, jotka kehittävät valmistusteknologiaa vastaavaan sovellukseen. Yhtiö on sillä käytettävissä olevan tiedon mukaan kuitenkin ainoa taustavirranjohtimien valmistaja, jolla on tällä hetkellä merkittävä valmistuskapasiteetti tuotantovalmiina.

Yhtiö tarjoaa tuotantoteknologiaansa kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat ja/tai OEM-valmistajat. Yhtiö uskoo paikallisen valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Yhtiö ei kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen itse, vaan hakee aurinkosähkömoduulien tehdashankkeeseen aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että Valoe vastaa valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

RAHOITUS

Valoe kiihdytti tilikaudella 2018 tuotekehitystään merkittävästi ja on katsauskaudella jatkanut panostustaan siihen . Edetäkseen kehityshankkeissaan suunnitellusti tulee yhtiö tarvitsemaan lisärahoitusta. Valoen tämän hetkinen investointisuunnitelma edellyttää toteutuakseen vähintään noin seitsemän miljoonaa euroa uutta rahoitusta, jonka hankkimiseksi yhtiö on aloittanut keskustelut merkittävimpien osakkaidensa kanssa. Keskusteluja rahoituksesta käydään myös pääomasijoittajien ja teollisten toimijoiden kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on edelleen yleisen osakeannin järjestäminen yhdessä tai erikseen suunnatun osakeannin kanssa. Lisäksi Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta tämän osavuosikatsauksen päivämääränä on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa. Mikäli yhtiö saa kerättyä tavoitellun määrän uutta pääomaa mm. yllä mainituilla järjestelyillä, pystyy se toteuttamaan strategiansa mukaisen investointisuunnitelman.

Maaliskuussa 2019 Valoe julkisti saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja ympäristöystävällisten mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa. Projektin neuvotteluvaiheen arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, jolloin allekirjoitetaan projektin lopulliset tutkimussopimukset.

Valoen hallituksen käsityksen mukaan, huomioiden yhtiön käytössä olevat rahoitussitoumukset sekä lisääntyneen kysynnän tuoman kassavirran yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa vähintään seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Ilman noin seitsemän miljoonan euron lisärahoitusta yhtiö ei kuitenkaan pysty jatkamaan strategiansa mukaisia investointeja.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – maaliskuussa -0,7 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,02 miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa -60,5 prosenttia (-57,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,44 euroa (-0,42 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -7,8 prosenttia (-2,0 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,1 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän osavuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Valoe panostaa voimakkaasti tuotekehitykseensä. Valoen tuotekehityksen tavoite on, että yhtiön teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Lisäksi Valoen tavoitteena on valmistaa aurinkopaneeli, jonka käyttöikä ylittää sata vuotta.

Valoen tuotekehityksen pääpaino on viime aikoina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä.

Valoe panostaa tuotekehitykseen ja yhteistyöhön aurinkosähköteknologian globaalin kärkijoukon kanssa ja on viimeisen kolmen vuoden aikana luonut yhteistyökumppaniverkoston, jonka kanssa se kehittää tuotteitaan ja teknologiaansa yhtiön kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Viime tilikaudella Valoe solmi tuotekehitysyhteistyö- ja teknologian siirtosopimuksen ISC Konstanzin kanssa. Muita merkittäviä teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Katsauskaudella Valoe sopi ostavansa liettualaisen aurinkokennovalmistajan, JCS SoliTek R&D:n liiketoiminnan mukaan lukien Solitekin kennotehdas. Valoen tavoitteena on sovittaa Valoen taustajohdepaneeleihin n-tyypin puolijohteeseen perustuva IBC -taustajohdekenno ja niinikään n-tyypin kaksipuoleinen aurinkokenno BiSoN. Lisäksi Valoe muuntaa nykyisen paneelinsa rakennetta niin, että IBC:n ja BiSoN:in poikkeuksellisen hyvät ominaisuudet tulevat parhaiten hyödynnettyä. Vilnan kennotehdas modernisoidaan sopivaksi valmistamaan IBC-kennojen uusimpia versioita.

Valoe panostaa myös tuotantolinjakonseptin kehitykseen. Paneelien automatisoidussa valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet tulevat enenevässä määrin perustumaan yhtiön omille innovaatioille ja Valoe suunnittelee ne itse. Valoe pyrkii suojaamaan keksintöjään kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.

Myös Valoen Mikkelin paneelitehtaalla on keskeinen rooli yhtiön tuotekehityksessä. Valoen tavoitteena on lisätä Mikkelin tehtaan kapasiteettia ja muuttaa tehdasta Chrystal-aurinkopaneelituoteperheen valmistukseen sopivaksi siten, että Mikkelin tehdas tuottaa paneeleita markkinoille riittävän määrän, jotta Valoen tuotekehitys voi hyödyntää kenttäkokemuksia teknologian kehittämiseksi ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi-maaliskuu olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Valoe on saanut merkittävää rahoitusta tuotekehitykseensä Business Finlandilta. Lisäksi Valoe julkisti maaliskuussa 2019 saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Nämä mahdollistavat Valoen IBC-kennojen ja niiden valmistusmenetelmien jatkuvan kehittämisen.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat sekä katsauskaudella että vertailukaudella pääosin kehittämismenoihin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun 2019 lopussa 25 (18) henkilöä, jotka kaikki työskentelivät Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 31.3.2019 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 17.136.338 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 31.3.2019 sen omia osakkeita 314.367 kappaletta.

Yhtiöllä oli maaliskuun 2019 lopussa yhteensä 7 580 osakkeenomistajaa ja osakkeista 12,1 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.3.2019 yhteensä 60,0 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 31.3.2019

osakkeitaprosentteja
1OY HERTTAÄSSÄ AB1 762 72310,3
2SAVCOR COMMUNICATIONS LTD PTY1 459 2358,5
3GASELLI CAPITAL OY1 356 4637,9
4SAVCOR INVEST B.V.1 323 7527,7
5SAVCOR TECHNOLOGIES OY1 284 7017,5
6SAVCOR GROUP OY1 071 5116,3
7OLLILA JORMA JAAKKO919 5285,4
8OY INGMAN FINANCE AB525 0003,1
9VALOE OYJ314 3671,8
10SALMELA VEIJO ENSIO260 7151,5
MUUT6 858 34340,0
YHTEENSÄ17 136 338100,00

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.3.2019 yhteensä 4.103.700 osaketta, mikä oli noin 23,9 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Lisäksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 232.540 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 4.067.688 yhtiön osaketta ja 81.620 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-maaliskuussa 0,13 euron ja 0,80 euron välillä. Keskikurssi oli 0,30 euroa ja päätöskurssi maaliskuun lopussa 0,36 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-maaliskuussa 2,2 miljoonaa euroa ja 7,4 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 6,2 miljoonaa euroa.

VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2018 yhtiökokous päätti valtuuttaa Valoen hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 49.000.000 osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti.

Tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 48.094.615 osakkeen antamisesta osakeantivaltuutuksen nojalla.

KATSAUSKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

18.1.2019: VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN

Valoe Oyj:n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 3,8 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 25.333.333 yhtiön uuteen osakkeeseen. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,15 euroa.

Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.

Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintä on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa, joka voidaan vaihtaa 333.333 yhtiön uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainaa voi merkitä myös yhtiöltä vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana olevaa riidatonta vähintään 50.000 euron lainasaatavaa vastaan muuttamalla lainan pääoma- ja/tai korkosaatava tämän vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseksi vaihtovelkakirjalainaksi, mikäli merkitsijä merkitsee samanaikaisesti vaihtovelkakirjalainaa tekemällä lisäksi vähintään 50.000 euron käteissijoituksen.

Laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy 31.5.2022, jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Vaihtovelkakirjalainan vaihtoaika osakkeiksi alkaa 15.3.2019 ja päättyy 31.5.2022.

Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika päättyy 15.2.2019 klo 18:00. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä milloin tahansa merkintäaikana. Mikäli vaihtovelkakirjalaina tulee ylimerkityksi, merkintöjen allokoinnista merkitsijöiden kesken päättää yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksella on milloin tahansa oikeus keskeyttää vaihtovelkakirjalainan merkintäaika. Hallitus voi myös päättää merkintäajan pidentämisestä.

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä noin 2,2 miljoonan euron merkintäsitoumukset vaihtovelkakirjalainasta. Merkintäsitoumuksista käteissijoituksia on yhteensä 0,6 miljoonaa euroa ja noin 1,6 miljoonaa euroa velkojen kuittaamisella tehtäviä merkintöjä.

Vaihtovelkakirjalainan tarjoamisessa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska erityiset oikeudet annetaan lainaosuuksien muodossa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi rahoituksen koko huomioon ottaen kustannustehokkaalla tavalla ja yhtiön olemassa olevien velkojen uudelleenjärjestelemiseksi yhtiön kannalta edullisella tavalla, joten erityisten oikeuksien antamiselle on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä 1.

18.2.2019: VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2019 TULOS

Valoen 18.1.2019 tiedottamasta vaihtovelkakirjalainasta I/2019 merkittiin merkintäaikana yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana 0,7 miljoonaa euroa. Merkinnöistä noin 2,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan.

Valoen hallitus on hyväksynyt kaikki tehdyt vaihtovelkakirjalainamerkinnät.

Vaihtovelkakirjalainan mukainen yksi 50.000 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään 333.333 Yhtiön uutta osaketta. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 18.894.615 yhtiön uutta osaketta. Laina-aika ja vaihto-oikeus päättyy 31.5.2022.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot, ilman teknisiä liitteitä, ovat Valoen 18.1.2019 julkaiseman pörssitiedotteen liitteenä.

19.2.2019: VALOE ALOITTAA OMAN IBC-AURINKOKENNOTUOTANNON LIETTUASSA. YHTIÖ OSTI GLOBAL BOD GROUPILTA SOLITEKIN AURINKOKENNOLIIKETOIMINNAN

Valoe Oyj (”Valoe”) on sopinut ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) sen täysin omistaman tytäryhtiön JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan. Valoen tarkoituksena on uudistaa Vilnaan Liettuaan uusi kennotehdas valmistamaan IBC-kennoja (Interdigitated Back Contact). Ensimmäiset tuotantokennot valmistuvat arviolta vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla edellyttäen, että Valoe saa järjestettyä projektin loppuunsaattamiseen tarvittavan n. 5 miljoonan euron rahoituksen. Summa sisältää myös nyt SoliTekilta ostetun liiketoiminnan loppukauppahinnan, noin 3,2 miljoonaa euroa.

Valoen aurinkokennotehdas tulee olemaan Valoen käsityksen mukaan yksi harvoista tuotantolaitoksista maailmassa, joissa pystytään valmistamaan IBC- tai niitä vastaavia kennoja. Valoen arvion mukaan sen uuden aurinkokennotehtaan vuosittainen kapasiteetti on ensi vaiheessa noin 60 MW ja se on kaksinkertaistettavissa vähäisin investoinnein noin 120 MW:iin.

Uuden tehtaan vuosituotannosta noin 20 MW on jo myyty kahdeksi vuodeksi tuotannon käynnistymisestä lukien. Laatukriteereiden saavuttamista edellyttävän tilauksen arvo on tämän hetkisellä maailmanmarkkinahinnalla noin 8 – 12 miljoonaa euroa riippuen valmistettavan kennon tyypistä ja maailmanmarkkinahinnan kehityksestä. Valoe aloittaa aurinkokennotehtaansa muutostyöt välittömästi yhdessä Konstanzin aurinkoenergiainstituutin, International Solar Energy Research Center Konstanz e.V. (”ISC Konstanz”) kanssa. Toukokuussa 2018 solmitussa teknologiansiirtosopimuksessa ISC Konstanz on sitoutunut siihen, että valmistettavien IBC-kennojen laatu täyttää tietyt laatukriteerit, joita esimerkiksi yllä mainitussa tilauksessa on käytetty hyväksynnän ehtona.

Osa tehtaan kapasiteetista käytetään Valoen omien Chrystal-paneelien kennojen valmistukseen. Valoe arvioi, että sen IBC-kennoilla varustetun paneelin teho tulee olemaan yksipuolisena 60 kennon versiona noin 320-340 Wpe ja kaksipuoleisena yli 400 Wpe. Valoen nykyisten yksittäiskidekennollisten paneelien teho on noin 300 Wpe ja yleisimmin Suomessa markkinoilla olevan monikidepaneelien noin 260-280 Wpe.

Ottaen huomioon yllämainitun tilauksen, käynnissä olevat keskustelut muiden mahdollisten IBC-kennon ostajien kanssa ja oman kennotarpeensa sekä ennusteet IBC-kennojen markkinahinnan tasosta Valoe uskoo, että kennotehdas on heti käynnistyttyään voitollinen ja sen toiminta kassavirtapositiivista.

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: ”Oman aurinkokennotuotannon ja erityisesti IBC-kennojen valmistuksen aloittaminen on saavutus, josta saatoimme vain haaveilla vielä muutama vuosi sitten. Tehty liiketoimintakauppa on tärkein askel Valoen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa tähän mennessä. Valoella on nyt mahdollisuus nousta teknologiassa tasolle, jolla maailmassa ovat LG, Sunpower ja Panasonic. Uskomme, että paitsi laadussa pystymme kilpailemaan myös hinnassa. Valoen taloudelliselta käyttöiältään normaalia pitkäikäisemmällä IBC-kennolla varustettu yhtiön omaan taustajohdinteknologiaan perustuva lasi-lasi -paneeli kestää käytössä yli 40 vuotta. Olemme nyt askeleen lähempänä tavoitettamme toimittaa teknologiaa, jolla auringon valolla voidaan tuottaa elinkaarikuluiltaan kaikkein halvinta sähköä (LCOE)”.

Ennen kaupan voimaantuloa SoliTekin aurinkokennoliiketoiminta eriytetään jakautumisella uuteen liettualaiseen yhtiöön, jonka Valoen Liettuaan perustettava uusi tytäryhtiö ostaa kaupan voimaantulon yhteydessä. SoliTek siirtää jakautumisessa syntyvään uuteen yhtiöön kaikki sen nykyiseen aurinkokennoliiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät, tietotaidon sekä avainhenkilöstön.

Kauppahinta on 3,5 miljoonaa euroa edellyttäen, että jakautumisessa syntyvän uuden yhtiön nettovelka ja nettokäyttöpääoma ovat 0 euroa jakautumisen voimaantullessa.

Valoe on maksanut kauppahinnan etumaksuna 0,3 miljoonaa euroa. Valoe on lisäksi sopinut maksavansa toisena kauppahinnan etumaksuna 0,5 miljoonaa euroa sen jälkeen kun kaupan kohteena oleva SoliTekin aurinkokennoliiketoiminta on siirretty jakautumisessa syntyvään uuteen yhtiöön, arviolta huhtikuussa 2019. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan kaupan voimaantulon yhteydessä, arviolta toukokuussa 2019. Kaupan voimaantulo on ehdollinen tavanomaisille yrityskaupan voimaantulon edellytyksille.

Mikäli Valoe ei pysty maksamaan kauppahinnan loppuosaa tai kauppa ei tule voimaan mistä muusta syystä tahansa, ovat Valoe ja BOD sitoutuneet myymään yhdessä uudistetun kennotehtaan, jonka rakentamiseen käytetään sekä nyt sovitun kaupan kohteena olevat omaisuuserät että Valoen huhtikuussa 2018 Megacell S.r.l.:n konkurssipesältä Italiasta ostama ja sittemmin SoliTekin tiloihin Liettuaan siirretty aurinkokennojen valmistuslinja. Myyntihinnasta maksettaisiin ensiksi Valoelle sen siihen mennessä nyt sovitusta kaupasta maksamat etumaksut sekä sen siihen mennessä uuteen linjaan mahdollisesti tekemät uudet investoinnit ja loppuosa myyntihinnasta jaettaisiin BOD:n ja Valoen kesken suhteessa 3,5 (BOD) / 2,5 (Valoe).

Valoe on tehnyt jo noin vuoden ajan tiivistä yhteistyötä SoliTekin kanssa oman taustajohteisen monikidekennon (”MWT”) kehittämisessä.

Toukokuussa 2018 Valoe tiedotti solmineensa tuotekehitysyhteistyö- ja teknologiansiirtosopimuksen ISC Konstanzin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on sovittaa Valoen paneeleihin IBC -taustajohdinkenno sekä muuntaa Valoen nykyistä aurinkopaneelin rakennetta niin, että n-tyyppisen IBC:n tavanomaista p-tyypin aurinkokennoa paremmat sähköntuotanto-ominaisuudet tulevat parhaiten hyödynnettyä.

Valoe on lisäksi sopinut ISC Konstanzin kanssa IBC-kennon lisensoimisesta Valoen ja sen tulevien valmistuspartnereiden käyttöön.

27.3.2019: VALOE OYJ MUKANA EU:N HORISONTTI 2020 -OHJELMAAN KUULUVASSA 15 MILJOONAN EURON HANKKEESSA

Valoe Oyj (”Valoe”) on tänään saanut tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka on jättänyt konsortio, johon Valoe kuuluu. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja ympäristöystävällisten mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa.

Projektin neuvotteluvaiheessa sovitaan käytännön toiminnoista, mm. osallistujien lopullisesta työnjaosta. Tämä neuvotteluvaihe arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, jolloin allekirjoitetaan projektin lopulliset tutkimussopimukset.

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo kommentoi tietoa seuraavasti: ”Valoelle projektilla on suuri merkitys. EU-rahoitus tukee Valoen valitsemaa strategiaa. Vieläkin merkittävämpää on se, että Valoen pitkäjännitteisen kehitystyön tulokset ovat saaneet tunnustusta Euroopan johtavilta asiantuntijoilta ja muulta alan teollisuudelta. Teemme parhaamme, että Valoe pystyisi hyödyntämään projektin ja uudet partnerisuhteet kaupallisen menestyksen nopeuttamisessa!”

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

26.4.2019: VALOEN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Valoe Oyj:n tilintarkastaja on antanut 25.4.2019 yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2018 tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon liittyen yhtiön kehittämismenojen arvostukseen.

Tilintarkastuskertomus on julkaistu kokonaisuudessaan 25.4.2019 pörssitiedotteella.

9.5.2019: VALOEN OMIEN OSAKKEIDEN MITÄTÖINTI JA MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN

Valoen omien osakkeiden mitätöinti

Valoe Oyj:n ja Bracknor Investmentin 19.4.2017 allekirjoittamaan rahoitussopimukseen liittyen Valoe on aiemmin päättänyt maksuttomista osakeanneista yhtiölle itselleen. Päätösten mukaisesti osakeanneissa yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita voidaan käyttää vain Bracknor Investmentin rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja niiltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Bracknor Investmentille, yhtiö mitätöi ne. Yhtiön ja Bracknor Investmentin välinen rahoitussopimus on päättynyt 19.10.2018. Rahoitussopimusta varten annetuista ja yhtiön merkitsemistä osakkeista yhtiön hallussa on edelleen 314.367 yhtiön osaketta.

Yhtiön hallitus on päättänyt mitätöidä yhtiön hallussa olevat Bracknor Investmentin rahoitusjärjestelyä varten annetut osakkeet, yhteensä 314.367 osaketta. Osakkeiden mitätöinnin merkintä kaupparekisteriin tapahtuu arviolta 15.5.2019. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 16.821.971 osaketta.

Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Valoen hallitus on päättänyt yhtiön ja Winancen välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja yhtiö on merkinnyt kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 1.718.000 osaketta.

Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen edellä mainitun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että yhtiön hallussa olevia uusia osakkeita annetaan Winancelle sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winancelle edellä sanotun mukaisesti, yhtiö mitätöi ne.

Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen (huomioiden yllä mainittu osakkeiden mitätöinti) yhtiöllä on kaikkiaan 18.539.971 osaketta, joista yhteensä 1.718.000 on yhtiön hallussa.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 15.5.2019 ja yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 16.5.2019.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen tiukkoja. Valoen hallitus luottaa kuitenkin siihen, että huomioiden yhtiön käyttöpääoman tarpeen, käytössä olevat rahoitussitoumukset sekä lisääntyneen kysynnän tuoman kassavirran yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa vähintään seuraavan 12 kuukauden ajaksi

Toteuttaakseen investointisuunnitelmansa Valoe on aloittanut rahoitusneuvottelut merkittävimpien osakkaidensa, pääomasijoittajien ja teollisten toimijoiden kanssa. Yhtenä vaihtoehtona on yleisen osakeannin järjestäminen yhdessä tai erikseen suunnatun osakeannin kanssa. Neuvottelujen tuloksesta eikä osakeannin toteutumisesta tai onnistumisesta ole varmuutta.

Yhtiön merkittävin riski on sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan rahoituksen puuttuminen sekä laajentuvan toiminnan edellyttämän käyttöpääoman riittävyys. Aurinkokennotehtaan osto Liettuassa edellyttää Valoen strategian mukaisesti uudenlaisen IBC-kennotehtaan rakentamista. Tämän lisäksi Valoe tarvitsee rahoitusta voidakseen rahoittaa strategiset investoinnit tuotekehitykseen, lähinnä IBC-tuotteen kilpailutekijöiden varmistamiseen ja parantamiseen, uusien takavirtajohdinpaneeleitten IBC-sovellutusten kehittämiseen sekä laajentuneen toiminnan käyttöpääomaksi.

Valoella on käytössään Tekesin myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta tilikauden 2018 lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Maaliskuussa 2018 yhtiö nosti lainasta 0,4 miljoonaa euroa. Tämän osavuosikatsauksen päivämääränä lainasta on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön tammikuussa 2019 liikkeelle laskemasta vaihtovelkakirjalainasta I/2019 merkittiin yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiöön tehtiin uusia käteissijoituksia 0,7 miljoonaa euroa ja noin 2,1 miljoonaa euroa maksettiin kuittaamalla merkintähinta merkitsijöiden saatavia vastaan.

Valoen tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille aurinkopaneelien valmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Valoen automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksi käyttäen Valoen teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähköpaneeleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako Valoe asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Valoen tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähköpaneelien markkinoilla sekä yhtiön rahoituksesta.

Valoen asiakkaalla on käynnissä neuvottelut noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä Aasiaan. Projektin toteutumiseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä. Neuvottelut ovat kesken eikä projektin toteutumisesta kokonaan tai edes osittain ole vielä varmuutta.

Etiopian paneelitehdastilaukseen liittyy normaaleja kansainvälisen laitekaupan liiketoiminta-, rahoitus- aikataulu- ja maariskejä. Maariskeihin on luettava myös projektin rahoitusjärjestelyjen hitaus. Tehdastoimituksen maksut Valoelle eivät vieläkään sitovista rahoitussopimuksista huolimatta ole käynnistyneet. Valoen asiakas LSCorp on kuitenkin aloittanut paikallisvaluuttamääräiset nostot edellä mainituista rahoitussitoumuksista ja rakentaa parhaillaan paneelitehtaalle tehdasrakennusta. Yhtiö seuraa tarkasti tilannetta Etiopiassa ja pyrkii tukemaan asiakastaan tämän neuvotteluissa olemalla mahdollisimman paljon paikan päällä.

ForUs Capital Oy:n kanssa allekirjoitettuun puitesopimukseen sisältyy riskejä, joista merkittävin on riittävän rahoituksen järjestyminen osalle puitesopimuksen mukaisista projekteista.

Kehittyvät markkinat toimivat arvaamattomasti ja niissä toimimiseen sisältyy yllättäviä riskejä. Yhtiötä arvioitaessa sijoittajan tulee tiedostaa, että merkittävä osa yhtiön toiminnasta tapahtuu riskialttiissa toimintaympäristössä ja arvioida huolellisesti riskin vaikutus sijoitusstrategiaansa.

Tämän osavuosikatsauksen tietyt lausunnot ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Valoe ei anna markkinaohjeistusta vuodelle 2019.

Mikkelissä, 15.5.2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihto43871 328
Myytyjen suoritteiden hankintameno-200-207-1 657
Bruttokate-157-119-329
Liiketoiminnan muut tuotot00562
Tuotekehityskulut-381-276-1 322
Myynnin ja markkinoinnin kulut-122-165-697
Hallinnon kulut-178-178-682
Liiketoiminnan muut kulut000
Liikevoitto-839-738-2 468
Rahoitustuotot020
Rahoituskulut-499-361-1 743
Tulos ennen veroja-1 338-1 097-4 210
Tuloverot000
Kauden tulos-1 338-1 097-4 210
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille-1 338-1 097-4 210
Tulos/osake (laimentamaton), eur-0,08-0,09-0,28
Tulos/osake (laimennettu), eur-0,08-0,09-0,28
Kauden laaja tulos yhteensä-1 338-1 097-4 210
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille-1 338-1 097-4 210

Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR31.3.201931.3.201831.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet8391229
Liikearvo441441441
Muut aineettomat hyödykkeet8 8076 8409 016
Myytävissä olevat sijoitukset999
Pitkäaikaiset varat yhteensä10 0967 3039 495
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus823583659
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset1 3641 3891 234
Rahavarat662122
Muut rahavarat41041
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 2941 9931 955
Varat yhteensä12 3919 29611 451
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma808080
Muuntoerot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto11 88611 03111 804
Kertyneet voittovarat-19 456-16 425-18 927
Oma pääoma yhteensä-7 490-5 314-7 044
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat12 2048 35810 995
Pitkäaikaiset velat yhteensä12 2048 35810 995
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat2 9591 9552 779
Ostovelat ja muut velat4 3353 7794 339
Lyhytaikaiset varaukset307215307
Lyhytaikaiset velat yhteensä7 6025 9497 425
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat7530375
Velat yhteensä19 88114 61018 495
Oma pääoma ja velat yhteensä12 3919 29611 451

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja-1 338-1 097-4 210
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset +4293081 232
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/-1-25
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/--838-526
Varausten muutos +/-0087
Rahoitustuotot ja -kulut +/-4993611 737
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta-493-422-1 676
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)-164-1-78
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)-130-133-12
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)149-7659
Käyttöpääoman muutos-144-211-31
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot9771195
Muut rahoituserät019247
Rahoituserät ja verot-97-90-442
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA-734-723-2 149
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin2191722 613
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-219-172-2 613
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut +05959
Winance / Bracknor Investment rahoitusjärjestely +0500918
Pitkäaikaisten lainojen nostot +9601132 421
Lyhytaaikaisten lainojen nostot +3101702 829
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut2712761 751
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA9985664 476
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-)45-329-287

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20188011 804-18 927-7 044
Kauden voitto/tappio-1 338-1 338
Muuntoero, laaja tulos00
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor082082
Osakeanti0000
Osakkeina toteutettavat optiot0000
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti00810810
31.3.20198011 886-19 456-7 490
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20178010 542-15 166-4 544
Kauden voitto/tappio-1 097-1 097
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor193193
Osakeanti295295
Osakkeina toteutettavat optiot0088
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti00-170-170
31.3.20188011 031-16 425-5 314

Lopetetut liiketoiminnot
(tilintarkastamaton)
Yhtiö ilmoitti 17.9.2014 siirtäneensä elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintansa perustamalleen täysin omistamalleen tytäryhtiölle Cencorp Automation Oy:lle. Edelleen, FTTK Company Limited on ostanut aiemmin allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti 70 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista. Edelleen FTTK käytti 17.12.2014 oikeutensa lunastaa loput 30 prosenttia Cencorp Automation Oy:n osakkeista ja osapuolet allekirjoittivat osto-option käyttöä koskevan sopimuksen. Valoe raportoi Q3/2014 alkaen elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä.
Tilikaudesta 2018 alkaen yhtiö ei enää raportoi erikseen jatkuvia ja lopetettuja toimintoja tuloslaskelmassaan, sillä lopetettuja toimintoja ei ole enää ollut. Tase-erät sisältävät vielä lopetettuihin toimintoihin kohdistuvia velkoja.
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan tasetiedot:
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Velat
Ostovelat ja muut velat7529875
Varaukset050
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat7530375
Myytävänä olevat nettovarat-75-303-75
Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminnan nettorahavirta:
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta0-3-12
Investointien rahavirta000

Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto43871 328
Liiketulos-839-738-2 468
% liikevaihdosta-1963,2 %-845,5 %-185,8 %
Käyttökate-410-430-1 236
% liikevaihdosta-960,1 %-492,7 %-93,1 %
Tulos ennen veroja-1 338-1 097-4 210
% liikevaihdosta-3132,2 %-1256,8 %-316,9 %
Taseen loppusumma12 3919 29611 451
Omavaraisuusaste %-60,5 %-57,3 %-61,5 %
Nettovelkaantumisaste %neg.neg.neg.
Bruttoinvestoinnit1341493 286
% liikevaihdosta314,1 %171,1 %247,4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot3812761 322
% liikevaihdosta892,7 %315,6 %99,5 %
Tilauskanta15 78216 84415 940
josta Etiopia15 83415 83415 834
Henkilöstö, keskimäärin251821
Henkilöstö, kauden lopussa251825
Koroton vieras pääoma4 4104 0774 414
Korollinen vieras pääoma15 16410 31313 774
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimentamaton)-0,08-0,09-0,28
Tulos/osake (laimennettu)-0,08-0,09-0,28
Oma pääoma/osake-0,44-0,42-0,47
Hinta/voitto-suhde (P/E)-4,61-7,43-0,48
Ylin kurssi0,801,351,35
Alin kurssi0,130,630,10
Keskikurssi0,301,010,53
Osakkeen kurssi kauden lopussa0,360,650,14
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR6,29,12,3
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%)Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%):Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%):Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Tulos/osake (EPS):Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
lukumäärä
Oma pääoma/osake:Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
P/E-lukuOsakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor Face Ltd – aurinkopaneleita / suunnittelupalveluja0022
Savcor Oy – tuotannon palveluja0012
Yhteensä0035
Tavaroiden ja palveluiden ostot
SCI Invest Oy – vuokra12024
Savcor Face Ltd – markkinointipalveluja008
SCI-Finance Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja161366
Savcor Technologies Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja222288
Savcor Oy – taloushallinnon palveluja1210
Oy Marville Ab – lakipalveluja604
Yhteensä5738199
Korkokulut ja muut rahoituskulut
SCI-Finance Oy191055
Savcor Technologies Oy8256283
Savcor Oy6624
Muut4229119
Yhteensä149101481
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä2 4611 2821 882
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä2 0112 0112 011
Pitkäaikainen vaihdettava laina lähipiiriltä0114114
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille718303630
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille743541820
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille361748547
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä221822
Savcor Invest B.V. on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja/tai hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Communications Pty Ltd ja Savcor Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
SCI-Finance Oy on Valoen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Oy Marville Ab on Valoen hallituksen varapuheenjohtaja Ville Parpolan määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR1-3/20191-3/20181-12/2018
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot120119490
Optio-ohjelma 2015 / laskennallinen IFRS 2 kirjaus0625

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvoKäypä arvo
1 000 EUR31.3.201931.3.2019
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset99
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 3641 364
Rahavarat107107
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen5 2075 207
Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset6 5186 518
Muut pitkäaikaiset velat479479
Vaihtovelkakirjalaina, lyhytaikainen136136
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset975975
Muut lainat, lyhytaikaiset1 0881 088
Muut lyhytaikaiset velat760760
Ostovelat ja muut korottomat velat1 7401 740
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Muut pitkäaikaiset ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 2,4 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt 0,1 miljoonan euron VVK-laina.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR31.3.201931.3.201831.12.2018
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa9 4867 4317 431
Poistot ja arvonalentumiset-429-308-1 232
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin1 0291703 286
Vähennykset000
Kirjanpitoarvo kauden lopussa10 0877 2939 486

Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR31.3.201931.3.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta475600525
Muut velat281281281
Annetut yrityskiinnitykset3 3553 3553 355
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät26562216
Myöhemmin erääntyvät4760514

Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Helsky, Petri

Suominen Oyj 15.5.2019 klo 15.10

Suominen Corporation – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Helsky, Petri
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Suominen Corporation
LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700Z1BNFYR9PRDF52_20190515134930_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-13
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009010862
Liiketoimen luonne: HANKINTA
(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 2,49 EUR
(2): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 2,49 EUR
(3): Volyymi: 843 Yksikköhinta: 2,49 EUR
(4): Volyymi: 448 Yksikköhinta: 2,49 EUR
(5): Volyymi: 447 Yksikköhinta: 2,49 EUR
(6): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 2,49 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 2 000 Keskihinta: 2,49 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-14
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009010862
Liiketoimen luonne: HANKINTA
(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 2,49 EUR
(2): Volyymi: 1 974 Yksikköhinta: 2,49 EUR
(3): Volyymi: 1 624 Yksikköhinta: 2,45 EUR
(4): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 2,45 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 3 688 Keskihinta: 2,47169 EUR

Lisätietoja:

Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, p. 050 540 9747

SUOMINEN OYJ

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 21 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 16.05.2019, sarjat 2019: L29N FI, 2019: S29N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany).

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusFortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj, Wärtsilä Oyj,
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä150 000 – 500 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TLONGFORNONF19FI4000374475Fortum OyjFI0009007132
TSHRTNESNONF24FI4000374483Neste OyjFI0009013296
TSHRTNOKNONF24FI4000374491Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF25FI4000374509Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF26FI4000374517Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF27FI4000374525Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF28FI4000374533Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF29FI4000374541Nokia OyjFI0009000681
TLONGNOKNONF21FI4000374558Nokia OyjFI0009000681
TLONGNOKNONF22FI4000374566Nokia OyjFI0009000681
TLONGNOKNONF23FI4000374574Nokia OyjFI0009000681
TLONGNOKNONF24FI4000374582Nokia OyjFI0009000681
TSHRTOUTNONF16FI4000374590Outokumpu OyjFI0009002422
TSHRTOUTNONF17FI4000374608Outokumpu OyjFI0009002422
TSHRTOUTNONF18FI4000374616Outokumpu OyjFI0009002422
TSHRTOUTNONF19FI4000374624Outokumpu OyjFI0009002422
TLONGOUTNONF20FI4000374632Outokumpu OyjFI0009002422
TLONGOUTNONF21FI4000374640Outokumpu OyjFI0009002422
TLONGOUTNONF22FI4000374657Outokumpu OyjFI0009002422
TSHRTWRTNONF16FI4000374665Wärtsilä OyjFI0009003727
TSHRTWRTNONF17FI4000374673Wärtsilä OyjFI0009003727

Tukholmassa 15.05.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-05-16

Pöyry Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019

Pöyry Oyj Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019

Pöyry Oyj Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019, 15.5.2019 klo 12.15

Yhdestoista peräkkäinen parantuneen kannattavuuden vuosineljännes

Tammi–maaliskuun 2019 keskeiset tunnusluvut
(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.)

Oikaistu liiketulos kasvoi 12,1 (8,9) miljoonaan euroon. Liiketulos oli 12,3 (8,4) miljoonaa euroa.
Liikevaihto oli 151,8 (131,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 15,4 %.
Tilauskanta kasvoi 2,8 % joulukuusta 2018 ja 5,3 % maaliskuusta 2018 ollen 551,3 (523,6) miljoonaa euroa.

1-3/1-3/Muutos,1-12/
Pöyry-konserni20192018%2018
Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa551,3523,65,3536,3
Liikevaihto yhteensä, milj. euroa151,8131,515,4579,5
Liiketulos, milj. euroa12,38,446,654,7
Liiketulos, % liikevaihdosta8,16,49,4
Oikaistu liiketulos, milj. euroa12,18,936,143,2
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta7,96,77,5
Tulos ennen veroja, milj. euroa11,17,352,458,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa7,3-2,4409,6114,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,140,0953,60,75
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,140,0953,60,75
Osakekohtainen tulos, oikaistu, euroa0,140,0945,40,56
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 vaikutusta-50,210,2-58,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %27,618,234,9
Henkilöstö keskimäärin raportointikaudella, kokopäiväisinä työntekijöinä4 9144 5847,24 700

Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Martin à Porta:

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes jatkoi liiketuloksen parannuksen sarjaa ja oli yhdestoista peräkkäinen edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi. Oikaistu liiketulos parani tällä vuosineljänneksellä 36 % edellisen vuoden vertailukauteen nähden ja oikaistu liiketulosprosentti oli 8 %. Saatujen tilausten määrä pysyi vahvalla tasolla ja tilauskanta kasvoi liikevaihdon 15 % kasvusta huolimatta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan kassavirta oli 7 miljoonaa euroa positiivinen. Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu vaikutti nettovelkaantumisasteeseen.

ÅF AB:n (publ) tekemä julkinen käteisostotarjous kaikista Pöyryn osakkeista toteutui 21.2.2019, mistä lähtien Pöyry on ollut osa ÅF Pöyry -konsernia. Vähemmistöosakkaiden lunastamista koskeva välimiesmenettely on käynnissä ja Pöyryn osakkeet poistetaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun välimiesmenettely on saatu päätökseen. Integraatio ÅF:n ja Pöyryn välillä on alkanut hyvin tarjoten monenlaisia mahdollisuuksia läpi koko organisaation.

Teollisuussektorimme kehitys on jatkunut vahvana erityisesti Euroopassa ja trendin ennustetaan jatkuvan. Muilla alueilla näkymät ovat vaihtelevat. Energiamarkkina Euroopassa tarjoaa muutamia valikoituja mahdollisuuksia ja säilyy vahvana erityisesti konsultointi- ja markkinamallinnus- sekä due diligence -palveluille. Infra-, vesi- ja ympäristömarkkinat ovat vakaat ja odotamme tasaista toimeksiantojen virtaa ydinmarkkinoillamme.

Markkinanäkymät vuodelle 2019

Yleisesti ottaen markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan samankaltaisina kuin edelliset 12 kuukautta. Kasvu euroalueella on jatkunut, mutta volatiliteetti pääomamarkkinoilla ja poliittinen epävarmuus saattavat vaikuttaa investointipäätöksiin. Aasiassa meille tärkeät markkinat jatkavat vahvoina ja tarjoavat mahdollisuuksia erityisesti energialiiketoiminnallemme. Lähi-idässä korkea kysyntä suolanpoistolle ja energiakapasiteetin lisäykselle jatkuu. Latinalaisen Amerikan näkymät ovat jakautuneet, Brasilian talous saattaa osoittaa elpymistä nopeammin kuin investointiaktiviteetin odotetaan lisääntyvän. Pohjois-Amerikan kysyntä jatkuu hyvänä, mutta USA:n asettamat kaupan rajoitukset ja mahdolliset vastatoimet luovat epävarmuutta sekä Pohjois-Amerikan että maailmanmarkkinoille.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Juuso Pajunen, talousjohtaja

ÅF Pöyry on merkittävä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Kehitämme maailmanlaajuisesti asiakkaillemme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat hyödyntämään kaupungistumisen ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Olemme yli 16 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä, uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreille ympäri maailman.

Making Future.

puh. 010 33 26632

Asiakastieto Groupin uudeksi tietohallintojohtajaksi (CIO) Jörgen Olofsson

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.5.2019 KLO 10.00

Asiakastieto Groupin uudeksi tietohallintojohtajaksi (CIO) Jörgen Olofsson

Jörgen Olofsson on nimitetty Asiakastieto Groupin tietohallintojohtajaksi (CIO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään marraskuun 2019 puoliväliin mennessä.

Jörgen Olofssonilla on pitkäaikainen kokemus tietohallinnon johto- ja kehitystehtävistä.

Tällä hetkellä hän työskentelee tietohallintojohtajana Svenska Spel -yhtiössä, jossa hän aloitti vuonna 2007. Aikaisemmin hän on toiminut järjestelmäkehityksestä vastaavana johtajana Ruotsin verovirastossa. Hänellä on tietotekniikan tutkinto Tukholman kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta.

Jörgen Olofsson aloittaa Asiakastieto Groupin johtoryhmässä korvaten väliaikaisen tietohallintojohtaja Anders Hugossonin, joka jatkaa nykyisessä tehtävässään Asiakastieto Groupin varatoimitusjohtajana.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Anders Hugosson
varatoimitusjohtaja
Puh. +46 (0)8 670 92 40

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

facebook twitter