Etusivu » Arkistot 13.5.2019

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.05.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

13.05.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.05.2019

Päivämäärä 13.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 365 kpl
Keskihinta/osake 7,7370 EUR
Ylin hinta/osake 7,7500 EUR
Alin hinta/osake 7,7000 EUR
Kokonaishinta 2 824,01 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.05.2019:

UNIAV 19 182 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 13052019.xlsx

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.05.2019

Orion Oyj ILMOITUS

13.05.2019 klo 18:30

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.05.2019

Päivämäärä 13.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ORNBV
Osakemäärä 9 906 kpl
Keskihinta/osake 29,0034 EUR
Ylin hinta/osake 29,1500 EUR
Alin hinta/osake 28,9100 EUR
Kokonaishinta 287 307,68 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.05.2019:

ORNBV 765 161 kpl

Orion Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054

Liite

ORION SBB 13052019.xlsx

BBS vahvistaa hallitusta tunnetulla biomateriaalien asiantuntijalla FT Ilkka Kangasniemellä

BBS vahvistaa hallitusta tunnetulla biomateriaalien asiantuntijalla FT Ilkka Kangasniemellä

BBS – Bioactive Bone Substitutes, ortobiologian innovaattori, ilmoittaa että kokenut FT Ilkka Kangasniemi on hyväksynyt tarjouksen liittyä yhtiön hallitukseen. FT Kangasniemi on huomattava biomateriaalien ja luuimplanttien asiantuntija ja hänen ammattitaitonsa tuo merkittävää lisäarvoa sekä yrityksen että Artebone®-tuoteperheen, luun korvike joka sisältää poron luusta uutettua kasvutekijää, jatkokehityksessä.

cid:a28452c9-3a7f-44e8-9fdf-389297b0d486@eurprd05.prod.outlook.comFT Kangasniemi on pitkän ja edelleen jatkuvan uransa aikana perustanut ja menestyksekkäästi edistänyt lukuisia biomateriaalialan yrityksiä, sekä ohjannut ja osallistunut lukuisiin alan tutkimusprojekteihin. Vuodesta 2009, FT Kangasniemi on ollut biomateriaalitieteen dosentti Turun Yliopistossa, Suomessa, missä hänen vastuualueellaan ovat uusien biomateriaalien kehitys ja osallistuminen niiden menestyksellinen kaupallistaminen. FT Kangasniemellä on yli 30 julkaisua, hän on ollut hakemassa useita patentteja, ollut perustamassa neljä biomateriaaliyritystä ja tuonut menestyksekkäästi useita tuotteita markkinoille.

Pekka Jalovaara, BBS:n toimitusjohtaja, kommentoi ”Tyytyväisinä ilmoitamme, että FT Kangasniemi on hyväksynyt tarjouksemme liittyä BBS:n hallitukseen. Koska FT Kangasniemi on henkilökohtaisesti osallistunut lukuisien biomateriaalituotteiden ja luuimplanttien kehittämiseen ja kaupallistamiseen, hänen asiantuntemuksensa tulee olemaan merkittävä panos onnistuneessa muutoksessa puhtaasta tutkimus- ja tuotekehitysyhtiöstä tulokselliseksi myyntiorganisaatioksi.”

”Yhdistetyn liiketoiminta- ja tutkimusasiantuntemukseni ansiosta, uskon että minulle on muodostunut vahvan ymmärrys, kuinka ja miten teknologioita voidaan soveltaa kliinisissä olosuhteissa, kuten myös prosessista varhaisesta tuotekehityksestä teknologian kaupallistamiseen, missä vaiheessa BBS on nyt. Uskon että kokemuksestani tulee olemaan paljon tukea, kun BBS nyt lähestyy markkinoita Artebonella® ja innolla liityn tämän lupaavan hallituksen jäseneksi” sanoi FT Kangasniemi.

BBS hankee parhaillaan CE-merkintää ensimmäiselle Artebone®-tuotteelle, joka on käyttövalmis ruisku, joka mahdollistaa kaupallistamisen. CE-merkin hakemusprosessi valmistuu vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Lisätietoja
Pekka Jalovaara, CEO
Phone: +358 505 52 92 75
E-mail: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Hannu Säynäjäkangas, CFO
Phone: +358 405 02 10 92
E-mail: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi.

Korjaus: Yhtiökokouksen 2019 päätökset

Korjaus: BBS yhtiökokouksen päätöksiä

Tämä julkaisu on korjaus 5. huhtikuuta 2019 klo 16.00 (UTC) julkaistun BBS yhtiökokouksen päätöksiä.

Korjaus viittaa päätökseen valita Ilkka Kangasniemi uudeksi hallituksen jäseneksi eikä uudelleen valituiksi hallituksen jäseniksi.

Lause: ”Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen, Hannu Säynäjäkangas ja Ilkka Kangasniemi.” on virheellinen ja luettava ”Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen ja Hannu Säynäjäkangas. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Ilkka Kangasniemi. ”

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään perjantaina 5.4.2019 alkaen kello 14.00 Oulussa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2018.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen ja Hannu Säynäjäkangas. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Ilkka Kangasniemi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 750 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta korvausta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 1 500 000 (miljoona ja viisisataa tuhatta) kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 5 090 520 osaketta. Vanhat valtuutukset päätettiin poistaa.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai kannustinjärjestelmä tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi viimeistään 12.4.2019 alkaen.

Oulussa huhtikuun 5. päivänä 2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Jalovaara

Puhelin: 050 552 9275, sähköposti: pekka.jalovaara(at)bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Hannu Säynäjäkangas

Puhelin: 040 502 1092, sähköposti: hannu.saynajakangas(at)bbs-artebone.fi

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi.

Outokumpu – Johtohenkilön liiketoimet: Julia Woodhouse

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
Johtohenkilön liiketoimet
13.5.2019 klo 16:45

Outokumpu – Johtohenkilön liiketoimet: Julia Woodhouse

Outokumpu Oyj on saanut hallituksen jäsen Julia Woodhouselta markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) edellyttämän ilmoituksen osakkeiden vastaanottamisesta. Outokummun yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön omina osakkeina. Tarkemmat tiedot alla olevassa taulukossa.

Johtohenkilön nimiJulia Woodhouse
Johtohenkilön asema liikkeeseenlaskijassaHallituksen jäsen
LiikkeeseenlaskijaOutokumpu Oyj
Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus5493009YRUJJDCFF0R80
Ilmoituksen luonneEnsimmäinen ilmoitus
Liiketoimen päivämäärä9.5.2019
KauppapaikkaKauppapaikan ulkopuolella
Liiketoimen luonneOsakepalkkion vastaanottaminen
InstrumenttiOutokummun osake (OUT1V, ISIN-koodi: FI0009002422)
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedotMäärä: 9 225Hinta: 0,0 (EUR)
Liiketoimen yhdistetyt tiedotMäärä: 9 225Hinta: 0,0 (EUR)
Instrumentin kokonaisomistus kaupan jälkeen9 225 kpl

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Outokumpu – Johtohenkilön liiketoimet: Vesa-Pekka Takala

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
Johtohenkilön liiketoimet
13.5.2019 klo 16:45

Outokumpu – Johtohenkilön liiketoimet: Vesa-Pekka Takala

Outokumpu Oyj on saanut hallituksen jäsen Vesa-Pekka Takalalta markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) edellyttämän ilmoituksen osakkeiden vastaanottamisesta. Outokummun yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön omina osakkeina. Tarkemmat tiedot alla olevassa taulukossa.

Johtohenkilön nimiVesa-Pekka Takala
Johtohenkilön asema liikkeeseenlaskijassaHallituksen jäsen
LiikkeeseenlaskijaOutokumpu Oyj
Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus5493009YRUJJDCFF0R80
Ilmoituksen luonneEnsimmäinen ilmoitus
Liiketoimen päivämäärä9.5.2019
KauppapaikkaKauppapaikan ulkopuolella
Liiketoimen luonneOsakepalkkion vastaanottaminen
InstrumenttiOutokummun osake (OUT1V, ISIN-koodi: FI0009002422)
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedotMäärä: 9 225Hinta: 0,0 (EUR)
Liiketoimen yhdistetyt tiedotMäärä: 9 225Hinta: 0,0 (EUR)
Instrumentin kokonaisomistus kaupan jälkeen9 225 kpl

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 3 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 14.05.2019, sarjat 2019: L28N FI, 2019: S28N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany).

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusDAX Index (Germany)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä2 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTDAXNONF105FI4000374442DAX Index (Germany)DE0008469008
TSHRTDAXNONF106FI4000374459DAX Index (Germany)DE0008469008
TSHRTDAXNONF107FI4000374467DAX Index (Germany)DE0008469008

Tukholmassa 13.05.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-05-14

KORJAUS: Cramo Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän ennen Siirtokelpoiset tilat (Adapteo) -liiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella

logo.gif

Cramo Oyj Lehdistötiedote 13.5.2019, 13.30

Aiemmin tänään julkaistussa pääomamarkkinamarkkinapäivää koskevassa lehdistötiedotteessa oli virheellinen ilmoittautumislinkki. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä linkistä (https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=295955a37636b275ed80f8740c482654fa31d96&Origin=Direct).

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, Adapteo (osittaisjakautumisen toteuduttua), puh: +46 73 022 19 36, email: philip.isell@adapteo.com
Timo Pirskanen, talousjohtaja, Adapteo (osittaisjakautumisen toteuduttua), puh: +46 73 022 19 36, email: timo.pirskanen@adapteo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Cramo Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän ennen Siirtokelpoiset tilat (Adapteo) -liiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella

logo.gif

Cramo Oyj Lehdistötiedote 13.5.2019, 12.00

Cramo Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän Siirtokelpoiset tilat (Adapteo) -liiketoiminnalle 10.6.2019 Tukholmassa. Adapteon erillisen listautumisen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannen neljänneksen aikana.

Cramo Oyj järjestää sijoittajille, analyytikoille ja medioille suunnatun pääomamarkkinapäivän “Adapteo – Northern European leader in modular space” – 10.6.2019 Tukholmassa. Tilaisuutta isännöi Philip Isell Lind af Hageby, Adapteon toimitusjohtaja sekä Timo Pirskanen, Adapteon talousjohtaja.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Cramon hallitus on päättänyt Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan (Adapteon) eriyttämisestä osittaisjakautumisella. Adapteon erillisen listautumisen Nasdaq Tukholmaan odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannen neljänneksen aikana. Cramo Oyj:n hallituksen 18.2.2019 hyväksymän jakautumissuunnitelman mukaisesti suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.7.2019.

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Adapteo tarjoaa palveluitaan ja ratkaisujaan lähtökohtaisesti sosiaalisen infrastruktuurin loppuasiakassegmenteille, kuten kouluille, päiväkodeille, sosiaali- ja terveyspalveluille sekä erikoismajoitustiloille, sekä lisäksi toimisto- ja muille loppuasiakassegmenteille.

Tietoa tapahtumasta
Pääomamarkkinapäivän tarkoituksena on antaa tietoa Adapteon liiketoimintamallista ja liiketoiminta-alueista, mukaan lukien markkinat, joilla Adapteo toimii, esitellä keskeisiä vahvuuksia ja strategiaa sekä keskustella viimeaikaisista taloudellisista tuloksista ja taloudellisista tavoitteista. Päivään sisältyy vierailu Adapteon moduulitiloissa sekä esitykset Philip Isell Lind af Hagebylta, Timo Pirskaselta ja valituilta muilta Adapteon johtoryhmän jäseniltä.

Alla on esitetty tapahtuman alustava ohjelma. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille ja julkaistaan Cramon verkkosivuilla www.cramogroup.com kesäkuussa 2019.

Aikataulu (UTC+1)Ohjelma ja tapahtumapaikka
10.00-11.00Vierailu Adapteon moduulitiloissa
Paikka: Adapteo AB:n konttori, Nova modules
Osoite: Hasselgränd 5 (Hasselgatan 2 vieressä), 194 37 Upplands Väsby
Vierailun jälkeen järjestetään ryhmäkuljetus seuraavaan tapahtumapaikkaan

11.30-12.30Lounas
Paikka: Kapitel 8
Osoite: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Tukholma

12.30-16.00 (arvio)Adapteon johtoryhmän esitykset
Paikka: Kapitel 8, Sankta Klara -konferenssisali
Osoite: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Tukholma

Taltiointi esityksistä on saatavilla konsernin verkkosivuilla www.cramogroup.com tapahtuman jälkeen. Esitykset ja esitysmateriaalit ovat englanniksi.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä linkistä (ilmoittautumissivu on englanniksi). Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.6.2019.

Cramolle jäävän Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminnan pääomamarkkinapäivä järjestetään syyskuun puolivälissä 2019
Cramon Kone ja laitevuokraus-liiketoiminnalle järjestetään pääomamarkkinapäivä osittaisjakautumisen jälkeen syyskuun puolivälissä 2019. Tapahtumassa Cramo kertoo jakautumisen jälkeisestä strategiastaan sekä taloudellisista tavoitteistaan. Lisätietoja ja tarkka päivämäärä julkistetaan osittaisjakautumisen jälkeen.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, Adapteo (osittaisjakautumisen toteuduttua), puh: +46 73 022 19 36, email: philip.isell@adapteo.com
Timo Pirskanen, talousjohtaja, Adapteo (osittaisjakautumisen toteuduttua), puh: +46 73 022 19 36, email: timo.pirskanen@adapteo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Kalmar laajentaa AutoRTG-järjestelmää Dublin Ferryport Terminalsilla toiminnan tehostamiseksi edelleen

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 13. TOUKOKUUTA 2019 KLO 11

Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt Dublinin Ferryport Terminalsin (DFT) kanssa sopimuksen Kalmar AutoRTG -järjestelmän laajentamisesta kahdella uudella automatisoidulla mobiilipukkinosturilla. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2019 toisen kvartaalin tilauskantaan, ja nosturit on tarkoitus toimittaa vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Irish Continental Groupiin kuuluva DFT on Dublinin satamassa toimiva moderni konttisatama, joka käsittelee vuosittain 380 000 TEU:ta. Tilaus on osa DFT:n investointiohjelmaa, jonka pyrkimyksenä on mahdollistaa terminaalin tuleva kasvu ottamalla käyttöön uusimpia teknologioita.

DFT: n nykyinen Kalmar AutoRTG -järjestelmä koostuu kahdesta Kalmar AutoRTG -mobiilipukkinosturista, joissa konttien pinoaminen on täysin automatisoitu ja rekkojen käsittely on kauko-ohjattua. Kauko-ohjaus tapahtuu kahdella etähallintapöydällä, jotka käyttävät Kalmarin TLS-laitehallintajärjestelmää. Terminaalissa toimiva Kalmarin asiantuntijatiimi huolehtii järjestelmän huollosta ja teknisestä tuesta. Ratkaisu tarjoaa DFT:lle myös toimialan parhaan turvallisuusratkaisun, johon liittyvä kulunvalvontajärjestelmä esimerkiksi varmistaa sen, ettei henkilökunta pääse nosturialueelle, kunnes se on turvallinen.

Kalmar AutoRTG -järjestelmän TLS:n aikataulutuksesta on rajapinta Kalmar Key -järjestelmään. Koska aikataulutus tapahtuu laitehallintajärjestelmässä (TLS) toiminnanohjausjärjestelmän (TOS) sijaan, DFT kykenee paremmin optimoimaan toimintojaan. Ratkaisu säästää aikaa ja auttaa vähentämään konttisiirtojen energiankulutusta, sillä TLS-järjestelmällä on pääsy sekä nostureiden statusta ja sijaintia koskevaan tietoon että konttivaraston ja terminaalin muita toimintoja koskeviin tietoihin.

Alec Colvin, konttitoiminnoista vastaava johtaja, Dublin Ferryport Terminals: “Meistä on hienoa jatkaa pitkää yhteistyötämme Kalmarin kanssa. He ovat osoittaneet sitoutumisensa sekä asiantuntemuksensa sataman automaatioteknologiassa. Uskomme, että uudet AutoRTG-nosturit ja niihin liittyvä teknologia ovat ratkaisevan tärkeitä terminaalimme turvallisuuden ja tehokkuuden jatkuvassa parantamisessa kaikessa toiminnassamme Irlannissa.”

Ilkka Annala, johtaja, Intelligent Crane Solutions, Kalmar: “AutoRTG-järjestelmämme on osoittautunut erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi DFT:lle. Se on auttanut heitä automatisoimaan ja optimoimaan terminaalin toimintoja sekä samalla ylläpitämään korkeaa turvallisuustasoa terminaalissa. Asteittainen lähestymistapamme automaatioon on ainutlaatuinen, ja se mahdollistaa terminaaleille automaation käyttöönoton heille sopivassa tahdissa. Olemme iloisia, että DFT pääsee nyt nauttimaan ratkaisun hyödyistä. Odotamme innolla yhteistyömme jatkumista heidän kanssaan.”

Lisätietoja medialle:

Ilkka Annala, johtaja, Intelligent Crane Solutions, Kalmar, puh. 040 553 4851

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liite

Kuva: Kalmar AutoRTG.jpg

facebook twitter