Etusivu » Arkistot 9.5.2019

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.05.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

09.05.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.05.2019

Päivämäärä 09.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 330 kpl
Keskihinta/osake 7,6500 EUR
Ylin hinta/osake 7,6500 EUR
Alin hinta/osake 7,6500 EUR
Kokonaishinta 2 524,50 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 09.05.2019:

UNIAV 18 617 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 09052019.xlsx

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.05.2019

Orion Oyj ILMOITUS

09.05.2019 klo 18:30

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.05.2019

Päivämäärä 09.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ORNBV
Osakemäärä 35 000 kpl
Keskihinta/osake 29,4723 EUR
Ylin hinta/osake 29,7500 EUR
Alin hinta/osake 29,1500 EUR
Kokonaishinta 1 031 530,50 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 09.05.2019:

ORNBV 721 255 kpl

Orion Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054

Liite

ORION SBB 09052019.xlsx

Incap Oyj:

Incap Oyj
Liiketoimintakatsaus Q1/2019 9.5.2019 klo 16.45 (EEST)

Korjaus Incapin tammi-maaliskuun 2019 liiketoimintakatsaukseen

Incapin 8.5. julkaistun tammi-maaliskuun 2019 liiketoimintakatsauksen taulukossa oli virhe koskien koko vuoden 2018 tulostietoja. Oikea katsauskauden tulos vuodelta 2018 on 5,7 miljoonaa euroa, ja liikevoiton (EBIT) osuus liikevaihdosta vuonna 2018 oli 14,5 %.

Alla tiedote korjattuna:

Incapin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019: Kasvu jatkui, kannattavuus parani

Avainluvut tammi-maaliskuu 2019 (tilintarkastamattomat)
– Liikevaihto 18,5 milj. euroa; kasvua 48 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (1-3/2018: 12,5 milj. euroa)
– Liikevoitto (EBIT) 2,8 milj. euroa; kasvua 146 % (1-3/2018: 1,1 milj. euroa)
– Katsauskauden tulos 2,2 milj. euroa: kasvua 207 % (1-3/2018: 0,7 milj. euroa)
– Ohjeistus vuodelle 2019: Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan suurempia kuin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Avainluvut
(ei tilintarkastettu)
1-3/20191-3/2018Muutos, %1-12/2018
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
18,512,548,2 %59,0
Liikevoitto (EBIT),
miljoonaa euroa
2,81,1145,6 %8,5
EBIT,
% liikevaihdosta
15,3 %9,2 %14,5 %
Katsauskauden tulos, miljoonaa euroa2,20,7207,0 %5,7

Incap-konsernin liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua sekä Virossa että Intiassa. Intiassa tehtaan laajennus ja uusi tuotantolinja sekä Viron toimintojen kehittäminen viime vuonna ovat tehostaneet tuotantoa odotetusti. Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 48,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 18,5 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti uusien asiakkaiden tuomat projektit. Myös kysyntä vakiintuneilta asiakkailta jatkui vahvana.

Tammi-maaliskuun tulos oli 2,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 145,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 9,2 prosentista 15,3 prosenttiin.

Konsernin rahoitusasema oli edelleen vakaa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 52,6 (43,9) prosenttia.

IFRS 16 käyttöönoton vaikutukset

Incap otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa vertailutietoja ei oikaista.

IFRS 16:n käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon siitä huolimatta, että vuokravelan korkokomponentti kirjataan rahoitustuottoiin ja kuluihin. IFRS 16:n käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta myöskään konsernin omaan pääomaan. Liiketoiminnan rahavirta kasvaa rahoitukseen kirjattavan vuokravelan pääomakomponentin vuoksi. Muutos lisää konsernin taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten ja vuokravastuiden määrää 0,8 miljoonalla eurolla.

Incap ei sovella IFRS 16 -standardia vuokrasopimuksiin, joissa vuokra-aika on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi sopimuksen alkamisajankohtana tai irtisanottavissa ilman sanktioita 12 kuukauden aikana, poikkeuksena kuitenkin Viron yksikön vuokraama tuotanto- ja toimistotila Kuressaaressa. Lukumääräisesti suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on lyhytkestoisia tai arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia sopimuksia, jotka käsitellään operating lease -käsittelytavalla. Incapilla ei ole toimintaa vuokranantajana.

Lähiajan näkymät

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö toistaa 18.4.2019 antamansa arvion, jonka mukaan konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan suurempia kuin vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa eikä komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Otto Pukk, toimitusjohtaja:

“Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes oli poikkeuksellisen hyvä Incapille. Saimme useita uusia projekteja uusilta asiakkailta ja samaan aikaan kysyntä jatkui vahvana myös vakiintuneessa asiakaskunnassamme.

Ilahduttavaa on myös se, että onnistuimme kasvattamaan tuotantomääriämme merkittävästi ilman merkittävää yleiskustannusten kasvua. Tämä on selkeä osoitus prosessiemme ja henkilöstömme joustavuudesta.

Liikevaihtomme kasvoi 12,5 miljoonasta eurosta 18,5 miljoonaan euroon, ja liikevoittomme kasvoi 1,1 miljoonasta eurosta 2,8 miljoonaan euroon. Kannattavuuden poikkeuksellisen suuri parannus, 146 prosenttia, selittyy pääosin sillä, että saimme kaudella päätökseen useita projekteja. Korostankin vielä, että kuluneen neljänneksen liikevoitto oli poikkeuksellisen hyvä valmiiden projektien ajoittumisen vuoksi.

Toimialan yleiset näkymät ovat hyvät, sillä elektroniikan käyttö erilaisissa sovelluksissa laajenee kaikkialla maailmassa, mutta elektroniikan sopimusvalmistajana tiedämme, että meidän on pystyttävä sopeutumaan nopeasti mahdollisiin markkinamuutoksiin. Komponenttien saatavuusongelmat ovat alalla jatkuneet, ja jatkamme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, jotta voimme edelleen varmistaa toimitukset sovitussa ajassa asiakkaillemme.”

Yhtiön raportointi vuonna 2019

Incap julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta keskiviikkona 14.8. ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta keskiviikkona 6.11.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 820 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Hoivatilat Oyj: Suomen Hoivatilat Oyj:n uusi nimi Hoivatilat Oyj on rekisteröity kaupparekisteriin

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 9.5.2019 kello 16:40 EEST

Suomen Hoivatilat Oyj:n uusi nimi Hoivatilat Oyj on rekisteröity kaupparekisteriin

Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2019 päätetty nimenmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin 9.5.2019. Yhtiön uusi toiminimi on Hoivatilat Oyj, englanniksi Hoivatilat Plc.

Lisätietoja:

Tommi Aarnio, talousjohtaja, p. 0407563773

HOIVATILAT OYJ

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt noin 180 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea.

Uponor sijoittaa 6 miljoonaa dollaria lisää Phyniin

Uponor Oyj Sijoittajauutinen 9.5.2019 16.00

Uponor sijoittaa 6 miljoonaa dollaria lisää Phyniin

Uponor ja Belkin ovat molemmat päättäneet sijoittaa 6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, yhteensä 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, lisää yhteisyritykseensä Phyniin tämän vuoden aikana. Uusi sijoitus käytetään käynnissä oleviin veteen liittyvien älytuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä kasvun hakemiseen Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla.

”Toimme Phyn Plus -tuotteen Euroopan markkinoille maaliskuussa, aloittaen Suomesta, Ruotsista, Ranskasta ja Espanjasta. Tuote lanseerataan muissa Euroopan maissa tämän vuoden aikana. Asiakkaamme ovat osoittaneet suurta kiinnostusta uutta tuotetta kohtaan, mutta uuden tuotekategorian luominen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Siksi myös tämä lisäsijoitus tarvittiin”, kommentoi Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Phyn Plus on älykäs vedenvalvontayksikkö joka valvoo kodin käyttövesijärjestelmää ympäri vuorokauden havaitakseen mahdolliset vuodot sekä säästääkseen vettä ja rahaa. Patentoidun koneälyteknologian avulla Phyn Plus mittaa muutoksia veden paineessa havaitakseen ongelmat reaaliajassa. Järjestelmän avulla vedenjakelu voidaan tarvittaessa etäsulkea, mikä auttaa estämään kalliit vahingot. Phyn Plus tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja vedenkäytöstä, joka antaa kodinomistajille mahdollisuuden seurata vedenkulutustaan koko asunnossa Phyn-mobiilisovelluksen avulla.

Uponor Oyj ja Belkin International perustivat Phyn yhteisyrityksen heinäkuussa 2016 kehittääkseen rakennusten veden mittaamiseen ja vedenkulutuksen vähentämiseen liittyvää teknologiaa. Yhteisyritys perustettiin sekä Yhdysvaltoihin että Eurooppaan. Sekä Uponor että Belkin omistavat 50 prosentin osuuden yhteisyrityksestä.

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

Uponor lyhyesti

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Privanet Group Oyj:n osakemäärä on noussut 15 454 317 osakkeeseen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
09.05.2019 kello 15.35

Privanet Group Oyj:n osakemäärä on noussut 15 454 317 osakkeeseen

Privanet Group Oyj tiedotti 25.4.2019 suunnatusta osakeannista, jossa St1 Nordic Oy:n pitkäaikaisen toimitusjohtajan, nykyisin St1:n hallituksen jäsenenä toimivan Kim Wiion sijoitusyhtiö Mininvest Oy merkitsi 1,4 miljoonaa Privanet Groupin uutta osaketta.

Osakeannissa annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään. Privanet Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja osakekannan tuottama äänimäärä 9.5.2019 on 15 454 317 osaketta.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdeksällä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement090519

Valoen omien osakkeiden mitätöinti ja maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Valoe Oyj Pörssitiedote 9.5.2019 klo 13.35

VALOEN OMIEN OSAKKEIDEN MITÄTÖINTI JA MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN

Valoen omien osakkeiden mitätöinti

Valoe Oyj:n ja Bracknor Investmentin 19.4.2017 allekirjoittamaan rahoitussopimukseen liittyen Valoe on aiemmin päättänyt maksuttomista osakeanneista yhtiölle itselleen. Päätösten mukaisesti osakeanneissa yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita voidaan käyttää vain Bracknor Investmentin rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja niiltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Bracknor Investmentille, yhtiö mitätöi ne. Yhtiön ja Bracknor Investmentin välinen rahoitussopimus on päättynyt 19.10.2018. Rahoitussopimusta varten annetuista ja yhtiön merkitsemistä osakkeista yhtiön hallussa on edelleen 314.367 yhtiön osaketta.

Yhtiön hallitus on päättänyt mitätöidä yhtiön hallussa olevat Bracknor Investmentin rahoitusjärjestelyä varten annetut osakkeet, yhteensä 314.367 osaketta. Osakkeiden mitätöinnin merkintä kaupparekisteriin tapahtuu arviolta 15.5.2019. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 16.821.971 osaketta.

Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Valoen hallitus on päättänyt yhtiön ja Winancen välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä 1.718.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja yhtiö on merkinnyt kaikki sille osakeannissa suunnatut yhteensä 1.718.000 osaketta.

Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen edellä mainitun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että yhtiön hallussa olevia uusia osakkeita annetaan Winancelle sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winancelle edellä sanotun mukaisesti, yhtiö mitätöi ne.

Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen (huomioiden yllä mainittu osakkeiden mitätöinti) yhtiöllä on kaikkiaan 18.539.971 osaketta, joista yhteensä 1.718.000 on yhtiön hallussa.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 15.5.2019 ja yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 16.5.2019.

Mikkelissä 9. päivänä toukokuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Uponor Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Uponor Oyj Pörssitiedote 9.5.2019 13.00

Uponor Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Uponor Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty Ville Kivelä (Oras Invest Oy), Henrika Vikman (Nordea Funds Oy) ja Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma) sekä hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi (asiantuntijajäsen). Toimikunnan jäsenet valitsivat Ville Kivelän puheenjohtajaksi.

Uponor Oyj:n nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai tällaisen osakkeenomistajan edustajaa.

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen maaliskuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden huhtikuun 30. päivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus on laskettu osakasluettelon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna viimeistään huhtikuun 29. päivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Lisätietoja:
Reetta Härkki
Päälakimies
puh. 020 129 2835

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Säästäminen ja sijoittaminen luovat uskoa tulevaan – tulojen suuruus ei merkitse

Säästäminen ja sijoittaminen luovat suomalaisille uskoa tulevaisuuteen, kertoo Aktian teettämä kyselytutkimus. Ilmiö ei ole riippuvainen säästäjän tai sijoittajan tulotasosta, vaan pienituloiset säästävät ja sijoittavat suomalaiset ovat yhtä luottavaisia kuin suurituloiset. Taloudellisen turvan tuomaan hyvinvointiin pääsee kiinni jo pienemmälläkin summalla.

Aktian teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset, jotka säästävät tai sijoittavat, ovat luottavaisempia tulevaisuuden suhteen kuin ne, joilla ei ole lainkaan säästöjä. Suomalaisista, joilla ei ole säästöjä tai sijoituksia, ainoastaan 45 prosenttia koki olevansa luottavaisia tulevaisuuden suhteen, kun taas suomalaisista, joilla on säästöjä, vastaava osuus on 62 prosenttia. Ilmiö toistuu kaikissa tuloluokissa.

”Luottavaisuus tulevaisuuteen rakentuu nimenomaan säästämisestä ja sijoittamisesta, ei siitä kuinka varakas henkilö on tai kuinka paljon hänellä on mahdollisuus laittaa syrjään. Alle 25 000 vuodessa tienaavat ja yli 75 000 vuodessa tienaavat, säästävät ja sijoittavat henkilöt ovat yhtä luottavaisia tulevaisuuden suhteen”, kertoo Aktian Premium Banking -henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sam Olin.

Kyselyssä selvisi myös, että ne suomalaiset, jotka eivät säästä tai sijoita, ovat ahdistuneempia kuin säästävät ja sijoittavat henkilöt.

”Taloudellisella varautumisella ja turvalla – tai itse asiassa jo niiden tavoittelulla – on tutkimuksen mukaan selkeä yhteys suomalaisten hyvinvointiin. Hienoa on, että ilmiö ei ole riippuvainen tulotasosta ja lähes jokainen suomalainen voi hyötyä siitä. Kannustan kaikkia kokeilemaan säästämistä ja sijoittamista. Alkuun pääsee hyvin jo pienemmillä summilla”, Olin sanoo.

Säästäjät ja sijoittajat ovat muita pitkäjänteisempiä ja määrätietoisempia

Kyselyn mukaan säästävät ja sijoittavat suomalaiset arvioivat olevansa myös pitkäjänteisempiä ja määrätietoisempia, kuin ne, jotka eivät säästä tai sijoita. Olinin mukaan säästämistä ja sijoittamista helpottaakin selkeä tavoite. Myös säästämisen säännöllisyys auttaa tekemään siitä osan arjen rutiineja.

”Tavoite motivoi, oli kyse lomamatkasta, omasta asunnosta tai vaikkapa taloudellisesta riippumattomuudesta ja varhaisesta eläköitymisestä. Siksi suosittelen miettimään haaveitaan ja unelmiaan ja sitä, mitä säästämisellä haluaa tavoitella. Sen perusteella ratkeaa myös itselle sopiva tapa säästää. Monet kokevat kuukausittaiset siirrot palkkapäivänä kätevimmäksi. Osa siirtää suuremman summan kerrallaan harvemmin.”

”Kaikkein tärkeintä säästämisessä ja sijoittamisessa on kuitenkin sen aloittaminen. Ilman sitä jää paitsi taloudellisesta turvasta ja kyselymme mukaan myös sen tuomasta hyvinvoinnista. Mitä aikaisemmin aloittaa, sitä paremmat varat toiveiden toteuttamiseen ehtii kerätä”, Olin jatkaa.

Aktian teettämän kyselyn toteutti Prior, ja aineistonkeruu tehtiin Bilendin nettipaneeleissa helmikuussa 2019. Kysymyksiin vastasi 1 199 18–75-vuotiasta suomalaista. Kysely on kansallisesti edustava.

Lisätietoja:
Sam Olin, Aktia, johtaja, Premium Banking-asiakkaat, sam.olin@aktia.fi, 050 313 8290

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 370 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Valmet toimittaa toisen pehmopaperin tuotantolinjan Fadercolle Algeriaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 9.5.2019 klo 11.00

Valmet toimittaa täydellisen Advantage DCT 100HS -pehmopaperilinjan Fadercolle Algeriaan. Tilaukseen sisältyy myös uudelleenrullain sekä kattava automaatiopaketti, johon kuuluvat prosessin- ja laadunohjausratkaisut.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Uusi tuotantolinja asennetaan yhtiön Setifissä Algeriassa sijaitsevalle Warak-tehtaalle. Käynnistys tapahtuu suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2020. Valmet on aiemmin toimittanut tehtaalle Advantage DCT100+ -pehmopaperilinjan, joka käynnistettiin vuonna 2015.

Uusi pehmopaperilinja täyttää Fadercon lisäkapasiteettitarpeen pehmopaperituotteiden valmistuksessa. Warak-tehdas valmistaa tällä hetkellä lastenvaippoja, terveyssiteitä, aikuisten vaippoja ja pehmopaperia kotimaan markkinoille ja ympäröiviin maihin. Uusi tuotantolinja tukee Fadercon pyrkimystä vakiinnuttaa asemansa Algerian johtavana toimijana alallaan saavuttamalla 35 prosentin markkinaosuus vuonna 2019. Vuotuisella 30 000 tonnin tuotannonlisäyksellä Algeria siirtyy pehmopaperituotteiden tuojasta niiden viejäksi.

“Investointi Valmetin Advantage DCT -teknologiaan, uusi tuotantoyksikkö, tehostaa tuotantoamme ja tukee pyrkimystämme saavuttaa viidenneksi suurimman viejän asema Välimeren alueella. Toimintamme ulottuu jo muun muassa Marokkoon, Tunisiaan, Libyaan, Mauritaniaan, Senegaliin, Togoon, Maliin, Guinean Conakryyn ja Qatariin”, sanoo Fadercon toimitusjohtaja Amor Habes.

“Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme jatkaa vuonna 2013 alkanutta yhteistyötämme Fadercon kanssa tämän uuden, korkealaatuisen pehmopaperikapasiteetin asennuksen myötä. Valmetin johtava Advantage DCT -teknologia sekä Reelite ENS -uudelleenrullain tukevat Fadercon pyrkimystä valmistaa ensiluokkaista pehmopaperia”, sanoo Valmetin Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikön myyntipäällikkö Bernhard Glifberg.

Toimituksen tekniset tiedot

Uuden pehmopaperikonelinjan leveys on 2,8 m ja suunnittelunopeus 2 000 m/min. Se kasvattaa Fadercon nykyistä pehmopaperituotteiden tuotantoa 30 000 tonnilla vuodessa.

Valmetin toimitukseen kuuluu kokonainen pehmopaperinvalmistuslinja, joka sisältää paalinkäsittelyn, massankäsittelyjärjestelmän, Advantage DCT 100HS -pehmopaperikoneen, uudelleenrullaimen ja apujärjestelmät. Pehmopaperikoneessa on OptiFlo II TIS -perälaatikko, valurautainen jenkkisylinteri, Advantage-teknologiat ViscoNip-puristin, AirCap-huuva ja WetDust-pölynkäsittelyjärjestelmät sekä F(O)CUS-uudelleenrullain, jossa käytetään ainutlaatuista ENS-teknologiaa. Massankäsittelylinjalla on käytössä OptiSlush-pulpperi, OptiFiner-kartiojauhimet ja -nuppukuidutin sekä OptiScreen-teknologia.

Lisäksi toimitus sisältää automaatiopaketin, jossa on mukana Valmet DNA -prosessiohjaukset ja Valmet IQ -laadunohjaus. Täydellinen asennusvalvonta, koulutus, käynnistys ja käyttöönotto kuuluvat myös toimitukseen. Toimitus perustuu Valmetin kokonaistehdassuunnitteluun.

Valmetin Advantage DCT 100HS -pehmopaperikone

Tietoja asiakkaasta Faderco Warak

Faderco on algerialainen yhtiö, joka toimii teollisen hygienian alalla ja toimittaa puuvillasta johdettuja tuotteita ja hygieniatarvikkeita, joissa on imukykyiset tyynyt. Yhtiö perustettiin vuonna 1986, ja siitä tuli osakeyhtiö vuonna 2009. Nykyään Fadercolla on yli 1 800 työntekijää, 11 tuotemerkkiä seitsemällä strategisella liiketoiminta-alueella ja kaksi tytäryhtiötä, ja se tavoittelee vakaata ja vahvaa kansainvälistä asemaa.

Yhtiö valmistaa lastenvaippoja, aikuisten vaippoja ja paperituotteita heinäkuussa 2012 Setifissä avatussa teollisuuslaitoksessa. Lisäksi yhtiöllä on toinen tuotantolaitos Algerissa. Tukkumyynti ja suora myynti mukaan lukien Fadercon kaupalliset toiminnot kattavat 80 % Algerian kansallisesta alueesta. Lisäksi yhtiö vie tuotteita muihin luoteis-Afrikan maihin sekä Saharan eteläpuolisiin maihin.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Bernhard Glifberg, myyntipäällikkö, Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikkö, Valmet, puh. +46 705 171 427
Jan Erikson, myyntijohtaja, Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikkö, Valmet, puh. +46 705 171 490

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää:www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite

Valmetin Advantage DCT 100HS -pehmopaperikone.jpg

facebook twitter