Etusivu » Arkistot 6.5.2019

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Jari Isoaho

logo.jpg

Aspocomp Group Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 6.5.2019 klo 13.30

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Jari Isoaho

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Isoaho, Jari

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Aspocomp Group Oyj

LEI: 743700W8ZIJAMXWWWD26

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700W8ZIJAMXWWWD26_20190506112103_1

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-03

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008080

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 5000 Keskihinta: 0.00 EUR

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Antti Ojala

logo.jpg

Aspocomp Group Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 6.5.2019 klo 13.30

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Antti Ojala

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ojala, Antti
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Aspocomp Group Oyj
LEI: 743700W8ZIJAMXWWWD26

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700W8ZIJAMXWWWD26_20190506112103_4
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-03
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008080
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 5000 Keskihinta: 0.00 EUR

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Ilkka-Yhtymän osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Ilkka-Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 6.5.2019, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2019

TAMMI-MAALISKUU 2019
– Liikevaihto 8 868 tuhatta euroa (9 231 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 482 tuhatta euroa (1 973 tuhatta euroa)
– Vertailukauden 1-3/2018 liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 338 tuhatta euroa (392 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 5,4 prosenttia (21,4 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,8 (4,2)
– Nettorahoituserät olivat 2 932 tuhatta euroa (-166 teur). Katsauskaudella 1-3/2019 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 3 414 tuhatta euroa (1 806 tuhatta euroa) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 399 tuhatta euroa (1 495 teur).
– Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (2 450 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta.
– Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 399 tuhatta euroa (3 945 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,13 euroa (0,06 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,13 euroa (0,16 euroa)
– Omavaraisuusaste 91,9 % (61,2 %)
– Nettovelkaantumisaste -54,0 % (41,1 %)

AVAINLUVUT, jatkuvat toiminnot

(1000 eur)1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihto8 8689 23136 476
Liikevoitto4821 9733 534
Voitto/ tappio ennen veroja3 4141 8062 302
Osakekohtainen tulos, (EUR)0,130,060,08
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista145232555
Kiinteistön myyntivoitto1 6021 602
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut-253-253
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto3383921 631

Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Myyty Alma Media -osakkuusyhtiöomistus esitetään osavuosikatsauksen vertailuvuoden 2018 tiedoissa lopetettuna toimintona.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 8 868 tuhatta euroa (9 231 teur) laski 3,9 %. Katsauskauden liikevoitto oli 482 tuhatta euroa (1 973 teur). Edellisvuoden liikevoittoa paransi kiinteistön myyntiin liittyvä myyntivoitto 1 602 tuhatta euroa. Liikevoittoon sisältyvä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta laski 145 tuhanteen euroon edellisvuoden 232 tuhannesta eurosta. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 338 tuhatta euroa (392 teur). Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 1,6 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Vuoden 2019 ensimmäinen vuosineljänneksen aikana jatkoimme toiminnan kehittämista strategisten painopistealueidemme mukaisesti: Investoimme tuottavaan kasvuun. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluja. Panostamme oikeaan osaamiseen ja kasvuun.

Osana konsernin strategista linjausta kasvattaa markkinointipalvelujen valikoimaa konserniin kuuluva I-Mediat Oy hankki osake-enemmistön kasvuvaiheessa olevasta vaikuttajamediatoimisto somessa.com Oy Ab:sta helmikuussa 2019. Etsimme ja rakennamme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, palveluja ja mediaratkaisuja, jotka luovat menestystä asiakkaillemme. Tätä toimintaa tukemaan olemme myös uudistaneet markkinointiamme ja luoneet uuden I-Mediat ilmeen. Jatkossa myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n ilme noudattaa samaa uudistunutta linjaa.

Myös muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon ja myynnin toimintamallien uudistamiseen sekä lukija- ja asiakaskokemuksen analysointiin. Näillä kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus. Taseasemamme on vahva ja se mahdollistaa toimintamme kehittämisen ja investoinnit kasvuun.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 3,9 prosenttia ja oli 8 868 tuhatta euroa (9 231 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,6 % ja sisältötuotot 1,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 51 %, ilmoitustuottojen 32 % ja painotuottojen 16 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 22 tuhatta euroa (1 627 teur). Vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.

Tammi-maaliskuun kulut olivat 8 530 tuhatta euroa (9 129 teur). Kulut laskivat 6,6 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 5,2 %. Henkilöstökulut laskivat 11,5 %. Vertailukauden henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5,6 % ja poistot laskivat 4,7 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 145 tuhatta euroa (232 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 482 tuhatta euroa (1 973 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 5,4 (21,4). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 338 tuhatta euroa (392 teur) eli 3,8 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 163 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 66 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan vertailukauden liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa 2 932 tuhatta euroa (-166 teur). Katsauskaudella 2019 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 106 tuhatta euroa (289 teur). Koronvaihtosopimukset on otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2019 oli -331 tuhatta euroa (+118 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 167 tuhatta euroa (-12 teur).

Konsernin jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 3 414 tuhatta euroa (1 806 teur) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 399 tuhatta euroa (1 495 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (2 450 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 399 tuhatta euroa (3 945 teur). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,13 euroa (0,16 euroa).

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

3/20193/201812/2018
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot (eur)0,130,060,08
Tulos/osake, lopetetut toiminnot (eur)0,102,09
Tulos/osake yhteensä (eur)0,130,162,17
Oma pääoma/osake (eur)5,083,154,77
Henkilöstö keskimäärin242265262
Investoinnit (1 000 eur) *)1221971 765
Korolliset velat (1 000 eur)3 47643 4893 229
Omavaraisuusaste, %91,961,293,0
Nettovelkaantumisaste, %-54,041,1-50,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä25 450 41125 450 41125 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä25 450 41125 450 41125 450 411

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2019 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Liite

Osavuosikatsaus_Q1_2019

EAB Group Oyj: Korjaus johdon liiketoimi -tiedotteeseen 3.5.2019

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 6.5.2019 klo 11.15

EAB Group Oyj: Korjaus johdon liiketoimi -tiedotteeseen 3.5.2019

Johdon liiketoimi -ilmoitukseen on lisätty alkuperäisestä ilmoituksesta puuttunut tieto liiketoimen luonteesta.
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Nieminen, Janne
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: EAB Group Oyj
LEI: 743700B4GXTH5JBZ6318

Ilmoituksen luonne: MUUTOS
Viitenumero: 743700B4GXTH5JBZ6318_20190423121338_2
Muutoksen selostus:
Lisätty alkuperäisestä ilmoituksesta puuttunut tieto liiketoimen luonteesta.
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-04-30
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000157441
Liiketoimen luonne: VAIHTO (MUUNTAMINEN TOISEKSI RAHOITUSVÄLINEEKSI)

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 783 816 Yksikköhinta: N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 783 816 Keskihinta: N/A

EAB GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Hidén, laki ja compliance -johtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@eabgroup.fi

Juha Poutiainen, Compliance Officer
+358 40 632 6747
juha.poutiainen@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Metso on saanut päätökseen HighService Service -yrityskaupan Chilessä

Metso on saanut päätökseen HighService Service -yrityskaupan Chilessä

Metso Oyj:n lehdistötiedote 6.5.2019 klo 9:00 paikallista aikaa

Metso on saanut päätöksen chileläisen teknologia- ja huoltopalveluyritys HighService Corpin palveluliiketoimintaa koskevan yritysoston.

HighService Service tarjoaa kaivosteollisuudelle monipuolisia huolto- ja käyttöönottopalveluita sekä tuotannon etävalvontapalveluita. Yrityksellä on noin 1 000 työntekijää ja toimintaa Chilessä, Argentiinassa ja Brasiliassa.

“Yrityskauppa on linjassa Metson kasvustrategian kanssa ja laajentaa palvelutarjontaamme tärkeillä Chilen ja Tyynenmeren alueen kaivosmarkkinoilla. Olemme iloisia voidessamme toivottaa HighService Servicen osaksi Metsoa ja kyetessämme tarjoamaan yhä parempaa palvelua sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme”, sanoo Mikko Keto, Metson Minerals Services ja Pumps -liiketoiminta-alueiden johtaja.

Kaupasta tiedotettiin tammikuussa 2019. Chilen kilpailuviranomanomaiset hyväksyivät sen maaliskuussa.

HighService Service

HighService Service on kaivosteollisuuden palveluntarjoaja. Sen tarjontaan kuuluvat mm. prosessilaitoksen huolto- ja käyttöönottopalvelut sekä etävalvonta- ja diagnostiikkapalvelut. Ennen yritysostoa se oli osa chileläistä HighService Corp -yritystä. Yhtiö sijaitsee Santiagossa, Chilessä.

Lue lisää: www.metso.com/hss

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja

Mikko Keto, liiketoiminta-alueen johtaja, Metso Minerals Services ja Pumps, p. +358 50 568 1187, sähköposti: mikko.keto@metso.com

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, p. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Liite

Metso-mining-services.jpg

Herantis Pharma julkaisee maalis-huhtikuun uutiskirjeen

Herantis Pharma julkaisee maalis-huhtikuun uutiskirjeen

Herantis Pharma Oyj
Lehdistötiedote 6.5.2019 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj (”Herantis”) on julkaissut maalis-huhtikuun uutiskirjeensä, joka on tämän lehdistötiedotteen liitteenä.

Herantiksen osakkeenomistajille suunnattu uutiskirje julkaistaan joka toinen kuukausi yhtiön verkkosivustolla. Uutiskirjeen voi myös tilata lähetettäväksi sähköpostitse.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön kliinisiin tutkimuksiin edenneet lääkeaihiot, CDNF ja Lymfactin, pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa. Molemmat tähtäävät läpimurtoon vaikeissa sairauksissa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoidossa, Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoidossa. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

Liite

newsletter_apr2019_FI