Etusivu » Arkistot 6.5.2019

Finda Oy:n ja PHP Holding Oy:n yhtiökokoukset hyväksyivät Telenorin ostotarjouksen DNA:n osakkeista

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2019 klo 20.15

Norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ilmoitti 9.4.2019 ostavansa DNA:n kahden suurimman omistajan, Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n, omistusosuudet DNA:sta eli yhteensä 54 % DNA:n osakkeista. Findan ja PHP:n yhtiökokoukset hyväksyivät kaupan 6.5.2019. Kauppa vaatii toteutuakseen vielä viranomaistahojen hyväksynnän, jonka Telenor arvioi saavansa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Telenorin ostotarjous DNA:n osakkeista oli 20,90 euroa per osake. Finda Telecoms Oy:n omistus DNA:ssa on 28,3% (37 385 454 osaketta) ja PHP Holding Oy:n omistus on 25,8% (34 105 827 osaketta).

Toteutuessaan kauppa käynnistää julkisen ostotarjouksen jäljelle jäävistä DNA:n osakkeista. Telenor on ilmoittanut tulevassa julkisessa ostotarjouksessa osakekohtaiseksi lunastushinnaksi 20,90 euroa. Riippuen julkisen ostotarjouksen lopputuloksesta, Telenor on ilmoittanut, että tulee pitämään DNA:n osakkeen listattuna Helsingin Pörssissä.

DNA jatkaa liiketoimintaansa normaalisti ja eikä järjestelyllä ole vaikutusta DNA:n asiakkaiden palveluihin.

Lisätietoja:
Head of IR, Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 06.05.2019

Orion Oyj ILMOITUS

06.05.2019 klo 18:30

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 06.05.2019

Päivämäärä 06.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ORNBV
Osakemäärä 16 483 kpl
Keskihinta/osake 29,2755 EUR
Ylin hinta/osake 29,3700 EUR
Alin hinta/osake 29,0500 EUR
Kokonaishinta 482 457,41 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 06.05.2019:

ORNBV 617 644 kpl

Orion Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054

Liite

ORION SBB 06052019.xlsx

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n suunnattu osakeanti

Yhtiötiedote, Helsinki, 6.5.2019 klo 18.00

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n suunnattu osakeanti

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” tai “Yhtiö”), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa viittaa 26.3.2019 päivättyihin merkintäoikeusantia ja esitteen hyväksyntää koskeviin yhtiötiedotteisiin sekä merkintäoikeusantiin liittyen Yhtiölle annettuihin merkintätakaussitoumuksiin.

Yhtiön saamien merkintätakausten antaneet sijoittajat sitoutuivat merkitsemään merkintöoikeusannissa tarjottuja osakkeita siten, että merkintätakauksen antajien takaus koski noin 20,6 prosenttia merkintäoikeusannista, eli he antoivat merkintäoikeusannille noin 1,1 miljoonan euron merkintätakauksen. Merkintätakausten antajien kanssa sovitusti merkintätakauspalkkio voidaan Yhtiön päätöksellä maksaa rahan sijaan suuntaamalla merkintätakauksen antajille Yhtiön uusia osakkeita. Merkintätakaussitoumusten ja esitteen ehtojen mukaisesti Yhtiön hallitus on tänään päättänyt maksaa merkintätakauspalkkiot suuntaamalla merkintätakauksen antaneille sijoittajille 939 004 Yhtiön uutta osaketta 0,115 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ehdoin, että ko. osakkeiden merkintähinta, yhteensä 107 985,46 euroa, kuitataan merkintätakauksen antaneilla olevaa merkintätakauspalkkiosaamista vastaan.

Suunnatulle osakeannille on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska merkintätakausten myötä merkintäoikeusannin lopputuloksen voidaan katsoa olleen parempi kuin se olisi ollut ilman ko. merkintätakauksia ja merkintätakauspalkkion maksu osakkeina rahan sijaan on perusteltu Yhtiön käyttöpääomatarpeiden kannalta.
Uudet osakkeet annetaan Yhtiön yhtiökokouksen 21.11.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeiden merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Annetut osakkeet vastaavat niiden rekisteröimisen jälkeen noin 2,65 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mukaan lukien ne Yhtiön uudet osakkeet, jotka on merkitty merkintäoikeusannin yhteydessä ja jotka on määrä rekisteröidä kaupparekisteriin 7.5.2019.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 9.5.2019 ja kaupankäynti niillä First North Finlandissa ja First North Swedenissä alkaa arviolta 10.5.2019. Annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin (mukaan lukien uudet osakkeet, jotka on merkitty Yhtiön toteuttaman merkintäoikeusannin yhteydessä, joiden on määrä tulla rekisteröidyiksi 7.5.2019) Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 35 400 873.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nexstim Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedot-teessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä “Esitedirektiivi”) (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaa-ville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite

suunnattu osakeanti.pdf

Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus osakepalkkion ja palkkioiden maksamiseksi

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
6.5.2019 klo 16.45

Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus osakepalkkion ja palkkioiden maksamiseksi

Aktia Pankki Oyj on 6.5.2019 yhtiön hallituksen päätöksen nojalla luovuttanut 23 401 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan.

Yhtiö on luovuttanut neljälle henkilölle yhteensä 11 802 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakeomistusohjelmien matching-osakkeiden maksamiseksi.

Lisäksi on 11 599 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta luovutettu yhtiön hallituksen jäsenille. Määrä vastaa 40:tä prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta.

Lisätietoja osakeomistusohjelmista sekä hallituksen palkkioista löytyy Aktian tilinpäätöksestä 2018.

Yhtiön hallussa on 29 321 osaketta luovutuksen jälkeen.

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 11.4.2019 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta mm. yhtiön kannusteohjelman ja yhtiön hallintoelinten jäsenten palkitsemisen toteuttamiseksi.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito- ja henkilövakuutusratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 370 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com

Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Pia Kalsta

ORION OYJ JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 6.5.2019 KLO 16.30

Orion Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Pia Kalsta

Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kalsta, Pia
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj
LEI: 74370029VAHCXDR7B745

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 74370029VAHCXDR7B745_20190506141800_3
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-03
Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS (XOFF)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014377
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 568 Yksikköhinta: 0,00000 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 568 Keskihinta: 0,00000 EUR

Orion Oyj

Timo Lappalainen Olli Huotari
Toimitusjohtaja Johtaja, Esikuntatoiminnot

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2019

Yhtiötiedote
Rush Factory Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2019

Rush Factory Oyj:n 6.5.2019 Raumalla pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 20.6.-31.12.2018. Päätökset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan 10.5.2019 lähtien yhtiökokouksen pöytäkirjasta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rushfactory.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 20.6.2018 – 31.12.2018 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vastuuvapaudesta päättäminen
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2018 aikana toimineet Juhani Salo, Heidi Mannila, Riku Räsänen ja Juho Ylimäki 20.6.2018 lukien ja Mika Ali-Rantala 11.10.2018 lukien sekä toimitusjohtajana Markus Niemelä 20.6.2018 lukien.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

Osingonmaksu
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja
Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Juhani Salo, Heidi Mannila, Juho Ylimäki, Riku Räsänen ja Mika Ali-Rantala.

Lisäksi päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa per kokous.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen. Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja
Yhtiön hallitus piti heti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Salo.

Lisätietoja:
Markus Niemelä
Toimitusjohtaja
Rush Factory Oyj
markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki
Kaupallinen johtaja
Rush Factory Oyj
mika@rushfactory.fi
+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet
www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Taaleri-konsernin johtoryhmän jäsen Samu Lang siirtyy Varainhoidon liiketoimintasegmentin sijoitustoiminnan strategiajohtajaksi

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2019 KLO 15:45

Taaleri-konsernin johtoryhmän jäsen Samu Lang siirtyy Varainhoidon liiketoimintasegmentin sijoitustoiminnan strategiajohtajaksi

Samu Lang on tänään nimitetty Taalerin Varainhoidon liiketoimintasegmentin sijoitustoiminnan kehittämisestä ja strategiasta vastaavaksi johtajaksi. Lang siirtyy tehtävään Varainhoidon liiketoimintasegmentin johtajan paikalta ja luopuu samassa yhteydessä konsernin johtoryhmän jäsenyydestä. Taaleri Oyj:n toimitusjohtajan sijainen Karri Haaparinne on nimetty Langin seuraajaksi.

”Taalerilla on tällä hetkellä valtavasti osaamista ja potentiaalia jalostaa liiketoimintaa edelleen. Markkinoilla tapahtuviin muutoksiin on vastattava ripeästi ja tulevaisuudessa strategian rooli korostuu”, toteaa Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaa.

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa, Taaleri Oyj, puh. 040 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston päätöksiä 6.5.2019

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 6.5.2019, klo 15.35

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ 6.5.2019

Hallintoneuvosto valitsi erovuorossa olleet Jarl Matti Anttilan ja Tapio Savolan uudelleen Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Jouni Kinnunen

logo.jpg

Aspocomp Group Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 6.5.2019 klo 13.30

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Jouni Kinnunen

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kinnunen, Jouni
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Aspocomp Group Oyj
LEI: 743700W8ZIJAMXWWWD26

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700W8ZIJAMXWWWD26_20190506112103_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-03
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008080
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 5000 Keskihinta: 0.00 EUR

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Antti Ojala

logo.jpg

Aspocomp Group Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 6.5.2019 klo 13.30

Aspocomp Group Oyj – Johdon liiketoimet, Antti Ojala

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ojala, Antti
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Aspocomp Group Oyj
LEI: 743700W8ZIJAMXWWWD26

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700W8ZIJAMXWWWD26_20190506112103_4
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-03
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008080
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 5000 Keskihinta: 0.00 EUR

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp on piirilevyteknologiaan erikoistunut palveluyritys

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com

facebook twitter