Etusivu » Arkistot 2.5.2019

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.05.2019

Orion Oyj ILMOITUS

02.05.2019 klo 19:13

ORION OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 02.05.2019

Päivämäärä 02.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ORNBV
Osakemäärä 46 000 kpl
Keskihinta/osake 29,4115 EUR
Ylin hinta/osake 29,6000 EUR
Alin hinta/osake 29,2000 EUR
Kokonaishinta 1 352 929,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 02.05.2019:

ORNBV 561 161 kpl

Orion Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj
puh. 010 426 3054

Liite

ORION SBB 02052019.xlsx

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n merkintäoikeusannin lopullinen tulos

Yhtiötiedote, Helsinki, 2.5.2019 klo 18.30

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj:n merkintäoikeusannin lopullinen tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” tai “Yhtiö”), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, on toteuttanut 24.4.2019 Ruotsissa ja 26.4.2019 Suomessa päättyneen merkintäoikeusannin (“Osakeanti”). Osakeannissa merkittiin yhteensä 31 202 364 osaketta, mikä vastaa noin 68,5 prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden kokonaismäärästä. Osakeannissa tehdyt merkinnät vastaavat noin 100,3 % Yhtiön markkina-arvosta laskettuna 25.3.2019, viimeisenä kaupantekopäivänä ennen Osakemerkinnän ehtojen julkistamista.
Yhtiön hallitus päätti 2.5.2019 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja Antioikeuksien allokoinnista. Allokaatio on tehty Osakeantia koskevassa esitteessä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö saa Osakeannilla yhteensä noin 3,6 miljoonan euron tuotot huomioimatta Osakeannin palkkioita ja kuluja. Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen huomioimatta osakkeina maksettavia takausmerkintäpalkkioita, Osakeannin nettotuotot ovat noin 3,1 miljoonaa euroa.

Nexstimin toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi:
“Haluan kiittää kaikkia sijoittajia Nexstimille osoitetusta arvokkaasta tuesta. Olen ilahtunut siitä, että Yhtiö on saanut uusia merkittäviä ankkurisijoittajia sekä Yhtiön menestymiseen osoitetusta sitoutuneisuudesta. Tällä lopputuloksella, mahdollisilla Antioikeuksien tuomilla sijoituksilla kustannussäästötoimenpiteillä, Nexstimin on mahdollista jatkaa toimintojaan keskittyen erityisesti terapialiiketoiminnan kehittämiseen sekä etsiä kumppania leikkausta edeltävään kartoitusliiketoimintaansa”.

Osakeanti lyhyesti

Nexstimin noin 5,2 miljoonan euron uusien osakkeiden (“Antiosakkeet”) merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajilla oli merkintäetuoikeus. Jokainen Nexstimin osakkeenomistaja sai yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeutti merkitsemään Antiosakkeita (“Merkintäoikeus”), jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 28.3.2019 (“Täsmäytyspäivä”) omistamaa Yhtiön osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeutti merkitsemään neljätoista (14) Antiosaketta merkintähintaan 0,115 euroa Antiosakkeelta (“Merkintähinta”). Niiden Antiosakkeiden, jotka rekisteröidään Euroclear Swedeniin ja listataan Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla, Merkintähinta oli 1,20 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta. Osakeannissa Yhtiö tarjosi täten osakkeenomistajilleen merkittäväksi yhteensä enintään 45 552 444 Yhtiön uutta osaketta. Antiosakkeiden merkintäaika alkoi 2.4.2019 Suomessa ja Ruotsissa. Merkintäoikeudet olivat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla (“First North Finland”) (kaupankäyntitunnus NXTMHU0119) ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla (“First North Sweden”) (kaupankäyntitunnus NXTMS TR) 2.4.2019 ja 18.4.2019 välisenä aikana. Antiosakkeiden merkintäaika päättyi 26.4.2019 Suomessa ja 24.4.2019 Ruotsissa. Yhtiö antaa lisäksi vastikkeetta Osakeannissa ja sen yhteydessä mahdollisesti järjestettävässä suunnatussa osakeannissa osakkeita merkinneille Antioikeuksia siten, että kutakin kahta (2) merkittyä ja maksettua osaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) Anti-oikeuden, jolla Antioikeuden haltija voi merkitä yhden (1) Yhtiön osakkeen Antioikeuksista annetuilla ehdoilla. Merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla keskikurssilla alennettuna 25 prosentilla First North Finlandissa 7.10.2019-18.10.2019 välisenä aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla alle 0,115 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika Antioikeuksilla on 22.10.2019-4.11.2019.

Antiosakkeiden allokointi
Merkintäoikeuden ja osakkeenomistajien toissijaisen merkinnän sekä merkintöjen hyväksynnän jälkeen merkityistä yhteensä 31 202 364 Antiosakkeesta yhteensä 19 888 736 Antiosaketta eli 63,7 prosenttia allokoidaan osakkeita Merkintäoikeuksilla merkinneille ja yhteensä 11 313 628 Antiosaketta eli 36,3 prosenttia ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille.
Yhtiön saamien merkintätakausten antaneet sijoittajat sitoutuivat merkitsemään Antiosakkeita siten, että merkintätakauksen antajien takaus koski noin 20,6 prosenttia Osakeannista, eli he antoivat Osakeannille noin 1,1 miljoonan euron merkintätakauksen, joka vastasi noin 9 390 053 Antiosaketta. Osakeannin ehtojen mukaisesti merkintätakauspalkkio voidaan maksaa suuntaamalla merkintätakauksen antajille Yhtiön uusia osakkeita ja kuittaamalla ko. uusien osakkeiden merkintähinta merkintätakauspalkkiosaamista vastaan (osakekohtaisena merkintähintana 0,115 euroa). Hallitus päättää mahdollisesta suunnatusta osakeannista erikseen.
Osakeannin yhteydessä annetut Antioikeudet
Hallitus allokoi Osakeannin ehtojen mukaisesti Antioikeuksia niille merkitsijöille, joiden osalta osakemerkinnät on hyväksytty Osakeannissa yhteensä 15 601 167 Antioikeutta. Antioikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 15 601 167 Yhtiön osaketta Antioikeuksien ehtojen mukaisesti. Antioikeudet toimitetaan ko. merkitsijöille arviolta viikolla 21, 2019.
Antiosakkeiden rekisteröinti ja kaupankäynnin alkaminen
Osakeannissa merkityt Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 7.5.2019. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin ja kaupankäynti Osakeannissa merkityillä Antiosakkeilla alkaa arviolta 8.5.2019 First North Finlandissa ja 9.5.2019 First North Swedenissä.
Merkittyjen Antiosakkeiden rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 34 456 110. Antiosakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nexstim Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedot-teessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Yhtiö ja Sisu Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä “Esitedirektiivi”) (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaa-ville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite

merkintäoikeusannin tulos.pdf

Valmet Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Mäkinen, Mikael

Valmet Oyj 2. toukokuuta 2019 klo 16:00

Valmet Oyj:n 21. maaliskuuta 2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenten tulee hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita. Päätöksen nojalla hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen on hankkinut osakkeita seuraavasti:

Valmet Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mäkinen, Mikael
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Valmet Oyj
LEI: 213800D9O7FUQDH83V62

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 213800D9O7FUQDH83V62_20190502071900_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-04-29
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000074984
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 764 Yksikköhinta: NaN EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 764 Keskihinta: EUR

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

SATOlle reaalivakuudeton seitsemän vuoden 150 miljoonan euron laina OP:lta

SATO Oyj, Lehdistötiedote 2.5.2019 klo 15.10

SATO Oyj ja OP Yrityspankki Oyj ovat sopineet 150 miljoonan euron reaalivakuudettomasta kahdenvälisestä lainasta. Sopimus seitsemän vuoden lainasta allekirjoitettiin Helsingissä 2. toukokuuta 2019, ja lainasta saadut varat käytetään erääntyvien velkojen jälleenrahoitukseen sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Uusi rahoitussopimus tukee SATOn tavoitetta kasvattaa reaalivakuudettomien lainojen osuutta rahoitusrakenteessa. Vuoden 2018 lopussa reaalivakuudettomien korollisten velkojen osuus SATOn velkasalkusta oli noin 66 prosenttia, ja reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus taseesta noin 74 prosenttia.

Lisätietoja:

SATO Oyj

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226 tai 050 598 8728
Group Treasurer Janne Runsamo, p. 0201 34 4009 tai 045 671 3567

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 25 900 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo oli noin 3,9 miljardia euroa.

Puolustusvoimat on myöntänyt SSH.COM:lle kansallisen yritysturvallisuustodistuksen

Puolustusvoimat on myöntänyt SSH.COM:lle kansallisen yritysturvallisuustodistuksen

SSH Communications Security Oyj vastaanotti Suomen puolustusvoimilta kansallisen yritysturvallisuustodistuksen. Insinöörieverstiluutnantti Pekka Ylitalo luovutti todistuksen SSH.COM:in toimitusjohtaja Kaisa Olkkoselle 15.4.2019.

Kansallinen yritysturvallisuustodistus perustuu puolustusvoimien huolelliseen arviointiin, joka koskee kotimaisen yhtiön taustojen, toiminnan sekä vastuuhenkilöiden luotettavuutta. Prosessissa varmistetaan yhtiön tieto- ja tilaturvallisuuden taso, yhtiön luotettavuus, sitoumuksenhoitokyky, vastuuhenkilöiden luotettavuus ja yrityksen hallinnolliset turvallisuusmenettelyt.

Yritysturvallisuustodistusta vaaditaan valtiolle toteutettavissa projekteissa ja projektitoimituksissa osoittamaan, että yritys kykenee käsittelemään turvallisesti salassa pidettävää tietoaineistoa. Todistus ei ole pysyvä, vaan turvallisuustason ylläpitoa auditoidaan säännöllisesti.

Taustat sekä toimintatavat kunnossa

”Jokainen merkittävä kansainvälinen toimija vaatii, että tietoturvatuotteet, niiden yksityiskohdat ja kehitys ovat viimeisen päälle kunnossa. Tämä todistus on hyvä osoitus siitä, että asiantuntijuutemme on vakuuttavaa myös ulkoisten toimijoiden arvioissa. Erityisen tärkeää meille on se, että tämän todistuksen ansiosta voimme osallistua julkishallinnon projektien kilpailutuksiin ja vastaanottaa projekteissa salassa pidettäväksi luokiteltua tietoa.” sanoo SSH.COM:in toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen.

Asiakkaat siirtyvät pilviympäristöihin vauhdilla

Asiakkaat elävät siirtymävaihetta, sillä ne ovat matkalla pilvimaailmaan tai tutkivat kiivaasti pilviympäristöjen suomia mahdollisuuksia. Yhtenä suurimmista riskeistä yritykset näkevät tietoturvan. Eri valtiot ja virastot ympäri maailman ovat jo siirtyneet pilveen, joten myös näiden toimijoiden haasteista on käytännön esimerkkejä. SSH.COM tekee kriittisessä infrastruktuurissa olevien monipilvi- ja hybridiresurssien pääsynhallinnasta helppoa, kitkatonta ja tietoturvallista ja varmistaa samalla, että liikkeessä oleva data on aina salattua ja turvattua.

”SSH.COM toimii kansainvälisesti merkittävien yhtiöiden, valtioiden sekä erilaisten viranomaisten kanssa vaalien korkeinta tietoturvatasoa kaikessa tekemisessään. Tietoturvaa tai infran pääsynhallintaa ei yksinkertaisesti voi sivuuttaa, kun organisaatiot uudistavat, kehittävät ja ylläpitävät toimintaansa globaalissa ja päivittäin muuttuvassa ympäristössä. Tämä yritysturvallisuusselvitystodistus on yksi osoitus SSH.COMin kyvystä toimia tässä ympäristössä.” sanoo SSH.COM:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen.

Yhteydenotot:

Simo Karkkulainen, Markkinointijohtaja, 040 738 9406

Lisätietoja SSH.COM:ista:
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menestymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

MAKE ABANDONED SHOPPING BASKETS A THING FROM THE PAST – NORDIC ID EXA21 AND MOBILE POS TO THE RESCUE

No more lost sales due to long lines, no more unfolding piles of clothes to find the right size!

Studies show that brands that prioritize the customer experience grow revenues up to 8% faster than their peers. Instead of spending time on sales-driven customer service and upselling, most of the employee time is spent filling out-of-stock holes on shelves (56%) and pulling items forward on shelves (55%).

Our mission is to eliminate bottle necks for our customers and provide them with a mobile checkout option to avoid lost sales caused by long lines and expected lengthy waiting times. Based on customer feedback, we created a tiny portable UHF RFID reader that is light, easy to wear and can be mounted on top of a POS reader.

We proudly present our newcomer: the world’s best small RFID reader – the Nordic ID EXA21. Despite its small size, this innovation really revolutionizes core retail operations and allows you to easily boost customer experience.

Easily fasten the Nordic ID EX21 on the back of a POS card reader, to your wrist with a wrist strap, to your belt with a clip or install it anywhere, where you wish the motion sensible sensor to trigger a read.

Juha Reima, Nordic ID CEO comments: “We are very excited to be able to respond to our customer’s need to enable easily implementable solutions that enhance consumer experience. Our goal was to create an RFID reader that is tiny in size and versatile in improving retail processes. The Nordic ID EXA21 frees and empowers staff to serve their customers on-the-go. With the Nordic ID EXA21 our customers can introduce flexible checkout transactions and serve their consumers anywhere, anytime.”

With the Nordic ID EXA21, sales clerks are ready to charge customers anywhere on the shopfloor. Ensure your customers benefit from a faster and more convenient shopping experience with the mobile checkout on-the-go.

Take in-store item location easily to the next level. The Nordic ID EXA21 lets your staff locate items without the unduly process of folding and unfolding items of clothing. Simply identify the RFID tag of the desired item. What is best is that you can have your customer purchase it on the spot.

Optimize shipping incident reporting with the Nordic ID EXA21 and have your staff work on the shopfloor instead of spending time comparing shipping lists and received goods. Combine Nordic ID EXA21 with Nordic ID Radea (Real-Time Data on Enterprise Assets) to gain real-time visibility on your stock and allows you optimize the flow of goods with ease.

The Nordic ID EXA21 is sleek and stylish in design with excellent wearability. It will easily blend into your existing operations and will help you optimize and improve your shop floor and customer service processes.

The Nordic ID EXA21 is part of Nordic ID ‘s revolutionising RAIN RFID reader enhancement (https://www.nordicid.com/devices/rain-rfid-reader-enhancements/) family. Like with the Nordic ID EXA31 and Nordic ID EXA51e devices are easily connected with Nordic ID SmartPair allowing easy deployment in seconds.

CONTACT

Juha Reima

CEO of Nordic ID

+358 50 555 3224

Nordic ID is a full service PaaS (Platform as a Service) solutions company aimed at becoming the go-to partner for businesses that struggle with managing their flow of items. Our passion for enabling customers to manage their routine operations with ease, speed and efficiency, inspired us to develop all-in-one solutions that help companies to optimize the flow and count of goods. With our full line of RFID tracking devices and a customizable, adaptable cloud platform we simplify once tedious routine tasks and enable total process transparency. Nordic ID is listed on Nasdaq Helsinki (NORDID). www.nordicid.com

Liite

Press release – Nordic ID News Nordic ID EXA21

Kutsu: Terveystalo Q1 Tulostilaisuus ja webcast 9.5.2019

Terveystalo Oyj julkaisee Q1 tuloksensa vuodelta 2019 torstaina 9.5.2019 noin kello 9.00 suomen aikaa. Materiaalit ovat julkaisun jälkeen saatavilla osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/

Järjestämme englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 9.5.2019 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2019-q1

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 63 1913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 90882048#.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Yrjö Närhinen ja talousjohtaja Ilkka Laurila.

Tervetuloa!

Lisätietoja antaa:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2018 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Lisää vaihtoehtoja metsänomistajille: UPM tuotteistaa jatkuvan kasvatuksen hakkuut

(UPM, Helsinki, 2.5.2019 klo 13.00 EET) – UPM kehittää palvelutarjontaansa metsänomistajille tuotteistamalla jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmät. Jatkuva kasvatus eli metsänhoito ilman avohakkuita on kuulunut yhtiön valikoimaan jo aiemminkin, mutta selkeällä tuotteistamisella halutaan vaihtoehto tuoda entistä näkyvämmäksi metsänomistajille.

“Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotta pystymme vastaamaan metsänomistajien tarpeisiin. Haluamme tarjota laajan valikoiman tuotteita, joista jokainen voi valita juuri omaan metsäänsä sopivan vaihtoehdon asiantuntijoidemme avulla. Jatkuvan kasvatuksen hakkuutavat eivät korvaa nykyisiä käsittelytapoja, vaan tarjoavat vaihtoehdon metsänomistajan niin halutessa”, kertoo UPM Metsän johtaja Sauli Brander.

Nykyinen metsänhoito on kasvattanut merkittävästi Suomen metsien kasvua ja hiilinieluja. Metsämme kasvavat nyt enemmän kuin koskaan. Metsän taloudellisen hyödyntämisen ja luontoarvojen ylläpitämisen yhteensovittaminen on nykyaikaisen metsätalouden lähtökohta riippumatta hakkuutavasta.

“Jatkuvan kasvatuksen tuotteistamisen tavoitteena on tarjota metsänomistajille enemmän vaihtoehtoja. Laajemmalla tarjonnalla haluamme motivoida metsänomistajia hoitamaan metsiään, sillä hoidettu metsä kasvaa paremmin ja tuottaa omistajalleen enemmän. Kaikille metsille löytyy sopiva käsittelytapa ammattilaisen avulla, kun omistaja tietää tavoitteensa”, Brander sanoo.

UPM on vuodesta 2014 asti tehnyt jatkuvan kasvatuksen hakkuita niin yhtiön omissa metsissä kuin yksityismetsissäkin. Näistä kertynyt kokemus ja osaaminen mahdollistavat palvelutarjonnan laajentamisen, jolla UPM uskoo kiinnostuksen metsien hoitoon lisääntyvän.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Sauli Brander, UPM Metsä, puh. 040 567 4155

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä eli puunhankinta ja metsätalous hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Ilmoitus johdon liiketoimista 2.5.2019 – Hautaniemi, Eero

Lassila & Tikanoja Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
2.5.2019 klo 13.00

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Hautaniemi, Eero
Asema:Toimitusjohtaja
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:743700Z9Z54VGHZA0028_20190502101205_3
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Lassila & Tikanoja Oyj
LEI:743700Z9Z54VGHZA0028
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2019-04-30
Kauppapaikka:NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Liiketoimen luonne:Hankinta
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009010854
Volyymi:5000
Yksikköhinta:14.56000 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:5000
Keskihinta:14.56000 Euro

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810
vt. talousjohtaja Juha Jaatinen, puh. 050 487 3020

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme säilyttämään kiinteistöjen ja materiaalien arvon sekä säästämään ympäristöä. Teemme tämän tarjoamalla vastuullisia ja kestäviä palveluratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 802,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 600 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi

SRV harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa takaisinostotarjoukset vuonna 2016 liikkeeseenlasketusta hybridilainasta sekä maaliskuussa 2021 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

SRV YHTIÖT OYJ SISÄPIIRITIETO 2.5.2019, KLO 11.00

SRV harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa takaisinostotarjoukset vuonna 2016 liikkeeseenlasketusta hybridilainasta sekä maaliskuussa 2021 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) harkitsee uuden, arviolta 45-60 miljoonan euromääräisen hybridilainan (”Uudet velkakirjat”) liikkeeseenlaskua. Uusien velkakirjojen liikkeeseenlasku voi toteutua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj (“Tarjouksentekijä”) kutsuu tänään 22.3.2016 liikkeeseen laskemiensa 45 miljoonan euron 8,875 prosentin hybridilainojen (ISIN: FI4000198114) (”2016 Hybridilainat”) sekä 23.3.2021 erääntyvien 100 miljoonan euron 6,875 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000198122) (“2021 Velkakirjat” ja yhdessä 2016 Hybridilainojen kanssa ”Velkakirjat”) haltijat myymään Velkakirjansa käteistä vastaan 2.5.2019 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Tarjouksentekijä esittää hyväksyvänsä ostettavaksi Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjotut Velkakirjat 70 miljoonan euron yhteenlaskettuun summaan asti. Tarjouksentekijä pidättää kuitenkin oikeuden harkintansa mukaan päättää 2016 Hybridilainojen lopullisen takaisinostomäärän ja 2021 Velkakirjojen lopullisen takaisinostomäärän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa ostettavaksi. Jos Tarjouksentekijä hyväksyy ostettavaksi 2016 Hybridilainoja tai 2021 Velkakirjoja ja yhteenlaskettu pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen pääomamäärä ylittää lopullisen takaisinostomäärän, Tarjouksentekijä aikoo hyväksyä tällaisia Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -perusteisesti.

Velkakirjojen ostohinta määräytyy ns. hollantilaisen huutokauppatavan mukaisesti, kuten kuvattu Tarjousmuistiossa. 2016 Hybridilainojen ostotarjouksen minimihinta on 102,50 % ja 2021 Velkakirjojen ostotarjouksen minimihinta on 100,50 %. Takaisinostotarjoukseen osallistuvat haltijat voivat hyväksyä asianomaisen minimihinnan tai määrittää hyväksyttävän korkeamman takaisinostohinnan. Tarjousajan päätyttyä SRV määrittää ja ilmoittaa 2016 Hybridilainojen ja 2021 Velkakirjojen lopullisen takaisinostettavan määrän ja 2016 Hybridilainojen ja 2012 Velkakirjojen lopullisen takaisinostohinnan. Kaikki Velkakirjat, jotka on tarjottu takaisinostettavaksi asianomaiseen lopulliseen takaisinostohintaan tai sitä alempaan hintaan, ostetaan takaisin ehdollisena mahdolliselle pro rata -korjaukselle. Kaikille pätevästi tarjotuille, toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu ja toteuttaminen.

Tarjousaika alkaa 2.5.2019 ja päättyy 15.5.2019 klo 16.00. Takaisinostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 16.5.2019, ja Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos ja toteutuspäivä julkaistaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 23.5.2019. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on viimeistään 31.5.2019, ja se on ehdollinen Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun toteuttamiselle.

Velkakirjojen haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia velkakirjoja, voidaan myöntää etusija Uusien velkakirjojen allokoinnissa (”Allokaatioetusija”). Allokaatioetusija voidaan myöntää Uusien velkakirjojen kokonaisnimellismäärän osalta määrälle, joka vastaa Velkakirjojen kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Velkakirjojen haltija on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien velkakirjojen allokaatiota (pro rata -perusteisuudelle ehdollisena). Kyseisen tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euron 2016 Hybridilainoja tai 2021 Velkakirjoja. Ollakseen oikeutettu Allokaatioetusijaan Velkakirjojen haltijan tulee pyytää henkilökohtainen allokaatiokoodi Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta. Mikäli Velkakirjojen haltija haluaa merkitä Uusia velkakirjoja, tulee Velkakirjojen haltijan toimittaa Uusia velkakirjoja koskeva merkintä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjänä Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimii OP Yrityspankki Oyj.

OP Yrityspankki Oyj toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Tarjouksentekijän asiamiehenä. Kopio Tarjousmuistiosta ja lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla niihin oikeutetuille Velkakirjan haltijoille OP Yrityspankki Oyj:stä, sähköposti: liabilitymanagement@op.fi / puh. +358 10 252 1668.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tarjousmuistio on saatavilla OP Yrityspankki Oyj:ltä ainoastaan määrätyille Velkakirjojen haltijoille. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka määrättyjen Velkakirjojen haltijoiden tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, Velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittäjältään, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvonantajaltaan. Tarjouksentekijä tai Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankki eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden tarjota Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti.

Tarjouksentekijä tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät vastaa tähän tiedotteeseen tai Tarjousmuistioon sisältyvien SRV:tä, Velkakirjoja tai Takaisinostotarjousta koskevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tarjouksentekijä tai sen johto, toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät toimi Velkakirjojen haltijoiden puolesta tai ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen tarjottua suojaa Velkakirjojen haltijoille tai neuvomaan ketään muuta henkilöä Takaisinostotarjouksen yhteydessä.

MiFID II ‑tuotevalvonta / Ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina

Yksinomaan kehittäjän tuotteen hyväksymisprosessia varten, Uusille velkakirjoille määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti:

1) Uusien velkakirjojen kohderyhmään kuuluvat:

(a) hyväksytyt vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty direktiivissä 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”);

(b) perehtyneet sijoittajat, joilla on keskitason tiedot kyseisistä rahoitustuotteista (perehtynyt sijoittaja pystyy tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen säänneltyjen ja toimintaluvan puitteissa annettujen tarjousasiakirjojen pohjalta ja pystyy ymmärtämään sijoitukseen liittyvät erityiset tekijät/riskit pelkästään heille annettujen tietojen pohjalta) ja kokeneet sijoittajat, joilla on yksi tai useampia seuraavista: (i) hyvät tiedot kyseisistä rahoitustuotteista ja transaktioista ja/tai (ii) rahoitusalan kokemusta, tai he toimivat yhdessä ammattimaisen sijoitusneuvojan kanssa tai käyttävät täyden valtakirjan salkunhoitopalvelua.

(c) asiakkaat, jotka pystyvät ja ovat valmiita ottamaan riskin koko sijoitetun summan menettämisestä ja joilla on korkea riskinsietokyky ja jotka eivät siksi tarvitse varmaa tuottoa tai tuottoprofiilia.

(d) asiakkaat, joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa ja joilla on keskipitkä tai pitkäaikainen sijoitushorisontti.

2) kaikki jakelukanavat Uusien velkakirjojen jakelemiseksi hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille ovat asianmukaisia; ja

3) seuraavat jakelukanavat ovat asianmukaisia Uusien velkakirjojen jakelemiseksi ei-ammattimaisille asiakkaille: sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito, neuvontaa sisältämättömät kaupat tai toimeksiantojen toteuttaminen asianmukaisuusarvioinnin perusteella, edellyttäen, että jakelijan MiFID II:n mukaisia soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia koskevia velvollisuuksia noudatetaan.

Uusi velkakirjoja myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Uusille velkakirjoille oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjän määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat. OP Yrityspankki Oyj on MiFID II:n tuotevalvontaa koskevien määräysten mukainen Uusien velkakirjojen kehittäjä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita kutsuksi osallistua Takaisinostotarjoukseen tai tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. SRV ja OP Yrityspankki Oyj tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisien henkilöiden tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat SRV:n arvopapereihin, sisältäen Uudet velkakirjat, liittyvää sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia rajoituksista.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Takaisinostotarjousta voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloista, tai postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään sellaisella tavalla tai välineellä tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaiset henkilöt tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivat henkilöt. Vastaavasti Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai henkilöille, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, tai yhdysvaltalaisille henkilöille, eivätkä Tarjousmuistion vastaanottavat henkilöt saa postittaa, lähettää, jakaa tai välittää sitä tai mitään Takaisinostotarjoukseen liittyvää muuta asiakirjaa tai materiaalia Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Tarjouksentekijälle, että kyseisen henkilö noudattaa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta tai rajoitusten vastaisesti toimimisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva hyväksyntä, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö tai Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Takaisinostotarjoukseen osallistuva Velkakirjan haltija vakuuttaa, että se ei ole yhdysvaltalainen henkilö, että se ei ole Yhdysvalloissa ja että se ei osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että se toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion ja Takaisinostotarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), muutoksineen, pykälän 21 tarkoittamalla tavalla. Lisäksi tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei siten jaeta, eikä saa välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten asiakirjojen ja/tai materiaalien viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Euroopan talousalue (sisältäen Suomen)

Tämän tiedotteen perustana on, että kaikki Uusien velkakirjojen mahdolliset tarjoukset ETA-jäsenvaltioissa tehdään direktiivin 2003/71/EC (muutoksineen) (”Esitedirektiivi”) mukaisten, esitteen laatimista arvopapereita tarjottaessa koskevan velvollisuuden poikkeusten nojalla, siten kuin poikkeukset on pantu täytäntöön ETA-jäsenvaltioissa. Uusi velkakirjoja koskevat tarjoukset tehdään Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältämän poikkeuksen nojalla (Suomessa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:n sisältämien poikkeusten nojalla). Näin ollen henkilön, joka tarjoaa tai aikoo tarjota Uusi velkakirjoja ETA-alueella, tulee tehdä tarjous ainoastaan, jos tästä ei aiheudu SRV:n tai OP Yrityspankki Oyj:n velvollisuutta julkaista Esitedirektiivin mukainen tarjousta koskeva esite. SRV tai OP Yrityspankki Oyj eivät ole valtuuttaneet eivätkä aio valtuuttaa arvopapereiden tarjoamista rahoituksenvälittäjien kautta.

Esitedirektiivin täytäntöön panneissa ETA-jäsenvaltioissa (kukin erikseen ”Relevantti Jäsenvaltio”) Uusia velkakirjoja ei ole sallittua tarjota yleisölle, paitsi että Uusien velkakirjojen tarjoaminen yleisölle kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa voidaan toteuttaa milloin tahansa seuraavien Esitedirektiivin poikkeusten nojalla, jos niitä sovelletaan kyseisessä Relevantissa Jäsenvaltiossa:

1. mille tahansa oikeushenkilölle, joka on Esitedirektiivin mukainen kokenut sijoittaja;

2. sijoittajille, jotka hankkivat Uusi velkakirjoja yhteensä vähintään 100 000 euron arvosta sijoittajaa kohti; ja/tai

3. muissa Esitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdan tarkoittamissa olosuhteissa,

kaikissa näissä tapauksissa edellyttäen, että tällainen Uusia velkakirjoja koskeva tarjous ei aiheuta SRV:lle tai OP Yrityspankki Oyj:lle Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esite eikä PRIIPs-asetuksen mukaista velvollisuutta laatia avaintietoasiakirja muulla kuin suomen kielellä.

Tässä yhteydessä ilmaisulla ”yleisölle tarjoaminen” tarkoitetaan Uusien velkakirjojen osalta Relevanteissa Jäsenvaltioissa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta tapahtuvaa Uusia velkakirjoja koskevaa tarjousta koskevaa viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen Uusien velkakirjojen ostamisesta (siten kuin edellä mainittua on saatettu mukauttaa kyseisessä jäsenvaltiossa Esitedirektiivin täytäntöönpanevissa säädöksissä).

facebook twitter