Etusivu » Arkistot toukokuu 2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.5.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote31.5.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.5.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä31.5.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä2 949osaketta
Keskihinta/ osake3.9900EUR
Kokonaishinta11 766.51EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.5.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 88 449 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_31.5_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.05.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

31.05.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.05.2019

Päivämäärä 31.05.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 100 kpl
Keskihinta/osake 8,1500 EUR
Ylin hinta/osake 8,1500 EUR
Alin hinta/osake 8,1500 EUR
Kokonaishinta 815,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.05.2019:

UNIAV 21 049 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 31052019.xlsx

Tuloksia darolutamidista esitetty Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) vuosikokouksessa 2019

Orion Oyj Lehdistötiedote 31.5.2019 klo 17.00

Tuloksia darolutamidista esitettyYhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) vuosikokouksessa 2019

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) hidastivat sairausoireiden pahenemista ja pitivät etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten elämänlaadun ennallaan tutkimushoidon lopettamisen jälkeenkin lumelääkkeen ja androgeeni-deprivaatioterapian tavoin.

Uuden post hoc -analyysin tulosten mukaan darolutamidi yhdessä nykyisen tavanomaisen hoidon (androgeeni-deprivaatioterapian, ADT:n) kanssa hidasti virtsatie- ja suolisto-oireiden pahenemista lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT:n) yhdistelmään verrattuna.1

Hoidon aikana ilmenneet haittatapahtumat ja näiden haittatapahtumien altistuksen mukaan vakioidut esiintyvyydet olivat darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla samanlaisia kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmällä.1

Darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä piti etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (nmCRPC) sairastavien miesten elämänlaadun ennallaan tutkimushoidon lopettamisen jälkeenkin. Elämänlaatua koskevat pistemäärät olivat samanlaisia kuin lumelääkettä ja tavanomaista hoitoa (ADT) saaneilla.1

Keskeisen III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen elämänlaatua koskevien päätetapahtumien analyysi esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) virtsateiden syöpiä käsittelevässä vuosikokouksessa 31. toukokuuta 2019.
Darolutamidin myyntilupahakemus on käsittelyssä Yhdysvalloissa priority review -statuksella, ja sille on haettu myyntilupaa Euroopassa, Japanissa ja muissa maissa.

Abstrakti 5000
Darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) hidastivat sairausoireiden pahenemista etäpesäkkeetöntä, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyistä (kastraatioresistenttiä) eturauhassyöpää (nmCRPC) sairastavilla miehillä. Nämä tutkimustiedot keskeisestä III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksesta esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) vuosikokouksessa Chicagossa. Androgeenireseptorin (AR) estäjiin liittyvät hoidon aikana ilmenneet haittatapahtumat ja näiden haittatapahtumien altistuksen mukaan vakioidut esiintyvyydet olivat yleisesti ottaen samanlaisia darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmällä. Tulokset myös osoittavat, että darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä piti elämänlaadun ennallaan lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT) tavoin jopa tutkimushoidon päättymisen jälkeen. Tämän tutkimuksen ensisijaiset tulokset on julkaistu aiemmin arvostetussa The New England Journal of Medicine -lehdessä. 2. Tutkimustulosten perusteella Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi darolutamidin myyntilupahakemukselle priority review -statuksen huhtikuussa 2019. Bayer on hakenut darolutamidille myyntilupaa Euroopan Unionin (EU) sekä Japanin ja muiden maiden terveysviranomaisilta. Darolutamidia kehittävät yhdessä Orion ja Bayer.

“Tässä eturauhassyövän vaiheessa, jossa potilaat tyypillisesti voivat hyvin eikä heillä yleensä ole oireita, on tärkeää, että meillä on hoitovaihtoehtoja, jotka estävät eturauhassyövän leviämisen mahdollisimman pitkään mutta joilla on vain vähän hankalia sivuvaikutuksia, jolloin potilaat voivat jatkaa jokapäiväistä elämäänsä”, toteaa ranskalaisen Institut Gustave Roussyn, Paris-Sud-yliopiston lääketieteen professori, lääketieteen tohtori Karim Fizazi. “Nämä uudet tulokset osoittavat, että darolutamidi mahdollistaa potilaan elämänlaadun pysymisen ennallaan hoidon aikana. Näiden havaintojen yhdistäminen aiemmin raportoituihin tietoihin osoittaa sen, että valmisteella on mahdollisuus tulla merkittäväksi hoitovaihtoehdoksi nmCRPC-potilaille”.

“Vastikään the New England Journal of Medicine-lehdessä julkaistut ARAMIS-tutkimuksen tulokset osoittivat, että darolutamidi on erittäin tehokas etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoidossa. Darolutamidin haittavaikutukset olivat vähäiset, ja ne olivat varsin samankaltaisia kuin lumelääkkeellä. Uusimmat tutkimuksesta tehdyt analyysit osoittavat, että potilaiden elämänlaatu ei heikkene darolutamidihoidon aikana. Tämä on oikein hyvä uutinen potilaille. Nämä uudet tärkeät tulokset kannustavat meitä entisestään pyrkiessämme saamaan darolutamidi mahdollisimman nopeasti käyttöön etäpesäkkeettömään kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään sairastuneille potilaille”, sanoo johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt Orionilta.

ASCO-kokouksessa esitetyt tulokset darolutamista
Analyysi potilaan kannalta merkityksellisistä päätetapahtumista (tiedot toissijaisesta päätetapahtumasta: aika kivun pahenemiseen), jotka arvioitiin BPI-SF (Brief Pain Inventory – Short Form) -kyselylomakkeella, osoitti, että darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä hidasti kivun pahenemista nmCRPC-potilailla lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään verrattuna (40,3 kuukautta vs. 25,4 kuukautta; HR 0,65; 95 %:n luottamusväli 0,53-0,79; P < 0,001).1 Tämän välianalyysin tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä.1

FACT-P PCS (Functional Assessment of Cancer Therapy – Prostate, Prostate Cancer Subscale) -kyselylomakkeen ennaltasuunnitellun analyysin mukaan darolutamidin ja tavanomaisen hoidon yhdistelmää (ADT) saaneiden miesten elämänlaatu pysyi ennallaan hoidon aikana, kuten FACT-P PCS -kyselylomakkeen keskimääräiset pistemäärät osoittavat.1 FACT-P PCS -kyselylomakkeella arvioitiin sekä sairauteen että hoitoon liittyvien oireiden vaikutusta miesten elämänlaatuun. Arviointi tehtiin 16 viikon välein tutkimushoidon loppuun asti ja sen jälkeen joka käynnillä tutkimuksen loppuun tai kuolemaan asti.1 Keskimääräiset pistemäärät pysyivät samanlaisina kummassakin hoitohaarassa läpi tutkimuksen. Hoidon lopussa darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmän keskimääräinen muutos lähtötilanteesta (-8,55) oli samanlainen lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmällä.1 Elämänlaadun pistemäärät pysyivät samanlaisina tutkimushoidon loppumisen jälkeenkin.

ARAMIS-tutkimuksen tiedoista tehty uusi post hoc -analyysi osoittaa, että darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmä viivästyttää nmCRPC-potilaiden virtsatie- ja suolisto-oireiden alkamista verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään (virtsatieoireet: 25,8 vs. 4,8 kuukautta; HR = 0,64; 95 %:n luottamusväli 0,54-0,76; P < 0,01; suolisto-oireet: 18,4 vs. 11,5 kuukautta; HR = 0,78; 95 %:n luottamusväli 0,66-0,92; P < 0,01), kuten aika oireiden pahenemiseen EORTC-QLQ-PR25 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer QoL Prostate Cancer module) -mittarilla mitattuna osoittaa.1 Tilastollista merkitsevyyttä ei voida raportoida, koska nämä tiedot ovat eksploratiivisia päätetapahtumaa koskevia tietoja.1

Androgeenireseptorin (AR) estäjiin liittyvien haittatapahtumien altistuksen mukaan vakioidut esiintyvyydet olivat darolutamidin ja tavanomaisen hoidon (ADT) yhdistelmää saaneilla yleensä samanlaisia kuin lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmällä. Näitä olivat mm. uupumus/heikotustilat (11,3 % vs. 11,1 %), korkea verenpaine (4,7 % vs. 5,1 %), kaatumiset (3,0 % vs. 4,6 %), ajatustoiminnan häiriö (0,3 % vs. 0,2 %) ja muistin heikkeneminen (0,4 % vs. 1,2 %).1

ARAMIS
ARAMIS-tutkimus on III-vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta otettavan darolutamidin turvallisuutta ja tehoa etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on aiemmin hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla (androgeeni-deprivaatioterapialla) ja joilla on riski syövän leviämiseen. 1 509 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko 600 mg darolutamidia kahdesti vuorokaudessa tai lumelääkettä yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa.

Darolutamidi
Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin (AR) estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ei juurikaan läpäissyt veri-aivoestettä toisin kuin muut tällä hetkellä saatavilla olevat androgeenireseptorin estäjät.4

III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi darolutamidia tutkitaan myös III-vaiheen tutkimuksessa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa (ARASENS). Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidia.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä
Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.5 Vuonna 2018 arviolta 1,2 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja noin 358 000 miestä kuoli tähän sairauteen maailmassa.5 Eturauhassyöpä on miesten viidenneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. 5 Eturauhassyöpä johtuu solujen poikkeavasta lisääntymisestä miesten sukupuolielimiin kuuluvassa eturauhasessa.6 Eturauhassyöpään sairastuvat miehet ovat pääasiassa yli 50-vuotiaita, ja riski suurenee iän myötä.7 Hoitovaihtoehdot vaihtelevat leikkauksesta sädehoitoon ja hormonihoitoon, jolla pysäytetään testosteronin tuotanto tai estetään sen vaikutus.8 Syöpä tulee kuitenkin lopulta vastustuskykyiseksi tavanomaiselle hormonihoidolle lähes kaikissa tapauksissa.9

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä on sairauden edennyt muoto, jossa syöpä etenee, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on hyvin pieni. Kastraatioresistenttien potilaiden hoitovaihtoehdot ovat kehittymässä nopeasti, mutta näille potilaille, joilla ei ole havaittu etäpesäkkeitä ja joiden prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuudet suurenevat hormonihoidon aikana, ei ole ollut hyväksyttyjä hoitovaihtoehtoja kuin vasta viime aikoina. Etenevää etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten PSA-arvon nopea kaksinkertaistumisaika on johdonmukaisesti yhdistetty ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan johtavan ajan lyhenemiseen.10

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Bayer
Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja ravitsemukseen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi. Ne tukevat pyrkimyksiä ratkaista aikamme suurimpia haasteita, jotka liittyvät kasvavaan ja jatkuvasti ikääntyvään väestöön. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, ja Bayer-brändi edustaa luottamusta, luotettavuutta ja laatua ympäri maailman. Vuonna 2018 Bayerilla oli noin 117 000 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 39 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 5,2 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilöt:

Christer Nordstedt, LT, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Orion Oyj
Puh. 010 426 2099
christer.nordstedt@orion.fi

Mediakontaktit:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Viiteet

Fizazi, Karim; Shore, Neal; Tammela, Teuvo, et al. Impact of darolutamide (DARO) on pain and quality of life (QoL) in patients (Pts) with nonmetastatic castrate-resistant prostate cancer (nmCRPC). American Society of Clinical Oncology Annual Meeting 2019; May 31, 2019; Chicago, IL. Abstract 5000. Fizazi, Karim; Shore, Neal; Tammela, Teuvo, et al. Darolutamide in Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1815671.Moilanen, Anu-Maarit; Riikonen, Reetta; Oksala, Riikka, et al. Discovery of ODM-201, a new-generation androgen receptor inhibitor targeting resistance mechanisms to androgen signaling-directed prostate cancer therapies. Sci Rep. 2015;5:12007 GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21492. Accessed May 2019.American Cancer Society. What is Prostate Cancer? https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8793.00.pdf. Accessed May 2019.American Cancer Society. Prostate Cancer Risk Factors. https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8794.00.pdf. Accessed May 2019.National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer. https://www.cancer.gov/types/prostate/prostate-hormone-therapy-fact-sheet. Accessed May 2019.Nakazawa, Mary; Paller, Channing; Kyprianou, Natasha. Mechanisms of Therapeutic Resistance in Prostate Cancer. Curr Oncol Rep (2017) 19:13. Howard, Lauren; Moreira, Daniel M; DeHoedt, Amanda; Aronson, William J., et al. Thresholds for PSA doubling time in men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int 2017;120: E80-E86.

Julkaisija:
Orion Corporation
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi/fi

Efecte Plc – Johdon liiketoimet

Efecte Oyj — Johdon liiketoimet — 31.5.2019 klo 16.01

Efecte Plc – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Keskinen, Turkka
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Efecte Plc
LEI: 7437005U8P0KDN6RKW34

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437005U8P0KDN6RKW34_20190531101456_6
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-29
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000282868
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 440 Yksikköhinta: 5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 440 Keskihinta: 5 EUR

Lisätietoja:
Efecte Oyj, Henriikka Åkerman, markkinointi- ja strategiajohtaja, puh +358 50 5541639

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Valoe Oyj:n ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn mukaisten vaihtovelkakirjalainojen vaihtaminen osakkeiksi

Valoe Oyj Pörssitiedote 31.5.2019 klo 13.15

VALOE OYJ:N JA WINANCEN VÄLISEN RAHOITUSJÄRJESTELYN MUKAISTEN VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN VAIHTAMINEN OSAKKEIKSI

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on 20.12.2018 julkistetun Yhtiön ja Winancen välisen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä Winacen pyynnön vaihtaa 20.000 euron vaihtovelkakirjalainaosuus Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,24 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä Winancelle yhteensä 83.333 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 1.557.630 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 31. päivänä toukokuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Herantis Pharma Oyj: johdon liiketoimet – Inveni Life Sciences Fund I Ky

Herantis Pharma Oyj: johdon liiketoimet – Inveni Life Sciences Fund I Ky

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 31.5.2019 kello 13:00

Herantis Pharma Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Inveni Life Sciences Fund I Ky

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Prihti, Aki

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Herantis Pharma Oyj

LEI: 743700W4CQVYAT3WKK38

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700W4CQVYAT3WKK38_20190529111946_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-05-31

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000087861

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION TOTEUTTAMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3 200 Yksikköhinta: ,00005 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 3 200 Keskihinta: ,00005 EUR

____________________________________________

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

Rush Factory Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019

Rush Factory Oyj

Yhtiötiedote 31.5.2019

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2019

Rush Factoryn lipunmyynti 31.3.2019 mennessä oli 2,85 miljoonaa euroa*. Rush Factoryn liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,39 miljoonaa euroa, joka koostui Pariisin Color Obstacle Rush -tapahtumasta maaliskuun 30. ja 31. päivä. Pariisin tapahtuma Jablines’ssa on selkeästi suurin yksittäinen Color Obstacle Rush -tapahtuma. Suurin osa Yhtiön tapahtumista järjestetään tänä vuonna Q2 ja Q3 aikana.

Kauden merkittävimpänä tapahtumana oli Pariisin Jablines’ssa järjestetty kaikkien aikojen suurin Color Obstacle Rush -tapahtuma. Kahden päivän aikana osallistujia oli yli 12.000.

Toimitusjohtaja Markus Niemelä: “Lipunmyynti kauden 2019 tapahtumiin on jatkanut hyvin alkanutta tahtiaan, ja kauden ensimmäinen Color Obstacle Rush -tapahtuma Pariisin Jablines’ssa oli yhtiön kaikkien aikojen suurin. Tapahtuma sujui onnistuneesti, ja palaute osallistujilta on ollut hyvää. Valmistelut uuden Duudsonit Funland -tapahtumakiertueen testitapahtumille sujuivat hyvin, ja tapahtumat järjestettiin toukokuun loppupuolella. Nyt odotamme innolla palautetta, jotta pääsemme kehittämään konseptia lopulliseen muotoonsa.”

Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia ja lipunmyyntiluvut yhtiön lipunmyyntijärjestelmästä euroiksi muutettuna raportointikauden keskikurssilla.

Kuva 1. Myyntivertailu euroiksi muutettuna

*Aikaisemmin tiedotteissa lipunmyyntiin on viitattu termillä ennakkomyynti. Kaikki liput yhtiön tapahtumiin myydään etukäteen, ja lipuilla ei ole palautusoikeutta. Tästä syystä lipunmyynti-termi koettiin kuvaavammaksi ja jatkossa käytetään termiä lipunmyynti. Lipunmyynti kirjataan liikevaihdoksi, kun tapahtuma on järjestetty.

Lisätietoja:
Markus Niemelä
Toimitusjohtaja
Rush Factory Oyj
markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki
Kaupallinen johtaja
Rush Factory Oyj
mika@rushfactory.fi
+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet
www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite

Lipunmyynti Q1

DNA ostaa Tampereen talousalueella toimivan ICT Elmo Oy:n kuluttajaliiketoiminnan ja laajan valokuitupohjaisen verkon

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.5.2019 klo 11.00

DNA on sopinut ICT Elmo Oy:n (entinen Tampereen Puhelin) käyttämän laajan valokuitupohjaisen verkkoinfrastruktuurin sekä kuluttaja- ja taloyhtiöliiketoiminnan ostamisesta. Myyjinä ovat ICT Elmo Oy sekä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy.

DNA vahvistaa kaupalla markkina-asemaansa Tampereen alueella. Kaupan jälkeen DNA:lla on oma laaja valokuitupohjainen verkkoinfrastruktuuri Suomen toiseksi suurimmalla talousalueella. Kaupan myötä DNA:lle siirtyy yli 30 000 kiinteää laajakaista- ja lähes 25 000 kaapeli-tv-liittymää.

Kuluttaja- ja taloyhtiöliiketoiminnan lisäksi DNA:lle siirtyy ICT Elmon käyttämä laaja valokuitupohjainen verkkoinfrastruktuuri, noin 1 700 km valokuitua, mikä nopeuttaa myös 5G:n tuloa Pirkanmaalle ja mahdollistaa yhä nopeammat kiinteän- ja matkaviestinverkon yhteydet alueen lähes 200 000 kotitaloudelle ja yli 25 000 yritykselle.

”ICT Elmo omistajayhtiöineen on investoinut valokuituverkkoon pitkäjänteisesti koko historiansa ajan. Saamme Tampereen talousalueelle nyt oman, laadukkaan ja laajan verkon, jota hyödyntäen voimme tarjota palveluita heti laajamittaisesti, ja jota täydentävä uusin teknologia mahdollistaa esimerkiksi gigaluokan laajakaistapalvelujen, 5G-palvelujen ja nopeampien yrityspalvelujen toteuttamisen”, kertoo DNA:n siirtoverkoista vastaava johtaja Mikko Kannisto.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2018 oli noin 8 miljoonaa euroa. DNA on ollut ICT Elmon operaattoriliiketoiminnan merkittävä asiakas. Kaupan kokonaishinta on 27,4 miljoonaa euroa, joka vastaa kustannussynergiat huomioiden noin 6,1 EV/EBITDA -kerrointa. Kustannussynergiat toteutuvat täysimääräisesti vuodesta 2020 alkaen ja koostuvat pääosin verkon vuokriin, operointiin ja rakentamiseen liittyvistä säästöistä. Tämän lisäksi järjestely mahdollistaa huomattavan uusmyynnin potentiaalin. DNA:lle siirtyy ICT Elmolta alle 20 henkilöä. Ostettavalla liiketoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta DNA:n vuoden 2019 liikevaihtoon tai käyttökatteeseen.

DNA on liittymien määrällä mitattuna Suomen toiseksi suurin kiinteän verkon laajakaistaoperaattori. Kaupan myötä DNA:lla on oma kuituverkkoinfrastruktuuri Suomen kaikissa suurimmissa kasvukeskuksissa ja DNA:n gigan laajakaista on saatavilla yli miljoonaan kotitalouteen.

Kauppa astuu voimaan välittömästi ja ostettu liiketoiminta konsolidoidaan DNA:n lukuihin kesäkuun alusta.

Lisätietoja sijoittajille ja analyytikoille:
Timo Karppinen, talous- ja rahoitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Marja Mäkinen, Head of IR, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi

Lisätietoja medialle:
Jarno Haikonen, johtaja, DNA Oyj, laajakaista- ja tv-liiketoiminta, puh. 044 044 2058, jarno.haikonen@dna.fi
Mikko Kannisto, johtaja, siirtoverkot, DNA Oyj, puh. 044 590 2527, mikko.kannisto@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.Talenom Oyj ostaa Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n liiketoiminnat

Logo.jpg

Talenom Oyj, sisäpiiritieto 31.5.2019 kello 10.00

Talenom Oyj ostaa Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n liiketoiminnat

Talenom Oyj on sopinut vaasalaisten tilitoimistojen Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n omistajien kanssa ostavansa tilitoimistojen liiketoiminnat. Osa kauppahinnasta maksetaan Talenom Oyj:n osakkeilla ostettavien yritysten omistajille suunnattavassa osakeannissa.

Ostettavien liiketoimintojen henkilöstömäärä on yhteensä 30. Toimintojen liikevaihto oli yhteensä 2,2 miljoonaa euroa 1.3.2018–28.2.2019 (tilintarkastamaton) ja käyttökate (EBITDA) 0,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta on yhteensä 1 590 tuhatta euroa, josta 690 tuhatta euroa maksetaan suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan Talenom Oyj:n käteisvaroilla sekä ottamalla vastattavaksi ostettavien liiketoimintojen lomapalkkavelat.

Liiketoimintakaupoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan. Liiketoimintakaupat eivät vaaranna Talenom Oyj:n muuta toimintaa ja yhtiön maksukyky säilyy hyvänä. Ostettava liiketoiminta on Talenomin ydinliiketoiminnan mukaista. Ajan myötä liiketoimintaan liittyy huomattavaa kannattavuuspotentiaalia palvelutuotannon siirryttyä Talenomin kirjanpitolinjaan.

“Olemme päässeet näiden liiketoimintakauppojen osalta toivottuun lopputulokseen. Samalla vahvistamme jo entisestään hyviä kasvunäkymiämme ja saamme hyvän jalansijan Pohjanmaan alueella. Kauppojen myötä pääsemme lisäksi suuntaamaan myyntityötämme ja palveluntarjontaamme erityisesti ruotsinkielisiin asiakkaisiin ja alueisiin. Tulemme myös aloittamaan vaiheittain valmistelut asiakkaiden siirtämiseksi Talenomin kirjanpitolinjaan. Samalla asiakkaat saavat käyttöönsä Talenomin erinomaisen palvelukokonaisuuden ja edelläkävijän asiakasratkaisut. Ruotsinkielinen Vaasan yksikkö tukee myös osaltaan laajentumisstrategiaamme Ruotsissa”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso.

“On erittäin innostavaa päästä kehittämään kasvavaa liiketoimintaa yhdessä Talenomin kanssa. Uskomme Talenomin edelläkävijyyteen sekä palvelutuotannon tehokkuudessa että asiakkaille suunnatussa palvelukokonaisuudessa. Meillä on puolestaan entuudestaan arvokasta osaamista ja kokemusta ruotsinkielisestä tilitoimistomarkkinasta ja vahvuuksiemme varaan on hyvä lähteä rakentamaan entistä vahvempaa jalansijaa markkinasta”, sanoo Oy Wasa Tilit Ab:n toimitusjohtaja Johan Neovius.

Suunnattu anti ja transaktio
Suunnatussa osakeannissa tarjotaan merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 20 280 kappaletta uutta osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,29 prosenttia Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti uudet osakkeet katsotaan samassa yhteydessä merkityksi ja niiden merkintähinta katsotaan maksetuksi apporttina luovutettavilla Oy Wasa Tilit Ab:n ja WT Företagstjänster Ab Oy:n liiketoiminnoilla. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Talenom Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, mistä poikkeamiseen on ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Talenom Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 6 972 672 osaketta.

Taloudellisia yhteenlaskettuja tietoja ostettavista liiketoiminnoista

Tulostietoja (tilintarkastamaton, FAS)

03/2018-02/2019
Liikevaihto 2 230 324 €
Liiketoiminnan muut tuotot 15 406 €
Henkilöstökulut– 1 486 467 €
Muut kulut– 549 518 €
Käyttökate (EBITDA) 209 743 €
Poistot– 21 196 €
Liikevoitto (EBIT) 188 547 €

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Jussi Paaso
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
044 066 6622
jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 48,9 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 18,0 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005 – 2018.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Ramirent allekirjoitti yhtiön turvallisuustavoitteisiin sidotun 75 miljoonan euron luottosopimuksen

Ramirent Oyj Pörssitiedote 31.5.2019 klo 10.00

Ramirent Oyj on allekirjoittanut tänään 75 miljoonan euron syndikoidun luottosopimuksen Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj;n kanssa. Kolmivuotinen laina käytetään aiemmin julkistetun Stavdal-kaupan rahoittamiseen. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen viimeistään vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Lainan marginaaliin vaikuttaa nostavasti tai laskevasti Ramirentin tavoitteiden toteutuminen kahden vastuullisuustavoitteen osalta:

Turvallinen työpaikka Turvallisuustuotteiden myynnin kasvu

“Suhtaudumme Ramirentissä työntekijöidemme, alihankkijoidemme ja asiakkaidemme turvallisuuteen erittäin vakavasti. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet työtapaturmien vähentämiseen sekä myynnin kasvattamiseen sellaisissa vuokratuotteissa ja palveluissa, jotka parantavat asiakkaidemme työpaikkojen turvallisuutta niin rakennus- kuin teollisillakin työmailla. Olen tyytyväinen nähdessäni, että myös rahoittajamme näkevät tavoitteiden tärkeyden”, sanoo Ulrika Dunker, Ramirentin Henkilöstöhallinnosta sekä työterveydestä, -turvallisuudesta, ympäristöstä ja laadusta vastaava johtaja.

Ramirentin valmius yhdistää vastuullisuus- ja taloudelliset tavoitteet osoittaa yhtiön olevan sitoutunut jatkuvaan parantamiseen. Yhtiössä tehdään töitä, jotta seuraava tavoitetaso, tapaturmataajuuden laskeminen alle viiteen pystyttäisiin saavuttamaan. Turvallisuustuotteiden osalta tavoitteena on kasvattaa myyntiä vuosittain seitsemällä prosentilla.

“Olemme tyytyväisiä onnistuneeseen, vastuullisuuteen sidotun lainan järjestämiseen ja allekirjoittamiseen pääpankkiemme kanssa. Vahvan taseemme ja lainoittajien sitoutumisen ansiosta voimme jatkaa strategiamme mukaisesti pääomatehokkaan kannattavan kasvun tavoittelemista ydinliiketoiminnassamme, konevuokrauksessa”, sanoo Petteri Järvinen, Ramirentin rahoitusjohtaja.

Ramirentillä on sitovia pitkäaikaisia lainajärjestelyitä yhteensä 560 miljoonaa euroa. Maaliskuun 2019 lopussa Ramirentin nettovelka oli 423,6 miljoonaa euroa. IFRS 16 “Vuokrasopimukset” -standardin vaikutus velkaan oli 94,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Petteri Järvinen, rahoitusjohtaja, Ramirent Oyj, puh. 020 750 2849

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää yhteensä 294 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent – Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

facebook twitter