Etusivu » SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

VAHVA JATKUVIEN TUOTTOJEN TULOVIRTA, LISENSSIMYYNTI KÄRSI VOLATILITEETISTA

Tammi – maaliskuu 2019:

Liikevaihto 2,7 miljoonaa euroa, laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 44,8 prosenttia (4,8 miljoonaa euroa 1–3/2018).Liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,01 euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 80,3 % (86,3 %), ja likvidit varat olivat 12,5 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa 1–3/2019 1–3/2018 Muutos % 1–12/2018
Liikevaihto 2,7 4,8 -44,8 18,3
Liikevoitto/-tappio -1,3 0,1 -1 225,1 0,5
% liikevaihdosta -47,1 2,3 -2 137,4 3,0
Tulos ennen veroja -1,2 0,0 -13 686,8 0,6
Tulos -1,2 0,0 -17 847,7 0,5
Oman pääoman tuotto, % -9,2 0,1 -16 997,7 3,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % -8,7 0,1 -12 413,4 4,1
Likvidit varat 12,5 12,6 -0,8 13,5
Nettovelkaantumisaste, % -97,5 -103,2 5,5 -93,5
Omavaraisuusaste, % 80,3 86,3 -6,9 81,6
Tulos/osake, euroa -0,04 -0,01 -550,2 -0,01
Oma pääoma/osake, euroa 0,31 0,32 -1,5 0,37

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2019 jatkuvien tuottojen tulovirtamme kasvoi hieman, mutta lisenssimyyntimme oli pettymys alleviivaten Universal SSH Key Manager® (UKM) -liiketoimintaan liittyvää suurta kvartaalikohtaista volatiliteettia. Odotustemme mukaisesti emme saaneet kuluneella vuosineljänneksellä patenttilisenssituloja ja nämä kaksi asiaa johtivat merkittävään liikevaihdon laskuun vertailukauteen nähden.

Vastapainoksi saavutimme mm. hallinnossa kulusäästöjä digitalisaation sekä aktiivisten patenttioikeudenkäyntien päättymisen johdosta. Koko konsernissa operatiiviset kulumme olivat EUR 0,6 miljoonaa pienemmät vertailukauteen verrattuna. Hyvin toimivan kustannuskontrollimme ansiosta pystymme hallitsemaan kulurakennettamme tehokkaasti ja suhteuttamaan sen liikevaihtomme kehittymiseen. Seuraamme liikevaihdon kehittymistä tarkasti ja pidättäydymme kulujen kasvattamisesta ilman sitä tukevaa liikevaihdon kasvua. Painopisteemme kaikissa kuluinvestoinneissa ovat kriittiset tuotekehitysponnistelumme.

Liiketoiminnan kassavirta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli positiivinen haastavasta lisenssimyyntijaksosta riippumatta ja kassamme pysyi vahvalla tasolla.

Alueellisesti Aasian ja Tyynenmeren alue pääsi tavoitteisiinsa ja vastasi odotuksiamme. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kärsimme UKM-lisenssikauppojen siirtymisestä eteenpäin aiemmin odotetusta. Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa näimme erityisen hyvää kehitystä PrivX®-tuotteen kysynnässä.

Myyntisuppilomme on kehittynyt hyvin UKM-tuotteen osalta ja useat myyntineuvottelut lähestyvät ”proof of concept” -vaihetta. UKM kaupat alkavat tyypillisesti suppeammilla käyttöönottoprojekteilla ja laajenevat ajan myötä, kun asiakas lisää tuotteen käyttöä ympäristössään. Myös PrivX®-myyntisuppilossa on hyvä määrä myyntineuvotteluja eri alueilla niin kumppaneidemme, kuin oman kanavammekin kautta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskityimme PrivX® -tuotteen tuomiseen suuryritysympäristöön ja saavutimme tasaista kasvua tilausliikevaihdossa. Koska PrivX® on tuotteena ylösajovaiheessa, prosentuaalinen kasvu on merkittävää, mutta tuotteen liikevaihto ei ollut tästä huolimatta raportointikaudella vielä olennaista kannaltamme. Tuotteen myyntisuppilo kuitenkin kehittyi erittäin positiivisesti ja käynnistimme kymmeniä myyntineuvotteluita useita eri toimialoja edustavien asiakkaiden kanssa. Olemme myös käynnistäneet useita uusia yhteistyötä koskevia neuvotteluita yhtiöiden kanssa, jotka haluavat tarjota PrivX®-tuotetta osana heidän omaa pilvipalvelutarjoomaansa. Useiden IT-palveluyritysten integroitua PrivX® jo osaksi tarjoomaansa tai tarjotessa sitä erillisenä ratkaisuna, olemme laajentaneet myyntimme kattavuutta merkittävästi. Myös vakiintunut yritysmyyntimallimme on osoittanut toimivansa hyvin PrivX® -tuotteen suhteen ja sen seurauksena käynnissä on useita neuvotteluita eri toimialoja edustavien yritysten kanssa PrivX® -tuotteen käyttöönotosta osana näiden yritysten pilvitransformaatiota.

PrivX® on lean-ajattelun mukainen skaalautuva pääsynhallinnan ratkaisu, joka on nopea ottaa käyttöön sekä helppo käyttää monipilviympäristössä tai perinteisemmässä fyysisessä ympäristössä. Jatkamme tuotteen kehittämistä ja lisäämme siihen uusia ominaisuuksia, jotka erottavat PrivX® -tuotteen muista markkinoilla olevista tuotteista ja tekevät siitä uuden aikakauden pääsynhallintaratkaisun, kun yhtiöt siirtyvät yhä enemmän pilviaikakauteen osana digitaalisaatiokehitystä. PrivX® -tuotteen tuotekehitys etenee hyvin ja julkaisimme kaksi uutta versiota tuotteesta tämän osavuosikatsauksen julkaisuhetkeen mennessä.

NQXä-tiimi on jatkanut keskitetyn hallinnan ominaisuuden kehitystä. Keskitetty hallinta tekee mahdolliseksi laajat käyttöönotot asiakkaidemme kriittisen infrastruktuurin ympäristöissä. Arvioimme, että ominaisuus on kaupallisesti valmis vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Arvioimme lisäksi, että liikenne- ja viestintäviraston sertifiointi ominaisuudelle valmistuu toisen vuosipuoliskon aikana. Saimme myös puolustusvoimien tiedusteluosaston myöntämän kansallisen yritysturvallisuusselvitystodistuksen, joka pitää sisällään yrityksen laajan luotettavuuden ja sitoumuksenhoitokyvyn arvioinnin ja mahdollistaa luottamuksellisen toimimisen tietyn asiakassegmentin kanssa. Tämä vahvistaa uskoamme NQXä -tuotteen kysynnän toteutumiseen keskitetyn hallinnan ominaisuuden tuotekehityksen valmistuttua.

Suoritimme katsauskaudella henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jossa mitattiin työhyvinvointia ja henkilöstön sitoutumisen tasoa yhtiöön. Saimme erinomaiset tulokset sitoutumisesta ja organisaatiossa olevasta energiasta. Jatkamme SSH:n työnantajamielikuvan rakentamista tuloksien pohjalta, jotta pystymme jatkossakin houkuttelemaan osaajia, jotka jakavat intohimomme kyberturvallisuusasioissa.

Ottaen huomioon lisenssimyynnin kausittaisen volatiliteetin ja myyntisuppilomme, toistamme antamamme taloudellisen ohjeistuksen:

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun. Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

Liikevaihtona taloudellinen ohjeistuksemme tarkoittaa yli EUR 17,1 miljoonan liikevaihtoa ohjelmistoliiketoiminnastamme.

Jatkamme strategiamme toimeenpanoa rakentaen tulevaisuuttamme jatkuvasti muuttuvassa kyberturvallisuusmarkkinassa PrivX® ja NQXä-tuotteiden avulla. Samalla maksimoimme arvonluonnin etabloituneiden tuotteidemme Universal Key Manager, Tectia® SSH Client/Server, Tectia® SSH Server z/OS ja CryptoAuditor® osalta. Pääsynhallintamarkkina on kypsä korkean suorituskyvyn tuotteille, jotka ovat nopeita ottaa käyttöön, joiden käytettävyys on erinomaisella tasolla ja jotka tarjoavat korkean hyödyn suhteessa tehtyyn sijoitukseen. SSH:n liiketoimintamallin muuttaminen kertalisenssimallista tilauspohjaiseen liiketoimintaan hidastaa liikevaihdon kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta tarjoaa pitkällä aikavälillä tasaisempaa kassavirtaa ja korkeampaa omistaja-arvoa. Näemme nyt selkeitä merkkejä PrivX® -tuotteen kysynnästä vaihtoehtona perinteisille PAM-ratkaisuille. Olemme myös saaneet tunnustusta riippumattomilta markkinatutkimusorganisaatioilta sekä useita yhteydenottoja toimijoilta, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme. Tällaiset asiat auttavat asiakasluottamuksen rakentamisessa ja tekevät loppuasiakkaan päätöksenteon helpommaksi.

Yhä useammat perinteiset tietoturvayhtiöt ovat laajentamassa toimintaansa myös pääsynhallintaliiketoimintaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yrityskaupat, joissa suuret toimijat ostivat pilvipääsynhallintapalveluita tarjoavia yrityksiä, lisääntyivät. Tämä vahvistaa uskoamme siihen, että valitsemamme strategia on oikea ja auttaa meitä lisäämään SSH:n tuomaa omistaja-arvoa. Varmistaaksemme kilpailukykymme suurempia toimijoita vastaan olemme solmineet useita yhteistyösopimuksia ja jatkamme uusien kumppanuuksien tekemistä. Olemme asettaneet tähtäimemme nykymarkkinamme lisäksi identiteetin- ja pääsynhallintamarkkinalle, joka on nopeassa murroksessa digitalisaation ja pilvipalveluiden kehittyessä.

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa (4,8 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 44,8 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta 58,8 prosenttia (36,4 prosenttia) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 23,0 prosenttia (29,7 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 18,2 prosenttia (13,2 prosenttia) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta. Liikevaihdosta 0,0 prosenttia (20,6 prosenttia) koostui globaaleista rojaltituotoista.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO
milj. euroa 1–3/2019 1–3/2018 Muutos % 1–12/2018
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,6 1,8 -10,9 9,0
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,5 0,6 -23,7 2,4
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,6 1,4 -57,3 4,2
Globaalit rojaltituotot 0,0 1,0 -100,0 2,7
Yhteensä 2,7 4,8 -44,8 18,3
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Lisenssimyynti 0,5 1,8 -74,3 5,6
Konsultointi ja muut 0,1 1,0 -87,1 4,3
Jatkuvat tuotot 2,1 2,1 1,5 8,5
Yhteensä 2,7 4,8 -44,8 18,3

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan myynnistään Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin raportointikauden 2019 liikevaihdon lasku olisi ollut 48,0 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2018.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Tammi–maaliskuun liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Kauden tappio oli -1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–maaliskuussa -2,0 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 31.3.2019 oli 20,8 miljoonaa euroa (31.3.2018 20,7 miljoonaa euroa; 31.12.2018 24,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 12,5 miljoonaa euroa (31.3.2018 12,6 miljoonaa euroa, 31.12.2018 13,5 miljoonaa euroa) eli 60,0 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä oli 0,7 miljoonaa euroa (31.3.2018 0,0 miljoonaa euroa, 31.12.2018 0,2 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä kasvoi 0,5 miljoonaa euroa 31.12.2018 tilanteeseen verrattuna johtuen IFRS 16 Vuokrasopiukset -standardin käyttöönotosta ja vuokrasopimusvelkojen kasvusta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -97,5 prosenttia (31.3.2018 -103,2 prosenttia, 31.12.2018 -93,5 prosenttia). Omavaraisuusaste 31.3.2019 oli 80,3 prosenttia (31.3.2018 86,3 prosenttia, 31.12.2018 81,6 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat valuuttakurssituotoista ja -tappioista, korkokuluista ennakkomaksuista asiakkailta, joilla on merkittävä rahoitusosuus sekä rahoitussopimusvelkoihin liittyvista korkokuluista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -0,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron 0,9 miljoonaa euroa sekä vuokrasopimusvelan lyhennysten osuuden rahavirrasta 0,1 miljoonaa euroa. Yhteensä rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -1,1 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–maaliskuussa -1,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), mikä vastasi 42,9 prosenttia liikevaihdosta (26,9 prosenttia). Tammi–maaliskuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 88 (31.3.2018: 81; 31.12.2018: 85). Henkilöstömäärä nousi seitsemällä henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kolmella henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (3,5 prosenttia).

Henkilöstöstä 37,5 prosenttia (39,5 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 50,0 prosenttia (43,2 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 12,5 prosenttia (17,3 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Kuivala, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Anne Marie Zettlemoyer ja Sam Curry sekä uutena jäsenenä Sauli Kiuru. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala ja varapuheenjohtajaksi Sauli Kiuru.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 1 183 521 kpl (1 903 892 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 1,32 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,61 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (29.3.2019) noteeraus 1,37 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,2 %, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 % sekä Juha Mikkosen suora omistus oli 5,2 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.3.2019 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Suurimmat riskit:

makrotalousympäristön epävarmuuskyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmatviiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessastrategian toteuttamisen ongelmatavainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaamineninnovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudetIPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminenmerkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2019 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus 31.3.2019 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2018 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

Uudet ja muuttuneet standardit

Muutamat uudet ja muuttuneet standardit ovat tulleet voimaan 1.1.2019 alkaneella tilikaudella. Konsernin oli muutettava laatimisperiaatteitaan ja tehtävä takautuvasti oikaisuja ottaessaan käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardin.

Laatimisperiaatteiden muutokset

Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti määräaikaisina sopimuksina kahdesta kolmeen vuoteen, mutta niitä voi olla mahdollista jatkaa. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina.

Vuoteen 2018 saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

1.1.2019 alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla. Painotettu keskimääräinen diskonttokorko oli 7,5 %.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:

käyttöoikeusomaisuus – kasvua 0,5 miljoonaa euroapitkäaikaiset velat – kasvua 0,2 miljoonaa euroalyhytaikaiset velat – kasvua 0,3 miljoonaa euroa

Osavuosikatsauksessa 31.3.2019 taseeseen ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuloslaskelmaan on kirjattu vuokrasopimuksia seuraavasti:

VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA
milj. Euroa 31.3.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Käyttöoikeusomaisuus – kiinteistöt 0,5
Yhteensä 0,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 0,2
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 0,3
Yhteensä 0,5
VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA
milj. Euroa 31.3.2019
Muut vuokrasopimukset -0,0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -0,1
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,0
Yhteensä kirjattu tuloslaskelmaan -0,1

TAULUKOT

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa 1–3/2019 1–3/2018 1–12/2018
Liikevaihto 2,7 4,8 18,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,2 -0,4 -1,4
Bruttokate 2,5 4,4 16,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -2,0 -2,3 -8,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,1 -1,3 -5,1
Hallinnon kulut -0,6 -0,7 -2,7
Liikevoitto/-tappio -1,3 0,1 0,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -0,1 0,0
Voitto/tappio ennen veroja -1,2 0,0 0,6
Verot -0,0 -0,0 -0,0
Tulos -1,2 0,0 0,5
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -1,2 0,0 0,8
Määräysvallattomien osuus -0,1 0,0 -0,3
-1,2 0,0 0,5
Muu laaja tulos
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,1 -0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,3 0,1 0,4
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -1,2 0,1 0,7
Määräysvallattomien osuus -0,1 0,0 -0,3
-1,3 0,1 0,4
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa -0,04 -0,01 -0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,04 -0,01 -0,01
LYHENNETTY KONSERNIN TASE
milj. euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,2
Käyttöoikeusomaisuus 0,5
Aineettomat hyödykkeet 5,3 4,9 5,2
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 6,0 4,9 5,4
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0
Lyhytaikaiset saamiset 2,3 3,2 5,4
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0 0,0
Rahavarat 12,5 12,6 13,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 14,8 15,8 18,9
Varat yhteensä 20,8 20,7 24,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 11,3 12,2 13,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,8 0,0 0,8
Oma pääoma yhteensä 12,1 12,2 14,2
Pitkäaikaiset velat
Lainat 0,2 0,0 0,2
Muut pitkäaikaiset velat 0,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,4 0,0 0,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat 8,3 8,5 9,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8,3 8,5 9,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 20,8 20,7 24,2
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille
milj. euroa Osake-pääoma Hybridilaina Muuntoero SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 1,2 12,0 -1,3 22,1 -21,2 12,8 12,8
0,0
Muutos 0,1 0,1 -0,8 -0,6 -0,6
Nettovoitto 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma 31.3.2017 1,2 12,0 -1,2 22,2 -22,0 12,2 0,0 12,2
Muutos 0,0 -0,2 0,5 0,2 0,5 0,5
Konsernirakenteen muutos1 -0,1 -0,1 1,1 1,0
Nettovoitto 0,8 0,8 -0,3 0,5
Oma pääoma 31.12.2017 1,2 12,0 -1,4 22,7 -21,1 13,4 0,8 14,2
Muutos 0,0 -0,9 -0,9 -0,9
Nettovoitto -1,2 -1,2 -0,1 -1,2
Oma pääoma 31.3.2018 1,2 12,0 -1,5 22,7 -23,1 11,3 0,8 12,1
1 Suomen Erillisverkot Oy:stä tuli määräysvallaton omistaja Kyberleijona Oy:ssä 35 prosentin omistusosuudella. Sijoituksen määrä oli 1,0 miljoonaa euroa ja lisäksi Suomen Erillisverkot Oy antoi 0,2 miljoonen euron pääomalainan Kyberleijona Oy:lle.
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1–3/2019 1–3/2018 1–12/2018
Liiketoiminnan rahavirta 0,5 0,4 1,2
josta käyttöpääoman muutos 1,2 -0,1 -1,2
Investointien rahavirta -0,6 -0,5 -2,3
Rahoituksen rahavirta -1,0 -0,8 0,9
Rahavarojen muutos -1,1 -0,9 -0,2
Rahavarat katsauskauden alussa 13,5 13,5 13,5
Valuuttakurssivaikutus 0,1 -0,0 0,2
Rahavarat katsauskauden lopussa 12,5 12,6 13,5
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
Hybridilainan korko 0,0 0,0 0,7
Vuokravakuudet 0,1 0,1 0,1
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut
1 vuoden kuluessa 0,0 0,3 0,3
1-5 vuoden kuluttua 0,0 0,2 0,2
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
milj. euroa 1–3/2019 1–3/2018 1–12/2018
Liikevaihto 2,7 4,8 18,3
Liikevoitto/ -tappio -1,3 0,1 0,5
osuus liikevaihdosta, % -47,1 2,3 3,0
Tulos ennen veroja -1,2 0,0 0,6
osuus liikevaihdosta, % -45,1 0,2 3,0
Oman pääoman tuotto, % -9,2 0,1 3,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % -8,7 0,1 4,1
Korolliset nettovelat -11,8 -12,6 -13,3
Omavaraisuusaste, % 80,3 86,3 81,6
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -97,5 -103,2 -93,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,6 0,5 2,3
osuus liikevaihdosta, % 20,7 10,1 12,3
Tutkimus- ja kehityskulut -1,1 -1,3 -5,1
osuus liikevaihdosta, % 42,9 26,9 27,9
Henkilöstö keskimäärin 88 82 82
Henkilöstö kauden lopussa 88 81 85
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa 1–3/2019 1–3/2018 1–12/2018
Tulos/osake, euroa (laimentamaton)2 -0,04 -0,01 -0,01
Tulos/osake, euroa (laimennettu)2 -0,04 -0,01 -0,01
Oma pääoma/osake, euroa 0,31 0,32 0,37
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 802 38 441 38 578
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 802 38 441 38 802
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 1,61 2,04 2,00
Alin 1,32 1,72 1,60
Ylin 1,97 2,22 2,27
Osakkeen kurssi kauden lopussa 1,37 2,10 1,68
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 53,2 80,7 65,2
Osakevaihto, milj. kpl 1,2 1,4 7,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 3,1 3,7 20,2
Osakevaihto, milj. euroa 1,9 2,9 15,6
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00
2 Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä.

LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Securityn seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2019 julkaistaan 17.7.2019.

Helsingissä 17.4.2019

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Liite

SSH_1Q19 FIN

Jätä kommentti

facebook twitter