Etusivu » Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.2019-31.3.2019

Kesla Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.2019-31.3.2019

KESLA OYJ, LIIKETOIMINTAKATSAUS 23.4.2019 Klo 9.00

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

Konsernin liikevaihto kasvoi, liikevoitto koheni ja tilauskanta kasvoiKonsernin liikevaihto kasvoi 16,2% vertailukaudesta ja oli 12,8 miljoonaa euroa (1-3/2018 11,0 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto EBIT oli 954 tuhatta euroa (706 tuhatta euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 668 tuhatta euroa positiivinen (1 728 tuhatta euroa).Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 18,1 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa).Osakekohtainen tulos EPS oli 0,17 euroa (0,11 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia, vuoden 2018 luvut IFRS 16 oikaistuina)

1-3 1-3 1-12
1000 euroa 2019 2018 2018
Kasvu
Tilauskanta kauden lopussa 18 113 12 797 17 818
Saadut tilaukset 14 378 11 685 52 244
Liikevaihto 12 751 10 972 45 064
Liikevaihdon muutos, % 16,2 % 5,0 % 5,5 %
Kannattavuus
Liikevoitto (EBIT) 954 706 2 236
Liikevoitto, % 7,5 % 6,4 % 5,0 %
Kauden laaja tulos 571 370 1 423
Tulos / osake (EPS), EUR * 0,17 0,11 0,42
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), 16,3 % 12,3 % 9,5 %
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta 668 1 728 2 845
Bruttoinvestoinnit 147 129 899
Taloudellinen asema (kauden lopussa)
Korollinen nettovelka 10 570 10 891 10 507
Nettovelkaantumisaste, % 84,6 % 94,6 % 85,0 %
Omavaraisuusaste, % 38,1 % 36,7 % 38,9 %
Taseen loppusumma 32 964 31 824 31 887
Henkilöstö keskimäärin 247 240 243

*Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi yli 16 % edellisvuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Konsernin liikevoitto kasvoi vastaavalla ajanjaksolla 35 % ja osakekohtainen tulos nousi 0,11 eurosta 0,17 euroon IFRS 16 mukaisin vertailukelpoisin luvuin. Konsernin tuloskehitys jatkoi nousujohteisella uralla, jolla se on ollut jo vuodesta 2016 alkaen. Emoyhtiön tilauskanta kasvoi hieman vuodenvaihteen ennätykselliseltä tasolta 18,1 miljoonaan euroon.

Kotimaan liikevaihto kasvoi lähes 25 % vertailukauteen nähden ja oli näin selvästi nopeampaa kuin vientimarkkinoiden noin 12 %:n kasvu. Kotimaan liikevaihto kasvoi sekä auto- ja kierrätysnostureissa että traktorivarusteissa. Viennin osuus konserniliikevaihdosta laski hieman 67 %:iin vertailukauden 69 %:n tasolta vahvan kotimaan kasvun vuoksi.

Keslan liiketoiminta-alueista erityisesti auto- ja kierrätysnostureissa liikevaihdon kasvu oli vahvaa, kun kaksi toimitusketjun pullonkaulatoimittajaa sai kohennettua toimituskykyään selvästi. Myös varaosamyynnin liikevaihto oli vertailukautta selkeästi korkeammalla tasolla. Puunkorjuulaitteiden ja traktorivarusteiden liiketoiminnat kehittyivät alkuvuonna vielä maltillisesti, mutta kvartaalin aikana saadut tilaukset olivat edellisvuoden ensimmäisen kvartaalin kertymää korkeammalla tasolla.

Konsernin alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 0,7 miljoonaa euroa jääden selvästi vertailukauden 1,7 miljoonasta eurosta. Konsernin vertailukautta parempi tulos ei riittänyt kattamaan käyttöpääoman kasvua, joka kertyi etenkin myyntisaamisten lisääntymisestä kasvaneen laskutuksen myötä. Konsernin omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste kohenivat vertailukauteen nähden.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin kiinteät kustannukset kasvoivat vertailukauteen nähden etenkin myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen ulkoisten palveluostojen vuoksi. Näillä panostuksilla luodaan edellytyksiä kasvun jatkumiselle myös tulevaisuudessa.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kesla-konsernin tilikauden 2019 toisen kvartaalin aloittava tilauskanta on aiempiin vuosiin nähden merkittävästi korkeammalla tasolla. Kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin saatujen tilausten arvo ylittää selvästi edellisvuoden tason. Hyvän kysynnän vuoksi Kesla jatkaa tuotannollisen volyymin nostoon tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi jatketaan tehostettua toimitusketjun eri osapuolien välistä vuorovaikutusta toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi ja poikkeustilanteiden hallitsemiseksi.

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja korkeasuhdanteen hiipuminen voivat vaikuttaa Keslan liiketoimintaa heikentävästi. Muutokset eri valtioiden metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja mahdolliset valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai myyntiä rajoittavia pullonkauloja. Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen, koska Venäjän markkinakysyntä on Keslalle merkittävää sekä suoraan että välillisesti partnereidemme kautta.

Keslan solmimat strategiset kumppanuudet Agcon (Valtran) ja Dalby Groupin (Ranska) kanssa luovat edellytyksiä viennin kasvulle tänä vuonna ja lähivuosina sekä traktorivarusteet- että kierrätysnosturit-tuoteryhmissä. Kaakkois-Aasiassa solmittu kumppanuus Multicon kanssa kasvattaa alueen puunkorjuulaitteiden liikevaihtoa lähivuosina. Valtran Norjan jälleenmyyjän Eikmaskin AS:n kanssa käynnistynyt yhteistyö näyttää alkaneen jo lupaavasti kuluvan vuoden osalta.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Perinteisesti Keslan parhaat tulokset tehdään hakkuukaudella eli vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä kvartaalilla. Viime vuoden toinen vuosineljännes jäikin nettotulokseltaan lievästi tappiolliseksi. Kuluvan vuoden hyvä tilauskanta luo kuitenkin edellytykset edellisvuotta parempaan suoritukseen myös vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Konsernin näkymä ja ohjeistus säilyy ennallaan eli liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan tilikaudella 2019 hyvän kysyntätilanteen vuoksi.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2019

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2019 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n osavuosikatsauksen 30.6.2019 tilanteen mukaisesti. Osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 6.8.2019. Liiketoimintakatsaus 30.9.2019 tilanteen mukaisesti julkaistaan 22.10.2019.

Kesla Oyj julkaisee kuluvan vuoden toukokuun aikana vuoden 2018 toisen, kolmannen ja neljännen kvartaalin keskeiset tunnusluvut tulevien tiedotteiden vertailutiedoiksi IFRS 16:n ja lopetettujen toimintojen mukaisesti oikaistuina.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on vajaat 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jätä kommentti

facebook twitter