Etusivu » Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Vahva tulosparannus vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Vahva tulosparannus vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

Kemira Oyj
Osavuosikatsaus
26.4.2019 klo 8.30

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Vahva tulosparannus vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Täydellinen tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat.

Ensimmäinen neljännes

Liikevaihto kasvoi 6 % 647,8 miljoonaan euroon (613,7) myyntihintojen korotusten jatkuessa kaikissa tuoteryhmissä globaalisti. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi
2 % myyntihintojen kasvun ansiosta. Operatiivinen käyttökate nousi 38 % ja oli 95,6 miljoonaa euroa (69,4) johtuen pääasiassa myyntihintojen kasvun kumotessa edelleen kasvavien muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Operatiivinen käyttökateprosentti nousi 14,8 %:iin (11,3 %). Käyttökate kasvoi 36 % ja oli 92,5 miljoonaa euroa (68,2). IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä kiinteät kustannukset eivät sisällä vuokrakuluja vuonna 2019, millä oli ensimmäisellä neljänneksellä 7,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen. Operatiivinen liikevoitto nousi 48 % 50,1 miljoonaan euroon (33,9) pääasiassa korkeampien myyntihintojen ansiosta. Liikevoitto kasvoi 44 % ja oli 47,0 miljoonaa euroa (32,7). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen välinen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Osakekohtainen tulos nousi 31 % 0,18 euroon (0,14) korkeamman operatiivisen käyttökatteen ansiosta.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

“Vuosi 2019 alkoi hyvin. Orgaaninen kasvu jatkui, erityisesti myyntihintojen korotukset alkavat näkyä. Tehokas kustannusten hallinta yhdessä korkeampien myyntihintojen kanssa nostivat operatiivisen käyttökateprosentin 14,8 %:iin.

Pulp & Paper -segmentissä hinnankorotukset nostivat kannattavuutta. Operatiivinen käyttökateprosentti parani edellisvuodesta 13,3 %:iin. Markkinakysyntä on tällä hetkellä melko hyvällä tasolla, ja pidemmän aikavälin markkinaympäristö näyttää positiiviselta monien suurien sellu- ja paperiyhtiöiden ilmoittamien kapasiteettilaajennusten ansiosta. Parhaillaan viimeistelemme AKD-vahan tuotantolaitoksen rakentamista Kiinassa. Se on maailman suurin AKD-vahan tuotantolaitos, jonka avulla nousemme kyseisessä tuotteessa markkinajohtajaksi. AKD-vahan pääainesosa perustuu uusiutuvaan raaka-aineeseen, ja sitä käytetään pääasiassa kartongin tuotannossa estämään nesteiden imeytyminen.

Industry & Water -segmentissä Oil & Gas -liiketoiminnan orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 26 %, vaikka markkinoiden kasvu on hidastumassa lyhyellä aikavälillä. Oil & Gas -liiketoiminnan katteet olivat hinnoittelun ja tuotemixin ansiosta hyvällä tasolla. Vedenkäsittelyssä markkinat olivat vakaat, ja olemme paremmissa asemissa kohtaamaan jatkuvat inflaatiopaineet. Korkeammat myyntihinnat ja raaka-ainehintojen suotuisat lyhyen aikavälin vaihtelut nostivat segmentin operatiivisen käyttökatteen ensimmäisellä neljänneksellä ennätyksellisen korkealle 16,8 %:iin. Polymeerien pääraaka-aineen osalta oli joitakin toimitushäiriöitä neljänneksen aikana. Tuotantomme ei tästä kuitenkaan nopeiden korjaustoimien ansiosta kärsinyt, mutta joitain vaikutuksia odotetaan näkyvän toisella neljänneksellä korkeampien raaka-aine- ja logistiikkakustannusten vuoksi. Kasvuinvestointien osalta lisäämme kemiallisesti tehostetussa öljyn talteenotossa käytettävien polymeerien tuotantokapasiteettia vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintamme etenee strategiamme mukaisesti. Jatkamme edelleen kannattavuuden parantamista tukevia toimia.”

AVAINLUVUT

Kemira otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa nykyiset vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimusvelkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni positiivinen vaikutus liikevoittoon ja vähäinen vaikutus tilikauden tulokseen vuonna 2019. Tällä hetkellä Kemira arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönoton odotetaan kasvattavan käyttökateprosenttia noin prosenttiyksiköllä ja velkaantuneisuusastetta noin 10 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla arvioidaan olevan +30 miljoonan euron vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseen. Edellisvuoden lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin (liikevaihtoa ja investointeja lukuun ottamatta). Katso lisätiedot sivulta 27-28.

Milj. euroa1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
Liikevaihto647,8 613,7 2 592,8
Operatiivinen käyttökate95,6 69,4 323,1
Operatiivinen käyttökate, %14,8 11,3 12,5
Käyttökate92,5 68,2 314,8
Käyttökate, %14,3 11,1 12,1
Operatiivinen liikevoitto50,1 33,9 173,8
Operatiivinen liikevoitto, %7,7 5,5 6,7
Liikevoitto47,0 32,7 148,2
Liikevoitto, %7,3 5,3 5,7
Tilikauden voitto29,3 23,0 95,2
Osakekohtainen tulos, euroa0,18 0,14 0,58
Sidottu pääoma*1 843,6 1 753,9 1 781,4
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %10,3 9,7 9,8
Sidotun pääoman tuotto*, %8,8 8,1 8,3
Liiketoiminnan rahavirta65,2 34,5 210,2
Investoinnit ilman yritysostoja28,3 23,2 150,4
Investoinnit28,3 22,4 193,7
Rahavirta investointien jälkeen39,8 16,4 29,0
Omavaraisuus, % kauden lopussa39 41 44
Osakekohtainen oma pääoma, euroa7,39 7,13 7,80
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa74 61 62

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon).

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien), käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019 (ENNALLAAN)

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen (2018: 323,1 miljoonaa euroa) kasvavan edellisvuoden tasosta vertailukelpoisesti IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönoton vaikutus pois lukien.

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (ENNALLAAN)

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-17 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %. (Ennen IFRS 16 -raportointistandardin käyttöönottoa, joka astui voimaan 1.1.2019, taloudelliset tavoitteet olivat: Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 60 %.)

Helsingissä 25.4.2019

Kemira Oyj
Hallitus

SIJOITTAJAKALENTERI 2019

Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2019 19.7.2019
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019 24.10.2019

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 26.4.2019 klo 10.30 Hotel Kämpissä, Kluuvikatu 2, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen, ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa: www.kemira.com/fi/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710310. Konferenssitunnus: 77236042#.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 5528907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Liite

Kemira tammi-maaliskuu 2019 osavuosikatsaus (.pdf).pdf

Jätä kommentti

facebook twitter