Etusivu » DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsaus: DNA:n matkaviestinpalvelujen myynti kasvatti liikevaihtoa ja käyttökatetta

DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsaus: DNA:n matkaviestinpalvelujen myynti kasvatti liikevaihtoa ja käyttökatetta

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2019 KLO 8.30

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille klo 10.00 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 13. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes lyhyesti

Liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 228,9 miljoonaa euroa (222,3).Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 5,5 % ja oli 118,3 miljoonaa euroa (112,2).Käyttökate kasvoi 7,7 % ja oli 76,1 miljoonaa euroa (70,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,2 % (31,8).Liiketulos laski 1,2 % ja oli 34,8 miljoonaa euroa (35,2). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 15,2 prosenttia (15,8). IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 4,7 % ja oli 57,7 miljoonaa euroa (55,2).Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,19).Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 1,4 % ja oli 2 851 000 liittymää (2 811 000).Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski 3,1 % ja oli 18,3 euroa (18,9).Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) pieneni ja oli 17,2 prosenttia (18,9).Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi ja oli 1 154 000 liittymää (1 138 000).

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.
IFRS 16 -standardin vaikutus taseeseen ja tuloslaskelmaan on esitetty liitetiedossa 12.

Milj. euroa 1–3/2019 1–3/2018 Muutos-% 1–12/2018
Liikevaihto 228,9 222,3 2,9 911,8
Käyttökate 76,1 70,7 7,7 284,9
osuus liikevaihdosta, % 33,2 31,8 31,2
Poistot ja arvonalentumiset 41,3 35,4 146,0
Liiketulos 34,8 35,2 –1,2 138,9
osuus liikevaihdosta, % 15,2 15,8 15,2
Tulos ennen veroja 32,2 30,6 5,1 127,7
Tilikauden tulos 25,3 24,4 3,4 102,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,5 14,4 14,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,6 16,7 16,4
Investoinnit 32,1 19,9 61,5 138,3
Rahavirta investointien jälkeen –0,9 –7,9 63,4
Vapaa kassavirta omalle pääomalle 14,8 –3,5 72,0
Nettovelka 469,6 304,0 379,3
Nettovelka/käyttökate 1,54 1,08 1,33
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 96,7 57,9 62,7
Omavaraisuusaste, % 35,5 38,8 46,9
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,77
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,19 0,19 0,77
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 605 1 599 1 590

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n vuosi käynnistyi hyvin. Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta 2,9 prosenttia 228,9 miljoonaan euroon. Liikevaihtoamme kasvattivat mobiililaite­myynti ja matkaviestinpalveluliikevaihto, johon vaikutti myönteisesti erityisesti liittymäkannan kehitys. Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia ja mobiililaitemyynti kasvoi 17,1 prosenttia vertailukaudesta. Käyttökatteemme kasvoi 7,7 prosenttia ollen 76,1 miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 33,2 prosenttia.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät nousivat vertailukaudesta 40 000 liittymällä ja neljänneksen lopussa niitä oli 2 851 000. Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä nousi 18 000 liittymällä ja kaapelitelevisioliittymien määrä 11 000 liittymällä. Liittymäkohtainen liikevaihtomme (ARPU) laski hieman vertailukaudesta ja oli 18,3 euroa (18,9). Siihen vaikutti erityisesti joulukuussa 2018 laskeneet yhdysliikennemaksut. Asiakasvaihtuvuutemme (CHURN) oli 17,2 % (18,9).

Valmistaudumme 5G-verkon käyttöönottoon tuomalla verkkoomme 5G-kyvykästä teknologiaa ja kasvattamalla verkon kapasiteettia. DNA:n syksyllä 2018 aloittamat 4G-verkon päivitystyöt valmistuivat ensimmäisellä neljänneksellä esimerkiksi Helsingissä, Tampereen seudulla ja Turussa. Päivitysten myötä 4G-tiedonsiirtonopeudet ovat nousseet jopa yli kaksinkertaisiksi. 5G-verkkoa tullaan ottamaan ripeästi käyttöön, kunhan sitä tukevia laitteita alkaa olla yleisesti saatavilla.

Tefficientin maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan DNA:n asiakkaat käyttivät vuonna 2018 liittymää kohden dataa toiseksi eniten koko maailmassa – keskimäärin 20,8 gigatavua kuukaudessa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 15,9 gigatavua.

Strategiamme keskeisenä osa-alueena on asiakastyytyväisyyden ja taloudellisen menestyksen lisäksi olla erinomainen työpaikka DNA:laisille. Helmikuussa 2019 saimmekin upean tunnustuksen pitkäjänteisestä työstämme yrityskulttuurimme eteen, kun DNA valittiin Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa Suomen parhaaksi työ­paikaksi suurten organisaatioiden sarjassa.

Liiketoimintamme ytimessä on toimia luotettavana ja vastuullisena yrityskansalaisena. Päivitetyssä vastuullisuusstrategiassamme on neljä keskeistä osa-aluetta: digitaalinen yhdenvertaisuus, erinomainen työpaikka, ilmastoystävällinen liiketoiminta ja hyvä hallinto. Ilmastotavoitteenamme on vähentää energiankulutuksestamme aiheutuvia epäsuoria päästöjä 100 prosenttia vuoteen 2023 mennessä vuoteen 2014 verrattuna. Huhtikuussa julkaistun Sustainable Brand Index -tutkimuksen mukaan DNA on toimialansa vastuullisin yritys Suomessa.

Norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ilmoitti katsauskauden jälkeen 9.4.2019 ostavansa 54 % DNA:n osakkeista kahdelta suurimmalta osakkeenomistajaltamme, Finda Telecoms Oy:ltä ja PHP Holding Oy:ltä. Kauppa on ehdollinen, vaatien vielä Findan ja PHP:n yhtiökokousten ja viranomaistahojen hyväksynnän.

Jatkamme liiketoimintamme kehittämistä strategisten tavoitteidemme mukaisesti keskittyen asiakaskokemukseen, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja kannattavaan kasvuun. Arvioimme liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen, sisältäen IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. Lisäksi arvioimme rahoitusaseman ja maksuvalmiuden pysyvän hyvänä.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA:n taloudellinen raportointi vuonna 2019:

Vuoden 2019 puolivuotiskatsaus (tammi–kesäkuu) 19.7.2019Vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosikatsaus 22.10.2019

Tulostiedotustilaisuudet

Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00
Tiedotustilaisuus järjestetään DNA Talossa osoitteessa Läkkisepäntie 21, Helsinki. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan sähköpostiosoitteessa viestinta@dna.fi. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä DNA:n verkkosivuilla, osoitteessa: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille klo 13.00
Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä puhelimitse soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0310, vahvistuskoodi: 6650 2654#. Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös suoran audiocast-lähetyksen kautta osoitteessa: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#tulostiedotustilaisuudet.

Tulosraportti ja tilaisuuksien esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuksien alkua osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.Tiedotustilaisuuksien tallenteet löytyvät samasta osoitteessa myöhemmin tulospäivän aikana.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Liite

DNA osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!