Etusivu » Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-31.3.2019

Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-31.3.2019

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 26.04.2019 klo. 09.00

Tammikuu – maaliskuu 2019 (vuoden 2018 vertailuluvut suluissa):

·Liikevaihto 7,6 milj. euroa (5,3 milj. euroa), kasvua 44,2%.
·Käyttökate (EBITDA) -0,4 milj. euroa (-2,1 milj. euroa), -5,1% liikevaihdosta (-39,0%). *
·Liiketulos -1,2 milj. euroa (-2,4 milj. euroa), -16,2% liikevaihdosta (-45,8%). *
·Nettotulos -1,1 milj. euroa (-2,7 milj. euroa), -14,4% liikevaihdosta (-51,7 %).
·Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).
·Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 270 (238), kasvua 13,4%.

*IFRS 16 vaikutus oli käyttökatteeseen (EBITDA) 0,3 milj. euroa ja liiketulokseen -0,1 milj.euroa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Toimitusjohtaja Hans Parvikoski:

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana liiketoimintamme jatkoi kehittymistään myönteiseen suuntaan. Liikevaihto kasvoi 44% vertailukauteen nähden. Kasvua kiihdytti vuonna 2018 tehty Grow Holding AB:n yrityskauppa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 72% liikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta.

Strategiamme mukaisesti haluamme hyödyntää kasvavia markkinoita kehittämällä parempia asiakaskokemuksia ja kasvamalla halutuksi kokonaisratkaisujen toimittajaksi ”From Ideas to Life” –visioomme perustuen. Olemme määrätietoisesti jatkaneet branding-, muotoilu- sekä teknologiapalveluiden yhdistämistä asiakasprojekteissa ja kykyämme toimittaa kansainvälisesti eri studioista. Yhtiöllä on kolme vahvaa regioonaa: Suomi/UK, Ruotsi ja Pohjois-Amerikka, joissa kaikissa on merkittäviä avainasiakkuuksia.

Vuoden alussa Yhtiö avasi Tukholmaan uuden lippulaivastudion, jossa työskentelee yhteensä jo noin sata osaajaa. Yhtiössä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhteensä 270 työntekijää, joiden joukossa yli 30 eri kansallisuutta seitsemässä studiossa ja viidessä maassa. Tämä kuvaa hyvin yhtiömme monimuotoisuutta, jonka uskomme tuovan lisäarvoa asiakkaillemme.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui ensimmäisellä neljänneksellä Ville Tolvasen lopettaessa toimitusjohtajana 15.3. siirtyäkseen hallituksen jäseneksi. Ville Tolvasen erityisinä strategisina vastuualueina ovat digitalisaation edistäminen, kasvustrategiat, yhteistyökumppanuudet, M&A ja johdon konsultointi. Hoidan väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtävää ja Yhtiön hallitus on aloittanut uuden toimitusjohtajan etsinnän. Konsernin operatiivisen johdon vahvistamiseksi hallitus päätti nimittää Yhtiön hallituksen jäsen Peter Erikssonin Yhtiön väliaikaiseksi operatiiviseksi johtajaksi ja Yhtiön johtoryhmän jäseneksi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) sekä liiketulos paranivat merkittävästi vertailukaudesta, ollen kuitenkin vielä tappiollisia. Kehityksen suunta on kuitenkin jatkunut oikeanlaisena.

Vuonna 2019 yhtiön tavoitteena on parantaa kannattavuutta, tehostaa toimintaa, jatkaa kasvua sekä kulttuurin ja toimintamallien yhtenäistämistä.

RAHOITUSTILANNE / LIIKEARVO

Yhtiö arvio rahoituksen riittävän 12 kuukauden tarpeisiin. Liikearvon osalta ei ole todettu indikaatiota arvonalentumisesta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2018.

MUITA ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö piti 2.4.2019 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinnointi/yhtiökokous.

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Pekka Pylkäksen, Peter Erikssonin, Jaana Rosendahlin, Anders Liljebladin sekä Ville Tolvasen.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen.

Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pylkäs ja jäseniksi Anders Liljeblad ja Esa Matikainen. Anders Liljeblad ja Esa Matikainen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Jaana Rosendahl ja Peter Eriksson. Esa Matikainen ja Jaana Rosendahl ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

11.4.2019 Yhtiö käynnisti konsernissa tehostamisohjelman, johon liittyvillä Yhtiön harkitsemilla säästötoimenpiteillä pyritään keventämään Digitalist Groupin kulurakennetta ja parantamaan sen kannattavuutta. Yhtiö tavoittelee konsernitasolla arviolta 1,5-2,3 miljoonan euron vuotuisia kulusäästöjä.

Osana tehostamistoimenpiteitä Yhtiön tytäryhtiö Digitalist Finland Oy käynnisti konsernijohdossa, myynnissä, tukitoiminnoissa, projektijohdossa ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitelluilla uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan kustannussäästöjen aikaansaamisen ohella organisaation tehostamista. Yhteistoimintaneuvottelujen arvioidaan alustavasti johtavan henkilöstövähennyksiin sekä työsuhteiden ehtojen muutoksiin. Alustava arvio on, että suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 9 henkilön vähentämistarpeeseen.

DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Digitalist Group Oyj
Toimitusjohtaja Hans Parvikoski, CFO, puh. +358 40 586 6154, hans.parvikoski@digitalistgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://digitalist.global

Liite

Digitalist Group Oyj Johdon osavuotinen selvitys Q1 2019

Jätä kommentti

facebook twitter