Etusivu » Aktian uusi segmenttijako ja vertailuluvut

Aktian uusi segmenttijako ja vertailuluvut

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
30.4.2019 klo 15.30

Aktian uusi segmenttijako ja vertailuluvut

Aktia siirtyy raportoimaan seuraavat kolme liiketoimintasegmenttiä: Pankkitoiminta, Varainhoito ja Konsernitoiminnot. Aktia raportoi uuden segmenttijaon mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

Aktia tiedotti pörssitiedotteessa 23.11.2018 organisaatiomuutoksesta sen seurauksena, että Aktia tehostaa vuonna 2017 uudistetun strategiansa toteuttamista. Liiketoimintasegmenttien jakoa uudistetaan nyt vastaamaan organisaatiomuutosta.

Aktian uudet liiketoimintasegmentit

Uuden Pankkitoiminta-segmentin muodostavat aiempi segmentti Personal & Corporate Banking sekä Aktian yksityispankkitoiminta ja instituutioasiakkaiden pankkitoiminta, jotka sisältyivät aiemmin Omaisuudenhoito-segmenttiin.

Uusi segmentti Varainhoito koostuu aiemmasta segmentistä Omaisuudenhoito pois lukien yksityispankkitoiminta ja instituutioasiakkaiden pankkitoiminta, jotka sisältyvät vastedes uuteen segmenttiin Pankkitoiminta.

Tuki- ja esikuntatoiminnot mukaan lukien konsernin treasury-toiminta muodostavat edelleen segmentin Konsernitoiminnot.

Toiminta, jota ei raportoida yllä olevissa liiketoimintasegmenteissä, raportoidaan Muussa toiminnassa.

Aktian uusien liiketoimintasegmenttien mukaiset vertailuluvut vuodelta 2018 esitetään tämän pörssitiedotteen liitteessä. Muutos vaikuttaa ainoastaan segmenttijakoon, eikä se muuta Aktia-konsernin vuoden 2018 raportoitua tulosta.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito- ja henkilövakuutusratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 370 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Liite

Segmenttien_Vertailuluvut

Jätä kommentti

facebook twitter