Etusivu » Arkistot 29.4.2019

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.04.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

29.04.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.04.2019

Päivämäärä 29.04.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 434 kpl
Keskihinta/osake 7,6000 EUR
Ylin hinta/osake 7,6000 EUR
Alin hinta/osake 7,6000 EUR
Kokonaishinta 3 298,40 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.04.2019:

UNIAV 18 222 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 29042019.xlsx

Aspo muuttaa nettovelkaantumisastetta koskevaa taloudellista tavoitettaan IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena

Aspo Oyj
Pörssitiedote
29.04.2019 klo 16.30

ASPO MUUTTAA NETTOVELKAANTUMISASTETTA KOSKEVAA TALOUDELLISTA TAVOITETTAAN IFRS 16 -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTON SEURAUKSENA

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin seurauksena Aspon tulevia vuokranmaksuja koskeva rahoitusvelka kirjattiin taseeseen 1.1.2019, mikä nosti Aspon nettovelkaantuneisuusastetta 31,1 prosenttiyksikköä.

Uuden standardin käyttöönoton johdosta Aspo muuttaa nettovelkaantuneisuusastetta koskevaa pitkän aikavälin taloudellista tavoitettaan enintään 130 prosenttiin. Aspon entinen tavoite nettovelkaantumisasteelle oli enintään 100 prosenttia.

Liikevoittoprosenttiin ja oman pääoman tuottoprosenttiin IFRS 16 -standardin käyttöönotto ei vaikuta olennaisesti eikä liikevoittoa tai oman pääoman tuottoa koskevia taloudellisia tavoitteita muuteta.

Aspo tavoittelee nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuoteen 2020 mennessä.

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Arto Meitsalo, Aspo Oyj:n talousjohtaja, puh. +358 40 5511422, arto.meitsalo@aspo.com
Harri Seppälä, Aspo Oyj:n rahoitusjohtaja, puh. +358 400 617 201, harri.seppala@aspo.com

JAKELU:      
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Robit Oyj: TOMMI LEHTONEN NIMITETTY ROBIT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJAKSI

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2019 KLO 16.30

TOMMI LEHTONEN NIMITETTY ROBIT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJAKSI

Tommi Lehtonen (s. 1970), DI, on nimitetty Robit OYJ:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2019.

Lehtosella on pitkä kokemus kaivos- ja rakennusteollisuudessa. Ennen siirtymistään Robitille hän on työskennellyt Metso Minerals Oy:ssä mm. seuraavissa tehtävissä: kaivosliiketoiminnan johtaja, Kiina, Intia, Aasia ja Tyynenmeren alue 2016–2017, murskaus- ja seulonta liiketoiminnan johtaja 2014–2015 sekä mobiililaitteet liiketoiminnan johtaja 2012–2014.

Robitilla Lehtonen on työskennellyt Down-the-Hole liiketoiminta-alueen johtajana tammikuusta 2017 alkaen sekä varatoimitusjohtajana 2018 vuoden tammikuusta lähtien.

”Uskomme, että Lehtosen pitkä tuntemus kaivos- ja rakennusteollisuudesta, vahva osaaminen myynnin ja myynnin johtamisen parissa sekä hänen kokemuksensa pörssiyhtiön ylimmän johdon tehtävistä antavat hänelle hyvän pohjan ohjata Robit takaisin kannattavaksi kasvuyritykseksi, sanoo Harri Sjöholm, Hallituksen puheenjohtaja.”

Tämän nimityksen myötä Robit haluaa korostaa myynnin roolia yhtiön strategiassa sekä vahvistaa maailmanlaajuista läsnäoloa poraustoiminnan kulutusosa-liiketoiminnnassa.

ROBIT OYJ

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgoup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa:
www.robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Liite

Tommi Lehtonen_2019

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto Aspossa

Aspo Oyj
Pörssitiedote
29.04.2019 klo 16.20

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto Aspossa

Aspo on aloittanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen 1.1.2019 alkaen. IFRS 16 -standardin myötä kaikki vuokrasopimukset merkitään vuokralle ottajan taseeseen, eikä IAS 17 -standardin mukaista jaottelua operatiivisiin ja rahoitusleasingsopimuksiin enää tehdä. Uuden standardin mukaan taseeseen kirjataan kaikki vuokrasopimuksiin liittyvät omaisuuserät (käyttöoikeusomaisuuserät) ja tulevia vuokranmaksuja koskeva rahoitusvelka (vuokrasopimusvelka). Poikkeuksena ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely säilyy suurelta osin IAS 17 -standardin mukaisena.

Aspo-konserni toimii pääsääntöisesti vuokralle ottajana. Konsernilla on tavanomaisia liiketoimintaan liittyviä vuokrasopimuksia, kuten toimisto- ja varastotiloihin sekä kuljetuskalustoon ja autoihin liittyviä sopimuksia. Myös osa toimistotekniikasta on vuokrattua.

Siirtyminen uuteen laskentakäytäntöön

Aspo on soveltanut IFRS 16 -standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää eikä siksi oikaise vertailulukujaan. Aspo on kirjannut 1.1.2019 avaavaan taseeseen käyttöoikeusomaisuuserät, jotka muodostuvat vuokrasopimusvelasta ja taseessa siirtymähetkellä olevista vuokrasopimuksiin liittyvistä etukäteen maksetuista vuokrista.

Aiemmin IAS 17 -standardin mukaisiksi rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltujen sopimusten velat ja varat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaiseen vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019. Rahoitusleasingsopimukset, jotka kuuluvat helpotusten piiriin lyhytaikaisina tai arvoltaan vähäisinä tai kohdistuvat aineettomiin hyödykkeisiin, on kirjattu pois taseesta ja erotus on kirjattu omaan pääomaan. Omaan pääomaan kirjattava erä oli vähäinen.

Aspo on soveltanut seuraavia käytännön apukeinoja IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä:

Vuokrasopimukset, joiden vuokra-aikaa oli siirtymähetkellä 1.1.2019 jäljellä alle 12 kuukautta, on käsitelty lyhytaikaisina, ei taseeseen kirjattavina kohdeomaisuuserinä. Valinta oli kohdeomaisuuseräluokkakohtainen. Apukeinoa on sovellettu konsernissa kaikkiin muihin kohdeomaisuuseräluokkiin paitsi autoihin, jotka on kirjattu taseeseen, vaikka niiden jäljellä oleva vuokra-aika olisi ollut siirtymähetkellä alle 12 kuukautta.Vuokrasopimusvelkaa ja käyttöoikeusomaisuuserää ei kirjattu taseeseen sellaisista vuokrasopimuksista, jotka koskevat arvoltaan vähäisiä kohdeomaisuuseriä. Aspo käyttää vähäarvoisten kohdeomaisuuserien raja-arvona 5 000 euron hankintahintaa.Kahden edellä mainitun käytännön apukeinon piiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokramenot kirjataan kuluiksi liiketoiminnan muihin kuluihin tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Ominaispiirteiltään samankaltaisiin vuokrasopimuksiin sovelletaan yhtä ennalta määriteltyä diskonttokorkoa. Diskonttokoron määrittämisessä vuokrasopimuksittain on käytetty kriteereinä kohdeomaisuuserän luokkaa, maantieteellistä sijaintia, valuuttaa, riskittömän koron maturiteettia sekä vuokralleottajan luottoriskipreemiota. Siirtymähetken lisäluoton korkojen painotettu keskiarvo oli 2,33 %.Sellaisten vuokrasopimusten osalta, joiden vuokra-ajan määrittämiseen sisältyy vuokrasopimuksen jatkamis- tai päättämisoptioita, vuokra-ajan määrittämisessä käytettiin standardin käyttöönottohetken tietämystä.Alkuvaiheen välittömiä menoja ei kirjattu käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoon siirtymähetkellä 1.1.2019.

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut

Aspo noudattaa IFRS 16 -standardin mukaista ohjeistusta vuokrakauden määrittämiseen. Sellaisten vuokrasopimusten kohdalla, joissa vuokrasopimuksen voimassaoloaika on määritelty toistaiseksi voimassa olevaksi, sovelletaan johdon harkintaan perustuvaa odotettavissa olevaa vuokra-aikaa. Odotettavissa olevan vuokra-ajan määrittämisessä on huomioitu myös vuokrasopimuksiin sisältyvien, esimerkiksi sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen liittyvien, sanktioiden taloudelliset vaikutukset yhtiölle.

Merkittävin vaikutus toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta kohdistuu vuokrattuihin aluksiin. Mikäli alus on vuokrattu noin vuoden mittaisella vuokrasopimuksella, käytetään vuokrasopimusvelan laskennassa 13 kuukauden toistaiseksi voimassa olevaa vuokra-aikaa (kuluva kuukausi + seuraavat 12 kk). Koska merkittävä osa aluskannasta on vuokrattua, sopimuksen päättyessä on erittäin todennäköistä, että sama tai vastaavanlainen alus vuokrataan tilalle. Mikäli näin ei aiota tehdä, sopimus käsitellään määräaikaisena vuokrasopimuksena.  Menettelyllä on pyritty antamaan sijoittajille parempi kuva vuokrasopimusvelkaan liittyvistä velvoitteista sekä käyttöoikeusomaisuuserän merkityksestä taseessa.

Vuokra-ajan jatkamis- ja päättämisoptiot on huomioitu vuokra-ajan pituuden määrittelyssä standardin ohjeistuksen mukaan. Jatkamisoptio lasketaan mukaan vuokra-aikaan, jos on kohtuullisen varmaa, että jatkamisoptio käytetään ja vastaavasti, mikäli on kohtuullisen varmaa, että päättämisoptiota ei käytetä, option kattama ajanjakso lasketaan mukaan vuokra-aikaan.

Silloin kun sopimus sisältää vuokran lisäksi muita eriä, kuten huollot, palvelut, alusten miehistön jne.; Aspo erottaa vuokraoikeudesta nämä erät vuokrasopimuksissa mainituin erillishinnoin tai arvioon perustuen.

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset

Standardin käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi Aspo-konsernin taseeseen ja siitä johdettuihin tunnuslukuihin. Tuloslaskelman ja rahavirran rakenne muuttuvat. Standardin perusteella taseeseen kirjattavat konsernin korollinen velka ja pitkäaikaiset varat ovat huomattavasti suurempia kuin IAS 17 Rahoitusleasingit -standardia sovellettaessa. Tunnusluvuista muutoksella on merkittävin vaikutus nettovelkaantumisasteeseen, joka nousi 31,1 prosenttiyksikköä.

Tuloslaskelmassa aiemmin vuokrina esitetty kulu poistuu, vuokraoikeuksien mukaisesta käyttöoikeusomaisuuserästä tehdään poistokulu ja vuokraan sisältyvä koron osuus esitetään rahoituskuluissa. Liikevoitto ei tämän vuoksi standardin käyttöönottamisen seurauksena muutu vuositasolla oleellisesti.

Rahavirtalaskelmassa vuokrasopimusvelan lyhennysosuus kasvattaa liiketoiminnan rahavirtaa, koska se esitetään rahoituksen rahavirrassa kokonaisrahavirran pysyessä ennallaan.

Avaavaan taseeseen 1.1.2019 lisättyjen käyttöoikeusomaisuuserien arvo oli 38,5 miljoonaa euroa, etukäteen maksettujen vuokrien arvo on 0,9 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelan määrä on 37,6 miljoonaa euroa. Standardin sallimien aineettomiin hyödykkeisiin ja arvoltaan vähäisiin eriin kohdistuvat helpotukset puolestaan pienensivät IAS 17 -standardin mukaan käsiteltyjen rahoitusleasingerien arvoa 1,2 miljoonaa euroa. Avaavan taseen vuokrasopimusveloista pitkäaikaisen velan osuus oli 10,4 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen vuokrasopimusvelan osuus oli 27,2 miljoonaa euroa.

Siirtymähetkellä 1.1.2019 voimassa olleiden vuokrasopimusten vaikutusta vuoden 2019 laajaan tuloslaskelmaan on esitetty alla (miljoonissa euroissa):

Poistot lisääntyvät13,0
Liiketoiminnan muut kulut (vuokrakulut) vähenevät13,8
Liikevoitto kasvaa0,8
Rahoituskulut lisääntyvät0,7
Voitto ennen veroja, muutos0,1
Vaikutus Aspon avaavaan taseeseen31.12.2018Käyttöoikeus-omaisuuserätMuutokset IAS 17 käytäntöön1.1.2019
 MeMeMeMe
Varat    
Aineettomat  ja aineelliset hyödykkeet184,0 -1,2182,8
Käyttöoikeusomaisuuserät 38,5 38,5
Muut pitkäaikaiset varat47,3  47,3
Lyhytaikaiset varat168,4-0,9 167,5
Varat yhteensä399,737,6-1,2436,1
     
Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma116,6 0,0116,6
Lainat ja käytetyt luottolimiitit199,4 -1,2198,2
Vuokrasopimusvelat 37,6 37,6
Muut  velat83,7  83,7
Oma pääoma ja velat yhteensä399,737,6-1,2436,1

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Arto Meitsalo, Aspo Oyj:n talousjohtaja, puh. +358 40 5511422, arto.meitsalo@aspo.com
Harri Seppälä, Aspo Oyj:n rahoitusjohtaja, puh. +358 400 617 201, harri.seppala@aspo.com

JAKELU:                                                     
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Rush Factory Oyj:n sijoittajakalenterin täydennys

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj täydentää sijoittajakalenteriaan

6.5.2019 klo 13:00 varsinainen yhtiökokous Raumalla osoitteessa Savilankatu 4 (Iso-Hannu)
26.7.2019 Hiljainen jakso alkaa
27.8.2019 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2019

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA hyväksyy darolutamidin myyntilupahakemuksen käsittelyynsä ja myöntää sille priority review -statuksen

Orion Oyj Lehdistötiedote 29.4.2019 klo 15.00

Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA hyväksyy darolutamidin myyntilupahakemuksen käsittelyynsä ja myöntää sille priority review -statuksen

Orion Oyj ja Bayer ilmoittivat tänään, että Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA on hyväksynyt darolutamidin myyntilupahakemuksen käsittelyynsä ja myöntänyt sille priority review -statuksen. Darolutamidi on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen (kastraatioresistentin) eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon.

Myyntilupahakemus ja priority review -status perustuivat etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla miehillä tehdyn III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen tuloksiin.1 Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen tutkimusvaiheessa oleva androgeenireseptorin (AR) estäjä, joka sitoutuu voimakkaasti reseptoriin estäen eturauhassyöpäsolujen kasvun.

“Darolutamidi on erittäin tehokas etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa. Sen haittavaikutukset ovat vähäiset, ja ne olivat varsin samankaltaisia lumelääkkeen sivuvaikutusprofiilin kanssa. Odotamme innolla seuraavia vaiheita darolutamidin saamiseksi nmCRPC-potilaille ja heidän lääkäreilleen. Myyntilupahakemuksen hyväksymisen käsittelyyn ja priority review -statuksen myötä olemme merkittävästi lähempänä darolutamidin saamista potilaille mahdollisimman nopeasti”, kertoo johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt Orionilta.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myöntää priority review -statuksen sellaisten lääkkeiden myyntilupahakemuksille, jotka myyntiluvan saatuaan parantaisivat merkittävästi vakavien sairausten hoidon, diagnosoinnin tai ehkäisyn turvallisuutta tai tehoa standardeihin hakemuksiin verrattuna.

Bayer toimitti äskettäin myyntilupahakemuksen Euroopan lääkevirastolle ja Japanin terveysministeriölle. Bayer keskustelee myyntilupahakemusten jättämisestä myös muiden terveysviranomaisten kanssa.

Darolutamidia kehittävät yhdessä Orion ja Bayer.

ARAMIS
ARAMIS-tutkimus on III-vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta otettavan darolutamidin turvallisuutta ja tehoa etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa potilailla, joita on aiemmin hoidettu tavanomaisella hormonaalisella hoidolla (androgeeni-deprivaatioterapialla) ja joilla on riski syövän leviämiseen. 1 509 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko 600 mg darolutamidia kahdesti vuorokaudessa tai lumelääkettä yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa.

Darolutamidi
Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin (AR) estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ei juurikaan läpäissyt veri-aivoestettä toisin kuin muut tällä hetkellä saatavilla olevat androgeenireseptorin estäjät.2

III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi darolutamidia tutkitaan myös III-vaiheen tutkimuksessa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoidossa (ARASENS). Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidiä.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä
Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.3 Vuonna 2018 arviolta 1,2 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja noin 358 000 miestä kuoli tähän sairauteen maailmassa.3 Eturauhassyöpä on miesten viidenneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja.3 Eturauhassyöpä johtuu solujen poikkeavasta lisääntymisestä miesten sukupuolielimiin kuuluvassa eturauhasessa.4 Eturauhassyöpään sairastuvat miehet ovat pääasiassa yli 50-vuotiaita, ja riski suurenee iän myötä.5 Hoitovaihtoehdot vaihtelevat leikkauksesta sädehoitoon ja hormonihoitoon, jolla pysäytetään testosteronin tuotanto tai estetään sen vaikutus.6 Syöpä tulee kuitenkin lopulta vastustuskykyiseksi tavanomaiselle hormonihoidolle lähes kaikissa tapauksissa.7

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä on sairauden edennyt muoto, jossa syöpä etenee, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on hyvin pieni. Kastraatioresistenttien potilaiden hoitovaihtoehdot ovat kehittymässä nopeasti, mutta näille potilaille, joilla ei ole havaittu etäpesäkkeitä ja joiden prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuudet suurenevat hormonihoidon aikana, ei ole ollut hyväksyttyjä hoitovaihtoehtoja kuin vasta viime aikoina. Etenevää etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten PSA-arvon nopea kaksinkertaistumisaika on johdonmukaisesti yhdistetty ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan johtavan ajan lyhenemiseen.8

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Bayer
Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja ravitsemukseen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi. Ne tukevat pyrkimyksiä ratkaista aikamme suurimpia haasteita, jotka liittyvät kasvavaan ja jatkuvasti ikääntyvään väestöön. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, ja Bayer-brändi edustaa luottamusta, luotettavuutta ja laatua ympäri maailman. Vuonna 2018 Bayerilla oli noin 117 000 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 39 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 5,2 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilöt:

Christer Nordstedt, LT, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Orion Oyj
Puh. 010 426 2099
christer.nordstedt@orion.fi

Mediakontaktit:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Viitteet

Fizazi, Karim; Shore, Neal; Tammela, Teuvo, et al. Darolutamide in Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1815671. Moilanen, Anu-Maarit; Riikonen, Reetta; Oksala, Riikka, et al. Discovery of ODM-201, a new-generation androgen receptor inhibitor targeting resistance mechanisms to androgen signaling-directed prostate cancer therapies. Sci Rep. 2015;5:12007 GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. http://gco.iarc.fr/today/data/pdf/fact-sheets/cancers/cancer-fact-sheets-19.pdf. Viitattu helmikuussa 2019. American Cancer Society. What is Prostate Cancer? https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8793.00.pdf. Viitattu helmikuussa 2019. American Cancer Society. Prostate Cancer Risk Factors. https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8794.00.pdf. Viitattu helmikuussa 2019. National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer. https://www.cancer.gov/types/prostate/prostate-hormone-therapy-fact-sheet. Viitattu helmikuussa 2019. Nakazawa, Mary; Paller, Channing; Kyprianou, Natasha. Mechanisms of Therapeutic Resistance in Prostate Cancer. Curr Oncol Rep (2017) 19:13. Howard, Lauren; Moreira, Daniel M; DeHoedt, Amanda; Aronson, William J., et al. Thresholds for PSA doubling time in men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int 2017;120: E80-E86.

Julkaisija:
Orion Corporation
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi/fi

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Logo_lokakuu_2017.png

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.4.2019 KLO 14.15, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT

Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi sekä uudeksi jäseneksi Jaana Sandströmin Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksessa 29.4.2019.

Hallituksen järjestäytymiskokous, joka pidettiin välittömästi yhtiökokouksen jälkeen, valitsi Jarmo Salmen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäkysen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus päätti hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtävät. Hallitus nimitti yhden pysyvän valiokunnan, palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan jäseniä ovat Jarmo Salmi, Jyrki Mäkynen ja Heli Korpinen.

Oma Säästöpankki Oyj

Haastattelu- ja lisätietopyynnöt:
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 290 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 15 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 30.04.2019, sarjat 2019: L27N FI, 2019: S27N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj ja Wärtsilä Oyj.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusFortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, ja Wärtsilä Oyj.
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä150 000 – 5000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTFORNONF16FI4000374293Fortum OyjFI0009007132
TSHRTFORNONF17FI4000374301Fortum OyjFI0009007132
TSHRTNESNONF20FI4000374319Neste OyjFI0009013296
TSHRTNESNONF21FI4000374327Neste OyjFI0009013296
TSHRTNESNONF22FI4000374335Neste OyjFI0009013296
TSHRTNESNONF23FI4000374343Neste OyjFI0009013296
TLONGNESNONF16FI4000374350Neste OyjFI0009013296
TSHRTNOKNONF18FI4000374368Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF19FI4000374376Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF20FI4000374384Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF21FI4000374392Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF22FI4000374400Nokia OyjFI0009000681
TSHRTNOKNONF23FI4000374418Nokia OyjFI0009000681
TLONGNOKNONF20FI4000374426Nokia OyjFI0009000681
TLONGWRTNONF15FI4000374434Wärtsilä OyjFI0009003727

Tukholmassa 29.04.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-04-30

UUTECHNIC GROUP ALENTAA VUODEN 2019 TULOSNÄKYMIÄÄN

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITIETO 29.4.2019 klo 13:50

UUTECHNIC GROUP ALENTAA VUODEN 2019 TULOSNÄKYMIÄÄN

Heikon ensimmäisen vuosineljänneksen johdosta Uutechnic Group arvioi koko vuoden tuloksen jäävän viime vuodesta. Aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa 2018 arvioitiin että edellisen tilikauden tulosta on haasteellista savuttaa vuonna 2019.

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee 30.4.2019 liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 2019.

Uudessakaupungissa 29.4.2019

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.uutechnicgroup.fi

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Uutechnic Groupin emoyhtiö Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Logo_lokakuu_2017.png

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.4.2019 KLO 13.45, YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 29.4.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2018 aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingon täsmäytyspäivänä 2.5.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 9.5.2019.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 43 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 26 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 16 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta 1 000 euroa ja kustakin valiokunnan kokouksesta 500 euroa. Osallistuessa hallituksen tai valiokunnan kokoukseen etänä, maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.

Yhtiökokous päätti lisäksi maksaa hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partaselle ylimääräisenä palkkiona kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä eli 48 106 euroa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi sekä uudeksi jäseneksi Jaana Sandström toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM, KHT Fredrik Westerholm toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona kustakin kokouksesta 1 000 euroa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2019.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätieto- ja haastattelupyynnöt:
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 290 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

facebook twitter