Etusivu » Arkistot 25.4.2019

Metson vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Metson vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Metso Oyj, pörssitiedote, 25.4.2019 klo 18.00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.4.2019 Finlandia-talossa Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilivuodelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen jakaa osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 7.5.2019 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingon toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2019 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2019 ja osingon maksupäivä 5.11.2019.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mikael Lilius, varapuheenjohtajana Christer Gardell ja jäseninä Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Stadigh. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja: 120 000 euroa Varapuheenjohtaja: 66 000 euroa Jäsenet: 53 000 euroa

Lisäksi päätettiin, että tarkastusvaliokuntaan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan valittaville hallituksen jäsenille maksetaan lisäpalkkio seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja: 10 000 euroa Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet: 5 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen kokouksista maksettavat kokouspalkkiot. Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille maksetaan 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

Vuosipalkkion saamisen edellytyksenä on, että hallituksen jäsenen tulee käyttää 40 % kiinteästä vuosipalkkiostaan Metson osakkeiden hankintaan.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Ernst & Young Oy on nimennyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Valtuutus päättä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja kumoaa vastaavan, aiemmin voimassa olleen valtuutuksen.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 9.5.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/yk.

Hallituksen päätökset

Metson hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi siinä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta: Arja Talma (puheenjohtaja), Nina Kopola ja Antti Mäkinen Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta: Mikael Lilius (puheenjohtaja), Christer Gardell ja Lars Josefsson

Henkilöstön edustaja

Metson Suomen yksiköiden henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin on kutsuttu Raimo Brand. Hän osallistuu hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com/fi

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

https://www.metso.com/fi/, https://twitter.com/metsogroup

Tornator varmisti 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksen

Tornator Oyj pörssitiedote 25.04.2019 klo 16.00 EET – Sisäpiiritieto

Tornator varmisti 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksen

Metsäyhtiö Tornator Oyj on solminut OP Yrityspankki Oyj:n kanssa sitovan sopimuksen (”bridge-laina”), jolla yhtiö varmistaa joulukuussa 2019 erääntyvän 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksun sen eräpäivänä. Joulukuussa nostettava bridge-laina erääntyy syyskuussa 2020, ja se on ehdollinen tavanomaisten lainan noston edellytysten täyttymiselle. Lisäksi Tornatorilla on mahdollisuus hyödyntää halutessaan samanaikaisesti sekä 100 miljoonan euron lainafasiliteettia (revolving credit facility) että 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa. Muutokset antavat Tornatorille lisäkapasiteettia kasvustrategian toteuttamiseen.

Lisätietoja antaa: Henrik Nieminen, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 040 869 7613
henrik.nieminen@tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Harvia julkaisee tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen 7.5.2019 noin klo 9.00

Harvia Oyj:n lehdistötiedote 25.4.2019 klo 15:30

Harvian osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2019 julkistetaan tiistaina 7.5.2019 noin klo 9.00. Pörssitiedote ja esitysmateriaali sekä suomeksi että englanniksi ovat tällöin saatavilla Harvian kotisivuilla osoitteessa www.harvia.fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Harvia järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 7.5.2019 klo 11.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Klaus K:n Wintti-kokoustilassa (osoite: Bulevardi 2-4, Helsinki). Tiedotustilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Tapio Pajuharju sekä talousjohtaja Ari Vesterinen.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://harvia.videosync.fi/2019-q1-results/. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310
SE: +46 8 5664 2651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 14 22

PIN: 92568850#

Tilaisuuden lopuksi esiintyjille on mahdollista esittää kysymyksiä suomeksi tai englanniksi. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla Harvian internet-sivuilta myöhemmin.

Harvia Oyj

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Ari Vesterinen, ari.vesterinen@harvia.fi, p. 040 505 0440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää www.harvia.fi

Cargotec yksinkertaistaa johtamisrakennettaan

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 25. HUHTIKUUTA 2019 KLO 14.05
Cargotec yksinkertaistaa johtamisrakennettaan

Cargotec yksinkertaistaa johtamisrakennettaan yhdistämällä johtoryhmänsä ja laajennetun johtoryhmänsä uudeksi Cargotecin johtoryhmäksi. Johtoryhmään kuuluvat aiemman johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja Mika Vehviläinen, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka, Kalmar Mobile Solutions -yksikön johtaja Stefan Lampa, Kalmar Automation Solutions -yksikön johtaja Antti Kaunonen, Hiabin johtaja Scott Phillips, MacGregorin johtaja Michel van Roozendaal, strategiajohtaja Mikael Laine, tietohallintojohtaja Soili Mäkinen, henkilöstöjohtaja Mikko Pelkonen, sekä aiemman laajennetun johtoryhmän jäsenet lakiasiainjohtajat Outi Aaltonen ja viestintäjohtaja Carina Geber-Teir. Johtoryhmän jäsenet raportoivat Cargotecin toimitusjohtajalle.

Cargotecin johtoryhmään kuuluvat tästä päivästä alkaen:

Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja Stefan Lampa, Kalmar Mobile Solutions -yksikön johtaja Antti Kaunonen, Kalmar Automation Solutions -yksikön johtaja Scott Phillips, Hiabin johtaja Michel van Roozendaal, MacGregorin johtaja Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja Mikael Laine, strategiajohtaja Soili Mäkinen, tietohallintojohtaja Mikko Pelkonen, henkilöstöjohtaja

Lisätietoja:
Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja, Cargotec, tiedustelut konserniviestinnästä, puh. 040 570 1878
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 8262 172

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Cargotecin tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla

CARGOTEC OYJ, Q1 2019 OSAVUOSIKATSAUS, 25.4.2019 KLO 14.00

Cargotecin tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus: Tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla

Kalmarilla vahva neljännes kaikilla tunnusluvuilla Saatujen tilausten kehitys jatkui hyvänä Hiabissa MacGregorin saadut tilaukset kasvoivat

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti: Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat

Saadut tilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja olivat 1 022 (863) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskanta kauden lopussa oli 2 145 (31.12.2018: 1 995) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 856 (773) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 249 (237) miljoonaa euroa. Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta. Liikevoitto oli 51,0 (53,2) miljoonaa euroa eli 6,0 (6,9) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 57,4 (57,5) miljoonaa euroa eli 6,7 (7,4) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 31,0 (-3,7) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 31,0 (33,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,48 (0,52) euroa.

Vuoden 2019 näkymät

Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

Cargotec soveltaa uutta IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä uutta IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien. Uudet laatimisperiaatteet on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2, Laatimisperusta ja uudet laskentastandardit. Cargotec on myös täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta. Huoltoliiketoiminnan osalta vertailukauden 2018 luvut on oikaistu vastaavasti. Muutoksista on tiedotettu pörssitiedotteella 4.4.2019.

MEURQ1/19Q1/18Muutos2018
Saadut tilaukset 1 022 863 18 % 3 756
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 261 256 2 % 1 031
Tilauskanta kauden lopussa 2 145 1 684 27 % 1 995
Liikevaihto 856 773 11 % 3 304
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 249 237 5 % 980
Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto* 38 32 18 % 147
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % Cargotecin liikevaihdosta 33 % 35 % 34 %
Liikevoitto 51,0 53,2 -4 % 190,0
Liikevoitto, % 6,0 % 6,9 % 5,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 57,4 57,5 0 % 242,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 6,7 % 7,4 % 7,3 %
Tulos ennen veroja 42,8 46,4 -8 % 161,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 31,0 -3,7 > 100 % 125,8
Kauden tulos 31,0 33,7 -8 % 108,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,52 -8 % 1,66
Korollinen nettovelka kauden lopussa 877 575 53 % 625
Nettovelkaantumisaste, % 63,0 % 41,5 % 43,8 %
Korollinen nettovelka / EBITDA** 3,2 2,0 2,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 7,8 % 9,4 % 8,0 %
Henkilöstö kauden lopussa 12 194 11 498 6 % 11 987

*Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihtoon sisältyvät Navis-liiketoimintayksikkö ja automaatio-ohjelmistot
**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Vahva kehitys saaduissa tilauksissa jatkui

Cargotecin lastinkäsittelyratkaisujen kysyntä jatkui vahvana vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat yhteensä 18 prosenttia vertailukauteen nähden, ja kasvu jakaantui tasaisesti kaikkien liiketoiminta-alueidemme kesken. Myös liikevaihto kehittyi suotuisasti ja kasvoi 11 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoittomme säilyi vertailukauden tasolla. Kalmarin kannattavuus parani liikevaihdon kasvun myötä. Myös Hiabin liikevaihto kasvoi, mutta erityisesti toimitusketjuun liittyvien haasteiden vuoksi vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Jatkoimme työskentelyä näiden ongelmien ratkaisemiseksi, ja uskomme Hiabin suorituskyvyn paranevan vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. Vaikka MacGregorin tilaukset kasvoivat, on markkinatilanne edelleen vaikea. MacGregorin vertailukelpoinen liikevoitto säilyi kuitenkin positiivisena.

Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvin. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja ohjelmistojen liikevaihto 18 prosenttia. Neljänneksen aikana vahvistimme ohjelmistotarjoomaamme hankkimalla yhdysvaltalaisen Cetus Labs, Inc. -yhtiön ja sen pilvipohjaisen, pienille kontti- ja sekarahtiterminaaleille tarkoitetun Octopi-toiminnanohjausjärjestelmän. Yritysoston myötä Navis pystyy paremmin tukemaan tuhansia pienempiä terminaaleja ympäri maailman, jotka haluavat modernisoida toimintojaan, mutta joilla ei ole tarvittavaa teknologiaa, infrastruktuuria tai teknistä asiantuntemusta täysimittaisen Navis N4-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme muodosti noin kolmanneksen liikevaihdostamme. Tavoitteenamme on kasvattaa huolto- ja ohjelmistoliiketoimintamme vuotuinen liikevaihto puoleentoista miljardiin euroon.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEURQ1/19Q1/18Muutos2018
Kalmar 516 432 19 % 1 919
Hiab 341 307 11 % 1 259
MacGregor 165 124 33 % 580
Sisäiset tilaukset 0 0 -1
Yhteensä1 02286318 %3 756

Tilauskanta

MEUR31.3.201931.12.2018Muutos
Kalmar 1 127 1 012 11 %
Hiab 483 453 7 %
MacGregor 536 530 1 %
Sisäiset tilaukset -1 -1
Yhteensä2 1451 9958 %

Liikevaihto

MEURQ1/19Q1/18Muutos2018
Kalmar 401 371 8 % 1 618
Hiab 316 276 14 % 1 149
MacGregor 139 126 10 % 538
Sisäinen myynti 0 0 -2
Yhteensä85677311 %3 304

Liikevoitto

MEURQ1/19Q1/18Muutos2018
Kalmar 31,2 27,9 12 % 138,1
Hiab 33,4 36,1 -7 % 133,8
MacGregor -0,7 0,1 < -100 % -4,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -12,9 -10,9 -18 % -77,7
Yhteensä51,053,2-4 %190,0

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEURQ1/19Q1/18Muutos2018
Kalmar 32,3 28,7 13 % 143,6
Hiab 33,7 36,1 -7 % 134,5
MacGregor 1,2 0,7 64 % -1,6
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -9,8 -8,0 -22 % -34,4
Yhteensä57,457,50 %242,1

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki, 25.4.2019 klo 15.30. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 15.00 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0360, tunnus 558247. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin
12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Liite

Cargotecin Q1 2019 osavuosikatsaus.pdf

Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2019

Viking Line Abp YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 25.4.2019, klo 14.00

Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2019

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25. huhtikuuta 2019 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Osingonjaon täsmäytyspäivä on maanantaina 29. huhtikuuta 2019 ja osingon maksupäivä on tiistaina 7.toukokuuta 2019. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen ja yhtiön hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G. Nordström sekä Peter Wiklöf. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Ylva Eriksson ja KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

jan.hanses@vikingline.com 018-27 000

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2019

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2019 25.4.2019 klo 12.00

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2019

Liikevaihto tammi-maaliskuussa 2019 oli 241 miljoonaa euroa.
(liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa vuoden 2018 tammi-maaliskuussa).

Liikevoitto oli 55 (70) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 54 (69) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 52 % (53 %). Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 26 % (37 %). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 25 % (37 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,38) euroa Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,40 (0,39) euroa. Taloudelliset tavoitteet ovat ennallaan. Näkymäarvio on ennallaan.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

1-3/191-3/18Muutos %1-12/18
Liikevaihto, milj. EUR241,0 247,2 -2,5 % 977,5
Liikevoitto, milj. EUR55,0 69,8 -21,2 % 252,8
% liikevaihdosta22,8 % 28,2 % 25,9 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR53,9 68,7 -21,4 % 248,4
% liikevaihdosta22,4 % 27,8 % 25,4 %
Tuloverot, milj. EUR11,1 14,9 -25,4 % 51,0
T&K-kulut, milj. EUR26,4 25,7 +2,9 % 104,0
% liikevaihdosta11,0 % 10,4 % 10,6 %
Investoinnit, milj. EUR6,1 9,7 -37,1 % 64,8
% liikevaihdosta2,5 % 3,9 % 6,6 %
Taseen loppusumma, milj. EUR1 199,7 1 016,0 +18,1 % 1 146,7
Omavaraisuusaste, %51,5 % 53,3 % 68,8 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %-30,1 % 22,8 % -17,1 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR158,3 190,1 -16,7 % 151,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR434,5 286,1 +51,9 % 222,1
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR341,2 76,8 +344,2 % 283,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %26,2 % 37,3 % 44,3 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %24,8 % 36,7 % 45,5 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,30 0,38 -19,1 % 1,40
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,30 0,38 -19,1 % 1,40
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,40 0,39 +3,4 % 2,32
Osakekohtainen oma pääoma, EUR4,31 3,54 +21,8 % 5,50
Henkilömäärä kauden lopussa3 184 3 161 +0,7 % 3 154
Henkilömäärä kaudella keskimäärin3 183 3 166 +0,5 % 3 179
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR55,1 51,1 +7,9 % 200,7

Vertailukaudella 30.4.2018 myyty Diagnostiikka -liiketoiminta on 1-3/2018 osavuosikatsauksesta lähtien esitetty lopetettuna toimintona eikä sisälly tuloslaskelman eriin. Vertailukauden tase 3/2018 sisältää myös lopetettuun toimintoon kuuluvat varat ja velat.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

Darolutamidin myyntilupahakemukset jätetty päämarkkinoilla

“Orionin tulevien vuosien keskeisin tavoite on rakentaa määrätietoisesti markkinoita nopeampaa kasvua ja nostaa liikevaihtomme 1,5 miljardin euron tasolle vuoteen 2025 mennessä. Orion Diagnostica -tulosyksikön myynnistä vuonna 2018 saamamme myyntivoitto mahdollistaa lisäinvestoinnit muun muassa omaan lääketutkimukseen sekä myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseen. Samalla voimme jatkaa hyvän osinkotason ylläpitoa. Kasvuhankkeet rasittavat alkaneen vuoden 2019 tulosta, mutta samalla investoinnit luovat tärkeää pohjaa kasvutavoitteillemme.

Alkuvuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 241 (247) miljoonaa euroa ja liikevoitto 55 (70) miljoonaa euroa.

Lähivuosien tärkein yksittäinen kasvuhankkeemme on eturauhassyöpälääke darolutamidin kehitystyö. Satunnaistetun (vaiheen III) ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa ASCO GU 2019:ssa 14.2.2019. Tulokset julkaistiin samanaikaisesti arvostetussa The New England Journal of Medicine-lehdessä. Tutkimustulosten mukaan darolutamidin ja androgeeni-deprivaatioterapian (ADT) yhdistelmä pidensi tilastollisesti merkitsevästi etäpesäkkeetöntä elinaikaa potilailla, jotka sairastivat etäpesäkkeetöntä, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyistä (kastraatioresistenttiä) eturauhassyöpää (nmCRPC). Darolutamidin ja androgeeni-deprivaatioterapian yhdistelmän käyttöön liittyi vähän haittavaikutuksia lumelääkkeeseen ja androgeeni-deprivaatioterapiaan verrattuna. Bayer aloitti loppuvuonna 2018 keskustelut lääkeviranomaisten kanssa myyntiluvan jättämisestä, ja myyntilupahakemukset jätettiin katsauskaudella USA:ssa, Japanissa ja Euroopassa.

Mikäli FDA myöntäisi myyntilupahakemukselle priority review -statuksen, tuotteen myynti voisi USA:ssa alkaa jo tämän vuoden lopussa. Odotamme tiedon tulevan myyntiluvan käsittelyprosessista vielä huhtikuun aikana. Olemme oikeutettu saamaan tuotteen ensimmäisistä myynneistä huomattavia etappimaksuja, jotka USA:n osalta ovat 45 miljoonaa euroa. Jatkamme Bayerin kanssa darolutamidin tutkimista myös levinneen eturauhassyövän hoidossa. Darolutamidin kaupallinen potentiaali kasvaa merkittävästi, mikäli tästä toisesta kliinisen vaiheen III -tutkimuksesta (ARASENS) saadaan positiivisia tuloksia arviolta vuonna 2022.

Parkinson-lääke Stalevon myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinta Novartikselta joulukuun alussa oli konkreettinen toimenpide, jolla vauhditamme kasvuamme Euroopassa. Katsauskauden jälkeen huhtikuun alussa myös Comtanin Euroopan myynti- ja jakeluoikeudet kotiutettiin takaisin Orionille. Stalevon myyntioikeuksien palautuminen tuo lisämyyntiä alkuvaiheessa vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa ja Comtanin muutamia miljoonia euroja.

Viime vuonna teimme päätöksen aloittaa yksin kliinisen vaiheen III REFALS-hankkeen, jossa tutkimme suun kautta annosteltavaa levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin hoidossa. Investoimme hankkeeseen noin 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Hankkeen potilasrekrytointi on edennyt alkuvuonna suunnitellusti.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I-tutkimuksen uudella ODM-209 molekyylillä. Kyseessä on ODM-208:n kaltainen selektiivisen hormonisynteesin estäjä. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä rintasyöpä- ja eturauhassyöpäpotilailla.

Orion on päättänyt, että se ei vie itse eteenpäin tutkimusta Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa uuteen levodopa/karbidopaformulaatioon on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104), vaan etsii hankkeeseen mahdollista kumppania.

Alkuperälääkkeiden liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Sen tämän hetken tärkein kasvun lähde on astman ja keuhkoahtaumataudin hoidon Easyhaler-tuoteperhe. Stalevon ja Comtanin myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinnan synnyttämän lisämyynnin ansiosta Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin arvioidaan vuonna 2019 olevan edellisvuoden tasolla huolimatta geneerisen kilpailun jatkuvasta laajenemisesta. Tehohoitorauhoite Dexdorin myynti oli edelleen hyvällä tasolla kasvaen suurimmassa osassa maita, vaikka geneerinen kilpailu on laajentunut jo useaan maahan Euroopassa. Valmisteen käyttöaihepatentti päättyi maaliskuun lopussa. Myös sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kasvoi.

Erityistuotteiden liikevaihto laski Suomessa edelleen hintakilpailun seurauksena. Odotamme hintojen laskun jatkuvan myös vuonna 2019, mutta arvioimme vaikutuksen myyntiin olevan hieman vähäisemmän kuin vuonna 2018.

Meneillään olevien kasvua tukevien hankkeiden arvioidaan rasittavan vuoden 2019 tulosta arviolta
30 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät muun muassa selkeästi kasvaneet poistot investoinneista sekä panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen. Samanaikaisesti liikevoittoa rasittaa kireä hintakilpailu markkinoilla sekä Orionin vanhojen alkuperälääkkeiden asteittain laajeneva geneerinen kilpailu.

Näkymäarviomme on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2018. Arvioitu liikevaihto sisältää mahdollisen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun. Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018. Arvioitu liikevoitto sisältää mahdollisen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun sekä olennaisia panostuksia toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan kasvua. Täydellinen näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista ‘Näkymäarvio vuodelle 2019’ ja ‘Näkymien perustelut’.”

Katsauskauden tapahtumia

4.1.2019 Orion Oyj ja Fifth Corner Inc. ilmoittivat yhteistyöstä löytääkseen ratkaisuja eturauhassyöpää sairastavien miesten elämänlaadun parantamiseksi.

9.1.2019 Orionin nimitysvaliokunta antoi hallitukselle suosituksen vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi.

4.2.2019 Orion ilmoitti aikovansa aloittaa avoimen jatkotutkimuksen kolmannen vaiheen REFALS-tutkimukseen, jossa tutkitaan suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa ALS-potilaiden hoidossa.

6.2.2019 Orionin hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

11.2.2019 Orion ja Propeller Health ryhtyivät kumppaneiksi tuodakseen uusia digitaalisia lääkkeitä astma- ja keuhkoahtaumapotilaille.

14.2.2019 ARAMIS-tutkimuksen tulokset julkaistiin Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU) 2019:ssa.

27.2.2019 Darolutamidin myyntilupahakemus jätettiin FDA:lle Yhdysvalloissa.

1.3.2019 Orion luovutti yhteensä 47 279 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2016-2018 ja 2018 maksettavina osakepalkkioina.

5.3.2019 Darolutamidin myyntilupahakemus jätettiin Japanissa.

8.3.2019 Darolutamidin myyntilupahakemus jätettiin Euroopassa.

26.3.2019 Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

1.4.2019 Orionin kehittämän Parkinsonin taudin Comtan®-lääkkeen Novartiksen myynti- ja jakeluoikeudet tietyissä Euroopan maissa siirtyivät takaisin Orionille. Orion arvioi, että myyntioikeuksien palautuminen tuo sille Comtanin lisämyyntiä alkuvaiheessa vuositasolla muutamia miljoonia euroja.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi torstaina 25.4.2019 klo 13.30 Orionin pääkonttorilla, osoitteessa Orionintie 1A, Espoo. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 773630 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104
Yhdysvallat: +1 323-794-2095

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulevat saataville Orionin kotisivuille torstain 25.4.2019 aikana.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2019

Pääomamarkkinapäivä
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019
keskiviikko 22.5.2019
keskiviikko 17.7.2019
keskiviikko 23.10.2019

Pääomamarkkinapäivä 2019

Orion järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja tiedotusvälineille Helsingissä keskiviikkona 22.5.2019. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja puh. 050 966 2883

www.orion.fi/sijoittajat

Taloudellinen katsaus katsauskaudelta 1.1.-31.3.2019

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2019 oli 241 (247) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihdon kehitykseen oli 2 miljoonaa euroa positiivinen.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 55 (70) miljoonaa euroa, ja se laski 21 %.

Tuotemyynnin bruttokate oli 2 miljoonaa euroa vertailukautta alempi. Paikallisissa valuutoissa lasketun liikevaihdon alenemisen vaikutus bruttokatteeseen oli 3 miljoonaa negatiivinen, ja lisäksi katetason muutos heikensi bruttokatetta hieman. Valuuttakurssimuutosten vaikutus bruttokatteeseen oli 2 miljoonaa euroa positiivinen.

Etappimaksujen, rojaltien ja palvelumyynnin vaikutus oli 3 miljoonaa euroa negatiivinen. Liiketoiminnan muiden tuottojen lasku heikensi liikevoittoa myös 3 miljoonaa.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 52 (46) miljoonaa euroa. Kasvu johtui Stalevon Euroopan oikeuksien hankkimiseen liittyvistä poistoista sekä panostuksista erityisesti Easyhaler-tuotteiston myyntiin.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 26 (26) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli
11 % (10 %). Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin ‘Liiketoimintakatsauksessa’.

Hallinnon kulut olivat 11 (10) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut olivat 0 (3) miljoonaa euroa.

Konsernin voitto

Kauden voitto oli 43 (57) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,38) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 4,31 (3,54) euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 26 % (37 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 25 %
(37 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -30 % (23 %) ja omavaraisuusaste oli 52 % (53 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2019 oli 593 (476) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 158 (190) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 5 (150) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 341 (77) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin.

Kauden lopun koroton vieras pääoma sisältää maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun alussa maksetut osingot. Vertailukaudella osingot maksettiin jo maaliskuussa.

Orion allekirjoitti tammikuussa Euroopan investointipankin kanssa 100 miljoonan euron lainasopimuksen. Laina on tarkoitus nostaa vuoden 2019 kuluessa.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 64 (68) miljoonaa euroa. Rahavirta laski liikevoittoa vähemmän käyttöpääomaan sitoutuneen rahamäärän laskun ansiosta.

Investointien rahavirta oli -7 (-14) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -1 (-141) miljoonaa euroa. Muutos johtuu siitä, että vertailukaudella osingot maksettiin jo maaliskuussa ja vuonna 2019 vasta katsauskauden jälkeen huhtikuun alussa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 6 (10) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 5 (9) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 1 (1) miljoona euroa.

Liiketoiminnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2019

Valmistautuminen eturauhassyöpälääke darolutamidin lanseeraamiseen ja kaupallistamiseen yhdessä Bayerin kanssa, edellyttäen, että myyntilupaprosessi etenee suunnitellusti. Tutkimus- ja kehitysyhteistyön jatkaminen ARASENS-hankkeessa (levinnyt eturauhassyöpä) molekyylin käyttöindikaation laajentamiseksi. Myyntilupahakemukset jätetty päämarkkinoille. Täyteen rekrytoitu ARASENS-hanke jatkuu suunnitellusti. Suun kautta annosteltavan levosimendaanin (ODM-109) kliinisen vaiheen III -kehitystyö ALS-taudin oireiden hoitoon sekä lääkkeen mahdollisen kaupallistamisen valmistelu. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa eri hankkeiden mahdollisuuksia tarkastellaan osana koko tutkimusportfoliota. Potilasrekrytointi etenee suunnitellusti. Orionin aseman vahvistaminen Suomen merkittävimpänä geneeristen lääkkeiden tarjoajana sekä kilpailukykyinen hinnoittelu. Erityistuotteiden kilpailukykyisen tuoteportfolion kehittäminen ja tuotelanseerausten vahvistaminen. Orionin myynnin volyymi Suomessa kasvoi markkinaa nopeammin. Easyhaler-tuoteperheen kasvun vauhdittaminen ja markkina-aseman vahvistaminen. Salmeteroli-flutikasoni Easyhalerin lanseerauksen eteneminen Euroopassa. Easyhaler-tuoteperheen myynti kasvoi 21 prosenttia. Uusien sisäänlisensointimahdollisuuksien arvioiminen Euroopassa erityisesti sairaalahoidon alueella. Työ jatkuu.

Orion seuraa näiden tavoitteiden toteutumista säännöllisesti taloudellisissa katsauksissaan.

Näkymäarvio vuodelle 2019 (annettu 6.2.2019)

Orion arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2018 (vuonna 2018 liikevaihto oli
977 miljoonaa euroa). Arvioitu liikevaihto sisältää mahdollisen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvän
45 miljoonan euron etappimaksun.

Liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018 (vuonna 2018 liikevoitto oli 253 miljoonaa euroa). Arvioitu liikevoitto sisältää mahdollisen darolutamidin kaupallistamiseen liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun sekä olennaisia panostuksia toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan kasvua.

Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut

Orion jatkaa määrätietoisia toimenpiteitä markkinoita nopeamman kasvun aikaansaamiseksi pitkällä aikajänteellä. Meneillään olevien kasvua tukevien hankkeiden arvioidaan rasittavan vuoden 2019 tulosta arviolta 30 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät muun muassa selkeästi kasvaneet poistot investoinneista sekä panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen. Samanaikaisesti liikevoittoa rasittaa kireä hintakilpailu markkinoilla sekä Orionin vanhojen alkuperälääkkeiden asteittain laajeneva geneerinen kilpailu.

Liikevaihto

Easyhaler®-tuoteperheen myynnin kasvu jatkuu myös vuonna 2019 viime vuosina markkinoille tulleiden yhdistelmävalmisteiden (budesonidi-formoteroli sekä salmeteroli-flutikasoni) ansioista.

Orion on hankkinut vuoden 2018 joulukuussa ja vuoden 2019 huhtikuussa Novartikselta takaisin Parkinson-lääkkeiden Stalevon ja Comtanin Euroopan myynti- ja jakeluoikeudet. Kauppojen synnyttämän, hieman yli 20 miljoonan euron lisämyynnin ansioista Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden (Comtess®, Comtan® ja Stalevo®) myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla huolimatta tuotteen geneerisen kilpailun jatkuvasta laajenemisesta.

Useissa Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor®-valmisteen geneeriselle versiolle. Geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja laajentui vuoden 2018 aikana myös muutamaan muuhun maahan Euroopassa. Vuonna 2019 tuotetta koskevan geneerisen kilpailun arvioidaan edelleen laajenevan EU-alueella ja tuotteen myynnin kääntyvän laskuun. Orionin tietoon on myös tullut, että Simdax®-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemus. Geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdorin ja Simdaxin myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida. Simdax-tuotteen molekyylipatentti päättyi syyskuussa 2015, mutta tämän ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2019. Orion jatkaa toimenpiteitä oikeuksiensa puolustamiseksi.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on merkittävä. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2019. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana Suomessa. Suomessa tehtiin vuoden 2017 alussa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään muutoksia kaventamalla ns. hintaputkea. Tehty muutos aiheutti arviolta noin 15 miljoonan euron myynnin vuositason laskun sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Kumulatiivinen kahden vuoden vaikutus oli siten noin 30 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuoden 2019 näkymäarvio olettaa, että järjestelmämuutoksen ja siihen liittyvän hintojen laskun vaikutus tulee edelleen olemaan merkittävä, mutta hieman pienempi kuin edellisinä kahtena vuotena. Suomen lääkemarkkinoilla viitehintaisten lääkkeiden myynti tammi-maaliskuussa 2019 laski 10 % ja Orionin viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 7 % (Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019).

Vuonna 2017 Remsima®-biosimilaarituotteen 57 miljoonan euron myynti synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta, mutta vuonna 2018 Remsiman myynti laski olennaisesti kiristyneen kilpailun ja laskeneen hintatason seurauksena. Remsiman lisäksi Orion on lanseerannut myös muita biosimilaareja kuten Ritemvia®-tuotteen (rituksimabi) ja Amgevita®-tuotteen (adalimumabi). Kokonaisuutena biosimilaarituotteiden myynnin arvioidaan olevan vuonna 2019 edellisen vuoden tasolla.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai tutkimustuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta. Näkymäarvio vuodelle 2019 sisältää mahdollisen eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen USA:ssa liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun. Sen ajoitukseen liittyy kuitenkin vielä merkittävää epävarmuutta, mutta aikaisintaan se voi toteutua vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Kustannukset

Fermionin uuden Hangon tehtaan käynnistyminen kasvattaa poistojen seurauksena tuotannon kustannuksia noin kolmella miljoonalla eurolla. Investointi on tärkeä osa Orionin valmistautumista tulevaisuuteen. Lyhyellä aikavälillä kasvaneet poistot vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti tulokseen, koska uusi tehdas korvaa 1970-luvulla rakennetun tehtaan.

Markkinointikustannukset kasvavat edellisestä vuodesta esimerkiksi johtuen lisäpanostuksista Easyhaler- tuotteiston myyntiin maissa, joissa tuotteita on lanseerattu viime vuosina. Lisäksi kustannuksia kasvattaa vuonna 2019 noin 11 miljoonalla eurolla Parkinson-lääke Stalevon Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien hankintaan liittyvä poisto. Orion maksoi myyntioikeuksien siirrosta 24,5 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria joulukuussa 2018, ja investointi poistetaan kahden vuoden kuluessa.

Uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yleensä yli vuoden mittaisia projekteja, joten niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2019 on suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulujen arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2018, johtuen erityisesti kliinisen vaiheen III REFALS-tutkimuksesta, jossa tutkitaan levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin oireiden hoidossa. Noin kolmivuotisen tutkimuksen 60 miljoonan euron kokonaiskuluista arviolta yli 25 miljoonaa euroa syntyy vuonna 2019. Tutkimus- ja kehityskulut syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät muun muassa pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2019 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat kuitenkin olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi darolutamidin tutkimusten kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Investoinnit

Vuonna 2019 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan laskevan vuodesta 2018, jolloin investoinnit olivat 65 miljoonaa euroa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Stalevon ja Comtanin Euroopan myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinta synnyttää vuonna 2019 lisämyyntiä Orionin brändätyille Parkinson-lääkkeille. Toisaalta myyntiä laskee geneerisen kilpailun jatkuminen. Nämä vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Niihin liittyy kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennaista vaikutusta tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen.

Dexdorin ja Simdaxin peruspatentit ovat päättyneet ja dexdorin käyttöaihepatentti päättyi maaliskuun 2019 lopussa. Useissa Euroopan maissa on myönnetty myyntilupa Dexdor-valmisteen geneeriselle versiolle. Geneerinen kilpailu alkoi vuonna 2017 Saksassa ja laajentui vuoden 2018 aikana myös muutamaan muuhun maahan Euroopassa. Vuonna 2019 tuotetta koskevan geneerisen kilpailun arvioidaan edelleen laajenevan EU-alueella ja tuotteen myynnin kääntyvän laskuun. Lisäksi Orionin tietoon on tullut, että Simdax-tuotteen geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemus. Geneerisen kilpailun vaikutusta Dexdorin ja Simdaxin myyntiin on kuitenkin vaikea arvioida. Simdaxin osalta mahdollisen geneerisen kilpailun ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin vuonna 2019.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Yhdysvaltojen dollarin synnyttämä rakenteellinen valuuttakurssiriski on viime vuosina pienentynyt, koska dollareissa tapahtuvan laskutuksen osuus Orionin liikevaihdosta on pienentynyt alle kymmeneen prosenttiin ja samanaikaisesti dollareissa tapahtuvien ostojen määrä on kasvanut. Tällä hetkellä suurin valuuttariski liittyy eurooppalaisiin valuuttoihin kuten Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan. Euroopan maiden valuuttojen synnyttämän riskin kokonaisvaikutusta pienentää kuitenkin se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Venäjän ruplaan liittyvä valuuttakurssivaikutus on kasvanut valuutan voimakkaan heilunnan vuoksi. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin laaja tuotevalikoima saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tehdä tuotannossa vaaditun korkean laatutason ylläpitämisen haastavaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita. Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkurin kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle. Toimitusten turvaamiseksi Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion toteuttaa usein yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennaista vaikutusta tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Vuosina 2014-2018 näiden maksujen määrä on vaihdellut 5 miljoonan ja 39 miljoonan euron välillä. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Näkymäarvio vuodelle 2019 sisältää mahdollisen eturauhassyöpälääke darolutamidin kaupallistamiseen USA:ssa liittyvän 45 miljoonan euron etappimaksun. Sen ajoitukseen liittyy kuitenkin vielä merkittävää epävarmuutta, mutta aikaisintaan se voi toteutua vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen. Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta. Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla. Jakaa vuotuista osinkoa, joka on lähivuosina vähintään 1,30 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa pidemmällä aikavälillä.

Lyhyellä aikajänteellä toteutunut kehitys voi poiketa tavoitteista.

Lupaavasti edenneet tutkimus- ja kehityshankkeet tulevat todennäköisesti nostamaan yhtiön tutkimuskuluja jonkin verran lähivuosina. Tutkimushankkeisiin liittyvien jo tehtyjen sopimusten ja näiden suotuisaan edistymiseen sekä muiden hankkeiden partnerointiin liittyvien uusien mahdollisten sopimusten arvioidaan kuitenkin tuottavan olennaisia etappimaksuja tulevina vuosina. Onnistuessaan hankkeet siten osaltaan vaikuttavat positiivisesti Orionin liikevaihtoon ja erityisesti liikevoittoon jo ennen uusien alkuperälääkkeiden mahdollista hyväksyntää ja varsinaisen tuotemyynnin alkamista.

Orionin arvot

Orionin hallitus vahvisti helmikuussa Orionin uudet arvot. Ne ovat:

Me orionilaiset:

Arvostamme toisiamme
Onnistumme, kohtaamme haasteet ja opimme yhdessä. Kaiken yhteistyön perustana on keskinäinen luottamus, arvostus ja moninaisuus.
Tavoittelemme parasta
Tähtäämme huippusuorituksiin kaikessa mitä teemme. Toimintamme on aina turvallista ja laadukasta. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja työskentelemme kestävällä tavalla.
Rakennamme huomista
Kehitämme tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Taistelemme sairauksia vastaan innovatiivisilla hoidoilla parantaaksemme elämänlaatua.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2019 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli
37 120 346 (37 120 346) kappaletta ja B-osakkeita 104 137 482 (104 137 482) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun lopussa Orionin hallussa oli yhteensä
515 161 (562 440) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2019 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 846 029 241 (845 981 962) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2019 lopussa 71 209 (69 453) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Osakkeita ei muunnettu tammi-maaliskuussa 2019.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla kyseisestä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2019 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 4 701 miljoonaa euroa.

Nasdaq Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous valtuutti 26.3.2019 hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 350 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannista luovuttamalla enintään 850 000 yhtiön hallussa olevaa
B-osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakeantivaltuutusta koskevalla päätöksellä kumottiin Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 antama osakeantivaltuutus siltä osin, kuin valtuutusta ei ole vielä käytetty.

Valtuutusten ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 26.3.2019.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla on voimassa kaksi konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää:
Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2016, josta on tiedotettu 2.2.2016 annetulla pörssitiedotteella sekä Orion-konsernin pitkäjänteinen kannustinjärjestelmä 2019, josta on tiedotettu 6.2.2019 annetulla pörssitiedotteella.

Orion luovutti maaliskuussa 47 279 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2016-2018 ja 2018 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Vuoden 2016 osakepalkkiojärjestelmän yhden vuoden pituisten ansaintajaksojen perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa järjestelmään määritetyn sitouttamisjakson aikana. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.

Vuoden 2019 osakepalkkiojärjestelmän yhden vuoden ansaintajaksoon liittyy kahden vuoden ja kahden vuoden ansaintajaksoon yhden vuoden pituinen sitouttamisjakso, jonka aikana palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa. Kolmen vuoden pituisiin ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli maaliskuun 2019 lopussa 71 209 (69 453) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 42 % (42 %) ja kaikista äänistä 61 % (62 %). Hallintarekisteröityjä ja ulkomaalaisessa omistuksessa olevia osakkeita oli 47 (50) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 33 % (35 %) ja 8 % (8 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2019 lopussa 515 161 (562 440) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,4 % (0,4 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,06 % (0,07 %).

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 26.3.2019. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2018.

Osakekohtainen osinko 1,50 euroa

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.4.-3.5.2019 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2019. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä Pia Kalsta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Heikki Westerlund.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Maasillan.

Liputusilmoitukset

Tammi-maaliskuun 2019 aikana ei tehty liputusilmoituksia.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2019 oli 3 183 (3 166). Maaliskuun 2019 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 184 (3 161) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 514
(2 506) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 670 (655) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 55 (51) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.

Liiketoimintakatsaus

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-3/2019) mukaan Orionin reseptilääkkeiden myynnistä viitehintaisten lääkkeiden osuus apteekkikanavassa Suomessa oli noin 67 % (Lähde: Pharmarket). Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynnin volyymi kehittyi hieman markkinaa paremmin, mutta euroissa myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta hintakilpailusta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski tammi-maaliskuussa 2019 noin 10 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR1-3/191-3/18Muutos %
Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)
Markkina 106 118 -10%
Orion 28 30 -7%
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)
Markkina 103 104 -1%
Orion 25 25 -1%
Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)
Markkina 676 647 +4%
Orion 76 79 -4%

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

Orionin markkinaosuus, %1-3/191-3/18
Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava) 26 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 24 % 24 %
Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava) 11 % 12 %

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Parkinsonin taudin hoito on edelleen Orionille merkittävä terapia-alue. Tammi-maaliskuussa 2019 entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat 9 % (11 %) konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USDMAT12/2018MAT12/2017Muutos %
Yhdysvallat USD4 6 -29 %
Eurooppa TOP 5 EUR40 52 -23 %
Japani EUR66 73 -10 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT12/2018

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuussa 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 569 (542) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (64) miljoonaa euroa (+0 %).

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto tammi-maaliskuussa 2019 oli 241 (247) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Liikevoitto oli 55 (70) miljoonaa euroa, ja se laski 21 %. Etappimaksujen osuus liikevaihdosta ja -voitosta oli 1 (3) miljoonaa euroa ja rojaltien 3 (4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 23 % (28 %) liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 119 (119) miljoonaa euroa. Näiden tuotteiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli 49 % (48 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 89 (93) miljoonaa euroa, ja se laski 4 %.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2019 oli 26 (22) miljoonaa euroa, ja se kasvoi
21 %. Easyhaler on Orionin kehittämä, kuivajauhemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori, johon Orion on kehittänyt lääkkeitä useista tunnetuista geneerisistä vaikuttavista aineista (salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, formoteroli, salmeteroli ja flutikasoni). Easyhaler-tuoteperheen kasvu tammi-maaliskuussa vuonna 2019 johtui pääosin budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen vahvasta myynnistä, joka kasvoi 35 % ja oli 15 (11) miljoonaa euroa. Vuonna 2014 markkinoille tullut valmiste on myynnissä jo kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla. Orionin lisäksi rinnakkaismarkkinointikumppani Menarini myy budesonidi-formoteroli-valmistetta Ranskassa ja muutamassa Etelä-Euroopan maassa. Myös Euroopan ulkopuolella on jätetty ensimmäiset myyntilupahakemukset. Menarini vastaa budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen jakelusta Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Hikma Pharmaceuticals PLC Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Orionin markkina-asema budesonidi-formoteroli-valmisteessa vaihtelee huomattavasti maittain. Orion uskoo voivansa saavuttaa vielä kasvua. Viime vuoden aikana Orion lisäsi resursseja Easyhaler-tuoteperheen myyntiin ja markkinointiin erityisesti Saksassa.

Orion sai maaliskuussa 2018 myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien salmeteroli-flutikasoni Easyhaler -valmistetta, ja myyntilupahakemusten kansallinen käsittelyprosessi käynnistyi 23 EU-maassa. Myynti alkoi ensimmäisissä Euroopan maissa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmiste on Easyhaler-tuoteperheen kuudes tuote. Valmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orionilla on käynnissä seitsemännen Easyhaler-tuotteen, tiotropium-valmisteen kehitystyö Euroopan markkinoille. Easyhaler-tuotannon laajennus Espoon lääkevalmistetehtaalla valmistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä mahdollistaa tuotantovolyymin kasvattamisen tuoteperheen laajentuessa.

Orion ja johtava digitaalisiin hoitomenetelmiin keskittynyt Propeller Health ilmoittivat helmikuussa yhteistyöstä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettujen Easyhaler® inhalaattoreiden yhdistämiseksi Propellerin digitaalisten lääkkeiden alustaan. Orionin nykyiset Easyhaler®-tuotteet yhdistetään Propellerin digitaalisten lääkkeiden alustaan pienen erikoisvalmisteisen anturin avulla. Tämän sopimuksen myötä yhteistyössä kehitettävä anturi kiinnittyy inhalaattoriin ja luo yhteyden mobiilisovellukseen. Propeller seuraa automaattisesti lääkkeen käyttöä ja antaa henkilökohtaista palautetta ja tietoja, jotka auttavat potilaita ja heidän lääkäreitään hoitamaan ja lievittämään oireita.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2019 oli 21 (28) miljoonaa euroa, ja se laski 25 %. Tuotteiden myynnille on ollut tyypillistä voimakas vaihtelu eri neljännesten välillä johtuen toimitusten ajoituksesta keskeisille partnereille. Pidemmällä aikavälillä Orion odottaa Parkinson-lääkkeiden myynnin jatkavan laskua, sillä tuotteilla on geneeristä kilpailua käytännössä katsoen kaikilla markkinoilla. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita, ja kilpailu lisääntyy Euroopassa sekä myös muilla markkinoilla. Japanissa Comtan-tuotteella on geneerisiä kilpailijoita, mutta Stalevo-tuotteen osalta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR1-3/20191-3/2018Muutos %
Toimitukset keskeisille partnereille13 23 -42 %
Orionin oma myynti8 6 +47 %

Parkinson-lääke Stalevon myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinta Novartikselta joulukuun alussa vahvisti kasvutavoitteitamme Euroopassa. Katsauskauden jälkeen huhtikuun alussa myös Comtanin Euroopan myynti- ja jakeluoikeudet kotiutettiin takaisin Orionille. Stalevon myyntioikeuksien palautuminen tuo lisämyyntiä alkuvaiheessa vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa ja Comtanin muutamia miljoonia euroja.

Stalevon ja Comtanin myynti- ja jakeluoikeuksien takaisinhankinnan synnyttämän lisämyynnin ansioista Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin arvioidaan vuonna 2019 olevan edellisvuoden tasolla huolimatta geneerisen kilpailun jatkuvasta laajenemisesta. Orion on maksanut Stalevon ja Comtanin myyntioikeuksien siirrosta noin 28 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Hankinta poistetaan kahdessa vuodessa.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 19 (18) miljoonaa euroa. Myynti kasvoi edelleen lähes kaikilla Euroopan markkinoilla ja kompensoi laskua niissä maissa, joissa tuotteella on geneeristä kilpailua. Dexdorin käyttöaihepatentti päättyi 31.3.2019. Merkittävää geneeristä kilpailua oli ainoastaan muutamassa maassa huolimatta siitä, että valmisteen geneerisille versioille on myönnetty myyntilupa useissa Euroopan maissa. On oletettavaa, että patenttisuojan rauettua tuotetta koskeva geneerinen kilpailu edelleen laajenee asteittain EU-alueella. Kilpailun laajenemisessa on kuitenkin maakohtaisia eroja, ja se riippuu muun muassa tarjouskilpailujen aikatauluista. Precedex®-tehohoitorauhoitteen myynti oli 3 (5) miljoonaa euroa, ja se laski 52 %. Myynti sisälsi sekä rojaltit että lääkeaineen myynnin.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettua Simdax®-lääkettä myydään maailmanlaajuisesti yhteensä noin 60 maassa. Tuotteen liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 16 % ja oli 17 (14) miljoonaa euroa. Orionin tietoon tuli vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, että Simdaxin geneerisestä versiosta on Euroopassa jätetty myyntilupahakemus. Tuotteen molekyylipatentti päättyi vuonna 2015, mutta mahdollisen geneerisen kilpailun ei edelleenkään arvioida vaikuttavan olennaisesti sen myyntiin vuonna 2019.

Orion on valmistautunut yhdessä Bayerin kanssa kehitetyn darolutamidin mahdolliseen kaupallistamiseen ja ilmoittanut käyttävänsä Bayerin kanssa sovitun oikeuden yhteiseen myynninedistämiseen Euroopassa. Lisäksi Orion vastaa tuotteen valmistuksesta maailmanlaajuisille markkinoille. Valmistelut niin darolutamidin vaikuttavan aineen kuin tablettienkin valmistamiseksi ovat käynnissä.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä, itsehoitotuotteista ja biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2019 oli 111 (118) miljoonaa euroa, ja se laski 5 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-maaliskuussa 2019 oli 65 (68) miljoonaa euroa, ja se laski
4 %. Myyntiä laski erityisesti kireänä jatkunut geneeristen lääkkeiden hintakilpailu, joka johtui pääsääntöisesti toimintaympäristön muuttumisesta eli vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta. Hintakilpailu on laskenut Orionin Suomen myyntiä noin 15 miljoonaa euroa vuositasolla sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Orion arvioi, että vuonna 2019 järjestelmämuutoksen ja siihen liittyvän hintojen laskun vaikutus tulee edelleen olemaan merkittävä, mutta hieman pienempi kuin vuonna 2018.

Skandinaviassa Erityistuotteiden myynti oli 22 (21) miljoonaa euroa, ja se nousi 6 %. Itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä Erityistuotteiden myynti laski 8 % ja oli 14 (15) miljoonaa euroa.

Erityistuotteiden liikevaihdosta 66 (67) % tuli geneerisistä lääkkeistä, 26 (24) % itsehoitotuotteista ja
8 (9) % biosimilaareista. Biosimilaarien liikevaihto oli yhteensä 9 (11) miljoonaa euroa, ja se laski 12 %. Vuonna 2018 Orion voitti Norjassa Remsiman (infliksimabi) kansallisen tarjouskilpailun, ja toimitukset ovat alkaneet vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaan. Ritemvia tuotteen (rituximabi) myynti etenee tarjouskilpailujen mukaisesti. Amgevita-tuotteen (adalimumabi) lanseeraus ja myynti on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Eläinlääkkeiden alkuvuosi kokonaisuutena on ollut hyvä. Tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2019 oli 21 (20) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Tulosyksikön liikevaihdosta 47 % (42 %) eli 10 (8) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Orion sai helmikuussa 2018 myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien Clevor®-valmistetta. Clevor, jossa vaikuttavana aineena on ropiniroli, on silmätippamuotoinen lääke koirien myrkytystilanteiden hoitamiseen. Valmisteen lanseerausta suunnitellaan loppuvuodelle 2019. Orion on kehittämässä ToxBuddy-verkkopalvelua, joka tarjoaa eläinlääkäreille tietoa ja apua myrkytystapausten hoitamiseen koirilla. Palvelun lanseeraamista suunnitellaan kesäkuulle 2019. Palvelun avulla eläinlääkäri voi muun muassa arvioida myrkytyksen astetta ja saada hoito-ohjeita.

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Fermionin tavoitteena on valmistaa itse vaikuttavat aineet Orionin omiin alkuperälääkkeisiin. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen.

Fermionin liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön oli 15 (12) miljoonaa euroa, mikä on yli puolet koko Fermionin liikevaihdosta. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä.

Tutkimus ja kehitys

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa pysyivät samalla tasolla ja olivat 26 (26) miljoonaa euroa. Niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 11 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion aloitti vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä tutkimushankkeen astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään. Tiotropium on pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava antikolinergi, jota käytetään keuhkoahtaumataudin hoidossa.

Orion ja Bayer saivat lokakuussa 2018 päätökseen kliinisen vaiheen III -tutkimuksen (ARAMIS), jossa tutkittiin uutta suun kautta otettavaa androgeenireseptorin estäjää darolutamidia etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoidossa. Tutkimuksen päämuuttuja saavutettiin lokakuussa 2018: darolutamidi pidensi merkittävästi aikaa ennen etäpesäkkeiden ilmaantumista lumelääkkeeseen verrattuna. Darolutamidin turvallisuus ja siedettävyys vastasivat aiemmin julkistettua tietoa.

Satunnaistetun (vaiheen III) ARAMIS-tutkimuksen ensimmäiset tulokset esitettiin suullisessa esityksessä Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa ASCO GU 2019:ssa 14.2.2019. Tulokset julkaistiin samanaikaisesti arvostetussa The New England Journal of Medicine-lehdessä. Tutkimustulosten mukaan darolutamidi sekä androgeeni-deprivaatioterapia (ADT) pidensivät aikaa eturauhassyövän etäpesäkkeiden ilmaantumiseen. Etäpesäkkeetön elinaika piteni tilastollisesti merkitsevästi lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon (ADT:n) yhdistelmään verrattuna. Positiivinen suunta havaittiin myös elinajassa: kuoleman riski (mistä tahansa syystä) oli 29 prosenttia pienempi darolutamidia saaneilla. Darolutamidin käyttöön liittyi vähän haittavaikutuksia lumelääkkeeseen ja androgeeni-deprivaatioterapiaan verrattuna.

Bayer jätti darolutamidin myyntilupahakemukset katsauskaudella USA:n lääkeviranomaiselle FDA:lle, Japanin terveysministeriölle ja Euroopan lääkevirastolle EMAlle. Hakemuksia muille markkinoille ollaan jättämässä parhaillaan.

Mikäli USA:n lääkeviranomainen FDA myöntäisi myyntilupahakemukselle priority review -statuksen, tuotteen myynti voisi USA:ssa alkaa jo tämän vuoden lopussa.

Päättyneen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi Orionilla ja Bayerilla on käynnissä toinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARASENS), jossa tutkitaan darolutamidin tehoa ja turvallisuutta niillä potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt, hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa. Hoitona on darolutamidi yhdistettynä hormoniterapiaan (androgeeni-deprivaatioterapia) sekä kemoterapia-aine dosetakseliin. Vuoden 2016 lopussa alkanut tutkimus etenee suunnitellusti, ja potilasrekrytointi saatiin valmiiksi vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.

Orion rekrytoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä ensimmäiset potilaat kliinisen vaiheen III -tutkimukseen (REFALS), jossa tutkitaan suun kautta annosteltavaa levosimendaania (ODM-109) ALS-taudin oireiden hoidossa. Kansainvälinen rekrytointi on käynnissä. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että vahvistamalla ALS-potilaiden hengityslihasten toimintaa, suun kautta annosteltava levosimendaani voi auttaa ylläpitämään hengityskapasiteettia ja siten tukea ALS-potilaiden yleistä toimintakykyä. Levosimendaani ei paranna ALS:ia. Sen tavoitteena on viivästyttää tarvetta hengityksen tukemiselle ja siten parantaa potilaan elämänlaatua. Orion toteuttaa tutkimuksen yksin ja investoi siihen noin 60 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Jos tulokset ovat myönteisiä, myyntilupaa on tarkoitus hakea Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Suun kautta annosteltavalle levosimendaanille on myönnetty
harvinaislääkkeen asema (Orphan Drug Designation) Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Tutkimuksessa on mukana 450 potilasta ja noin sata tutkimuskeskusta Yhdysvalloissa, Kanadassa, EU:ssa ja Australiassa. Potilaita hoidetaan tutkimuksessa noin vuoden ajan. Levosimendaani on Orionin kehittämä, jo vuonna 2000 markkinoille tullut molekyyli, jota on käytetty sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa.

Orion sai vuoden 2018 toisella neljänneksellä päätökseen kliinisen vaiheen II -tutkimuksen Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa uuteen levodopa/karbidopaformulaatioon on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104). Orion on analysoinut tuloksia ja arvioinut mahdollista siirtymistä kolmanteen vaiheeseen. Päätöksenteossa on otettu huomioon Orionin tutkimus- ja kehityshankkeiden kokonaisuus sekä vaihtoehtoiset investointimahdollisuudet muihin tutkimushankkeisiin. Orion on päättänyt, että ei vie tutkimusta eteenpäin itse, vaan etsii jatkokehitykseen kumppania.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen II -tutkimus syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR-muutoksia.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I -tutkimus BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien kuten myc-geenin transkriptiota monissa syöpälajeissa. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä sekä alustavaa tehoa syöpäpotilailla.

Orion aloitti vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kliinisen vaiheen I -tutkimuksen uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (CYP11A1-estäjä) kehittämiseksi kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Potilasrekrytointi etenee suunnitellusti. Prekliinisissä tutkimuksissa molekyylin
(ODM-208) on havaittu estävän syöpäsolujen kasvua. Se saattaa tehota myös sellaisiin hormonaalisiin syöpiin, jotka ovat tulleet vastustuskykyisiksi tavanomaisille hormonaalisille syöpähoidoille. Orion on ensimmäinen lääkeyhtiö, joka kehittää lääkettä tällä mekanismilla. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä eturauhassyöpäpotilailla, mutta Orionin suunnitelmissa on tutkia molekyyliä myös rintasyöpäpotilaiden hoidossa.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I-tutkimuksen ODM-209 molekyylillä. Kyseessä on ODM-208:n kaltainen selektiivisen hormonisynteesin estäjä (CYP11A1-estäjä). Prekliinisissä tutkimuksissa molekyylin (ODM-209) on havaittu estävän syöpäsolujen kasvua. ODM-208:n tapaan se saattaa tehota myös sellaisiin hormoneista riippuvaisiin syöpiin, jotka ovat tulleet vastustuskykyisiksi tavanomaisille hormonaalisille syöpähoidoille. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä rintasyöpäpotilailla ja eturauhassyöpäpotilailla.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa. Näissä tutkitaan muun muassa keskushermostosairauksia, syöpää, neuropaattista kipua sekä suomalaisen tautiperinnön harvinaissairauksia.

Espoossa 25.4.2019

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja

Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR1-3/191-3/18Muutos %1-12/18
Liikevaihto241,0 247,2 -2,5 % 977,5
Myytyjen suoritteiden kulut-96,6 -97,6 -1,1 % -387,9
Bruttokate144,5 149,6 -3,4 % 589,6
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut0,1 2,7 -96,9 % 5,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut-52,0 -46,4 +12,1 % -195,3
T&K-kulut-26,4 -25,7 +2,9 % -104,0
Hallinnon kulut-11,1 -10,4 +6,5 % -43,0
Liikevoitto55,0 69,8 -21,2 % 252,8
Rahoitustuotot0,2 0,0 -494,5 % 0,3
Rahoituskulut-1,2 -1,2 -0,4 % -4,7
Voitto ennen veroja53,9 68,7 -21,4 % 248,4
Tuloverot-11,1 -14,9 -25,4 % -51,0
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista42,8 53,7 -20,3 % 197,3
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 3,4 132,9
Tilikauden voitto42,8 57,1 -25,0 % 330,3
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
Muuntoerot0,8 -0,3 -1,7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi0,8 -0,3 -1,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät (jatkuvat toiminnot)-0,0 -21,4
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät (lopetetut toiminnot) -0,0 2,9
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi-0,0 -0,0 -18,5
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen0,8 -0,3 -20,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna43,6 56,8 -23,2 % 310,1
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille42,8 57,1 -25,0 % 330,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille43,6 56,8 -23,2 % 310,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0
Jatkuvat toiminnot
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR¹0,30 0,38 -19,1 % 1,40
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR¹0,30 0,38 -19,1 % 1,40
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä13,6 9,8 +38,8 % 41,1
Palkat ja muut henkilöstökulut55,1 51,1 +7,9 % 200,7
Lopetetut toiminnot
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR¹ 0,02 0,95
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR¹ 0,02 0,95
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 0,7 0,7
Palkat ja muut henkilöstökulut 4,0 2,1

¹Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.

Vertailukaudella 30.4.2018 myyty Diagnostiikka -liiketoiminta on 1-3/2018 osavuosikatsauksesta lähtien esitetty lopetettuna toimintona.

IFRS 16-standardi on otettu käyttöön yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää soveltaen, eikä vertailukausien lukuja ole näin ollen oikaistu.

KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR3/193/18Muutos %12/18
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet320,2 313,8 +2,1 % 316,9
Liikearvo13,5 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet43,7 28,0 +56,1 % 47,5
Muut aineettomat hyödykkeet2,7 2,5 +8,1 % 2,7
Osuudet osakkuusyrityksissä0,1 0,1 -1,8 % 0,1
Muut sijoitukset0,3 0,3 -1,5 % 0,3
Eläkesaaminen31,2 50,1 -37,7 % 31,5
Laskennalliset verosaamiset5,3 5,3 -0,7 % 5,1
Muut pitkäaikaiset saamiset0,9 2,0 -54,6 % 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä417,8 415,5 +0,6 % 418,5
Vaihto-omaisuus220,4 216,0 +2,0 % 222,1
Myyntisaamiset178,6 197,0 -9,3 % 188,8
Muut saamiset41,7 54,8 -23,9 % 33,7
Rahamarkkinasijoitukset36,6 35,0
Rahavarat304,6 76,8 +296,8 % 248,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä781,8 544,5 +43,6 % 728,2
Myytävänä olevat omaisuuserät 55,9
Varat yhteensä1 199,7 1 016,0 +18,1 % 1 146,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR3/193/18Muutos % 12/18
Osakepääoma92,2 92,2 92,2
Käyttörahasto0,5 0,5 0,5
Muut rahastot2,5 2,4 +4,0 % 2,4
Kertyneet voittovarat511,6 423,4 +20,8 % 678,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä606,8 518,5 +17,0 % 773,1
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 -100,0 %
Oma pääoma yhteensä606,8 518,5 +17,0 % 773,1
Laskennalliset verovelat39,7 40,2 -1,3 % 37,8
Eläkevelvoitteet3,6 3,3 +10,0 % 3,6
Varaukset0,3 0,3 +10,0 % 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat5,4 150,4 -96,4 % 0,6
Muut pitkäaikaiset velat16,9 18,2 -7,3 % 17,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä65,9 212,4 -69,0 % 59,8
Ostovelat68,3 79,7 -14,3 % 74,9
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,8 -100,0 % 1,5
Muut lyhytaikaiset velat305,7 143,6 +112,9 % 86,4
Varaukset 0,0 -100,0 %
Lyhytaikaiset korolliset velat152,9 39,7 +285,1 % 150,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä527,0 263,7 +99,8 % 313,8
Myytäviin omaisuuseriin sisältyvät velat 21,3
Velat yhteensä592,9 497,4 +19,2 % 373,6
Oma pääoma ja velat yhteensä1 199,7 1 016,0 +18,1 % 1 146,7

Vertailukaudella 30.4.2018 myyty Diagnostiikka -liiketoiminta on 1-3/2018 osavuosikatsauksesta lähtien esitetty lopetettuna toimintona. Vertailukauden tase 3/2018 sisältää lopetettuun toimintoon kuuluvat varat ja velat.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Käyttörahasto
c. Muut rahastot
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
e. Muuntoerot
f. Kertyneet voittovarat
g. Määräysvallattomien omistajien osuus
h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g.h.
Oma pääoma 1.1.2018 92,2 0,5 2,3 31,9 -5,9 558,6 -0,0679,7
IFRS 15- ja IFRS 9-standardin käyttöönoton vaikutus -16,5-16,5
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018 92,2 0,5 2,3 31,9 -5,9 542,1 -0,0663,2
Tilikauden tulos 57,157,1
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -0,5 0,2-0,3
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,0-0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -204,0-204,0
Osakekannustinjärjestelmä 3,03,0
Muut muutokset 0,0 -0,4 0,0-0,4
Oma pääoma 31.3.2018 92,2 0,5 2,3 31,9 -6,4 397,9 -0,0518,5
Oma pääoma 1.1.2019 92,2 0,5 2,4 10,5 -7,7 675,3773,1
IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutus -0,2-0,2
Oikaistu oma pääoma 1.1.2019 92,2 0,5 2,4 10,5 -7,7 675,1772,9
Tilikauden tulos 42,842,8
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 0,6 0,20,8
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
-0,0-0,0
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus -211,4-211,4
Osakekannustinjärjestelmä 0,50,5
Muut muutokset 0,0 1,11,1
Oma pääoma 31.3.201992,20,52,510,5-7,1508,2606,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR1-3/191-3/181-12/18
Liikevoitto55,0 72,9 387,3
Oikaisut13,4 13,4 -87,8
Käyttöpääoman muutos9,2 -1,5 -10,2
Maksetut korot-0,4 -0,5 -5,9
Saadut korot0,4 0,6 1,7
Saadut osingot0,0 0,0 0,0
Maksetut verot-13,9 -16,7 -54,3
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä63,8 68,2 230,9
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-5,9 -12,2 -38,1
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin-1,5 -1,5 -28,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä muiden sijoitusten myynnit0,1 0,2 0,9
Tytäryhtiöiden myynnit 161,3
Investointien rahavirta yhteensä-7,3 -13,6 95,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,2 30,8 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-0,7 -0,3 -2,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako0,0 -171,7 -203,9
Rahoituksen rahavirta yhteensä-0,6 -141,3 -205,3
Rahavarojen muutos55,9 -86,7 121,1
Rahavarat kauden alussa283,7 164,1 164,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,6 0,2 -1,5
Lopetettujen toimintojen vaikutus -0,9
Rahavarojen muutos55,9 -86,7 121,9
Rahavarat kauden lopussa341,2 77,5 283,7
Täsmäytys taseen rahavaroihin
Taseen rahavarat kauden lopussa304,6 77,5 248,7
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa36,6 35,0
Rahavirtalaskelman rahavarat341,2 77,5 283,7

Vertailukaudella 30.4.2018 myyty Diagnostiikka -liiketoiminta on 1-3/2018 osavuosikatsauksesta lähtien esitetty lopetettuna toimintona. Rahavirtalaskelma vertailukaudelta 1-3/2018 sekä kaudelta 1-12/2018 sisältää lopetettuun toimintoon kuuluvat varat ja velat.

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikaudella 2019 ei ole myytäviksi tai lopetetuiksi toiminnoiksi luokiteltuja liiketoimintoja.

Orion ilmoitti tilikauden 2018 alussa päättäneensä selvittää Orion Diagnostican mahdollista myyntiä tai muuta järjestelyä. Selvityksen seurauksena Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica-tulosyksikön myynnistä allekirjoitettiin sopimus Axcel Management A/S:n (Axcel) hallinnoiman sijoitusrahaston kanssa 21.4.2018. Taloudellisessa katsauksessa sekä osavuosikatsauksen taulukko-osan vertailutiedoissa Orion Diagnostica-segmentti on käsitelty lopetettuna toimintona. Lopetettujen toimintojen voitto vertailukauden tammi-maaliskuussa 2018 oli 3,4 miljoonaa euroa.

Saadusta kauppahinnasta 161,7 miljoonaa euroa Orion kirjasi vertailukaudelle 2018 128,4 miljoonan euron myyntivoiton, joka on laajassa tuloslaskelmassa esitetty lopetettujen toimintojen yhteydessä. Orionilla on mahdollisuus saada lisäksi lisäkauppahintana enintään 60 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinnan maksaminen perustuu Axcelin saamaan sijoitetun pääoman tuottoon sen luopuessa sijoituksestaan (“Exit”). Lisäkauppahinnan euromäärään ja ajoitukseen liittyvän epävarmuuden takia arvioitu myyntivoitto ei sisällä osuutta lisäkauppahinnasta.

TILIKAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA

milj. EUR1-3/191-3/18Muutos %1-12/18
Liikevaihto 14,5 18,7
Lopetettujen toimintojen myynnistä saatu myyntivoitto 128,4
Kulut yhteensä -11,4 -12,5
Liikevoitto 3,1 134,6
Tuloverot 0,3 -1,6
Tilikauden voitto 3,4 132,9

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR3/193/181-12/18
Kirjanpitoarvo kauden alussa316,9 323,1 323,1
+ IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutus8,6
– lopetetut toiminnot -10,0 -10,0
Lisäykset4,9 8,5 36,1
Vähennykset-1,7 -0,1 -0,9
Poistot ja arvonalentumiset-8,6 -7,7 -31,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa320,2 313,8 316,9

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR3/193/1812/18
Kirjanpitoarvo kauden alussa50,2 39,4 39,4
– lopetetut toiminnot -8,0 -8,0
Lisäykset1,1 1,3 28,7
Vähennykset-0,0 -0,0 -0,0
Poistot ja arvonalentumiset-5,0 -2,2 -10,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa46,4 30,5 50,2

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR3/193/1812/18
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA
Takaukset4,9 3,8 4,5
MUUT VASTUUT
Leasing-vastuut3,1 5,9 14,5
Muut vastuut0,3 0,3 0,3

JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR3/193/1812/18
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Käypä arvo, milj. EUR-0,1 -0,1 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR33,2 40,9 32,6
VALUUTTAOPTIOT
Käypä arvo, milj. EUR-0,1 0,0 0,0
Nimellisarvo, milj. EUR52,9 48,4 31,8

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EURTaso 1Taso 2Taso 3Yhteensä
Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset 0,1 0,1
Rahamarkkinasijoitukset 36,6 36,6
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 0,3 0,3
Varat yhteensä 36,6 0,1 0,3 37,0
Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset -0,3 -0,3
Velat yhteensä -0,3 -0,3

Tason 1 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 johdannaisten käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 rahoitusinstrumenttien käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR3/193/183/18
Johdon työsuhde-etuudet2,7 3,8 5,9

Liiketoimintakatsaukset

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR1-3/191-3/18Muutos %1-12/18
Alkuperälääkkeet 1)89,4 92,8 -3,7 % 356,9
Erityistuotteet111,2 117,6 -5,4 % 473,1
Eläinlääkkeet20,7 20,0 +3,4 % 80,4
Fermion14,9 12,3 +21,0 % 50,7
Sopimusvalmistus ja muut4,8 4,4 +7,9 % 16,3
Konserni yhteensä241,0 247,2 -2,5 % 977,5

1) Alkuperälääkkeiden liikevaihto kaudella 1-3/19 sisältää 0,5 (1-3/18: 0,5) miljoonaa euroa ajan kuluessa tuloutettavia myyntituottoja asiakkaille luovutettavista suoritevelvoitteista.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

201920182017
milj. EUR1-310-127-94-61-310-127-94-6
Liikevaihto 241,0 262,4 221,8 246,1 247,2 265,9 241,5 260,7
Liikevoitto 55,0 68,6 44,6 69,7 69,8 70,5 54,9 70,5

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

201920182017
milj. EUR1-310-127-94-61-310-127-94-6
Suomi 74,3 82,7 74,0 75,4 80,0 84,6 80,4 82,4
Skandinavia 43,9 40,4 36,4 36,9 41,2 42,4 44,0 46,6
Muu Eurooppa 82,8 83,5 72,0 73,0 75,5 80,5 73,2 78,7
Pohjois-Amerikka 13,9 15,9 14,9 13,5 14,0 27,0 16,8 15,7
Muut maat 26,1 39,7 24,4 47,3 36,6 31,4 27,1 37,2
Konserni yhteensä 241,0 262,4 221,8 246,1 247,2 265,9 241,5 260,7

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR1-3/191-3/18Muutos %1-12/18
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti)26,1 21,6 +20,8 % 90,4
Stalevo®, Comtess® ja Comtan® (Parkinsonin tauti)21,1 28,0 -24,5 % 100,1
Dexdor® (tehohoitorauhoite)19,2 17,5 +9,6 % 63,1
Simdax® (sydämen vajaatoiminta)16,6 14,3 +16,0 % 59,4
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet)9,7 8,4 +14,5 % 33,6
Biosimilaarit (nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet)9,3 10,6 -11,8 % 24,8
Burana® (tulehdus, kipu)6,1 5,8 +5,0 % 23,5
Divina-sarja (vaihdevuosioireet)4,5 4,2 +8,3 % 18,8
Marevan® (verenohennus)3,3 4,3 -24,3 % 17,8
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti)2,8 3,9 -29,2 % 12,4
Yhteensä118,6 118,6 443,9
Osuus konsernin liikevaihdosta49 % 48 % 45 %

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

Projekti

Käyttöaihe

FAASI

Rekisteröinti

IIIIII
Easyhaler® tiotropium Keuhkoahtaumatauti Bioekvivalenssitutkimus*
Darolutamidi 1) Eturauhassyöpä (nmCRPC) I II III*
Darolutamidi 1) Eturauhassyöpä (mHSPC) I II III*
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II III*
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I II*
ODM-207 (BET-proteiinien estäjä) Syöpä I*
ODM-208 (CYP11A1-estäjä) Eturauhassyöpä (CRPC) I*
ODM-209 (CYP11A1-estäjä) Rintasyöpä
Eturauhassyöpä (CRPC)
I*
1) Yhteistyössä Bayerin kanssa * = Vaihe meneillään
III = Status muuttunut edellisestä vuosineljänneksestä

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2019

A-osakeB-osakeYhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. EUR 24,2 68,0 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 37 120 346 104 137 482 141 257 828
% koko osakekannasta 26 % 74 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 515 161 515 161
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 37 120 346 103 622 321 140 742 667
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl 1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 742 406 920 103 622 321 846 029 241
% kaikista äänistä 88 % 12 % 100 %
Osakkeenomistajia 20 421 57 272 71 209

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2019

A-osakeB-osakeYhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 594 560 26 630 879 27 225 439
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 1,6 % 25,6 % 19,3 %
Vaihto, milj. EUR 19,0 847,0 866,0
Päätöskurssi 31.12.2018, EUR 30,30 30,28
Alin kurssi, EUR (A ja B 13.2.2019) 28,75 28,64
Keskikurssi, EUR 32,03 31,81
Ylin kurssi, EUR (A ja B 20.3.2019) 35,25 35,40
Päätöskurssi 31.3.2019, EUR 33,35 33,42
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2019, milj. EUR 1 238,0 3 463,1 4 701,0

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

1-3/191-3/18Muutos %1-12/18
Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR0,30 0,38 -19,1 % 1,40
Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, EUR 0,41 2,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR0,30 0,38 -19,1 % 1,40
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, EUR 0,41 2,35
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR0,40 0,39 +3,4 % 2,32
Osakekohtainen oma pääoma, EUR4,31 3,54 +21,8 % 5,50
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl140 711 140 620 140 677

Vertailukaudella 30.4.2018 myyty Diagnostiikka -liiketoiminta on 1-3/2018 osavuosikatsauksesta lähtien esitetty lopetettuna toimintona.

Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on yksi liiketoiminta-alue eli toimintasegmentti ja neljä tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan yhden toimintasegmentin mukaan.

Lääkeliiketoiminta Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle) Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet sekä biosimilaarit) Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille) Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä katsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2017, joiden lisäksi on noudatettu 1.1.2019 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin.

Orion-konsernissa on otettu 1.1.2019 alkaen käyttöön uusi IFRS 16-standardi, jonka vaikutus konsernitilinpäätökseen on kuvattu alla. Muilla 1.1.2019 alkaen käyttöön otetuilla uusilla IFRS-standardien tulkinnoilla ja muutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

IFRS 16 (Vuokrasopimukset) -standardin käyttöönotto

Tiedot siirtymästä 1.1.2019

IFRS 16 -standardi (Vuokrasopimukset) on korvannut aiemmin vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä säädelleen IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat 1.1.2019 alkaen. Konserni on soveltanut siirtymässä IFRS 16 -standardin sallimaa yksinkertaistettua menetelmää ja on kirjannut kertyneen vaikutuksen 1.1.2019 avaavan taseen voittovaroihin eikä esitä vertailutietoja.

Konserni on määrittänyt IFRS 16:n mukaiseksi vuokrasopimuksista aiheutuvaksi velaksi määrän, joka vastaa jäljellä olevien vuokrien nykyarvoa diskontattuna konsernin lisäluoton korkoa vastaavalla korkokannalla. Käyttöoikeusomaisuuserä on arvostettu kirjanpitoarvoon ikään kuin standardia olisi sovellettu sopimuksen alkamisajankohdasta lähtien. Käyttöoikeusomaisuuserän arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat vuokrat konsernin lisäluoton korkokannalla soveltamisen aloittamisajankohdasta. Vuokrasopimusvelan ja käyttöoikeusomaisuuserien arvon erotus on kirjattu omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen oikaisuksi.

Konserni on soveltanut seuravia IFRS 16:n sallimia käytännön apukeinoja standardin käyttöönotossa. Konserni on käyttänyt yhtä diskonttauskorkokantaa olennaisesti samankaltaisista vuokrasopimuksista muodostuviin kokonaisuuksiin. Aiemmin rahoitusleasingsopimukseksi luokitellut vuokrasopimukset on siirtymässä kirjattu IAS 17:n mukaisesti määriteltyihin käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen kirjanpitoarvoihin. Lisäksi konserni on hyödyntänyt standardin sisältämät helpotukset ja käsitellyt soveltamisen aloittamisajankohdasta lähtien enintään 12 kuukauden pituiset sopimukset lyhytaikaisina vuokrasopimuksina ja arvoltaan vähäisiä olevia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset vähäarvoisina. Näistä aiheutuvat vuokrakulut on kirjattu tulosvaikutteisesti 1.1.2019 alkavalle tilikaudelle. Konserni tulee arvioimaan esimerkiksi vuokra-aikojen oikeellisuutta soveltamisajankohdan jälkeen ja korjaamaan niitä myöhemmin havaittujen tosiseikkojen perusteella.

Konserni on määrittänyt IFRS 16 -standardin vaikutuksen konsernin taseeseen kaikkien konsernin
tunnistamien vuokrasopimusten osalta sekä sellaisten järjestelyiden, joihin saattaa liittyä
vuokrasopimuksia osalta. Konsernilla tunnistettiin olevan kaikkiaan noin 400 vuokrasopimusta eri
toimintamaissa. Konsernin lisäluoton koron painotettu keskiarvo eli siirtymässä käytetty diskonttauskorko perustuu IRS-markkinakorkoihin lisättynä maakohtaiseen riskiin perustuvalla preemiolla.

Konserni on kirjannut IFRS 16:n soveltamisen seurauksena käyttöomaisuuden lisäykseksi 8,6 miljoonaa euroa. Taseen vuokrasopimuksista aiheutuvan velan lisäykseksi on kirjattu 8,9 miljoonaa euroa. Oman pääoman kertyneiden voittovarojen vähennykseksi on kirjattu 0,2 miljoonaa euroa. Laskennallisten verosaamisten lisäykseksi on kirjattu 0,0 miljoonaa euroa

LEASING-VASTUUN 31.12.2018 TÄSMÄYTTÄMINEN LEASING-VELKAAN 1.1.2019

milj. EUR
Leasing-vastuut 31.12.201814,5
Diskontattu arvo 1.1.2019 14,8
Rahoitusleasing-velat 31.12.2018 1,6
Lyhytaikaiset ja määrältään vähäiset vuokrasopimukset -5,0
Vuonna 2019 alkavat vuokrasopimukset, jotka eivät vielä sisälly vuokrasopimusvelkaan -1,8
Leasing-velat 1.1.20198,9
OIKAISTUT TULOSLASKELMAN JA TASEEN LUVUT SEKÄ MUUT TUNNUSLUVUT TILIKAUDELTA 2018
1) Aiemmin osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa raportoitu vertailutieto.
2) Aiemmin osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa raportoitu vertailutieto, jos IFRS 16 -standardin vaikutukset otetaan huomioon
1-3/181-12/18
1)2)1)2)
Liikevaihto, milj. EUR 247,2 247,2 977,5 977,5
Liikevoitto, milj. EUR 69,8 69,8 252,8 253,0
% liikevaihdosta 28,2 % 28,3 % 25,9 % 25,9 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 68,7 68,7 248,4 248,4
% liikevaihdosta 27,8 % 27,8 % 25,4 % 25,4 %
Tuloverot, milj. EUR 14,9 14,9 51,0 51,0
Tilikauden voitto, milj. EUR 57,1 57,1 330,3 330,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, milj. EUR 56,8 56,8 310,1 310,1
Laskennalliset verosaamiset, milj. EUR 5,3 5,3 5,1 5,1
Pitkäaikaiset korolliset velat, milj. EUR 150,4 157,7 0,6 6,4
Lyhyaikaiset korolliset velat, milj. EUR 39,7 42,5 150,9 153,9
Oma pääoma yhteensä, milj. EUR 518,5 518,5 773,1 773,1
Taseen loppusumma, milj. EUR 1 016,0 1 026,1 1 146,7 1 155,6
Omavaraisuusaste, % 53,3 % 52,7 % 68,8 % 68,2 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 22,8 % 24,8 % -17,1 % -15,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,3 % 36,8 % 44,3 % 43,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 36,7 % 36,7 % 45,5 % 45,5 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,38 1,40 1,40
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,38 1,40 1,40
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,54 3,54 5,50 5,50

Vuokrasopimusten kirjanpitokäsittely IFRS 16 -standardin mukaan

Vuokrasopimuksen olemassaolon toteaminen

Konserni arvioi sopimusten syntymishetkellä, onko kyseinen sopimus vuokrasopimus tai sisältyykö siihen vuokrasopimus. Sopimukseen sisältyy vuokrasopimus, kun siihen sisältyy yksilöity omaisuuserä ja kun sen kautta saadaan oikeus kyseessä olevan omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysvaltaan tietyksi ajanjaksoksi. Edellytyksenä on, että konserni suorittaa tästä oikeudesta vastikkeen sopimuskumppanille.

Omaisuuserä voidaan yksilöidä joko suoraan esimerkiksi tietyn yksilöintikoodin perusteella tai epäsuorasti, jolloin omaisuuserää ei yksilöidä sopimuksessa mutta käytännössä sopimus on mahdollista toteuttaa vain tiettyä omaisuuserää käyttäen. Yksilöity omaisuuserä voi olla myös fyysisesti erotettavissa oleva osuus suuremmasta omaisuuserästä, mikäli se edustaa olennaista osaa omaisuuserän koko kapasiteetista. Mikäli sopimuskumppanilla on mahdollisuus korvata omaisuuserä toisella ja se hyötyy siitä taloudellisesti, sopimukseen ei liity yksilöityä omaisuuserää, eikä kyseessä ole vuokrasopimus.

Sopimus tuottaa konsernille määräysvallan, kun konserni saa olennaisen osan omaisuuserän käytöstä johtuvasta taloudellisesta hyödystä ja sillä on oikeus ohjata yksilöidyn omaisuuserän käyttöä sen käyttöaikana. Konsernin oikeudessa päättää omaisuuserän käytöstä huomioidaan sen oikeus muuttaa muun muassa:

minkä tyyppistä tuotosta tuotetaan; milloin tuotos tuotetaan; missä tuotos tuotetaan; ja kuinka paljon tuotosta tuotetaan

Sopimuksen osien erottaminen

Joissain tapauksissa sopimuksiin saattaa sisältyä vuokrasopimuskomponentteja, mikä johtuu siitä, että sopimus edellyttää konsernin sopimuskumppanin toimittavan erilaisia velvoitteita konsernille. Tällaisissa moniosaisissa järjestelyissä konserni yksilöi jokaisen vuokrasopimuskomponentin ja käsittelee ne kirjanpidossa erillisinä. Kohdeomaisuuserän käyttöoikeus on erillinen vuokrasopimuskomponentti, kun konserni pystyy hyötymään omaisuuserän käytöstä joko sellaisenaan tai muiden helposti konsernille saatavissa olevien resurssien kanssa ja omaisuuserä ei ole erittäin riippuvainen muista sopimuksen kohteena olevista omaisuuseristä tai se ei ole niihin voimakkaasti yhteydessä. Konserni kohdistaa sopimuksen mukaisen vastikkeen kullekin vuokrasopimuskomponentille niiden suhteellisten erillishintojen perusteella.

Vuokra-aika

Vuokrasopimuksen vuokra-ajaksi määritetään ajanjakso, jonka aikana sopimus ei ole peruutettavissa. Vuokra-aikaan lisätään mahdollisen jatko- tai päättämisoption sisältämä ajanjakso, mikäli on kohtuullisen varmaa, että konserni käyttää jatko-option tai ei käytä päättämisoptiota.

Vuokra-ajaltaan enintään 12 kuukauden pituiset sopimukset sekä sopimukset, joiden kohteena olevan omaisuuserän arvo on vähäinen, käsitellään operatiivisina vuokrasopimuksina. Näiden sopimusten osalta sopimuskumppanille maksettava vuokra kirjataan kuluksi suoriteperusteisesti. Sopimuksen kohteena olevia omaisuuseriä ei aktivoida taseeseen.

Kirjaaminen vuokrasopimuksen alkamisajankohtana

Konserni kirjaa vuokrasopimuksen alkamisajankohtana vuokrasopimusvelan ja vastaavan käyttöoikeusomaisuuserän.

Vuokrasopimusvelka arvostetaan niiden vuokra-aikana maksettavien vuokrien nykyarvoon, jota ei ole vielä maksettu. Vuokrat diskontataan vuokrasopimuksen sisäisellä korkokannalla tai konsernin lisäluoton korkokannalla. Käytännössä konserni diskonttaa vuokrasopimukset käyttäen konsernin lisäluoton korkokantaa, koska konsernilla olevien vuokrasopimusten sisäistä korkokantaa ei pääsääntöisesti ole helposti saatavilla. Lisäluoton korkokanta perustuu markkinakorkoihin lisättynä maakohtaiseen riskiin liittyvällä preemiolla.

Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan sopimuksen alkamisajankohtana hankintamenoon, joka sisältää vuokrasopimusvelan alkuperäisen arvostuksen mukaisen määrän ja mahdolliset alkuvaiheen välittömät menot ja omaisuuserän arvioidut ennallistamismenot sekä mahdolliset sopimuksen alkamisajankohtaan mennessä maksetut vuokrat vähennettynä saaduilla kannustimilla.

Konsernin maksamat vuokrat koostuvat kiinteistä maksuista, muuttuvista vuokrista, jäännösarvotakuun perusteella maksettavista määristä, osto-option toteutushinnoista, jos on kohtuullisen varmaa, että optiota käytetään sekä maksuista liittyen sopimuksen päättämisestä aiheutuviin sanktioihin, mikäli vuokra-ajassa on otettu huomioon, että konserni käyttää vuokrasopimuksen päättämisoption.

Kun muuttuva vuokra perustuu indeksiin tai hintaan, ne huomioidaan vuokrasopimusvelan määrittämisessä. Sopimuksen alkamisajankohtana sovelletaan sen hetkisen indeksin tai hinnan määrää muuttuvien vuokrien määrien laskemisessa. Muita muuttuvia vuokria, kuten omaisuuserän tuloksen perusteella maksettavaksi tulevia vuokria, ei sisällytetä vuokrasopimusvelkaan. Tosiasiallisesti kiinteät maksut, joiden toteutuminen riippuu esimerkiksi omaisuuserän toimintakyvystä, otetaan huomioon vuokrasopimusvelan määrittämisessä.

Vuokrasopimuksen myöhempi arvostaminen

Konserni arvostaa sopimuksen alkamisajankohdan jälkeen käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenomallin mukaisesti. Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan hankintamenoon ja siitä vähennetään poistot ja arvonalentumistappiot ja sitä oikaistaan mahdollisella vuokrasopimusvelan uudelleen määrittämisestä johtuvalla erällä. Poistot kirjataan IAS 16 (Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) -standardin mukaisesti. Käyttöoikeusomaisuuserän jäännösarvoa ja taloudellista vaikutusaikaa tarkastellaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään jokaisessa tilinpäätöksessä, ja mahdollinen arvonalentuminen kirjataan, mikäli taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuu muutoksia.

Konserni arvostaa vuokrasopimusvelan myöhemmillä kausilla efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

Vuokrasopimusvelka määritellään uudelleen, jos todelliset vuokrat poikkeavat olennaisesti alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä vuokrasopimusvelkaan sisällytetyistä vuokrista ja jos vuokrien muutos perustuu sopimuskohtiin, jotka olivat voimassa sopimuksen alkamisajankohtana. Uudelleen arviointi tehdään esimerkiksi silloin, kun vastaisissa vuokrissa tapahtuu muutos, joka johtuu kyseisten maksujen määrittämiseen käytettävän indeksin tai hintatason muutoksesta tai jäännösarvotakuun perusteella maksettavaksi odotettavissa määrissä tapahtuu muutos. Myös muutokset arvioissa koskien kohdeomaisuuserän osto-optiota tai jatkamis- tai päättämisoptiota voivat johtaa vuokrasopimusvelan uudelleen arviointiin. Vuokrasopimusvelan uudelleen määrittämisestä johtuvalla määrällä oikaistaan kyseisen käyttöoikeusomaisuuserän kirjanpitoarvoa, tai mikäli käyttöoikeusomaisuuserän arvo on nolla, se kirjataan tulosvaikutteisesti.

Konserni voi neuvotella vuokrasopimuksia uudelleen vuokra-ajan kuluessa. Muutokset voivat johtaa esimerkiksi vuokra-ajan pituuden muutokseen tai vuokrasopimuksen kohteena olevan omaisuuserän muuttamiseen. Konserni käsittelee vuokrasopimuksen muutoksen IFRS 16:n mukaisesti vuokrasopimuksen laajuuden tai sen perusteella maksettavan vastikkeen muutokseksi, joka ei ole ollut osa sopimuksen alkamisajanhetkellä sovittuja alkuperäisiä ehtoja.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma – korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma – rahavarat – rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liite

Orion_Q1_2019_FI.pdf

Finanssivalvonta on hyväksynyt EAB Group Oyj:n listalleottoesitteen

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 25.4.2019 klo 11.45

Finanssivalvonta on hyväksynyt EAB Group Oyj:n listalleottoesitteen

Finanssivalvonta on tänään 25.4.2019 hyväksynyt EAB Group Oyj:n (”Yhtiö”) pörssilistalle siirtymiseen liittyvän listalleottoesitteen. Esite on saatavilla sähköisesti suomenkielisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/sijoittajat/listautuminen ja paperiversiona normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki sekä Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Yhtiö jätti 17.4.2019 hakemuksen Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle pörssilistalle. Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeet on tarkoitus yhdistää yhdeksi osakesarjaksi ennen listautumista. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla arviolta 2.5.2019, edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy listalleottohakemuksen.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Technopolis Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019, muutos aiemmin ilmoitettuun

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2019 klo 10:30

Technopolis Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019, muutos aiemmin ilmoitettuun

Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l. sai 20.3.2019 omistusoikeuden kaikkiin Technopoliksen osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Technopoliksen osakkeiden listaus Nasdaq Helsingissä päättyi samana päivänä.

Technopolis ilmoitti 2.4.2019 lunastavansa ulkona olevan vuonna 2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa 29.5.2019. Lisäksi Technopolis hakee joukkovelkakirjalainan poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta. Pörssilistalta poistaminen tapahtuu mahdollisimman pian lainan lunastamisen jälkeen. Joukkovelkakirjan lunastuksen ja pörssilistalta poistamisen jälkeen Technopoliksella ei ole enää julkisen kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä.

Velkakirjojen ehtojen mukaisesti (kohta 9.1.1.) liikkeeseenlaskijan tulee julkaista tilintarkastamattomat konsernin taloudelliset tiedot kahden (2) kuukauden sisällä kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. Yllä esitettyyn perustuen, kun joukkovelkakirjalaina lunastetaan ja sen odotetaan poistuvan pörssilistalta ennen ehtojen edellyttämää julkistusajankohtaa, Technopolis on päättänyt olla julkaisematta osavuosikatsaustaan tammi–maaliskuulta 2019. Aiemmin ilmoitettu julkistuspäivä oli 3.5.2019.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:
Minna Karttunen, sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 040 513 3225
minna.karttunen@technopolis.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää seitsemässä maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. www.technopolis.fi

WISA-vaneri ja U-Build luovat ainutlaatuisen rakentamiskokemuksen Grand Designs Live -tapahtumassa Lontoossa

(UPM, Lahti, 25.4.2019 klo 10.10 EET) – UPM:n WISA-vanerit ovat 4.-12.5. Lontoossa järjestettävän Grand Designs Live -tapahtuman valokeilassa, kun UPM Plywood, Studio Bark ja Fologram yhdistävät voimansa ja esittelevät ainutlaatuisen, uuden rakentamiskokemuksen omakotirakentajille.

Vierailijat voivat seurata, kun Studio Bark ja Kevin McCloud rakentavat yleisön edessä talon hyödyntämällä U-Build-konseptia. Yleisö saa osallistua rakentamiseen messujen aikana lisäämällä omia WISA-Birch- ja WISA-Spruce-vanerista valmistettuja U-Build-moduuliosia rakennukseen. Rakentamisessa käytetään apuna Fologramin virtuaalilaseja, jotka opastavat käyttäjiä koko rakentamisprosessin ajan.

“Puun suosio rakennusmateriaalina on kasvamassa, ja tämä Studio Barkin kanssa toteutettu projekti esittelee uuden ja innovatiivisen U-Build-konseptin kestävään rakentamiseen. Rakennusta voi esimerkiksi muokata helposti tilatarpeiden muuttuessa, mikä on mielenkiintoinen innovaatio rakentamisen sektorilla”, sanoo UPM Plywoodin sidosryhmäsuhdejohtaja Ari Voutilainen.

“Studio Bark valitsi UPM Plywoodin monista syistä. WISA-vanerit on valmistettu kestävällä tavalla vastuullisesti hankitusta puusta. Materiaali on rakenteellisesti vahvaa ja sitä on helppo työstää rakennusmoduuleiksi, jotka minimoivat rakennusaikaisen materiaalihukan. Laadukas materiaali myös näyttää hyvältä”, sanoo Nick Newman, yksi Studio Barkin johtajista.

Grand Designs Live -tapahtuma järjestetään 4.-12.5.2019 Lontoossa ExCeL-messukeskuksessa. U-Build, WISA Plywood ja Fologram löytyvät osastolta G101.

Lisätietoja antavat:

Ari Voutilainen, UPM Plywood
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet
puh. +358 20 41 50692
ari.voutilainen(a)upm.com

Nick Newman, Studio Bark (englanniksi)
Johtaja
puh. +44 (0) 207 9934 332
info(a)studiobark.co.uk

Nick van den Berg, Fologram (englanniksi)
Perustaja ja toimitusjohtaja
puh. +61 451 778 287
nick(a)fologram.com

Good Results PR, Grand Designs Live (englanniksi)
www.granddesignslive.com
Genevieve Daetwyler, GenevieveD(a)goodresults.co.uk
Kate Stafford, Kates(a)goodresults.co.uk
puh. +44 (0)20 3397 5180

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada® lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 480 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa – www.wisaplywood.fi, www.upmgrada.com

Seuraa UPM Plywoodia: Twitter | YouTube | Instagram | Facebook

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils

Studio Bark ja U-Build
Studio Bark on Lontoossa sijaitseva uraauurtava arkkitehtuuritoimisto, joka harjoittaa kunnianhimoista ympäristöarkkitehtuuria ja lähestyy tutkimusta, suunnittelua ja rakentamista käytännönläheisesti. Studio Bark nimitettiin AYA:n vuoden 2018 kestävyysarkkitehdiksi. Tiimi yhdistää tiukat ympäristöperiaatteet ja käsityönä tehtävän kontekstuaalisen lähestymistavan ja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa heidän toiveidensa toteuttamiseksi.

Seuraa Studio Barkia Twitter | Facebook | YouTube | Instagram | studiobark.co.uk

U-Buildin ovat kehittäneet Studio Barkin palkitut arkkitehdit, rakennesuunnittelusta vastaa Structure Workshop ja testauksesta Cut and Construct. U-Build pyrkii muuttamaan ihmisten ajattelua rakennuksista ja siitä miten niitä rakennetaan yksinkertaistamalla rakentamisprosessia niin, että kaikki voivat osallistua siihen.

Seuraa U-Buildia Twitter | Facebook | Instagram | u-build.org

Fologram
Fologram on suunnitteluun keskittyvä tiimi, jolla on kokemusta startup-teknologiayrityksistä ja ohjelmistoratkaisujen luomisesta arkkitehdeille, luoville ihmisille ja tutkijoille.

Seuraa Fologramia Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Vimeo | Instagram | fologram.com/

Grand Designs Live
Grand Designs Live järjestetään Lontoon ExCel-näyttelykeskuksessa 4.-12.5.2019. Tapahtuma tuo huippuluokan koti- ja designinnovaatiot Lontooseen jo 14. vuonna peräkkäin.

Anglian Home Improvementsin sponsoroimassa tapahtumassa on tuttujen suosikkien lisäksi paljon uusia näytteilleasettajia ja ratkaisuja ja sitä vetää design-osaaja ja TV-juontaja Kevin McCloud. Grand Designs Live on suunnattu kaikille sisustamisesta, designista ja rakentamisesta kiinnostuneille – oletpa sitten aloittamassa ensimmäistä remonttia, rakentamassa uutta kotia, sisustamassa huonetta, asentamassa uutta keittiötä tai vain etsimässä ideoita.

facebook twitter