Etusivu » Arkistot 24.4.2019

Huhtamäki on julkaissut yritysvastuuraportin vuodelta 2018

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.4.2019 KLO 18.15

Huhtamäki on julkaissut yritysvastuuraportin vuodelta 2018

Huhtamäki on julkaissut yritysvastuuraportin vuodelta 2018. Englanninkielinen raportti on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi. Yritysvastuuraportissa kuvataan Huhtamäen yritysvastuuohjelma, joka keskittyy neljään teemaan: Henkilöstö, Pakkaukset, Toimitusketju ja Tuotanto. Yritysvastuuraportti koostuu kahdesta osasta: GRI-raportista sekä yksittäisiä artikkeleita ja case-tarinoita sisältävästä Insights-raportista.

GRI-raportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) Standards-raportointiohjeiston Core-tason mukaisesti ja sen on varmentanut riippumaton ulkopuolinen taho, DNV GL Business Assurance Finland Oy/Ab.

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7863

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 78 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 700 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Liite

Huhtamaki_Corporate_Responsibility_Report_2018.pdf

NoHo Partners Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NoHo Partners Oyj

PÖRSSITIEDOTE 24.4.2019 klo 16.50

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.4.2019 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 9.5.2019. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä asianajaja Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti NoHo Partners Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 26.4.2019 ja osingonmaksupäivä 9.5.2019.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko Aartion, Mika Niemen, Tomi Terhon ja Saku Tuomisen sekä uutena jäsenenä Mia Ahlströmin. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvauksista seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavasti: vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on 25 000 euroa, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 2 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (“Osakeantivaltuutus”).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista maksettavan määrän kuittaamiseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä NoHo Partners Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://www.noho.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2019 viimeistään 8.5.2019.

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, Noho Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 200 ravintolaa Suomessa ja Tanskassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 28,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. NoHo Partnersin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllisti tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi
Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

Vincit Oyj: Vincit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 24.4.2019 kello 15:30

Vincit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

I. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,14 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 0,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2019 ja osinko maksetaan 6.5.2019 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Artti Aurasmaa, Kirsi Piha ja Eka Ruola sekä uutena jäsenenä Pekka Vähähyyppä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 17 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 44 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6 464 399 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.5.2019.

II. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Artti Aurasmaan.

Vincit Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: +358 40 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Suominen uudistaa organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä

Suominen Oyj:n pörssitiedote 24.4.2019 klo 15.05

Suomisen hallitus on päättänyt yhtiön uudesta organisaatiosta ja johtoryhmän kokoonpanosta, muutos tulee voimaan 1.7.2019.

Suomisen uudet liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Suomisella ei ole raportoitavaa segmenttiä. Suomisen liiketoiminta muodostuu jatkossakin yhdestä toimintasegmentistä.

“Uuden organisaation myötä pystymme olemaan tehokkaampia, fokusoidumpia ja ketterämpiä, ja tämä on tärkeää, kun tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen. Tarkastelemme nyt strategiamme fokusalueita ja teemme töitä toimintamme tehostamiseksi, ja nämä muutokset tukevat meitä tässä kehitystyössä”, sanoo Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky.

Uusi nimitys ja muutoksia Suomisen johtoryhmässä

Suominen on tänään nimittänyt Toni Tammisen (TkT, KTM) talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy Suomiselle Metsä Tissue Oyj:stä, missä hän työskentelee tällä hetkellä tittelillä VP, Group Controlling. Tammisen ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.

”Toni Tammisella on vahva tausta taloudesta ja business control-toiminnosta suurissa, kansainvälisissä yrityksissä strategiaan ja yrityskauppoihin liittyvän osaamisensa lisäksi. Olen varma, että hän tuo arvokasta näkemystä ja talousymmärrystä Suomiselle”, sanoo toimitusjohtaja Petri Helsky.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Suomisen nykyinen talousjohtaja Tapio Engström jättää yhtiön. Hänen viimeinen päivänsä Suomisella on 3.5.2019. Sirpa Koskinen, VP, Group Controller toimii väliaikaisena talousjohtajana 30.7.2019 saakka, kunnes Tamminen aloittaa.

Useita muutoksia on tehty myös Suomisen johtoryhmän jäsenten vastuualueisiin.

Ernesto Levy on nimitetty liiketoiminta-alueen Amerikat johtajaksi, tällä hetkellä hän toimii liiketoiminta-alueen Convenience johtajana.

Markku Koivisto on nimitetty liiketoiminta-alueen Eurooppa väliaikaiseksi johtajaksi, hän jatkaa myös nykyisessä roolissaan teknologiajohtajana.

Lynda Kelly on nimitetty liiketoiminnan kehitysjohtajaksi, tällä hetkellä hän toimii liiketoiminta-alueen Care johtajana.

Larry Kinn, johtaja, Operational Excellence, jää eläkkeelle heinäkuussa 2019. Operational Excellence siirtyy osaksi Operaatiot-organisaatiota.

Suomisen johtoryhmän kokoonpano 1.7.2019 alkaen:

Petri Helsky, toimitusjohtajaToni Tamminen, talousjohtaja (30.7.2019 alkaen)Ernesto Levy, johtaja, liiketoiminta-alue AmerikatMarkku Koivisto, teknologiajohtaja ja väliaikainen johtaja, liiketoiminta-alue EurooppaLynda Kelly, johtaja, liiketoiminnan kehitysMimoun Saïm, johtaja, OperaatiotHannu Sivula, henkilöstöjohtaja

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Petri Helskylle.

“Olen varma, että nämä muutokset auttavat meitä rakentamaan uutta pohjaa Suomisen kehitykselle ja tulevaisuudelle”, sanoo Petri Helsky.

“Kiitän Tapiota hänen kaikesta panoksestaan yhtiöön sekä talousjohtajana että väliaikaisena toimitusjohtajana ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Kiitän myös Larrya arvokkaan osaamisensa, ja pitkään uraan kuitukankaiden parissa perustuvan kokemuksensa jakamisesta Suomisella”, Helsky jatkaa.

Samassa yhteydessä Suominen lakkauttaa laajennetun johtoryhmän.

Lisätietoja:
Petri Helsky, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3080

SUOMINEN

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liite

CV_Tamminen_FIN

Digia Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2019 liiketoimintakatsauksen 3.5.2019

Digia Oyj
Sijoittajauutinen
24.4.2019 klo 15:00

Digia Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2019 liiketoimintakatsauksen 3.5.2019 klo 08.00

Digia Oyj julkaisee vuoden 2019 tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksen perjantaina 3.5.2019 klo 8.00. Raportti on julkaisemisen jälkeen nähtävillä osoitteessa: https://digia.com/sijoittajat/porssitiedotteet/

Digia Oyj:n toimitusjohtaja Timo Levoranta ja talousjohtaja Kristiina Simola esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa perjantaina 3.5.2019 klo 11:00. Tilaisuus pidetään Business Meeting Parkissa Helsingissä (Forum, Mannerheimintie 20 B, 6. krs. Käynti Mannerheimintien ja Simonkadun Lasikulmasta).

Tilaisuuden esitys ja materiaalit ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla 3.5.2019 klo 11.00 alkaen osoitteessa: www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

Digia Oyj
Timo Levoranta, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jaana Sirkiä, viestinnän asiantuntija,
puh. 0400 303 096

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme noin 1 100 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Liikevaihto ja liikevoitto paranivat

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 24.4.2019 klo 15.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019:
Liikevaihto ja liikevoitto paranivat

AVAINLUKUJA

 1-3/1-3/1-12/
 201920182018
Liikevaihto, milj. euroa109,8106,6431,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa3,01,54,6
Liikevoitto, milj. euroa3,01,54,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa1,1-0,4-1,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,040,090,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %2,94,62,3
Velkaantumisaste (gearing), %68,368,265,9*

*oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2019:

– Liikevaihto nousi 3 % ja oli 109,8 milj. euroa (106,6). Yhdysvaltain dollarin vaikutus liikevaihtoon oli 4,7 milj. euroa positiivinen.
– Liikevoitto parani ja oli 3,0 milj. euroa (1,5) pääasiassa parantuneista myyntihinnoista sekä muutoksesta tuote- ja asiakasjakaumassa.
– Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli -2,4 milj. euroa (5,2), heikkenemiseen vaikutti eniten nettokäyttöpääoman muutos.  

Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomat

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 (431,1 milj. euroa) tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2018 (4,6 milj. euroa) ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia.

Toimitusjohtaja Petri Helsky kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Suomisen liikevaihto ja liikevoitto molemmat paranivat ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 3 % vertailukaudesta ja oli 109,8 (106,6) milj. euroa. Parantuneet myyntihinnat samoin kuin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransivat liikevaihtoa, vaikkakin myyntimäärät pienenivät. Liikevoittomme parani 3,0 milj. euroon, pääasiassa parantuneista myyntihinnoista sekä tuote- ja asiakasjakauman muutoksesta johtuen.

Tämä on positiinen alku vuodelle, mutta meillä on edelleen paljon tehtävää tuloksemme ja toimintamme parantamiseksi. Meidän täytyy jatkaa tarvittavia toimia Suomisen kannattavuuden parantamiseksi. Keskitymme edellen parantamaan tuotannomme suorituskykyä sekä jatkamme myös kaupallisten kyvykkyyksiemme kehittämistä.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli paras tuotantoneljännes uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa. Neljänneksen aikana suoritimme testiajoja (Final Acceptance Certifications FAC). Nämä FAC:t ja muut koeajot vaikuttivat tulokseen negatiivisesti, mutta linjan vaikutus bruttokatteeseemme oli lievästi positiivinen. Toinen kasvuinvestointimme Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa eteni suunnitellusti ja odotamme tuotantolinjaan tehtävien parannusten olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus jatkui suunnitellusti ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön Paulinian tehtaallamme Brasiliassa huhtikuun alussa. Viimeinen Suomisen tehtaista, Bethunen tehdas Yhdysvalloissa, ottaa uudet järjestelmät käyttöön toukokuussa. Olen varma, että tämän uudistuksen myötä lisäämme tehokkuutta, tuottavuutta ja läpinäkyvyyttä tulevaisuudessa.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 109,8 milj. euroa (106,6). Myyntimäärät pienenivät vertailukaudesta, mutta parantuneet myyntihinnat samoin kuin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransivat liikevaihtoa. Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen vaikutus liikevaihtoon oli 4,7 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 101,2 milj. euroa (97,5) ja Care-liiketoiminta-alueen 8,5 milj. euroa (9,2).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-maaliskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), kodinhoidon pyyhkeisiin (23 %), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (18 %), ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (9 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan. Lastenhoidon ja kodinhoidon pyyhintätuotteiden osuudet liikevaihdosta nousivat vertailukaudesta. Henkilökohtaisen hygienian pyyhintään ja hygieniatuotteisiin ja terveydenhuoltoon tarkoitettujen kuitukankaiden osuus laski.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Liikevoitto parani ja oli 3,0 milj. euroa (1,5) lähinnä parantuneista myyntihinnoista sekä tuote- ja asiakasjakauman muutoksesta johtuen. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutokset paransivat liikevoittoa 0,1 milj. eurolla. IFRS 16 Vuokrasopimus -standardin käyttööotto paransi liikevoittoa noin 60 tuhannella eurolla. Vertailukautta ei ole oikaistu.

Voitto ennen tuloveroja oli 1,7 milj. euroa (-0,3) ja raportointikauden voitto 1,1 milj. euroa (-0,4).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 91,4 milj. euroa (86,5). Velkaantumisaste oli 68,3 % (68,2 %) ja omavaraisuusaste 39,9 % (41,2 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,3 milj. euroa (-1,9) eli 1,2% (1,8 %) liikevaihdosta. IFRS 16:n käyttöönotto kasvatti rahoituskuluja 0,3 milj. eurolla. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,3 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,7 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,4 milj. euroa (5,2) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta -0,04 euroa (0,09). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti eniten nettokäyttöpääoman muutos. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -0,9 milj. euroa (-0,8) vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Käyttöpääomaa sitoutui 10,4 milj. euroa (sitoutui 0,7 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 3,8 milj. euroa (2,2) ja ne liittyivät pääasiassa kasvuinvestointihankkeeseen Green Bayn -tehtaalla Yhdysvalloissa sekä konserninlaajuiseen hankkeeseen tietojärjestelmien uudistamiseksi. Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto jatkui huhtikuussa kun järjestelmät otettiin käyttöön Paulinian tehtaalla Brasiliassa. Kaikki Suomisen tehtaat käyttävät uusia tietojärjestelmiä toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 6.3 milj. euroa (5,0). Suurin osa poistojen kasvusta edellisvuoteen verrattuna johtui IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2019 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2019 oli 2 444 510 osaketta eli 4,3 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,69 euroa, alin 2,04 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,40 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,24 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2019 oli 128,8 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 762 970 omaa osaketta 31.3.2019.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2019.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2018, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Päätös oli nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson, Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sari Pajari. Päätöksen olivat nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastusta koskevat päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Risto Anttonen. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Sari Pajari.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

MUUTOKSET KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

Petri Helsky aloitti Suomisen toimitusjohtajana 7.1.2019. Suomisen talousjohtaja Tapio Engström toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 3.8.2018-7.1.2019.

Suominen tiedotti 9.1.2019, että Suominen Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Tapio Engström jättää Suomisen viimeistään 8. heinäkuuta 2019.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Poliittisen tilanteen kehittyminen globaalisti ja muutokset kuluttajien mieltymyksissä voivat vaikuttaa kielteisesti Suomiseen. Esimerkiksi poliittinen, vapaata kaupankäyntiä globaalisti rajoittava päätös voi vaikuttaa merkittävästi joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaisi Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen liiketoiminta on maantieteellisesti hajautunutta ja sen asiakkaat edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mikä osittain suojaa yhtiötä näiltä riskeiltä.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin; tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää niiden mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65 % (63 %) vuonna 2018. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suominen ostaa pääosan raaka-aineistaan useammilta suurilta kansainvälisiltä raaka-ainetoimittajilta, ja siksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä suurimmassa osassa Suomisen tuotteita.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta riippuu yhtiön käyttämien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen turvallisuudesta ja vakaudesta sekä kyberriskien hallinnan onnistumisesta. Mikäli kyberriskit realisoituisivat tai Suomisen tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja ei voisi käyttää tai niissä olisi merkittäviä ja pitkäaikaisia käyttöön vaikuttavia ongelmia, Suomisen maine sekä kyky toimittaa tuotteita asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti, tilata raaka-aineita ja hallita varastojaan voisi heikentyä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Suomisen Teknologia-konsernitoiminto varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus säätelevät kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikassa. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Euroalueella kuluttajien luottamusindeksi kasvoi hieman vuoden alussa. Yhdysvalloissa sen sijaan luottamusindeksi laski hieman. Kuluttajien luottamusindeksit ovat edelleen vahvat molemmilla maantieteellisillä alueilla.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuitukangasmarkkinoilla on tällä hetkellä ylikapasiteettia, lähinnä lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa sekä wc:stä huuhdeltavissa tuotteissa.

Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2019 keskimäärin vuoden 2018 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta ilman 2018 IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.  Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ole ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2019 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 24.4.2019 klo 15.30. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 2019 keskiviikkona 7.8.2019 noin klo 13.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2019

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2019 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2018

Alla on esitetty erikseen ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2019, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty erillisissä taulukoissa tämän osavuosikatsauksen lopussa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla. Uuden standardin mukaisesti vuokralleottajan tulee kirjata taseeseensa vuokrasopimusten perusteella syntyvät vuokrasopimusvelat sekä käyttöoikeutta koskevat omaisuuserät. Standardin johdosta sekä korollisten velkojen että aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden (käyttöoikeusomaisuuserien) määrät Suomisen konsernitaseessa kasvoivat. Lisäksi tuloslaskelmaan kirjatut vuokrakulut pienenivät ja poistot sekä korkokulut vastaavasti kasvoivat, eli standardin käyttöönotto on vaikuttanut liikevoittoon.

Suominen omistaa suurimman osan tuotantolaitoksistaan (eli rakennukset ja maa-alueet) sekä kaikki tuotantolinjansa. Vuokratut tuotantolaitokset Italiassa sekä Windsor Locksissa, Yhdysvalloissa, muodostavat Suomisen merkittävimmät vuokrasopimukset. Muut vuokrasopimukset ovat lähinnä toimistotilojen sekä pienempien koneiden ja laitteiden vuokrasopimuksia.

Taseeseen kirjattavien vuokrasopimusvelkojen sekä käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvoon vaikuttavat muun muassa vuokrasopimusten pituus ja niihin mahdollisesti liittyvät optiot sekä mahdollisuudet pidentää tai lyhentää vuokra-aikaa. Erityisesti kirjanpitoarvoihin vaikuttavat arviot vuokrattujen tuotantolaitosten vuokrasopimusten pituudesta ja mahdollisesta jatkamisesta. Suominen on oikaissut 31.12.2018 julkaistua tasettaan IFRS 16:n käyttöönoton johdosta. Taseeseen kirjattujen vuokrasopimusvelkojen kirjanpitoarvo oli 31.12.2018 15,3 milj. euroa ja käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvo oli 16,8 milj. euroa. Tämän lisäksi Suominen kirjasi taseeseensa vuokrattuihin kiinteistöihin liittyviä varauksia.

IFRS 16 -standardin soveltamisessa Suominen on noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista, ja jossa siirtymähetken vuokrasopimusvelat vastasivat jäljellä olevien vuokrien nykyarvoa. Tämän lisäksi IFRS 16 -standardia ei sovellettu sellaisiin vuokrasopimuksiin, jotka päättyvät 12 kuukauden kuluessa siirtymähetkestä 1.1.2019 tai vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin. Tämän lisäksi IFRS 16 -standardia sovellettiin vain sellaisiin sopimuksiin, jotka on aikaisemmin luokiteltu vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusvelat diskontattiin käyttäen siirtymähetken diskonttauskorkoja.

Standardin soveltamisessa siirtymähetken jälkeen Suominen käyttää standardin sallimia käytännön apukeinoja. Standardi sallii, että vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset sekä sellaiset sopimukset, joissa alkuperäinen vuokra-aika on enintään 12 kuukautta, kirjataan vuokrakuluiksi tuloslaskelmaan. Tämän lisäksi eräiden kohdeomaisuuseräluokkien osalta ei muita kuin vuokrasopimuskomponentteja eroteta vuokrasopimuskomponenteista. 

IFRIC 23 -tulkinta: Tuloverotukseen liittyvä epävarmuus

IFRIC 23 -tulkinta ohjeistaa, kuinka tuloveroihin liittyvän epävarmuus huomioidaan tuloverojen kirjaamisessa. IFRIC 23:n mukaisesti olennaista on se, onko todennäköistä, että veroviranomainen hyväksyy yhtiön valitseman verotuksellisen kannanoton. Mikäli on todennäköistä, että veroviranomainen hyväksyy yhtiön verotuksellisen kannan, ei yhtiöllä ole verotuksellista epävarmuutta, joka vaatisi kirjausta kirjanpitoon. Mikäli on todennäköistä, että veroviranomainen ei hyväksy yhtiön näkemystä, huomioidaan epävarmuuden vaikutus tuloverojen tai laskennallisten verojen kirjaamisessa. Tällöin verotuksellisen epävarmuuden vaikutus huomioidaan joko todennäköisimmän lopputuloksen tai odotetun lopputuloksen perusteella, sen mukaan, kumpi menetelmistä heijastaa lopputulosta paremmin.

Verotuksellisesta epävarmuudesta johtuvia arvioita on muutettava, mikäli ne tosiasiat ja olosuhteet, jotka huomioitiin tuloverotukseen liittyvää epävarmuutta arvioitaessa, muuttuvat.

Tulkinnan mukaan yhtiön tulee valita, käsitteleekö se verotuksellisia epävarmuuksia toisistaan erillisinä, vai voidaanko näitä yhdistää yhden tai useamman eri epävarmuuden kanssa. Yhtiön tulee valita se lähestymistapa, joka parhaiten ennakoi verotuksellisten epävarmuustilanteiden ratkaisua.

Suominen on soveltanut tulkintaa 1.1.2019 lähtien oikaisematta vertailutietoja.

TASE 

   Oikaistu
1 000 euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet21 47818 34621 231
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet129 366129 907129 391
Käyttöoikeusomaisuuserät16 25716 797
Lainasaamiset3 3483 0723 348
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777777777
Muut pitkäaikaiset saamiset1 0401 6181 393
Laskennalliset verosaamiset2 2985 4792 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä190 060174 694190 972
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus50 69942 99951 583
Myyntisaamiset63 25558 06558 097
Lainasaamiset4 0174 3374 017
Muut lyhytaikaiset saamiset4 1843 1904 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset1 0387 496974
Rahavarat21 88117 04727 757
Lyhytaikaiset varat yhteensä145 074133 134146 545
    
Varat yhteensä335 135307 828337 517
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 18581 10181 185
Omat osakkeet-44-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot264264264
Kurssierot1 377-6 235-669
Kertyneet voittovarat14 45315 23913 237
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma133 776126 866130 513
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat12 49514 14712 373
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä841914847
Varaukset1 5391 511
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat12 10913112 706
Muut pitkäaikaiset velat171717
Joukkovelkakirjalainat80 88395 46380 615
Pitkäaikaiset velat yhteensä107 883110 671108 067
    
Lyhytaikaiset velat   
Joukkovelkakirjalainat15 70115 687
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 7911202 742
Muut lyhytaikaiset korolliset velat5 00010 0005 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat19678121
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat69 78860 09275 386
Lyhytaikaiset velat yhteensä93 47670 29098 936
    
Velat yhteensä201 359180 962207 003
    
Oma pääoma ja velat yhteensä335 135307 828337 517

TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihto109 766106 616431 109
Hankinnan ja valmistuksen kulut-100 822-98 769-399 826
Bruttokate8 9447 84731 283
Liiketoiminnan muut tuotot9196242 528
Myynnin ja markkinoinnin kulut-1 777-1 780-7 048
Tutkimus ja kehitys-809-808-3 515
Hallinnon kulut-4 205-4 337-17 599
Liiketoiminnan muut kulut-1112-1 055
Liikevoitto2 9611 5484 594
Nettorahoituskulut-1 297-1 876-5 557
Voitto ennen tuloveroja1 665-328-963
Tuloverot-539-44-757
Raportointikauden voitto / tappio1 126-372-1 720
    
Osakekohtainen tulos, euroa   
Laimentamaton0,02-0,01-0,03
Laimennettu0,02-0,01-0,03

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Raportointikauden voitto1 126-372-1 720
    
Muut laajan tuloksen erät:   
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi   
Kurssierot2 238-3 3392 936
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-192255-454
Yhteensä2 046-3 0842 482
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-41
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot11
Yhteensä-29
    
Muut laajan tuloksen erät yhteensä2 046-3 0842 452
    
Raportointikauden laaja tulos yhteensä3 172-3 457732

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.201911 86024 68181 185-44
1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden tulos1 1261 126
Muut laajan tuloksen erät2 0462 046
Laaja tulos yhteensä2 0461 1263 172
Osakeperusteiset maksut9191
Oma pääoma 31.3.20191 37726414 453133 776
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.201811 86024 68181 101-44
1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 761136 794
Raportointikauden tulos-372-372
Muut laajan tuloksen erät-3 084-3 084
Laaja tulos yhteensä-3 084-372-3 457
Osakeperusteiset maksut-149-149
Pääoman palautus-6 322
Omien osakkeiden luovutus
Oma pääoma 31.3.2018-6 23526415 239126 866
     
1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201811 86024 68187 423-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Pääoman palautus-6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan 0
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.201811 86024 68181 185-44
     
1 000 euroaKurssi-erotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018-3 15126415 761136 794
Raportointikauden tulos-1 720-1 720
Muut laajan tuloksen erät2 482-292 452
Laaja tulos yhteensä2 482-1 749732
Osakeperusteiset maksut-775-775
Pääoman palautus-6 322
Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan0
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.2018-66926413 237130 513

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto1 126-372-1 720
Oikaisut yhteensä8 4677 23727 210
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta9 5926 86525 490
Nettokäyttöpääoman muutos-10 443-7325 621
Rahoituserät-944-769-4 677
Tuloverot-557-1925 715
Liiketoiminnan rahavirta-2 3525 17232 148
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-3 160-3 622-15 039
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista198
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit04
Investointien rahavirta-3 160-3 622-14 837
    
Rahoituksen rahavirta   
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot5 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-715-5 029-15 118
Pääoman palautus-6 322-6 322
Rahoituksen rahavirta-715-11 351-16 440
    
Rahavarojen muutos-6 226-9 801871
    
Rahavarat raportointikauden alussa27 75727 24027 240
Valuuttakurssimuutosten vaikutus351-392-355
Rahavarojen muutos-6 226-9 801871
Rahavarat raportointikauden lopussa21 88117 04727 757

TUNNUSLUVUT

   Oikaistu
 1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihdon muutos, % *3,0-5,61,2
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %8,17,47,3
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, %8,17,47,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %2,71,51,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %2,71,51,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-1,2-1,8-1,3
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %1,5-0,3-0,2
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %1,0-0,3-0,4
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa3 7942 23613 580
Poistot, 1 000 euroa6 3474 99921 018
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-0,27,4-1,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %2,94,62,3
Omavaraisuusaste, %39,941,238,7
Velkaantumisaste (gearing), %68,368,265,9
Henkilöstö keskimäärin690664676
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,02-0,01-0,03
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,040,090,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,332,212,27
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 496 24957 472 50757 496 249
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,243,742,05
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,043,661,80
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,694,604,60
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,404,163,10
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa128,8214,9117,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä2 444 510793 4803 643 880
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä4,31,46,3
    
*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.   
    
 31.3.201931.3.201831.12.2018
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa   
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo97 109100 86197 706
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo23 52110 12023 472
Korolliset saamiset ja rahavarat-29 247-24 457-35 122
Korolliset nettovelat91 38386 52586 056
     

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto verojen jälkeen
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 
Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

           

1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Raportointikauden voitto 1 126-372-1 720
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 496 24957 401 84857 468 939
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 518 99757 442 07657 508 720
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton 0,02-0,01-0,03
Laimennettu 0,02-0,01-0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 
  31.3.201931.3.201831.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -2 3515 17232 148
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 496 24957 472 50757 496 249
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,040,090,56

                       
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 
  31.3.201931.3.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 133 776126 866130 513
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 496 24957 472 50757 496 249
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,332,212,27

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi
  31.3.201931.3.201831.12.2018
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 496 24957 472 50757 496 249
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,243,742,05
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 128,8214,9117,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita
  31.3.201931.3.201831.12.2018
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 2 444 510793 4803 643 880
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 496 24957 401 84857 468 939
Osakkeiden vaihto, % 4,31,46,3

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Liikevoitto 2 9611 5484 594
+ Poistot ja arvonalentumiset6 3474 99921 018
Käyttökate 9 3096 54625 613

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 1 0001 3756 157
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin2 7948627 423
Bruttoinvestoinnit 3 7942 23613 580

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat
    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Korolliset velat 116 483105 714116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 1465 2674 429
Korolliset saamiset -7 365-7 409-7 365
Rahavarat-21 881-17 047-27 757
Korolliset nettovelat 91 38386 52586 056
     
Korolliset velat 116 483105 714116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 4295 2674 429
Korollisten velkojen nimellisarvo 120 912110 981121 178

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -2229 866-1 720
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2018 / 31.3.2017 / 31.12.2017 126 866139 902136 794
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2018 /  30.6.2017 / 31.3.2018 132 631134 074126 866
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2018 / 30.9.2017 / 30.6.2018 130 981132 564132 631
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.9.2018 130 513136 794130 981
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018 133 776126 866130 513
Keskiarvo 130 954134 040131 557
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,27,4-1,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat
    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 776126 866130 513
Korolliset velat 116 483105 714116 749
Sijoitettu pääoma 250 259232 580247 263

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo
    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 6 00810 2894 594
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 827745801
Yhteensä 6 83411 0345 395
     
Sijoitettu pääoma 31.3.2018 / 31.3.2017 / 31.12.2017 232 580244 103247 266
Sijoitettu pääoma 30.6.2018 /  30.6.2017 / 31.3.2018 238 589234 892232 580
Sijoitettu pääoma 30.9.2018 / 30.9.2017 / 30.6.2018 227 186229 735238 589
Sijoitettu pääoma 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.9.2018 247 263247 266227 186
Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018 250 259232 580247 263
Keskiarvo 239 175237 715238 577
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,94,62,3

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100 
  Taseen loppusumma – saadut ennakot
    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 776126 866130 513
     
Taseen loppusumma 335 135307 828337 517
Saadut ennakot -48-33-27
  335 087307 795337 490
     
Omavaraisuusaste, % 39,941,238,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
    Oikaistu
1 000 euroa 31.3.201931.3.201831.12.2018
Korolliset nettovelat 91 38386 52586 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 133 776126 866130 513
Velkaantumisaste, % 68,368,265,9

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-12/20181-3/20181-12/2018
Suomi6717192 415
Muu Eurooppa39 06441 331153 133
Pohjois- ja Etelä-Amerikka69 03762 578268 188
Muut maat9941 9887 372
Yhteensä109 766106 616431 109
    

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

  20192018
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Convenience101 229102 91595 63499 94797 481
Care8 5456 8489 1459 9629 152
Kohdistamattomat kurssierot-72-1252-17
Yhteensä109 766109 764104 768109 961106 616

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20192018
1 000 euroa1-310-127-94-61-3
Liikevaihto109 766109 764104 768109 961106 616
Vertailukelpoinen liikevoitto2 961-3614882 9191 548
% liikevaihdosta2,7-0,30,52,71,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto2 961-3614882 9191 548
% liikevaihdosta2,7-0,30,52,71,5
Nettorahoituskulut-1 297-1 547-1 626-507-1 876
Voitto ennen tuloveroja1 665-1 908-1 1382 411-328
% liikevaihdosta1,5-1,7-1,12,2-0,3

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 487 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 87 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 20 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 40 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN  JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.3.201931.3.201831.12.2018
1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa129 39121 231136 64917 470136 64917 470
Investoinnit ja lisäykset2 7941 0008621 3757 4236 157
Myynnit ja vähennykset-10
Poistot-4 728-762-4 516-483-18 648-2 371
Kurssierot ja muut muutokset1 91010-3 088-163 967-25
Kirjanpitoarvo kauden lopussa129 36621 478129 90718 346129 39121 231

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 31.3.201931.12.2018
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa16 797
Lisäykset114
IFRS 16 käyttöönotto16 797
Vähennykset-60
Poistot-857
Kurssierot ja muut muutokset264
Kirjanpitoarvo kauden lopussa16 25716 797

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

   Oikaistu
1 000 euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Korolliset velat yhteensä kauden alussa116 749110 472110 472
    
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa23 42915 11815 118
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-715-5 029-15 118
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset5 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*292 664
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-1
Siirrot pitkäaikaisista lainoista7103115 749
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan1416
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan25
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa23 49210 12023 429
    
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa12 706162162
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*8412 622
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-59
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-710-31-78
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan88
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa12 10913112 706
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 80 61595 19295 192
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan2682701 093
Siirto lyhytaikaisiin velkoihin-15 671
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa80 88395 46280 615
    
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa116 483105 714116 749

(* 2018 vuokrasopimusvelkojen kirjaaminen taseeseen IFRS 16:n soveltamisen yhteydessä.

VASTUUSITOUMUKSET

   Oikaistu
1 000 euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut90116 380525
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset8862 4381 128
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista10 58410 58810 516
Muut omat vastuut2 7013 3322 863
Yhteensä13 28513 92013 379

Vuokravastuiden määrä on laskenut IFRS 16:n käyttöönoton johdosta.

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.3.201931.3.201831.12.2018
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
  suojauslaskentaa ei sovelleta2 777-241 90711 3979

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Johdannaiset, suojauslaskenta
e. Kirjanpitoarvo
f. Käypä arvo
 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset4 0173 3487 3657 365
Myyntisaamiset63 25563 25563 255
Korko- ja muut rahoitussaamiset606606606
Rahavarat21 88121 88121 881
Yhteensä 31.3.20194 36489 09142993 88493 884
      
      
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset4 0173 3487 3657 365
Myyntisaamiset58 09758 09758 097
Johdannaiset999
Korko- ja muut rahoitussaamiset491491491
Rahavarat27 75727 75727 757
Yhteensä 31.12.20184 37389 69342994 49694 496

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

RAHOITUSVELAT

 31.3.201931.12.2018
    Oikaistu
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat80 88382 02585 00080 61580 75085 000
Vuokrasopimusvelat12 10912 10912 10912 70612 70612 706
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat92 99194 13497 10993 32093 45697 706
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat15 70116 02615 73015 68716 15615 730
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat5 0005 0005 0005 0005 0005 000
Vuokrasopimusvelat2 7912 7912 7912 7422 7422 742
Johdannaissopimukset, suojauslaskentaa ei sovelleta242424
Korkovelat1 1071 1071 107725725725
Muut lyhytaikaiset velat364364364308308308
Ostovelat59 97059 97059 97066 67766 67766 677
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat84 95885 28384 98791 13991 60991 182
       
Yhteensä177 949179 416182 096184 459185 064188 888

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Lainasaamiset4 017
Myytävissä olevat varat777
Yhteensä4 794
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-24
Yhteensä-24

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Tase

     
  31.12.2018
1 000 euroa JulkaistuOikaisutOikaistu
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 15 49615 496
Aineettomat hyödykkeet 21 23121 231
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 129 391129 391
KäyttöoikeusomaisuuserätIFRS 1616 79716 797
Lainasaamiset 3 3483 348
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777777
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 3931 393
Laskennalliset verosaamiset 2 5402 540
Pitkäaikaiset varat yhteensä 174 17516 797190 972
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 51 58351 583
Myyntisaamiset 58 09758 097
Lainasaamiset 4 0174 017
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 1184 118
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 974974
Rahavarat 27 75727 757
Lyhytaikaiset varat yhteensä 146 545146 545
     
Varat yhteensä 320 72016 797337 517
     
Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma    
Osakepääoma 11 86011 860
Ylikurssirahasto 24 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 18581 185
Omat osakkeet -44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 264264
Kurssierot -669-669
Kertyneet voittovarat 13 23713 237
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 130 513130 513
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 12 37312 373
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 847847
VarauksetIFRS 161 5111 511
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelatIFRS 168412 62212 706
Muut pitkäaikaiset velat 1717
Joukkovelkakirjalainat 80 61580 615
Pitkäaikaiset velat yhteensä 93 93514 132108 067
     
Lyhytaikaiset velat    
Joukkovelkakirjalainat 15 68715 687
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelatIFRS 16782 6642 742
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 5 0005 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 121121
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 75 38675 386
Lyhytaikaiset velat yhteensä 96 2722 66498 936
     
Velat yhteensä 190 20716 796207 003
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 320 72016 796337 517
Rahoitusvelat 
 31.12.2018
1 000 euroaJulkaistuOikaisuOikaistu
Pitkäaikaiset rahoitusvelat   
    
Joukkovelkakirjalainat80 61580 615
Vuokrasopimusvelat8412 62212 706
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat80 69812 62293 320
    
Lyhytaikaiset rahoitusvelat   
    
Joukkovelkakirjalainat15 68715 687
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat5 0005 000
Vuokrasopimusvelat782 6642 742
Korkovelat725725
Muut lyhytaikaiset velat308308
Ostovelat66 67766 677
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat88 4752 66491 139
    
Yhteensä169 17315 286184 459

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Korolliset nettovelat

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Korolliset velat 101 463116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 4294 429
Korolliset saamiset -7 365-7 365
Rahavarat-27 757-27 757
Korolliset nettovelat 70 77086 056
    
Korolliset velat 101 463116 749
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 4 4294 429
Korollisten velkojen nimellisarvo 105 892116 749

Sijoitettu pääoma

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 513130 513
Korolliset velat 101 463116 749
Sijoitettu pääoma 231 977247 263

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 4 5944 594
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 801801
Yhteensä 5 3955 395
    
Sijoitettu pääoma 31.12.2017 247 266247 266
Sijoitettu pääoma 31.3.2018 232 580232 580
Sijoitettu pääoma 30.6.2018 238 589238 589
Sijoitettu pääoma 30.9.2018 227 186227 186
Sijoitettu pääoma 31.12.2018 231 977247 263
Keskiarvo 235 520238 577
    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,32,3

Omavaraisuusaste, %

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 513130 513
    
Taseen loppusumma 320 720337 517
Saadut ennakot -27-27
  320 694337 490
    
Omavaraisuusaste, % 40,738,7

Velkaantumisaste, %

  JulkaistuOikaistu
1 000 euroa 31.12.201831.12.2018
Korolliset nettovelat 70 77086 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 130 513130 513
Velkaantumisaste, % 54,265,9

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Liite

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2019

Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

Pöyry Oyj Pörssitiedote 24.4.2019 klo 14:50

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin ÅF Pöyry AB (publ):n (“ÅF”) omistuksessa olevien Pöyry Oyj:n (“Pöyry”) liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lunastamista koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa professori emeritus Raimo Immonen.

Pöyry tiedotti aiemmin, että ÅF on 22.2.2019 käynnistänyt Pöyryn vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölaissa tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Pöyryn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 3 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 25.04.2019, sarjat 2019: L26N FI, 2019: S26N FI

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany)

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusDAX Index (Germany)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä2 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TLONGDAXNONF150FI4000374269DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF151FI4000374277DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF152FI4000374285DAX Index (Germany)DE0008469008

Tukholmassa 24.04.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-04-25

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019

logo.jpg

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 24.4.2019 klo 14.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019

Saadut tilaukset vahvat ja hyvä liikevaihdon kasvu

Ensimmäinen neljännes 2019 lyhyesti

Saadut tilaukset 113,0 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 30 %Tilauskanta kauden lopussa 150,9 (133,4) miljoonaa euroa, kasvua 13 %Liikevaihto 84,2 (76,4) miljoonaa euroa, kasvua 10 %Liiketulos (EBIT) EUR -0,0 (5,7) miljoonaa euroa, -0,0 (7,5) % liikevaihdostaOsakekohtainen tulos 0,01 (0,10) euroaLiiketoiminnan rahavirta 7,8 (-5,4) miljoonaa euroaRahavarat kauden lopussa 75,6 (31.12.2018: 72,7) miljoonaa euroa, kasvua 4 %

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Avainluvut
1-3/20191-3/2018Muutos2018
Saadut tilauksetMEUR113,087,130 %334,2
TilauskantaMEUR150,9133,413 %120,6
LiikevaihtoMEUR84,276,410 %348,8
BruttokateMEUR44,839,114 %185,0
Bruttokateprosentti%53,251,353,1
Kiinteät kulutMEUR43,033,528 %148,3
LiiketulosMEUR-0,05,7-101 %38,9
Liiketulosprosentti%-0,07,511,1
Tulos ennen verojaMEUR0,24,5-95 %37,5
Kauden tulosMEUR0,23,5-95 %29,5
Osakekohtainen tulosEUR0,010,10-95 %0,82
Oman pääoman tuotto%0,47,416,0
Investoinnit aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiinMEUR4,42,299 %14,5
Poistot ja arvonalentumisetMEUR6,32,2190 %12,1
Liiketoiminnan rahavirtaMEUR7,8-5,4244 %48,3
RahavaratMEUR75,683,5-10 %72,7
Korolliset velatMEUR50,70,040,5
Nettovelkaantumisaste%-15,3-43,8-17,6
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä

“Vahva tilauskertymä ja liikevaihdon hyvä kasvu aloittivat Vaisala vuoden 2019. Saadut tilaukset kasvoivat 30 % ja tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta sekä Leosphere- ja K-Patents-yritysostoja oli 15 %. Suurten projektien tilaukset piristyivät selvästi Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Allekirjoitimme 15 miljoonan euron tilauksen lentokenttäjärjestelmän toimittamisesta 31 lentokentälle Argentiinaan sekä 7 miljoonan euron tilauksen tiesääasemaverkon toimittamisesta Ruotsiin. Näiden projektien toimitukset alkavat vasta vuoden 2019 lopulla ja ne on aikataulutettu pääasiassa seuraaville 2–4 vuodelle. Leosphere-yritysosto nosti Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvuun, vaikka vuoden alun alhainen tilauskanta ja liiketoiminnalle luontainen kausivaihtelu rasittivat liikevaihtoa. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella oli myös vahva neljännes. Sen liikevaihto saavutti 23 %:n kasvun. Liikevaihto oli jälleen ennätystasolla ja se kasvoi kaikissa regioonissa.

Tuotekannattavuuden parantuminen nosti bruttokatetta. T&K-menojen suunnitelman mukainen kasvu, aineettomien hyödykkeiden poistot sekä kertaluonteiset vuokrasopimukseen liittyvät kulut painoivat kuitenkin liiketuloksen nollatasolle.

Olemme sitoutuneet jatkamaan panostuksiamme T&K:een valmistaaksemme markkinoille uusia ja parannettuja tuotteita ja systeemejä. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella yksi esimerkki määrätietoisesta työstämme on käänteentekevä biokaasua mittaava laite, jonka lanseerasimme tämän vuoden alussa. Laite mittaa samanaikaisesti metaania, hiilidioksidia ja kosteutta vaativissa olosuhteissa, ja se on optimiratkaisu biokaasun tuotantoprosesseihin.

Leosphere-yritysoston integrointi etenee suunnitellusti ja K-Patents-yritysoston integrointi on alkanut hyvin ensimmäisen neljänneksen aikana. Arvioimme, että saamme nämä integraatioprojektit päätökseen kuluvan vuoden toisen puoliskon aikana.”

Tuloskehitys Q1 2019

Saadut tilaukset ja tilauskanta

1-3/20191-3/2018MuutosMuutos vertailukelp. valuutoilla2018
Saadut tilauksetMEUR113,087,130 %27 %334,2
Tilauskanta kauden lopussaMEUR150,9133,413 %120,6

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 30 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 113,0 (87,1) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla sekä EMEA- ja Americas-alueilla, mutta laskivat APAC-alueella, missä vertailukausi sisälsi Vietnam-projektin kolmannen vaiheen Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 15 %.

Maaliskuun 2019 lopussa tilauskanta oli 150,9 (133,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi 30 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopun tilanteeseen verrattuna ja se kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tilauskanta kasvoi EMEA-alueella, oli edellisen vuoden tasolla Americas-alueella ja laski APAC-alueella. Tilauskannasta 101,1 (97,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019. Yritysostot kasvattivat tilauskantaa 9 miljoonalla eurolla.

Taloudellinen kehitys

1-3/20191-3/2018MuutosMuutos vertailukelp. valuutoilla2018
LiikevaihtoMEUR84,276,410 %8 %348,8
TuotteetMEUR59,748,025 %230,5
ProjektitMEUR11,517,2-33 %70,0
PalvelutMEUR13,011,216 %48,3
Bruttokate%53,251,353,1
Kiinteät kulutMEUR43,033,528 %148,3
T&K-menotMEUR13,010,622 %38,9
% liikevaihdosta%15,413,913,0
Poistot*MEUR3,00,23,8
LiiketulosMEUR-0,05,738,9
% liikevaihdosta%-0,07,511,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 84,2 (76,4) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 2 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla sekä EMEA- ja Americas-alueilla. APAC-alueen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Projektiliiketoiminnan liikevaihdon lasku heijastaa vuoden 2018 alhaisia projektitilauksia Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Liikevaihdon lasku ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 4 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

1-3/20191-3/2018Muutos2018
AmericasMEUR32,729,511 %136,8
APACMEUR24,424,6-1 %109,6
EMEAMEUR27,122,321 %102,3
YhteensäMEUR84,276,410 %348,8

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen bruttokatteen paraneminen 53,2 (51,3) %:iin oli seurausta tuotekannattavuuden paranemisesta sekä tuotemyynnin korkeasta osuudesta molemmilla liiketoiminta-alueilla.

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edellisestä vuodesta ja oli -0,0 (5,7) miljoonaa euroa eli -0,0 (7,5) % liikevaihdosta. Kiinteiden kulujen kasvu painoi liiketulosta. Kiinteät kulut sisälsivät 3,0 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. T&K-menot kasvoivat suunnitellusti. Liiketulos sisälsi lisäksi 2,0 miljoonan euron kertaluonteisen kuluvarauksen.

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,3 (-1,2) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tulos ennen veroja oli 0,2 (4,7) miljoonaa euroa ja kauden tulos 0,2 (3,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,10) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan taloudellinen tilanne oli vahva vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Rahavarat kasvoivat 75,6 (31.12.2018: 72,7) miljoonaan euroon. Taseen loppusumma oli 342,4 (31.12.2018: 334,4) miljoonaa euroa. Varat kasvoivat 11 miljoonaa euroa ja velat 10 miljoonaa euroa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena. Yhtiökokouksen 26.3.2019 päättämä osingonmaksuvelka oli 20,8 miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta kasvoi 7,8 (-5,4) miljoonaan euroon. Rahavirta kasvoi pääasiassa nettokäyttöpääoman laskiessa 4,8 miljoonaa euroa johtuen saamisten vähenemisestä.

Vaisalalla oli 31.3.2019 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,4 (31.12.2018: 40,5) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,3 (31.12.2018: 0,0) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–maaliskuussa 2019 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 4,4 (2,2) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 6,3 (2,2) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 3,0 miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Henkilöstö

Tammi–maaliskuussa 2019 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 794 (1 617) henkilöä. Maaliskuun 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 1 789 (31.12.2018: 1 816). Henkilöstöstä 73 (70) % työskenteli EMEA-alueella, 19 (22) % Americas-alueella ja 9 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 60 (63) % työskenteli Suomessa.

Q1 2019 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

1-3/20191-3/2018MuutosMuutos vertailukelp. valuutoilla2018
Saadut tilauksetMEUR76,256,236 %34 %215,2
Tilauskanta kauden lopussaMEUR132,8120,011 %104,9
LiikevaihtoMEUR49,648,13 %1 %232,3
TuotteetMEUR28,322,725 %125,5
ProjektitMEUR11,517,2-33 %70,0
PalvelutMEUR9,98,319 %36,9
Bruttokate%46,145,348,6
Kiinteä kulutMEUR27,221,825 %96,7
T&K-menotMEUR8,57,022 %30,5
% liikevaihdosta%17,114,513,1
Poistot*MEUR1,60,23,8
LiiketulosMEUR-4,30,017,7
% liikevaihdosta%-8,70,07,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 36 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 76,2 (56,2) miljoonaa euroa. Suurten projektien tilaukset piristyivät vuodesta 2018. Saadut tilaukset sisälsivät 15 miljoonan euron tilauksen lentokenttäjärjestelmän toimittamisesta 31 lentokentälle Argentiinaan sekä 7 miljoonan euron tilauksen tiesääasemaverkon toimittamisesta Ruotsiin. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 20 %.

Maaliskuun 2019 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 132,8 (120,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi 28 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopusta ja se kasvoi kaikissa muissa regioonissa paitsi Kiinassa. Tilauskannasta 84,6 (85,1) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 49,6 (48,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa regioonissa paitsi Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Projektiliiketoiminnan liikevaihdon lasku heijastaa alhaisia projektitilauksia vuonna 2018. Liikevaihdon lasku ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %. Tuotemyynnin parantunut kannattavuus ja korkea osuus edelliseen vuoteen verrattuna nostivat bruttokatteen 46,1 (45,3) %:iin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli -4,3 (0,0) miljoonaa euroa eli -8,7 (0,0) % liikevaihdosta. Kiinteiden kulujen kasvu painoi liiketulosta. Kiinteät kulut sisälsivät 1,6 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja. T&K-menot kasvoivat suunnitellusti.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

1-3/20191-3/2018MuutosMuutos vertailukelp. valuutoilla2018
Saadut tilauksetMEUR36,830,919 %16 %119,0
Tilauskanta kauden lopussaMEUR18,213,436 %15,7
LiikevaihtoMEUR34,628,223 %19 %116,4
TuotteetMEUR31,525,324 %105,1
PalvelutMEUR3,12,97 %11,4
Bruttokate%63,361,862,1
Kiinteät kulutMEUR15,411,534 %48,5
T&K-menotMEUR4,53,623 %14,9
% liikevaihdosta%13,012,912,8
Poistot*MEUR1,40,00,0
LiiketulosMEUR4,65,923,9
% liikevaihdosta%13,321,120,5

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 36,8 (30,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 6 %.

Maaliskuun 2019 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 18,2 (13,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 36 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopusta ja se kasvoi kaikissa regioonissa. Tilauskannasta 16,5 (12,0) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 23 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 34,6 (28,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa regioonissa vahvojen instrumenttitoimitusten seurauksena. Olosuhdevalvontajärjestelmien myynnin kasvu oli hyvä ja sähkönsiirtotuotteiden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 6 %. Bruttokate parani 63,3 (61,8) %:iin tuotetoimitusten kannattavuuden parannuttua edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4,6 (5,9) miljoonaa euroa eli 13,3 (21,1) % liikevaihdosta. Kiinteiden kulujen kasvu painoi liiketulosta. Kiinteät kulut sisälsivät 1,4 miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja. T&K-menot kasvoivat suunnitellusti. Liiketulos sisälsi lisäksi 2,0 miljoonan euron kertaluonteisen kuluvarauksen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,58 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2020 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 769 732 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.9.2020 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Jukka Rinnevaara ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Petra Lundström jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 31.3.2019 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 778 662 kuuluu sarjaan K ja 29 658 066 sarjaan A. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,4 % kaikista osakkeista ja 17,9 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,6 % kaikista osakkeista ja 82,1 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–maaliskuussa 2019 yhteensä 957 947 kappaletta 17,1 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 17,90 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 19,15 euroa ja alin 15,95 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 17,83 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2019 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 520,9 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli yhteensä 642,2 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 88 452 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2016 ja ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 30 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 558 184 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastasi 1,9 % A-sarjan osakkeista ja 1,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Maaliskuun 2019 lopussa Vaisalalla oli 9 365 (8 174) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 15,3 (16,4) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 41,3 (40,3) %, yksityiset yritykset 13,5 (13,9) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14,3 (13,6) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11,1 (11,1) % ja julkisyhteisöt 4,6 (4,7) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kauppapoliittiset epävarmuudet ja epävakaa poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Häiriöt projektien toimituksissa voivat alentaa tai viivästyttää niihin liittyvää tulosta. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuantureiden ja -verkostojen, digitaalisten ratkaisujen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Markkinanäkymät 2019

Sään mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan olevan tasaiset. Sään mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan paranevan Euroopassa ja jonkin verran Kiinassa ja Americas-alueella. Aasian, Lähi-idän ja Afrikan alueella kysynnän arvioidaan laskevan maltillisesti. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisuuden mittausratkaisujen markkinoiden arvioidaan jatkavan kasvua kaikissa regioonissa. Olosuhdevalvontajärjestelmien kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Vaisalalle uuden nestemittausmarkkinan arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Vaisala jatkaa sähkönsiirtotuotteiden myyntikanavien kehittämistä ja markkinoille pääsyä, mikä on ollut haastavaa, vaikka markkinan odotetaan kehittyvän positiivisesti.

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Talouskalenteri 2019

19.7.2019: Puolivuosikatsaus 2019
24.10.2019: Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019

Vantaa, 24.4.2019

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2018 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä.

IFRS-standardin mukaisen tilinpäätöksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Vuonna 2019 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2019 alkaen.

IFRS 16 VuokrasopimuksetIFRS 9:n muutokset: Etukäteen suoritettavaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen kompensaatioIAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissäVuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017: Muutokset standardeihin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IAS 12 Tuloverot and IAS 23 Vieraan pääoman menotIAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutokset: Järjestelyn muuttaminen, järjestelyn supistaminen tai velvoitteen täyttäminenIFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

Johto ei odota yllä listattujen standardien käyttöönotolla olevan merkittävää vaikutusta Konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina lukuun IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutus yleisesti
IFRS 16 sisältää kattavan mallin vuokrajärjestelyiden tunnistamiseen ja tilinpäätöskäsittelyyn sekä vuokralle ottajille että vuokralle antajille. Tullessaan voimaan 1.1.2019 tai sen jälkeen alkaville tilikausille standardi korvasi nykyisen IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16:n soveltamisen aloittamisajankohta konsernissa oli 1.1.2019. Toisin kuin vuokralle ottajien kirjanpitokäsittely, IFRS 16:n vuokralle antajien vuokrasopimusten kirjaamista koskevat vaatimukset perustuvat pitkälti nykyisen IAS 17 -standardin vaatimuksiin.

Vuokrasopimuksen uuden määritelmän vaikutus
Konserni käytti IFRS 16 -standardin käyttöönotossa käytännön apukeinoa, jonka mukaan ei ole tarpeen soveltamisen aloittamisajankohtana arvioida uudelleen, onko sopimus vuokrasopimus tai sisältyykö siihen vuokrasopimus. Tämän seurauksena IAS 17:n ja IFRIC 4:n mukainen vuokasopimuksen määritelmä oli edelleen voimassa ennen 1.1.2019 tehtyjen tai muutettujen vuokrasopimusten osalta.

Vuokrasopimuksen määritelmän muutos liittyy ennen kaikkea määräysvallan käsitteeseen. IFRS 16 -standardi erottaa vuokrasopimukset palvelusopimuksista sen perusteella, onko asiakkaalla määräysvalta yksilöidyn omaisuuserän käyttöön. Määräysvallan katsotaan syntyvän, jos asiakkaalla on:

oikeus saada yksilöidyn omaisuuserän käytöstä koituva taloudellinen hyöty kaikilta olennaisilta osin; jaoikeus ohjata kyseisen omaisuuserän käyttöä.

Vaisala soveltaa IFRS 16 -standardin sisältämää vuokrasopimuksen määritelmää ja siihen liittyvää ohjeistusta kaikkiin vuokrasopimuksiin, jotka tehdään tai joita muutetaan 1.1.2019 tai sen jälkeen (ja joissa konserni on joko vuokralle antajana tai vuokralle ottajana). IFRS 16 -standardin sisältämä uusi määritelmä ei merkittävästi muuttanut vuokrasopimuksen määritelmän täyttävien sopimusten määrää konsernissa.

Vaikutus vuokralle ottajan kirjanpitokäsittelyyn

Operatiiviset vuokrasopimukset
IFRS 16 -standardi muutti sitä, miten Vaisala käsittelee kirjanpidossa vuokrasopimuksia, jotka aiemmin IAS 17:n mukaan luokiteltiin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi ja joita ei kirjattu taseeseen.

IFRS 16 -standardin alkuperäisen soveltamisen yhteydessä Vaisala käsitteli kaikkia vuokrasopimuksia (alla kerrotuin poikkeuksin) seuraavasti:

Konsernin taseeseen kirjattiin käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokravelat. Vaisala käytti siirtymässä IFRS16-standardin mahdollistamaa yksinkertaistettua menetelmää, jossa käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan vuokrasopimusvelan määrään oikaistuna kyseiseen sopimukseen liittyen aiemmin kirjatuilla ennakkoon maksetuilla tai siirtyvillä koroilla (hankintameno). Myöhempänä ajanhetkenä käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan hankintamenoonsa, josta on vähennetty kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot sekä jota on oikaistu vuokrasopimusvelan mahdollisten uudelleenarvostusten vaikutuksilla. Vuokravelka arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tulevien vuokramaksujen nykyarvoon käyttämällä lisäluoton korkoa. Myöhempänä ajanhetkenä vuokravelan määrään vaikuttavat muun muassa vuokravelan kerryttämä korko, maksetut vuokrat sekä sopimusmuutosten vaikutukset.Konsernin tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja vuokravelkojen korot.Konsernin rahavirtalaskelmassa maksettujen rahamaksujen kokonaismäärä jaetaan pääoman osuuteen (esitetään osana rahoitustoimintaa) ja korkoon (esitetään liiketoiminnan rahavirrassa).

Vuokrasopimukseen liittyvät kannustimet (kuten vuokravapaa kausi) kirjataan osana käyttöomaisuuserän ja vuokravelan arvostusta, kun IAS 17 -standardin alla niistä seurasi vuokrasopimukseen liittyvän kannustinvelan kirjaaminen. Tämä velka jaksotettiin tuloslaskelmaan tasaerinä vuokrakulujen vähennyksenä.

IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserät testataan arvon alentumisen varalta IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin mukaisesti. Tämä korvaa aiemman vaatimuksen varauksen kirjaamisesta tappiollisiin vuokrasopimuksiin liittyen.

Vaisala ei soveltanut IFRS 16 -standardin tarjoamaa helpotusta olla kirjaamatta omaisuuserää ja vastaavaa vuokrasopimusvelkaa sellaisista omaisuuseristä, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai vähemmän, tai jotka ovat vähäarvoisia. Näin ollen Vaisala kirjasi taseeseen kaikki olennaiset käyttöoikeusomaisuushyödykkeet ja vuokrasopimusvelat. Taseeseen kirjattavat käyttöoikeusomaisuushyödykkeet koostuivat siirtymähetkellä maa-alueista, toimistoista, muista toimitiloista, työsuhdeasunnoista sekä autoista. IFRS16 -standardia ei sovelleta epäolennaisiin vuokrasopimuksiin, joiden osalta vuokrakulut kirjataan tasaerinä tuloslaskelmaan.

Vaisalan vuokrasopimuksista valtaosa on määräaikaisia sopimuksia ilman yksipuolisia jatkamis- tai irtisanomisoptioita, jolloin vuokra-aika määritellään sopimuksen kestolle. Mikäli sopimuksessa on ko. ehtoja, johdon on arvioitava todennäköinen vuokra-aika kullekin vuokrasopimukselle. Näiden arvioiden tekemisessä joudutaan käyttämään merkittävää määrää harkintaa. Tällaisten sopimusten määrä ei ole merkittävä.

Siirtymä ja vaikutus taloudelliseen raportointiin

Vuoden 2018 lopussa konsernin ei-peruutettavissa olevista operatiivisista vuokrasopimuksista johtuvat vuokravelvoitteet olivat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Selvityksen perusteella näistä järjestelyistä 12 miljoonaa euroa liittyi vuokrasopimuksiin, jotka on johdon arvioissa tulkittu olennaisiksi ja kirjattiin siten IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä taseeseen. Tämän lisäksi 4 miljoonan euron vuokrasopimusvastuun osalta sopimuksen vuokrakausi alkaa vasta tulevaisuudessa. Loput järjestelyistä on todettu epäolennaisiksi. Konserni kirjasi 12 miljoonan euron käyttöoikeusomaisuuserän ja vastaavan 11 miljoonan euron vuokravelan kaikkiin näihin sopimuksiin liittyen.

Maaliskuun 2019 lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat yhteensä 11 miljoonaa euroa ja vuokravelka yhteensä 10 miljoonaa euroa. Käyttöoikeusomaisuuserään liittyvät poistot olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa ja vuokravelkaan liittyvät korkokulut yhteensä 0,1 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2019. Vuokrakulujen eliminointi oli yhteensä 1,1 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2019. Tammi–maaliskuun 2018 tuloslaskelmaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

IAS 17 -standardin mukaan kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 -standardin mukaan vuokrasopimusten vuokramaksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Tammi–maaliskuussa 2019 vuokrasopimusvelkojen pääoman maksut rahoituksen rahavirrassa olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa ja korkokulut liiketoiminnan rahavirrassa olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Vastaava vuokrakulujen eliminointi liiketoiminnan rahavirrasta oli 1,1 miljoonaa euroa. Tammi–maaliskuussa 2018 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Vaisala otti standardin käyttöön takautuvasti siten, että siirtymän vaikutus kirjattiin 1.1.2019 eikä vertailuvuosia oikaista.

Konsernituloslaskelma
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Liikevaihto84,276,4348,8
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-39,4-37,2-163,7
Bruttokate44,839,1185,0
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-30,0-22,9-102,8
Tutkimus- ja kehityskulut-13,0-10,6-45,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut-1,80,12,1
Liiketulos-0,05,738,9
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta0,1
Rahoitustuotot ja -kulut0,3-1,2-1,5
Tulos ennen veroja0,24,537,5
Tuloverot-0,1-1,0-8,0
Kauden tulos0,23,529,5
Osakekohtainen tulos, euroa0,010,100,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,010,100,81
Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut0,00,00,2
Yhteensä0,00,00,2
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot0,7-0,31,0
Yhteensä0,7-0,31,0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä0,7-0,31,2
Kauden laaja tulos0,93,230,7
Konsernitase
Milj. euroa
Varat31.3.201931.3.201831.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet71,220,174,1
Aineelliset hyödykkeet48,540,446,3
Käyttöoikeusomaisuuserät11,2
Osakesijoitukset0,10,10,1
Osuus osakkuusyhtiössä1,00,91,0
Pitkäaikaiset saamiset1,00,72,1
Laskennalliset verosaamiset10,17,39,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä143,269,5133,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus35,826,932,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset62,969,774,7
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät19,116,617,8
Tuloverosaamiset2,71,80,9
Rahavarat75,683,572,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä196,1198,6198,0
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät3,13,1
Varat yhteensä342,4268,1334,4
Oma pääoma ja velat31.3.201931.3.201831.12.2018
Oma pääoma
Osakepääoma7,77,77,7
Muut rahastot4,44,16,1
Muuntoerot1,4-0,50,8
Omat osakkeet-7,9-9,0-9,0
Kertyneet voittovarat156,7188,7177,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä162,3190,9182,9
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta0,10,00,2
Korolliset vuokrasopimusvelat7,00,00,0
Eläkevelvoitteet2,82,62,7
Laskennalliset verovelat8,80,49,4
Varaukset1,90,20,2
Muut pitkäaikaiset velat5,92,75,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä26,55,918,0
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta40,30,040,3
Korolliset vuokrasopimusvelat3,30,00,0
Ostovelat ja muut velat75,340,657,2
Sopimuksiin perustuvat velat29,028,730,2
Tuloverovelat1,41,01,4
Varaukset3,51,03,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä152,671,3132,3
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat1,01,1
Velat yhteensä180,277,2151,5
Oma pääoma ja velat yhteensä342,4268,1334,4
Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut92,982,3346,7
Maksut liiketoiminnan kuluista-82,0-85,0-289,3
Maksetut rahoituserät-0,2-0,4-0,4
Maksetut tuloverot-2,9-2,3-8,7
Liiketoiminnan rahavirta7,8-5,448,3
Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken-51,7
rahavaroilla
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-4,4-2,2-14,5
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot0,10,00,1
Investointien rahavirta-4,4-2,2-66,1
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot-37,6
Lainasaamisten muutos0,00,00,0
Lainojen nostot40,0
Lainojen takaisinmaksut-0,0-0,0-2,6
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut-1,2-0,0-0,0
Rahoituksen rahavirta-1,20,0-0,1
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( – )2,3-7,5-17,9
Rahavarat kauden alussa72,791,391,3
Rahavarojen muutos2,3-7,5-17,9
Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat-0,1-1,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,7-0,20,4
Rahavarat kauden lopussa75,683,572,7
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroaOsake-pääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 31.12.20177,73,0-0,2-10,1185,1185,4
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan
IFRS 2:n muutoksen vaikutus3,93,9
IFRS 9:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen-0,2-0,2
IFRS 15:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen0,30,3
Oma pääoma 1.1.20187,76,8-0,2-10,1185,2189,3
Kauden tulos3,53,5
Muut laajan tuloksen erät0,0-0,3-0,3
Osakeperusteiset maksut-2,81,1-1,7
Oma pääoma 31.3.20187,74,1-0,5-9,0188,7190,9
Milj. euroaOsake-pääomaMuut rahastotMuuntoerotOmat osakkeetKertyneet voittovaratYhteensä
Oma pääoma 31.12.20187,76,10,8-9,0177,3182,9
Kauden tulos0,20,2
Muut laajan tuloksen erät0,00,70,7
Osingonjako-20,8-20,8
Osakeperusteiset maksut-1,71,1-0,7
Oma pääoma 31.3.20197,74,41,4-7,9156,7162,3
Katsauksen liitetiedot
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Sää ja ympäristö76,256,2215,2
Teolliset mittaukset36,830,9119,0
Yhteensä113,087,1334,2
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Sää ja ympäristö
Tuotteet28,322,7125,4
Projektit11,517,270,0
Palvelut9,98,336,9
Yhteensä49,648,1232,3
Teolliset mittaukset
Tuotteet31,525,3105,1
Palvelut3,12,911,4
Yhteensä34,628,2116,4
Liikevaihto yhteensä84,276,4348,8
Liiketulos liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Sää ja ympäristö-4,30,017,7
Teolliset mittaukset4,65,923,9
Muu toiminta-0,3-0,2-2,7
Yhteensä-0,05,738,9
Liikevaihto maantieteellisin aluein
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Americas32,729,5136,8
APAC24,424,6109,6
EMEA27,122,3102,3
Yhteensä84,276,4348,8
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus
Milj. euroa1-3/20191-3/20181-12/2018
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä67,553,1251,7
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa16,723,397,1
Yhteensä84,276,4348,8
Henkilöstö
1-3/20191-3/20181-12/2018
Henkilöstö, keskimäärin1 7941 6171 678
Henkilöstö, kauden lopussa1 7891 6211 816
Johdannaisinstrumentit
Milj. euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
Johdannaissopimuksien nimellisarvot21,835,326,9
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat1,30,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat0,80,31,0
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea luottoluokitus.
Osaketiedot
1-3/20191-3/20181-12/2018
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, tuhatta35 87935 79035 790
Omien osakkeiden lukumäärä, tuhatta558646647
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä
laimennusvaikutuksella, tuhatta36 11636 15436 376
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä,
tuhatta35 81635 71835 772
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, tuhatta9581 0523 136
Osakekurssi, ylin, euroa19,1523,4523,90
Osakekurssi, alin, euroa15,9520,0015,85
Tunnusluvut
1-3/20191-3/20181-12/2018
Osakekohtainen tulos, euroa0,010,100,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa0,010,100,81
Osakekohtainen oma pääoma, euroa4,525,335,11
Oman pääoman tuotto, %0,47,416,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,22-0,151,35
Omavaraisuusaste, %48,172,055,6
Nettovelkaantumisaste, %-15,3-43,8-17,6
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Keskeiset valuuttakurssit
KeskikurssitPäätöskurssit
1-3/20191-3/201831.3.201931.3.201831.12.2018
USD1.14511.22211.12351.23211.1450
CNY7.73577.78907.53977.74687.8751
JPY125.70133.78124.45131.15125.85
GBP0.87620.88350.85830.87490.8945

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samanaikaisesti englanninkielisen puhelinkonferenssin kanssa tiedotustilaisuus 24.4.2019 klo 16.00 Hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 59140657#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Liite

Q1 19 Interim Report FI

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2019 klo 13.30

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2019

Tilinpäätös
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 24.4.2019 vahvistanut vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinko
Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,13 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2019 ja osingon maksupäivä on 6.5.2019.

Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström ja Christina Lindstedt.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Christina Lindstedt sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Bengt Engström.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 800 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkioksi 2 200 euroa/kk ja lisäksi valiokunnan jäsenelle 550 euroa/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan.
Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 25.4.2018 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Valtuutus osakeantiin
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen esityksen mukaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 25.4.2018 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (valtuutus rekisteröity 05.06.2018/09:36:50). Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Valtuutus optio-oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämän osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien antamisesta Scanfil –konsernin avainhenkilöille.

Optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 300.000 merkitään tunnuksella 2019A, 300.000 merkitään tunnuksella 2019B ja 300.000 merkitään tunnuksella 2019C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-ohjelman mukaisilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2019A on 1.5.2022 – 30.4.2024, optio-oikeudella 2019B 1.5.2023 – 30.4.2025 ja optio-oikeudella 2019C 1.5.2024 – 30.4.2026.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019A on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2019 – 31.3.2019, optio-oikeudella 2019B Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2020 – 31.3.2020 ja optio-oikeudella 2019C Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 1.3.2021 – 31.3.2021. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja kaikista muista ehdoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 8.5.2019 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111

JAKELU NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 300 henkilöä.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

facebook twitter