Etusivu » Arkistot 17.4.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.4.2019

Investors House OyjPörssitiedote17.4.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.4.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä17.4.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä152osaketta
Keskihinta/ osake6.5000EUR
Kokonaishinta988.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.4.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 172 985 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_17.4_trades

EAB Group Oyj on jättänyt hakemuksen pörssilistalle siirtymiseksi

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 17.4.2019 klo 17.15

EAB Group Oyj on jättänyt hakemuksen pörssilistalle siirtymiseksi

EAB Group Oyj (”Yhtiö”) on tänään 17.4.2019 jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Yhtiön osakkeiden listalleotto on ehdollinen sille, että Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen ja että Finanssivalvonta hyväksyy Yhtiön pörssilistalle siirtymiseen liittyvän listalleottoesitteen. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan pörssilistalla arviolta [2].5.2019.

”Tavoittelemme listautumisella parempaa tunnettavuutta, likviditeettiä ja pääsyä rahoitukseen, joka edistää Yhtiön kannattavaa, strategian mukaista kasvua. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa suurimmaksi osaksi orgaanisesti, mutta merkittävässä määrin myös yritysostoin, kun toimialan konsolidaatio Suomessa jatkuu”, toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo.

Samalla Yhtiö on jättänyt Helsingin Pörssille hakemuksen sen B-osakkeen poistamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämältä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta.

Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeet on tarkoitus yhdistää yhdeksi osakesarjaksi ennen listautumista varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2019 tehdyn päätöksen mukaisesti. Osakkeiden uusi kaupankäyntitunnus pörssilistalla olisi EAB ja aiempi First North -listalla käytetty kaupankäyntitunnus EABGB poistuisi käytöstä.

Suunniteltuun listasiirtoon liittyen Yhtiö on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa. Yhtiön päivitetty tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Silmäasema Oyj: Silmäasema on allekirjoittanut sopimuksen kotimaisesta 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta

Silmäasema on allekirjoittanut sopimuksen kotimaisesta 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
17.4.2019 klo 17.00

Silmäasema Oyj on allekirjoittanut sopimuksen kotimaisesta sadan miljoonan euron yritystodistusohjelmasta. Yhtiö voi laskea ohjelman puitteissa liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.

Rahoitusjärjestely monipuolistaa Silmäaseman rahoituspohjaa sekä tukee konsernin normaalia käyttöpääomarahoitusta.

Ohjelman järjestäjänä toimii OP Yrityspankki Oyj.

Silmäasema Oyj

Anu Kankkunen
talousjohtaja

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Anu Kankkunen, p. 050 669 69

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Heeros Oyj: HEEROS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.4.2019

HEEROS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.4.2019

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2018.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet: Kimmo Rasila, Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Marko Kauppi sekä uutena jäsenenä Samuli Saviala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 650.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HEEROS OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.4.2019

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita uudelleen puheenjohtajakseen Kimmo Rasilan.

HEEROS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heeros Oyj, toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525

Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiö on kasvanut nopeasti koko olemassaolonsa ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 3 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 18.04.2019, sarjat 2019: L25N FI, 2019: S25N FI

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany)

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusDAX Index (Germany)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä2 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TLONGDAXNONF147FI4000374236DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF148FI4000374244DAX Index (Germany)DE0008469008
TLONGDAXNONF149FI4000374251DAX Index (Germany)DE0008469008

Tukholmassa 17.04.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-04-08

Acetium® imeskelytabletti tupakoinnin vieroitukseen on pian saatavilla Italiassa – Difar Consumer Care® aloittaa jakelun

Lehdistötiedote 17.4.2019 klo 09.30 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj ja Difar Distribuzione s.r.l ovat allekirjoittaneet Acetium® imeskelytabletin jakelusopimuksen Italiassa.

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: “Olemme tyytyväisiä saadessamme Acetium® imeskelytabletin myös Italian markkinoille. Acetium® on yksi Biohitin lukuisista innovaatioista, jotka ovat yrityksen aggressiivisen innovointi- ja patentointistrategian tulosta. Acetium® imeskelytabletti ei sisällä nikotiinia eikä aiheuta sivuvaikutuksia. Se on uusi ja turvallinen vaihtoehto motivoituneille tupakoinnin lopettajille.”

Difar Distribuzione s.r.l on Italian johtava terveysalan tuotteiden jakelija ja markkinoija. Yhtiöllä on ollut yli 15 vuoden ajan laaja tuotevalikoima, johon kuuluu ravintolisiä ja lääkinnällisiä laitteita.

Difar Distribuzionen missio on valita ja tarjota korkealaatuisia tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa ja hyötyä yhteistyökumppaneille ja loppukäyttäjille.

Toimitusjohtaja Salvatore Di Giovanni, Difar Distribuzione s.r.l: “Uskon yhtiömme kumppanuuden luovan Acetium® imeskelytabletille hyvän saatavuuden Italiassa. Alan osaamisemme ja sitoutumisemme takaa meille mahdollisuuden tehokkaalle jakelulle. Löydämme ne kuluttajat, jotka etsivät tehokasta tapaa tupakoinnin lopettamiseen. Monet tutkimukset korostavat, että Italiassa tupakointi aiheuttaa vuosittain 70 000–83 000 kuolemantapausta.”

Acetium® imeskelytabletin on todettu kliinisessä tutkimuksessa olevan tehokas apu tupakoinnin lopettamisessa 1-2. Tupakoitsija käyttää imeskelytablettia aina tupakoidessaan. Tuotteen vaikutus perustuu siihen, että ajan kuluessa savukkeen maku muuttuu ja tupakoinnin tuottama mielihyvän tunne vähenee, jolloin päätös lopettaa tupakointi helpottuu.

Acetium® imeskelytabletin sisältämä L-kysteiini (luonnollinen aminohappo) sitoo tupakansavusta sylkeen liuennutta karsinogeenistä asetaldehydiä 3. Acetium® sitoo noin 90 % tupakansavusta sylkeen liukenevasta asetaldehydistä. Normaalisti syljessä ei ole asetaldehydiä3. Syövälle altistava asetaldehydi 4 on yksi tupakansavun haitallisista aineista. Imeskelytabletti sisältää myös ksylitolia, joka vähentää suun bakteerien asetaldehydituotantoa ja lisää suun terveyttä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Semi Korpela, puh. 040 573 7701
investor.relations@biohit.fi
www.acetium.fi

Lisätietoja Biohit Oyj:stä:
www.biohit.fi/yhtion-tausta/
www.biohit.fi/lisatietoja
www.biohit.fi/Yritys/Historia/ Aggressive Innovation and Patent Strategy – the Way to Success and National Well-Being

Viitteet
1. Syrjänen K et al. Elimination of cigarette smoke-derived acetaldehyde in saliva by slow-release L-cysteine lozenge is an effective new method to assist smoking cessation. A randomised, double-blind, placebo-controlled intervention. Anticancer Res. 2016;36:2297-2306.
2. Syrjänen K et al. Slow-release L-cysteine (Acetium) lozenge is an effective new method in smoking cessation. A randomized, double-blind, placebo-controlled intervention. Anticancer Res 2017;37:3639-3648.
3. Salaspuro VJ et al. Eliminating carcinogenic acetaldehyde by cysteine from saliva during smoking. Cancer Epid Biomark Prev 2006;15:146-149.
4. Secretan B et al. WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. A review of human carcinogens- Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish. Lancet Oncol 2009;10:1033-1034.

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on “Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveyde

Sanoman suunnittelema Iddinkin yritysosto Hollannin kilpailuviranomaisen jatkoarvioon

Sanoma Oyj, pörssitiedote, 17.4.2019, 9.15

Sanoman suunnittelema Iddinkin yritysosto Hollannin kilpailuviranomaisen jatkoarvioon

Sanoma ilmoitti 11.12.2018 aikeestaan hankkia Iddink-konserni (Iddink), johtava hollantilainen oppimisratkaisujen ja -palveluiden toimittaja. Yrityskauppa on selkeä seuraava askel Sanoman Learning-liiketoiminnan kasvupolulla. Iddinkillä on vahvat, pitkäaikaiset suhteet asiakkaisiinsa, se on menestynyt hyvin ja tarjoaa Sanomalle perustan tulevaisuuden kasvulle Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Iddinkin liiketoiminta täydentää Sanoman nykyistä oppimisliiketoimintaa Hollannissa. Suunnitellun yrityskaupan jälkeen Iddink jatkaa toimintaansa erillisenä operatiivisena yhtiönä osana Sanoma Learning -liiketoimintasegmenttiä ja palvelee kaikkia markkinoillaan toimivia oppimateriaalien kustantajia ja sisällöntuottajia oikeudenmukaisin ja kilpailukykyisin ehdoin.

Alustavan arvionsa jälkeen Hollannin kilpailuviranomainen on ilmoittanut, että se tekee osana vakiintunutta toimintamalliaan jatkoarvion suunnitellun yritysoston vaikutuksista ennen lopullista päätöstään asiassa. Sanoma on sitoutunut toteuttamaan yritysoston ja tekee Hollannin kilpailuviranomaiselle vaadittavan ilmoituksen jatkoarviota varten. Kilpailuviranomaisen jatkoarvion tekeminen kestää enintään 13 viikkoa, mutta kilpailuviranomainen voi pyytää lisäselvityksiä, jotka pidentävät käsittelyaikaa.

Sanoma arvioi yritysoston toteutuvan vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä, kun kaupan julkistuksen yhteydessä sen arvioitiin toteutuvan vuoden 2019 toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

VAHVA JATKUVIEN TUOTTOJEN TULOVIRTA, LISENSSIMYYNTI KÄRSI VOLATILITEETISTA

Tammi – maaliskuu 2019:

Liikevaihto 2,7 miljoonaa euroa, laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 44,8 prosenttia (4,8 miljoonaa euroa 1–3/2018).Liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,01 euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 80,3 % (86,3 %), ja likvidit varat olivat 12,5 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. euroa1–3/20191–3/2018Muutos %1–12/2018
Liikevaihto2,74,8-44,818,3
Liikevoitto/-tappio-1,30,1-1 225,10,5
% liikevaihdosta-47,12,3-2 137,43,0
Tulos ennen veroja-1,20,0-13 686,80,6
Tulos-1,20,0-17 847,70,5
Oman pääoman tuotto, %-9,20,1-16 997,73,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %-8,70,1-12 413,44,1
Likvidit varat12,512,6-0,813,5
Nettovelkaantumisaste, %-97,5-103,25,5-93,5
Omavaraisuusaste, %80,386,3-6,981,6
Tulos/osake, euroa-0,04-0,01-550,2-0,01
Oma pääoma/osake, euroa0,310,32-1,50,37

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2019 jatkuvien tuottojen tulovirtamme kasvoi hieman, mutta lisenssimyyntimme oli pettymys alleviivaten Universal SSH Key Manager® (UKM) -liiketoimintaan liittyvää suurta kvartaalikohtaista volatiliteettia. Odotustemme mukaisesti emme saaneet kuluneella vuosineljänneksellä patenttilisenssituloja ja nämä kaksi asiaa johtivat merkittävään liikevaihdon laskuun vertailukauteen nähden.

Vastapainoksi saavutimme mm. hallinnossa kulusäästöjä digitalisaation sekä aktiivisten patenttioikeudenkäyntien päättymisen johdosta. Koko konsernissa operatiiviset kulumme olivat EUR 0,6 miljoonaa pienemmät vertailukauteen verrattuna. Hyvin toimivan kustannuskontrollimme ansiosta pystymme hallitsemaan kulurakennettamme tehokkaasti ja suhteuttamaan sen liikevaihtomme kehittymiseen. Seuraamme liikevaihdon kehittymistä tarkasti ja pidättäydymme kulujen kasvattamisesta ilman sitä tukevaa liikevaihdon kasvua. Painopisteemme kaikissa kuluinvestoinneissa ovat kriittiset tuotekehitysponnistelumme.

Liiketoiminnan kassavirta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli positiivinen haastavasta lisenssimyyntijaksosta riippumatta ja kassamme pysyi vahvalla tasolla.

Alueellisesti Aasian ja Tyynenmeren alue pääsi tavoitteisiinsa ja vastasi odotuksiamme. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kärsimme UKM-lisenssikauppojen siirtymisestä eteenpäin aiemmin odotetusta. Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa näimme erityisen hyvää kehitystä PrivX®-tuotteen kysynnässä.

Myyntisuppilomme on kehittynyt hyvin UKM-tuotteen osalta ja useat myyntineuvottelut lähestyvät ”proof of concept” -vaihetta. UKM kaupat alkavat tyypillisesti suppeammilla käyttöönottoprojekteilla ja laajenevat ajan myötä, kun asiakas lisää tuotteen käyttöä ympäristössään. Myös PrivX®-myyntisuppilossa on hyvä määrä myyntineuvotteluja eri alueilla niin kumppaneidemme, kuin oman kanavammekin kautta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskityimme PrivX® -tuotteen tuomiseen suuryritysympäristöön ja saavutimme tasaista kasvua tilausliikevaihdossa. Koska PrivX® on tuotteena ylösajovaiheessa, prosentuaalinen kasvu on merkittävää, mutta tuotteen liikevaihto ei ollut tästä huolimatta raportointikaudella vielä olennaista kannaltamme. Tuotteen myyntisuppilo kuitenkin kehittyi erittäin positiivisesti ja käynnistimme kymmeniä myyntineuvotteluita useita eri toimialoja edustavien asiakkaiden kanssa. Olemme myös käynnistäneet useita uusia yhteistyötä koskevia neuvotteluita yhtiöiden kanssa, jotka haluavat tarjota PrivX®-tuotetta osana heidän omaa pilvipalvelutarjoomaansa. Useiden IT-palveluyritysten integroitua PrivX® jo osaksi tarjoomaansa tai tarjotessa sitä erillisenä ratkaisuna, olemme laajentaneet myyntimme kattavuutta merkittävästi. Myös vakiintunut yritysmyyntimallimme on osoittanut toimivansa hyvin PrivX® -tuotteen suhteen ja sen seurauksena käynnissä on useita neuvotteluita eri toimialoja edustavien yritysten kanssa PrivX® -tuotteen käyttöönotosta osana näiden yritysten pilvitransformaatiota.

PrivX® on lean-ajattelun mukainen skaalautuva pääsynhallinnan ratkaisu, joka on nopea ottaa käyttöön sekä helppo käyttää monipilviympäristössä tai perinteisemmässä fyysisessä ympäristössä. Jatkamme tuotteen kehittämistä ja lisäämme siihen uusia ominaisuuksia, jotka erottavat PrivX® -tuotteen muista markkinoilla olevista tuotteista ja tekevät siitä uuden aikakauden pääsynhallintaratkaisun, kun yhtiöt siirtyvät yhä enemmän pilviaikakauteen osana digitaalisaatiokehitystä. PrivX® -tuotteen tuotekehitys etenee hyvin ja julkaisimme kaksi uutta versiota tuotteesta tämän osavuosikatsauksen julkaisuhetkeen mennessä.

NQXä-tiimi on jatkanut keskitetyn hallinnan ominaisuuden kehitystä. Keskitetty hallinta tekee mahdolliseksi laajat käyttöönotot asiakkaidemme kriittisen infrastruktuurin ympäristöissä. Arvioimme, että ominaisuus on kaupallisesti valmis vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Arvioimme lisäksi, että liikenne- ja viestintäviraston sertifiointi ominaisuudelle valmistuu toisen vuosipuoliskon aikana. Saimme myös puolustusvoimien tiedusteluosaston myöntämän kansallisen yritysturvallisuusselvitystodistuksen, joka pitää sisällään yrityksen laajan luotettavuuden ja sitoumuksenhoitokyvyn arvioinnin ja mahdollistaa luottamuksellisen toimimisen tietyn asiakassegmentin kanssa. Tämä vahvistaa uskoamme NQXä -tuotteen kysynnän toteutumiseen keskitetyn hallinnan ominaisuuden tuotekehityksen valmistuttua.

Suoritimme katsauskaudella henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jossa mitattiin työhyvinvointia ja henkilöstön sitoutumisen tasoa yhtiöön. Saimme erinomaiset tulokset sitoutumisesta ja organisaatiossa olevasta energiasta. Jatkamme SSH:n työnantajamielikuvan rakentamista tuloksien pohjalta, jotta pystymme jatkossakin houkuttelemaan osaajia, jotka jakavat intohimomme kyberturvallisuusasioissa.

Ottaen huomioon lisenssimyynnin kausittaisen volatiliteetin ja myyntisuppilomme, toistamme antamamme taloudellisen ohjeistuksen:

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun. Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

Liikevaihtona taloudellinen ohjeistuksemme tarkoittaa yli EUR 17,1 miljoonan liikevaihtoa ohjelmistoliiketoiminnastamme.

Jatkamme strategiamme toimeenpanoa rakentaen tulevaisuuttamme jatkuvasti muuttuvassa kyberturvallisuusmarkkinassa PrivX® ja NQXä-tuotteiden avulla. Samalla maksimoimme arvonluonnin etabloituneiden tuotteidemme Universal Key Manager, Tectia® SSH Client/Server, Tectia® SSH Server z/OS ja CryptoAuditor® osalta. Pääsynhallintamarkkina on kypsä korkean suorituskyvyn tuotteille, jotka ovat nopeita ottaa käyttöön, joiden käytettävyys on erinomaisella tasolla ja jotka tarjoavat korkean hyödyn suhteessa tehtyyn sijoitukseen. SSH:n liiketoimintamallin muuttaminen kertalisenssimallista tilauspohjaiseen liiketoimintaan hidastaa liikevaihdon kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta tarjoaa pitkällä aikavälillä tasaisempaa kassavirtaa ja korkeampaa omistaja-arvoa. Näemme nyt selkeitä merkkejä PrivX® -tuotteen kysynnästä vaihtoehtona perinteisille PAM-ratkaisuille. Olemme myös saaneet tunnustusta riippumattomilta markkinatutkimusorganisaatioilta sekä useita yhteydenottoja toimijoilta, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme. Tällaiset asiat auttavat asiakasluottamuksen rakentamisessa ja tekevät loppuasiakkaan päätöksenteon helpommaksi.

Yhä useammat perinteiset tietoturvayhtiöt ovat laajentamassa toimintaansa myös pääsynhallintaliiketoimintaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yrityskaupat, joissa suuret toimijat ostivat pilvipääsynhallintapalveluita tarjoavia yrityksiä, lisääntyivät. Tämä vahvistaa uskoamme siihen, että valitsemamme strategia on oikea ja auttaa meitä lisäämään SSH:n tuomaa omistaja-arvoa. Varmistaaksemme kilpailukykymme suurempia toimijoita vastaan olemme solmineet useita yhteistyösopimuksia ja jatkamme uusien kumppanuuksien tekemistä. Olemme asettaneet tähtäimemme nykymarkkinamme lisäksi identiteetin- ja pääsynhallintamarkkinalle, joka on nopeassa murroksessa digitalisaation ja pilvipalveluiden kehittyessä.

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa (4,8 miljoona euroa). Konsernin liikevaihto pieneni edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 44,8 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta 58,8 prosenttia (36,4 prosenttia) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 23,0 prosenttia (29,7 prosenttia) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 18,2 prosenttia (13,2 prosenttia) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta. Liikevaihdosta 0,0 prosenttia (20,6 prosenttia) koostui globaaleista rojaltituotoista.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO
milj. euroa1–3/20191–3/2018Muutos %1–12/2018
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka1,61,8-10,99,0
Aasia ja Tyynenmeren alue0,50,6-23,72,4
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka0,61,4-57,34,2
Globaalit rojaltituotot0,01,0-100,02,7
Yhteensä2,74,8-44,818,3
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Lisenssimyynti0,51,8-74,35,6
Konsultointi ja muut0,11,0-87,14,3
Jatkuvat tuotot2,12,11,58,5
Yhteensä2,74,8-44,818,3

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan myynnistään Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin raportointikauden 2019 liikevaihdon lasku olisi ollut 48,0 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2018.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Tammi–maaliskuun liiketappio oli -1,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Kauden tappio oli -1,2 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–maaliskuussa -2,0 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).

TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma 31.3.2019 oli 20,8 miljoonaa euroa (31.3.2018 20,7 miljoonaa euroa; 31.12.2018 24,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 12,5 miljoonaa euroa (31.3.2018 12,6 miljoonaa euroa, 31.12.2018 13,5 miljoonaa euroa) eli 60,0 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä oli 0,7 miljoonaa euroa (31.3.2018 0,0 miljoonaa euroa, 31.12.2018 0,2 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä kasvoi 0,5 miljoonaa euroa 31.12.2018 tilanteeseen verrattuna johtuen IFRS 16 Vuokrasopiukset -standardin käyttöönotosta ja vuokrasopimusvelkojen kasvusta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -97,5 prosenttia (31.3.2018 -103,2 prosenttia, 31.12.2018 -93,5 prosenttia). Omavaraisuusaste 31.3.2019 oli 80,3 prosenttia (31.3.2018 86,3 prosenttia, 31.12.2018 81,6 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat valuuttakurssituotoista ja -tappioista, korkokuluista ennakkomaksuista asiakkailta, joilla on merkittävä rahoitusosuus sekä rahoitussopimusvelkoihin liittyvista korkokuluista.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -0,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoona euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää maksetun hybridilainan koron 0,9 miljoonaa euroa sekä vuokrasopimusvelan lyhennysten osuuden rahavirrasta 0,1 miljoonaa euroa. Yhteensä rahavarat vähenivät tarkastelujaksolla -1,1 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–maaliskuussa -1,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), mikä vastasi 42,9 prosenttia liikevaihdosta (26,9 prosenttia). Tammi–maaliskuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 88 (31.3.2018: 81; 31.12.2018: 85). Henkilöstömäärä nousi seitsemällä henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kolmella henkilöllä vuoden loppuun verrattuna (3,5 prosenttia).

Henkilöstöstä 37,5 prosenttia (39,5 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 50,0 prosenttia (43,2 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 12,5 prosenttia (17,3 prosenttia) hallinnossa.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Petri Kuivala, Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Anne Marie Zettlemoyer ja Sam Curry sekä uutena jäsenenä Sauli Kiuru. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala ja varapuheenjohtajaksi Sauli Kiuru.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka Talvinko.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 1 183 521 kpl (1 903 892 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,97 euroa ja alin 1,32 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,61 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (29.3.2019) noteeraus 1,37 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,2 %, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 % sekä Juha Mikkosen suora omistus oli 5,2 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsastuskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.

SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.3.2019 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan myös hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Suurimmat riskit:

makrotalousympäristön epävarmuuskyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmatviiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessastrategian toteuttamisen ongelmatavainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaamineninnovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudetIPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminenmerkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2019 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ssh.com.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskaudella ei ollut olennaisia lähipiiritapahtumia.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

RAPORTOINTI

Osavuosikatsaus 31.3.2019 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä ja sitä tulee lukea yhdessä 31.12.2018 päättyneeltä vuodelta julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa julkaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

Uudet ja muuttuneet standardit

Muutamat uudet ja muuttuneet standardit ovat tulleet voimaan 1.1.2019 alkaneella tilikaudella. Konsernin oli muutettava laatimisperiaatteitaan ja tehtävä takautuvasti oikaisuja ottaessaan käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardin.

Laatimisperiaatteiden muutokset

Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019.

Konserni vuokraa pääasiassa toimistoja. Vuokrasopimukset tehdään tyypillisesti määräaikaisina sopimuksina kahdesta kolmeen vuoteen, mutta niitä voi olla mahdollista jatkaa. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni jatkaa käsittelyä muina vuokrasopimuksina.

Vuoteen 2018 saakka aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset luokiteltiin muiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimusten mukaiset maksut kirjattiin tulolaskelmaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa.

1.1.2019 alkaen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla. Painotettu keskimääräinen diskonttokorko oli 7,5 %.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:

käyttöoikeusomaisuus – kasvua 0,5 miljoonaa euroapitkäaikaiset velat – kasvua 0,2 miljoonaa euroalyhytaikaiset velat – kasvua 0,3 miljoonaa euroa

Osavuosikatsauksessa 31.3.2019 taseeseen ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuloslaskelmaan on kirjattu vuokrasopimuksia seuraavasti:

VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA
milj. Euroa31.3.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Käyttöoikeusomaisuus – kiinteistöt0,5
Yhteensä0,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat0,2
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat0,3
Yhteensä0,5
VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA
milj. Euroa31.3.2019
Muut vuokrasopimukset-0,0
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot-0,1
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut-0,0
Yhteensä kirjattu tuloslaskelmaan-0,1

TAULUKOT

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa1–3/20191–3/20181–12/2018
Liikevaihto2,74,818,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut-0,2-0,4-1,4
Bruttokate2,54,416,9
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,0
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut-2,0-2,3-8,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut-1,1-1,3-5,1
Hallinnon kulut-0,6-0,7-2,7
Liikevoitto/-tappio-1,30,10,5
Rahoitustuotot ja -kulut0,1-0,10,0
Voitto/tappio ennen veroja-1,20,00,6
Verot-0,0-0,0-0,0
Tulos-1,20,00,5
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille-1,20,00,8
Määräysvallattomien osuus-0,10,0-0,3
-1,20,00,5
Muu laaja tulos
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot0,00,1-0,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä-1,30,10,4
Jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille-1,20,10,7
Määräysvallattomien osuus-0,10,0-0,3
-1,30,10,4
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa-0,04-0,01-0,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa-0,04-0,01-0,01
LYHENNETTY KONSERNIN TASE
milj. euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet0,10,10,2
Käyttöoikeusomaisuus0,5
Aineettomat hyödykkeet5,34,95,2
Sijoitukset0,00,00,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä6,04,95,4
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus0,0 0,00,0
Lyhytaikaiset saamiset2,33,25,4
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet0,00,00,0
Rahavarat12,512,613,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä14,815,818,9
Varat yhteensä20,820,724,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma11,312,213,4
Määräysvallattomien omistajien osuus0,80,00,8
Oma pääoma yhteensä12,112,214,2
Pitkäaikaiset velat
Lainat0,20,00,2
Muut pitkäaikaiset velat0,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä0,40,00,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat8,38,59,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä8,38,59,8
Oma pääoma ja velat yhteensä20,820,724,2
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Jakautuminen emoyrityksen omistajille
milj. euroaOsake-pääomaHybridilainaMuuntoeroSVOP-rahastoKertyneet voittovaratYhteensäMääräys-vallattomien osuusYhteensä
Oma pääoma 1.1.20171,212,0-1,322,1-21,212,812,8
0,0
Muutos0,10,1-0,8-0,6-0,6
Nettovoitto0,00,00,0
Oma pääoma 31.3.20171,212,0-1,222,2-22,012,20,012,2
Muutos0,0-0,20,50,20,50,5
Konsernirakenteen muutos1-0,1-0,11,11,0
Nettovoitto0,80,8-0,30,5
Oma pääoma 31.12.20171,212,0-1,422,7-21,113,40,814,2
Muutos0,0-0,9-0,9-0,9
Nettovoitto-1,2-1,2-0,1-1,2
Oma pääoma 31.3.20181,212,0-1,522,7-23,111,30,812,1
1 Suomen Erillisverkot Oy:stä tuli määräysvallaton omistaja Kyberleijona Oy:ssä 35 prosentin omistusosuudella. Sijoituksen määrä oli 1,0 miljoonaa euroa ja lisäksi Suomen Erillisverkot Oy antoi 0,2 miljoonen euron pääomalainan Kyberleijona Oy:lle.
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa1–3/20191–3/20181–12/2018
Liiketoiminnan rahavirta0,50,41,2
josta käyttöpääoman muutos1,2-0,1-1,2
Investointien rahavirta-0,6-0,5-2,3
Rahoituksen rahavirta-1,0-0,80,9
Rahavarojen muutos-1,1-0,9-0,2
Rahavarat katsauskauden alussa13,513,513,5
Valuuttakurssivaikutus0,1-0,00,2
Rahavarat katsauskauden lopussa12,512,613,5
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa31.3.201931.3.201831.12.2018
Hybridilainan korko0,00,00,7
Vuokravakuudet0,10,10,1
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut
1 vuoden kuluessa 0,00,30,3
1-5 vuoden kuluttua 0,00,20,2
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
milj. euroa1–3/20191–3/20181–12/2018
Liikevaihto2,74,818,3
Liikevoitto/ -tappio-1,30,10,5
osuus liikevaihdosta, %-47,12,33,0
Tulos ennen veroja-1,20,00,6
osuus liikevaihdosta, %-45,10,23,0
Oman pääoman tuotto, %-9,20,13,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %-8,70,14,1
Korolliset nettovelat-11,8-12,6-13,3
Omavaraisuusaste, %80,386,381,6
Nettovelkaantumisaste (gearing), %-97,5-103,2-93,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen0,60,52,3
osuus liikevaihdosta, %20,710,112,3
Tutkimus- ja kehityskulut-1,1-1,3-5,1
osuus liikevaihdosta, %42,926,927,9
Henkilöstö keskimäärin888282
Henkilöstö kauden lopussa888185
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
euroa1–3/20191–3/20181–12/2018
Tulos/osake, euroa (laimentamaton)2-0,04-0,01-0,01
Tulos/osake, euroa (laimennettu)2-0,04-0,01-0,01
Oma pääoma/osake, euroa0,310,320,37
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl38 80238 44138 578
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl38 80238 44138 802
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi1,612,042,00
Alin1,321,721,60
Ylin1,972,222,27
Osakkeen kurssi kauden lopussa1,372,101,68
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa53,280,765,2
Osakevaihto, milj. kpl1,21,47,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä3,13,720,2
Osakevaihto, milj. euroa1,92,915,6
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)neg.neg.neg.
Osakekohtainen osinko0,000,000,00
Osinko tuloksesta, %0,000,000,00
Efektiivinen osinkotuotto, %0,000,000,00
2 Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon maksamattomat hybridilainan korot.

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä.

LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Securityn seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2019 julkaistaan 17.7.2019.

Helsingissä 17.4.2019

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Liite

SSH_1Q19 FIN

Elisan osavuosikatsaus Q1 2019

logo.jpg

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 17.4.2019 KLO 8.30

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut

Liikevaihto laski 10 miljoonaa euroa 440 miljoonaan euroon pääasiassa päätelaitemyynnin ja yhdysliikenteen liikevaihdon laskun sekä liiketoimintojen myynnin takiaMobiilin palveluliikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia 204 miljoonaan euroon. Kova kilpailutilanne vaikutti kasvuunVertailukelpoinen käyttökate, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvoi 2 miljoonaa euroa 158 miljoonaan euroon Vertailukelpoinen liikevoitto, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, laski 5 miljoonaa euroa 92 miljoonaan euroonKassavirta kasvoi 16 miljoonaa euroa 68 miljoonaan euroon lähinnä nettokäyttöpääoman positiivisen muutoksen ansiosta Mobiilin postpaid puhe ARPU oli edellisen vuosineljänneksen tasolla eli 20,4 euroa (20,5)Mobiilin postpaid puheen vaihtuvuus oli 19,7 prosenttia (18,7 prosenttia edellisellä neljänneksellä)Postpaid-mobiililiittymien määrä väheni edellisestä vuosineljänneksestä 1 500 liittymälläPrepaid-liittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 17 300 liittymällä kausivaihtelun takiaKiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 700 liittymällä

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 1-3 2019 1-3 2018 Δ % 2018
Liikevaihto 440 450 -2,2 % 1 832
Käyttökate1) 155 153 1,1 % 640
Vertailukelpoinen käyttökate1) 158 156 1,2 % 639
Liikevoitto2) 90 95 -5,4 % 404
Vertailukelpoinen liikevoitto2) 92 97 -5,0 % 403
Tulos ennen veroja 83 89 -7,5 % 381
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 85 92 -7,0 % 380
Tulos per osake, euroa 0,43 0,47 -7,8 % 1,98
Vertailukelpoinen tulos per osake, euroa 0,44 0,48 -7,4 % 1,95
Käyttöomaisuusinvestoinnit3) 57 53 7,6 % 254
Nettovelka 1 075 1 018 1 068
Nettovelka / käyttökate4) 1,7 1,6 1,7
Velkaantumisaste, % 90,2 % 89,6 % 94,8 %
Omavaraisuusaste, % 41,9 % 42,9 % 42,4 %
Kassavirta 68 52 30,3 % 272
Vertailukelpoinen kassavirta5) 68 52 30,3 % 282

1) Sisältää 4 milj. euron IFRS 16 -vaikutuksen (kts. liitetiedot, sivu 15). 2) IFRS 16 -muutoksella ei ole oleellista vaikutusta liikevoittoon. 3) 2018 investoinnit sisältävät 26 milj. euron lisenssi-investoinnin. 4) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 5) 2018 kassavirta sisältää 9 milj. euron investoinnin osakkeisiin ja liiketoimintojen myynnin.

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtajan katsaus: Elisan kilpailukyky vahvistui edelleen

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Elisan kilpailukyky vahvistui edelleen asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvalla parantamisella. Käyttökate oli viime vuoden tasolla ja liikevaihto laski hieman. Liikevaihtoa laskivat päätelaitemyynnin ja yhdysliikenteen liikevaihdon lasku sekä liiketoimintojen myynnit.

Kuluttajat ja yritysasiakkaat sekä organisaatiot arvostavat viestintäpalvelujen sujuvaa ja huoletonta käytettävyyttä. Asiakkaiden luopuminen käyttämättömistä liittymistä ja siirtyminen yhä nopeampiin mobiililaajakaistaliittymiin jatkuu. Mobiilin postpaid-liittymäkanta laski neljänneksen aikana 1 500 liittymällä ja prepaid-kanta 17 300 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 700 liittymällä. Elisa jatkoi 5G-verkon laajentamista ja 5G-verkot avattiin Turkuun sekä Jyväskylään. Järjestimme Suomen ensimmäisen 5G-verkossa pelatun mobiilikiertueen neljässä kaupungissa. Kiertue järjestettiin yhteistyössä mobiilipelipalvelu Hatch Entertainmentin ja Elisa Viihde Sportin kanssa.

Elisa julkisti tuovansa myyntiin kevään aikana usean laitevalmistajan 5G-puhelimet. OnePlusin ja ZTE:n 5G-puhelimet tuodaan myyntiin ensimmäisten joukossa Euroopassa vuoden toisen neljänneksen aikana. Yhteistyötä vahvistetaan korealaisen LGU+ -operaattorin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa huippulaatu verkossa ja 4G- ja 5G-verkon automaation kehittäminen.

Elisa on julkaissut vuodesta 2014 alkaen 14 alkuperäissarjaa. Vuoden 2019 sarjoista on julkistettu käsikirjoituksestaan kansainvälisesti palkittu Kaikki Synnit ja vakoojatrilleri Nyrkki. Uusimpina sarjoina on julkistettu komediasarjat Maanantai ja Ei haukku haavaa tee. Suosittu Jättekiva-sarja saa jatkoa Elisa Viihteessä.

Elisan systemaattinen laatutyö palkittiin Suomen laatupalkinto -tunnustuksella. Palkinto on kansallinen tunnustus erinomaisuudesta ja kyvystä tulla jatkuvasti paremmaksi asioissa, joita asiakkaat arvostavat. Elisan työntekijät nostivat Elisan jälleen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon Great Place to Work -tutkimuksessa. Elisa oli kolmatta kertaa suurin palkittu yritys. Elisan henkilöstö arvostaa erityisesti joustavuutta työn tekemisen tavoissa.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansain-välistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Veli-Matti Mattila
toimitusjohtaja

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q1 2019. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Liite

Osavuosikatsaus Q1 2019

facebook twitter