Etusivu » Arkistot 4.4.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.4.2019

Investors House OyjPörssitiedote4.4.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.4.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä4.4.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä500osaketta
Keskihinta/ osake6,7500EUR
Kokonaishinta3 375,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.4.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 169 133 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_4.4_trades

QPR Software päivittää tiedonantopolitiikkaansa

logo.jpg

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2019 KLO 17:00

QPR Software Oyj:n hallitus on kokouksessaan 4.4.2019 päivittänyt yhtiön tiedonantopolitiikkaa.

Jatkossa yhtiö tiedottaa pörssitiedotteella sitovista uusista kauppasopimuksista silloin kun niiden arvo on 0,4 miljoonaa euroa tai enemmän (aiemmin 0,2 miljoonaa euroa tai enemmän). Rajaa muutetaan, koska QPR:n liiketoiminta painottuu nykyisin aiempaa enemmän markkinan alkuvaiheessa olevaan ohjelmistoon. Tässä elinkaaren vaiheessa kauppoja tulee vähemmän kuin kypsillä markkinoilla, mutta ne ovat yleensä hinnaltaan merkittävästi kalliimpia.

Tiedonantopolitiikkaan on lisätty myös toimintaperiaatteet vuotojen ja huhujen käsittelyssä.

QPR SOFTWARE OYJ

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jari Jaakkola, puhelin +358 40 502 6397Liite

QPR Tiedonantopolitiikka 20190404

Harvia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 4.4.2019

PÖRSSITIEDOTE

4.4.2019 klo 16.00

HARVIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 4.4.2019

Harvia Oyj:n 4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa voidaan maksaa enintään 0,37 euroa osakkeelta. Osinko jaetaan kahteen osaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti 0,18 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 15.4.2019.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,19 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Hallitus odottaa päättävänsä 0,19 euron lisäosingosta sekä osingon täsmäytyspäivästä ja osingonmaksupäivästä suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti arviolta 17.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Toinen erä maksetaan arviolta lokakuussa 2019 osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Olli Liitola, Ia Adlercreutz, Anders Björkell, Pertti Harvia ja Ari Hiltunen.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 300 euroa kuukaudessa ja jäsenille 650 euroa kuukaudessa. Anders Björkellille ei makseta palkkioita hallituksen eikä tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 934 711 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien 2.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 869 423 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Harvia Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Olli Liitolan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Olli Liitolan, Anders Björkellin ja Ari Hiltusen.

Ia Adlercreutz ja Ari Hiltunen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Olli Liitola ja Anders Björkell ovat riippumattomia Yhtiöstä. Pertti Harvia on riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

HARVIA OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, tapio.pajuharju@harvia.fi, puh. +358 505 774 200
Talousjohtaja Ari Vesterinen, ari.vesterinen@harvia.fi, puh. +358 405 050 440

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.harvia.fi

Harvia lyhyesti
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2018 oli 61,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 400 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Efecte Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 4.4.2019 KLO 15.45

Efecte Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Efecte Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019 Innopoli 1:ssä, Tekniikantie 12, Espoo.

Noin 49 prosenttia Efecten osakkeista oli edustettuna yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa.

HALLITUS

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä, Päivi Rekonen ja Hannu Vaajoensuu.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Edellä mainituista hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Osakkeina suoritettava palkkio-osuus maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille neljän viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.2019-31.3.2019 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa hallituspalkkioina saatuja osakkeita palkkion maksamista seuraavien kolmen vuoden aikana. Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin.

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 7,7 % kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä. Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2018 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 17,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten niiden käyttäminen vastikkeena yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai investointien rahoittamisessa ja/tai yhtiökokouksen päättämän hallituksen osakkeina maksettavan palkkio-osuuden suorittaminen. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Maksuton suuntaaminen edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2018 antaman osakeantivaltuutuksen.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pertti Ervin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177
Talousjohtaja Hannu Nyman, 050 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com

Korjaus: VMP Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

VMP Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

VMP Oyj, yhtiötiedote, 29. maaliskuuta 2019 klo 10.00

Korjaus: Yhtiökokous pidettiin 28. maaliskuuta 2019.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

VMP Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28. maaliskuuta 2019. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,08 euroa kutakin 14.799.198 osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. huhtikuuta 2019 ja osinko maksetaan 8. huhtikuuta 2019.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Liisa Harjula, Joni Aaltonen, Heimo Hakkarainen, Tapio Pajuharju, Paul Savolainen ja Mika Uotila. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Kati Hagros ja Timur Kärki.

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kuukausipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, mikäli hän on merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

VMP Oyj:n hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Liisa Harjulan.

Joni Aaltonen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Mika Uotila sekä Liisa Harjula jäseniksi. Joni Aaltonen on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Mika Uotila sekä Liisa Harjula ovat riippumattomia yhtiöstä.

Lisätietoja:

Juha Pesola, VMP Oyj, toimitusjohtaja
juha.pesola@vmp.fi
puh. +358 (0)40 307 5105

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, Enjoy-, Extraajat -, Personnel- ja Eezy-brändit.

Talenom Oyj laajentaa toimintaansa Ruotsiin, ostaa Wakers Consulting AB:n osakekannan ja tarkentaa ohjeistustaan

Talenom Oyj, sisäpiiritieto 4.4.2019 kello 14.00

Talenom Oyj laajentaa toimintaansa Ruotsiin, ostaa Wakers Consulting AB:n osakekannan ja tarkentaa ohjeistustaan

Talenom Oyj on sopinut ruotsalaisen, Tukholmassa toimivan, tilitoimisto Wakers Consulting AB:n omistajien kanssa ostavansa tilitoimiston koko osakekannan. Osa kauppahinnasta maksetaan Talenom Oyj:n osakkeilla Wakers Consulting AB:n omistajille suunnattavassa osakeannissa. Yrityskaupan myötä Talenomin taloudelliset näkymät muuttuvat ja yhtiö tarkentaa vuotta 2019 koskevaa ohjeistustaan.

Wakers Consulting AB on Tukholmassa toimiva auktorisoitu tilitoimisto, jonka henkilöstömäärä on 30. Tilitoimiston liikevaihto oli 27,2 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,6 miljoonaa euroa) 1.9.2017-31.8.2018. Tilikaudella liiketoiminnan kannattavuus oli hyvä (Käyttökate (EBITDA) 4,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (0,4 miljoonaa euroa), 14,7 % liikevaihdosta). Kauppahinta on 27,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (2,6 miljoonaa euroa), josta 13,5 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,3 miljoonaa euroa) maksetaan käteisellä ja rahoitetaan Talenom Oyj:n likvideillä varoilla. Loppuosa kauppasummasta maksetaan suunnatussa annissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla.

Tarkennettu ohjeistus ja kaupan merkittävyys
Yrityskauppa vaikuttaa Talenom Oyj:n taloudellisiin näkymiin ja yhtiö tarkentaa vuotta 2019 koskevaa ohjeistustaan.

Uusi ohjeistus vuodelle 2019:
Yhtiön liikevaihdon kasvuprosentin odotetaan olevan vuotta 2018 suurempi (18,0 %, 2018). Liikevoittoprosentin liikevaihdosta (17,5 %, 2018) ennakoidaan parantuvan vuoteen 2018 verrattuna.

Aiempi tilinpäätöksessä 4.2.2019 esitetty ohjeistus oli:
Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin vuonna 2018 (18,0%). Liikevoittoprosentin liikevaihdosta (17,5%, 2018) odotetaan edelleen hieman parantuvan vuoteen 2018 verrattuna.

Ruotsin toimintojen odotetaan kasvavan ja kehittyvän suotuisasti, joten yrityskauppa ja uuden markkina-alueen avaus ovat myös pitkällä aikavälillä yhtiölle hyvin merkittäviä. Yrityskauppa ei vaaranna Talenom Oyj:n muuta toimintaa ja yhtiön maksukyky säilyy hyvänä.

Kansainvälistyminen alkaa
Talenom Oyj tiedotti ensimmäisen kerran 2.8.2018 puolivuosikatsauksen yhteydessä aktivoituneensa tutkimaan tilitoimistopalveluiden laajentamista kotimaan ulkopuolelle. Yhtiön erinomainen myynti-, prosessi- ja teknologiaosaaminen ovat tunnistettu vahvoiksi kilpailutekijöiksi myös Ruotsin tilitoimistomarkkinassa.

“Huolellinen ja määrätietoinen kansainvälistymisen valmisteluhanke on saatu onnistuneesti ensimmäisen vaiheen läpi ja olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä. Toivotamme Wakersin koko henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi osaksi Talenomin kasvavaa joukkuetta. Onnistuimme löytämään haluamastamme markkinasta tilitoimiston, jonka rakenteen ja osaamisen päälle on mahdollista rakentaa ja kasvattaa Talenomin ydinkonseptin mukaista tilitoimistoliiketoimintaa.

Tulemme ottamaan Ruotsissa käyttöön orgaanisen kasvustrategiamme mukaiset toimintatavat ja aloitamme aktiivisen myyntityön. Samalla arvioimme jatkuvasti Suomessa erinomaisen tehokkuutensa osoittaneen kirjanpidon tuotantolinjan osien mahdollista hyödyntämistä myös Ruotsissa. Aktiivisen tutkinnan alla ovat sekä palvelutuotantomme prosessiosaamisen että oman ohjelmistokehityksemme teknologisen osaamisen suora hyödyntäminen Ruotsin markkinoilla”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso.

“Wakers Consulting AB on vahva ja stabiili paikallinen tekijä Tukholman tilitoimistomarkkinassa. Tilitoimistoala on kuitenkin juuri nyt murroksessa, jossa toimintojen automatisointi ja digitalisointi konsolidoivat toimialaa. Murroksen keskellä Talenom lukeutuu mielestämme ehdottomasti toimialan suunnannäyttäjiin. Talenomilla on vahvat näytöt teknologisessa kehityksessä, palvelutuotannon prosesseissa ja kasvussa. Uskomme, että yhdessä erinomaisen paikallisosaamisemme kanssa voimme tulla yhdeksi tilitoimistoalan vahvimmista toimijoista Ruotsin markkinoilla”, sanoo Wakers Consuting AB:n toimitusjohtaja Christina Söderström.

Suunnattu anti ja transaktio
Suunnatussa osakeannissa tarjotaan merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 48 678 kappaletta uutta osaketta. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,71 prosenttia Talenom Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti uudet osakkeet merkitään ja niiden merkintähinta katsotaan maksetuksi apporttina luovutettavilla Wakers Consulting AB:n kaikilla osakkeilla arviolta 2.5.2019. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Talenom Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu Talenom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, mistä poikkeamiseen on ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Talenom Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 6 952 392 osaketta.

Wakers Consulting AB:n omistajat Christina Söderström ja Fredrik Waker jatkavat liiketoiminnan johdossa Talenomin työntekijöinä. Kaupan yhteydessä omistajien kanssa on sovittu ehdollisesta vastikkeesta, joka on sidottu Talenomin kolmen vuoden kurssikehitykseen. Vastiketta ei makseta, jos määrätty osakekurssi toteutuu. Vastikkeen suuruus on 0 – 10 miljoonaa Ruotsin kruunua, jos osakekurssi jää määrätyn tason alapuolelle. Ehdollinen vastike pienenee, mikäli omistajat myyvät merkitsemiään osakkeita.

Taloudellisia tietoja ostettavasta yrityksestä

Tulostietoja

9/2017-8/20189/2016-8/2017
Ruotsin kruunua(Euroa)Ruotsin kruunua(Euroa)
Liikevaihto 27 160 730 (2 603 672) 25 275 678 (2 422 968)
Henkilöstökulut 18 345 390 (1 758 619) 16 840 735 (1 614 381)
Muut liiketoiminnan kulut 4 827 751 (462 796) 4 558 953 (437 029)
Käyttökate (EBITDA) 3 987 589 (382 257) 3 875 990 (371 559)
Poistot 570 401 (54 680) 843 295 (80 840)
Liikevoitto (EBIT) 3 417 188 (327 577) 3 032 695 (290 719)

Siirtyvän yrityksen avaava tase 4/2019

Ruotsin kruunua(Euroa)
Käyttöomaisuus 977 530 (93 708)
Vaihto-omaisuus 435 384 (41 737)
Saamiset 3 704 422 (355 112)
Rahavarat 770 949 (73 904)
5 888 285 (564 461)
Oma pääoma 120 778 (11 578)
Ostovelat 524 416 (50 271)
Muu lyhytaikainen vieras pääoma 5 243 091 (502 611)
5 888 285 (564 461)

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Jussi Paaso

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

044 066 6622

jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 48,9 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 18,0 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005 – 2018.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talenom.fi

Talenom Plc expands its operations to Sweden, acquires the shares of Wakers Consulting AB and revises its guidance

Talenom Plc, Press release 4 April 2019 at 14.00

Talenom Plc expands its operations to Sweden, acquires the shares of Wakers Consulting AB and revises its guidance

This press release is a translation of the Finnish language Stock Exchange Release published by Talenom Plc on 4 April 2019 at 14.00.

Talenom Plc has signed an agreement with the owners of a Swedish, Stockholm-based accounting firm Wakers Consulting AB to purchase all shares of the accounting firm. The purchase price will be partly paid with the shares of Talenom Plc in a share issue directed to the owners of Wakers Consulting AB. Due to the acquisition, the financial outlook of Talenom Plc changes and the company revises its guidance for 2019.

Wakers Consulting AB is a Stockholm-based authorised accounting firm with 30 employees. The net sales of the firm was SEK 27.2 million (EUR 2.6 million) between 1 September 2017 and 31 August 2018. The profitability of the business was good (Operating margin (EBITDA) of SEK 4.0 million (EUR 0.4 million), 14.7 % of net sales) during the accounting period. The purchase price is SEK 27.0 million (EUR 2.6 million), of which SEK 13.5 million (EUR 1.3 million) will be paid in cash and financed through the liquid assets of Talenom Plc. The rest of the purchase price will be paid by issuing new shares of Talenom Plc subscribed in the directed share issue.

Revised guidance and the significance of the acquisition
The acquisition affects the financial outlook of Talenom Plc and the company revises its guidance for 2019.

New guidance for 2019:
The growth rate of the company’s net sales is expected to be greater than in 2018 (18.0%, 2018). The operating profit margin (17.5%, 2018) is expected to improve compared to 2018.

The previous guidance presented in the financial statements of 4 February 2019 was:
The company’s net sales is expected to grow at the same rate as in 2018 (18.0%). The operating
profit margin (17.5%, 2018) is expected to still improve slightly compared to 2018.

The operations in Sweden are expected to grow and develop beneficially, which means that the acquisition and the entry to a new market will also be very significant for the company in the long term. The acquisition does not endanger any other operations of Talenom Plc and the company’s solvency will remain good.

Internationalisation begins
In connection with its half-year report on 2 August 2018, Talenom Plc first announced that it had begun actively examining the expansion of accounting services outside the domestic market. The company’s outstanding expertise in sales, processes and technology have been recognised as strong competitive factors also in the Swedish accounting market.

“A thorough and determined preparatory project for internationalisation has been successfully executed through the first phase and we are very satisfied with the outcome. We warmly welcome all of the Wakers’ employees to the growing team of Talenom. We managed to find an accounting firm from the desired market, and on top of Wakers’ structure and expertise it is possible to build and grow accounting business in accordance with Talenom’s core concept.

We will introduce the practises of our organic growth strategy in Sweden and begin active sales work. At the same time we will continuously evaluate the possible utilisation of parts of the accounting production line, which has shown its outstanding efficiency in Finland, also in Sweden. The direct utilisation of both the process knowledge of our service production and the technological knowledge of our own software development in the Swedish market are under active examination”, says Talenom’s CEO Jussi Paaso.

“Wakers Consulting AB is a strong and stable local player in the accounting market of Stockholm. However, in today’s changing world we can not stay standstill. The accounting field is currently in a turning point where the automation and digitalisation of operations consolidate the field. In the midst of the change, Talenom is, in our opinion, definitely one of the trendsetters in the field. Talenom has a strong record of technological development, processes of service production and growth. We believe that together with our excellent local knowledge we can become one of the strongest players in the Swedish accounting market”, says Christina Söderström, the CEO of Wakers Consulting AB.

Directed share issue and transaction
48 678 new shares will be offered for subscription in accordance with the terms and conditions of the share purchase agreement in the directed share issue. The number of the issued new shares is equivalent to approximately 0.71 per cent of all Talenom’s shares before the issue of the new shares.

In accordance with the terms and conditions of the share purchase agreement, the new shares will be subscribed and their subscription price will be considered to be paid with all the shares of Wakers Consulting AB, which are delivered as a contribution in kind, on approximately 2 May 2019. The subscription price of the new shares will be entirely recorded to the reserve for invested unrestricted equity of Talenom Plc.

The decision on the directed share issue is based on a share issue authorisation, which the Annual General Meeting of Talenom Plc granted to the Board of Directors on 26 February 2019. The authorisation entitles the Board of Directors to decide on all of the terms and conditions regarding the share issue and the issue of the special rights entitling to shares, including the right to derogate from the pre-emptive subscription right of the shareholders, for which there has been a weighty financial reason for the company to derogate from. The authorisation may be used for payment of purchase price of a corporate acquisition or for other purposes decided by the Board of Directors.

The shares will be registered in the Trade Register as soon as possible after the share subscription and they will carry shareholder rights as of their registration day. The shares issued in the share issue will be later admitted to trading on the stock exchange list of Nasdaq Helsinki Oy. Once the new shares have been registered, the number of Talenom Plc shares will be 6 952 392 shares in total.

The owners of Wakers Consulting AB, Christina Söderström and Fredrik Waker, will continue to manage the business as employees of Talenom Plc. In connection with the acquisition, a contingent consideration bound to Talenom’s three-year price rate development was agreed with the owners. The consideration will not be paid if the defined share price is fulfilled. The amount of the consideration is SEK 0 – 10 million if the share price remains under the defined level. The amount of the contingent consideration decreases if the owners sell their subscribed shares.

Financial information of the acquired company

Financial performance

9/2017-8/20189/2016-8/2017
SEK(EUR)SEK(EUR)
Net sales 27 160 730 (2 603 672) 25 275 678 (2 422 968)
Personnel expenses 18 345 390 (1 758 619) 16 840 735 (1 614 381)
Other operating expenses 4 827 751 (462 796) 4 558 953 (437 029)
Operating margin (EBITDA) 3 987 589 (382 257) 3 875 990 (371 559)
Depreciations 570 401 (54 680) 843 295 (80 840)
Operating profit (EBIT) 3 417 188 (327 577) 3 032 695 (290 719)

Opening balance of the transferring company 4/2019

SEK(EUR)
Fixed assets 977 530 (93 708)
Inventories 435 384 (41 737)
Receivables 3 704 422 (355 112)
Cash and cash equivalents 770 949 (73 904)
5 888 285 (564 461)
Capital and reserves 120 778 (11 578)
Trade payables 524 416 (50 271)
Other current liabilities 5 243 091 (502 611)
5 888 285 (564 461)

TALENOM PLC

BOARD OF DIRECTORS

Further information:

Jussi Paaso

CEO, Talenom Plc

tel. +358 44 066 6622

jussi.paaso@talenom.fi

Talenom Plc is an accounting firm established in 1972. Talenom offers a wide range of accounting services as well as other expert and advisory services to support its clients’ business. The company has its own software development and it provides its clients with electronic financing tools.

In 2018, Talenom Group reported net sales of 48.9 million euros, representing an increase of 18.0 % compared to 2017. Talenom possesses a strong history of growth – Talenom reached an average annual net sales growth of 15.5% in the fiscal years 2005 – 2018.

DISTRIBUTION:

Main media

www.talenom.fi

TouchPoint ja Spinnova kehittämään maailman vastuullisimpia työvaatteita

logo.jpg

 

TAALERI OYJ                                 LEHDISTÖTIEDOTE                     4.4.2019            KLO 12:00

TouchPoint ja Spinnova kehittämään maailman vastuullisimpia työvaatteita

Vastuullisten työvaatteiden edelläkävijä TouchPoint Oy ja maailman vastuullisinta tekstiilikuitua kehittävä Spinnova Oy ovat ryhtyneet tuotekehitysyhteistyöhön.

Tavoitteena on maailman vastuullisimpien työvaatteiden luominen. Työvaatteet ovat kovaa kulutusta kestäviä tekstiilejä, joiden kiertoa ja uudelleenkäyttöä TouchPoint on edistänyt jo pitkään. Nyt työvaatteiden vastuullisuuden pioneeri haluaa olla ensimmäisten joukossa kehittämässä ja hyödyntämässä myös ekologisen Spinnova-kuidun mahdollisuuksia.

TouchPoint on tehnyt innovatiivista työtä työvaatealan vastuullisuuden eteen muun muassa kehittämällä poistotekstiilin hyödyntämistä ja käyttämällä ekologisimpia saatavilla olevia tekstiili-innovaatioita kuten kierrätyspolyesterit ja uusiutuvista luonnonmateriaaleista valmistetut muuntokuidut. 

”Olemme innoissamme ja ylpeitä yhteistyöstä Spinnovan kanssa. Spinnova on rohkeasti kääntänyt tekstiilikuituihin liittyvän maailmanlaajuisen haasteen mahdollisuudeksi ja onnistunut luomaan ainutlaatuisen innovaation. Jaamme saman tahtotilan kehittää kestävämpää suomalaista tekstiiliosaamista kansainvälisille markkinoille,” kertoo TouchPointin toimitusjohtaja Outi Luukko.

TouchPoint osallistaa omaan tuotekehitykseensä asiakkaitaan esimerkiksi ravintola- ja hoiva-alalla, joiden työvaatteisiin luonnollinen kuitu sopii ominaisuuksiltaan ihanteellisesti.

Spinnova on siirtynyt hiljattain pilotointivaiheeseen maailman ekologisimman, ilman haitallisia kemikaaleja tuotetun tekstiilikuidun kehittämisessä. Jyväskylään valmistui vuodenvaihteessa teollisen mittakaavan koelaitos, jonka avulla Spinnova keskittyy tänä vuonna lopputuotteiden kehittämiseen yhdessä tekstiilialan brändien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa prototyyppien kehittämistä pohjautuen kaupallisiin tuotteisiin, joiden materiaalit voidaan osittain tai kokonaan korvata Spinnovan selluloosapohjaisella kuidulla.

”TouchPoint on malliesimerkki siitä, mitä tekstiilialan tulisi tehdä vastuullisempien materiaalien kaupallistamisen suhteen; osallistua itse innovaatioiden kehittämiseen jo siinä vaiheessa, kun kaupallistamisen tarkka aikataulu ei ole tiedossa. Yhteistyö on lähtenyt yhteiseltä arvopohjalta ripeästi ja ennakkoluulottomasti käyntiin,” toteaa Spinnovan toimitusjohtaja Janne Poranen.

Tietoa Spinnovasta

Spinnova on suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ekologista, mullistavaa teknologiaa selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuotantoon. Spinnovan patentoituun menetelmään ei sisälly lainkaan haitallisia kemikaaleja tai sivu- tai jätevirtoja, mikä tekee kuidusta maailman ekologisimman. Spinnova on sitoutunut käyttämään raaka-aineinaan vain FSC-sertifioitua puuta tai jätevirtoja. Spinnovan tavoite on kaupallistaa kuitutuotteensa globaalisti, yhteistyössä merkittävien tekstiilialan brändien kanssa.  www.spinnova.fi / Twitter @spinnovaltd

Tietoa Touchpointista

Taaleri Pääomarahastot Oyn hallinnoiman pääomarahaston Taaleri Kiertotalous Ky:n osakkuusyhtiö TouchPoint Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen työvaatepalveluita tarjoava yritys. Yritys on alusta asti toiminut ekologisten ja vastuullisten ratkaisuiden edelläkävijänä. TouchPointin työvaatteita käyttävät mm. Hesburger, Viking Line, SOL Palvelut, Finavia, AirPro, NoHo Partners, Scandic ja Yliopiston Apteekki. www.touchpoint.fi / Twitter @Touchpoint_FI / Facebook @touchpointoffice /Instagram touchpointfi

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Outi Luukko TouchPointi Oy, 0400 40 6083, outi.luukko@touchpoint.fi

Toimitusjohtaja Janne Poranen, Spinnova Oy, 0400 138711, janne.poranen@spinnova.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. 

Taalerilla oli 2018 lopussa hallinnoitavia varoja 5,7 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 400. Taaleri Oyj:llä on noin 4 100 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

 Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Elinkaarihankkeena toteutettavan Jokirinteen oppimiskeskuksen peruskivi muurataan Kirkkonummella

SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.4.2019 KLO 11:45

Elinkaarihankkeena toteutettavan Jokirinteen oppimiskeskuksen peruskivi muurataan Kirkkonummella

Jokirinteen oppimiskeskuksen peruskivi muurataan tänään 4. huhtikuuta Kirkkonummen Vesitorninmäellä. Tilaisuudessa esitellään ensi kertaa oppimiskeskuksen tulevien oppilaiden maalaama yhteisötaideteos, joka on osallistujamäärältään kenties Suomen suurin.

SRV toteuttaa Jokirinteen oppimiskeskuksen kokonaisvastuu-urakkana ja kymmenen vuoden elinkaarihankkeena. Käytännössä SRV vastaa kokonaisuutena hankkeen toteutuksesta sekä rakennuksen huoltamisesta. Kyseinen elinkaarimalli on Suomessa vielä suhteellisen uusi rakennusprojektien toteutustapa.

Peruskiven muuraustilaisuudessa esitellään kenties Suomen suurin yhteisötaideteos, jonka Kirkkoharjun koko koulun oppilaat ja Finnsbackan päiväkodin lapset maalasivat Kirkkoharjun koulussa 3. huhtikuuta järjestetyssä tilaisuudessa kuvataiteilija Sanna Jalomäen ja muotoilija Sinivuokko Koivulan ohjaamina, heidän kehittämällään Kimppakuvitustekniikalla. Teokset tullaan ripustamaan Jokirinteen oppimiskeskukseen.

Kolmikerroksiseen oppimiskeskukseen toteutetaan erilaisiin toimintoihin, oppisisältöihin ja työskentelymuotoihin taipuvat tilat kaikkiaan 1 100 peruskoulun oppilaalle ja 240 päiväkotilapselle. Lisäksi oppimiskeskukseen tulee liikuntahalli katsomoineen, mikä mahdollistaa muun muassa kansallisen tason salibandy- ja käsipallo-otteluiden pelaamisen. Uudella koulurakennuksella korvataan nykyisen Kirkkoharjun koulun sekä Finnsbackan päiväkodin tilat.

– SRV:llä on mittava kokemus kouluhankkeiden toteutuksesta. Tälläkin hetkellä meillä on meneillään useita merkittäviä kouluhankkeita ympäri Suomen. Pääkaupunkiseudulla rakennamme kouluja muun muassa Helsingin Jätkäsaaressa ja Lauttasaaressa ja Espoon Leppävaarassa. Jokirinteen oppimiskeskus täydentää strategisen tavoitteemme laajentaa rakentamisen palvelujen tarjontaamme elinkaariurakointiin, toteaa yksikönjohtaja Saku Kosonen SRV:ltä.

Oppimiskeskus on suunniteltu käyttäjälähtöisesti VR-teknologiaa hyödyntäen

Oppimiskeskuksen suunnittelua on ohjannut alusta saakka käyttäjälähtöisyys; tilojen tulevat käyttäjät otettiin mukaan suunnitteluun VR-teknologian avulla. Virtuaalilasien avulla oppimiskeskuksen tulevat opettajat tutustuivat tiloihin virtuaalisesti jo rakentamisen alkuvaiheessa, ja SRV sai arvokasta tietoa siitä, miten oppimiskeskusta voidaan suunnitella ja kehittää eteenpäin.

Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennustyöt käynnistyivät maanrakennustöillä syksyllä 2018 ja perustustyöt aloitettiin tammikuussa 2019. Huhtikuussa käynnistyy elementtiasennus. Oppimiskeskus valmistuu tämän hetkisten arvioiden mukaan joulukuussa 2020.

Lisätiedot:
Saku Kosonen, yksikönjohtaja, p. 040 549 1221, saku.kosonen@srv.fi
Outi Lehtinen, viestinnän suunnittelija, SRV, p. 040 623 2644, outi.lehtinen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukainen avaava tase tilikaudelle 2019 sekä uusien määritelmien mukaiset taloudelliset tiedot tilikaudelta 2018

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4. HUHTIKUUTA 2019 KLO 9.30

Cargotecin uusien laatimisperiaatteiden mukainen avaava tase tilikaudelle 2019 sekä uusien määritelmien mukaiset taloudelliset tiedot tilikaudelta 2018

Tällä pörssitiedotteella kerrotaan Cargotecin uusien konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden siirtymävaikutukset (IFRS 16, IFRIC 23), huoltoliiketoiminnan täsmennetty määritelmä ja muutokset vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin sekä annetaan niitä vastaava avaava tase tilikaudelle 2019 sekä soveltuvin osin oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2018.

Muutokset eivät vaikuta Cargotecin vuoden 2019 näkymiin. Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Uusien laatimisperiaatteiden siirtymävaikutukset

Cargotec soveltaa uutta IFRS 16, Vuokrasopimukset -laskentastandardia sekä uutta IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä -tulkintaa 1.1.2019 lähtien ja tiedottaa näiden käyttöönottoon liittyvien siirtymäoikaisujen taloudellisista vaikutuksista.

Uusien laatimisperiaatteiden käyttöönotto vähensi Cargotecin avaavan taseen 2019 omaa pääomaa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa sisältäen seuraavat oikaisut:

IFRS 16, Vuokrasopimukset, otettiin käyttöön soveltamalla mukautettua takautuvaa siirtymämallia. IFRS 16:n käyttöönoton yhteydessä suurin osa Cargotecin vuonna 2018 raportoimista taseen ulkopuolisista operatiivisista vuokrasopimuksista muuttui käsittelyltään taseelle kirjattaviksi vuokrasopimuksiksi. Käyttöönottoon liittyvien siirtymäoikaisujen nettovaikutus vähensi kertyneitä voittovaroja 9,9 miljoonaa euroa perustuen korollisten velkojen kasvuun 178,1 miljoonalla eurolla, aineellisten omaisuuserien kasvuun 163,9 miljoonalla eurolla, laskennallisten verosaamisten kasvuun 3,1 miljoonalla eurolla, ja korottomien velkojen pienentymiseen 1,1 miljoonalla eurolla. Vuokravelan nykyarvon määrittämiseen käytetty painotettu keskikorko siirtymähetkellä oli 4,3 %. IFRIC 23, Epävarmuus tuloverojen käsittelyssä, otettiin käyttöön ei-takautuvasti tulkinnan sallimia siirtymähelpotuksia soveltaen. Tulkinta selventää, kuinka IAS 12:n, Tuloverot, kirjaamiseen ja arvostamiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan tilanteessa, jossa tuloverojen käsittelyyn liittyy epävarmuutta. Tulkinta antaa ohjeistusta siihen, arvioidaanko epävarmoja veropositioita erikseen vai yhtenä kokonaisuutena, perustuen siihen kumpi menettelytapa parhaiten ennakoi epävarmuuden toteutumista. Tulkinta selventää lisäksi kuinka ottaa huomioon oletuksia epävarmojen veropositioiden verotarkastuksiin sekä epävarmojen veropositioiden laskentamenetelmiin liittyen. Tuloverojen ja laskennallisten verojen uudelleenarviointi IFRIC 23:n mukaisesti vähensi siirtymähetkellä kertyneitä voittovaroja 14,6 miljoonaa euroa johtuen 13,9 miljoonan euron vähennyksestä tuloverosaamisissa ja 0,7 miljoonan euron vähennyksestä laskennallisissa verosaamisissa.

Lisätietoa muutoksista annetaan Cargotecin vuoden 2018 Taloudellisen katsauksen osiossa Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

Huoltoliiketoiminnan täsmennetty määritelmä

Cargotec on täsmentänyt huoltoliiketoiminnan määritelmää Hiabin ja MacGregorin osalta vuoden 2019 alusta ja antaa oikaistut vertailukauden 2018 luvut. Hiabilla huoltoliiketoimintaan siirrettiin laitetoimituksen jälkeen myytävät lisävarusteet ja MacGregorilla RoRo-alusten konversiot sekä Cargo Boost -projektit.

Huoltoliiketoiminnan määritelmän täsmentämisen seurauksena Cargotecin vuoden 2018 huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 46 miljoonaa euroa 1 031 miljoonaan euroon ja huoltoliiketoiminnan liikevaihto 47 miljoonaa euroa 980 miljoonaan euroon. Vuoden 2018 laiteliiketoiminnan liikevaihdosta oikaistiin huoltoliiketoiminnan liikevaihtoon Hiabilla 35 miljoonaa euroa ja MacGregorilla 12 miljoonaa euroa.

Muutokset vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin

Cargotec on tehnyt muutoksia käyttämiinsä vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin ja antaa oikaistut luvut vertailukaudelle 2018.

Tilinpäätöstiedotteessa 2018 kerrotun mukaisesti Cargotec korvaa 1.1.2019 alkaen taloudellisessa raportoinnissaan liiketoiminnan tuloksen seurannassa käytetyn vaihtoehtoisen tunnusluvun “liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja” tunnusluvulla “vertailukelpoinen liikevoitto”. Vertailukelpoiseen liikevoittoon ei sisällytetä vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä. Näitä ovat uudelleenjärjestelykulujen lisäksi pääsääntöisesti myyntivoitot/-tappiot, liiketoimintojen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut ja tuotot, omaisuuden arvonalentumiset ja niiden palautukset, vakuutuskorvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto 2018 oli 242,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 ainoastaan MacGregorilla oli uudelleenjärjestelykulujen lisäksi muita vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Lisäksi oman ja sijoitetun pääoman tuoton (ROE ja ROCE) laskentatapaa on muutettu vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuosineljännesten välillä. Jatkossa luvut lasketaan käyttäen viimeisten 12 kuukauden tulosta annualisoidun tuloksen sijaan. Tasekeskiarvo lasketaan raportointikauden ja 12 kuukautta aiemman raportointikauden päättävien taseiden keskiarvona aiemmin käytetyn raportointikauden ja edellisen vuoden päättävien taseiden keskiarvon sijaan.

Vuoden 2019 näkymät ennallaan

Cargotec toistaa 8.2.2019 annetut näkymät ja arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2018 (242,1 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus julkaistaan 25. huhtikuuta.

Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Oikaistut taloudelliset tiedot

Konsernitase

VARAT, MEUR31.12.2018IFRS 16 ja
IFRIC 23, siirtymähetken vaikutus
1.1.2019
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 970,9 970,9
Muut aineettomat hyödykkeet 278,6 278,6
Aineelliset hyödykkeet 308,7 163,9 472,6
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 99,8 99,8
Osakesijoitukset 0,3 0,3
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset* 36,0 36,0
Laskennalliset verosaamiset 137,3 2,4 139,8
Muut korottomat saamiset 9,5 9,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 841,1166,32 007,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 688,8 688,8
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset* 1,8 1,8
Tuloverosaamiset 56,0 -13,9 42,1
Johdannaisvarat 17,4 17,4
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 822,5 822,5
Rahavarat* 256,3 256,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä1 842,8-13,91 828,9
Varat yhteensä3 683,9152,43 836,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT, MEUR31.12.2018IFRS 16 ja
IFRIC 23, siirtymähetken vaikutus
1.1.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 64,3 64,3
Ylikurssirahasto 98,0 98,0
Muuntoerot -44,2 -44,2
Arvonmuutosrahasto -13,5 -13,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 58,5 58,5
Kertyneet voittovarat 1 262,5 -24,6 1 237,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä1 425,6-24,61 401,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 3,0 3,0
Oma pääoma yhteensä1 428,5-24,61 404,0
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat* 717,1 141,9 859,0
Laskennalliset verovelat 28,1 0,0 28,1
Eläkevelvoitteet 92,3 92,3
Varaukset 10,7 10,7
Muut korottomat velat 58,6 58,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä906,8142,01 048,8
Lyhytaikaiset velat
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset* 168,4 36,1 204,5
Muut korolliset velat* 44,5 44,5
Varaukset 86,7 86,7
Saadut ennakot 190,3 190,3
Tuloverovelat 39,6 39,6
Johdannaisvelat 5,8 5,8
Ostovelat ja muut korottomat velat 813,5 -1,1 812,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä1 348,635,01 383,6
Oma pääoma ja velat yhteensä3 683,9152,43 836,3
*Sisältyvät korolliseen nettovelkaan.

Tunnusluvut

IFRS 16 -standardin ja IFRIC 23 -tulkinnan vaikutukset tunnuslukuihin

31.12.2018IFRS 16 ja
IFRIC 23, siirtymähetken vaikutus
1.1.2019
Oma pääoma / osake EUR 22,16 -0,38 21,78
Omavaraisuusaste % 40,9 % -2,4 %-yks. 38,5 %
Korolliset nettovelat MEUR 625,5 178,1 803,5
Korollinen nettovelka / EBITDA, viimeiset 12 kk 2,3 0,7 3,0
Nettovelkaantumisaste (gearing) % 43,8 % 13,4 %-yks. 57,2 %

Uuden laskentatavan mukaiset oman ja sijoitetun pääoman tuottoluvut vuodelle 2018

31.3.201830.6.201830.9.201831.12.20181.1.2019*
Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk % 9,4 % 6,9 % 7,2 % 7,6 % 7,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk % 9,4 % 8,0 % 7,9 % 8,0 % 7,8 %

*IFRS 16 -standardin ja IFRIC 23 -tulkinnan mukaiset tunnusluvut

Avainluvut vuosineljänneksittäin

Huoltoliiketoiminnan täsmennetyn määritelmän mukaiset avainluvut ja uusi vaihtoehtoinen tunnusluku, vertailukelpoinen liikevoitto, vuosineljänneksittäin

CargotecQ1/2018Q2/2018Q3/2018Q4/20182018
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset MEUR 256 258 251 265 1 031
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 237 247 239 257 980
Huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta % 35 % 34 % 35 % 33 % 34 %
Liikevoitto MEUR 53,2 21,3 54,5 60,9 190,0
Liikevoitto % 6,9 % 2,6 % 6,8 % 6,7 % 5,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 57,5 57,2 57,8 69,6 242,1
Vertailukelpoinen liikevoitto % 7,4 % 7,0 % 7,2 % 7,7 % 7,3 %
KalmarQ1/2018Q2/2018Q3/2018Q4/20182018
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 110 112 111 116 449
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 28,7 25,2 38,6 51,0 143,6
Vertailukelpoinen liikevoitto % 7,7 % 6,5 % 9,3 % 11,5 % 8,9 %
HiabQ1/2018Q2/2018Q3/2018Q4/20182018
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 75 77 75 83 309
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 36,1 39,4 24,2 34,9 134,5
Vertailukelpoinen liikevoitto % 13,1 % 13,4 % 9,3 % 11,0 % 11,7 %
MacGregorQ1/2018Q2/2018Q3/2018Q4/20182018
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto MEUR 52 58 53 59 222
Vertailukelpoinen liikevoitto MEUR 0,7 3,5 1,0 -6,8 -1,6
Vertailukelpoinen liikevoitto % 0,6 % 2,6 % 0,8 % -4,6 % -0,3 %

Liite

Cargotec taulukot.xls

facebook twitter